Byla 2-2577/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atstatydintas bankroto administratorius bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ bankroto byloje Nr. B2-322-436/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir trečiojo asmens O.W.i. k Jerzy Klos atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atstatydintas bankroto administratorius bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ bankroto byloje Nr. B2-322-436/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi (įsiteisėjo 2011 m. kovo 31 d.) buvo iškelta atsakovo UAB ,,Alsantė“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvita“, o minėto teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi atsakovas pripažintas bankrutuojančiu ir likviduojamu dėl bankroto.

5Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartimi tenkintas įmonės bankroto administratoriaus UAB „Insolvita“ prašymas dėl atsistatydinimo ir naujuoju atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

62013 m. birželio 14 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo, turinčio 45,06 proc. visų atsakovo kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, prašymas atstatydinti bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskirti naują atsakovo bankroto administratorių UAB ,,Karaliaučiaus grupė“. Prašymą atstatydinti įmonės bankroto administratorių kreditorius grindė šiomis aplinkybėmis: 1) administratorius neteikia išsamios informacijos apie bankroto bylos eigą ir vykdomas administravimo procedūras; 2) nevykdė kreditorių susirinkimo įpareigojimų pateikti dokumentus ir informaciją; 3) nevykdė ĮBĮ nustatytos pareigos patikrinti įmonės sandorius; 4) nesiėmė veiksmų dėl sandorių, prieštaraujančių bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams ginčijimo; 5) nevykdė kitų kreditorių susirinkimo įpareigojimų.

7Be to, nurodė, kad 2013 m. liepos 11 d. vykusio BUAB ,,Alsantė“ kreditorių susirinkimo metu be kitų klausimų, aštuntuoju darbotvarkės klausimu, kreditoriai balsų dauguma (77 proc.) priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Alsantė“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Alsantė“ administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą tenkino - atstatydino UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB ,,Alsantė“ bankroto administratoriaus pareigų; bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Karaliaučiaus grupė“.

10Teismas nurodė, kad nors įstatymas nesuteikia teisės tiesiogiai kreiptis į teismą dėl administratoriaus atsistatydinimo asmeniui, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro mažiau kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 11 str. 8 d.; 21 str. 2 d. 4 p.), tačiau pažymėjo, kad kiekvienas, tarp jų ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, o teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama.

11Teismas nustatė, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas nepasitikėjimą administratoriumi reiškė ne vieno kreditorių susirinkimo metu, kurių metu nebuvo pritariama bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoms, nepritarta administratoriaus parengtai 2012 m. finansinės veiklos ataskaitai. Teismas nurodė, kad jei kreditorių susirinkimas nepritaria administratoriaus veiklos ataskaitoms ne viename kreditorių susirinkime, tai reiškia, kad kreditoriai nepritaria administratoriaus veiklai. Pažymėjo, kad nėra duomenų, jog kreditoriams nepritarus administratoriaus veiklos ataskaitoms, administratorius būtų tiesiogiai kreipęsis į teismą dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad administratorius neprieštaravo kreditorių susirinkimo nutarimams nepritarti administratoriaus veiklos ataskaitoms. Be to, teismas atsižvelgė į tai, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė teismui pareiškimą dėl BUAB „Alsantė“ bankroto pripažinimo tyčiniu; administratorius atsiliepime į pareiškimą dėl BUAB „Alsantė“ bankroto pripažinimo tyčiniu pažymėjo, kad nenustatė pakankamai objektyvių faktų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog UAB „Alsantė“ prie bankroto buvo privesta tyčia.

12Spręsdamas, kad yra pagrindas atstatydinti įmonės bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, teismas nurodė, kad ne tik kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas kreipėsi tiesiogiai kreipėsi į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, bet ir 2013 m. liepos 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu be kitų klausimų, aštuntuoju darbotvarkės klausimu, kreditoriai balsų dauguma (77 proc.) priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Alsantė“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Alsantė“ administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

13Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje susidarė situacija, kai administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nebepasitiki kreditoriai, galintys lemti bankrutuojančios įmonės teisinį likimą, todėl susidarius konfliktinei situacijai tarp kreditorių ir paskirto administratoriaus, todėl siekiant užtikrinti sklandų ir operatyvų tolesnį bankroto procedūrų vykdymą, sprendė, kad tikslinga UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinti iš BUAB „Alsantė“ administratoriaus pareigų.

14Atsižvelgęs į tai, kad 2013 m. liepos 11 d. vykusio BUAB „Alsantė“ kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta nauju administratoriumi skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“, kuris atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, teismas nauju BUAB ,,Alsantė“ administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

15II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Atskiruoju skundu įmonės bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašymą dėl bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas neturi subjektinės teisės teikti teismui prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, kadangi šio kreditoriaus patvirtinti finansiniai reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusės visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Teismas, nurodęs, kad kiekvienas kreditorius turi teisę informuoti teismą apie galimą bankroto administratoriaus neatitikimą pavestoms pareigoms, rėmėsi sena Lietuvos apeliacinio teismo praktika, tačiau nesirėmė Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, kurioje nurodyta, kad ankstesne praktika nesivadovautina, kai yra pakeistas bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimas. BUAB ,,Alsantė“ kreditorių susirinkimas iki šiol nėra kreipęsis į teismą su prašymui atstatydinti bankroto administratorių, juolab kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nutarta atstatydinti bankroto administratorių yra apskųstas teismui, teismo nutartis neįsiteisėjusi.

182. Skundžiamoje nutartyje nenustatyta, kad bankroto administratorius netinkamai vykdytų savo pareigas, jis yra išanalizavęs BUAB ,,Alsantė“ dokumentus, įsigilinęs į pradėtas bylas. Bankroto administratoriaus keitimas ilgina bankroto procesą ir didina administravimo išlaidas. Skirtingai nei nurodė teismas, bankroto administratorius yra įvykdęs visus kreditorių susirinkimo įpareigojimus, kiek tai yra įmanoma objektyviai padaryti.

19Atskiruoju skundu kreditorius O.W.i. k Jerzy Klos prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

201. Skundžiama nutartimi byla išspręsta formaliai, teismas visiškai nenagrinėjo administratoriaus veiklos BUAB ,,Alsantė“ bankroto proceso metu, visiškai nevertino ne tik administratoriaus nurodomų aplinkybių dėl tinkamo įmonės administravimo, bet ir kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašyme nurodytų aplinkybių, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta ir bylos nagrinėjimas grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, neužtenka fakto, kad įmonės administratoriumi nepasitiki didesni BUAB ,,Alsantė“ kreditoriai, tačiau būtina įvertinti, ar tikrai administratorius neatliko savo pareigų ir neužtikrino visų BUAB ,,Alsantė“ kreditorių ir pačios įmonės interesų, o ne tik tam tikros grupės kreditorių interesų. Teismo nurodyta aplinkybė, kad kreditoriams nepritarus administratoriaus veiklos ataskaitoms, administratorius tiesiogiai nesikreipė į teismą dėl administratoriaus veiklos patvirtinimo, nereiškia, kad administratorius neprieštaravo kreditorių susirinkimo nutarimams nepritarti administratoriaus veiklos ataskaitoms, kadangi 2013 m. liepos 11 d. kreditorių susirinkimo protokole administratorius aiškiai nurodė, kad nesutinka su kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo kaltinimais, kad administratorius netinkamai vykdė savo pareigas.

212. Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo siūlomas paskirti bankroto administratorius UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ yra šališkas kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo atžvilgiu, todėl net nusprendus atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų, skundžiama nutartis turi būti panaikinta ir bylos nagrinėjimas grąžintas iš naujo pirmosios instancijos teismui.

22Atsiliepimu apelianto O.W.i. k Jerzy Klos atskirąjį skundą, kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2013 m. liepos 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu didžioji dalis kreditorių (77 proc.) išreiškė nepasitenkinimą bankroto administratoriaus atliekamomis bankroto procedūromis, nepasitikėjimą administratoriumi ir siekį atstatydinti bankroto administratorių bei nauju administratoriumi paskirti UAB ,,Karaliaučiaus grupė“. Nurodo, kad apeliantas į bylą nepateikė nei vieno įrodymo, kuris leistų teigti naujai paskirtąjį bankroto administratorių UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ esant šališką. Be to, pažymi, kad UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrai pritarė ne tik Danske Bank A/S Lietuvos filialas, bet ir kiti kreditoriai – VĮ Turto bankas, AB ,,Skuba“, AB ,,Swedbank lizingas“, AB ,,Swedbank“, kas patvirtina, kad minėtas administratorius negali būti šališkas. Nurodo, kad visi bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ per jo pareigų vykdymo laikotarpį atlikti veiksmai apsiribojo formalių užklausų teikimu ir atlikimu veiksmų, kuriais nėra sudaromos tinkamos sąlygos BUAB ,,Alsantė“ ir jos kreditorių teisių gynybai.

23Atsiliepimu į apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atskirąjį skundą, kreditorius UAB Danske lizingas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

24Atsiliepimu į apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atskirąjį skundą, kreditorius O.W.i. k Jerzy Klos prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo atmesti dėl kreditoriaus subjektinės teisės pateikti prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo nebuvimo; o šio prašymo netenkinus – skundžiamą nutartį panaikinti ir nagrinėjamą bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui dėl to, kad nebuvo nagrinėtas klausimas dėl bankroto administratoriaus tinkamo pareigų vykdymo.

25Atsiliepimu apelianto O.W.i. k Jerzy Klos atskirąjį skundą įmonės bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo patenkinti apelianto atskirąjį skundą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

26Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas R. T. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir BUAB ,,Alsantė“ administratoriumi paskirti nešališką bankroto administratorių.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pagal kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą atstatydintas BUAB ,,Alsantė“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskirtas naujas bankroto administratorius UAB ,,Karaliaučiaus grupė“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

29Apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ teiginys, kad teismas neturėjo teisės nagrinėti kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, kadangi šis kreditorius neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos, yra nepagrįstas. Įrodinėdamas šį faktą, apeliantas remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012. Minėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar kreditorius, neatitinkantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos, turi teisę teikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria pagal jo pateiktą procesinį prašymą bankroto administratorius nebuvo atstatydintas. Spręsdamas šį klausimą Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad pakeitus bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimą, nesivadovautina ankstesne teismų praktika, pagal kurią bet kuris kreditorius turėjo ne tik teisę informuoti teismą apie galimą bankroto administratoriaus netinkamumą, bet ir skųsti aukštesnės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria administratorius neatstatydintas. Priešingai nei teigia apeliantas, minėtoje nutartyje nėra nurodyta, kad kreditorius, kurio reikalavimai neviršija pusės visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, neturi teisės informuoti teismo dėl galimo bankroto administratoriaus netinkamumo vykdyti jam pavestas pareigas. Tokios nuomonės laikomasi ir vėlesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-456/2013).

30Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantas, gavęs kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo pateiktą informaciją apie galimą bankroto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, ir nenustatęs, kad kreditorius piktnaudžiauja tokia teise, turėjo vertinti jo pateiktą prašymą.

31Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas teismui pateiktame prašyme detaliai nurodė nepasitikėjimo bankroto administratoriumi priežastis ir bankroto administratoriaus atstatydinimo motyvus, konkrečiai nurodydamas, kokie įmonės bankroto administratoriaus veiksmai (neveikimas) kreditoriui kelia abejones dėl jo pareigų netinkamo vykdymo/nevykdymo (14 t., b. l. 26-47).

32Pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydino, nustatęs, kad tarp bankroto administratoriaus ir pateikusio prašymą kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas (turinčio lemiamą balsų skaičių kreditorių susirinkimuose) susiklostė konfliktinė situacija, taip pat pažymėdamas, kad dalis kreditorių reiškia nepasitikėjimą bankroto administratoriumi.

33Skundžiamos nutarties turinys patvirtina apeliantų teiginius, kad teismas nevertino ir neanalizavo kreditoriaus prašyme pateikiamų duomenų ir argumentų apie galimą kreditoriaus netinkamą pareigų vykdymą; nustatydamas, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos nebuvo patvirtintos, neanalizavo faktų, dėl kokių priežasčių jos nebuvo patvirtintos. Apeliantai pagrįstai teigia, kad skundžiamoje nutartyje nėra nustatyta, kad bankroto administratorius netinkamai vykdytų savo pareigas (CPK 185 str.).

34Pažymėtina, kad vien kreditoriaus ar grupės kreditorių konfliktiškumas su bankroto administratoriumi nėra pagrindas pakeisti paskirtą bankroto administratorių kitu bankroto administratoriumi. Sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčių kreditorių valios pakeisti esamą administratorių kitu jų siūlomu kandidatu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2153/2013).

35Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą, turėjo įvertinti kreditoriaus prašyme nurodytus faktus ir argumentus, kuriais grindžiamas netinkamas bankroto administratoriaus pareigų vykdymas; taip pat įvertinti paties bankroto administratorius pateiktus atsikirtimus į kreditoriaus prašymą (14 t., b. l. 73-82), ir tik tada spręsti, ar yra pagrindas atstatydinti paskirtą bankroto administratorių.

36Be to, teismas naują bankroto administratorių UAB ,,Karaliaučiaus grupė“, kurį siūlė kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas, paskyrė motyvuodamas tuo, kad jis atitinka įstatymo numatytus reikalavimus, o daugiau pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų nėra. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto O.W.i. k Jerzy Klos teiginiu, kad teismas, vertindamas administratoriaus UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą, visiškai neatsižvelgė į minėto apelianto dar 2013 m. rugpjūčio 22 d. teismui pateiktus paaiškinimus, kuriuose, be kita ko, buvo išreikštos abejonės dėl galimo kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir jo prašomo paskirti administratoriaus UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ šališkumo (15 t., b. l. 101-106).

37Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas viso BUAB ,,Alsantė“ bankroto proceso metu siekė, kad bankroto administratoriaus pareigas eitų UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ – tokį prašymą buvo pareiškęs kartu su pareiškimu dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais (1 t., b. l. 127), teismui paskyrus kitą bankroto administratorių UAB ,,Insolvita“ (ir Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl paskirtos bankroto administratoriaus UAB ,,Insolvita“ kandidatūros), šis bankroto administratorius atsistatydino, nurodydamas, kad dėl kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas veiksmų negali tinkamai vykdyti savo pareigų (5 t., b. l. 172-174). Be to, bylos duomenys patvirtina apelianto O.W.i. k Jerzy Klos teiginius, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas kreditorių susirinkime balsuoja ,,prieš“ net dėl tų kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, kuriuos bankroto administratorius minėto kreditoriaus prašymu yra įvykdęs (pvz. 2013 m. liepos 11 d. kreditorių susirinkimo 6 ir 7 darbotvarkės klausimais numatyti nutarimų projektai patvirtinti, kad bankroto administratorius pateikė ieškinius atsakovams UAB ,,Alsawood“, UAB ,,Alsaflex“ ir UAB ,,Insolvita“; teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad šie ieškiniai yra pateikti, tačiau minėti nutarimai nebuvo priimti, nes kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas balsavo ,,prieš“)

38Nurodytos aplinkybės sudaro prielaidas manyti, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas siekia, kad BUAB ,,Alsantė“ bankroto administratoriumi būtų paskirtas tik bankroto administratorius UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ ir atitinkamai kelia abejones dėl galimo bankroto administratoriaus UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ šališkumo minėtam kreditoriui. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino.

39Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apygardos teismas bankroto administratorių atstatydino ir naują bankroto administratorių paskyrė neištyręs ir neįvertinęs šiam klausimui išspręsti reikšmingų bylos aplinkybių, todėl skundžiama nutartis naikinama ir klausimas perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d.).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

41Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi (įsiteisėjo 2011 m.... 5. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartimi tenkintas įmonės... 6. 2013 m. birželio 14 d. Kauno apygardos teisme gautas kreditoriaus Danske Bank... 7. Be to, nurodė, kad 2013 m. liepos 11 d. vykusio BUAB ,,Alsantė“ kreditorių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi kreditoriaus Danske... 10. Teismas nurodė, kad nors įstatymas nesuteikia teisės tiesiogiai kreiptis į... 11. Teismas nustatė, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas... 12. Spręsdamas, kad yra pagrindas atstatydinti įmonės bankroto administratorių... 13. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje susidarė situacija, kai... 14. Atsižvelgęs į tai, kad 2013 m. liepos 11 d. vykusio BUAB „Alsantė“... 15. II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Atskiruoju skundu įmonės bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto... 17. 1. Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas neturi subjektinės teisės... 18. 2. Skundžiamoje nutartyje nenustatyta, kad bankroto administratorius... 19. Atskiruoju skundu kreditorius O.W.i. k Jerzy Klos prašo panaikinti Kauno... 20. 1. Skundžiama nutartimi byla išspręsta formaliai, teismas visiškai... 21. 2. Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo siūlomas paskirti bankroto... 22. Atsiliepimu apelianto O.W.i. k Jerzy Klos atskirąjį skundą, kreditorius... 23. Atsiliepimu į apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 24. Atsiliepimu į apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 25. Atsiliepimu apelianto O.W.i. k Jerzy Klos atskirąjį skundą įmonės bankroto... 26. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas R. T. prašo skundžiamą... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pagal kreditoriaus Danske... 29. Apelianto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei... 31. Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas teismui pateiktame prašyme... 32. Pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių UAB „Įmonių... 33. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina apeliantų teiginius, kad teismas... 34. Pažymėtina, kad vien kreditoriaus ar grupės kreditorių konfliktiškumas su... 35. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus... 36. Be to, teismas naują bankroto administratorių UAB ,,Karaliaučiaus grupė“,... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas... 38. Nurodytos aplinkybės sudaro prielaidas manyti, kad kreditorius Danske Bank A/S... 39. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3... 41. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir...