Byla 2-2153/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „Golden capital” atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atstatydintas iš pareigų bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-85-227/2013 pagal pareiškėjo AB SEB banko pareiškimą dėl BUAB „Inrent” bankroto administratoriaus pakeitimo ir pareiškėjo UAB „Golden capital” skundą dėl BUAB „Inrent” kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo, suinteresuoti asmenys - VĮ Turto bankas, VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LUAB „Kavaska”, AB „Panevėžio keliai”, UAB „Vekada”, AB „Lesto”, AB „Lietuvos dujos”, RUAB „AKS projektai”, UAB „Šiaulių Rymonta”, UAB „Realm Juridical”, If P&C Insurance AS filialas, UAB „T&A projektai”, UAB „Kauno keliai”, UAB „Eismo kryptys”, UAB „Baltų tinklo prekyba”, Lames Trading Limited, UAB „Baltic security systems”,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas kreipėsi į teismą su 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškimu dėl administratoriaus pakeitimo BUAB „Inrent” bankroto byloje, kuriuo prašė atstatydinti administratorių UAB „Bankroto eiga” ir nauju administratoriumi paskirti UAB „Valnetas”. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkime, be kitų klausimų, buvo svarstomas klausimas dėl nepasitikėjimo administratoriumi pareiškimo ir dėl naujos bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo. Kreditoriai, balsuodami 53,64 procentų balsų „už”, nutarė kreiptis į teismą dėl bendrovės administratoriaus atstatydinimo, nes administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, tai yra vilkina bankroto įgyvendinimo procedūras, nevykdo tiesioginių funkcijų ir pavedimų bankroto procese, neekonomiškai ir neūkiškai administruoja bendrovę, daro žalą bendrovei ir jos kreditoriams. Administratorius daro tiesioginę žalą kreditoriams, nes vienasmeniškai nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. sumažino nuomos mokestį nuomininkui UAB „Dominari” (nuo 139 844,10 Lt/mėn. iki 58 929,10 Lt/mėn.), o šios pajamos naudojamos administravimo išlaidoms ir kreditorių finansiniams reikalavimams dengti. Administratorius yra neveiklus bei pasyviai sprendžia bankrutavusios įmonės problemas. Administratorius neatliko darbų, dėl kurių kreditoriai 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime išreiškė nepasitikėjimą administratoriumi ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos: 1) nepatikrinta 2012 m. pavasarį atliktų vidaus komunikacijų remonto darbų kokybė, darbai nepriimti; 2) nežinoma atliktų darbų vertė, nuomininko mokėtina suma už sandėlio nuomą jau yra sumažinta, nors iki šiol nėra aišku, ar tokia suma galėjo būti sumažinta ir ar iš viso nuomos mokestis už sandėlio nuomą turėtų būti mažinamas; 3) nesirūpinama 2011 m. gruodžio 9 d. taikos sutarties su UAB „Maxima” vykdymu. Administratorius yra nepastovus, nes nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2012 m. liepos mėnesio pasikeitė trys administratoriaus UAB „Bankroto eiga” įgalioti asmenys. Dėl administratoriaus vidinių nesutarimų bei neoperatyvaus dokumentų perdavimo iš vieno įgalioto asmens kitam, bankroto procedūros užsitęsusios ir toliau nevyksta, todėl yra pažeidžiami kreditorių interesai bei patiriama žala. Dėl šių administratoriaus veiksmų/neveikimo kyla abejonė ir dėl administratoriaus kompetencijos.

4Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital” kreipėsi į teismą su 2012 m. lapkričio 28 d. skundu dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti šiuos BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus: netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos; išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent” bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga” ir atstatydinti BUAB „Bankroto eiga” iš administratoriaus pareigų; nauju BUAB „Inrent” administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas”; įpareigoti BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į BUAB „Inrent” bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent” kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo. Kreditorius UAB „Golden capital” skundu taip pat prašė patvirtinti BUAB „Inrent” bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d., taip pat pripažinti BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 (Įpareigoti administratorių atstovauti BUAB „Inrent” interesus BUAB „Kavaska” šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimas”) neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, kad tokio turinio kreditorių nutarimų priėmimą lėmė kreditoriaus AB SEB banko, turinčio 52,67 procentus visų kreditorinių reikalavimų, balsas. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., bei dėl administratoriaus atstatydinimo jau buvo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjusi. 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime buvo svarstoma dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo tik už trumpesnį veiklos laikotarpį, todėl naujų analogiškų nutarimų priėmimas yra tik neteisėtas kai kurių kreditorių siekis (mėginimas) apeiti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį. Priimant nutarimus buvo pažeistos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes tuo atveju, kai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o jų panaikinimo klausimai yra skundžiami, laikytina, jog laikinosios apsaugos priemonės galioja. Organizuojant ir šaukiant kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimą buvo pažeista susirinkimų sušaukimo tvarka. Bankroto administratorius atliko daug darbų, kurie naudingi įmonei ir jos kreditoriams. Bankroto administratoriaus atstatydinimas konkrečiu atveju yra neekonomiškas, pažeistų kitų kreditorių ir pačios įmonės interesus. Naujai paskirtas bankroto administratorius turi akivaizdų interesų konfliktą. Skundžiamu kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 5 pažeista bankroto administratoriaus kompetencija, atimta galimybė BUAB „Inrent” dalyvauti kitos įmonės bankroto procedūrose, balsuoti ir kitaip atstovauti bei tokiu būdu ginti BUAB „Inrent” kreditorių ir pačios įmonės teises ir teisėtus interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 10 d. nutartimi atstatydino iš BUAB „Inrent” administratoriaus pareigų UAB „Bankroto eiga”. Paskyrė BUAB „Inrent” administratoriumi UAB „Valeksa”.

7Teismas atmetė UAB „Golden capital” argumentus, kad priimant 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkime nutarimus buvo pažeistos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis teismas uždraudė BUAB „Inrent” kreditoriams priimti nutarimus, išnagrinėtus kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime. Motyvavo, kad teismui priėmus 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės liko galioti, nes dėl 2012 m. lapkričio 5 d. nutarties buvo paduotas atskirasis skundas. Tačiau Panevėžio apygardos teismui 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi leidus 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo galėjo ir turėjo būti vykdoma dar jai neįsiteisėjus. Šios aplinkybės leido teismui konstatuoti, jog nebuvo procesinių kliūčių 2012 m. lapkričio 19 d. šaukti kreditorių susirinkimą ir spręsti klausimus, kurie buvo nagrinėti 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime. Teismas taip pat atmetė kreditoriaus UAB „Golden capital” argumentą, kad buvo pažeista 2011 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkime nustatyta kreditorių sušaukimo tvarka, nes susirinkimą šaukė ne administratorius, o kreditorių susirinkimo pirmininkas. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog būtų pažeista BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, numatyta Įmonių bankroto įstatymo 22 str., 23 str., 24 str. BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka nustatyta kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2011 m. sausio 25 d., 4 darbotvarkės klausimu. Informacija kreditoriams apie 2012 m. lapkričio 19 d. šaukiamą BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimą buvo išsiųsta 2012 m. lapkričio 6 d. elektroniniu paštu, nurodant apie galimybę papildyti susirinkimo darbotvarkę. Kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie papildomą darbotvarkę likus 10 dienų iki susirinkimo. Teismas atmetė UAB „Golden capital” argumentą, kad susirinkime VSDFV susilaikė nuo balsavimo, nes šiam kreditoriui trūko laiko susipažinti su visa reikalinga medžiaga, motyvuodamas tuo, kad kreditoriai susirinkime turi teisę, bet ne pareigą pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę („už” ar „prieš”) dėl kiekvieno nutarimo. Be to kreditorių siūlomos nutarimų formuluotės „Nebalsavo” ar „Susilaikė” neprieštarauja jokioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. UAB „Golden capital” neįgaliota atstovauti kreditoriaus VSDFV, kuris prieštaravimų dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nepareiškė.

8Teismas įvertinęs bylos medžiagą bei susipažinęs su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 9 d. (civilinės bylos Nr. 2-8660-488/2012) nutartyje konstatavo, jog 2012 m. rugsėjo 13 d. buvo įteiktas draudimas ir įpareigojimas vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nustatytas 10 dienų jos įvykdymo terminas. 2012 m. rugsėjo 27 d. patikrinimo aktu ir 2012 m. spalio 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nustatyta, kad teismo nutartis ir antstolio įpareigojimas neįvykdyti. Ši nutartis buvo skundžiama ir Panevėžio apygardos teismui, tačiau apeliacinis procesas nutrauktas. Teismas motyvavo, kad UAB „Bankroto eiga” įgaliotas asmuo J. V. 2012 m. spalio 12 d. žinojo, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevykdoma, tačiau pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 14 p. reikalavimus, t. y. veikti bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesais, vienasmeniškai sumažino nuomos mokestį (nuo 139 844,10 Lt/mėn. iki 58 929,10 Lt/mėn.). Teismas padarė išvadą, kad administratoriaus vienašališkas nuomos sutarties mokesčio sumažinimas (nuo 139 844,10 Lt/mėn. iki 58 929,10 Lt/mėn.) prieštarauja bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesams. Teismas sutiko su AB SEB bankas argumentais, kad administratorius yra neveiklus, neatlieka skubių darbų bei pasyviai sprendžia bankrutuojančios įmonės problemas. Motyvavo, kad dar vykusiame 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime buvo pareikštas nepasitikėjimas administratoriui ir nepatvirtinta administratoriaus ataskaita. Tačiau Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi panaikino bankrutavusios UAB „Inrent” kreditorių susirinkimo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutarimus ir grąžino bankrutavusios UAB „Inrent” kreditorių susirinkimui spręsti administratoriaus UAB „Bankroto eiga” ataskaitos tvirtinimo klausimą. Tačiau administratorius ir iki 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo neatliko įpareigojimų ir darbų, dėl kurių 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditoriai susirinkime jau buvo pareiškę nepasitikėjimą administratoriumi ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, t. y. administratorius nepatikrino 2012 m. pavasarį pastate atliktų vidaus komunikacijų remonto darbų kokybės ir darbų nepriėmė, nenustatė atliktų darbų vertės, nors administratorius 700 000 Lt sumą užskaitė už nuomą. Taip pat administratoriaus netinkamas pareigų vykdymas pasireiškė ir tuo, kad jis nesirūpino 2011 m. gruodžio 9 d. taikos sutarties su UAB „Maxima” vykdymu, t. y. neatsakė į pastarosios 2012 m. pavasarį pateiktą projektą dėl stelažų išmontavimo, neįvykdė susitarimo iki 2012 m. lapkričio 13 d. peržiūrėti projektą, kreiptis į statybos priežiūros institucijas ir pateikti konkrečias pastabas dėl projekto. Teismas taip pat pažymėjo, kad iki šiol nėra įvertintas ir pardavimui paruoštas vienintelis bendrovės nekilnojamasis turtas - pastatas, esantis ( - ), dėl ko kreditoriai iki šiol neatgavo skolų. Teismas padarė išvadą, kad vien ta aplinkybė, jog įmonės administratorius be įmonės kreditorių sutikimo vienašališkai sumažino UAB „Dominari” mokamą nuomos mokestį, kuris yra pagrindinis įmonės pajamų šaltinis ir iš kurio dengiamos ne tik įmonės administravimo išlaidos, bet ir kreditorių reikalavimai, įrodo, kad BUAB „Inrent” administratorius netinkamai atlieka savo pareigas ir daro tiesioginę žalą įmonės kreditoriams. Dėl pasyvaus bankrutavusios įmonės problemų sprendimo, įmonės bankroto procedūra vilkinama, nepateisinamai didėja įmonės administravimo išlaidos, todėl kreditoriai, įgyvendindami 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pagrįstai nutarė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje nustatyti pakankami pagrindai administratoriaus atstatydinimui.

9Dėl kitų AB SEB banko keliamų klausimų administruojant BUAB „Inrent” teismas plačiau nepasisakė, nes teismo nuomone tikslu visapusiškai įvertinti administratoriaus veiklą būtų reikalingas administracinės veiklos patikrinimas įvairiais aspektais (tiek ūkinės veiklos, tiek finansinės veiklos ir kt.), kurį pagal Ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintas Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisykles gali atlikti Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Kreditorius UAB „Golden capital” atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjo UAB „Golden capital” 2012 m. lapkričio 28 d. skundą tenkinti visiškai:

12- pripažinti BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus (1. Administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinti; 2.1. Išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti BUAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų; 2.2. Nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas“; 2.3. Įpareigoti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į BUAB „Inrent“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo) neteisėtais ir juos panaikinti;

13- patvirtinti BUAB „Inrent” bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.;

14- pripažinti BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (5. Įpareigoti administratorių atstovauti BUAB „Inrent” interesus BUAB „Kavaska” šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimas) neteisėtų ir jį panaikinti.

15Nurodo, kad teismas skundžiama nutartimi kreditorių nutarimo, kuris susijęs su BUAB „Inrent” balsavimu BUAB „Kavaska” bankroto byloje, visiškai nesprendė ir dėl jo nepasisakė nei motyvuojamoje, nei rezoliucinėje nutarties dalyje. Todėl konstatuotina, kad teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Civilinio proceso kodekso 329 str. yra nurodyti absoliutūs teismo sprendimų negaliojimo pagrindai. Vienas tokių atvejų - kai pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus (CPK 329 str. 2 d. 7 p.). Dėl šios priežasties skundžiama nutartis yra naikintina vien tuo pagrindu. Apeliantas pažymi, kad šis neišspręstas nutarimas BUAB „Inrent” kreditoriams ir pačiai bankrutuojančiai įmonei yra svarbus, nes turimas kreditorinis reikalavimas yra labai didelis (net 2 590 141,41 Lt). Apelianto nuomone, bankroto įstatymas aiškiai atriboja bankroto administratoriaus kompetencija (ĮBĮ 11 ir 14 str.) ir kreditorių susirinkimo kompetencija (ĮBĮ 23 str.). Ir tai įstatymų leidėjas padarė neatsitiktinai, o siekiant operatyvius sprendimus pavesti administratoriui, o svarbiausius (strateginius) kreditorių susirinkimui. Siekiant išsiaiškinti kieno kompetencijai priklauso atstovauti BUAB „Inrent” interesus kitos įmonės bankroto procedūrose yra reikšmingos šios teisės normos: Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 9 p. numato, kad administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkimuose ir sudarant sandorius; Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 14 p. numato, kad administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus; Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 23 p. numato, kad administratorius imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų; Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p. nustato, kad teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Minėtų teisės normų visetas aiškiai nustato administratoriaus kompetenciją savarankiškai atstovauti bankrutuojančią įmonę kitų bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose ir ginti bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesus. Jei ginčijamas nutarimas bus paliktas galioti, bus kuriama ydinga praktika bankroto bylose. Minėtas nutarimas dėl procedūrų sudėtingumo (susirinkimų sušaukimo, balsavimo, nutarimų apskundimo tvarkos bei terminų) šiuo atveju ne tik pažeidžia administratoriaus kompetenciją, bet ir atima realias galimybes BUAB „Inrent” dalyvauti kitos įmonės bankroto procedūrose, juose balsuoti ir kitaip atstovauti bei tokiu būdų ginti BUAB „Inrent” kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus.

16Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas bylą sprendė paviršutiniškai, nepakankamai įsigilino į bylos aplinkybes, neatskleidė bylos esmės, todėl padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas dėl administratoriaus atlikto darbo. Pirma karta ši byla buvo išnagrinėta Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi, tačiau dėl šios nutarties buvo gautas pareiškėjo AB SEB bankas atskirasis skundas, kuri išnagrinėjo Lietuvos apeliacinis teismas ir minėtą nutartį panaikinęs grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1044/2013). Sprendžiant ginčo klausimus iš naujo, pirmos instancijos teismas privalėjo būti aktyvus, rinkti į bylą visus trūkstamus įrodymus, rimtai gilintis į visas bylos aplinkybes ir tuomet priimti objektyvų ir nešališką sprendimą. Pirmosios instancijos visiškai neatsižvelgė į apelianto argumentus, trečiųjų asmenų poziciją administratoriaus keitimo klausimu, taip pat nepaisė paties administratoriaus išdėstytų argumentų apie jo atliktų darbų kokybę, neabejotinus nuopelnus šiame bankroto procese. Apeliantas pažymi, kad administratoriaus pastangomis yra suremontuotas įmonei priklausančio pastato stogas (jis buvo sugriuvęs). Vertinant pastato plotą (apie 28 000 kv. m.) tai yra labai sudėtingas darbas. Po remonto pastatas pilnai veikia, todėl padidėjo įmonei priklausančio turto vertė. Administratoriaus pastangomis yra surastas nuomininkas UAB „Dominari”, su kuriuo yra sudaryta nuomos sutartis. Tokiu būdu, administratoriaus dėka yra gaunamos nuomos pajamos, iš kurių bankrutuojanti įmonė visiškai atsiskaitė už rangos darbus (už stogo remontą ir kt.), nuolat apmokamos visos bankroto administravimo išlaidos. Paskutinės veiklos ataskaitos duomenimis, bendros nuomos pajamos 2012 m. spalio 1 d. dienai sudarė 1 820 527,80 Lt sumą. Administratoriaus pastangomis yra suremontuotos pastato viduje esančios vidaus tinklų inžinerinės komunikacijos. Šie darbai taip pat yra didelės apimties, jų sąmatinė vertė virš 700 000 Lt. Administratorius sėkmingai veda civilines bylas. Apelianto paskaičiavimais, esamo bankroto administratoriaus pastangomis viso įmonės naudai jau yra gauta įvairia forma (pinigais, natūra ir išlaidų sutaupymu) 22 820 963 Lt. Tačiau tai nėra pagrindinės įmonės pajamos, kadangi pagrindinis įmonės turtas (pastatas su žemės sklypu) kol kas nėra realizuotas. Darytina pagrįsta išvada, kad esamo bankroto administratoriaus nuopelnai šiai įmonei yra daugiau nei akivaizdūs. Administratoriui paskirtasis atlyginimas sudaro tik 130 000 Lt už visą bankroto procedūrą, t. y. 0,5 % nuo šiuo metu jau gautos naudos (130 000 x 100 : 22 820 963). Administratorius sėkmingai vykdo ir atsiskaitymus su kreditoriais pagal teismo patvirtintus kreditorinius reikalavimus. Jis visiškai atsiskaitė su pirmos eilės kreditoriais, su antros eilės kreditoriais artimiausiu metu planuojama visiškai atsiskaityti. Administratoriaus atstatydinimas šiuo atveju yra visiškai nelogiškas, nesuprantamas ir pažeidžiantis visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

17Teismas neįvertino, kad ankstesniu BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimu Nr. 10, kuris įvyko 2012 m. rugpjūčio 1 d., buvo priimti iš esmės identiški kreditorių nutarimai. Skirtumas yra tik tas, kad jame buvo tvirtinama (tiksliau atsisakyta tvirtinti) administratoriaus veiklos ataskaita už šiek tiek trumpesnį veiklos laikotarpį (iki 2012 m. rugpjūčio 1 d.). Visi minėti nutarimai buvo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ir šios nutarties BUAB „Inrent” kreditoriai net neskundė (tiksliau vienas iš kreditorių ją skundė, tačiau vėliau skundo atsisakė). Todėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis įsiteisėjo ir įgijo privalomumo savybę, o taip pat įgijo prejudicine galią, nes minėta nutartimi buvo įvertintas administratoriaus darbas laikotarpiu nuo bankroto bylos pradžios iki 2012 m. rugsėjo 11 d. Civilinio proceso kodekso 18 str. yra nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Darytina išvada, kad naujų analogiškų nutarimų priėmimas yra tik kai kurių kreditorių neteisėtas siekis apeiti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį.

18Vienintelė teisinga pirmos instancijos išvada skundžiamoje nutartyje, su kuria sutinka ir apeliantas, kad iš tikrųjų nebuvo procesinių kliūčių šaukti kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimą ir spręsti klausimus, kurie buvo nagrinėti 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime (susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, jų panaikinimu bei skubiu šios nutarties vykdymu).

19BUAB „Inrent“ administratorius UAB „Bankroto eiga“ bei kreditorius Lamens Trading Limited atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu visiškai sutinka. Skundas iš esmės yra teisingas, pagrįstas ir argumentuotas, jame išdėstyti faktai, atitinka tikrovę, todėl jis turėtų būti patenkintas, o skundžiama nutartis panaikinta apeliacinės instancijos teismo.

20Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iš BUAB „Inrent“ administratoriaus pareigų atstatydintas UAB „Bankroto eiga“ ir paskirtas naujas administratorius UAB „Valeksa“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

24Dėl naujų įrodymų prijungimo

25BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ įgaliotas asmuo J. V. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą priimti papildomus dokumentus, susijusius su nagrinėjamoje byloje atliekamu administratoriaus veiklos tinkamumo vertinimu. Atsižvelgiant į tai, kad sprendžiant dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo ir jo atstatydinimo, teismas turi vertinti ar bankroto administratoriaus veikloje buvo padaryti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus, apeliacinės instancijos teismas nusprendžia prijungti prie bylos BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ įgalioto asmens J. V. kartu su atsiliepimu ir 2013-09-11 prašymu pateiktus įrodymus.

26Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Inrent“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto eiga“. 2012 m. kovo 12 d. nutartimi BUAB „Inrent“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. 2012 m. rugpjūčio 1 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu svarstyta dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. balandžio 1 d., dėl administratoriaus atstatydinimo, dėl administratoriaus atstatydinimo priežasčių, dėl naujos administratoriaus kandidatūros patvirtinimo, nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi siūlant UAB „Audata“ (t. 19, b. l. 82-88).

27Kreditoriai UAB „Šiaulių Rymonta“, UAB „Realm Juridical“ ir UAB „Golden capital“ skundė teismui BUAB „Inrent“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais:

28- nepatvirtinta administratoriaus ataskaita;

29- išreikštas nepasitikėjimas administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir jis atstatydintas iš administratoriaus pareigų;

30- nauju administratoriumi išrinktas UAB „Valnetas“;

31- kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo.

32Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi panaikino BUAB „Inrent“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir grąžino BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimui spręsti administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitos tvirtinimo klausimą. Dėl šios teismo nutarties AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą, nuo kurio vėliau atsisakė. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi priėmė AB SEB banko atskirojo skundo atsisakymą ir apeliacinį procesą pagal AB SEB banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nutraukė. BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus prašymu Panevėžio apygardos teismas 2012 m. spalio 30 d. nutartimi uždraudė BUAB „Inrent“ kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime, iki įsiteisės Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis (t. 19, b. l. 1-4, 19-20). Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi tenkino kreditoriaus AB SEB banko prašymą ir panaikino teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą BUAB „Inrent“ kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime (t. 19, b. l. 31). Be to, Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi leido teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį vykdyti skubiai (t. 19, b. l. 40).

332012 m. lapkričio 19 d. įvyko BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas, kurio metu svarstyta:

34- dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d. (nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitos nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.);

35- dėl administratoriaus atstatydinimo, tai yra dėl nepasitikėjimo administratoriumi pareiškimo ir administratoriaus atstatydinimo, dėl kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui (nutarta išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti UAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų, nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi siūlyti UAB „Valnetas“, įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo);

36- dėl stogo avarijos (nutarta nepritarti, kad administratorius kreiptųsi į teisininkus ir gautų išvadą dėl galimybės teikti ieškinį rangovams dėl nekokybiškais darbais padarytos žalos atlyginimo);

37- dėl UAB „Maxima LT“ stelažų, esančių BUAB „Inrent“ pastate (nutarta nepritarti, kad administratorius vestų derybas su UAB „Maxima LT“ dėl stelažų įsigijimo BUAB „Inrent“ lėšomis, numatant atsiskaitymo sąlygą su UAB „Maxima LT“ po pastato pardavimo, nes UAB „Maxima Lt“ derybų metu buvo išsakiusi prieštaravimą tokiu būdu perleisti stelažus, įpareigoti bankroto administratorių vykdyti 2012 m. lapkričio 8 d. pasirašytą derybų protokolą su UAB „Maxima Lt“);

38- dėl atstovavimo UAB „Kavaska“ kreditorių susirinkime (nutarta įpareigoti administratorių atstovauti UAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas) (t. 19, b. l. 70-79).

39Vykdydamas šio susirinkimo nutarimus, AB SEB bankas 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė atstatydinti bankroto administratorių UAB „Bankroto eiga“ ir nauju administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. 2012 m. lapkričio 28 d. su skundu į teismą kreipėsi ir kreditorius UAB „Golden capital“, kuriuo prašė:

40- pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimus (netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos; išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti BUAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų; nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas“; įpareigoti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į BUAB „Inrent“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo) neteisėtais ir juos panaikinti;

41- patvirtinti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.;

42- taip pat pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo administratorius įpareigotas atstovauti BUAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas, neteisėtu ir jį panaikinti.

43Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atstatydino iš BUAB „Inrent” administratoriaus pareigų UAB „Bankroto eiga”. Paskyrė BUAB „Inrent” administratoriumi UAB „Valeksa”.

44Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 13 d. numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, o Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 2 p. numatyta, kad tuo atveju, kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo, teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų. Taigi kreditorių kreipimasis į teismą dėl esamo administratoriaus atstatydinimo ir naujo paskyrimo (t. 19, b. l. 48-52) yra pagrindas teismui svarstyti šį klausimą, tačiau šio klausimo nagrinėjimas negali apsiriboti kreditorių nutarimo teisėtumo Įmonių bankroto įstatymo 24 str. numatytos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos atžvilgiu įvertinimu, kuo iš esmės apsiribojo pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti ir aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčių kreditorių valios pakeisti esamą administratorių kitu jų siūlomu kandidatu.

45Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas asmuo, kuris turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Įmonių bankroto įstatymas administratoriui suteikia plačius įgaliojimus ir nustato jo pareigas bankroto proceso metu. Būtent dėl to ĮBĮ numato administratoriaus veiklos kontrolės mechanizmą: kreditorių susirinkimui tvirtinti pateikiama administratoriaus veiklos ataskaita; numatyta galimybė kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui. Bankroto administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teisės ir teisėtus interesus.

46Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad BUAB „Inrent“ administratorius neatlieka skubių darbų bei pasyviai sprendžia bankrutuojančios įmonės problemas, t. y. administratorius iki 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo neatliko įpareigojimų ir darbų, dėl kurių 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditoriai susirinkime jau buvo pareiškę nepasitikėjimą administratoriumi ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, nesiaiškino tokių administratoriaus veiksmų priežasčių ir faktinių aplinkybių, o taip pat nesiaiškino, kuo pasireiškė administratoriaus atliekamų bankroto procedūrų vilkinimas.

47Atkreiptinas dėmesys, kad vienu esminių argumentų, pirmosios instancijos teismui svarstant klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, buvo tai, jog administratorius be įmonės kreditorių sutikimo vienašališkai sumažino UAB „Dominari“ mokamą nuomos mokestį, kuris yra pagrindinis pajamų šaltinis ir iš kurio dengiamos ne tik įmonės administravimo išlaidos, bet ir kreditorių reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas procedūriniais pažeidimais, padarė išvadą, kad vien ši aplinkybė įrodo, jog BUAB „Inrent“ administratorius netinkamai atlieka savo pareigas ir daro tiesioginę žalą įmonės kreditoriams. Šios teismo išvados paremtos tik AB SEB bankas nurodytais argumentais. Tačiau ginčijamoje nutartyje nepasisakyta kokią įtaką minėtos nuomos mokesčio sumažinimui padarė tai, kad nuomojamose patalpose yra saugoma UAB „Maxima LT“ priklausanti įranga (t. 21, b. l. 11, 16, t. 20, b. l. 74, 75, 76-77, 80-81). Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su tuo, kad bankroto administratorius informavo kreditorius apie susiklosčiusią padėtį (t. 20, b. l. 167). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nesiaiškino tokių administratoriaus veiksmų priežasčių, visapusiškai ir išsamiai neištyrė bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su administratoriaus fiduciarinių pareigų kreditorių atžvilgiu vykdymu.

48Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad administratorius ir iki 2012-11-19 kreditorių susirinkimo neatliko įpareigojimų ir darbų, dėl kurių 2012-08-01 kreditoriai susirinkime jau buvo pareiškę nepasitikėjimą administratoriumi ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, t. y administratorius nepatikrino 2012 m. pavasarį pastate atliktų vidaus komunikacijų remonto darbų kokybės ir darbai nepriimti, nežinoma atliktų darbų vertė, nors administratorius 700 000 Lt sumą užskaitė už nuomą. Tačiau kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2013-05-08 BUAB „Inrent“ ir UAB „TAEM URBANISTAI“ buvo sudaryta Paslaugų sutartis Nr. 1311509, kuria pastarajai buvo pavesta atlikti BUAB „Inrent“ sandėlio, esančio ( - ) remonto darbų sąmatų patikrą (t. 22, b. l. 148-150, t. 21, b. l. 12, 44). Kaip matyti iš 2013-06-13 Atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto, šie darbai buvo atlikti (t. 22, b. l. 151). Tačiau teismas ginčijamoje nutartyje dėl tokių atliktų bankroto administratoriaus veiksmų nepasisakė, jų nevertino.

49Teismas ginčijama nutartimi konstatavo, kad administratoriaus netinkamas pareigų vykdymas pasireiškė ir tuo, kad jis nesirūpina 2011-12-09 taikos sutarties su UAB „Maxima“ vykdymu, t. y. neatsakė į pastarosios pateiktą 2012 m. pavasarį projektą dėl stelažų išmontavimo, neįvykdė susitarimo iki 2012-11-13 peržiūrėti projektą, kreiptis į statybos priežiūros institucijas ir pateikti konkrečias pastabas dėl projekto. Taip pat teismas pažymėjo, kad iki šiol nėra įvertintas ir pardavimui paruoštas vienintelis bendrovės nekilnojamasis turtas – pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), dėl ko kreditoriai iki šiol neatgavo skolų. Tačiau kaip matyti iš byloje esančių duomenų, bankroto administratorius ėmėsi veiksmų dėl įrangos demontavimo ir kreipėsi į UAB „Maxima LT“, dėl pastarajai priklausančios įrangos demontavimo (t. 22, b. l. 156, 164), siekė susitarti su nuomininku dėl galimybės patekti į patalpas įrangos demontavimui (t. 22, b. l. 147, 162, 163), kreipėsi į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl gesinimo sistemos (t. 22, b. l. 159, 160, 161), kreipėsi į specialistus dėl „Automatinės gesinimo sistemos tarpstelažinio gesinimo vamzdynų demontavimo ir pakartotinio sumontavimo“ projekto įvertinimo (t. 22, b. l. 157), teikė informaciją kreditoriams (t. 21, b. l. 47-49). Kaip matyti iš UAB „Ober-Haus“ 2012-12-19 Turto vertės nustatymo pažymos (t. 22, b. l. 165) buvo atliktas ir pastato-sandėlio su administracinėmis patalpomis, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), rinkos vertės nustatymas. Administratoriaus atlikti darbai buvo išvardinti ir jo 2011-11-15 ataskaitoje. Šie duomenys bei bankroto administratoriaus atlikti veiksmai, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, nebuvo vertinti, dėl tokių bankroto administratoriaus veiksmų atlikimo tikslingumo, pakankamumo ginčijamoje nutartyje taip pat nepasisakyta.

50Pagal Civilinio proceso kodekso 176 str., 177 str. 1 d., 260 str. tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, galima tinkamai pritaikyti teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą. Civilinio proceso kodekso 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apygardos teismas nevisapusiškai ir nepilnai išnagrinėjęs byloje surinktus įrodymus, dalyvaujančių byloje asmenų argumentus, skundžiamoje nutartyje neturėjo pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto eiga“ atstatydinimo pagrindas (CPK 185 str.).

51Teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtas administratoriaus atstatydinimo pagrindas, privalėjo nustatyti, kurie konkretūs kreditorių įpareigojimai ir dėl kokių priežasčių buvo neįvykdyti, įvertindamas šių įpareigojimų pagrįstumą ir teisėtumą. Pastarųjų aplinkybių nustatymo svarba konstatuotina turint omenyje tai, kad bankroto administratorius (bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo) neprivalo vykdyti akivaizdžiai nepagrįstų ar neteisėtų bankrutuojančios įmonės kreditorių pavedimų, juolab kad, kaip matyti iš BUAB „Inrent“ bankroto bylos medžiagos, tarp bankrutuojančios įmonės kreditorių vyksta interesų konfliktai, todėl vieno iš kreditorių ar jų grupių interesų patenkinimas gali sąlygoti kitų kreditorių ar jų grupių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, sudaryti prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teismui, remiantis vien bankroto administratoriaus (jo įgalioto asmens) ir konkretaus kreditoriaus ar jų grupės santykių konfliktiškumu, pakeisti byloje esantį administratorių kitu, juolab kad bylos medžiaga rodo, kad didelę dalį kreditorių (UAB „T&A Projektai“, UAB „Baltic security systems“, UAB „Golden capital“, UAB „Šiaulių Rymonta“, UAB „Dekada“, UAB „Kauno keliai“, Lames Trading Limited) tenkina administratoriaus veikla.

52Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad šiuo atveju turėjo būti įvertintinas ir galimas neigiamas kitokio pobūdžio poveikis bankroto procedūrų vykdymui (pvz., jų vilkinimas), galimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo sudėtingoje bankroto byloje, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatliko tokio įvertinimo (CPK 185 str.).

53Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi kreditorių nutarimo, kuris susijęs su BUAB „Inrent” balsavimu BUAB „Kavaska” bankroto byloje, visiškai nesprendė ir dėl jo nepasisakė nei motyvuojamoje, nei rezoliucinėje nutarties dalyje. Todėl konstatuotina, kad teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad aptariami klausimai jau kartą buvo nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme, ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartyje buvo pažymėjęs, kad pirmosios instancijos teismui pirmąjį kartą išnagrinėjus bylą liko neišanalizuotos visos AB SEB banko pareiškime ir UAB „Golden capital“ skunde dėl kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkime priimtų nutarimų nurodytos aplinkybės dėl to liko neatskleista bankroto byloje nagrinėtinų procesinių klausimų esmė. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį į tai visiškai neatsižvelgė.

54Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje spręsdamas bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto eiga“ pakeitimo klausimą, tinkamai neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų šiam klausimui išspręsti bylos aplinkybių, taip pat teismas neišsprendė visų byloje pareikštų reikalavimų. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutarta atstatydinti iš BUAB „Inrent“ administratoriaus pareigų UAB „Bankroto eiga“ ir paskirti naują administratorių UAB „Valeksa“, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl procesinės teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su šio klausimo sprendimu, jis galėjo būti išspręstas neteisingai, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis negali ištaisyti (CPK 329 str. 1 d.). Minimas klausimas grąžinamas nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas šiuos klausimus nagrinėja rašytinio proceso tvarka, o tai nesudaro pagrindo visapusiškai išnagrinėti įrodymus bei nustatyti aplinkybes, kurios yra svarbios šio klausimo teisingam išsprendimui, tai yra pilnai atskleisti bylos esmę (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

55Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

56Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir AB SEB banko pareiškimą dėl BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus pakeitimo, taip pat UAB „Golden capital“ skundą dėl BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimų perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas kreipėsi į teismą su 2012 m.... 4. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital” kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 10 d. nutartimi atstatydino iš... 7. Teismas atmetė UAB „Golden capital” argumentus, kad priimant 2012 m.... 8. Teismas įvertinęs bylos medžiagą bei susipažinęs su Lietuvos teismų... 9. Dėl kitų AB SEB banko keliamų klausimų administruojant BUAB „Inrent”... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Kreditorius UAB „Golden capital” atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. - pripažinti BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių... 13. - patvirtinti BUAB „Inrent” bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą... 14. - pripažinti BUAB „Inrent” 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių... 15. Nurodo, kad teismas skundžiama nutartimi kreditorių nutarimo, kuris susijęs... 16. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas bylą sprendė paviršutiniškai,... 17. Teismas neįvertino, kad ankstesniu BUAB „Inrent” kreditorių susirinkimu... 18. Vienintelė teisinga pirmos instancijos išvada skundžiamoje nutartyje, su... 19. BUAB „Inrent“ administratorius UAB „Bankroto eiga“ bei kreditorius... 20. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iš BUAB „Inrent“... 24. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 25. BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ įgaliotas... 26. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 27. Kreditoriai UAB „Šiaulių Rymonta“, UAB „Realm Juridical“ ir UAB... 28. - nepatvirtinta administratoriaus ataskaita;... 29. - išreikštas nepasitikėjimas administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir... 30. - nauju administratoriumi išrinktas UAB „Valnetas“;... 31. - kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas kreiptis į teismą dėl... 32. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi panaikino BUAB... 33. 2012 m. lapkričio 19 d. įvyko BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas,... 34. - dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011... 35. - dėl administratoriaus atstatydinimo, tai yra dėl nepasitikėjimo... 36. - dėl stogo avarijos (nutarta nepritarti, kad administratorius kreiptųsi į... 37. - dėl UAB „Maxima LT“ stelažų, esančių BUAB „Inrent“ pastate... 38. - dėl atstovavimo UAB „Kavaska“ kreditorių susirinkime (nutarta... 39. Vykdydamas šio susirinkimo nutarimus, AB SEB bankas 2012 m. lapkričio 26 d.... 40. - pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimus... 41. - patvirtinti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą... 42. - taip pat pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių... 43. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atstatydino iš BUAB... 44. Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 13 d. numatyta, kad kreditorių... 45. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas asmuo, kuris turi teisę... 46. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad BUAB... 47. Atkreiptinas dėmesys, kad vienu esminių argumentų, pirmosios instancijos... 48. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad administratorius ir iki... 49. Teismas ginčijama nutartimi konstatavo, kad administratoriaus netinkamas... 50. Pagal Civilinio proceso kodekso 176 str., 177 str. 1 d., 260 str. tik teisingai... 51. Teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtas administratoriaus... 52. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad šiuo atveju turėjo... 53. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad... 54. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro... 55. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 56. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir AB SEB...