Byla e2-1695-429/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretoriams Andriui Pūkiui, Gretai Pareigytei, Aurelijai Paškevičienei, Daivai Masionienei dalyvaujant atsakovei S. Š., nedalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mini donald & CO“ atstovui bei bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gudara“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mini donald & CO“ ieškinį atsakovei S. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

42017 m. rugpjūčio 20 d. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės

511 700,88 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas

6(e. b. l. 3-7).

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1402-343/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „Mini donald & co“, ir įpareigojo jos valdymo organus per 10 dienų nuo Šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Gudara“. Minėta nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 28 d. pasibaigus jos apskundimo apeliacine tvarka terminui. Ieškovė nurodė, kad bendrovės direktorė S. S. bendrovės turto ir buhalterinės apskaitos dokumentų neperdavė.

8Ieškovė ieškinyje paaiškino, kad žalos dydis skaičiuotinas kaip kreditorinių reikalavimų sumą, bankroto administravimo išlaidos bei balanse nurodytas neperduotas turtas, t. y. 8 873,51 Eur (patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma) + 2 280,00 Eur (teismo patvirtintos administravimo išlaidos) + 547,37 Eur (balanse įrašyta bendrovei priklausančio turto suma), viso 11 700,88 Eur suma.

9Ieškovės atstovė administratorė UAB „Gudara“ pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovei nedalyvaujant (e. b. l. 65).

10Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti ieškinį. Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad prašoma priteisti 11 700,88 Eur UAB MiniDonald ir ko įmonės skola atsakovei padengti yra nereali. Atkreipė dėmesį, kad UAB MiniDonald ir ko įmonę pirko, kuri vykdė veiklą be pelno, užsidirbdavo tik darbuotojų atlyginimams, mokesčiams ir patalpų nuomai susimokėti. Atsakovė pažymėjo, kad buvo pirktas tik verslas, o patalpos, kuriose vyko veikla, buvo nuomojamos iš KTU. Paaiškino, kad tuo pačiu dirbo ir UAB „Palink“, tai įrodo, jog verslas nebuvo pelningas. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad nei prašomų dokumentų, nei įmonės turto neperdavė, kadangi jų neturėjo. Nurodė, kad namuose turi tik įmonės pažymėjimą.

11Atsakovė pažymėjo kad turi du vaikus, vienas iš jų turi sunkią negalią. Šiuo metu dirba UAB „Kilminė“, mėnesinės pajamos yra apie 300-400 Eur.

12Teismas

konstatuoja:

132016 m. gruodžio 16 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2878-343/2016 iškėlė bankroto bylą UAB „Mini donald & co“, ir įpareigojo jos valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Gudara“ (e. b. l. 8-9). 2017 m. kovo 23 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1402-343/2017 paskyrė atsakovei 200,00 Eur baudą už dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui (e. b. l. 12-13). 2017 m. balandžio 11 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1402-343/2017 patvirtino ieškovės kreditorius VSDFV Kauno skyrius – 6 239,00 Eur, VĮ „Turto bankas“ – 2 633,57 Eur (e. b. l. 19). 2017 m. gegužės 17 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1402-343/2017 taikė supaprastintą bankroto procesą ir patvirtino 3 950 Eur sumą administravimui, iš kurio 2 280,00 Eur administratoriaus atlyginimui (e. b. l. 10). 2017 m. liepos 24 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1402-343/2017 pripažino ieškovę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto (e. b. l. 15-16). Ta pačia nutartimi patvirtinti antros eilės kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius - 6 239,00 Eur, VĮ „Turto bankas“ – 2 633,57 Eur (e. b. l. 15-16). Ieškovės paskutinė finansinė atskaitomybė VĮ „Registrų centras“ priduota už 2011 metus. Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 248,00 Lt, trumpalaikis turtas – 1 642,00 Lt. 2011 m. bendrovės nuostolis siekė 89 960,00 Lt arba 26 054,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 56 850,00 Lt arba 16 464,89 Eur (e. b. l. 17-18). Atsakovė turi du vaikus: E. A., gim. ( - ), ir E. A., gim. ( - ) (e. b. l. 33-35). E. A. neterminuotai nustatytas specialusis slaugos poreikis nuo 2012 m. rugpjūčio 23 d. (e. b. l. 35). Atsakovė dirba ( - ), gauna apie 300-400 Eur užmokestį (e. b. l. 37).

14Dėl žalos atlyginimo

15Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

16Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

17Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą. Nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 28 d. Ieškovė reiškia reikalavimą atsakovei dėl žalos atlyginimo, kadangi atsakovė, būdama įmonės vadove neįvykdė jai 2015 m. gruodžio 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu nustatytų pareigų ir neperdavė nei ieškovo turto, nei dokumentų. Tokiu būdu buvo pažeisti ne tik ieškovo, tačiau ir jo kreditorių interesai.

18Atsakovė teismo posėdžio metu ginčijo, įsiskolinimo VĮ „Turto bankas“ dydį (2633,57 Eur), tačiau minėtą įsiskolinimo dydį kreditoriui VĮ „Turto bankas“ 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi patvirtino Kauno apygardos teismas. Minėta nutartis nebuvo apskųsta, įsiteisėjo, todėl nėra jokio teisinio pagrindo abejoti patvirtinto VĮ „Turto bankas“ kreditorinio reikalavimo dydžiu.

19Atsakovė S. Š. kaip įmonės vadovė nesilaikė jai teisės aktais pavestų pareigų ir savo neveikimu padarė įmonei 11700,88 Eur žalą, kurią sudaro 8873,51 (patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma); 2280,00 (teismo patvirtintų administravimo išlaidų); 547,37 Eur (balanse įrašyta bendrovei priklausančio turto suma). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį.

20Nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Teismas konstatuoja, jog dėl atsakovės S. Š. pareigų nevykdymo bendrovės kreditoriams atsirado žala, o atsakovė kaip buvusi UAB „Mini donald & co“ vadovė savo kaltės prezumpcijos nepaneigė, o kitas civilinės atsakomybės sąlygas – atsakovės neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį - ieškovė įrodė. (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.245 straipsnio 1, 4 dalys, 6.246–6.249 straipsniai).

21Atsakovė nurodė, jog ji nei prašomų dokumentų, nei įmonės turto neperdavė, kadangi jų neturėjo, tačiau teismo vertinimu, pats turto neišsaugojimo faktas, atsakovui nepateikiant įrodymų, jog turtas (jo dalis) kam nors perleistas teisėtai ar jo realiai nebuvo, lemia išvadą, kad pareiga jį išsaugoti buvo pažeista. Be to, nustatyta, kad bankroto administratoriui nebuvo perduota buhalterinių dokumentų, pagal kuriuos turtas būtų buvęs nurašytas ar kaip kitaip panaudotas.

22Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 12 ir 178 straipsniuose – kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atitinkamai teismui, vadovaujantis įstatymo reikalavimais ir remiantis logikos dėsniais, tenka pareiga spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, jų tarpusavio ryšį bei pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, teismas gali remtis ir netiesioginiais įrodymais, kurių visuma patvirtina arba paneigia ieškinyje nurodytas aplinkybes ir leidžia teismui suformuoti teisinę poziciją dėl ginčo baigties.

23Šiuo atveju atsakovė neįrodė, jog turimas turtas buvo perleistas teisėtai ar jo realiai nebuvo. Todėl, teismas daro išvadą, jog atsakovė elgėsi neprotingai, neatidžiai, neišsaugojo ir neperdavė bendrovės turto, padarė žalą bendrovės kreditoriams, dėl to iš atsakovės ieškovei priteistina prašoma 11700,88 Eur suma (CK 6.263 str., 6.281 str.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, todėl, patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 263,00 Eur žyminio mokesčio ir 5,08 Eur bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu – iš viso 268,08 Eur. (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 85 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi,

2796 straipsnio 1 dalimi, 263-270 straipsniais, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

28priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Mini donald & co“, juridinio asmens kodas 110675431, 11700,88 Eur (vienuoliką tūkstančių septynis šimtus eurų 88 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11700,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti valstybei iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) 268,08 Eur (du šimtus aštuonis eurus 08 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2017 m. rugpjūčio 20 d. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo... 5. 11 700,88 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei... 6. (e. b. l. 3-7).... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi Kauno... 8. Ieškovė ieškinyje paaiškino, kad žalos dydis skaičiuotinas kaip... 9. Ieškovės atstovė administratorė UAB „Gudara“ pateikė prašymą bylą... 10. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti ieškinį. Atsakovė... 11. Atsakovė pažymėjo kad turi du vaikus, vienas iš jų turi sunkią negalią.... 12. Teismas... 13. 2016 m. gruodžio 16 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.... 14. Dėl žalos atlyginimo... 15. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 16. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 17. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovei iškėlė... 18. Atsakovė teismo posėdžio metu ginčijo, įsiskolinimo VĮ „Turto bankas“... 19. Atsakovė S. Š. kaip įmonės vadovė nesilaikė jai teisės aktais pavestų... 20. Nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 21. Atsakovė nurodė, jog ji nei prašomų dokumentų, nei įmonės turto... 22. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 12 ir 178... 23. Šiuo atveju atsakovė neįrodė, jog turimas turtas buvo perleistas teisėtai... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, todėl, patenkinus... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 27. 96 straipsnio 1 dalimi, 263-270 straipsniais, 279 straipsniu, teismas... 28. priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai... 29. Priteisti valstybei iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) 268,08 Eur (du... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...