Byla 2-278-780/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui P. M

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui P. M.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo P. M. 13522,05 Lt: 4042,91 Lt skolos, 1683,97 Lt palūkanų, 4342,37 Lt delspinigių, 1809,62 Lt palūkanų delspinigių ir 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų; 20,5 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba reikiamų parengiamųjų procesinių dokumentų, prašoma priimti sprendimą už akių (b. l. 2-6).

3Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2012-05-09 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 86-87). Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2007-10-02 atsakovas P. M. su pradiniu kreditoriumi AB „Hansabankas“ (dabartinis pavadinimas „Swedbank“, AB) sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 07-011062-GV, pagal kurią atsakovui suteiktas 5000 Lt kreditas namo remontui/renovacijai, metinė palūkanų norma 12,50 procentų. Atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti ir palūkanas mokėti sutarties priede Nr. 1 – kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike numatytomis dalimis ir terminais. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2011-09-17 (b. l. 30-33). Pradinis kreditorius 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15 reikalavimo teisę į atsakovo skolą ir visus papildomus turtinius reikalavimus perleido ieškovui UAB ,,Gelvora“ (b. l. 12-29). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu (b. l. 35). Kadangi atsakovas nevykdė kredito dalinių grąžinimų ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį, todėl buvo įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes (b. l. 34), tačiau pažeidimų nepašalino. Įrodymų, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

6Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo yra prievoliniuose teisiniuose santykiuose (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1, 6.2 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutarčių nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalys). Atsakovas, nevykdydamas savo įsipareigojimų, laiku ir tinkamai negrąžindamas suteikto kredito, nemokėdamas palūkanų, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus. Atsižvelgiant į tai, kad pradinis kreditorius AB „Hansabankas“ savo reikalavimą perleido ieškovui UAB ,,Gelvora“, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4042,91 Lt skolos ir 1683,97 Lt palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas. Nors ieškovas palūkanų paskaičiavimo akte (b. l. 10) nurodo, kad už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2011-12-31 paskaičiuotos 20,5 procentų palūkanos, tačiau akivaizdu, kad nurodant palūkanų dydį procentais padaryta klaida, nes faktiškai paskaičiuotos 12,5 procentų (kaip ir numatyta vartojimo kredito sutartyje (b. l. 30) palūkanos.

8Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta pagal pradinio kreditoriaus AB „Hansabankas“ parengtas standartines sąlygas, kreditorius, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant sutartį turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal pradinio kreditoriaus AB „Hansabankas“ ir atsakovo sudarytą vartojimo kredito sutartį, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius. Ieškovas paskaičiavo, kad atsakovas jam privalo mokėti 4342,37 Lt delspinigius už negrąžintą kreditą: pagal reikalavimo perleidimo sutartį – 20,50 Lt, už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2011-12-31 – 4321,87 Lt, ir 1809,62 Lt palūkanų delspinigius: pagal reikalavimo perleidimo sutartį – 9,46 Lt, už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2011-12-31 – 1800,16 Lt (b. l. 9, 11). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Su atsakovu sudarytoje vartojimo kredito sutartyje numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 procentus per metus. Ieškovo prašomi priteisti 4342,37 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir 1809,62 Lt palūkanų delspinigiai viršija pagrindinės skolos (4042,91 Lt) ir palūkanų (1683,97 Lt) sumas. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis patyrė būtent tokio dydžio (6151,99 Lt) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti 4342,37 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir 1809,62 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas yra neprotingai dideli ir nesąžiningi, pažeidžia atsakovo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus. Todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigių dydį iki 0,02 procentų (t.y. 7,3 procentų per metus), už kiekvieną praleidimo dieną, ir ieškovui iš atsakovo priteistina 884,87 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą bei 369,49 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 39). Iš minėtų išlaidų išklotinių matyti, kad jas sudaro: registruotų pranešimų siuntimas Lietuvoje, skambučiai pagal TEO Lt įkainius, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), užklausos Gyventojų registrų tarnybai ir Nekilnojamojo turto registro tarnybai, patalpų nuoma, komunaliniai patarnavimai, administracija (buhalterija, informacinės technologijos), kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo darbo užmokestis (b. l. 40-70). Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovo veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant savo ūkinę komercinę veiklą, ir šios išlaidos negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Taip pat pažymėtina tai, kad ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad jo nurodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra susiję būtent su šios skolos išieškojimu, nes ieškovo pateiktas jo paties sudarytas minėtų išlaidų paskaičiavimo aktas ir išklotinės nepatvirtintos jokiais kitais įmonės dokumentais, kurie leistų patikrinti ar ieškovo paskaičiavimai yra teisingi ir ar tokios išlaidos susiję būtent su atsakovo skolos išieškojimu, nors kiekviena šalis aplinkybes, kuriomis remiasi, privalo įrodyti (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas – 20,5 procentų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 5). Tačiau iš vartojimo kredito sutarties (b. l. 30) matyti, jog pradinis kreditorius ir atsakovas susitarė dėl 12,50 procentų metinių palūkanų. Atsakovas šias palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos privalo mokėti nepaisant CK 6.37 straipsnyje nustatytų palūkanų iki visiško kredito grąžinimo dienos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis). Todėl reikalavimas dėl sutartinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 12,50 procentų metinės palūkanos nuo negrąžintos 4042,91 Lt kredito sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-11) iki visiško kredito grąžinimo.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 406 Lt žyminis mokestis (b. l. 2). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 13522,05 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo ieškovui 6981,24 Lt (4042,91 Lt skolą, 1683,97 Lt palūkanas, 884,87 Lt delspinigius už negražintą kreditą ir 369,49 Lt delspinigius už nesumokėtas palūkanas), t. y. patenkino 51,63 procentus pareikštų reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 209 Lt žyminis mokestis (CPK 88, 93 straipsniai, 96 straipsnio 1 dalis).

14Be to iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (15,70 Lt) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis).

15Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovui P. M. priklausančio nekilnojamojo, jam nesant ar nepakankant ir kilnojamojo turto, nepakankant materialaus turto – piniginių lėšų ir turtinių teisių, nuosavybės teise priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas (Turto arešto akto Nr. 0312003326) (b. l. 71-73, 75) galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

16Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėjas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo P. M., a.k. ( - ) 4042,91 Lt (keturis tūkstančius keturiasdešimt du litus 91 ct) skolos, 1683,97 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 97 ct) palūkanų, 884,87 Lt (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 87 ct) delspinigių už negrąžintą kreditą, 369,49 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus 49 ct) delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 12,50 procentų metines palūkanas nuo negrąžintos 4042,91 Lt kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-11) iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 209 Lt (du šimtus devynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB ,,Gelvora“, į.k. 125164834.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui P. M. priklausančio turto, nepakankant materialaus turto – piniginių lėšų ir turtinių teisių, nuosavybės teise priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą – palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

21Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

22Ieškovas dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo P. M. 13522,05 Lt: 4042,91 Lt skolos,... 3. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu,... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų... 7. Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo yra prievoliniuose... 8. Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta... 9. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1643,18 Lt ikiteisminio skolos... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas – 20,5... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 14. Be to iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos... 16. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo P. M., a.k. ( - ) 4042,91 Lt (keturis tūkstančius... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos... 21. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovas dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...