Byla e2A-738-236/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Romualdos Janovičienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ ieškinius atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Sotėja“ 2018-12-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydama pripažinti neteisėtu (nepakankamu) Pirkimo (Nr. 405915) objekto neskaidymo pagrindimą, pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų keitimą dėl prekių pavyzdžių pateikimo ir termino atnaujintam varžymuisi, pripažinti neteisėtu sudėtinio Pirkimo objekto apjungimą ir įpareigoti atsakovę skaidyti Pirkimą į dalis kiekybiniu požiūriu ar įsigyti šias prekes atskirais pirkimais, priteisti bylinėjimosi išlaidas (civilinė byla Nr. e2-2489-657/2018).

82.

9Ieškovė UAB „Sotėja“ 2018-12-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydama pripažinti neteisėtu (nepakankamu) Pirkimo (Nr. 406931) objekto neskaidymo pagrindimą; pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų keitimą dėl prekių pavyzdžių pateikimo ir termino atnaujintam varžymuisi; pripažinti neteisėtu sudėtinio Pirkimo objekto apjungimą ir įpareigoti atsakovę skaidyti Pirkimą į dalis kiekybiniu požiūriu ar įsigyti šias prekes atskirais pirkimais, priteisti bylinėjimosi išlaidas (civilinė byla Nr. e2-2490-601/2018).

103.

11Kauno apygardos teismas 2018-12-12 nutartimi nutarė sujungti civilines bylas Nr. e2-2489-657/2018 ir Nr. e2-2490-601/2018 į vieną civilinę bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-2489-657/2018.

124.

13Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo Pirkimą Nr. 405915 „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – ir Pirkimas Nr. 405915, Pirkimas, Konkursas) bei Nr. 406931 „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – ir Pirkimas Nr. 406931, Pirkimas, Konkursas). Perkančioji organizacija neskaidydama pirkimų į atskiras dalis Pirkimu Nr. 405915 ketina įsigyti itin didelį kiekį įvairios kiaulienos mėsos, o Pirkimu Nr. 406931 – jautienos ir veršienos.

145.

15Ieškovės UAB „Sotėja“ teigimu, atsakovė Pirkimų sąlygose nepateikė aiškaus minėtų Pirkimų objektų neskaidymo pagrindimo. Atsakovei nepateikus aiškaus ir įtikinamo pagrindimo naudotis išimtine teise sujungti kelis pirkimo objektus į vieną, yra teisinis pagrindas pripažinti, jog ginčijamos viešųjų pirkimų sąlygos pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, todėl pripažintinos neteisėtomis. Tokiu būdu yra apsunkinamos galimybės pirkime dalyvauti įmonėms, platinančioms mažesnius mėsos kiekius, ribojama konkurencija. Administracinio, organizacinio ar finansinio pobūdžio priežastys negali pateisinti dirbtinio pirkimo objekto apjungimo. Viešųjų pirkimų tarnybos viešoje konsultacijoje dėl maisto produktų pirkimų yra nurodžiusi, jog siekiant skatinti didesnę konkurenciją pirkimuose, kas galėtų užtikrinti racionalesnį lėšų panaudojimą, taip pat siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą pirkimuose, rekomenduojama pirkimus skaidyti į dalis arba vykdyti atskirais pirkimais. Ginčo Pirkimai priskirtini tarptautiniams pirkimams, todėl perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga skaidyti pirkimą į dalis. Neracionalu yra būtent apjungti skirtingus kiaulienos bei skirtingus jautienos ir veršienos produktus.

166.

17Ieškovė nurodė, kad pateikė atsakovei pretenzijas ir atsakovė panaikino ginčo Pirkimų sąlygų 4 priede nurodytą reikalavimą pateikti prekių pavyzdžius bei 5 priede pakeitė terminą pateikti pasiūlymus pagal atnaujinto varžymosi procedūrą, pagal nuosekliai formuojamą praktiką šie pakeitimai yra esminiai, vien dėl šių priežasčių Pirkimų procedūros nutrauktinos.

187.

19Ieškovė UAB „Sotėja“ pažymėjo, kad Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 4 priede lentelės 1-4 punktuose nurodoma, kad viena vertus atitinkama mėsa turi būti be lašinių, kita vertus, kad lašinių storio kategorija turi būti pirma, t. y. lašinių storis 15-35 mm. Ieškovės teigimu, tokia techninės specifikacijos sąlyga yra prieštaringa. Neaišku, kodėl yra tinkama tik pirmoji kiaulių skerdenos kategorija. Perkančioji organizacija turėtų pagrįsti, kodėl nustatoma būtent jos pasirinkta kiaulienos skerdenos kategorija. Perkančioji organizacija nepateikė Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 4 priede reikalaujamo raumeningumo klasės ne žemesnės nei „E“ pagrindimo ar paaiškinimo.

208.

21Ieškovė UAB „Sotėja“ nurodė, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priede be pagrindo ribojama tiekėjų galimybė fasuoti siūlomą mėsą tik į 1,5-2,0 kg. Ieškovės teigimu, nėra aišku, kodėl jautienos nugarinė išskirtinai turi būti pakuojama tik po 1-1,5 kg pakuotes, nors perkamas labai didelis mėsos kiekis. Iš anksto tiekėjo prašoma nurodyti konkrečią fasuotę, nors neaišku, kokio dydžio bus pateikiami užsakymai. Šis reikalavimas yra perteklinis ir nukreipiantis į tam tikrą tiekėjų ratą, kurie būtent tokio dydžio pakuotėse fasuoja jautieną ir veršieną. Atsakovė ikimokyklinio ugdymo vaikams perka žemiausios raumeningumo klasės „P“ mėsą, nors turėtų užtikrinti kuo maistingesnes maisto medžiagas mažiems vaikams. Be to, jautienos visiškai be lašinių rinkoje nėra, todėl minėti Pirkimo sąlygų 4 priedo reikalavimai yra ne tik prieštaringi, bet ir pertekliniai ir neįgyvendinami.

229.

23Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimų Nr. 405915 ir Nr. 406931 sąlygų 5 priedo 26 punkte nurodyta, kad bus galima įsigyti Pirkimo dokumentuose nenurodytų, tačiau su Pirkimų objektu susijusių prekių, tačiau Pirkimo dokumentuose nepaaiškinama, kas laikoma susijusia preke. Perkančioji organizacija turėtų tiksliai ir aiškiai apibrėžti Pirkimų objektus. Ginčo Pirkimų sąlygų 5 priedo 27.2 punkto sąlyga neatitinka realybės, nesuprantama, kaip jautienos ar kiaulienos mėsa gali būti nebegaminama ir kokia lygiavertė šiai mėsai prekė būtų, dėl to ir ši sąlyga turi būti arba panaikinta arba patikslinta. Atsakovė atsakymuose į pretenzijas naujai išaiškino šios sąlygos reikšmę, tačiau jos neišviešino visiems tiekėjams. Ginčo Pirkimų sąlygų 5 priedo 30.2 punkte neapibrėžus aiškių sąlygų, kaip vykdomas įstaigos vertinimas, perkančiajai organizacijai paliekama galimybė piktnaudžiauti ir tik dėl jai žinomų priežasčių atnaujinti tiekėjų varžymąsi. Tokia sąlyga yra netiksli ir neaiški, tačiau šio trūkumo atsakyme į pretenziją atsakovė nepašalino. Ginčo Pirkimų sąlygų 5 priedo 64 punkte nurodyta, kad preliminarioji sutartis nutraukiama, jeigu tiekėjas 3 kartus nepateikia į Pirkimo objektą neįeinančių prekių. Tokia sąlyga sudaro galimybes perkančiajai organizacijai užsakyti prekes, kurių tiekėjas neturi pasiūloje ir nežino, kokių prekių turi turėti, taip sudarant galimybę piktnaudžiaujant bet kada nutraukti preliminariąją sutartį. Šios sąlygos atsakovė atsakyme į pretenzijas nepanaikino. Ginčo Pirkimų sąlygų 5 priedo 1 priedo 21 punkte nurodyta, kad prekės gali būti keičiamos lygiavertėmis, tačiau nesuprantama, kokia prekė gali būti lygiavertė kiaulienai, jautienai ar veršienai, todėl perkančioji organizacija arba turi tiksliai numatyti, kas laikoma lygiaverte preke arba atsisakyti perteklinio reikalavimo. Po atsakovės atsakymuose į pretenzijas pateikto šios sąlygos išaiškinimo ginčo Pirkimų objektai tapo visiškai neaiškūs ir skirtingai paaiškinti skirtingiems tiekėjams. Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 4 priede keliamu reikalavimu, kad tiekėjas turi visas technines galimybes ir pajėgumus pristatyti prekes Įstaigų sąraše esančioms įstaigoms ne rečiau, nei nurodyta Maisto produktų pirkimo pagrindinės sutarties 19 punkte, neteisėtai proteguojami logistikos padalinius turintys kiaulienos tiekėjai. Toks ribojimas akivaizdžiai pažeidžia konkurenciją ir proteguoja tik itin dideles mėsos įmones, kurios turi savo darbuotojus, pervežančius mėsą.

2410.

25Ieškovės teigimu, skirtingų rūšių kiaušinių pirkimas (putpelių ir vištų) neskaidant Pirkimo objekto į dalis, nors ir šios prekės priskirtinos tam pačiam BVPŽ kodui, buvo pripažintas neteisėtu, todėl analogiškai spręstina ir dėl panašios mėsos pirkimo – jautienos ir veršienos. Nors pagal Pirkimų sąlygas ir pasirašoma preliminari sutartis su trimis tiekėjais, pagrindinę sutartį pagal nustatytas sąlygas iš esmės vykdys tik vienas tiekėjas, t. y. tas, kuris bus pirmas pasiūlymų eilėje. Atnaujintas tiekėjų varžymasis iš esmės numatomas tik dėl Pirkimo Nr. 405915 ir Pirkimo Nr. 406931 objekte nenumatytų prekių. Todėl perkamas jautienos (apie 24 tonos) ir kiaulienos (apie 131 tona) kiekis laikytinas itin dideliu, net ir įvertinus, kad jis turės būti pristatomas per metus. Be to, didelis kiekis mėsos teoriškai gali lemti mažesnes kainas dėl masto ekonomijos, tačiau negalima tokių teiginių absoliutinti, juos patvirtinti ar paneigti gali tik įvykusi pirkimo procedūra.

2611.

27Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2812.

29Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose nurodė, kad sprendimas bendrai vykdyti įstaigų maisto produktų įsigijimą buvo priimtas identifikavus ankstesnės sistemos trūkumus. Centralizuotos sistemos įvedimas lėmė pokyčius ne tik įstaigoms, bet ir iki šiol įstaigoms maisto produktus tiekusiems tiekėjams, tame tarpe ir dominuojančią padėtį maisto produktų įstaigoms tiekimo rinkoje užimančiai ieškovei. Atsakovė atskirais Pirkimais perka vienarūšes prekes, t. y. atskirai kiaulieną, atskirai jautieną ir veršieną, todėl atsakovei apskritai negali būti taikoma pareiga skaidyti kokybiniu požiūriu. Pirkimuose sudaromos preliminarios sutartys ir maisto produktai bus įsigyjami mažesniais kiekiais pačių įstaigų pagal atsakovės sudarytas preliminariąsias sutartis. Todėl tokia pirkimų sistema užtikrina sąžiningą konkurenciją ir suteikia galimybes visiems pakankamai pajėgiems rinkos dalyviams dalyvauti pirkimuose.

3013.

31Atsakovės teigimu, ji pakankamai pagrindė, o ieškovė nepaneigė tokios centralizuotos sistemos funkcionalumo ir pasirinktos Pirkimų objektų apimties. Ieškovė netinkamai vertina atsakovės atliktus visiškai neesminius Pirkimų sąlygų pakeitimus. Pirkimų sąlygose numatyta perkančiosios organizacijos teisė pareikalauti iš tiekėjų pateikti prekių pavyzdžius nelaikytina Pirkimų sąlygų reikalavimais ir nėra privaloma Pirkimų procedūrų vykdymo dalis. Todėl šios atsakovės teisės atsisakymas neturi įtakos Pirkimų procedūrų eigai bei tokio pakeitimo teisėtumui. Tokios įtakos neturi ir trimis dienomis prailgintas pasiūlymų pateikimo terminas atnaujintame varžymesi. Šie minimalūs pakeitimai buvo padaryti tokia apimtimi ir tokiu laiku, kuris visiškai atitinka viešųjų pirkimų reguliavimą. Visi tiekėjai buvo lygiaverčiai supažindinti su atnaujintomis Pirkimų sąlygomis ir turėjo galimybę įvertinti jų turinį.

3214.

33Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai kvestionuoja Pirkimų sąlygų tikslumą ir aiškumą. Visi Pirkimų sąlygų punktai yra pakankamai aiškūs ir suteikia galimybę tiekėjams suprasti atitinkamo punkto esmę bei perkančiosios organizacijos juo siekiamus tikslus. Ieškovui kilus Pirkimo sąlygų neaiškumų, ji galėjo juos išsiaiškinti kreipdamasi į atsakovę. Visi tiekėjų klausimai buvo paaiškinti įprasta ir viešųjų pirkimų reguliavimą atitinkančia tvarka.

3415.

35Atsakovės teigimu, ieškovė sąmoningai koncentruojasi į atskiras ir materialinio vertinimo prasme mažiau reikšmingas aplinkybes, jas iškreipia bei aiškina išimdama iš konteksto. Ieškovė melagingai teigia, jog teismai yra pripažinę jo ieškinius pagrįstais. Nei Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje, nei ankstesnėse susijusiose bylose priimtuose teismų procesiniuose dokumentuose nėra reikalaujama privalomai skaidyti kiekvieno pirkimo objektą ne tik kokybiniu, tačiau ir kiekybiniu aspektu. Ieškovės elgesys, kuriuo nėra siekiama apginti pažeistas tiekėjo teises, bet iš principo priešinamasi pirkimų centralizavimui, neatitinka socialiai atsakingo ieškovo elgesio standartų.

36II.

37Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3816.

39Kauno apygardos teismas 2019-02-06 sprendimu nusprendė ieškinius atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „Sotėja“ atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai 4 489,00 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2018-12-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 406931 „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2018-12-06 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 405915 „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

4017.

41Teismas dėl faktinių bylos aplinkybių nustatė, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo viešuosius pirkimus – „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 405915) bei „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 406931). Pirkimai vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2018-10-31 protokolu Nr. 32-17-92 patvirtintas Pirkimų sąlygas. Pirkimo Nr. 405915 pirkimo objektas – kiauliena, Pirkimo Nr. 406931 pirkimo objektas – jautiena ir veršiena. Pirkimo objektai į dalis neskaidomi. Nesutikdama su ginčo Pirkimų sąlygomis ieškovė atsakovei pateikė pretenzijas.

4218.

43Teismas, susipažinęs su pretenzijų turiniu, sprendė, kad ieškovė laikėsi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

4419.

45Teismas dėl Pirkimų objektų neskaidymo į sudėtines dalis teisėtumo nurodė, kad, ieškovės teigimu, abiejų Pirkimų objektai kiaulienos bei jautienos ir veršienos pirkimas yra dalūs, todėl perkančioji organizacija pirkdama didelius kiekius skerdenos, vadovaudamasi VPĮ 28 straipsnio 1 dalimi, privalėjo tarptautinės vertės pirkimus išskaidyti į dalis pagal tam tikrus parametrus: nurodant tik dalį perkamo kiekio per atitinkamą laikotarpį (pvz., ketvirtį); atskirai perkant skirtingus kiaulienos produktus; atskirai perkant skirtingus jautienos ir veršienos produktus. Atsakovės teigimu, Pirkimų objektai – 131 tona kiaulienos ir 24 tonos jautienos ir veršienos – yra vienarūšiai, patenka į vieną BVPŽ kodą 15110000-02 „mėsa“, todėl pagal savo prigimtį yra neskaidytini kokybiniu požiūriu. Pirkimų objektų skaidymas į dar mažesnius vienetus nėra tikslingas kiekybiniu požiūriu, nes Pirkimai vykdomi centralizuotai, perkama siaura maisto produktų grupė, atsakovė sudaro preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu įstaigų vadovai sudarys pagrindines sutartis, perkant didesnį kiekį maisto produktų tiekėjai gali pasiūlyti mažesnes kainas, kas leidžia racionaliai naudoti lėšas. Be to, Pirkimų vykdymas atsakovės pasirinktais būdai akivaizdžiai yra racionaliausias sprendimas, nes juose dalyvauja ne mažesnis tiekėjų kiekis, nei atskiruose pirkimuose, produktai perkami žymiai mažesnėmis kainomis. Dėl to teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad Pirkimų objektai iš esmės yra skaidytini, tačiau šalys nesutaria dėl to, ar tam tikros perkančiosios organizacijos nurodytos priežastys pateisina tokį organizavimo modelį, kai nurodyti mėsos produktai perkami neišskaidytų į dalis ar atskirus pirkimus viešaisiais pirkimais.

4620.

47Teismas pagal bylioje nustatytas aplinkybes sprendė, atsakovės pateikti argumentai dėl Pirkimų objektų neskaidymo į dalis kokybiniu požiūriu yra pagrįsti, o ieškovė neįrodė, jog Pirkimo objektus išskaidžius į dalis pagal perkamos skerdenos atskirus produktus (pvz., kiaulienos – sprandinė, nugarinė, šoninė, kt., jautiena, veršiena) būtų ekonomiškiau, racionaliau ir tai užtikrintų sklandų ir operatyvų paslaugų teikimą bei viešąjį interesą (CPK 178 str.).

4821.

49Teismas taip pat pažymėjo, kad vertinant VPĮ 28 straipsnio 2 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas ir jų tikslus, viešųjų pirkimų proporcingumo ir bendrasis protingumo principai lemia, jog argumentų ir motyvų dėstymas pirkimo dokumentuose yra labiau informacinio pobūdžio, nei reikalaujantis įrodinėjimo ar ekspertinių išvadų pateikimo, nes pirkimo dokumentuose neturi būti pateikiami įrodymai ar vidinė perkančiosios organizacijos informacija, kuri įrodytų perkančiosios organizacijos nurodytus motyvus. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimų objektai nėra skaidomi į atskirus pirkimus kokybiniu požiūriu yra pagrįstos ir yra būtinos perkančiojo subjekto tikslams pasiekti. Pirkimų objektus išskaidžius į dalis ir atskiriems tiekėjams esant atsakingiems tik už savo sprendimus, būtų neįmanoma visiškai patenkinti savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas poreikius ir taip užtikrinti pirkimo tikslą – gauti kokybišką rezultatą. Juolab, kad Pirkimų sąlygose neribojama tiekėjų teisė pasitelkti subtiekėjus (Pirkimų sąlygų 1.9. p.) ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo pajėgumus (Pirkimų sąlygų 1.5.5. p.), todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų patiekti reikalaujamą kiekį mėsos produktų ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.

5022.

51Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tinkamai įvertino Pirkimų objektų specifiškumą bei priėmė racionalų sprendimą, kuris, priešingai nei teigia ieškovė, užtikrins tinkamą tiekėjų konkurenciją bei tiekėjų lygiateisiškumo ir viešųjų pirkimų proporcingumo principų įgyvendinimą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinių reikalavimus pripažinti neteisėtu (nepakankamu) Pirkimų objektų neskaidymo pagrindimą; pripažinti neteisėtu sudėtinių Pirkimų objektų apjungimą ir įpareigoti atsakovę skaidyti Pirkimus į dalis kiekybiniu požiūriu ar įsigyti šias prekes atskirais pirkimais.

5223.

53Teismas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas teisėtumo nustatė, kad ieškovė UAB „Sotėja“ taip pat ginčija atsakovės veiksmus, kuriais neteisėtai pakeista Pirkimų sąlygų 5 priedo 4 punkto nuostata.

5424.

55Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija 2018-11-21 raštu Nr. 32-14-1207 patikslino Pirkimo Nr. 405915 sąlygas. Be kitų, patikslinimų rašte nurodyta, kad tikslinamas Konkurso sąlygų 5 priedo 5 priedo – Kvietimo atnaujintam tiekėjo varžymuisi forma – lentelės 4 punktas: terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti tiekėjų pasiūlymai atnaujintame varžymesi „nurodyti terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 (penkios) darbo dienos nuo šio kvietimo gavimo ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas įstaigai įvertinus konkretaus pirkimo objekto apimtis ir kitas svarbias aplinkybes“. Dėl analogiško Pirkimo Nr. 406931 sąlygų patikslinimo tiekėjai informuoti atsakovės 2018-11-21 raštu Nr. 32-14-1209.

5625.

57Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos 2018-11-21rašto Nr. 32-14-1208 matyti, kad ieškovės pretenzija iš dalies buvo tenkinta. Atsakyme į pretenziją perkančioji organizacija paaiškino, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo 27.2 papunkčio formuluotė „Prekės nebegaminamos“ reiškia, kad tiekėjas prekių nebeturi (nebeįmanoma tiekti). Šis Pirkimo sąlygų papunktis reiškia, jog, pvz., pasikeitus teisės akte raumeningumo klasės žymėjimui iš aukščiausios „S“ į aukščiausią raumeningumo klasę (kitu žymėjimu), žymėjimą reikėtų laikyti lygiaverčiu ir tiekėjo siūlomas prekes su atitinkamu žymėjimu laikyti lygiavertėmis.

5826.

59Teismas nurodė, kad minėtame rašte dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priedo 21 punkto atsakovė paaiškino, kad ši nuostata yra taikoma tik kitų gamintojų ir pavadinimų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, prekių pristatymui, o ne pačios kiaulienos pakeitimui kitos rūšies mėsa. Be to, ieškovė informuota, kad perkančioji organizacija patikslino Pirkimo dokumentų 5 priedo 1 priedą, Pagrindinės sutarties 19.4 papunktį, Konkurso sąlygų 5 priedo 5 priedo - Kvietimo atnaujintam tiekėjo varžymuisi forma - lentelės 4 punktą.

6027.

61Teismas nurodė, kad apie dalinį pretenzijos tenkinimą Pirkime Nr. 406931 ieškovė informuota 2018-11-21raštu Nr. 32-14-1222.

6228.

63Teismas pažymėjo, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimus vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, taip pat skaidrumo pareiga, išplaukiantys, be kita ko, iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsnių, turi būti aiškinami taip, jog pagal juos nedraudžiama, kad perkantysis subjektas po skelbimo apie pirkimą paskelbimo pakeistų pirkimo nuostatą su sąlyga, pirma, kad padaryti pakeitimai nėra tokie esminiai, jog gali pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo, antra, kad apie šiuos pakeitimus tinkamai paskelbta, jog visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu momentu, ir, trečia, kad jie padaromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus, šių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas, jeigu atitinkami pakeitimai svarbūs, ir pratęsimo trukmė yra pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017).

6429.

65Teismas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas teisėtumo taip pat nurodė, kad dėl šių ieškovės nurodytų argumentų teismas iš esmės nesprendžia, kadangi ieškovė netinkamai įgyvendino galimai pažeistų teisių gynybą. Iš pateiktų pretenzijų turinio matyti, kad šiuo klausimu ieškovė neteikė pretenzijų perkančiajai organizacijai. Be to, ieškovė aiškiai nenurodė, kaip Pirkimų sąlygų pakeitimas pažeidžia jos interesus, todėl iš esmės nepagrindžia savo subjektinių teisių pažeidimo ir poreikio jį ginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017).

6630.

67Teismas dėl Pirkimų sąlygų aiškumo nurodė, kad, ieškovės teigimu, atsakovė, parengdama Pirkimų sąlygas, nesilaikė reikalavimų parengti tinkamas, aiškias ir nedviprasmiškas Pirkimo (kiaulienos) sąlygų 4 priede lentelės 1–4 punktai, Pirkimo (jautienos ir veršienos) sąlygų 4 priedas, Pirkimų sąlygų 5 priedo 26 punktas, Pirkimų sąlygų 5 priedo 27.2 punktas, Pirkimų sąlygų 5 priedo 30.2 punktas, Pirkimų sąlygų 5 priedo 64 punktas, Pirkimų sąlygų 4 priedas).

6831.

69Teismas nustatė, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priede nustatyta, kad jautienos kumpis, mentė, nugarinė, veršienos kumpis turi būti pakuojami vakuume po 1,5-2,0 kg, o jautienos išpjova – po 1-1,5 kg.

7032.

71Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba Maisto produktų pirkimo gairėse (2018 m.) nurodė, kad techninėje specifikacijoje negali būti nurodyti tikslūs pakuočių dydžiai. Nurodant pakuočių dydžius, perkančioji organizacija turėtų nurodyti ribas „ne mažiau kaip“ ir „ne daugiau“ arba „nuo“ „iki“ ir pan., nes atliekant tiekėjų pasiūlymų vertinimą, turi būti vertinama vieno kilogramo (vieno litro), bet ne vienos pakuotės kaina, įvertinus tai, kad tiekėjai gali siūlyti tą patį maisto produktą skirtingose pakuotėse.

7233.

73Teismas nurodė, kad atitinkamai turėtų būti nurodomos ir produktų savybės. Nagrinėjamu atveju, Pirkimo sąlygų 4 priede Maisto produktų (jautienos ir veršienos) techninė specifikacija lentelėje nurodyta, kad siūloma mėsa (jautienos kumpis, mentė, nugarinė, išpjova, veršienos kumpis) turi būti ne žemesnės nei „P“ raumeningumo klasės, kas leidžia teigti, jog tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės raumeningumo klasės mėsą. Dėl to sprendė, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, jog perkama žemiausios raumeningumo klasės „P“ mėsa.

7434.

75Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovės UAB „Sotėja“ teiginius dėl tariamai prieštaringų Pirkimo (kiaulienos) sąlygų 4 priede lentelės 1–4 punktuose nustatytų reikalavimų. Atviro konkurso (Pirkimo Nr. 405915) sąlygų 4 priede Maisto produktų (kiaulienos) techninė specifikacija lentelės 1-4 punktuose nurodyti reikalavimai, kad šviežia atšaldyta kiaulienos mentė, kumpis, nugarinė, sprandinė be kaulo, be odos ir be lašinių. Iš kiaulių skerdenų pirmosios svorio ir lašinių storio kategorijos. Raumeningumo klasės ne žemesnės nei „E“.

7635.

77Teismas pažymėjo, kad iš penkių riebumo klasių 1 riebumo klasės skerdenos praktiškai neturi riebalinio sluoksnio, nes kiaulių skerdenos, įvertinamos pagal svorį ir lašinių storį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-07-29 įsakymu Nr. 279 patvirtintas Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas).

7836.

79Teismas nurodė, kad ieškovė, ginčydama Pirkimų sąlygas, taip pat nesutiko su Pirkimų sąlygų 4 priede keliamu reikalavimu patvirtinti, kad tiekėjas turi visas technines galimybes ir pajėgumus pristatyti prekes įstaigų sąraše esančioms Įstaigoms ne rečiau, nei nurodyta Maisto produktų pirkimo pagrindinės sutarties (Konkurso sąlygų 5 priedo Preliminariosios sutarties 1 priedas) 19 punkte, t. y. turi pakankamą techniškai tvarkingų, pritaikytų prekių transportavimui transporto priemonių, darbuotojų, atsakingų už prekių pristatymą, skaičių.

8037.

81Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl privalo pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Taigi, perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu atveju turi atsakingai pasirinkti tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus, įvertinti jų tikslingumą, proporcingumą, nenustatyti pernelyg aukštų arba specifinių, pirkimo pobūdžiui neadekvačių reikalavimų, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti pirkimo sutartį gebantiems įvykdyti tiekėjams. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą gali pasitelkti subtiekėjus tam tikroms prekėms ar paslaugoms tiekti, remtis kitų ūkio subjektų ištekliais, jei įrodo, kad tokie ištekliai jam bus prieinami ir tokiu būdu bus užtikrinamas sutarties sąlygų vykdymas. Perkančioji organizacija Pirkimų sąlygose (Techninėje specifikacijoje) nurodė, kad tiekėjas tik patvirtintų savo galimybes ir pajėgumą vykdyti sutartį.

8238.

83Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovė nenurodė jokių argumentų, kuo šis reikalavimas pažeidžia jos ar kitų tiekėjų teises ir teisėtus interesus teikiant pasiūlymus Pirkimuose, todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje kelia reikalavimus, kurie prieštarautų viešųjų pirkimų principus ar riboja konkurenciją.

8439.

85Teismas nurodė, kad Pirkimų sąlygų 5 priede yra pateikiamas preliminariosios sutarties projektas, iš kurio matyti, kad preliminarioji sutartis bus pasirašoma su trimis tiekėjais.

8640.

87Teismas pažymėjo, kad Konkurso (jautienos ir veršienos) sąlygų 5 priedo 26 punkte numatyta, kad pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su Pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas 19 898,00 Eur su PVM. Analogiška nuostata įtvirtinta Konkurso (kiaulienos) sąlygų 5 priedo 26 punkte, kuriame nustatyta, kad pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su Pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas 59 973 Eur su PVM.

8841.

89Teismas nurodė, kad Pirkimo (jautienos ir veršienos) sąlygų 5 priedo (pirkimo preliminarios sutarties projektas) 1.12 punkte nurodyta, kad prekės – tai preliminarios sutarties 3 priede nurodyti maisto produktai, o taip pat maisto produktai, kurie nėra nurodyti preliminariosios sutarties 3 priede, tačiau jie yra priskiriami tos pačios rūšies maisto prekių grupei, t. y. veršienos išpjova ar kitas gaminys iš jautienos ir pan., susijęs su pirkimo dalyku <...>. Analogiškai Pirkimo (kiaulienos) sąlygų 5 priedo (pirkimo preliminarios sutarties projektas) 1.12 punkte nurodyta, kad prekės – tai preliminarios sutarties 3 priede nurodyti maisto produktai, o taip pat maisto produktai, kurie nėra nurodyti preliminariosios sutarties 3 priede, tačiau jie yra priskiriami tos pačios rūšies maisto prekių grupei, t. y. kiaulienos sprandinė su kaulu ar kiaulienos dešrelės ir pan., susijęs su pirkimo dalyku <...>.

9042.

91Teismas pažymėjo, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo 64 punkte nustatyta, kad daugiau kaip 3 kartus tiekėjui atsisakius dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi be pateisinamų priežasčių (tokių kaip tiekėjas atsisako dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi dėl preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų prekių, nes savo asortimente tokių neturi ar pan.) ar pasirašyti pagrindinę sutartį ar pateikus nepriimtinus ar netinkamus pasiūlymus, pirkėjas vienašališkai nutraukia preliminariąją sutartį, įspėjęs tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų.

9243.

93Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 13 punkte nustatyta, kad pirkimo vykdytojas prekių pirkimo atveju, esant poreikiui, gali įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Apie tokią galimybę turi būti nurodyta tiek pirkimo dokumentuose, tiek sutartyje. Pirkimo vykdytojas prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių gali įsigyti neviršijant 10 procentų.

9444.

95Teismas taip pat nurodė, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo 26 punkte nustatyta, kad nurodytos sumos apskaičiuojamos kaip 10 proc. nuo pradinės preliminariosios sutarties vertės, susidedančios iš įstaigų pagrindinių sutarčių pradinių verčių, todėl teismas sprendė, kad nustatydama tokias sąlygas atsakovė nepažeidė VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 13 punkto reikalavimų, kur nurodyta, kad sutarties projektas parengtas pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus (pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta: <...> kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką).

9645.

97Teismas pažymėjo, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo (preliminariosios sutarties projektas) 27 punkte numatyta, kad nurodytų preliminarių kiekių ir apimties didinimas galimas, neviršijant šios sutarties 20 punkte nurodytos sumos, kai preliminariosios sutarties 3 priede nurodytos prekės negaminamos (neįmanoma įsigyti), ir todėl būtina įsigyti kitas lygiavertes prekes (preliminariosios sutarties 27.2. p.). Pagal Pirkimų sąlygų 5 priedo 1 priedo 21.1. punktą, jei prekių gamintojas nebegamina sutartyje nurodytų prekių, tokiu atveju sutartyje nurodytos prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių specifikacijų prekėmis, nedidinant sutartyje nustatytų prekių įkainių.

9846.

99Teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė kreipėsi dėl sąlygų paaiškinimo. Iš atsakovės pateikto atsakymo į pretenzijas turinio matyti, jog perkančioji organizacija paaiškino, kad formuluotė „prekės nebegaminamos“ reiškia, kad tiekėjas prekių nebeturi (nebeįmanoma tiekti), o pasikeitus teisės akte nurodytam prekės žymėjimui (pvz. raumeningumui), pakeistas žymėjimas laikytinas lygiaverčiu ir tiekėjo siūlomos prekės su atitinkamu žymėjimu laikytinos lygiavertėmis.

10047.

101Teismo teigimu, įvertinus šiame preliminariosios sutarties punkte nustatytas sąlygas matyti, kad perkančioji organizacija numatė galimybę teikėjams siūlyti lygiavertes prekes, pasikeitus situacijoje rinkoje (prekės nebegaminamos), taip siekdama sėkmingai įvykdyti viešąjį pirkimą, tinkamai užtikrinant pagrindinių viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą bei viešųjų pirkimų tikslo pasiekimą.

10248.

103Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, atnaujintas tiekėjų varžymasis galimas kai įstaigos vertinimu prekių įkainiai yra mažesni.

10449.

105Teismas pažymėjo, kad Konkursų sąlygų 5 priedo (preliminariosios sutarties projektas) VI skyriaus 28 punkte numatyta, kad preliminarioji sutartis bus vykdoma iš dalies atnaujinant tiekėjų varžymąsi. Šios sutarties 29 punkte numatyti atvejai, kad pagrindinė sutartis bus sudaroma neatnaujinto varžymosi būdu, o 30 punkte – atvejai, kai pagrindinė sutartis bus sudaromi atnaujinto varžymosi būdu. Viena iš sąlygų, dėl kurių vyks atnaujintas varžymasis numatytas sutarties 30.2 punkte, kuriame numatyta, kad atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu pagrindinė sutartis sudaroma, kai ketinama įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų prekių, tačiau įstaiga yra nustačiusi, kad perkamų prekių rinkos įkainiai yra žymiai mažesni, nei nurodyti preliminariosios sutarties 3 priede, ir tikėtina, kad dalyvauti atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūroje tiekėjai pateiks ekonomiškai naudingesnius (mažesnių įkainių) pasiūlymus.

10650.

107Teismas, vadovaudamasis teismų praktika, nurodė, kad Pirkimų sąlygose perkančioji organizacija įtvirtino atvejus, kai, derinant neatnaujinto ir atnaujinto tiekėjų varžymosi būdus, įsigyjamos prekės, tiek nurodytos preliminariosios sutarties 3 priede, tiek ir jame nenurodytos. Ieškovės argumentai dėl sutarčių 30.2 punkte nustatytos sąlygos atmestini kaip nepagrįsti, nes būtent ši Pirkimų sąlygų nuostata suteikia galimybę perkančiajai organizacijai reaguoti į nurodytus kainų svyravimo atvejus. Perkančiajai organizacijai nustačius, kad preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų prekių rinkoje įkainiai yra žymiai mažesni, pagrindinė sutartis bus sudaroma atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu. Antra, svarbu pabrėžti, kad prekių įkainių svyravimas galimas tiek mažėjimo, tiek didėjimo prasme. Tuo tarpu preliminariųjų sutarčių 40.1.2. punktuose nustatyta, kad, atsakovei vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi, tiekėjų siūlomi prekių įkainiai negali būti didesni, nei nurodyti preliminariųjų sutarčių prieduose. Todėl net maisto produktų rinkoje esant kainų svyravimams, perkančioji organizacija, neatnaujinusi tiekėjų varžymosi, prekes pirks už ne didesnius, nei užfiksuoti preliminariosiose sutartyse, įkainius, kurie galimai bus mažesni nei tuo metu rinkoje esantys, o kitu atveju, kaip minėta, turės galimybę, atnaujinus tiekėjų varžymąsi, prekes nusipirkti ir už mažesnius įkainius (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1208-381/2018).

10851.

109Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad tokios Pirkimų dokumentų sąlygos ne tik nepažeidžia VPĮ principų, dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos, bet derinant neatnaujinto ir atnaujinto varžymosi būdus yra užtikrinamas racionalus biudžeto lėšų naudojimas bei sąžininga konkurencija.

11052.

111Teismo nuomone, nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visetą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimus nepažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje bei 35 straipsnio 4 dalies nuostatų, todėl ieškiniai atmestini.

11253.

113Teismas pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad atsakovei iš ieškovės priteistina 4 489,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str. 1 d.).

11454.

115Teismas pažymėjo, kad ieškinius atmetus, naikintinos Kauno apygardos teismo 2018-12-05 ir 2018-12-06 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

116III.

117Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11855.

119Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Sotėja“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019-02-06 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tuo atveju, jeigu panaikinus Kauno apygardos teismo 2019-02-06 sprendimą, teismas nenustatytų pagrindo šioje dalyje perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, prašo šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinius tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12056.

121Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

12256.1.

123Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad „vertinant VPĮ 28 straipsnio 2 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas ir jų tikslus, viešųjų pirkimų proporcingumo ir bendrasis protingumo principai lemia, jog argumentų ir motyvų dėstymas pirkimo dokumentuose yra labiau informacinio pobūdžio, nei reikalaujantis įrodinėjimo ar ekspertinių išvadų pateikimo, nes pirkimo dokumentuose neturi būti pateikiami įrodymai ar vidinė perkančiosios organizacijos informacija, kuri įrodytų perkančiosios organizacijos nurodytus motyvus“. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja VPĮ nuostatoms ir nuosekliai formuojamai teismų praktikai.

12456.2.

125Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neaptarė aplinkybės, kad atsakovė neįrodė būtinybės neskaidyti Pirkimų objektų.

12656.3.

127Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimų objektų išskaidžius į dalis ir atskiriems tiekėjams esant atsakingiems tik už savo sprendimus, būtų neįmanoma visiškai patenkinti savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas poreikius ir taip užtikrinti Pirkimo tikslą – gauti kokybišką rezultatą, kad Pirkimo sąlygose neribojama tiekėjų teisė pasitelkti subtiekėjus (Pirkimų sąlygų 1.9. p.) ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo pajėgumus (Pirkimų sąlygų 1.5.5. p.), todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų patiekti reikalaujamą kiekį mėsos produktų ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.

12856.4.

129Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nenurodė, kaip Pirkimų sąlygų pakeitimas pažeidė jo interesus. Tiek Viešųjų pirkimų tarnybos pozicija, tiek teismų praktika lemia, kad perkančiosios organizacijos negali keisti esminių Pirkimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017; 2017-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-279-690/2017).

13056.5.

131Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priedo, kuriuo ribojama tiekėjų galimybė fasuoti siūlomą mėsą tik į 1,5 – 2 kg pakuotes, nors perkamas labai didelis mėsos kiekis.

13256.6.

133Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kodėl Pirkime Nr. 406931 atsakovė nustatė žemiausius reikalavimus mėsai (raumeningumo klasė būtų „ne žemesnė nei „P“), o Pirkime Nr. 405915 nustatė aukštus reikalavimus (pirmoji kiaulių skerdenos kategorija).

13456.7.

135Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kodėl Pirkime Nr. 405915 tinkama tik pirmoji kiaulių skerdenos kategorija, kodėl netinkama aukščiausioji kategorija, kuri kokybiškai dar yra geresnių svorio ir lašinių storio parametrų.

13656.8.

137Pirmosios instancijos teismas dėl Pirkimo Nr. 406931 ir Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 5 priedo 27.2 punkto nepagrįstai sprendė, kad ieškovė neprašė šios sąlygos išaiškinti. Ieškovė, manydama, kad Pirkimo Nr. 406931 ir Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 5 priedo 27.2 punktas netikslus ir neaiškus tinkamai pasinaudojo galimai pažeistų teisių gynyba.

13856.9.

139Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nepasisakė dėl visų ginčytinų Pirkimų sąlygų, netinkamai ištyrė pateiktus įrodymus arba iš viso jų netyrė, nesivadovavo nuosekliai formuojama kasacinio teismo praktika, todėl liko neištirtas ir neįvertintas esminis ieškinio pagrindas. Dėl to byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

14057.

141Atsiliepimu į ieškovės UAB „Sotėja“ apeliacinį skundą atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, palikti Kauno apygardos teismo 2019-02-06 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14258.

143Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

14458.1.

145Apeliantė nepagrįstai reikalauja grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė pateiktus įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir dėl to priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

14658.2.

147Apeliantė pažeidė CPK 306 ir 314 straipsnius, kadangi, nors ir nepateikė prašymo priimti naujus įrodymus, tačiau apeliaciniame skunde pateikia naujus argumentus bei įrodymus.

14858.3.

149Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė pateiktus įrodymus ir pagrįstai sprendė, kad atsakovė tinkamai įvertino Pirkimų objektų specifiškumą bei priėmė racionalų sprendimą dėl Pirkimų objektų skaidymo.

15058.4.

151Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė pateiktus įrodymus ir pagrįstai sprendė, jog apeliantė reikalavimų dalyje dėl Pirkimų sąlygų patikslinimų netinkamai įgyvendino teisę į teisminę gynybą ir apskritai neturi teisinio suinteresuotumo.

152Teisėjų kolegija

konstatuoja:

153IV.

154Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15559.

156Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

157Dėl faktinių bylos aplinkybių

15860.

159Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo viešuosius pirkimus – „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 405915) bei „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 406931).

16061.

161Pirkimai vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2018-10-31 protokolu Nr. 32-17-92 patvirtintas Pirkimų sąlygas. Pirkimo Nr. 405915 pirkimo objektas – kiauliena, Pirkimo Nr. 406931 pirkimo objektas – jautiena ir veršiena. Pirkimo objektai į dalis neskaidomi.

16262.

163Ieškovė UAB „Sotėja“, nesutikdama su Pirkimų sąlygomis, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė pretenzijas.

164Dėl Pirkimų objektų

16563.

166Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad „vertinant VPĮ 28 straipsnio 2 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas ir jų tikslus, viešųjų pirkimų proporcingumo ir bendrasis protingumo principai lemia, jog argumentų ir motyvų dėstymas pirkimo dokumentuose yra labiau informacinio pobūdžio, nei reikalaujantis įrodinėjimo ar ekspertinių išvadų pateikimo, nes pirkimo dokumentuose neturi būti pateikiami įrodymai ar vidinė perkančiosios organizacijos informacija, kuri įrodytų perkančiosios organizacijos nurodytus motyvus“. Apeliantės teigimu, tokia pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja VPĮ nuostatoms ir nuosekliai formuojamai teismų praktikai.

16764.

168Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar perkančiosios organizacijos sprendimai vienu nedalomu Pirkimu įsigyti 131 toną kiaulienos ir kitu nedalomu Pirkimu įsigyti 24 tonos jautienos ir veršienos yra pagrįsti tokiomis svarbiomis priežastimis, kurios pateisintų tokius atsakovės sprendimus. Ieškovės teigimu, abiejų Pirkimų objektai tiek kiaulienos, tiek jautienos ir veršienos yra dalūs, todėl perkančioji organizacija pirkdama didelius kiekius skerdenos, vadovaudamasi VPĮ 28 straipsnio 1 dalimi, privalėjo tarptautinės vertės pirkimą išskaidyti į dalis pagal tam tikrus parametrus: nurodant tik dalį perkamo kiekio per atitinkamą laikotarpį (pvz., ketvirtį); atskirai perkant skirtingus kiaulienos produktus; atskirai perkant skirtingus jautienos ir veršienos produktus. Atsakovės teigimu, Pirkimo objektai – 131 tona kiaulienos ir 24 tonos jautienos ir veršienos – yra vienarūšiai, patenka į vieną BVPŽ kodą 15110000-02 „mėsa“, todėl pagal savo prigimtį yra neskaidytini kokybiniu požiūriu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimų objektai nėra skaidomi į atskirus pirkimus kokybiniu požiūriu yra pagrįstos ir yra būtinos perkančiojo subjekto tikslams pasiekti. Pirkimo objektą išskaidžius į dalis ir atskiriems tiekėjams esant atsakingiems tik už savo sprendimus, būtų neįmanoma visiškai patenkinti savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas poreikius ir taip užtikrinti pirkimo tikslą – gauti kokybišką rezultatą. Juolab, kad Pirkimų sąlygose neribojama tiekėjų teisė pasitelkti subtiekėjus (Pirkimų sąlygų 1.9. p.) ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo pajėgumus (Pirkimų sąlygų 1.5.5. p.), todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų patiekti reikalaujamą kiekį mėsos produktų ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.

16965.

170VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2017-07-01) numatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Tarptautinio pirkimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis (VPĮ 28 str. 2 d.).

17166.

172Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).

17367.

174Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką, sprendžia, kad perkančioji organizacija aiškiai pirkimo dokumentuose privalo pagrįsti, kodėl tarptautinio pirkimo objekto neskaido į dalis. Tokia pozicija grindžiama tuo, kad tiekėjams jau iš pirkimo dokumentų būtų aiškūs perkančiosios organizacijos tikslai, dėl kurių yra apjungiami pirkimo objektai, kurie gali būti įsigyjami ir atskirai.

17568.

176Bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygose nurodyta: „Pirkimo objektas į pirkimo dalis nėra skaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių apimtį. Tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai: Perkančioji organizacija Maisto produktus Įstaigoms ketina pirkti organizuojant pirkimus atskirai kiekvienai maisto produkto grupei, atsižvelgdama į maisto produktų rūšį. Dėl pirkimo neskaidymo į dalis potencialių tiekėjų skaičius nesikeičia, nes perkama viena siaura maisto produktų grupė – jautiena ir veršiena, kurią gali pasiūlyti maisto produktų tiekėjai ir /ar gamintojai. Jautienos ir veršienos pirkimas, neskaidant į dalis yra tikslingas atsižvelgiant į centralizuoto pirkimų preliminariųjų sutarčių administravimo mechanizmą ir siekiant taupyti Perkančiosios organizacijos lėšas, t. y. perkant didelį kiekį jautienos ir veršienos, tikėtina, jog tiekėjas pasiūlys juos įsigyti palankesnėmis sąlygomis, nei perkant mažesnį kiekį“.

17769.

178Pirkimo Nr. 405915 sąlygose nurodyta: „Pirkimo objektas į pirkimo dalis nėra skaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą prekių apimtį. Tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai: Perkančioji organizacija Maisto produktus Įstaigoms ketina pirkti organizuojant pirkimus atskirai kiekvienai maisto produkto grupei, atsižvelgdama į maisto produktų rūšį. Dėl pirkimo neskaidymo į dalis potencialių tiekėjų skaičius nesikeičia, nes perkama viena siaura maisto produktų grupė – kiauliena, kurią gali pasiūlyti maisto produktų tiekėjai ir /ar gamintojai. Kiaulienos pirkimas, neskaidant į dalis yra tikslingas atsižvelgiant į centralizuoto pirkimų preliminariųjų sutarčių administravimo mechanizmą ir siekiant taupyti Perkančiosios organizacijos lėšas, t. y. perkant didelį kiekį kiaulienos, tikėtina, jog tiekėjas pasiūlys juos įsigyti palankesnėmis sąlygomis, nei perkant mažesnį kiekį“.

17970.

180Teisėjų kolegijos sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu Pirkimų objektai nėra skaidomi į atskirus pirkimus kokybiniu požiūriu yra pagrįstos ir yra būtinos perkančiojo subjekto tikslams pasiekti. Pirkimo objektą išskaidžius į dalis ir atskiriems tiekėjams esant atsakingiems tik už savo sprendimus, būtų neįmanoma visiškai patenkinti savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas poreikius ir taip užtikrinti pirkimo tikslą – gauti kokybišką rezultatą. Pažymėtina, kad Pirkimų sąlygose neribojama tiekėjų teisė pasitelkti subtiekėjus (Pirkimų sąlygų 1.9. p.) ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo pajėgumus (Pirkimų sąlygų 1.5.5. p.), todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų patiekti reikalaujamą kiekį mėsos produktų ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.

18171.

182Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės teiginiai, nurodyti šios nutarties 56.3 punkte, prieštarauja surinktiems įrodymams ir byloje nustatytoms aplinkybėms.

18372.

184Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės pateikti argumentai dėl Pirkimų objektų neskaidymo į dalis kokybiniu požiūriu yra pagrįsti. Ieškovė nepaneigė atsakovės argumentų ir pagrindimo dėl Pirkimų objektų neskaidymo į dalis kokybiniu požiūriu. Į bylą nepateikta įrodymų, kad išskaidžius į dalis pagal perkamos skerdenos atskirus produktus (pvz., kiaulienos – sprandinė, nugarinė, šoninė, kt., jautiena, veršiena) būtų ekonomiškiau, racionaliau ir tai užtikrintų sklandų ir operatyvų paslaugų teikimą bei viešąjį interesą.

18573.

186Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tinkamai įvertino Pirkimų objektų specifiškumą bei priėmė racionalų sprendimą, kuris, priešingai nei teigia ieškovė, užtikrins tinkamą tiekėjų konkurenciją bei tiekėjų lygiateisiškumo ir viešųjų pirkimų proporcingumo principų įgyvendinimą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinių reikalavimus pripažinti neteisėtu (nepakankamu) Pirkimų objektų neskaidymo pagrindimą, pripažinti neteisėtu sudėtinių Pirkimų objektų apjungimą ir įpareigoti atsakovę skaidyti Pirkimus į dalis kiekybiniu požiūriu ar įsigyti šias prekes atskirais pirkimais.

18774.

188Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas sprendime aptarė aplinkybes, kad atsakovė įrodė būtinybę neskaidyti Pirkimų objektų. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad perkančiosios organizacijos Pirkimų objektų neskaidymo pagrindimas yra aiškus ir pakankamas.

189Dėl Pirkimų sąlygų

19075.

191Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priedo, kuriuo ribojama tiekėjų galimybė fasuoti siūlomą mėsą tik į 1,5 – 2 kg pakuotes, nors perkamas labai didelis mėsos kiekis.

19276.

193Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba Maisto produktų pirkimo gairėse (2018 m.) nurodė, kad techninėje specifikacijoje negali būti nurodyti tikslūs pakuočių dydžiai. Nurodant pakuočių dydžius, perkančioji organizacija turėtų nurodyti ribas „ne mažiau kaip“ ir „ne daugiau“ arba „nuo“ „iki“ ir pan., nes atliekant tiekėjų pasiūlymų vertinimą, turi būti vertinama vieno kilogramo (vieno litro), bet ne vienos pakuotės kaina, įvertinus tai, kad tiekėjai gali siūlyti tą patį maisto produktą skirtingose pakuotėse. Tai rodo, kad pirmosios instancijos teismas vertino nurodytą Pirkimo sąlygą. Minėta Pirkimo sąlyga atitinka VPĮ reikalavimus ir nepažeidžia tiekėjų teisių.

19477.

195Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kodėl Pirkime Nr. 406931 atsakovė nustatė žemiausius reikalavimus mėsai (raumeningumo klasė būtų „ne žemesnė nei „P“), o Pirkime Nr. 405915 aukštus reikalavimus (pirmoji kiaulių skerdenos kategorija).

19678.

197Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, Pirkimo sąlygų 4 priede Maisto produktų (jautienos ir veršienos) techninė specifikacija lentelėje nurodyta, kad siūloma mėsa (jautienos kumpis, mentė, nugarinė, išpjova, veršienos kumpis) turi būti ne žemesnės nei „P“ raumeningumo klasės, kas leidžia teigti, jog tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės raumeningumo klasės mėsą. Dėl to laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, jog perkama žemiausios raumeningumo klasės „P“ mėsa.

19879.

199Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas dėl Pirkimo Nr. 406931 ir Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 5 priedo 27.2 punkto nepagrįstai sprendė, kad ieškovė neprašė šios sąlygos išaiškinti.

20080.

201Byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreipėsi dėl Pirkimų sąlygų 5 priedo paaiškinimo. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad perkančioji organizacija paaiškino, kad formuluotė „prekės nebegaminamos“ reiškia, kad tiekėjas prekių nebeturi (nebeįmanoma tiekti), o pasikeitus teisės akte nurodytam prekės žymėjimui (pvz. raumeningumui), pakeistas žymėjimas laikytinas lygiaverčiu ir tiekėjo siūlomos prekės su atitinkamu žymėjimu laikytinos lygiavertėmis.

20281.

203Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad Pirkimų sąlygos yra aiškios ir suprantamos.

20482.

205Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Pirkimų sąlygų aiškumo ir papildomai nekartodama teismo motyvų plačiau dėl to nepasisako.

20683.

207Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė, vykdydama Pirkimus, nepažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų VPĮ 17 straipsnyje bei 35 straipsnio 4 dalies nuostatų.

208Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas teisėtumo

20984.

210Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas teisėtumo taip pat nurodė, kad dėl šių ieškovės nurodytų argumentų teismas iš esmės nesprendžia, kadangi ieškovė netinkamai įgyvendino galimai pažeistų teisių gynybą. Iš pateiktų pretenzijų turinio matyti, kad šiuo klausimu ieškovė neteikė pretenzijų perkančiajai organizacijai. Be to, ieškovė aiškiai nenurodė, kaip Pirkimų sąlygų pakeitimas pažeidžia jos interesus, todėl iš esmės nepagrindžia savo subjektinių teisių pažeidimo ir poreikio jį ginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017).

21185.

212Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sutinka su pirmiau nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

213Dėl įrodymų

21486.

215Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).

21687.

217Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

21888.

219Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė nepateikė įrodymų, paneigiančių atsakovės Pirkimų objektų apimties neskaidymo pagrindimą. Perkančiosios organizacijos Pirkimų objektų neskaidymo pagrindimas yra pakankamas.

22089.

221Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

222Dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto

22390.

224Apeliantės teigimu, liko neištirti ir neįvertinti esminis ieškinių pagrindai, t. y. neatskleista bylos esmė, todėl byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Teisėjų kolegija minėtų apeliantės teiginių nepripažįsta pagrįstais.

22591.

226Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtu pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009).

22792.

228Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo šalių argumentus ir įrodymus, atskleidė bylos esmę bei priėmė pagrįstą sprendimą.

229Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

23093.

231Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

232Dėl proceso baigties

23394.

234Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą, sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2019-02-06 sprendimas paliktinas nepakeistu.

235Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

23695.

237Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

23896.

239Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „Sotėja“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

24097.

241CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau ir – Rekomendacijos).

24298.

243Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (2019-03-19 PVM sąskaitos faktūros kopiją, 2019-03-22 mokėjimo nurodymo kopiją). Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 3 697,76 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24499.

245Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistų Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijos 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

246100.

247Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės (apeliantės) atsakovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 300 Eur.

248Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

249Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

250Priteisti iš ieškovės UAB „Sotėja“, j. a. k. 302536843, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracija, j. a. k. 188764867, vieną tūkstantį tris šimtų eurų (1 300 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Sotėja“ 2018-12-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 2.... 9. Ieškovė UAB „Sotėja“ 2018-12-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2018-12-12 nutartimi nutarė sujungti civilines bylas... 12. 4.... 13. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo Pirkimą Nr.... 14. 5.... 15. Ieškovės UAB „Sotėja“ teigimu, atsakovė Pirkimų sąlygose nepateikė... 16. 6.... 17. Ieškovė nurodė, kad pateikė atsakovei pretenzijas ir atsakovė panaikino... 18. 7.... 19. Ieškovė UAB „Sotėja“ pažymėjo, kad Pirkimo Nr. 405915 sąlygų 4... 20. 8.... 21. Ieškovė UAB „Sotėja“ nurodė, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priede... 22. 9.... 23. Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimų Nr. 405915 ir Nr. 406931 sąlygų 5 priedo... 24. 10.... 25. Ieškovės teigimu, skirtingų rūšių kiaušinių pirkimas (putpelių ir... 26. 11.... 27. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko,... 28. 12.... 29. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose... 30. 13.... 31. Atsakovės teigimu, ji pakankamai pagrindė, o ieškovė nepaneigė tokios... 32. 14.... 33. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pažymėjo, kad ieškovė... 34. 15.... 35. Atsakovės teigimu, ieškovė sąmoningai koncentruojasi į atskiras ir... 36. II.... 37. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 38. 16.... 39. Kauno apygardos teismas 2019-02-06 sprendimu nusprendė ieškinius atmesti,... 40. 17.... 41. Teismas dėl faktinių bylos aplinkybių nustatė, kad atsakovė Kauno miesto... 42. 18.... 43. Teismas, susipažinęs su pretenzijų turiniu, sprendė, kad ieškovė laikėsi... 44. 19.... 45. Teismas dėl Pirkimų objektų neskaidymo į sudėtines dalis teisėtumo... 46. 20.... 47. Teismas pagal bylioje nustatytas aplinkybes sprendė, atsakovės pateikti... 48. 21.... 49. Teismas taip pat pažymėjo, kad vertinant VPĮ 28 straipsnio 2 dalies ir 35... 50. 22.... 51. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad nagrinėjamu... 52. 23.... 53. Teismas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas... 54. 24.... 55. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija 2018-11-21 raštu Nr. 32-14-1207... 56. 25.... 57. Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos 2018-11-21rašto Nr.... 58. 26.... 59. Teismas nurodė, kad minėtame rašte dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priedo... 60. 27.... 61. Teismas nurodė, kad apie dalinį pretenzijos tenkinimą Pirkime Nr. 406931... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo... 64. 29.... 65. Teismas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas... 66. 30.... 67. Teismas dėl Pirkimų sąlygų aiškumo nurodė, kad, ieškovės teigimu,... 68. 31.... 69. Teismas nustatė, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygų 4 priede nustatyta, kad... 70. 32.... 71. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba Maisto produktų pirkimo... 72. 33.... 73. Teismas nurodė, kad atitinkamai turėtų būti nurodomos ir produktų... 74. 34.... 75. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovės UAB „Sotėja“ teiginius... 76. 35.... 77. Teismas pažymėjo, kad iš penkių riebumo klasių 1 riebumo klasės skerdenos... 78. 36.... 79. Teismas nurodė, kad ieškovė, ginčydama Pirkimų sąlygas, taip pat nesutiko... 80. 37.... 81. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar... 82. 38.... 83. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovė nenurodė jokių argumentų, kuo... 84. 39.... 85. Teismas nurodė, kad Pirkimų sąlygų 5 priede yra pateikiamas... 86. 40.... 87. Teismas pažymėjo, kad Konkurso (jautienos ir veršienos) sąlygų 5 priedo 26... 88. 41.... 89. Teismas nurodė, kad Pirkimo (jautienos ir veršienos) sąlygų 5 priedo... 90. 42.... 91. Teismas pažymėjo, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo 64 punkte nustatyta, kad... 92. 43.... 93. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28... 94. 44.... 95. Teismas taip pat nurodė, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo 26 punkte nustatyta,... 96. 45.... 97. Teismas pažymėjo, kad Pirkimų sąlygų 5 priedo (preliminariosios sutarties... 98. 46.... 99. Teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė kreipėsi... 100. 47.... 101. Teismo teigimu, įvertinus šiame preliminariosios sutarties punkte nustatytas... 102. 48.... 103. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, atnaujintas tiekėjų varžymasis... 104. 49.... 105. Teismas pažymėjo, kad Konkursų sąlygų 5 priedo (preliminariosios sutarties... 106. 50.... 107. Teismas, vadovaudamasis teismų praktika, nurodė, kad Pirkimų sąlygose... 108. 51.... 109. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad tokios Pirkimų... 110. 52.... 111. Teismo nuomone, nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių... 112. 53.... 113. Teismas pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad... 114. 54.... 115. Teismas pažymėjo, kad ieškinius atmetus, naikintinos Kauno apygardos teismo... 116. III.... 117. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 118. 55.... 119. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Sotėja“ prašo panaikinti Kauno... 120. 56.... 121. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 122. 56.1.... 123. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad „vertinant VPĮ 28... 124. 56.2.... 125. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neaptarė aplinkybės, kad atsakovė... 126. 56.3.... 127. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimų objektų... 128. 56.4.... 129. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nenurodė,... 130. 56.5.... 131. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino Pirkimo Nr. 406931... 132. 56.6.... 133. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kodėl... 134. 56.7.... 135. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kodėl... 136. 56.8.... 137. Pirmosios instancijos teismas dėl Pirkimo Nr. 406931 ir Pirkimo Nr. 405915... 138. 56.9.... 139. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nepasisakė dėl visų... 140. 57.... 141. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Sotėja“ apeliacinį skundą atsakovė Kauno... 142. 58.... 143. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 144. 58.1.... 145. Apeliantė nepagrįstai reikalauja grąžinti bylą iš naujo nagrinėti... 146. 58.2.... 147. Apeliantė pažeidė CPK 306 ir 314 straipsnius, kadangi, nors ir nepateikė... 148. 58.3.... 149. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė pateiktus įrodymus ir... 150. 58.4.... 151. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė pateiktus įrodymus ir... 152. Teisėjų kolegija... 153. IV.... 154. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 155. 59.... 156. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 157. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 158. 60.... 159. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės... 160. 61.... 161. Pirkimai vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo... 162. 62.... 163. Ieškovė UAB „Sotėja“, nesutikdama su Pirkimų sąlygomis, atsakovei... 164. Dėl Pirkimų objektų... 165. 63.... 166. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo,... 167. 64.... 168. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar perkančiosios organizacijos sprendimai... 169. 65.... 170. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2017-07-01) numatyta,... 171. 66.... 172. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra... 173. 67.... 174. Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo... 175. 68.... 176. Bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimo Nr. 406931 sąlygose nurodyta:... 177. 69.... 178. Pirkimo Nr. 405915 sąlygose nurodyta: „Pirkimo objektas į pirkimo dalis... 179. 70.... 180. Teisėjų kolegijos sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 181. 71.... 182. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės teiginiai, nurodyti šios nutarties... 183. 72.... 184. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės pateikti argumentai dėl Pirkimų... 185. 73.... 186. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 187. 74.... 188. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė,... 189. Dėl Pirkimų sąlygų ... 190. 75.... 191. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 192. 76.... 193. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime... 194. 77.... 195. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 196. 78.... 197. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas... 198. 79.... 199. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 200. 80.... 201. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreipėsi dėl Pirkimų sąlygų 5 priedo... 202. 81.... 203. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad Pirkimų sąlygos yra... 204. 82.... 205. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sutinka su pirmosios... 206. 83.... 207. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 208. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tikslinant Pirkimų sąlygas... 209. 84.... 210. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas dėl perkančiosios organizacijos... 211. 85.... 212. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sutinka... 213. Dėl įrodymų ... 214. 86.... 215. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie... 216. 87.... 217. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina... 218. 88.... 219. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė nepateikė... 220. 89.... 221. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 222. Dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto ... 223. 90.... 224. Apeliantės teigimu, liko neištirti ir neįvertinti esminis ieškinių... 225. 91.... 226. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas... 227. 92.... 228. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 229. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 230. 93.... 231. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 232. Dėl proceso baigties ... 233. 94.... 234. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą, sprendžia, kad... 235. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 236. 95.... 237. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 238. 96.... 239. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 240. 97.... 241. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 242. 98.... 243. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį... 244. 99.... 245. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl... 246. 100.... 247. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad... 248. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 249. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 250. Priteisti iš ieškovės UAB „Sotėja“, j. a. k. 302536843, atsakovei Kauno...