Byla 2-109-494/2013
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. S., atsakovo „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) atstovei K. M., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS ,,Gjensidige Baltic‘‘ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas), L. J. dėl išmokėtų sumų grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti subsidiariai iš atsakovų UADB „Ergo Lietuva“ ir L. J. ieškovo išmokėtą 1637,96 Lt draudimo išmoką, teisės aktuose numatytas metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-08-07 įvyko eismo įvykis, kurio metu L. J., vairuodamas automobilį Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) atsitrenkė į automobilį Audi A6, valstyb.Nr.( - ) ir jį apgadino. Kaltu dėl šio eismo įvykio sukėlimo buvo pripažintas L. J.. Eismo įvykio metu automobilis Audi A6, valstyb.Nr.( - ) buvo apdraustas transporto priemonių savanoriškuoju draudimu GF Forsakringsaktiebolag, kuri 2011-04-11 buvo išregistruota iš Švedijos juridinių asmenų registro, jos teises ir pareigas perėmė AAS „Gjensidige Baltic“ – ieškovas. Draudimo bendrovė dėl šio įvykio išmokėjo 1637,96 Lt. Pagal CK 6.1015 str., draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, atsakingu už žalos padarymą laikytinas L. J.. Eismo įvykio metu automobilio Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu UADB „Ergo Lietuva“. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-29 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr.AC-34-1 (Teismų praktika Nr. 34), ieškovas įgijo reikalavimo teisę į abu skolininkus, t.y. už atsakingą už žalos padarymą L. J. bei į jo, kaip transporto priemonės Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės draudiką, t.y. UADB „Ergo Lietuva“, kuris yra laikytinas subsidiarios prievolės pagrindiniu skolininku, o L. J. – papildomu.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais argumentais bei papildomai nurodė, kad LAT 2012-10-23 nutartyje byloje Nr. 3K-7-3368/2012, 2012-10-24 nutartyje byloje Nr. 3K-3-435/2012 ir 2012-11-08 nutartyje byloje Nr. 3K-3-73/2012, yra pasisakyta, kad draudikas perima nukentėjusiojo teises ir pareigas tiek žalos prievolėje, tiek draudimo santykiuose ir išaiškinta, kaip turi būti skaičiuojama senatis ir kad ji yra ne vieneri metai, o trys metai, skaičiuojant nuo to įvykio. Pretenzinio termino praleidimas nereiškia, kad atsakingas draudikas, šiuo atveju Ergo turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką. Jei teismas manytų, kad yra praleistas metų pretenzinis terminas, tai tokiu atveju ieškovas netektų Ergo atžvilgiu reikalavimo teisės, bet reikalavimui, kurį teikia atsakovui L. J., pretenzinis terminas nepraleistas. Dėl automobilio remonto buvo apmokėta 1637,96 Lt suma.

4Atsakovas „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti bei taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad 2011-06-17 ADB „Ergo Lietuva“ gavo AAS ,,Gjensidige Baltic‘‘ Lietuvos filialo subrogacinę pretenziją dėl 1637,96 Lt žalos, patirtos išmokėjus draudimo išmoką dėl 2009-08-07 eismo įvykio metu apgadinto automobilio Audi A6, valstyb.Nr.( - ), atlyginimo. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad žala minėtam automobiliui buvo padaryta dėl ADB „Ergo Lietuva“ transporto priemonių valdytojų atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausto automobilio Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) vairuotojo kaltės. Atsakovas 2011-08-01 pranešimu informavo ieškovą, kad ieškovo reikalavimas nebus tenkinamas, nes yra pateiktas praleidus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) įstatymo 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti. Praleidus įstatyme numatytą vienerių metų terminą pretenziniam reikalavimui pareikšti, atsakingo draudiko prievolė atlyginti žalą pasibaigia (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008). Atkreipia dėmesį, kad ieškovo reikalavimas draudikui dėl žalos atlyginimo yra subrogacinis. Pirminiam kreditoriui, t.y. UAB „1000 AG“ pagal įstatymo 16 str. 4 d. turint metų laiko terminą nuo žalos atsiradimo ar sužinojimo apie žalą (kurių momentai aptariamu atveju sutampa ir yra laikytina eismo įvykio diena – 2009-08-07) pareikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo atsakingo už žalą asmens draudikui, t.y. atsakovui ADB „Ergo Lietuva“, o įmonei, kurios teises ir pareigas perėmė ieškovas, atlygins UAB „1000 AG“ patirtą žalą, ieškovas toje pačioje prievolėje perėmė pirminio kreditoriaus reikalavimo į atsakovą ADB „Ergo Lietuva“ teisę. Ieškovo subrogacine tvarka įgyta reikalavimo teisė į atsakovą ADB „Ergo Lietuva“ negali būti laikoma nauja prievole, o yra ta pati pirminė prievolė, tik su pasikeitusiomis prievolės šalimis, todėl vienerių metų pretenzinio reikalavimo terminas nepradedamas skaičiuoti iš naujo, o yra skaičiuotinas nuo to momento, kai draudėjas UAB „1000 AG“ patyrė žalą, t.y. nuo eismo įvykio dienos 2009-08-07. Šį terminą ieškovas praleido (pretenziją dėl žalos, patirtos 2009-08-07 eismo įvykio metu pateikė tik 2011-06-17), todėl ieškovo reikalavimas atsakovo ADB „Ergo Lietuva“ atžvilgiu negali būti tenkinamas. Ieškovas reikalaujamos priteisti sumos dydį grindžia PVM sąskaita-faktūra Serija DAV Nr.0003191, pagal kurią transporto priemonės Audi A6, valstyb.Nr.( - ), remonto kaina yra 1637,96 Lt be PVM. Tuo tarpu pagal kartu pateikiamą remonto serviso UAB „Dažyti verta“ remonto darbų sąmatą, automobilio remonto kaina – 1528,02 Lt be PVM.

5Teismo posėdžio metu atsakovo ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjo „Ergo Insurance SE“ atstovė, palaikydama atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad neginčija ieškinio sumos, šio atsakovo atžvilgiu ieškinys turi būti atmestas, nes praleista vienerių metų ieškinio senatis.

6Atsakovas L. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai jam ir teismo šaukimas įteikti viešo paskelbimo būdu (b.l.45-46).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip nustatyta byloje, 2009-08-07 Savanorių 225 (EMSI), Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu L. J., vairuodamas automobilį Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) atsitrenkė į automobilį Audi A6, valstyb.Nr.( - ) ir jį apgadino; kaltu dėl šio eismo įvykio sukėlimo buvo pripažintas atsakovas L. J. (b.l.13-15). Šio eismo įvykio metu automobilis Audi A6, valstyb.Nr.( - ) buvo apdraustas transporto priemonių savanoriškuoju draudimu GF Forsakringsaktiebolag, kuri 2011-04-11 buvo išregistruota iš Švedijos juridinių asmenų registro, jos teises ir pareigas perėmė ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“(b.l.6-12). Draudimo bendrovė – ieškovas paskaičiavo dėl šio įvykio metu apgadintą automobilį Audi A6, valstyb.Nr.( - ), atsiradusią žalą 1637,96 Lt, kurią išmokėjo 2010-09-02 (b.l.17-27). 2011-06-15 ieškovas kreipėsi į ADB „Ergo Lietuva“ su raštiška pretenzija (kuri buvo gauta ADB „Ergo Lietuva“ 2011-06-17), dėl 1637,96 Lt žalos, patirtos išmokėjus draudimo išmoką dėl 2009-08-07 eismo įvykio metu apgadinto automobilio Audi A6, valstyb.Nr.( - ), atlyginimo; ieškovas pretenzijoje nurodė, kad žala minėtam automobiliui buvo padaryta dėl ADB „Ergo Lietuva“ transporto priemonių valdytojų atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausto automobilio Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) vairuotojo kaltės; atsakovas 2011-08-01 pranešimu informavo ieškovą, kad ieškovo reikalavimas nebus tenkinamas, nes yra pateiktas praleidus Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) įstatymo 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti (b.l.28-29, 42).

9Byloje tarp šalių ginčo dėl to, kad įvykis įvyko dėl atsakovo L.J., vairavusio įvykio dieną automobilį Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) kaltės ir kurio aukščiau nurodyto autoįvykio metu valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų atsakomybės privalomuoju draudimu ADB „Ergo Lietuva“ bei dėl ieškovo apskaičiuotos ir atlygintos nukentėjusiajam 1637,96 Lt žalos dydžio, nekilo. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar nukentėjusio asmens draudikui (ieškovui), išmokėjusiam nukentėjusiajam asmeniui (draudėjui) draudimo išmoką pagal transporto priemonės savanoriško draudimo sutartį, reiškiant atgręžtinį reikalavimą į kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusį draudėją atsakovą - „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) yra taikomi TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. nustatyti pretenzijos pateikimo terminai ir koks taikytinas ieškinio senaties terminas.

10Pagal CK 6.987 str., draudimo sutartis apibūdinama kaip vienos šalies (draudiko) įsipareigojimas už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Tai reiškia, jog draudimo sutarties pagrindu neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti draudėjui, atsiradimo rizika yra perkeliama draudikui. Draudimas gali būti privalomasis ir savarankiškas, o viena iš privalomojo draudimo rūšių yra transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (TPVCAPD įstatymas).

11Pagal CK 6.1015 str.1 d., jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Subrogacija, t.y. draudėjo/naudos gavėjo teisių į žalos perėjimas draudikui reiškia, kad draudikas „atsistoja“ į draudėjo vietą, t.y. įgyja jo teises ir pareigas santykiuose dėl žalos atlyginimo. Subrogacijos atveju turto draudikas perima draudėjo, t. y. nukentėjusio asmens, teises į žalos atlyginimą tiek specialiosios (CK 6.1015 str.), tiek ir bendrosios (CK 6.101 str. 4 d. 4 p.) normų pagrindu. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Aiškindamas šią nuostatą kasacinis teismas yra pasisakęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-28 nutartis civ. byloje .Nr. 3K-3-580/2007 ir kt.).

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012-10-23 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-7-268/2012 konstatavo, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro trečiajam asmeniui žalos, šis įgyja teisę reikalauti ją atlyginti. Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareiškiamas tiek žalą padariusiam asmeniui, tiek ir jo atsakomybę apdraudusiam draudikui. Jeigu reikalavimas atlyginti žalą reiškiamas tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui (pvz., kai nukentėjusiajam padarytos žalos dydis viršija draudiko išmokėtą draudimo išmokos sumą), taikytinos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos ir žala atlyginama bendraisiais pagrindais (CK 6.249 str.). Tačiau kai nukentėjęs asmuo su reikalavimu atlyginti žalą kreipiasi į draudiką, tai tarp jo ir draudiko susiklosto draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytini draudimo sutarties ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Tokia išvada grindžiama tuo, kad kai žalą padariusį asmenį ir draudiką sieja draudimo sutartis, joje nustatytos teisės ir pareigos, šių apimtis turi įtakos nukentėjusiojo teisės reikalauti žalos atlyginimo iš draudiko įgyvendinimui, pvz., jeigu nukentėjusiam asmeniui apskaičiuotas turtinės (neturtinės) žalos atlyginimo dydis viršys TPVCAPD sutartyje nustatytas maksimalias turtinės (neturtinės) žalos atlyginimo ribas, draudikas turės pareigą sumokėti nukentėjusiajam tik šių ribų neviršijančią žalos atlyginimo dalį. Be to, kai nukentėjęs asmuo reikalavimą atlyginti žalą reiškia tiesiogiai draudikui, jis turi laikytis atitinkamus draudimo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų reikalavimų (nagrinėjamu atveju – TPVCAPD įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių, kt.), kuriuose nustatyta speciali reikalavimo atlyginti žalą pateikimo, jo vertinimo ir draudimo išmokos išmokėjimo tvarka. Taigi tuo atveju, kai nukentėjęs asmuo pareiškia reikalavimą atlyginti žalą ne tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui, o jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui, jis tampa žalą padariusio asmens ir draudiko draudimo sutarties pagrindu susiklosčiusių draudimo teisinių santykių dalyviu. Toks aiškinimas atitinka civilinės atsakomybės draudimo sutarties kaip sutarties trečiojo asmens naudai esmę (CK 6.191, 6.987 str. str., Draudimo įstatymo 108 str.).

13Nagrinėjamu atveju atsakovo L. J. civilinė atsakomybė, t.y. prievolė atlyginti ieškovo patirtą turtinę žalą, atsiranda konstatavus atsakovo L. J. neteisėtus veiksmus, ieškovo patirtą žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei atsakovo kaltę (CK 6.245 str. – 6.249 str.). Būtent dėl atsakovo L. J. neteisėtų veiksmų 2009-08-07 Savanorių 225 (EMSI), Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu L. J., vairuodamas automobilį Land Rover Range Rover, valstyb.Nr. ( - ) atsitrenkė į automobilį Audi A6, valstyb.Nr.( - ) ir jį apgadino, buvo pripažintas administracine tvarka kaltu dėl šio eismo įvykio dėl ko susidarė 1637,96 Lt žala, kurią atlygino ieškovas.

14TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. nustato, kad šio įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos.

15Pagal CK 1.127 str. 1 d., ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Sutumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams (CK 1.125 str. 7 d.). Tuo tarpu pagal CK 1.125 str. 8 d., sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012-10-23 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-7-268/2012 taip pat konstatavo, kad teisė į draudimo išmokos sumokėjimą įgyvendinama, per TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytus terminus pateikiant pretenziją draudikui. Šių terminų reikšmė draudiko prievolei išmokėti draudimo išmoką aiškintina, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių reguliavimo esmę ir tikslus. Kaip minėta šioje nutartyje, vienas pagrindinių TPVCAPD sutarties sudarymo tikslų – perkelti transporto priemonės valdytojui galinčių kilti neigiamų turtinių padarinių riziką draudikui. Nors tokios sutarties sudarymas skirtas, be kita ko, nukentėjusio asmens interesams apsaugoti, tačiau įstatyme įtvirtintas reguliavimas nukentėjusiajam apsaugą suteikia net ir tuo atveju, jeigu transporto priemonės valdytojas draudžiamojo įvykio atsiradimo metu nebuvo sudaręs TPVCAPD sutarties (TPVCAPD įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Įgyvendindamas jam įstatymo nustatytą pareigą – sudaryti TPVCAPD sutartį – transporto priemonės valdytojas atlieka tam tikrus įstatyme nustatytus veiksmus (suteikia draudikui visą reikalingą informaciją sutarčiai sudaryti, sumoka draudimo įmoką ir kt.), kuriuos atlikęs įgyja teisę į draudimo apsaugą draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Taigi TPVCAPD sutarties sudarymas reiškia, kad, įvykus draudžiamajam (šiuo atveju – eismo) įvykiui, žalą nukentėjusiam asmeniui atlygins draudikas, ir tik išimtiniais įstatyme nustatytais atvejais draudikas gali išsireikalauti sumokėtų sumų iš draudėjo (TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalis, 22 straipsnis), o kiti subjektai (ne transporto priemonės valdytojo atsakomybę apdraudęs draudikas) turi teisę pareikšti regresinius ar subrogacinius reikalavimus tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui tik tada, kai nebėra galimybės įgyvendinti turimos reikalavimo teisės draudikui (TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalis). Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai pareikšti negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad dėl to būtų iš esmės paneigiama draudiko draudimo sutarties pagrindu atsiradusi pareiga atlyginti žalą, o, nukentėjusiam asmeniui per nurodytą terminą nepareiškus reikalavimo žalą padariusio asmens draudikui, žalą padaręs asmuo (draudėjas) prarastų draudimo sutarties teikiamą apsaugą. Priešingas aiškinimas prieštarautų TPVCAPD įstatyme įtvirtinto privalomojo civilinės atsakomybės draudimo esmei ir tikslams. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija išaiškina, kad TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas nepanaikina nukentėjusio asmens materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš šią padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį pagal deliktinės atsakomybės taisykles.

17Nagrinėjamu atveju eismo (draudžiamasis) įvykis įvyko 2009-08-07, o ieškovas į žalą padariusio asmens L. J. draudiką – atsakovą - „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) su pretenzija kreipėsi 2011-06-15, t.y. nepraleidęs įstatymų nustatyto termino. Todėl atsakovas „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti atlyginti ieškovui žalą.

18Kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam asmeniui (CK 6.245 str. 5 d.).

19Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, manytina, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir todėl tenkintinas atsakovo „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas), atsisakiusio atlyginti ieškovui žalą, atžvilgiu (CPK 178, 185 str. str.).

20Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovo „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėjas) priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-06) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo dienos.

21Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ieškovui (CPK 79, 93 str. str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260-270 str. str.,

Nutarė

23Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančiam per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą (j. a.k. 300633222) iš atsakovo „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ (j.a.k. 110012799) teisių ir pareigų perėmėjas), veikiančio per „Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialą (j. a.k. 302912288) 1637,96 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt septynis litus 96 ct.) žalos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti jame... 4. Atsakovas „Ergo Insurance SE“ (ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo ADB „Ergo Lietuva“ teisių ir pareigų... 6. Atsakovas L. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Kaip nustatyta byloje, 2009-08-07 Savanorių 225 (EMSI), Vilniuje, įvyko eismo... 9. Byloje tarp šalių ginčo dėl to, kad įvykis įvyko dėl atsakovo L.J.,... 10. Pagal CK 6.987 str., draudimo sutartis apibūdinama kaip vienos šalies... 11. Pagal CK 6.1015 str.1 d., jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui,... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 13. Nagrinėjamu atveju atsakovo L. J. civilinė atsakomybė, t.y. prievolė... 14. TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. nustato, kad šio įstatymo nustatyta tvarka... 15. Pagal CK 1.127 str. 1 d., ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 17. Nagrinėjamu atveju eismo (draudžiamasis) įvykis įvyko 2009-08-07, o... 18. Kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar... 19. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, manytina, kad... 20. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., patenkinus ieškinį, iš... 21. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260-270 str. str.,... 23. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančiam per AAS... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...