Byla 2-333-723/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. R., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodė, kad 2001-06-19 UAB „Tele2“ ir V. B. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2001-06-30 iki 2002-06-30 atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.Taip pat nurodė, jog 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra - pagrindinė skolos suma – 659,66 Lt; delspinigiai – 2389,95 Lt pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. ( - ); ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos 313,05 Lt (remiantis LR CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.), iš viso ieškovo reikalavimas sudaro – 3362,66 Lt,procesines palūkanas - 5% nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, paaiškino, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų. Pretenzijos jam buvo siųstos raštu. 3 metus buvo vykdomas ikiteisminis išieškojimas.Įrašus dėl pašto fiksuojame tik vidinėje tvarkoje.Įrodymų dėl išsiuntimo nėra.Kopijos ištrauktos iš kompiuterio.Ten yra kopija su parašu.Jie turi teisę kreiptis į teismą ir ją išnaudoja.Delspinigiai paskaičiuoti nuo paskutinės sąskaitos apmokėjimo termino dienos, remiantis sutartimi.Praėjus senaties terminui turime teisę kreiptis į teismą.Geriau tokios praktikos nebūtų.Remiamės formalia kreditorine sutartimi dėl delspinigių skaičiavimo.Pagal CK 1.5 str. kreiptis į teismą po daugiau,kaip 10 metų ir skaičiuoti delspinigius-sąžiningiau kreiptis ankščiau.Mes perėmėme visas reikalavimo teises.

4Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu, b. l. 47), todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad 2001-06-19 tarp UAB „Tele2“ ir V. B. sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovui teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo laiku bei nustatyta tvarka mokėti už pagal šią sutartį suteiktas paslaugas (sutarties 1.1. p., 3.2 p.,4.1 p.) (b. l. 18-20). Už suteiktas paslaugas UAB „Tele2“ atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2001-06-30 Nr. ( - ) (90,20 Lt); 2001-07-31 Nr. ( - ) (239,66 Lt); 2001-08-31 Nr. ( - ) (279,66 Lt); 2001-09-30 Nr. ( - ) (299,66 Lt); 2001-10-31 Nr. ( - ) (339,66 Lt); 2001-11-30 Nr. ( - ) (379,66 Lt); 2001-12-31 Nr. ( - ) (419,66 Lt); 2002-01-31 Nr. ( - ) (459,66 Lt); 2002-02-28 Nr. ( - ) (499,66 Lt); 2002-03-31 Nr. ( - ) (539,66 Lt); 2002-04-30 Nr. ( - ) (579,66 Lt); 2002-05-31 Nr. ( - ) (619,66 Lt); 2002-06-30 Nr. ( - ) (659,66 Lt) iš kurių matyti, jog savo prievolės mokėti už suteiktas paslaugas atsakovas nevykdė ir susidarė 659,66 Lt skola (b. l. 23-35).Tokiu būdu reikalavimo teisė skolininkui per teismą buvo jau 2002-07 mėnesį(b.l.18-20,sutarties 9.1 p.).

7UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ 2009-03-31 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai 659,66 Lt skolos reikalavimo teises į atsakovą V. B. (b. l. 5, 8-11). Tuo pačiu teismas mato,kad šios sutarties perleidimas,kai ieškovui(pirminiam kreditoriui) bet kokiu atveju būtų patenkintas ieškinys(jeigu toks būtų pareikštas),nes kitokio sprendimo pagal galiojančią teismų praktiką ir įstatymo raidę būti negali,gali būti vertinamas keliais aspektais-kaip laikymas,kad skola beviltiška,kas suprantama,kai skolininkas visiškai nemokus ir beviltiškas bedarbis arba tai yra verslo dalis.Tačiau nežiūrint į tai kiekvienas kreditorius(tame tarpe ir pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas) turi elgtis skolininko atžvilgiu sąžiningai,teisingai ir protingai(CK 1.5 str.,CPK 7 str.).

82009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo per 3 dienas nuo pranešimo gavimo sumokėti ieškovui 659,66 Lt skolą, 180,74 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 118,74 Lt delspinigių (b.l. 33).Kaip matyti iš pranešimo, delspinigiai buvo skaičiuojami ne už 7 metus.Nurodytos išieškojimo išlaidos,kurios 2009-05-04 buvo beveik du kartus (per vieną mėnesį ir 4 dienas-nuo 2009-03-31 iki 2009-05-04) mažesnės,kaip ir per likusį laikotarpį iki 2012-09-10-viso 331,05 Lt(b.l.6),nors išieškojimas formaliai tęsėsi papildomai du metus du mėnesius.Teisme ieškovo atstovas aiškino,kad ši suma paskaičiuota kaip darbuotojo ir darbo sąnaudos per viso išieškojimo laikotarpį.Tačiau tokiu atveju teismui akivaizdu,kad tokiu būdu ieškovas paskaičiavo minėtas išlaidas iš anksto,o jau po to pritaikė išlaidų išklotinę,kuri pateisina nurodytą išlaidų dydį.Ieškovas be šios išklotinės jokių objektyvių įrodymų apie savo nurodytas išlaidas teismui nepateikė.

9Ieškovo atstovė prieš teismo posėdį papildomai pateikė 2009-05-04, 2009-06-04, 2009-07-07, 2011-12-06, 2012-02-07, 2012-08-07 pranešimų kopijas(kurias pasirašė minėtomis datomis R. S.,o kopijų tikrumą patvirtino A. R.) ,kuriomis grindžia,kad informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir paragino sumokėti į UAB „Gelvora“ sąskaitą atitinkamai 958,95 Lt, 999,90 Lt, 1038,72 Lt, 2650,52 Lt, 2692,08 Lt, 2811,48 Lt skolą (b. l. 36, 48-49, 54-55), 2011-10-05, 2011-11-04, 2012-01-09 pranešimais informavo atsakovą apie galimą kreipimąsi į teismą, jei atsakovas neįvykdys savo įsipareigojimų (b. l. 50-51, 53).Teismas,apžiūrėjęs pateiktas kopijas konstatuoja,kad visuose pranešimuose per laikotarpį nuo 2009 iki 2012 metų R. S. parašas yra toks pats,t.y. identiškas,kaip ir pirmame 2009-06-04 pranešime. Asmuo dėl bendrai žinomų fizinio asmens rašto savybių negalėjo pasirašyti identiškai kituose pranešimuose ir tai reiškia,kad negalėjo būti kitų raštų originalų ir jie iš viso galėjo būti nesiunčiami skolininkui,o pateikiami teismui tik kaip įrodymas pateisinti ilgą ikiteisminį išieškojimo laiką veikimu,o ne neveikimu.Todėl teismas šiais įrodymais,kaip leistinais remtis neturi objektyvaus pagrindo(CPK 177,185str.).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).Atsakovas nepareiškė prašymo taikyti ieškininės senaties termino.

11Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina, kad atsakovas pažeidė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl reikalavimas dėl skolos tenkintinas, iš atsakovo V. B. priteistina 659,66 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.101 str.).

12Ieškovas, remdamasis 2001-08-24 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 p., už 3623 pradelstų dienų, taikydamas 0,1 procentų dydžio delspinigių normą, paskaičiavo 2389,95 Lt delspinigių (b. l. 7).

13Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai,daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Teismas konstatuoja,kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju,jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą,kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko.Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius,o pelną.Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią,o ne formalią situaciją,nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

15Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.5 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą nepamokėtos sąskaitos dieną mokėti TELE2 0,1 proc. laiku nesumokėtų sumų delspinigius, jei privalomų mokėti sumų nesumoka pagal sąskaitą.Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

16LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).

17Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2389,95 Lt Lt delspinigių, kuriuos paskaičiavo už laikotarpį nuo 2002-08-01 iki 2012-07-02, t.y. už 3623 dienas, Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 p. pagrindu (b.l. 7). Teismas mato,kad pirmasis kreditorius pagal paslaugų sutarties sąlygą 9.1 p. per 30 dienų nuo skolos nesumokėjimo be pagrindo nesikreipė į teismą,o jau dabartinis kreditorius taip pat elgėsi nuo 2009-05-04 ir jo nurodomas neteisminis ginčo sprendimo būdas-priminimas neregistruotais laiškais du metus du mėnesius yra protingai ir racionaliai niekuo nepagrįstas. Ieškovo atstovas nurodo, kad delspinigiai priteistini, nes nėra atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senaties terminą. Tačiau pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, daugiau du metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu.Remdamasis mobiliojo skaitmeninio ryšio sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už 3623 dienas. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė bei delspinigių skaičiavimo laikotarpis negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jam kreiptis į teismą ir kada kreiptis, tačiau jo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir skaičiuodamas delspinigius tokį ilgą laiką turi įrodyti, kad elgėsi vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 1-2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra vartotojas; pirminis kreditorius delspinigių net neskaičiavo ir perleido ieškovui tik pagrindinę skolą, tačiau ieškovas delspinigius paskaičiavo ne tik už beveik trejus metus po reikalavimo teisių perėmimo, bet ir už septynerius metus iki to, ir ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį ilgą delsimo išieškoti skolą laikotarpį.Be to, delspinigių suma beveik keturis kartus viršija skolos sumą, todėl darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 118,74 Lt delspinigių (CK 1.5 str.,CPK 6.71 str.).

18CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

19CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas CK 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.63 str. 2 d. pagrindu prašo priteisti 313,05 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, jas grindžia išlaidų išklotine, iš kurios matyti, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro pranešimai, užklausos viešiesiems registrams, administracija (buhalterija), informacinės technologijos, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo darbo užmokestis ir pridėtinės vertės mokestis. Kaip minėta, ieškovo pareiga yra pagrįsti savo reikalavimus.Teismas aukščiau išanalizavo,kokiu būdu pateikta 313,05 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų suma negali būti objektyvi ir pagrįsta. Atstovo nurodyti argumentai, kad, pvz., sąnaudas skaičiuoja kompiuterinė programa, kad reikia mokėti darbo užmokestį darbuotojams ir kt. negali būti pripažinti pagrįstais ikiteisminio išieškojimo išlaidoms pagrįsti, kadangi neįrodo, jog būtent atsakovui buvo siųsta 9 pranešimai, jog buvo paklausimų apie atsakovą registrams, ir neįrodo realių išlaidų, o kitos išlaidos (administracija ir pan.) taip pat negali būti vertinamos kaip su skolos išieškojimu tiesiogiai iš atsakovo susijusios protingos išlaidos, todėl reikalavimas dėl 313,05 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas,kaip neįrodytas(CPK 185 str.).

20Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,177,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo V. B. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. ( - )) 659,66 Lt skolos, 118,74 Lt delspinigių, iš viso 778,40 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 40 ct), 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 778,40 Lt sumos nuo 2012-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodė,... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, paaiškino, kad... 4. Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad 2001-06-19 tarp UAB „Tele2“ ir V. B. sudaryta... 7. UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ 2009-03-31 pasirašė Reikalavimo... 8. 2009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo... 9. Ieškovo atstovė prieš teismo posėdį papildomai pateikė 2009-05-04,... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina,... 12. Ieškovas, remdamasis 2001-08-24 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM)... 13. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 14. Teismas konstatuoja,kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių... 15. Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.5 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už... 16. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 17. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 18. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 19. CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų... 20. Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,177,185, 259, 263-270 str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies. ... 23. Priteisti iš atsakovo V. B. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. (... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...