Byla 2A-2076-259/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Galinos Blaževič, Izoldos Nėnienės ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. D. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-162-374/2013 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui D. D., trečiajam asmeniui UAB „Savas kampas“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialini draudimo fondo valdybos Kauno skyrius ieškiniu (t. 1, b. l. 1-3) prašė priteisti iš atsakovo D. D. 26275,76 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti.

5Ieškovas nurodė, jog apdraustasis R. M. dėl smurtinių kito asmens veiksmų nukentėjo 2005-06-18 Kauno r., Garliavoje, prie Vytauto g. esančio restorano „Du milžinai“. R. M. buvo nustatytas 60 procentų netektas darbingumas nuo 2005-12-21 iki 2006-12-21, 2007-01-03 R. M. buvo nustatytas 50 procentų netektas darbingumas nuo 2006-12-22 iki 2007-12-21, 2007-12-18 - 85 procentų netektas darbingumas nuo 2007-12-18 iki 2008-12-17, 2008-12-24 - 90 procentų netektas darbingumas nuo 2008-12-18 iki 2010-12-23 ir 2011-01-03 - 80 procentų netektas darbingumas nuo 2010-12-22 iki 2012-12-21. R. M. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui pateikė 2006-01-06 prašymą dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo (netekto darbingumo). Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, VSDFV Kauno skyriaus Pakaunės pensijų skyrius 2006-01-11 sprendimu Nr. 56, 2007-01-16 sprendimu Nr. 10.33.PK-414, VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyrius 2008-02-20 sprendimu Nr. 10.33.C-7973, 2009-01-20 sprendimu Nr. 10.33.C-1432 ir 2011-02-08 sprendimu Nr. 10.33.C-2878 paskyrė ir moka netekto darbingumo pensiją nuo 2005-12-21 iki 2012-12-31. Taip pat VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyrius 2008-03-05 sprendimu Nr. 10.33.C-9671 ir 2009-01-20 sprendimu Nr. 10.33.C-1427 paskyrė ir mokėjo R. M. transporto išlaidų kompensavimą nuo 2007-12-18 iki 2010-12-23. Kauno apygardos teismas 2007-05-29 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-9-401/07 dėl R. M. sužalojimo pripažino kaltu atsakovą D. D. (prijungta baudž. byla Nr. 1A-9-401/2007).Vadovaujantis CK 6.288 str. 2 d., jeigu teisę į žalos atlyginimą turintys asmenys kreipiasi dėl žalos atlyginimo praėjus trejiems metams nuo jos padarymo dienos, tai atlyginimas mokamas nuo kreipimosi dienos. Todėl ieškovas 2011-05-19 raštu Nr. (2.51)10. V-5682 kreipėsi į D. D. dėl 25 192,40 Lt žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo geruoju. Minėta žala susidarė R. M. išmokėjus netekto darbingumo pensiją nuo 2008-06-01 iki 2011-04-30. Tačiau D. D. 25 192,40 Lt žalos neatlygino. Išmokant R. M. netekto darbingumo išmokas ir transporto išlaidų kompensaciją nuo 2009-08-01 iki 2012-08-31 VSDF biudžetui padaryta 26 275,76 Lt žala.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu (t. 2, b. l. 84-87) ieškinį tenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo 26 275,76 Lt padarytai žalai atlyginti, priteisė iš atsakovo trečiajam asmeniui UAB „Savas kampas“ 800 Lt už teisines paslaugas bei valstybei – 54,78 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas sprendė, jog atsakovo kaltė įrodyta baudžiamojoje byloje priimant apkaltinamąjį nuosprendį, todėl iš naujo analizuoti tuos pačius motyvus ir spręsti kaltės klausimą, nėra pagrindo (CPK 182 str. 1 d. 3 p.). Pagal LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal LR CK str. 6.290 str. 1 d. ir 3 d. nuostatas socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Atsakovas D. D. privalo atlyginti žalą, į kurios atlyginimą įgijo teisę ieškovas, sumokėjęs nukentėjusiajam draudimo išmokas. Teismas sutiko su trečiojo asmens UAB „Savas kampas motyvais“, kad atsakovas pertraukėlės metu buvo išėjęs parūkyti ir gindamas B. Ž. pažeistus ar menamus interesus sudavė kumščiu smūgį R. M., dėl ko pastarajam buvo sutrikdyta sveikata. Trečiojo asmens teigimu, iš nurodytų teismų priimtų procesinių dokumentų nematyti jokių aplinkybių, kad atsakovas vykdė darbines funkcijas. Teismas netenkino atsakovo prašymo sumažinti priteistinos žalos dydį, kadangi atsakovo materialinė padėtis nėra itin sunki, kreditas iš banko gautas 2007-2010 metais, t.y. kai atsakovas jau žinojo apie jam iškeltą baudžiamąją bylą, o vėliau apie priimtą nuosprendį bei turėjo žinoti apie pasekmes. Be to, atsakovas dirba, sutuoktinė dirbanti, šiuo metu vaiko auginimo atostogose. Išlaikymo reikalingi nepilnamečiai vaikai yra reali kiekvieno darbingo ir jauno asmens faktinė aplinka, dėl kurios nėra pagrindo konstatuoti, jog tai yra tas esminis faktorius mažinti nusikalstamais veiksmais padarytos žalos atlyginimą. Atsakovas taip pat teigė, kad turi gydymo išlaidų, nes serga nepagydoma liga, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atsakovo padarytas nusikaltimas yra neatsargus, tačiau šiuo atveju žala padaryta nusikaltimu, išieškoma žala yra dėl apdraustojo sveikatos sužalojimo, todėl pagal bylos faktines aplinkybes bei pateiktus atsakovo argumentus, mažinti regresiniu reikalavimu prašomą atlyginti žalą nėra pagrindo (LR CK 6.282 str. 3 d.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas D. D. apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 92-95) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, sutikdamas su trečiojo asmens UAB „Savas kampas“ motyvais, klaidingai sprendė, kad atsakovas nevykdė darbinių funkcijų, kadangi 2005 m. birželio 18 d. kai kilusio konflikto metu buvo sužalotas R. M., atsakovas dirbo restorane „Du milžinai“ apsaugos darbuotoju ir atliko savo darbinę pareigą, t.y. prižiūrėti tvarką ir saugoti darbuotojus. Darbo sutarties su UAB „Savas kampas“ 10 p. yra nurodyta „Saugoti įmonės interesus“. Atsakovo nuomone, apsaugoti darbuotoją B. Ž. dėl jai iškilusio pavojaus, įėjo į atsakovo darbines funkcijas. Remiantis CK 6.264 straipsnio 1 dalimi, kai darbuotojas nusikalstama veika padaro žalos, eidamas darbines (tarnybines) pareigas, žalą nukentėjusiajam atlygina darbdavys. Todėl atsakovas šioje byloje turėtų būti UAB „Savas kampas“;
  2. Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl tokio dydžio socialinio draudimo išmokos ar jos dalies, kiek ja atlyginama dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala, t. y, tais atvejais, kai draudimo išmoka yra lygi nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydžiui arba mažesnė už jį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl visos draudimo išmokos, o tuo atveju, kai draudimo išmoka yra didesnė už nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl socialinio draudimo išmokos dalies, kuria atlyginama nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. 2005-12-22 R. M. Darbingumo lygio pažymoje DL-Nr. 0050616 (1 tomas, b. l. Nr. 12) buvo nustatytas netektas darbingumas - 60 proc. nuo 2005-12-21 iki 2006-12-21. R. M. Darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0128391 (1 tomas, b. l. Nr. 13), buvo nustatytas netektas darbingumas - 50 proc. nuo 2006-12-22 iki 2007-12-21. Tai parodo, kad R. M. būklė gerėjo. 2007-09-18 R. M. buvo pervežtas iš Kauno m. apskr. ligoninės dėl galvos smegenų traumos, kurios aplinkybės neaiškios (2007-10-16 Kauno medicinos universiteto klinikos neurochirurgijos klinikos, galvos smegenų traumų skyriaus išrašas iš medicininių dokumentų (2 tomas, b.l. Nr. 30). Nuo 2007-10-17 iki 2008-04-24 R. M. gydėsi VĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje (VĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2008-04-24 pažyma Nr. S-140/P1-68, (2 tomas, b.l. Nr. 33). 2007-12-19 R. M. Darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0293151 (1 tomas, b.l. Nr. 14), buvo nustatytas netektas darbingumas - 85 proc. nuo 2007-12-18 iki 2008-12-17, t.y. po 2007-09-18 dieną patirtos galvos smegenų traumos. Pagrindas -Darbingumo lygio vertinimo aktas 2007-12-18 Nr. 10181. 2008-12-29 R. M. Darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0378829 (1 tomas, b.l. Nr. 15), buvo nustatytas netektas darbingumas - 90 proc. nuo 2008-12-18 iki 2010-12-23. 2011-01-04 R. M. Darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0494406 (1 tomas, b.l. Nr. 16), buvo nustatytas netektas darbingumas - 80 proc. nuo 2010-12-22 iki 2012-12-21. Kaip matyti iš prie bylos pridėtų dokumentų, kad atsakovas nėra atsakingas už R. M. nustatytą netektą darbingumą nuo 2007-09-18 ir su tuo susijusių išmokų mokėjimą, kadangi 2007-09-18 - 2007-10-17 R. M. buvo hospitalizuotas Kauno medicinos universiteto klinikos neurochirurgijos klinikos, galvos smegenų traumų skyriuje, į kur 2007-09-18 buvo pervežtas iš Kauno m. apskr. ligoninės dėl galvos smegenų traumos, kurios aplinkybės neaiškios. 2007-12-19 R. M. buvo nustatytas 85 proc. netektas darbingumas, tačiau ne dėl 2005-06-18 patirtų sužalojimų, o būtent dėl 2007-09-18 patirtos galvos smegenų traumos;
  3. Teismas klaidingai padarė išvadą, kad atsakovo nurodyti kriterijai nesudaro pagrįsto teisinio pagrindo regresinius reikalavimus sumažinti. Atsakovo materialinė padėtis yra labai sunki, atsakovas gauna minimalias pajamas, yra paėmęs kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, augina du mažamečius vaikus, taip pat yra tik iš dalies darbingas, turi invalidumą, kadangi serga sunkia liga - tuberkulioze, dėl ko turi gydymo išlaidų. Nei turtinė padėtis, nei sveikatos būklė ateityje neleidžia tikėtis geresnės materialinės padėties. Teismas nepagrįstai nesivadovavo teismų praktika, kadangi teismų praktikoje analogiškoje situacijoje yra taikytas atlygintinos žalos dydžio sumažinimas (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-400-302/2011).

11Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 112-114) prašo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. VSDFV Kauno skyrius išmokėdamas R. M. netekto darbingumo pensiją kompensavo R. M. dėl jo sveikatos sužalojimo patirtą žalą negautų pajamų forma. LR CK 6.283 str. 1 d. ir 2 d. nustato, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą: nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo butų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos.
  2. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog jis neatsakingas už R. M. nustatytą netektą darbingumą nuo 2007-09-18 ir su tuo susijusių išmokų mokėjimą, kadangi R. M. 2007-09-18 hospitalizuotas Kauno medicinos universiteto klinikų Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų traumų skyriuje iš Kauno apskrities ligoninės dėl galvos smegenų traumos, kurios aplinkybės neaiškios. Atsakovas neįvertino visų R. M. medicininių dokumentų, pateiktų šioje byloje, ir VSDFV Kauno skyriaus 2013-02-22 R. M. neįgalumo ir darbingumo nustatymo dokumentų bylos patikrinimo pažymos Nr. 8.3-46. kur matyti, kad 2007-12-18, bet ne 2007-09-18, R. M. pakartotinai vertintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, jam dėl 2005-06-18 įvykusio nelaimingo atsitikimo S06.3 (kodas pagal TLK-10-AM - lokalus smegenų sužalojimas;- padarinių T90.5 (kodas pagal TLK-10-AM - centrinės nervų sistemos sužalojimo padariniai) nustatytas 85 procentų netektas darbingumas. Remiantis byloje esančiais įrodymais 2003-12-23 ir 2011-01-03 R. M. nustatytas netektas darbingumas taip pat dėl 2005-06-18 įvykusio nelaimingo atsitikimo padarinių;
  3. Atsakovo teiginiai dėl pagrindų sumažinti priteistiną žalos dydį yra nepagrįsti, kadangi byloje nėra atsakovo teiginius pagrindžiančių įrodymų, išskyrus jau nebegaliojančią darbingumo lygio pažymą (60 procentų netektas nedarbingumas nustatytas nuo 2010-03-22 iki 2011-03-21). Atsakovo kartu su apeliaciniu skundu pateiktame Marijampolės ligoninės konsultacinės poliklinikos 2013-07-29 išraše iš medicininių dokumentų pažymėta, kad 2009 m. D. D. sirgo plaučių tuberkulioze. Pradėtas gydymas Marijampolės ligoninėje, iš kurios pervežtas į Romainių tuberkuliozinę ligoninę, kur gydytas iki 2010 m. rugpjūčio mėn. Atsakovas gydymąsi ambulatoriškai tęsė iki 2011 m. vasario mėnesio. Duomenų, kad šiuo metu jis serga tuberkulioze nėra.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje sprendžiamas šalių ginčas yra dėl draudimo išmokas nukentėjusiam asmeniui išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės į žalą padariusį asmenį teisės turėjimo, jos įgyvendinimo pagrindų, patirtos žalos dydžio ir išmokėtos kompensacijos priteisimo pagrįstumo.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas nagrinėjamoje byloje teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo naštos paskirstymo, įrodymų vertinimo procedūras (LR CPK 178 str., 185 str.), taip pat materialinės teisės normas, nustatančias žalos atlyginimo pagrindus fizinio asmens sveikatos sužalojimo atveju ir regreso teisės atsiradimo į žalą padariusį asmenį principus (LR CK 6.283 str., 6.290 str.), dėl ko skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas (LR CPK 326 str. 1 dalis 1 punktas).

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė, kad apdraustasis R. M. 2005 06 18 buvo sužalotas D. D. nusikalstamais veiksmais. Kauno apygardos teismas 2007-05-29 nuosprendžiu kaltu dėl R. M. sužalojimo pripažino atsakovą D. D. (prijungta baudžiamoji byla Nr. 1A-9-401/2007). 2005-12-21 R. M. buvo nustatytas 60 procentų netektas darbingumas nuo 2005-12-21 iki 2006-12-21, 2007-01-03 R. M. buvo nustatytas 50 procentų netektas darbingumas nuo 2006-12-22 iki 2007-12-21, 2007-12-18 - 85 procentų netektas darbingumas nuo 2007-12-18 iki 2008-12-17, 2008-12-24 - 90 procentų netektas darbingumas nuo 2008-12-18 iki 2010-12-23 ir 2011-01-03 - 80 procentų netektas darbingumas nuo 2010-12-22 iki 2012-12-21. R. M. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui 2006-01-06 pateikė prašymą dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo dėl netekto darbingumo (1 t. b.l. 9, 10). Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, VSDFV Kauno skyriaus Pakaunės pensijų skyrius 2006-01-11 sprendimu Nr. 56, 2007-01-16 sprendimu Nr. 10.33.PK-414, VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyrius 2008-02-20 sprendimu Nr. 10.33.C-7973, 2009-01-20 sprendimu Nr. 10.33.C-1432 ir 2011-02-08 sprendimu Nr. 10.33.C-2878 paskyrė ir mokėjo netekto darbingumo pensiją nuo 2005-12-21 iki 2012-12-31. VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus 2008-03-05 sprendimu Nr. 10.33.C-9671 ir 2009-01-20 sprendimu Nr. 10.33.C-1427 buvo paskirtas ir mokėtas R. M. transporto išlaidų kompensavimas nuo 2007-12-18 iki 2010-12-23 (1. t. b l. 4-26). Byloje ieškovas įrodinėjo, jog išmokėjęs draudimo išmokas sužalotam asmeniui, patyrė 26 275,76 Lt žalą, todėl kreipėsi dėl jos atlyginimo LR CK 6.290 str. 3 dalyje nurodytu pagrindu.

16Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje atsakovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą, apeliacinio skundo motyvai grindžiami tomis aplinkybėmis, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog atsakovui kyla prievolė atlyginti ieškovui padarytą žalą, kadangi įvykio metu atsakovas ėjo darbines pareigas, todėl atsakovu turi būti patrauktas jo buvęs darbdavys, R. M. nedarbingumas atsirado ne dėl jo veiksmų, o dėl 2007-09-18 patirtos galvos smegenų traumos, teismas be pagrindo nemažino priteistinos žalos dydžio.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog jeigu fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalojamas jo sveikatą, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą: nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo butų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (LR CK 6.283 str., 6.288 str.). Pagal LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Socialinio draudimo išmokos įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, o draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį (LR CK 6.290 str. 1, 3 dalys).

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas kaltais veiksmais padarė ieškovui žalą, jog ieškovas įgijo regreso teise išieškoti iš atsakovo sumokėtas netekto darbingumo išmokas ir kompensacijas dėl netekto darbingumo. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog atsakovas sužalodamas R. M. atliko darbines pareigas, dėl ko atsakovu šiame teisiniame ginče turėtų būti buvęs jo darbdavys UAB „Savas kampas“, kadangi byloje yra nustatyta, kad atsakovas padarė nusikalstamus veiksmus, šie veiksmai neįėjo į jo darbines pareigas, nes atsakovas 2005 06 18 neveikė darbdavio nurodymu ir nebuvo darbdavio kontroliuojamas. Šiuo atveju UAB „Savas kampas“ atsakomybė LR CK 6.264 straipsnyje nurodomu pagrindu negalima.

19Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliacinio skundo teiginiais, jog trauma ir netektas darbingumas R. M. atsirado ne dėl 2005-06-18 patirtų sužalojimų, o dėl 2007-09-18 R. M. patirtos nenustatytomis aplinkybėmis galvos smegenų traumos. Šį apelianto teiginį paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai : paaiškinimas dėl nedarbingumo priežasties (1 t. b. l. 11), darbingumo lygio nustatymo pažymos (1 t. b. l. 12-16), sprendimai skirti netekto darbingumo išmokas (1 t. b. l. 17-24), VSDFV 2013 02 22 R. M. neįgalumo ir darbingumo nustatymo bylos patikrinimo pažyma (2 t. b. l. 13), išrašai iš medicininių dokumentų (2 t. b. l. 14-54). Šių įrodymų visuma neginčijamai patvirtina, jog R. M. negalia ir darbingumo netekimas atsirado dėl 2005 metais atliktų neteisėtų atsakovo veiksmų suž\alojus R. M., o apelianto iš vieno medicininio dokumento cituotas įrašo fragmentas (2 t. b. l. 30) nenuneigia Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 07 01 sprendimo išvados, jog R. M. nedarbingumas atsirado dėl 2005-06-18 atsakovo jam padaryto kūno sužalojimo.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, jog teismas padarė klaidingą išvadą, kad atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrįsto teisinio ir faktinio pagrindo ieškovo regresinius reikalavimus sumažinti LR CK 6.282 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija sutinka su Marijampolės rajono apylinkės teismo išvada, jog byloje atsakovo pateikti įrodymai ir faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo mažinti ieškovui priteistiną sumą patirtai žalai atlyginti. Teismas skundžiajame teismo sprendime pagrįstai nustatė, kad atsakovo pateikta pažyma (1 t. b.l. 66) apie jo ribotą darbingumą yra negaliojanti, tos aplinkybės, kad ieškovas turi įsipareigojimą bankui grąžinti kreditą ir turi nepilnamečių vaikų, nesudaro faktinio pagrindo daryti išvadą, jog atsakovo turtinė padėtis itin sunki ir teismo sprendimo vykdymas sukels sunkias pasekmes.

21Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo teiginį, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas nepagrįstai nesivadovavo teismų praktika, apelianto teigimu teismų praktikoje analogiškoje situacijoje buvo taikytas atlygintinos žalos dydžio sumažinimas (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-400-302/2011). Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir siedamas šias su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes teismo pateiktas teisės normų aiškinimas yra ne jų aiškinimas a priori, o siejamas su konkrečios bylos ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija). Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje I. Martjanovas v. UAB „Viknata“, bylos Nr. 3K-3-120/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje K. J. M., T. M. v. M. O., bylos Nr. 3K-3-312/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju apeliantas siūlo vadovautis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-400-302/2011 teismo suformuotomis nuostatomis ir išaiškinimais, sprendžiant ginčą nagrinėjamoje byloje, neatkreipdamas dėmesio į tai, jog šie pateikti skirtingoms negu nagrinėjamos bylos aplinkybėms, nes komentuotoje apelianto byloje ginčas buvo sprendžiamas tarp ūkio subjektų ir byla baigta taikos sutartimi.

22Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalys).

23Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinio socialini draudimo fondo valdybos Kauno skyrius ieškiniu... 5. Ieškovas nurodė, jog apdraustasis R. M. dėl smurtinių kito asmens veiksmų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu (t. 2, b.... 8. Teismas sprendė, jog atsakovo kaltė įrodyta baudžiamojoje byloje priimant... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas D. D. apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 92-95) prašo Marijampolės... 11. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Byloje sprendžiamas šalių ginčas yra dėl draudimo išmokas nukentėjusiam... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, kad... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė, kad... 16. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje atsakovas apeliaciniu skundu ginčija... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 19. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliacinio skundo teiginiais, jog trauma ir... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai,... 21. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo teiginį, jog Marijampolės rajono... 22. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė... 23. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti...