Byla 1-436-651/2013
Dėl ko pastarasis pargriuvo ant grindų ir jam buvo nustatyta dešinės pusės pakauškaulio, dešinio smilkinkaulio lūžis, kraujosruva po kietuoju galvos smegenų dangalu kairėje, tokiu būdu sunkiai sutrikdė A. A. sveikatą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant Ernestai Rakūnaitei, dalyvaujant prokurorei Daliai Sabaliauskaitei, gynėjui advokatui Ramūnui Gudašiui, nukentėjusiajam A. A., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2N. Š., a. k. ( - ) gim. 1981-09-24, Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „Adampolis“ sandėlininku, gyv. ( - ), teistas:

  1. 2003-07-10 Kauno miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. l d. – laisvės atėmimu 6 mėn., bausmes vykdymas atidėtas 2 m.;
  2. 2003-11-25 Kauno miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. l d., 63 str. – laisvės atėmimu 2 m., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;
  3. 2009-11-06 Kauno miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. l d. laisvės apribojimu 1 m.,
  4. 2012-02-29 Kauno miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 290 str. – 16 MGL t.y. 2080 Lt dydžio bauda (sumokėta),

3teistumui neišnykus, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5N. Š., 2012 m. birželio 10 d. apie 1.35 val., gėrimų parduotuvėje–bare, esančiame Ukmergės g. 34A, Kaune, konflikto metu tyčia vieną kartą suduodamas kumščiu A. A. į veido sritį, dėl ko pastarasis pargriuvo ant grindų ir jam buvo nustatyta dešinės pusės pakauškaulio, dešinio smilkinkaulio lūžis, kraujosruva po kietuoju galvos smegenų dangalu kairėje, tokiu būdu sunkiai sutrikdė A. A. sveikatą.

6Kaltinamasis N. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad tą dieną su draugu buvo išvažiavę į miestą su dviračiais, o pradėjus temti išvažiavo namo. Grįždami sugalvojo užsukti į naktinę gėrimų parduotuvę nusipirkti alaus, o atvažiavę nusprendė dar išgerti vieną skardinę alaus. Ten pamatė iš matymo pažįstamą žmogų t.y. nukentėjusįjį A. A.. Nukentėjusysis atsistojo, priėjo prie jo, pasisveikino, tačiau buvo išgėręs ir pradėjo jį vadinti vardu, pavarde, „bachūriuku“. Aplink buvo kitų žmonių, todėl jis pasakė jam, kad nevadintų jo vardu ir pavarde, kadangi jis nenori, kad aplinkiniai žinotų. Tą jam pakartojo gal dešimt kartų, tačiau jis neatstojo, lindo, norėjo apsikabinti, prašė cigaretės. Pavaišinęs jį cigarete pasakė atsikabinti, po to sudavė iš delno jam per veidą, galvojo atsikabins. Po 5-10 min. išėjo į kiemą parūkyti, nukentėjusysis išėjo paskui jį ir vėl pradėjo kitų žmonių akivaizdoje kabinėtis. Tuomet jis supyko ir trenkė nukentėjusiajam kumščiu į veidą, dėl ko jis nukrito. Smogė todėl, kad nukentėjusysis buvo įkyrus, jis jam dešimt kartų pakartojo atstoti ir jam tas nusibodo. Antrą smūgį sudavė parduotuvėje prie durų ir jis buvo stipresnis nei pirmas. Po smūgio jis išsigando, pasiėmė dviratį ir iškart išvažiavo. Kas kvietė greitąją medicinos pagalbą nežino, nes jo jau ten nebebuvo. Mano, kad jo poelgiui alkoholis įtakos neturėjo, apsvaigęs nesijautė. Apie sunkią nukentėjusiojo būklę jam pasakė aplinkiniai, po įvykio buvo su juo susitikęs, atsiprašė, jis jam atleido. Minčių siekti tokių pasekmių neturėjo, nemanė, kad kažkas tokio baisaus gali atsitikti. Sužinojęs apie pasekmes iškart nuvažiavo į policiją, jautėsi kaltas, jaudinosi. Šaukimas jam įteiktas nebuvo, į policiją atėjo pats. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį pripažįsta.

7Kaltinamojo kaltė visiškai įrodyta ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais:

8Nukentėjusysis A. A. parodė, kad tą dieną į barą atėjo blaivus, tačiau ten išgėrė, jautėsi apsvaigęs, ir galbūt buvo įkyrus, blaivas būtų elgęsis kitaip. Teigia, kad kaltinamąjį vadino vardu ir pavarde, nors jis ir prašė jo taip nevadinti bei nustoti kabinėtis. Apie įvykį prisiminė tik tuomet, kai jam apie tai pasakė. Po pirmo smūgio turėjo galimybę nueiti, tačiau ja nepasinaudojo, kadangi buvo išgėręs. Sužalojimo pasekmes jaučia iki šiol, dar laukia operacija, tačiau civilinio ieškinio nereiškia, kaltinamasis jo atsiprašė, jam pretenzijų neturi, prašo, kad nebūtų paskirta reali laisvės atėmimo bausmė.

9Liudytoja D. B. parodė, kad 2012-06-10 dirbo GMP gydytoja ir pagal skubų iškvietimą atvyko į naktinę parduotuvę, kur viduje rado gulintį vyrą. Gulintis žmogus buvo neblaivus, nuo jo sklido alkoholio kvapas, pakaušio srityje buvo poodinė hematoma, jis buvo be sąmonės, todėl pagal sveikatos būklę buvo nuvežtas į Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių.

10Liudytoja V. P. parodė, kad ji dirba naktinėje parduotuvėje, adresu Ukmergės g. 34A, Kaune. Kaltinamasis ir nukentėjusysis matyti, tačiau geriau prisimena nukentėjusįjį, nes jis lankėsi dažniau. Pirmas į parduotuvę atėjo nukentėjusysis, buvo ten kelias valandas, o vėliau atėjo kaltinamasis, išgėrė porą skardinių nestipraus alaus ir ruošėsi namo, o ji tuo metu išėjo į sandėlį. Tą dieną vyko išgertuvės, o nukentėjusysis būdamas išgėręs labai kabinėjosi prie kaltinamojo, šis kelis kartus sakė jam atstoti. Nukentėjusįjį gali apibūdinti tik iš blogos pusės, nes jis buvo labai priekabus, išgėręs būdavo agresyvus. Paties įvykio ji nematė, kai ji grįžo iš sandėlio nukentėjusysis jau buvo nukritęs.

11Liudytoja R. L. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta iš matymo, o nukentėjusįjį pažinojo tris mėnesius prieš įvykį, tačiau dabar nebebendrauja. Tą vakarą, apie 23 val., ji viena atėjo į parduotuvę. Nukentėjusysis atėjo šiek tiek vėliau, maždaug po valandos, tačiau jau buvo neblaivus, prisėdo prie staliuko ir pradėjo kabinėtis prie kaltinamojo. Mano, kad jie gal kažkiek pažįstami. Nukentėjusysis žodžiais kabinėjosi prie kaltinamojo, vadino jį „savo bachūru“, ji sakė jam, kad nelįstų. Konflikto eigos gerai nematė, tačiau prisimena, kad kaltinamasis jam pliaukštelėjo iš delno, o paskui matė, kad krito. Mano, kad kaltinamasis gėrė ne alkoholį, jo girto nėra mačiusi.

12Liudytojas T. J. parodė, kad jis po įvykio iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Tą vakarą jis dirbo taksistu, atvežė keleivius apsipirkti prie naktinės parduotuvės, laukė jų, tuomet išbėgo darbuotoja ir paprašė, kad jis iškviestų greitąją pagalbą. Įėjęs į parduotuvę pamatė, kad parduotuvėje ant žemės guli vyras. Keleivis pasakojo, kad kaltinamasis spyrė ir nukentėjusysis nugriuvo.

13Rašytine medžiaga:

142012-06-20 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad įvykio vieta yra bare–parduotuvėje, adresu Ukmergės g. 34A, Kaune (b.l. 4-8).

152012-06-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad B. J., naktinio baro, esančio Ukmergės g. 34A, Kaune, pardavėja pateikė USB laikmeną, iš kurios įrašas perkeltas į 2 CD (b.l. 9).

162012-06-21 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad apžiūrėtame vaizdo įraše, užfiksuota, jog naktiniame bare, esančiame Ukmergės g. 34A, Kaune, 1.14 val. N. Š. dešine ranka trenkia A. A. į galvą, A. A. aukštielninkas nugriūna ant žemės. N. Š. žiūri į ant žemės gulintį A. A.. Trečiasis vyras kelia A. A. nuo žemės, R. L. pakelia suolą, kažką geria. N. Š. pasiima dviratį, stovėjusį baro viduje ir išsiveda. 1.16 val. N. Š. ateina prie stalo, pasiima butelį, eina A. A. link. Tuo metu trečiasis vyras kelia A. A. nuo žemės. 1.17 val. A. A. pakelia ir pasodina prie stalo. Sodinant A. A. prie stalo, N. Š. iš kitos pusės stalo suduoda A. A. delnu vieną kartą per veidą. 1.19 val. A. A. atsistoja nuo stalo, eina išėjimo link. 1.19 val. A. A. krenta aukštielninkas ant žemės, galva atšoka nuo žemės. Prie A. A. matosi pasilenkęs vyras. Prieina R. L., kuri bando kelti A. A. nuo žemės. Matosi, kad A. A. gulėdamas ant žemės nejuda. 1.33 val. matosi greitosios medicinos pagalbos medikai (b.l. 10-12).

17Specialisto išvada Nr. G2436/12(02), kuria A. A. nustatyta dešinės pusės pakauškaulio, dešinio smilkinkaulio lūžis, kraujosruva po kietuoju galvos smegenų dangalu kairėje. Sužalojimai vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu, galėjo būti padaryti vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, tiek suduodant buku daiktu (-ais), tiek atsitrenkiant į buką paviršių turintį daiktą (-us) (b. l. 34-35).

18Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriuo nustatyta, kad N. P. atpažino N. Š., kaip asmenį, kuris į naktinę parduotuvę atvyko dviračiu, o kitam vyrui nukritus, pasišalino iš parduotuvės (b.l. 51-52).

19Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriuo nustatyta, kad R. L. atpažino N. Š., kaip asmenį, kuris naktinėje parduotuvėje trenkė A. A., kuris po smūgio prarado sąmonę (b.l. 56-57).

20Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d numatytas žmogaus sunkus sveikatos sutrikdymas gali būti padarytas tiesiogine ir netiesiogine tyčia. Pavojingų padarinių numatymas – tai padarinių, kuriuos turi sukelti nusikalstama veika, neišvengiamumo ar galimumo suvokimas. Jei asmuo, darydamas nusikalstamą veiką, nenori konkrečiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytų padarinių, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti, tai jis veikia netiesiogine tyčia. Kai kaltininkas, suduodamas smūgį nukentėjusiajam, suvokia tokio savo veiksmo pavojingumą, numato, kad dėl to nukentėjusiajam gali būti sutrikdyta sveikata, tačiau yra abejingas tokios veikos galimiems padariniams, o nukentėjusysis, be tiesioginių smūgio padarinių, patiria ir kitų sužalojimų (pavyzdžiui, krisdamas) ir dėl to sunkiai sutrikdoma jo sveikata, kaltininko veika kvalifikuotina kaip tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas.

21Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad N. Š. 2012 m. birželio 10 d. apie 1.35 val. gėrimų parduotuvėje–bare, esančiame Ukmergės g. 34A, Kaune, konflikto metu tyčia vieną kartą suduodamas kumščiu A. A. į veido sritį, dėl ko pastarasis pargriuvo ant grindų ir jam buvo nustatyta dešinės pusės pakauškaulio, dešinio smilkinkaulio lūžis, kraujosruva po kietuoju galvos smegenų dangalu kairėje, tokiu būdu sunkiai sutrikdė A. A. sveikatą, todėl N. Š. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. Teismas šalina aplinkybę, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui, kadangi tokių įrodymų byloje nėra. Tai, kad kaltinamasis daug laiko praleido naktinėje parduotuvėje, nepatvirtina fakto, kad jis veikos padarymo metu buvo apsvaigęs, priešingai, liudytojai teismo posėdžių metu parodė, kad kaltinamasis neatrodė apsvaigęs, išgėrė tik keletą skardinių nestipraus alaus.

22Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 2 d.).

23Kaltinamojo N. Š. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), taip pat veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis nukentėjusio asmens elgesys (BK 59 str. 1 d. 6 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

24Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 str. 1 d., 2 d. ar 4 d. numatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Pagal baudžiamąjį įstatymą taikyti BK 62 str. teismas gali ne tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą, bet ir atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes. Imperatyvas atsižvelgti į visas bylos aplinkybes įtvirtintas BK 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Vadinasi, teismas ir taikydamas BK 62 straipsnį privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais. Todėl teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra (kasacinės nutartys Nr. 2K-464/2006, 2K-444/2007, 2K-625/2007, 2K-323/2008, 2K-435/2008).

25Kaltinamasis N. Š. administracine tvarka nebaustas (b.l. 93), UAB „Medgintras“ psichikos sveikatos centro įskaitoje neįrašytas (b.l. 95), Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas (b.l. 97), tačiau padarė sunkų nusikaltimą (BK 11 str.), teistas keturis kartus ir nusikalto teistumui neišnykus (b.l. 76-87), todėl pagrįstai laikytina, kad yra linkęs pažeisti įstatymus ir daryti nusikalstamas veikas, nesitaiso. Teismas atsižvelgdamas į bausmės paskirtį mano, jog BK 62 str. nuostatos netaikytinos, o bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskiriant kaltinamajam realią laisvės atėmimo bausmę (BK 56 str.), tačiau atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį (netiesioginė tyčia), padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus (kilusių padarinių nesiekė, pasielgė impulsyviai), atsakomybę lengvinančias aplinkybes (gailisi, nusikalstamą veiką padarė dėl provokuojančio nukentėjusiojo asmens elgesio), jam skirtina laisvės atėmimo bausmė artima sankcijoje numatytai minimaliai bausmei.

26Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys 39752,35 Lt sumai įrodytas pateiktais dokumentais (b.l. 42-45), pagrįstas, ir kaltinamajam visiškai pripažinus tenkintinas priteisiant iš N. Š..

27Daiktiniai įrodymai – kompaktiniai diskai (2 vnt.) su vaizdo įrašu, perkeltu iš USB jungties, kurį 2012-06-16 pateikė B. J., supakuoti į voką, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas,

Nutarė

29NERIJŲ ŠINKŪNĄ pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir skirti bausmę – laisvės atėmimą 9 (devyniems) mėnesiams.

30Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

31Kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

32Priteisti iš N. Š. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai 39752,35 Lt (trisdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt du Lt 35 ct) nukentėjusiojo gydymo išlaidų.

33Patvirtinti susitarimą tarp N. Š. ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl 39752,35 Lt (trisdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt dviejų Lt 35 ct) žalos atlyginimo per 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo 2013 m. kovo 28 dienos, įmokant į išieškotojo atsiskaitomąją sąskaitą.

34Daiktinius įrodymus – kompaktinius diskus (2 vnt.) su vaizdo įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

35Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant Ernestai... 2. N. Š., a. k. ( - ) gim. 1981-09-24, Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. teistumui neišnykus, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. N. Š., 2012 m. birželio 10 d. apie 1.35 val., gėrimų parduotuvėje–bare,... 6. Kaltinamasis N. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad tą dieną su... 7. Kaltinamojo kaltė visiškai įrodyta ir teisminio bylos nagrinėjimo metu... 8. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad tą dieną į barą atėjo blaivus, tačiau... 9. Liudytoja D. B. parodė, kad 2012-06-10 dirbo GMP gydytoja ir pagal skubų... 10. Liudytoja V. P. parodė, kad ji dirba naktinėje parduotuvėje, adresu... 11. Liudytoja R. L. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta iš matymo, o... 12. Liudytojas T. J. parodė, kad jis po įvykio iškvietė greitąją medicinos... 13. Rašytine medžiaga:... 14. 2012-06-20 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad įvykio... 15. 2012-06-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad B.... 16. 2012-06-21 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad apžiūrėtame vaizdo... 17. Specialisto išvada Nr. G2436/12(02), kuria A. A. nustatyta dešinės pusės... 18. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriuo nustatyta, kad... 19. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriuo nustatyta, kad... 20. Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d numatytas žmogaus sunkus sveikatos... 21. Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad N.... 22. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 23. Kaltinamojo N. Š. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai,... 24. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog švelnesnės, negu įstatymo... 25. Kaltinamasis N. Š. administracine tvarka nebaustas (b.l. 93), UAB... 26. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys... 27. Daiktiniai įrodymai – kompaktiniai diskai (2 vnt.) su vaizdo įrašu,... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-305 str., 307-308... 29. NERIJŲ ŠINKŪNĄ pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 30. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 31. Kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą... 32. Priteisti iš N. Š. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 33. Patvirtinti susitarimą tarp N. Š. ir Valstybinės ligonių kasos prie... 34. Daiktinius įrodymus – kompaktinius diskus (2 vnt.) su vaizdo įrašu,... 35. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...