Byla e2-3532-213/2018
Dėl skolos, delspinigių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Intrum Lietuva“ ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos, delspinigių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Intrum Lietuva” prašo priteisti iš atsakovės J. D. 582,14 Eur skolą, 52,39 Eur delspinigius, 23,17 Eur aptarnavimo mokestį, 21,72 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - per šeimos narį.

4Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „IPF Digital Lietuva” ir atsakovė 2009-05-09 sudarė paskolos sutartį Nr. 185282, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė paskolą, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą paskolos sumą ir vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovė tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų, todėl sutartis buvo nutraukta, o atsakovė liko skolinga pradiniam kreditoriui 582,14 Eur. Byloje duomenų, kad atsakovė būtų padengusi susidariusį įsiskolinimą nėra (CPK 178 straipsnis).

8Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad sutarčių pagrindu tarp pradinio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovės buvo susiklostę paskolos teisiniai santykiai.

92012-03-12 tarp UAB „IPF Digital Lietuva” ir Lindorf OY, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff OY filialą, buvo sudaryta Reikalavimų teisių perleidimo sutartis, kuria UAB „IPF Digital Lietuva” perleido Lindorff OY reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusį įsiskolinimą.

10Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Civilinio kodekso 6.109 str. 7 d. nuostatas.

11Nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ (buvęs pavadinimas - UAB „Lindorff Lietuva“) perėmė visą Lindorff Oy vykdytą lietuvišką veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą. Perdavus veiklą, buvo perduodamas visas turtas, teisės ir įsipareigojimai.

12Kadangi pagal 2012-03-12 reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius reikalavimą perleido ieškovui UAB „Intrum Lietuva“ (naujajam kreditoriui), o atsakovė nesumokėjo įsiskolinimo pirminiam kreditoriui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 582,14 Eur skolą, 23,17 Eur aptarnavimo mokestį, yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (Civilinio kodekso 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str.).

13Pagal 2012-03-12 Reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti netesybų bei bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo teismo priteisti 52,39 Eur delspinigius. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Remiantis 2009-05-09 paskolos sutarties 5.1. punktu, atsakovė pirminiam kreditoriui įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už netinkamai įvykdytą prievolę. Kadangi atsakovė neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pradiniam kreditoriui, 52,39 Eur delspinigių suma yra pagrįsta ir ieškovui priteistina iš atsakovo.

14Ieškovas taip pat prašo priteisti 21,72 Eur baudos, atsakovei nevykdant paskolos sutarties 5.4. punkto („Jeigu Paskolos gavėjas delsia grąžinti Paskolą ar jos dalį ir/ar Paskolos mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo Paskolos ar jos dalies grąžinimo dienos, Paskolos gavėjas privalo papildomai sumokėti Paskolos davėjui 75 Lt dydžio baudą.“).

15Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių (būtent taip Sutartį nagrinėjamu atveju kvalifikuoja teismas), bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti ir pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.). Teismo manymu, aplinkybė, kad pradinis kreditorius vienašališkai įtvirtino ginčo Sutarties 5.4. p. galimybę savo naudai reikalauti baudos atlyginimo už laiku nemokamą paskolą, nereiškia, kad dėl minėto įsipareigojimo nevykdymo, už kurį numatyta bauda kaip nuostolių atlyginimo priemonė, šių nuostolių atsiradimo ir jų dydžio ieškovui nereikia įrodyti (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1468-565/2015). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas vienu metu prašo priteisti ir baudą, ir delspinigius, t. y. iš esmės prašo dvigubų netesybų. Nors ieškovas baudą sieja su atsakovės paskolos sutarties nevykdymu, tačiau tai realiai iš esmės yra susiję su skolos nemokėjimu, tad prašomi priteisti bauda ir delspinigiai yra dviguba atsakomybė, kuri negalima, todėl ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo netenkintinas.

16CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 96,80 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 14,52 Eur žyminio mokesčio (15 Eur x 96,80 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

18Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, 1,68 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš J. D., a.k. ( - ) 582,14 Eur skolą, 23,17 Eur aptarnavimo mokestį, 52,39 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 657,70 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018-02-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,52 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Intrum Lietuva“, į.k. 304615887.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. ieškovas UAB „Intrum Lietuva” prašo priteisti iš atsakovės J. D. 582,14... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - per... 4. Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „IPF Digital... 8. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 9. 2012-03-12 tarp UAB „IPF Digital Lietuva” ir Lindorf OY, Lietuvos... 10. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 11. Nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ (buvęs pavadinimas - UAB „Lindorff... 12. Kadangi pagal 2012-03-12 reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius... 13. Pagal 2012-03-12 Reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo ir papildomas... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti 21,72 Eur baudos, atsakovei nevykdant... 15. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti... 16. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK... 18. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš J. D., a.k. ( - ) 582,14 Eur skolą, 23,17 Eur aptarnavimo... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...