Byla 2-1874-192/2014
Dėl atlygintinų paslaugų teikimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei ir Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ atstovei Rūtai Markelytei, atsakovui S. L., jo atstovui advokatui Povilui Jegorovui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ ieškinį atsakovui S. L. dėl atlygintinų paslaugų teikimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB DK „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 38459,99 Lt skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2009-08-13 atsakovas su ieškovu sudarė Tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. PVS/09-09-226-2099. Pagal šią sutartį atsakovas įgijo teisę tarpininkauti ir ieškovo vardu ir interesais sudaryti draudimo sutartis bei gauti už tai sutartyje nustatyta tvarka komisinį atlyginimą. Tarpininkavimo sutarties šalys susitarė, kad esant tam tikriems atvejams atsakovui sumokėtas komisinis atlyginimas privalės būti grąžintas. Remiantis Komisinių apskaičiavimo tvarkos, kuri yra Tarpininkavimo sutarties sudėtinė dalis, nuostatomis tarpininkui - atsakovui sumokėtas komisinis atlyginimas (ar jo dalis) privalo būti gražinamas šiais atvejais: pirmaisiais draudimo sutarties galiojimo metais - kai susidaro 3 (trijų) ir daugiau mėnesių draudimo įmokų skola už draudimo sutartį ar kai sumažinama draudimo įmoka, ar kai nutraukiama draudimo sutartis pilnai neapmokėjus pirmųjų sutarties metų, ar kai sustabdoma draudimo apsauga; kitais draudimo sutarties galiojimo metais - kai nėra pilnai apmokėti pirmieji draudimo sutarties metai. Pagal Komisinių apskaičiavimo tvarkos 3 punktą grąžinamo komisinio atlyginimo dalis apskaičiuojama pagal tokią formulę: nesumokėta pirmų metų įmokų suma litais padauginama iš išmokėto komisinio atlyginimo pagal šią draudimo sutartį dydžio procentais. Tarpininkavimo sutarties galiojimo metu atsakovas sudarė 34 draudimo sutartis, pagal kurias atsakovui sumokėtas komisinis atlyginimas turi būti grąžinamas ieškovui. Ieškovas ne kartą prašė atsakovą geruoju grąžinti komisinio atlyginimo dalį, tačiau visos pastangos nedavė jokių rezultatų. Ieškinio pateikimo dieną atsakovas privalo grąžinti ieškovui: 1260 Lt pagal 2010-03-31 pretenzijas Nr. 04-40-2386; 04-40-2387 ir 249,73 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-05-01 iki 2013-01-15; 28650,97 Lt pagal 2010-05-26 pretenzijas Nr. 04-40-2673; 04-40-2690; 04-40-2671; 04-40-2686; 04-40-2685; 04-40-2672; 04-40-2688; 04-40-2684; 04-40-2670; 04-40-2689; 04-40-2692; 04-40-2679; 04-40-2693; 04-40-2680; 04-40-2694; 04-40-2675; 04-40-2669; 04-40-2677; 04-40-2687; 04-40-2678; 04-40-2682; 04-40-2696; 04-40-2683; 04-40-2681; 04-40-2695; 04-40-2691; 04-40-2668; 04-40-2674; 04-40-2676 ir 5351,90 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-06-27 iki 2013-01-15; 2505 Lt pagal 2010-07-16 pretenzijas Nr. 04-40-2831; 04-40-2832; 04-40-2833 ir 442,39 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-08-17 iki 1013-01-15. Delspinigių norma 0,02 % už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Taigi, atsakovas yra skolingas ieškovui 32415,97 Lt skolos ir 6044,02 Lt delspinigių, iš viso 38459,99 Lt.

4Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad jam nėra aišku, kodėl yra apskaičiuota būtent tokia suma, kokiu pagrindu tam tikros sutartys yra sustabdytos, kodėl yra sumažintos draudimo įmokos, kokiu pagrindu tam tikros sutartys yra nutrauktos. Visa tai ieškovas yra padaręs savo nuožiūra apie tai nepranešęs ir nepasitaręs. Be to, komisinių apskaičiavimo tvarkos 3.1 punktas numato, jog sumokėtas komisinis atlyginimas yra atskaičiuojamas iš kito mėnesio komisinio atlyginimo. Ieškovas, jei manė, kad yra pagrindo pareikalauti komisinių grąžinimo, būtent taip turėjo pasielgti. Tačiau taip nepadarė, kas rodo, jog tuo metu nematė pagrindo reikalauti komisinių, o tik vėliau apsigalvojo. Be to, jis yra neįgalus. Būtent dėl to turėjo nutraukti savo tarpininkavimo paslaugas. Gaunamos pajamos yra tik netekto darbingumo pensija, iš jos dar privalo mokėti išlaikymą dviem savo vaikams. Todėl prašoma priteisti suma yra absoliučiai neadekvati turtinei padėčiai. Todėl ši suma yra iš esmės mažintina. Taip pat be pagrindo reikalaujama didžiulių delspinigių ir palūkanų.

5Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad tiesiogiai iš sutarties sąlygų neseka, kad atsakovas turėtų grąžinti šias sumas. Reikia žiūrėti į tai, ką atsakovas įsipareigojo. Atsakovas įsipareigojo surasti asmenis ir sudaryti su jais atitinkamas draudimo sutartis. Tačiau atsakovas neįsipareigojo užtikrinti, kad tie draudėjai visą draudimo laikotarpį mokės tas įmokas, negarantavo ir neužtikrino, kad tos sutartys nebus nutraukiamos arba, kad nebus įsiskolinimų ir pan. Būtų nelogiška, jei atsakovas tai būtų įsipareigojęs ir jis to negali padaryti. Po to baigiasi tarpininko teisiniai santykiai ir atsiranda tiesiogiai santykiai tarp ieškovo ir besidraudžiančio žmogaus. Atsakovas negali grąžinti tų sumų, nes jis gavo komisinius ne už tai, kad visą laiką bus laikomasi sutarties, bet už tą faktą, kad jis surado žmones, kurie apsidraus. Plečiamai aiškinama, lyg tai, kad atsakovas skolingas, jis apkaltinamas, kad nepadarė kažko, ko jis negali padaryti. Atsakovas neįsipareigojo ir negalėjo įsipareigoti, kad draudėjai mokės, o po to nebemokės. Galimas tik vienas atvejis, jei būtų įrodyta, kad atsakovas susitarė su tais draudėjais, kad jie pasirašys sutartis, kad sumokės įmoką ir nutrauks, pinigai dalinsis. Jeigu būtų tyčinė atsakovo veikla, kad jis įtakojo tuos žmones nutraukti tas sutartis, nemokėti, tai, tuomet grėstų baudžiamoji atsakomybė. Čia yra visai kiti dalykai, jis surado žmones, jo funkcijos baigėsi. Niekas su atsakovu daugiau nesitarė, nei draudimo įstaiga, nei draudėjai. Sutartys buvo nutraukiamos be jo žinios, nepranešus atsakovui. Jis prarado bet kokią įtaką šiems procesams, todėl negali už juos atsakyti. Ne jo pareiga tą procesą kontroliuoti. Nei atsakovas gali kaip nors įtakoti, nei faktiškai tai buvo daroma, nei ieškovas kaip nors su atsakovu tarėsi, nei susitarė, kad jis garantuos, kad viskas būtų vykdoma pagal sutartį. Todėl jei ieškovas negavo pajamų iš draudėjų, tai turėtų su jais aiškintis kodėl nutraukė sutartis, nemokėjo, bet nepermesti atsakomybės asmeniui, kuris nieko bendro su tuo neturi. Būtent dėl to ieškinys turi būti atmestas, nes negali žmogus atsakyti už tai, ko jis negali valdyti įtakoti ir neįsipareigojo. Atsakovo įsipareigojimuose nėra užtikrinimo, kad asmenys, kurie apsidraudė periodiškai mokės. Jo įsipareigojimas yra sudaryti sutartį ir viskas, toliau pereina į tiesioginius santykius tarp draudimo įstaigos ir asmens, kuris apsidraudė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2009-08-13 buvo sudaryta Tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. PVS/09-09/226-2009, kuria ieškovas suteikė teisę (pavedė) atsakovui, o atsakovas įsipareigojo šios sutarties pagrindu ieškovo vardu ir dėl jo interesų vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, kurios tikslas yra sudaryti ieškovo draudimo sutartis, o ieškovas įsipareigojo už tinkamai atliktas pagal šią sutartį draudimo tarpininkavimo paslaugas apskaičiuoti ir sumokėti atsakovui šioje sutartyje ir jos prieduose numatytą atlyginimą (Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 p., Standartinių sąlygų 4 p., Komisinių apskaičiavimo tvarka, t.1, b. l. 34-49). Komisinių apskaičiavimo tvarkoje buvo nustatyta, kad jeigu per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus yra nutraukiama atsakovui tarpininkaujant sudaryta draudimo sutartis pilnai neapmokėjus pirmųjų sutarties metų, tai tarpininkui sumokėtas komisinis atlyginimas (ar jo dalis) privalo būti grąžintas. Sutarties galiojimo metu ieškovas atsakovui pervedė komisinį atlyginimą (t.1, b.l. 84-87, t.3, b.l. 23-34). Sutarties galiojimo metu 34 atsakovui tarpininkaujant sudarytos draudimo sutartys buvo nutrauktos per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus, sustabdyta apsauga, (nutrauktos draudimo sutartys, kurių draudimo poliso Nr. yra: PZUGD 012546, PZUGD 012696, PZUGD 012716, PZUGD 012797, PZUGD 012792, PZUGD 012984, PZUGD 012986, PZUGD 012987, PZUGD 013245, PZUGD 013247, PZUGD 013248, PZUGD 012820, PZUGD 013298, PZUGD 012839, PZUGD 012840, PZUGD 012847, PZUGD 012851, PZUGD 012857, PZUGD 012861, PZUGD 012862, PZUGD 013355, PZUGD 012856, PZUGD 013046, PZUGD 013047, PZUGD 013051, PZUGD 013055, PZUGD 013363, PZUGD 013364, PZUGD 013366, PZUGD 013371, PZUGD 013372, PZUGD 013077, PZUGD 013116, PZUGD 013125) (t.1, b.l. 118-223, t.2, b.l. 3-121). Pagal ataskaitą apie priklausomo draudimo tarpininko grąžintiną komisinį atlyginį grąžinamo atlyginimo dydis – 32415,97 Lt (t.1, b.l. 88-89). 2010-03-31, 2010-05-26 ir 2010-07-16 ieškovas pranešimais „Dėl komisinio grąžinimo“ kreipėsi į atsakovą (t.1, b.l. 50-83), prašydamas grąžinti komisinį atlyginimą. Ieškovas, vadovaudamasis Tarpininkavimo paslaugų sutarties standartinių sąlygų 7.3. p., paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą grąžinti komisinį atlyginimą dieną, viso 6044,02 Lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs (LR CPK 178 str.).

8Pagrindiniai atsakovo ir jo atstovo nurodyti argumentai yra, kad atsakovas negali atsakyti už tai, kad jam tarpininkaujant sudarytos sutartys buvo nutrauktos. Kaip nustatyta, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pavedimo sutartis. Šios sutarties pagrindu atsakovas buvo įsipareigojęs vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, o ieškovas – apskaičiuoti ir sumokėti atsakovui pavedimo sutartyje ir jos prieduose numatytą atlyginimą. Pažymėtina, kad atsakovas neneigia, kad komisinį atlyginimą iš ieškovo gavo, taip pat sutinka su jam sumokėto komisinio atlyginimo dydžiu. Komisinių apskaičiavimo tvarkoje, kuri yra sudėtinė tarp šalių pasirašytos Tarpininkavimo sutarties dalis, aiškiai nurodyta kada sumokėtas komisinis atlyginimas privalo būti grąžinamas. Viena iš tokių sąlygų – kada sudaryta draudimo sutartis nutraukiama anksčiau nei po vienerių metų termino. Atsakovas, kaip verslininkas, savo laisva valia pasirašė su ieškovu Tarpininkavimo sutartį, buvo supažindintas su jos bei jos priedų, tame tarpe ir Komisinių apskaičiavimo tvarkos, sąlygomis, nėra duomenų, kad atsakovas būtu teikęs pasiūlymus dėl pasirašomos sutarties ar jos priedų sąlygų koregavimo. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad atsakovas, pasirašydamas sutartį, turėjo suprasti prisiimamų įsipareigojimų apimtį. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovui komisinis atlyginimas buvo sumokėtas už sudarytas, tačiau nepraėjus vieneriems metams nutrauktas, sutartis. Draudimo agentui mokamas atlyginimas už sudarytas draudimo sutartis, darant prielaidą, kad draudėjai laikysis draudimo sutarčių visą jose nustatytą galiojimo terminą, t.y. agentas dės maksimalias pastangas reikiamam rezultatui pasiekti, todėl tarpininkui išmokamas komisinis atlyginimas už ilgesnį laiką avansu. Aplinkybės, dėl ko tinkamai nebuvo vykdomos sudarytos draudimo sutartys ar kokiu pagrindu sudarytos draudimo sutartys buvo nutraukiamos anksčiau termino, neturi reikšmės sprendžiant komisinio atlyginimo grąžinimo klausimą. Taigi, vadovaujantis Komisinių apskaičiavimo tvarkos nuostatomis, atsakovui atsirado pareiga išmokėtą komisinį atlyginimą grąžinti ieškovui. Atsakovas teigė, kad jam nėra aiški grąžintino komisinio atlyginimo apskaičiavimo tvarka. Teismas pažymi, kad minėta tvarka buvo aiškiai ir detaliai nurodyta prie šalių pasirašytos sutarties pridedamuose ir į bylą pateiktuose dokumentuose, todėl spręstina, kad ši tvarka turėjo būti atsakovui žinoma ir suprantama.

9Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 str. 2 p. skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Kaip matyti nagrinėjamu atveju atsakovas savo pareigos – grąžinti jam sumokėtą komisinį atlyginimą nevykdė, todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu bei LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 32415,97 Lt komisinį atlyginimą, yra teisėtas ir pagrįstas , todėl tenkintinas visiškai.

10Ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo delspinigius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Šalių pasirašytoje sutartyje numatyta 0,02 proc. dydžio delspinigiai, tuo pagrindu ieškovas priskaičiavo 6044,02 Lt delspinigių, skaičiuotų nuo 2010-05-01, 2010-06-27 ir 2010-08-17 iki ieškinio teismui padavimo dienos. Atsakovas nesutiko su delspinigių dydžiu, teigdamas, kad paskaičiuoti delspinigiai yra labai dideli. Teismas, spręsdamas ieškovo prašomų delspinigių priteisimo klausimą, atsižvelgė į atsakovo sunkią finansinę padėti: jis yra neįgalus, jo gaunamas pajamas sudaro netekto nedarbingumo pensija, moka išlaikymą nepilnamečiams vaikams, turi įsiskolinimų, kurie periodiškai dengiami iš jo gaunamos pensijos (t.3, b.l. 3-18). Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini ir priteistini iš atsakovo už 180 dienų, t.y. 1166,97, o likusioje dalyje reikalavimas atmestinas (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas byloje patyrė bylinėjimosi išlaidų: 1154 Lt sumokėtas žyminis mokestis (t.1, b.l. 5, 32, 33) bei 340,36 Lt atvykimo į teismo posėdžius išlaidų (t.1, b.l. 106-109, t.2, b.l. 124-127, 134-137, t.3, b.l. 19-22), viso 1494,36 Lt. Kadangi, išnagrinėjus bylą, yra tenkinta 87 proc. ieškovo reikalavimų, todėl jam iš atsakovo priteistina 1300,10 Lt ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

14Byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 29,23 Lt, todėl, atsižvelgus į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies, iš atsakovo priteistina 25,43 Lt valstybės naudai, o iš ieškovo 3,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteitinos, kadangi jos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 92 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), a.s. Nr. ( - ), Swedbank AB, ieškovo UAB DK „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, į.k. 110082737, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, naudai 32415,97 Lt (trisdešimt du tūkstančius keturis šimtus penkiolika litų 97 ct) skolos, 1166,97 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt šešis litus 97 ct.) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (33582,94 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2013-01-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1300,01 Lt (vieną tūkstantį trys šimtus litų 10 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), a.s. Nr. ( - ), Swedbank AB, valstybei 25,43 Lt (dvidešimt penkis litus 43 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Monikai... 2. ieškovas UAB DK „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ kreipėsi į teismą,... 3. Ieškovas nurodė, kad 2009-08-13 atsakovas su ieškovu sudarė Tarpininkavimo... 4. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti.... 5. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad tiesiogiai iš sutarties... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo ir... 8. Pagrindiniai atsakovo ir jo atstovo nurodyti argumentai yra, kad atsakovas... 9. Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 10. Ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo delspinigius. Lietuvos... 11. Šalių pasirašytoje sutartyje numatyta 0,02 proc. dydžio delspinigiai, tuo... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 13. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 14. Byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), a.s. Nr. ( - ), Swedbank... 18. Priteisti iš atsakovo S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), a.s. Nr. ( - ), Swedbank... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...