Byla 2-1044/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimai.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas kreipėsi į teismą su 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškimu dėl administratoriaus pakeitimo BUAB „Inrent“ bankroto byloje, kuriuo prašė atstatydinti administratorių UAB „Bankroto eiga“ ir nauju administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkime, be kitų klausimų, buvo svarstomas klausimas dėl nepasitikėjimo administratoriumi pareiškimo ir dėl naujos bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo. Kreditoriai, balsuodami 53,64 procentų balsų „už“, nutarė kreiptis į teismą dėl bendrovės administratoriaus atstatydinimo, nes administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, tai yra vilkina bankroto įgyvendinimo procedūras, nevykdo tiesioginių funkcijų ir pavedimų bankroto procese, neekonomiškai ir neūkiškai administruoja bendrovę, daro žalą bendrovei ir jos kreditoriams. Administratorius daro tiesioginę žalą kreditoriams, nes vienasmeniškai nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. sumažino nuomos mokestį nuomininkui UAB „Dominari“ (nuo 139 844,10 Lt/mėn. iki 58 929,10 Lt/mėn.), o šios pajamos naudojamos administravimo išlaidoms ir kreditorių finansiniams reikalavimams dengti. Administratorius yra neveiklus bei pasyviai sprendžia bankrutavusios įmonės problemas. Administratorius neatliko darbų, dėl kurių kreditoriai 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime išreiškė nepasitikėjimą administratoriumi ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos: 1) nepatikrinta 2012 m. pavasarį atliktų vidaus komunikacijų remonto darbų kokybė, darbai nepriimti; 2) nežinoma atliktų darbų vertė, nuomininko mokėtina suma už sandėlio nuomą jau yra sumažinta, nors iki šiol nėra aišku, ar tokia suma galėjo būti sumažinta ir ar iš viso nuomos mokestis už sandėlio nuomą turėtų būti mažinamas; 3) nesirūpinama 2011 m. gruodžio 9 d. taikos sutarties su UAB „Maxima“ vykdymu. Administratorius yra nepastovus, nes nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2012 m. liepos mėnesio pasikeitė trys administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ įgalioti asmenys. Dėl administratoriaus vidinių nesutarimų bei neoperatyvaus dokumentų perdavimo iš vieno įgalioto asmens kitam, bankroto procedūros užsitęsusios ir toliau nevyksta, todėl yra pažeidžiami kreditorių interesai bei patiriama žala. Dėl šių administratoriaus veiksmų/neveikimo kyla abejonė ir dėl administratoriaus kompetencijos.

5Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ kreipėsi į teismą su 2012 m. lapkričio 28 d. skundu dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti šiuos BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus: netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos; išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti BUAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų; nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas“; įpareigoti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į BUAB „Inrent“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo. Kreditorius UAB „Golden capital“ skundu taip pat prašė patvirtinti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d., taip pat pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 („Įpareigoti administratorių atstovauti BUAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas“) neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, kad tokio turinio kreditorių nutarimų priėmimą lėmė kreditoriaus AB SEB banko, turinčio 52,67 procentus visų kreditorinių reikalavimų, balsas. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., bei dėl administratoriaus atstatydinimo jau buvo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjusi. 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime buvo svarstoma dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinamo tik už trumpesnį veiklos laikotarpį, todėl naujų analogiškų nutarimų priėmimas yra tik neteisėtas kai kurių kreditorių siekis (mėginimas) apeiti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį. Priimant nutarimus buvo pažeistos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes tuo atveju, kai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o jų panaikinimo klausimai yra skundžiami, laikytina, jog laikinosios apsaugos priemonės galioja. Organizuojant ir šaukiant kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimą buvo pažeista susirinkimų sušaukimo tvarka. Bankroto administratorius atliko daug darbų, kurie naudingi įmonei ir jos kreditoriams. Bankroto administratoriaus atstatydinimas konkrečiu atveju yra neekonomiškas, pažeistų kitų kreditorių ir pačios įmonės interesus. Naujai paskirtas bankroto administratorius turi akivaizdų interesų konfliktą. Skundžiamu kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 5 pažeista bankroto administratoriaus kompetencija, atimta galimybė BUAB „Inrent“ dalyvauti kitos įmonės bankroto procedūrose, balsuoti ir kitaip atstovauti bei tokiu būdu ginti BUAB „Inrent“ kreditorių ir pačios įmonės teises ir teisėtus interesus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi pripažino negaliojančiais BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimus.

7Teismas nurodė, jog jau anksčiau buvo sprendžiamas skundas dėl kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkimo nutarimų, kuriais netvirtinta administratoriaus ataskaita, išreikštas nepasitikinėjimas administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir bankroto administratorius atstatydintas iš administratoriaus pareigų, o nauju administratoriumi išrinktas UAB „Valnetas“, kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo. 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutarimus, grąžino bankrutavusios UAB „Inrent“ kreditorių susirinkimui spręsti administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitos tvirtinimo klausimą. Šią nutartį apeliacine tvarka apskundė kreditorius AB SEB bankas ir iki jo skundo išnagrinėjimo arba nutarties įsiteisėjimo teismas 2012 m. spalio 30 d. nutartimi uždraudė BUAB „Inrent“ kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime. LITEKO duomenimis kreditoriaus AB SEB banko atskirasis skundas buvo paskirtas nagrinėti apeliacine tvarka 2012 m. gruodžio 20 d. Teismas procesinį sprendimą tenkinti AB SEB banko prašymą ir panaikinti 2012 m. spalio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones priėmė 2012 m. lapkričio 5 d. ir jį motyvavo tuo, jog bankroto procedūros tęsiasi jau du su puse metų, todėl, nors apeliacinės instancijos teismas dar neišsprendė kreditoriaus AB SEB banko atsisakymo nuo atskirojo skundo dėl teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties, visi veiksmai, susiję su bankrutavusia įmone turi būti atliekami kuo trumpesniais terminais. Šią 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo teismas pavedė vykdyti skubiai (2012 m. lapkričio 12 d. nutartis). Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, jog AB SEB bankas, kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas, turėjo teisę šaukti kreditorių susirinkimą tapačiais klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime.

8Teismas nurodė, jog teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties įsiteisėjimo dėl BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutarimų dalykas tiesiogiai siejamas su AB SEB banko atskirojo skundo išnagrinėjimu ar atsisakymo nuo skundo priėmimo klausimu. AB SEB banko atskirasis skundas buvo paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2012 m. gruodžio 20 d., todėl kreditorius AB SEB bankas turėjo teisę sušaukti kreditorių susirinkimą analogiškais 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime priimtais nutarimais, kurių teisėtumas įvertintas teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, tačiau ne anksčiau, kaip nustatyta atskirojo skundo dėl 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nagrinėjimo data, tai yra ne anksčiau kaip 2012 m. gruodžio 20 d., be to, įvertinęs galimą procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo laiką. Kadangi analogiškai 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimo dienotvarkei buvo sušauktas kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimas, įvertinus tai, jog kreditorius UAB „Kauno keliai“ apskundė teismo 2012 m. lapkričio 5 d. ir 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimtas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimu, teismas padarė išvadą, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas AB SEB bankas pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką – terminą. Dėl šios pažaidos teismas BUAB „Inrent“ kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimus pripažino neteisėtais ir panaikino.

9Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog tinklalapio www.bankrotodep.lt duomenų bazės duomenimis siūlomas naujas bankroto administratorius UAB „Valnetas“ tiesiogiai atstovauja vieną iš didžiausių BUAB „Inrent“ kreditorių ? RUAB „AKS projektai“, veikdamas kaip restruktūrizuojamos įmonės administratorius. Vyksta teisminis ginčas dėl RUAB „AKS projektai“ kreditorinio reikalavimo BUAB „Inrent“ bankroto byloje sumažinimo ir tokio pobūdžio ieškinį pareiškė AB SEB bankas. Bankrutavusios įmonės administratorius pagal įstatymą atstovauja bankrutavusią įmonę teismuose ir kitose instancijose bei kitų bankrutuojančių/bankrutavusių bendrovių kreditorių susirinkimuose, kuomet jo administruojama bendrovė yra kreditorius.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantas kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartį ir AB SEB banko prašymą išspręsti iš esmės ? atstatydinti UAB „Bankroto eiga“ iš BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naują BUAB „Inrent“ bankroto administratorių – UAB „Valnetas“ arba UAB „Valeksa“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, kreditorių informavimo apie šaukiamą susirinkimą terminas nebuvo pažeistas. Be to, net ir nustačius, kad šis terminas buvo pažeistas, tai būtų pagrindas naikinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus tik tuo atveju, jei kreditoriai dėl to realiai negalėtų išreikšti savo valios susirinkime. Byloje duomenų apie tai, kad bent vienas bendrovės kreditorius teigtų, jog 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkime negalėjo dalyvauti ar išsakyti savo nuomonės dėl per trumpo informavimo apie būsimą susirinkimą termino, nėra.
  2. Iš nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas visų BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimų panaikinimo pagrindu laikė visiškai ne susirinkimo sušaukimo termino pažeidimą, o faktą, kad bendrovės kreditorių susirinkimas įvyko Lietuvos apeliaciniam teismui dar neišsprendus pareiškėjo AB SEB banko atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties atsisakymo klausimo. Vien faktas, kad vienas iš kreditorių apskundė teismo nutartį, negali būti vertinamas kaip aplinkybė, draudžianti kreditoriams rinktis į susirinkimą ir spręsti bankrutuojančiai bendrovei aktualius klausimus. Administratoriaus atstatydinimo klausimą kreditoriai gali svarstyti bet kuriame bankroto bylos etape ir ankstesnis teismo atsisakymas pakeisti administratorių nereiškia, kad kreditoriai ateityje nebegalės vėl šio klausimo svarstyti ir dėl to priimti atitinkamus nutarimus. Pirmosios instancijos teismui 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi konstatavus, kad bendrovės kreditoriai suteikė administratoriui per mažai laiko nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti, administratoriui buvo suteiktas papildomas laikas ir surengtas naujas kreditorių susirinkimas nepažeidžiant jokių įstatymų reikalavimų. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas negalėjo nežinoti, kad Lietuvos apeliacinis teismas dar 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi priėmė AB SEB banko atskirojo skundo atsisakymą, todėl darytina išvada, jog priimant skundžiamą nutartį nebuvo net teorinio pagrindo teigti, kad 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimai negalėjo būti priimti. Administratoriaus prašymu 2012 m. spalio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi, kurią atskira 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi buvo leista vykdyti skubiai, tad jos vykdymui negalėjo daryti įtakos gauti atskirieji skundai (CPK 152 str. 2 d.). Skundžiamoje nutartyje teismas net nebandė lyginti 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkimų darbotvarkių ir remdamasis vien abstrakčiais teiginiais bei nenurodydamas konkretaus prieštaravimo teisei panaikino visus 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimus.
  3. Bendrovės kreditorių daugumos pasiūlytas naujas bankroto administratorius neturi jokio interesų konflikto ir gali administruoti bendrovę, o teismo argumentas dėl naujojo administratoriaus tariamo šališkumo neatitinka faktinių bylos aplinkybių. UAB „Valnetas“ kandidatūrai pritarė ne tik daugumą balsų susirinkime turintis pareiškėjas, bet ir dalis kitų kreditorių. Pareiškėjas nesiekia vien savitikslio vieno administratoriaus pakeitimo kitu. Pareiškėjas, kaip bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininkas ir didžiausias kreditorius, siekia, kad bendrovės valdymą perimtų patyręs ir veiklus administratorius, kuris pagaliau imtųsi iš esmės spręsti bendrovės likvidavimo procese kylančias problemas.
  4. Dėl dabartinio administratoriaus neveiklumo ir vengimo spręsti kylančias problemas bendrovė iki šiol net nėra realiai pradėjusi atsiskaitymo su kreditoriais. Bylų, kuriose dalyvauja bendrovė, tik daugėja, o dėl administratoriaus priimamų vienašališkų sprendimų kreditoriai patiria nuostolius. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, įprastą atskirųjų skundų nagrinėjimo laiką, operatyvumo principą ir viešą interesą, būdingą bankroto byloms, pareiškėjas prašo apeliacinės instancijos teismo, nustačius, kad šis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, ne grąžinti klausimą dėl bendrovės administratoriaus keitimo spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui, bet jį išspręsti iš esmės ir paskirti naują bendrovės administratorių.

11Kreditorius UAB „Realm Juridical“ atsiliepimu į AB SEB banko atskirąjį skundą prašo tenkinti skundo dalį dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutarties panaikinimo ir patenkinti AB SEB banko 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškime nurodytą prašymą dėl UAB „Bankroto eiga“ atstatydinimo iš BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus pareigų, o nauju BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo argumentais dėl BUAB „Inrent“ kreditorių teisės balsuoti 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkime, kad būtina skubiai spręsti administratoriaus pakeitimo klausimą, kad administratorius daro žalą kreditoriams, neatlieka skubių darbų, yra pasyvus, nepastovus. Nesutinka, jog nauju bankroto administratoriumi būtų paskirta UAB „Valnetas“, nes egzistuoja abejonės dėl šio administratoriaus nešališkumo ir tinkamumo atlikti administratoriaus funkcijas.

12BUAB „Inrent“ bankroto administratorius UAB „Bankroto eiga“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su apelianto pozicija, jog naujuoju BUAB „Inrent“ administratoriumi būtų paskirta UAB „Valnetas“. Taip pat nesutinka su apelianto teiginiais, jog bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas.

13Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas skunde keičia reikalavimą, nes prašo atstatydinti UAB „Bankroto eiga“ iš BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus pareigų ir naujuoju BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“ arba UAB „Valeksa“, nors atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

14Kreditorius UAB „Šiaulių Rymonta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

16Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Inrent“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto eiga“. 2012 m. kovo 12 d. nutartimi BUAB „Inrent“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. 2012 m. rugpjūčio 1 d. įvyko kreditorių surinkimas, kurio metu svarstyta dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. balandžio 1 d., dėl administratoriaus atstatydinimo, dėl administratoriaus atstatydinimo priežasčių, dėl naujos administratoriaus kandidatūros patvirtinimo, nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi siūlant UAB „Audata“ (19 t., 82-88). Kreditoriai UAB „Šiaulių Rymonta“, UAB „Realm Juridical“ ir UAB „Golden capital“ skundė teismui BUAB „Inrent“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais: 1) nepatvirtinta administratoriaus ataskaita; 2) išreikštas nepasitikėjimas administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir jis atstatydintas iš administratoriaus pareigų; 3) nauju administratoriumi išrinktas UAB „Valnetas“; 4) kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi panaikino BUAB „Inrent“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir grąžino BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimui spręsti administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitos tvirtinimo klausimą. Dėl šios teismo nutarties AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą, nuo kurio vėliau atsisakė. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi priėmė AB SEB banko atskirojo skundo atsisakymą ir apeliacinį procesą pagal AB SEB banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nutraukė. UAB „Inrent“ bankroto administratoriaus prašymu Panevėžio apygardos teismas 2012 m. spalio 30 d. nutartimi uždraudė BUAB „Inrent“ kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime, iki įsiteisės Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis (19 t., 1-4, 19-20 b. l.). Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi tenkino kreditoriaus AB SEB banko prašymą ir panaikino teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą BUAB „Inrent“ kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime (19 t., 31 b. l.). Be to, Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi leido teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį vykdyti skubiai (19 t., 40 b. l.).

172012 m. lapkričio 19 d. įvyko BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas, kurio metu svarstyta dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d. (nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitos nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.); dėl administratoriaus atstatydinimo, tai yra dėl nepasitikėjimo administratoriumi pareiškimo ir administratoriaus atstatydinimo, dėl kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui (nutarta išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti UAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų, nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi siūlyti UAB „Valnetas“, įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo); dėl stogo avarijos (nutarta nepritarti, kad administratorius kreiptųsi į teisininkus ir gautų išvadą dėl galimybės teikti ieškinį rangovams dėl nekokybiškais darbais padarytos žalos atlyginimo); dėl UAB „Maxima LT“ stelažų, esančių BUAB „Inrent“ pastate (nutarta nepritarti, kad administratorius vestų derybas su UAB „Maxima LT“ dėl stelažų įsigijimo BUAB „Inrent“ lėšomis, numatant atsiskaitymo sąlygą su UAB „Maxima LT“ po pastato pardavimo, nes UAB „Maxima Lt“ derybų metu buvo išsakiusi prieštaravimą tokiu būdu perleisti stelažus, įpareigoti bankroto administratorių vykdyti 2012 m. lapkričio 8 d. pasirašytą derybų protokolą su UAB „Maxima Lt“); dėl atstovavimo UAB „Kavaska“ kreditorių susirinkime (nutarta įpareigoti administratorių atstovauti UAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas); dėl kitų klausimų (kitų klausimų nebuvo svarstyta) (19 t., 70-79 b. l.). Vykdydamas šio susirinkimo nutarimus, AB SEB bankas 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė atstatydinti bankroto administratorių UAB „Bankroto eiga“ ir nauju administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. 2012 m. lapkričio 28 d. su skundu į teismą kreipėsi ir kreditorius UAB „Golden capital“, kuriuo prašė pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimus (netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos; išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti BUAB „Bankroto eiga“ iš administratoriaus pareigų; nauju BUAB „Inrent“ administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas“; įpareigoti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į BUAB „Inrent“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkime patvirtintos naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo) neteisėtais ir juos panaikinti; patvirtinti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.; taip pat pripažinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo administratorius įpareigotas atstovauti BUAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas, neteisėtu ir jį panaikinti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pripažino negaliojančiais visus bankrutavusios UAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimus.

18Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog AB SEB bankas, kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas, turėjo teisę šaukti kreditorių susirinkimą tapačiais klausimais, nagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime, tačiau šią AB SEB banko teisę teismas susiejo su atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme data, atitinkamai įvertinęs galimą procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo laiką. Taigi pirmosios instancijos teismas laikėsi nuostatos, jog kreditorius AB SEB bankas turėjo teisę sušaukti kreditorių susirinkimą svarstyti analogiškus klausimus, kokie buvo nagrinėti 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime ir dėl kurių priimtų nutarimų teisėtumas buvo įvertintas teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, tačiau tokią teisę AB SEB bankas galėjęs įgyvendinti ne anksčiau, kaip nustatytą atskirojo skundo dėl 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nagrinėjimo datą ? 2012 m. gruodžio 20 d. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, neturi pagrindo sutikti, jog 2012 m. lapkričio 19 d. įvykęs kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas iki neįsiteisėjo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis, konkrečiai – iki nebuvo priimtas AB SEB banko atskirojo skundo atsisakymas ir nutrauktas apeliacinis procesas pagal AB SEB banko atskirąjį skundą dėl tos nutarties. Minėta, jog teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi buvo uždrausta kreditoriams priimti nutarimus klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime. Jau 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi tas draudimas buvo panaikintas, nors Lietuvos apeliacinis teismas dar nebuvo išsprendęs AB SEB banko atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties (atskirąjį skundą ir vėliau gautą atsisakymą atskirojo skundo buvo numatyta nagrinėti 2012 m. gruodžio 20 d.). Nurodyta Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis buvo apskųsta atskiruoju skundu, tačiau to paties teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi leista nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės (panaikintas draudimas kreditoriams priimti nutarimus tam tikrais kliausimais), vykdyti skubiai. Pagal CPK 152 straipsnio 2 dalį nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ir nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdomos įsiteisėjus šioms nutartims. Teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. CPK 152 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba dėl nutarties pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita sustabdo šių nutarčių vykdymą. Tai reiškia, jog teismui priėmus 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės liko galioti, nes dėl 2012 m. lapkričio 5 d. nutarties buvo paduotas atskirasis skundas. Tačiau teismui vėlesne nutartimi leidus skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti. Nors dėl teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutarties leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo taip pat buvo paduotas atskirasis skundas, tačiau pažymėtina, kad dėl tokios teismo nutarties atskirasis skundas negalėjo būti teikiamas. CPK 282 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti vykdyti sprendimus ir nutartis, o CPK 283 straipsnyje numatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį. Šiuose straipsniuose nurodytos nutartys teismo priimtų sprendimų ar nutarčių skubaus vykdymo klausimu (CPK 283 str. 3 d.) yra neskundžiamos, nes neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK tokių nutarčių apskundimo paduodant atskirąjį skundą taip pat nenumato (CPK 334 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai vertindamas CPK 283 straipsnyje įtvirtintas normas, numatančias teismo teisę leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą, jo dalį arba nutartį, su CPK 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teise leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, atsižvelgdamas į bendrąją norminę taisyklę, jog teismo nutartis sprendimo, jo dalies ar nutarties skubaus vykdymo klausimu yra neskundžiama, sprendžia, jog Panevėžio apygardos teismui 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi leidus 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo galėjo ir turėjo būti vykdoma dar jai neįsiteisėjus. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog nebuvo procesinių kliūčių šauti kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimą ir spręsti klausimus, kurie buvo nagrinėti 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime. Pastebėtina, kad galimybę susirinkime svarstyti tapačius klausimus, kurie jau buvo spręsti ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime, konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog AB SEB banko atskirojo skundo atsisakymas Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas dar 2012 m. spalio 30 d., atskirojo skundo atsisakymas priimtas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi ir apeliacinis procesas pagal AB SEB banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nutrauktas. Ši nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo momento, tai yra nuo 2012 m. gruodžio 20 d. Taigi pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2013 m. sausio 14 d. nutartį, kurios priėmimo metu buvo žinoma aplinkybė, kad Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis yra įsiteisėjusi, pernelyg formaliai sprendė klausimą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties įsiteisėjimo aplinkybių. Teismų praktikoje pripažįstama esant pakankamą pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

19Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamoje nutartyje padaryta išvadą, jog AB SEB bankas pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką – terminą. Būtent dėl tokios pažaidos teismas visus 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pripažino neteisėtais ir juos panaikino, nors aplinkybės dėl šitaip įvardinto kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažaidimo padarymo teismo nutartyje apskritai neanalizuotos. Pirmosios instancijos teismas pats pripažinęs AB SEB banko, kaip kreditorių susirinkimo pirmininko, teisę šaukti kreditorių susirinkimą tapačiais klausimais, išnagrinėtais kreditorių 2012 m. rugpjūčio 1 d. susirinkime (nors 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai ne tik dėl klausimų, kurie buvo svarstyti 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime), iš esmės apsiribojo tik nurodymu aplinkybės, jog 2012 m. lapkričio 19 d., kai buvo sušauktas ir vyko kreditorių susirinkimas, dar nebuvo įsiteisėjusi 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis. Jokios kitos aplinkybės, nurodytos AB SEB banko 20012 m. lapkričio 26 d. pareiškime teismui, taip pat UAB „Golden capital“ skunde dėl 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo nutarimų, nebuvo nagrinėjamos.

20Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog AB SEB bankas turėjo teisę šaukti kreditorių susirinkimą analogiškais 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime svarstytiems klausimais ne anksčiau kaip nustatytą atskirojo skundo dėl 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme datą ? 2012 m. gruodžio 20 d., įvertinant ir galimą procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo laiką. Negalėjo būti įvardinta kaip kliūtis šaukti aptariamą kreditorių susirinkimą bei jame svarstyti atitinkamus klausimus ir ta teismo nurodyta aplinkybė, jog atskiraisiais skundais buvo apskųstos pirmiau minėtos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 ir 12 d. nutartys, priimtos laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimu. Pirmosios instancijos teismas atmetė AB SEB banko 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškimą ir tenkino UAB „Golden capital“ skundą dėl BUAB „Inrent“ kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkime priimtų nutarimų bei pripažino tuos nutarimus negaliojančiais, padaręs išvadą, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas AB SEB bankas pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką ? terminą, tačiau visiškai nenagrinėjo su nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka sietinų aplinkybių. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog joje išdėstytais motyvais panaikinus skundžiamus kreditorių nutarimus, teismas mano esant netikslinga analizuoti kitus UAB „Golden capital“ skunde nurodytus pažeidimus. Kaip jau buvo minėta, liko visiškai nenagrinėtos kitos AB SEB banko pareiškime ir UAB „Golden capital“ skunde dėl kreditorių 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkime priimtų nutarimų nurodytos aplinkybės. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad liko neatskleista bankroto byloje nagrinėtinų procesinių klausimų esmė. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2009; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; ir kt.).

21Įvertinus tai, kad byloje neišnagrinėtos aplinkybės, kuriomis yra grindžiami kreditorių AB SEB banko 2012 m. lapkričio 26 d. pareiškime bei UAB „Golden capital“ 2012 m. lapkričio 28 d. skunde dėl BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimų išdėstyti reikalavimai, prašymai, taip pat atsikirtimai į šiuos reikalavimus ir prašymus, kad neištirti įrodymai, susiję su ginčo esme, darytina išvada, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas bylą dėl šių procesinių klausimų perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.). Dėl šios priežasties konstatuojama, kad AB SEB banko atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, nes remiantis aukščiau išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo išspręsti iš esmės klausimą taip, kaip prašo apeliantas.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartį ir akcinės bendrovės SEB banko pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto administratoriaus pakeitimo, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimų perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas kreipėsi į teismą su 2012 m.... 5. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ kreipėsi į teismą su... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi pripažino... 7. Teismas nurodė, jog jau anksčiau buvo sprendžiamas skundas dėl kreditorių... 8. Teismas nurodė, jog teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties įsiteisėjimo... 9. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog tinklalapio www.bankrotodep.lt... 10. Apeliantas kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 11. Kreditorius UAB „Realm Juridical“ atsiliepimu į AB SEB banko atskirąjį... 12. BUAB „Inrent“ bankroto administratorius UAB „Bankroto eiga“ atsiliepimu... 13. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ atsiliepimu į atskirąjį... 14. Kreditorius UAB „Šiaulių Rymonta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pripažinti... 16. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Panevėžio... 17. 2012 m. lapkričio 19 d. įvyko BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas,... 18. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog AB SEB... 19. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad... 20. Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 21. Įvertinus tai, kad byloje neišnagrinėtos aplinkybės, kuriomis yra... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartį ir...