Byla 2-518-236/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1673-265/2014 atsisakyta iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ vadovo T. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1673-265/2014 atsisakyta iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas - UAB „Lipnus“ vadovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo. Nurodė, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, negali tinkamai finansuoti veiklos, susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, kas neigiamai įtakoja veiklos rezultatus, bendrovė negali užtikrinti tinkamo prievolių vykdymo kreditoriams. Pradelsti įsipareigojimai 2014 m. rugsėjo 30 d. siekė 7 353 672,24 Lt.

4Per pirmuosius tris 2014 metų ketvirčius įmonės pelnas - 45 185 Lt, finansinė padėtis neblogėja. Per 2012-2014 metų laikotarpį beveik su visais tiekėjais išlaikyti bendradarbiavimo santykiai, įmonė neprarado klientų, maža to, įgijo naujų. Įmonė per visą 18 metų veikimo laikotarpį įgijo klientų ir tiekėjų pasitikėjimą ir niekada nevengė su jais atsikaityti.

5Restruktūrizavimo plano metmenys atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Nors įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas, tačiau kartu tai nėra ir išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Įmonė neginčija skolinių įsipareigojimų tikslinimo galimybės, reikalavimų tikslinimui terminas bus numatytas įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą.

6Tai kad Kauno apygardos teismas anksčiau nutraukė įmonės restruktūrizavimo bylą dėl laiku nepateikto restruktūrizavimo plano, nėra priežastis atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. ĮRĮ nedraudžia antrą kartą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

7Tretieji asmenys Danske Bank A/S ir AB DnB bankas su ieškovo pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Lipnus“ iškėlimo nesutiko ir nurodė, jog ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis. Restruktūrizavimo procesas neperspektyvus pagrindiniams kreditoriams nesutinkant. Be to, pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ reikalavimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsisakė atsakovui UAB „Lipnus“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

10Teismas sprendė, kad UAB „Lipnus“ finansiniai sunkumai yra nelaikino pobūdžio (nuolatiniai), įmonė nemoki, o pateiktuose įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės šių problemų neišspręs.

11UAB „Lipnus“ finansiniai sunkumai yra nuolatiniai. Nors pagal pateiktą įmonės balansą bendrovės pradelsti įsiskolinimai nesudaro 1/2 balansinio bendrovės turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.), visuma aplinkybių rodo priešingai. Pavyzdžiui, pagal įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. balansą įmonė turėjo turto už 14 688 098 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 6 714 851 Lt, tačiau į šią sumą nėra įtraukta 1 591 957,38 Lt skola trečiajam asmeniui AB DnB bankui, kurią atsakovas turi sumokėti pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimą. Įmonė skolinga ir kitam trečiajam asmeniui 2 261 140,74 Lt (t. 2. b. l. 82). Be to, realus ilgalaikis įmonės turtas ženkliai mažesnis už balandinį. Pastatų vertė 1 300 000 Lt, statinių ir mašinų (popieriaus pjovimo mašinos, skaitmeninės spaudos mašina ir kt. įranga) rinkos vertė 400 000 Lt, transporto priemonių (DAF, Audi, Toyota, Operl, Volkswagen) vertė 114 127 Lt. Finansinį turtą 4 701 494 Lt sudaro investicijos į dukterinę įmonę, kurios, vertinant įmonės finansinį pajėgumą ir galimybes optimizuoti veiklą, nevertintinos. Didžiąją dalį investicijų sudaro investicijos į įmonę UAB „Litas prie Lito“, kuri pagal plano metmenis vykdo nesėkmingą veiklą (metmenų 4.5 p.). Plano metmenų trečiojoje lentelėje (t. 2. b. l. 78) nurodyta, jog įmonė turi 2 727 906 Lt vertės atsargų, kurias sudaro likvidžios prekės, nebaigtos vykdyti sutartys - 1 896 208 Lt, gautinos sumos iš pirkėjų - 762 772 Lt, paskola įmonei VSA Holding - 188 000 Lt. Netgi jeigu teismas darytų prielaidą, kad atsargos būtų parduotos už nurodytą kainą, visos nebaigtos vykdyti sutartys būtų įvykdytos, ir visos sumos iš pirkėjų, kaip ir paskola, būtų atgautos, įmonės turtą sudarytų 9 274 886 Lt, o skolos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, mokėtini per vienerius metus - 6 714 857 Lt (netgi neįskaitant AB DnB bankui skolos). Šių faktinių aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad UAB „Lipnus“ yra nemoki įmonė.

12Teismas sprendė, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys deklaratyvūs, tik formaliai atitinkantys ĮRĮ reikalavimus, tačiau realiai neleidžiantys įmonei išspręsti finansinių problemų. Laikini įmonės sunkumai suprantami ne kaip atsiskaitymas su kreditoriais pardavus visą turimą turtą. UAB „Lipnus“ finansinių sunkumų neeliminuoja restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės. Pagal metmenų plano 9 skyriuje nurodytą preliminarų įmonės verslo planą iš esamų sutarčių per metus planuojama gauti 12 778 000 Lt, tačiau ir 2013 m. įmonė gavo pajamų iš pardavimo - 11 957 248 Lt, o 2012 m. - 15 449 521 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė 2012 m. turėjo 98 579 Lt, o 2013 m. 182 876 Lt grynojo pelno, tačiau vien tik skolos tiekėjams 2013 m. siekė 3 610 288 Lt. Taigi įmonė ir pelningai veikdama nesugeba atsiskaityti su tiekėjais ir kitais kreditoriais. Šios problemos sprendimo būdai metmenyse neatsispindi. Metmenyse taip pat nenurodyta, iš kokių finansavimo šaltinių ir kokias būdais bus atsiskaitoma su kreditoriais, apsiribojama deklaratyviu kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilės nurodymu. Pagal restruktūrizavimo plano metmenis įmonė neplanuoja esminių veiklos pokyčių, kurie padėtų išspręsti finansines problemas. Įmonės numatomas veiklos plėtimas antrinių žaliavų surinkimo ir eksporto į Vakarų Europos šalis rinkoje taip pat nenuteikia optimistiškai. Nors įmonė planuoja per metus pasiekti pardavimų apimtį už 1 000 000 Lt ir surinkti 2 200 tonų popieriaus, pakuočių atliekų, tačiau nenurodo su šia papildoma veikla susijusių sąnaudų. Ši veikla ne tik neišsprendžia įmonės problemų, bet pastebėtina, kad popierinių atliekų surinkimo apimtys ir kainos Europos Sąjungoje mažėja.

13Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad kreditoriams Danske Bank A/S ir AB DnB banko (jų kreditoriniai reikalavimai sudaro 57,74 procentus numatomų reikalavimų) kategoriškai nesutinkant, UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo procesas neturi perspektyvų.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu UAB „Lipnus“ vadovas T. S. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikini, grąžinti pirmosios instancijos teismui bylą pagal UAB „Lipnus“ direktoriaus T. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Lipnus“ iškėlimo nagrinėti iš naujo; UAB „Lipnus“ finansinei būklei nustatyti ir įvertinti skirti UAB „Lipnus“ finansinę ekspertizę. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. Galiojanti ĮRĮ redakcija nebenumato apribojimo, kad restruktūrizavimo byla gali būti keliama tik laikinų finansinių sunkumų turinčiai įmonei. Vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

172. Restruktūrizavimo tikslas - išsaugoti įmonės veiklą, darbo vietas, atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą. Tikslu nėra visiškas skolinių įsipareigojimų padengimas.

183. Byloje gausu duomenų, kad atsakovas UAB „Lipnus“ atsiskaitinėja su kreditoriai, mažina įsiskolinimą, planuoja gauti tam pajamas. Teismas vadovavosi ne naujausiais, o tik 2013 metų duomenimis ir nevertino fakto, jog įmonės įsipareigojimai nedidėja (kai kurie ir bendra suma mažėja), o turimo turto vertė didėja. Šiai dienai pradelstų skolų dydis sudaro tik 4 144 270, 71 Lt. Šiuo metu ženkliai mažesnis įmonės sąnaudų dydis lyginant su 2013 m. laikotarpiu, o veiklos pelnas 2014 m. beveik du kartus didesnis nei 2013 m.

194. Corzona Capital Ltd (vienintelis UAB „Lipnus“ akcininkas), kurio finansinis reikalavimas sudarė 3 115 529,31 Lt, 2014 m. gruodžio pradžioje nusprendė kapitalizuoti šią įmonės skolą, padidinat bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200 000 Lt iki 3 315 529 Lt, papildomai išleidžiant 31 155 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų. Šias akcijas įsigijo vienintelis akcininkas Corzona Capital Ltd ir rezultate UAB „Lipnus“ įsipareigojimų kreditoriams dydis sumažėjo 3 115 529, 31 Lt dydžio suma.

205. Restruktūrizavimo procesas yra prioritetinis bankroto procedūros atžvilgiu. UAB „Lipnus“ šiuo metu dirba 19 darbuotojų, jiems mokamas darbo užmokestis, per 2012 m. gruodžio 1 d. – 2014 m. gruodžio 8 d. laikotarpį įmonė sumokėjo daugiau nei 2,7 mln. litų mokesčių valstybei.

216. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, galinčios atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, sumažinti skolas ir išsaugoti konkurencingumą. Metmenyse (metmenų 9.3 punktas) pateiktos priemonės dėl bendrovės veiklos įvairinimo ir naujų produktų gamybos. Didelis dėmesys planuojamam naujos papildomos veiklos (antrinių rūšiuotų žaliavų -popieriaus atliekų surinkimas ir eksportas) vykdymui. Bendrovė jau yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su UAB „VSA Vilnius“ (viena didžiausių atliekų surinkimo įmonių) dėl šios įmonės surenkamų antrinių žaliavų eksporto organizavimo. Pagal EUROSTAT duomenis popierinių žaliavų surinkimo apimtis Europos Sąjungoje 2002-2013 metais iš esmės tendencingai didėjo, taigi numatoma nauja veikla perspektyvi.

22Metmenyse numatoma vykdyti priemones, kurių įmonės dalyviai ir valdymo organai pagal ĮRĮ turi imtis, norėdami sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 12 str. 2 d. 1-8 p.). Metmenyse (9 dalyje) nurodytas preliminarus verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.), kuris atitinka ĮRĮ reikalavimus, jame numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos restruktūrizavimo laikotarpiu taikomos priemonės.

237. Metmenyse, kurie atitinka ĮRĮ 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, nurodytos preliminarios priemonės bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Teismas nepagrįstai metmenis vertino pagal restruktūrizavimo planui keliamus reikalavimus, todėl padarė neteisingą išvadą, kad pateikti metmenys yra deklaratyvūs, o nurodytos priemonės nepadėtų išspręsti UAB „Lipnus“ finansinių sunkumų

248. UAB „Lipnus“ - viena didžiausių poligrafijos produktų tiekėjų Lietuvoje.

259. Teismas, atsisakydamas kelti restruktūrizavimo bylą, akcentavo kreditorių Danske Bank A/S ir AB DNB banko nuomonę, tačiau ĮRĮ nereikalauja, kad metmenims pritartų kreditoriai. Be to, siekiant įvertinti didžiausių kreditorių elgesį ir jų sprendimų, lemiančių restruktūrizavimo eigą, pagrįstumą, būtina vertinti ir šių kreditorių (ne)sąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-319/2013). Minėtų didžiausių kreditorių nepritarimas bendrovės restruktūrizavimui atliekamas sąmoningai, nesąžiningai.

26Danske Bank A/S nesąžiningumą rodo siekis ir iniciatyva (siūlymas) perimti kreditoriaus Corzona Capital Ltd 3 115 529,31 Lt reikalavimą į įmonę.

27Kitas kreditorius - AB DNB bankas - nagrinėjant pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos negalėjo būti traukiamas trečiuoju asmeniu. Banko reikalavimas kyla iš UAB „Lipnus“ 2008 m. gegužės 14 d. laidavimo už dukterinę bendrovę UAB „LITAS PRIE LITO“ (metmenų surašymo metu pagrindinio skolininko įsipareigojimas - 896 596,31 Euro), tačiau Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones šiam kreditoriui ir uždraudė atlikti išieškojimo veiksmus pagal 2008 m. gegužės 14 d. laidavimo sutartį.

2810. UAB „Lipnus“ kreditoriai nuosekliai siekia restruktūrizuoti įmonę. 2012 m. spalio 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismas buvo iškėlęs UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą, tačiau ją 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nutraukė, atsisakęs pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti. Daugumos kreditorių (88,97 proc.) valia tuomet buvo tikslinti restruktūrizavimo planą.

2911. Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje kreditorių pritarimas ar nepritarimas restruktūrizavimo bylos iškėlimui negali būti vertinamas.

3012. Siekiant išsiaiškinti tikslius ir realią įmonės situaciją atspindinčius duomenis, kurie parodytų tikrąją atsakovo UAB „Lipnus“ finansinę padėtį bei pagrįstų ateities perspektyvas, reikalingas profesionalus tyrimas. Teismas neturi tam reikiamų žinių, todėl negali įvertinti restruktūrizavimo plano metmenų ekonominio pagrįstumo aspektu bei kompetentingai spręsti apie įmonės ateities perspektyvas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-60/2010), tačiau teismas šios kategorijos bylose dėl viešojo intereso turi būti aktyvus. Byloje tikslinga skirti ekspertizę. Ekspertui preliminariai yra pateiktini klausimai: ar įmonės finansiniai duomenys leidžia daryti neabejotiną išvadą, jog UAB „Lipnus“ yra nemoki?; ar įmonė turi perspektyvą atkurti ilgalaikį finansinį stabilumą pagal pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis? Tenkinus prašymą dėl ekspertizės skyrimo, kompetentinga ekspertizės įstaiga, konkretus ekspertas, patikslinti klausimai bei planuojamas ekspertizės laikotarpis būtų nurodomas pirmosios instancijos teismui.

31Tretysis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

321. UAB „Lipnus“ yra nemoki įmonė, neturinti realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir išvengti bankroto.

332. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, kai iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog nurodytos prognozės yra akivaizdžiai klaidingos ir negalės būti įgyvendintos. Be to, metmenyse nenurodyti kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai, kaip to reikalaujama ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Neturint šių duomenų, nėra galimybės spręsti, ar įmonė yra moki. Metmenyse nenurodyti sutarčių įvykdymo terminai, kokios pajamos gautos pagal šias sutartis ir kiek dar turi būti gauta, nėra įrodymų apie realias galimybes atsakovui atgauti skolas. Neturint šių duomenų, nėra galimybės preliminariai spręsti, ar įmonės gaunamų pajamų užteks atsiskaityti su kreditoriais ir atsakovui dirbti pelningai.

343. Pagrįsta teismo išvada apie įmonės finansinių sunkumų nuolatinumą. Įmonei dar 2012 metais buvo iškelta restruktūrizavimo byla.

354. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad UAB „Lipnus” restruktūrizavimo bylos iškėlimui nepritaria pagrindiniai kreditoriai. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint kreditorių – bankų, kuriems įsiskolinimas sudaro 57,74 procentus kreditorių reikalavimų sumos, neturi perspektyvos.

36Tretysis asmuo Danske Bank A/S atsiliepimu taip pat prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

371. UAB „Lipnus“ yra nemoki, o tai - pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Atsakovo nurodomos pradelstos skolos tiekėjams 2014 m. gruodžio 3 dienai sudaro 5 736 228,09 Lt sumą. Į šią sumą neįtrauktas Corzona Capital Ltd 3 115 529,31 Lt reikalavimas (jis buvo įtrauktas į pradelstas mokėti sumas 2012 m. gruodžio 1 dienai), kurį pridėjus, bendra atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma sudarytų 8 851 757,40 Lt (5 736 228,09 Lt + 3 115 529,31 Lt). Nors apeliantas nurodė, kad Corzona Capital Ltd 3 115 529,31 Lt reikalavimas kapitalizuotas padidinus įstatinį kapitalą, tačiau nepateikė įrodymų, kad įstatinis kapitalas buvo padidintas (Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 4 ir 7 d.). Corzona Capital Ltd reikalavimui egzistuojant, bendra įmonės įsiskolinimų kreditoriams sumą sudaro 8 851 757,40 Lt, o įmonės turto vertė pagal 2014 m. lapkričio 25 d. paaiškinimus – 14 368 566 Lt.

382. UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ reikalavimų: tinkamai nenurodyti kreditoriai ir kuriems skolos yra pradelstos (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p.), į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas AB DNB bankas su 1 591 957,38 Lt finansiniu reikalavimu.

393. Restruktūrizavimo procese neprognozuojama galimybė atsiskaityti su kreditoriais. Pavyzdžiui, įmonės prognozuojamo metinio pelno vidurkio – 168 962 Lt nepakanka ženkliam atsiskaitymui su kreditoriais įmonės restruktūrizavimo metu. Atsakovas nesugebėjo pertvarkyti veiklos ir pagerinti padėties per du metus, kai restruktūrizavimo byla 2012 m. spalio 22 d. jam buvo iškelta (civilinė byla Nr. B2-2472-259/2012).

404. Pagal UAB „Lipnus” 2014 m. spalio 31 d. pelno-nuostolių ataskaitą finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro tik 13 104 Lt, o grynasis pelnas - 131 422 Lt. Tokie duomenys kelia abejonių jų pagrįstumu. Preliminariai vien bankui mokėtinos palūkanos už negrąžintą kreditą viršytų 60 tūkstančių litų už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 spalio 31 d.

415. Pateikti restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, neleidžiantys daryti išvados, kad įmonei yra realu atkurti mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais.

426. Bankas nuosekliai laikosi pozicijos, kad UAB „Lipnus” akcininko Corzona Capital Ltd finansinis reikalavimas įvairių įmonei nenaudingų sandorių pasėkoje (įskaitant įmonės akcininko Corzona Capital Ltd sprendimą išmokėti Corzona Capital Ltd 3 000 000 Lt dividendų, kai įmonė faktiškai jau negalėjo laiku atsiskaityti su kreditoriais) negali būti pripažįstamas restruktūrizavimo byloje (tokią poziciją patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2- 337/2014).

437. Banko nepritarimas UAB „Lipnus” restruktūrizavimui grindžiamas tuo, kad nėra pateikta konkrečių prognozių dėl įsipareigojimų bankui įvykdymo, ir dėl to bankui kyla pagrįstų abejonių, ar iškėlus restruktūrizavimo bylą, įmonė savo įsipareigojimus bankui įvykdys.

44Trečių asmenų (kreditorių - bankų) preliminarūs finansiniai reikalavimai įmonei sudaro 2 261 140,74 Lt (Danske banko) ir 1 591 957,38 Lt (AB DNB banko), bendrai - 3 853 098,12 Lt sumai. Ši kreditorių reikalavimų suma, balsuojant dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, lemtų, kad kreditorių susirinkime nepritarus UAB „Lipnus” restruktūrizavimo planui, restruktūrizavimo byla būtų nutraukta (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

458. Apelianto prašymas skirti ekspertizę grindžiamas prieštaringų byloje esančių įrodymų vertinimu (įrodymų vertinimą atlieka teismas) ir ekspertizė tik vilkintų bylą.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Atskirasis skundas netenkintinas.

48Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą dėl UAB „Lipnus“ nemokumo, pateikto restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimo ĮRĮ reikalavimus ir įmonės realių galimybių subalansuoti mokumą nepagrindimo.

49Įmonių restruktūrizavimu siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

50Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus (ĮRĮ 4 str.) ir procesinio pobūdžio (ĮRĮ 5 str., 6 str.) sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d.), taip pat, jeigu įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti.

51Dėl restruktūrizavimo plano metmenų

52Nagrinėjamu atveju kilo ginčas, ar teismui pateikti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ reikalavimus (ĮRĮ 5 str.). Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pateikti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ reikalavimų ir nerodo įmonės gebėjimo atstatyti mokumą restruktūrizavimo laikotarpiu. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada sutiktina, nes ją patvirtina į bylą pateikti duomenys. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodomas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, t.y. 1) nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos; 2) įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai; 3) įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas; 4) turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos; 5) numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės; 6) numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos; 7) numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai; 8) kitos priemonės. Restruktūrizavimo plano metmenyse nepakanka šias priemones deklaratyviai nurodyti ir deklaruoti numatomas pastangas siekti jų vykdymo kaip ir įmonės veiklos subalansavimo, mokumo atstatymo. Pateiktuose UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenyse, skyriuje „preliminarus verslo planas“ tik deklaratyviai aptartos minėtos ĮRĮ numatytos priemonės. Nurodoma, kad visa įmonės veikla nėra nuostolinga, todėl jokios veiklos nenumatoma atsisakyti, tik yra ieškoma naujų veiklos krypčių, taip siekiant išnaudoti turimus resursus, kontroliuojamos išlaidos, neplanuojama parduoti jokio turto, neplanuojama perkainoti ar nurašyti turto, neplanuojama nutraukti jokių sutarčių (yra pateiktas pasirašytų ir vykdomų sutarčių sąrašas), nenumatomas joks įmonės struktūrinis pertvarkymas, nenumatoma gauti naujų kreditų (kartu prieštaringai nurodoma, jog bus siekiama skolų refinansavimo). Taigi vienintelė paminėta reali priemonė, kuria numatoma siekti įmonės veiklos pelningumo padidėjimo, yra numatomas naujos veiklos vykdymas – antrinių rūšiuotų žaliavų (popieriaus atliekų) surinkimas ir eksportas. Nurodoma, kad dėl šios veiklos jau sudaryta sutartis su UAB „VSA Vilnius“. Sutiktina, kad dar nepradėjus minėtos naujos veiklos, sunku prognozuoti jos pelningumo mastus ar veiklos sąnaudas, tačiau pastebėtina, kad UAB „Lipnus“ nurodo tik planuojamas pajamas, neatsižvelgdama į tai, kad joms gauti bus reikalingos ir išlaidos (šios naujos veiklos sąnaudos). Tokių net ir preliminarių sąnaudų nenumatymas klaidina, iškreipia prognozes. Be to, vienintelė ši numatoma priemonė yra aiškiai nepakankama restruktūrizavimo proceso sėkmei ir tikslų pasiekimui. Pavyzdžiui, pagal prognozuojamus veiklos rodiklius 2015 metais prognozuojamas 169 552 Lt pelnas, 2016 metais – 451 591, 2017 metais - 603 833 Lt, 2018 metais - 907 881 Lt (t. 2, b.l. 97). Akivaizdu, kad net ir šios optimistiškos bei išsamiai duomenimis negrindžiamos prognozės nėra pakankamos restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Sutiktina, kad ĮRĮ nereikalauja restruktūrizavimo laikotarpiu atsiskaityti su visais kreditoriais, tačiau įsiskolinimo jiems suma, kaip teisingai pažymi pats apeliantas, turėtų būti sumažinta iki kreditoriams priimtino dydžio. Būtent kreditoriai įvertina iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenis, vėliau jau detalų planą ir išreiškia sutikimą arba ne dėl įmonės restruktūrizavimo, balsuodami dėl pritarimo kreditoriams pateiktam įmonės restruktūrizavimo planui. Apeliantas nurodo prieštaringas savo paties prognozes apie tikėtiną būtiną ne mažesnį kaip 2/3 kreditorių pritarimą restruktūrizavimo planui, kaip to reikalaujama ĮRĮ ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje (2015-02-25 paaiškinimų 1.6 punktas ir 1.7 punkto trečiasis argumentas). Tačiau šie argumentai nėra esminiai, tik papildantys. Ar kreditoriai pritars restruktūrizavimo planui, priklauso nuo jo turinio, t.y. ar kreditoriams numatytos įmonės mokumo atstatymo priemonės atrodys įtikinamos, realiai įgyvendinamos ir tikėtinai rezultatyvios.

53Atkreiptinas dėmesys ir akcentuotina tai, kad apeliantas į bylą teikia ne tik prieštaringus, bet ir akivaizdžiai neįrodytus bei netgi neteisingus duomenis. Pavyzdžiui, atskirajame skunde buvo nurodyta, kad 2014 metų gruodžio pradžioje vienintelis akcininkas Corzona Capital Limited priėmė sprendimą turimą reikalavimo teisę į UAB „Lipnus kapitalizuoti“ ir įgijo naujai išleistas UAB „Lipnus“ akcijas po įstatinio kapitalo didinimo, tačiau atskirojo skundo nagrinėjimo dieną (2015 m. vasario 26 d.) patikrinus Juridinių asmenų registro duomenis, nustatyta, jog įstatinio kapitalo didinimas nebuvo atliktas. Kad įstatinio kapitalo didinimas neįvyko, patvirtina ir paties apelianto prieštaringi paaiškinimai. Pavyzdžiui, nors 2015 m. vasario 25 d. paaiškinimuose apeliantas toliau kartoja argumentus apie įstatinio kapitalo padidinimą nuo 200 000 Lt iki 3 315 529 Lt bei nurodo, kad naujai išleistas akcijas įsigijo Corzona Capital Limited (taigi nurodoma, kad įstatinio kapitalo didinimas įvyko, paaiškinimų 4 lapas, 1.7 punkto penktas argumentas), kartu pateikia prieštaringus duomenis, jog būtent šis kreditorius Corzona Capital Limited nusprendė 1 045 233,67 eurų reikalavimą atidėti (paaiškinimų 1.3 punktas, 3 psl.). Kad įstatinio kapitalo didinimas naujai išleistas akcijas įsigyjant Corzona Capital Limited neįvyko, patvirtina ir 2015 m. vasario 25 d. apelianto į bylą pateiktas Corzona Capital Limited 2015 m. sausio 15 d. raštas teismui, kur nurodoma, kad šis akcininkas atidėjo turimo 1 045 233, 67 eurų reikalavimo (tas pats reikalavimas, apie kurį nurodoma, kad padengtas jį kapitalizuojant įstatinio kapitalo didinimo būdu) vykdymą iki 2018 m. sausio 15 d.

54Teismas pažymi ir tai, kad UAB „Lipnus“ kreditorių reikalavimų vykdymo atidėjimas susitarimo su kreditoriais (2015 m. vasario 25 d. paaiškinimų 1.3 punktas) pagrindu (šią priemonę akcentuoja apeliantas) savaime, jeigu nėra derinama su kitomis, realiai mokumą gerinančiomis priemonėmis, yra nepakankama priemonė pasiekti restruktūrizavimo tikslus. Atidėjus prievolės mokėjimo terminą, nesikeičią mokėtina suma, nesikeičia įmonės turimo turto ir bendras įsipareigojimų santykis. Tuo tarpu apelianto nurodytas realus skolų sumažinimas kreditoriams atsisakant reikalavimų ar dalį jų padengiant (2015 m. vasario 25 d. paaiškinimų 2 psl.) yra per mažas, kaip ir prognozuojamas pelnas, kad leistų teismui įsitikinti restruktūrizavimo proceso tikėtina sėkme.

55Pripažinus, kad pateikti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka minimalių jiems ĮRĮ keliamų reikalavimų, o būtent nerodo, kad įmonė, siekdama restruktūrizavimo, turi realiai įgyvendintiną viziją, kaip taikydama ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatytas priemones atkurs mokumą (sumažins turimus finansinius sunkumus), kiti restruktūrizavimo plano metmenų trūkumai (pavyzdžiui, nenurodymas atsiskaitymo su kreditoriais terminų, tinkamai nenurodymas įsipareigojimų kreditoriams ir kt.) esminės reikšmės nebeturi, todėl dėl jų plačiau teismas nepasisako.

56Šios bylos teisingam išnagrinėjimui svarbi ir faktinė aplinkybė, kad UAB „Lipnus“ Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kurią teismas nutraukė 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1332/2014 Kauno apygardos teismo 2014-04-30 nutartis palikta nepakeista). Taigi pusantrų metų laikotarpiu įmonė jau naudojosi restruktūrizuojamai įmonei ĮRĮ numatytomis lengvatomis (ĮRĮ 8 str.), tačiau per tą laiką nebuvo ženklių finansinių pagerėjimų, kas taip pat rodo, kad restruktūrizavimo procese UAB „Lipnus“ abejotinai pasiektų restruktūrizavimo tikslus. Dar 2012 metais iškelta UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta nepateikus restruktūrizavimo plano, o planas, kaip matyti iš apelianto paaiškinimų, nebuvo pateiktas dėl tos priežasties, kad nepavyko jo turinio suderinti su kreditoriais. Taigi pagrįsta pirmosios instancijos teismo nurodyta abejonė, kad restruktūrizavimas tikėtinai neperspektyvus ir dėl kreditorių nepritarimo UAB „Lipnus“ restruktūrizavimui.

57Šioje byloje jau konstatuota, kad restruktūrizavimo plano metmenys gana deklaratyvūs, nepakankamai išsamūs. Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys neturi būti tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Nors metmenyse nereikalaujama išsamiai pristatyti įmonės esamą bei būsimą bei būsimą būklę, tačiau restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas yra susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei sėkmę. Tai reiškia, kad plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Nagrinėjamu atveju, dėl konkrečios situacijos specifikos, kai įmonei jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o restruktūrizavimo planas joje nebuvo pateiktas, akivaizdu, jog įmonė nėra pajėgi jį parengti ir suderinti su kreditoriais. Kartu tai, kad planas jau buvo rengimas, reiškia, kad įmonė turėjo būti detaliai apsvarsčiusi numatomas mokumo atkūrimo priemones, kurias galėjo išsamiau nurodyti ir pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse, tačiau to nepadarė (teismas jau konstatavo, kad metmenys deklaratyvus ir nepakankamai išsamūs).

58Dėl UAB „Lipnus“ nemokumo

59Pagal formuojamą teismų praktiką sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas neturi pareigos atlikti tokios apimties nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, kad jie niekaip negalės būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012, 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. r. 2-387-464/2015). Ši aplinkybė byloje jau konstatuota, kad restruktūrizavimo plano metmenys nerodo įmonės realių perspektyvų pasiekti restruktūrizavimo proceso tikslus, todėl papildomai dėl įmonės (ne)mokumo šiuo metu pasisakyti nebetikslinga. Be to, byloje esantys įrodymai ir duomenys dėl jų prieštaringumo (pavyzdžiui akcininko skolos kapitalizavimo aplinkybės) yra nepakankami atskirojo skundo nagrinėjimo metu įvertinti įmonės (ne)mokumo klausimą.

60Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

61Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas - UAB „Lipnus“ vadovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos... 4. Per pirmuosius tris 2014 metų ketvirčius įmonės pelnas - 45 185 Lt,... 5. Restruktūrizavimo plano metmenys atitinka Įmonių restruktūrizavimo... 6. Tai kad Kauno apygardos teismas anksčiau nutraukė įmonės restruktūrizavimo... 7. Tretieji asmenys Danske Bank A/S ir AB DnB bankas su ieškovo pareiškimu dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsisakė... 10. Teismas sprendė, kad UAB „Lipnus“ finansiniai sunkumai yra nelaikino... 11. UAB „Lipnus“ finansiniai sunkumai yra nuolatiniai. Nors pagal pateiktą... 12. Teismas sprendė, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys deklaratyvūs,... 13. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad kreditoriams Danske Bank A/S ir AB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu UAB „Lipnus“ vadovas T. S. prašo Klaipėdos apygardos... 16. 1. Galiojanti ĮRĮ redakcija nebenumato apribojimo, kad restruktūrizavimo... 17. 2. Restruktūrizavimo tikslas - išsaugoti įmonės veiklą, darbo vietas,... 18. 3. Byloje gausu duomenų, kad atsakovas UAB „Lipnus“ atsiskaitinėja su... 19. 4. Corzona Capital Ltd (vienintelis UAB „Lipnus“ akcininkas), kurio... 20. 5. Restruktūrizavimo procesas yra prioritetinis bankroto procedūros... 21. 6. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios,... 22. Metmenyse numatoma vykdyti priemones, kurių įmonės dalyviai ir valdymo... 23. 7. Metmenyse, kurie atitinka ĮRĮ 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus,... 24. 8. UAB „Lipnus“ - viena didžiausių poligrafijos produktų tiekėjų... 25. 9. Teismas, atsisakydamas kelti restruktūrizavimo bylą, akcentavo kreditorių... 26. Danske Bank A/S nesąžiningumą rodo siekis ir iniciatyva (siūlymas) perimti... 27. Kitas kreditorius - AB DNB bankas - nagrinėjant pareiškimą dėl... 28. 10. UAB „Lipnus“ kreditoriai nuosekliai siekia restruktūrizuoti įmonę.... 29. 11. Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje kreditorių... 30. 12. Siekiant išsiaiškinti tikslius ir realią įmonės situaciją... 31. Tretysis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti.... 32. 1. UAB „Lipnus“ yra nemoki įmonė, neturinti realių perspektyvų... 33. 2. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio... 34. 3. Pagrįsta teismo išvada apie įmonės finansinių sunkumų nuolatinumą.... 35. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad UAB... 36. Tretysis asmuo Danske Bank A/S atsiliepimu taip pat prašo atskirojo skundo... 37. 1. UAB „Lipnus“ yra nemoki, o tai - pagrindas atsisakyti iškelti... 38. 2. UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ... 39. 3. Restruktūrizavimo procese neprognozuojama galimybė atsiskaityti su... 40. 4. Pagal UAB „Lipnus” 2014 m. spalio 31 d. pelno-nuostolių ataskaitą... 41. 5. Pateikti restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, neleidžiantys... 42. 6. Bankas nuosekliai laikosi pozicijos, kad UAB „Lipnus” akcininko Corzona... 43. 7. Banko nepritarimas UAB „Lipnus” restruktūrizavimui grindžiamas tuo,... 44. Trečių asmenų (kreditorių - bankų) preliminarūs finansiniai reikalavimai... 45. 8. Apelianto prašymas skirti ekspertizę grindžiamas prieštaringų byloje... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Atskirasis skundas netenkintinas.... 48. Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta... 49. Įmonių restruktūrizavimu siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 50. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 51. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų... 52. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas, ar teismui pateikti UAB „Lipnus“... 53. Atkreiptinas dėmesys ir akcentuotina tai, kad apeliantas į bylą teikia ne... 54. Teismas pažymi ir tai, kad UAB „Lipnus“ kreditorių reikalavimų vykdymo... 55. Pripažinus, kad pateikti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano metmenys... 56. Šios bylos teisingam išnagrinėjimui svarbi ir faktinė aplinkybė, kad UAB... 57. Šioje byloje jau konstatuota, kad restruktūrizavimo plano metmenys gana... 58. Dėl UAB „Lipnus“ nemokumo... 59. Pagal formuojamą teismų praktiką sprendžiant restruktūrizavimo bylos... 60. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 61. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti...