Byla 2-1101/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės, ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto K. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. M. ieškinį atsakovui R. M. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas K. M. prašė priteisti iš atsakovo R. M. 141 475,61 Lt turtinės žalos ir 500 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, viso 641 475,61 Lt. Ieškovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teismas ieškovo neatvykimo priežastį pripažino nesvarbia ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad apie posėdžio laiką ir vietą šalys buvo informuotos tinkamai, joms įteikti teismo šaukimai. Ieškovas prieš pat teismo posėdžio pradžią faksimiliniu ryšiu pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodydamas teismo posėdžio atidėjimo priežastį - ieškovas nori papildyti savo ieškinį įgalinant priimti sprendimą už akių, ir neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Ieškovo prašyme nurodytą teismo posėdžio atidėjimo aplinkybę – ieškovo norą papildyti (patikslinti) ieškinį - teismas pripažino, kaip neatitinkančios nė vienos iš aplinkybių, dėl kurių bylos nagrinėjimas turėtų/galėtų būti atidedamas, juo labiau, kai byloje nėra paaiškėję naujų aplinkybių, o ieškovui nurodymas teikti įrodymus buvo išdėstytas dar 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje. Taip pat, įvertinęs ieškovo prašyme išdėstytas bylos nagrinėjimo atidėjimo priežastis, teismas konstatavo, kad toks prašymas galėjo būti pateiktas kur kas ankščiau ir išdėstytas pateikiant procesinio dokumento originalą. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, nes atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas K. M.prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai ir teisiškai neargumentuotai atsisakė atidėti teismo posėdį bei netinkamai įvertino ieškovo pateiktas konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašo atidėti teismo posėdį. Siekdamas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, ieškovas pateikė prašymą atidėti posėdį, kad būtų pateikti visi reikiami įrodymai, reikalingi priimti sprendimui už akių. Atsakovas byloje nėra pateikęs jokių procesinių dokumentų, todėl netgi ieškovui posėdyje dalyvaujant, byla nebūtų išnagrinėta, kadangi atsakovui pateikus savo poziciją, ieškovui reikėtų laiko su ja susipažinti, todėl posėdis bet kokiu atveju turėtų būti atidedamas.

112. Teismas įpareigojo ieškovą pateikti papildomus įrodymus, nes nepakanka įrodymų priimti sprendimui už akių, tačiau ieškovui nespėjant šio teismo įpareigojimo vykdyti ir surinkti visus įrodymus bei prašant dėl to atidėti teismo posėdį, teismas užkirto kelią įgyventi teismo įpareigojimą - pateikti įrodymus, o tai prieštarauja visiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

123. Nutartis pažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Teismai pripažįsta, kad pirmenybė turėtų būti teikiama teisingam bylos išnagrinėjimui, o ne greitam procesui. Be to, neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali reikšti piktnaudžiavimą procesu. Ieškovas į šį procesą investavo daug laiko ir sąnaudų, ieškovui ne kartą teko skųsti teismo nutartis dėl žyminio mokesčio sumažinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visi skundai buvo nagrinėjami daugiau nei pusę metų, atsakovas taip pat vilkino procesą nepateikdamas jokių procesinių dokumentų, ieškovas visą laiką vykdė teismo nurodymus ir aktyviai dalyvavo procese, sąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, todėl teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, elgėsi pernelyg formaliai.

13Atsakovas R. M. prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

141. Apelianto (ieškovo) prašyme nurodyta teismo posėdžio atidėjimo aplinkybė – ieškovo noras papildyti (patikslinti) ieškinį - neatitinka nė vienos iš aplinkybių, dėl kurių bylos nagrinėjimas turėtų/galėtų būti atidedamas, juo labiau, kai byloje nėra paaiškėję naujų aplinkybių, o ieškovui nurodymas teikti įrodymus buvo išdėstytas dar 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje.

152. Įvertinus apelianto (ieškovo) prašyme išdėstytas teismo posėdžio atidėjimo priežastis, akivaizdu, kad toks prašymas teismui galėjo būti pateiktas kur kas ankščiau. Atsakovo nuomone, neatvykimą į teismo posėdį lėmė ne svarbios aplinkybės, o apelianto (ieškovo) aplaidus ir nerūpestingas elgesys.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties palikti ieškinį nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

18CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

19Pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes ieškovo neatvykimo į teismo posėdį nurodyta priežastis vien dėl to, kad jis nori papildyti ieškinį, nepripažino svarbia neatvykimo priežastimi. Ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį, atsakovas nepageidavo, kad būtų priimtas sprendimas už akių, taigi egzistavo visos sąlygos palikti ieškinį nenagrinėtu, todėl skundžiama nutartis buvo priimta nepažeidžiant civilinio proceso įstatymo.

20Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (CPK 2 straipsnis), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui (2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1098/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1077/2009, 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1324/2009). Tačiau kita vertus, CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Taigi, įstatymas reikalauja ne tik sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, bet ir būti rūpestingam bei rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Asmuo, pageidaujantis atidėti bylos nagrinėjimą, privalo ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias objektyviai dėtų sąžiningas, apdairus asmuo, neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nepavyktų pašalinti.

21Kolegija, remdamasi išdėstytu, mano, kad aptartas ieškovo elgesys nebuvo rūpestingas ir tinkamas, todėl nagrinėjamoje situacijoje nėra jokio teisinio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas K. M. prašė priteisti iš atsakovo R. M. 141 475,61 Lt turtinės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi ieškinį paliko... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas K. M.prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir... 10. 1. Teismas nepagrįstai ir teisiškai neargumentuotai atsisakė atidėti teismo... 11. 2. Teismas įpareigojo ieškovą pateikti papildomus įrodymus, nes nepakanka... 12. 3. Nutartis pažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.... 13. Atsakovas R. M. prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais... 14. 1. Apelianto (ieškovo) prašyme nurodyta teismo posėdžio atidėjimo... 15. 2. Įvertinus apelianto (ieškovo) prašyme išdėstytas teismo posėdžio... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties palikti... 18. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį... 19. Pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes ieškovo... 20. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes... 21. Kolegija, remdamasi išdėstytu, mano, kad aptartas ieškovo elgesys nebuvo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....