Byla e2A-806-755/2015
Dėl nuostolių atlyginimo atsakovei UAB „Glaskek LT“, trečiajam asmeniui UAB „Metiga“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Eigirdo Činkos, teisėjų Birutės Jonaitienės ir Birutės Valiulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Verslo“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-736-223/2015 pagal ieškovės UAB „Verslo“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovei UAB „Glaskek LT“, trečiajam asmeniui UAB „Metiga“,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 19 006,34 Eur (65625,09 Lt) nuostolių, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-09 ieškovas UAB „Glaskek“ pateikė ieškovui UAB „Verslo“ komercinį pasiūlymą Nr. 12/09 dėl metalinių šiltų durų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo UAB „Verslo“ objekte ( - ) g. Kaune. 2013-12-31 UAB „Glaskek“ pateikė ieškovui UAB „Verslo“ PVM sąskaitą-faktūrą serija GLT Nr. 25071,20 Lt sumai, kurią UAB „Verslo“ atstovas direktorius L. F. pasirašė, nurodydamas, kad duris ir darbus priėmė, tačiau vėliau paaiškėjo, kad durys yra nekokybiškos, durų montavimo darbai atlikti netinkamai. UAB „Glaskek“ nepateikė ieškovams durų kokybės bei atitikties standartams sertifikatų, nors pateikdami PVM sąskaitą faktūrą UAB „Verslo“ žadėjo juos perduoti nedelsiant. Kadangi genrangovas išreiškė ieškovui pretenzijas dėl durų kokybės, šis ne kartą apie nustatytus defektus informavo atsakovą ir reikalavo defektus ištaisyti, tačiau to padaryta nebuvo. UAB “Rūdupis” dėl durų defektų atsisakinėjo priimti statybos darbus. 2014-08-06 UAB „Rūdupis“ ir UAB „Verslo“ sudarė papildomą susitarimą prie 2013-05-13 statybos rangos sutarties, kuriuo susitarė, kad UAB „Verslo“ įsipareigoja sumokėti genrangovui 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną už laikotarpį nuo 2014-01-03 iki 2014-08-22, t. y. 59 666,41 Lt. Nepaisant visų UAB „Verslo“ reikalavimų UAB „Glaskek“ atliktų darbų trūkumų neištaisė, todėl UAB „Verslo“, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių, kreipėsi į trečiuosius asmenis - UAB „EDS projektai“ - dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo. UAB „Verslo“ dėl UAB „Glaskek“ atliktų darbų trūkumų šalinimo patyrė 4 958,68 Lt nuostolių. Tarp UAB „Glaskek“ ir UAB „Verslo“ susiklostė rangos santykiai, kuriuos reglamentuoja CK XXXIII skyrius. Paaiškėjus, kad atsakovo pagamintos durys bei atlikti statybos darbai yra nekokybiški, ieškovas kreipėsi elektroniniu paštu į atsakovą, prašydamas ištaisyti defektus. UAB „Glaskek“ jokių atliktų darbų trūkumų šalinimo darbų neatliko, todėl UAB „Verslo“ kreipėsi į ekspertus dėl trūkumų įvertinimo. 2014-10-21 ekspertas A. Z. (kvalifikacijos atestato Nr. ( - )) apžiūrėjo UAB „Glaskek“ pagamintas ir sumontuotas duris ir nustatė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ). Kaune, sumontuotos keturios išorinės įėjimo durys, kurių pagaminimo kokybė netenkina STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 ir 12 punktų reikalavimų, taigi yra pagamintos nekokybiškai. UAB „Glaskek“ pagamintos durys neturi ir reikiamų šilumos laidumo savybių, tai patvirtina 2014-04-04 atlikta termovizija.

4CK 6.663 str. 1 d. numato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos. - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Pagal CK 6.695 str. 1 d. rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. UAB „Glaskek“ pažeidė aukščiau nurodytus kokybės reikalavimus, tai patvirtina prie šio ieškinio pridedamas 2014-11-11 gyvenamajame name, esančiame ( - ). Kaune, sumontuotų lauko durų pagaminimo kokybės įvertinimo aktas Nr. 14-11/07 bei termovizinė nuotrauka.

5UAB „Glaskek“ pažeidė CK 6.256 str. 1 d. numatytą pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, CK 6.663 str. 1 d. ir 6.695 str. 1 d. numatytą pareigą darbus pagal rangos sutartį atlikti kokybiškai, CK 6.665 str. 1 d. numatytą pareigą, užsakovui pareikalavus, neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Atsakovas atsako ieškovui už atliktų darbų tinkamumą naudoti per visą garantinį terminą (CK 6.698 str. 1 d. 1 p., 6.338 str.). Pagal CK 6.665 str. 1 d. jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą prašydamas, ištaisyti darbų trūkumus, tačiau atsakovas atsisakė taisyti nurodytus trūkumus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ir taip dėl atsakovo veiksmų patyrė nuostolių, ieškovas kreipėsi į trečiuosius asmenis dėl UAB „Glaskek“ atliktų darbų trūkumų taisymo ir patyrė nurodytus nuostolius, kuriuos privalo atlyginti atsakovas ( CK 6.249 str. 4 d. 2 p.).

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taip pat prašė taikyti ieškinio senatį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės ieškinys nesąžiningas, ji specialiai sudarė su trečiaisiais asmenimis sandorius, kad galėtų reikalauti žalos atlyginimo, ieškovė negali perkelti atsakovei tarp ieškovės ir UAB „Rūdupis“ 2013-05-13 sudarytos sutarties pasekmių. Ieškovė į atsakovę dėl durų pirkimo ir montavimo kreipėsi faktiškai baigiantis sutarties įvykdymo terminui – 2013-11-28. Ieškovė neprieštaravo ir sutiko, kad būtų parduotos durys su atsakovės nurodyta varža 1,8W (m2*K). Ieškovei buvo pateikta ir Eksploatacinių savybių deklaracija, kurią priėmė kartu su gaminaisi ir jokių pretenzijų nekėlė. Ieškovė priėmusi darbus 2013-12-31 pretenzijų taip pat nepareiškė. Po to ieškovė atlikdama namo renovacijos darbus – traukdama pro duris kabelius galėjo pažeisti duris. Atsakovei paprašius, durų gamintojas geranoriškai mechaninio pažeidimus pašalino. Nurodė, kad jokių trūkumų nebuvo, nes ieškovė darbus priėmė. Pagal CK 1.125 str. 5 d. 2 p. ieškiniams dėl parduodamų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas. Durų montavimo darbai sudarė nežymią sutartos kainos dalį. Prašė taikyti ieškinio senatį, kurio terminas pradedamas skaičiuoti nuo primos ieškovo pretenzijos pateikimo. Tarp ieškovės ir UAB „Rūdupis“ sudarytos sutarties 6.3. p. netaikytinas, nes šis punktas neleidžia reikalauti delspinigių už nekokybiškai atliktus darbus, nekokybiškus gaminius. Durų trūkumai buvo pašalinti ieškovės pasamdyto asmens. Pateiktos durys nesukliudė ieškovei tinkamai ir laiku atlikti prisiimtų įsipareigojimų UAB „Rūdupis“. Pagal sutarties 10 p. atsiradusius trūkumus turi šalinti ieškovė, o jų laiku nepašalinusi turi mokėti 500 Lt baudą, tačiau ieškovė baudos UAB „Rūdupis“ už defektų nepašalinimą nemokėjo. Pažymi, kad ieškovė turėjo įdėti 12 vnt., durų, o ieškovei parduotos tik 4 durys. Iš ieškovės ir UAB „Rūdupis“ susitarimo dėl delspinigių matyti, kad delspinigiai sutarti ne dėl darbų kokybės, o dėl neatliktų darbų, kuriuos turėjo atlikti ieškovė. Atsakovė darbus atliko 2013-12-31, todėl ieškovės reikalavimai, susiję su 59666,41 Lt priteisimo kaip žalos atlyginimo atmestini. Nurodė, kad nėra atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų. Be to, nurodė, kad susitarime numatyti delspinigiai numatyti nuo visos darbų kainos, susitarimu su UAB „Rūdupis“ dėl delspinigių, ieškovė pati prisiėmė šios susitarimo pasekmes. Su eksperto A. Z. išvada nesutinka.

7Trečiasis asmuo UAB „Metiga“ su ieškiniu nesutiko.

8Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-12 sprendimu UAB „Verslo“ ieškinys atmestas. Priteista iš UAB „Verslo“ atsakovės UAB „Glaskek LT“ naudai 500 Eur ir trečiojo asmens UAB „Metiga“ naudai 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas įvertinęs tai, kad didesnė dauguma ieškovo nurodytų durų defektų nebuvo paslėpti ir galėjo būti nustatomi paprastos apžiūros metu ir net durų priėmimo momentu, apie defektus tarp ieškovės ir atsakovės derybos vyko jau 2014 metų vasario mėnesį, įvertinęs defektų pobūdį ir tai, kad ieškovė yra bendrovė profesionaliai užsiimanti statybos darbais, kurios darbuotojai turi specialių žinių ir gali tinkamai užfiksuoti ir įvertinti durų defektus, teismas sprendė, kad ieškovė, teikdama 2014-03-31 elektroninį laišką jau subjektyviai suvokė, kad jos teisės į kokybiškų durų pateikimą yra pažeistos, todėl ieškinio senaties termino pradžia teismas laikė 2014-03-31. Atsižvelgęs į tai, kad ieškinys elektroniniu būdu teisme gautas 2014-12-30, t.y. praleidus šešių mėnesių ieškinio senaties termino skaičiuojant jį nuo 2014-03-31, teismas sprendė, kad ieškinys atmestinas kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

10Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė tos aplinkybės, kad atsakovė pateikė netinkamos kokybės duris ir nekokybiškai atliko durų montavimo darbus, nes ieškovės pateikto UAB „Skena“ 2014-11-11 akto Nr.14-11/07, kuriame nurodyta, kad ginčo lauko durys neatitinka STR 2.05.20:2006 reikalavimų, aprašomojoje dalyje nurodyti argumentai neatitinka akto išvadų, o išvados yra nekonkrečios ir neparemtos tyrimo eiga, jos neišplaukia iš aprašyto tyrimo, ekspertas A. Z. negali nustatyti vizualiai apžiūrėjęs ar metalinės durys, sumontuotos ( - ), Kaune, yra kokybiškos ir ar atitinka visus reikalavimus, tyrimas dėl durų šiluminės varžos, bandymai nebuvo atlikti, be to, neaišku kokie remonto darbai atlikti.

11Dėl prašomų ieškovės priteisti delspinigių, kuriuos ji sumokėjo UAB „Rūdupis“ pagal 2014-08-06 papildomą susitarimą, teismas nurodė, kad iš šio susitarimo turinio neaišku dėl kokių konkrečiai darbų neatlikimo buvo susitarta, jog ieškovė sumokės delspinigius. Papildomo susitarimo „a“ punkte nurodyta, kad rangovas tinkamai neatliko dalies darbų iki sutartyje nustatyto darbų termino. Iš 2013-05-13 Statybos rangos sutarties matyti, kad darbų atlikimo terminas buvo numatytas iki 2013-11-29, o ieškovė duris pas atsakovę užsakė 2013-11-28, t.y. likus vienai dienai iki nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos, o durys buvo sumontuotos jau pasibaigus darbų terminui. Teismas nurodė, kad tarp ieškovės ir UAB “Rūdupis“ pasirašytos sutarties 6.3 p. nustatė tik teisę reikalauti delspinigių: 1) kai subrangovas neužbaigia darbų sutartu laiku ir 2) kai tinkamai neperduoda privalomų atlikti darbų. Šis sutarties punktas neleidžia reikalauti delspinigių už nekokybiškai atliktus darbus, nekokybiškus gaminius. Kadangi durų trūkumai patenka į šalintinų trūkumų tarpą ir ieškovo teigimu durų trūkumai buvo pašalinti kito asmens jėgomis, todėl teismas sprendė, kad vien tik dėl durų (jeigu ir laikyti, kad jos pateiktos su defektais), trūkumų, UAB “Rūdupis” turėjo ir privalėjo priimti atliktus UAB “Verslo” statybos rangos darbus. Teismas konstatavo, kad nėra visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų (priežastinio ryšio), todėl ieškinys atmestas ir šiuo pagrindu.

12Ieškovė UAB „Verslo“ apeliaciniu skundu skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-12 teismo sprendimą, prašo jį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliantė teigia, kad teismas, pasisakęs, jog UAB „Rūdupis“ turėjo ir privalėjo priimti atliktus ieškovės statybos rangos darbus, nusprendė dėl UAB „Rūdupis“ teisių ir pareigų, nors ši bendrovė nebuvo įtraukta į bylą dalyvaujančiu asmeniu ir taip pažeidė CPK 266 str. bei 329 str. 2 d. 2 p. reikalavimus.Tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, sprendimas naikintinas, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas sprendė dėl neįtraukto į bylą UAB „Rūdupis“ materialiųjų teisių ir pareigų, nes pripažino, kad UAB „Rūdupis“ nepagrįstai reikalavo iš ieškovės 17280,59 Eur netesybų, privalėjo priimti darbus neatsižvelgiant į darbų kokybę, faktiškai teismas įpareigojo UAB „Rūdupis“ grąžinti ieškovei 17280,59 Eur, bei konstatavo tam tikrus sus sutarties vykdymu susijusius aspektus. Teismas, spręsdamas dėl bet kokių UAB „Rūdupis“ teisių ir pareigų, privalėjo bendrovę įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu savo iniciatyva ar šalių prašymu, leisti pateikti UAB „Rūdupis“ paaiškinimus dėl darbų nepriėmimo, vilkinimo juos priimti, 17 280,59 Eur netesybų reikalavimo. Teigia, kad UAB „Rūdupis“ buvo suinteresuota dalyvauti ieškovės pusėje, nes teismui konstatavus, kad bendrovė privalėjo priimti darbus, o ne atsisakyti ir reikalauti netesybų, tiesiogiai blogina UAB „Rūdupis“ teisinę padėtį. Byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo į bylą, įtraukiant į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, UAB „Rūdupis“.

14Be to, apeliantė nurodo, kad teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties termino pradžią ir trukmę, taip pažeisdamas CK 1.125 str., netinkamai vertino, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė pirkimo – pardavimo, bet ne rangos teisiniai santykiai ir tuo pažeidė CK 6.667 str. 1 d., todėl sprendimas yra naikintinas. Netinkamas senaties termino pradžios nustatymas ir netinkamas teisnių santykių kvalifikavimas lėmė netinkamą ieškinio senaties termino trukmės ir pabaigos nustatymą. Net ir laikant, kad tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, ieškovė senaties termino ieškiniui pareikšti nepraleido. Teismas nurodė, kad esant pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams, ieškinys dėl parduotų daiktų trūkumų turi būti pareikštas per CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą dėl parduotų daiktų trūkumų. Tačiau apeliantė, remdamasi kasacinio teismo 2012-02-24 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2012, nurodo, kad parduoto daikto garantijos laikotarpiu nustačius jo trūkumus, pirkėjų teisės pareikšti pardavėjui reikalavimą juos pašalinti CK 1.125 str. nurodyti terminai neriboja, pareikšti pardavėjui reikalavimą (pretenziją) dėl parduoto daikto, kuriam nustatytas kokybės garantijos terminas, trūkumų pirkėjas turi teisę per visą garantijos galiojimo laikotarpį. Remdamasi ta pačia nutartimi, ieškovė nurodo, kad šešių mėnesių senaties terminas pradedamas skaičiuoti ne nuo pretenzijos pateikimo dienos, bet nuo to momento, kai pardavėjas aiškiai atsisako tenkinti pirkėjo reikalavimą arba per protingą laiko tarpą nuo momento, kai pardavėjas apskritai neatsako į pirkėjo pretenzija dėl konkrečių garantinio daikto defektų pašalinimo. Atsakovė pateikė atsakymus į pretenzijas, tačiau jais neatsisakė ištaisyti trūkumus ar tenkinti reikalavimą, teismas nekonstatavo, kad atsakovė atsisakė bendradarbiauti ir pripažino, kad tarp šalių nuolat vyko derybos. Teigia, kad atsakovės 2014-08-06 raštas, kuriuo ji nurodė, kad sutiktų ištaisyti durų defektus, jeigu su ja bus atsiskaityta iki defektų ištaisymo, patvirtina, kad derybos nutrūko 2014-08-06, todėl teismas neturėjo pagrindo laikyti, kad šešių mėnesių senaties eiga skaičiuotina nuo ieškovės pretenzijos 2014-03-31 pateikimo. Apeliantė teigia, jog tarp šalių susiklosčius rangos teisiniams santykiams, ieškinys, kylantis iš rangos teisnių santykių, galėjo būti pareikštas per vienerių metų terminą. Apeliantė nurodo, kad kasacinio teismo 2012-03-09 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2012, detalizuota, kaip rangos tiesinius santykius atskirti nuo pirkimo pardavimo teisinių santykių. Teigia, kad teismas nevertino, kokie santykiai sieja šalis, nustačius, kad šalis sieja rangos teisiniai santykiai, atitinkamai būtų taikoma vienerių metų ieškinio senaties trukmė, kaip numato CK 6.667 str. 1 d. Šį terminą skaičiuojant nuo neteisingai teismo nustatytos datos (2014-03-31), ieškinio senatis būtų suėjusi 2015-03-31, todėl apeliantė teigia, kad ieškinį pateikė nepraleisdama ieškinio senaties termino. Be to, pažymi, kad pati atsakovė teisinius santykius vertino kaip rangos teisinius santykius, nes tikroji šalių valia buvo ne pirkti – parduoti duris, bet jas įrengti, ką patvirtina UAB „Glaskek LT“ 2014-04-03 raštas. Be to, pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovės reikalavimai kildinami iš rangos teisinių santykių. Dėl ko nėra aišku, kodėl teismas ieškinio senaties terminą skaičiavo pagal pirkimo – pardavimo teisės normas.

15Taip pat apeliaciniu skundu teigiama, jog teismo sprendimas yra naikintinas, nes nebuvo atskleista bylos esmė. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad teismas nevertino į bylą pateikto UAB „Skena“ 2014-11-11 ekspertizės akto Nr. 14-11/07 ir 2014-04-04 S. M. termovizinės ekspertizės. Teismas nurodė, kad dėl atliktų ekspertizių patikimumo kilo klausimų, bet į teismo posėdį duoti paaiškinimų ekspertų nekvietė, naujos ekspertizės nepaskyrė. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kodėl ieškovės ieškinys buvo atmestas, be to, teismas sprendime konstatuoja esant neaiškumus, nors privalėjo juos pašalinti ir išaiškinti svarbias aplinkybes.

16Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė neįrodė tos aplinkybės, kad atsakovė pateikė netinkamos kokybės duris ir nekokybiškai atliko durų montavimo darbus, tokiu būdu pažeidė CPK II dalies XIII skyriuje įtvirtintas įrodinėjimo taisykles. Teigia, kad teismas netinkamai vertino jos pateiktus įrodymus, kurie yra pakankami konstatuoti durų ir jų montavimo defektus. Teismas nepateikė argumentų, kodėl apeliantės pateikti įrodymai ydingi, apeliantė teigia, kad ekspertizės akto išvados konkrečios, nurodyta kokie STR reikalavimai yra pažeisti, durų šilumos pralaidumas nustatytas termovizine ekspertize, į bylą pateikta sąmata iš kurios matosi kokie durų darbai detaliai buvo atlikti. Dėl UAB „Skena“ ekspertizės akto apeliantė nurodo, kad aktas atitinka visus ekspertizės aktui keliamus reikalavimus, jame nurodyta, kad durys netinkamai sumontuotos ir nurodyti konkretūs durų montavimo defektai, o durys neatitinka STR 2.05.20:2066 9 ir 12 p. reikalavimų. Nurodo, kad termovizinė ekspertizė, atlikta eksperto S. M., patvirtina, kad durys įrengtos nesandariai, jos praleidžia didelius šilumos kiekius. Ši ekspertizė buvo užsakyta ne ieškovės, bet namo gyventojų, kurie turėjo nusiskundimų dėl nekokybiškai įrengtų durų, tačiau teismas šį įrodymą ignoravo. Teismas sprendime nenurodė, kad byloje dalyvavę liudytojai pripažino, jog durys atsakovės buvo sumontuotos nekokybiškai.

17Apeliantė pažymi, kad trečiojo asmens UAB „Metiga“ atstovai 2015-05-25 teismo posėdžio metu pripažino, kad atsakovė netinkamai įrengė duris, tačiau dėl tų parodymų teismas nepasisakė. Apibendrindama apeliantė pažymi, kad teismas privalo įvertinti visus byloje esančius įrodymus, įskaitant liudytojų parodymus, o juos atmesdamas, privalėjo motyvuoti atsisakymo jais remtis priežastis. To nepadaręs, teismas priėmė neteisėtą ir naikintiną sprendimą.

18Be to, apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad iš papildomo susitarimo neaišku, dėl kokios priežasties ieškovė nespėjo laiku atlikti darbų UAB „Rūdupiui“ ir dėl kokios priežasties turėjo sumokėti šiai bendrovei 17280,59 Eur, pažeisdamas CPK II dalies XIII skyriuje įtvirtintas įrodinėjimo taisykles. Teigia, iš papildomo susitarimo tarp UAB „Rūdupis“ ir ieškovės yra aiškiai matyti, kad darbai vėluojami perduoti dėl atsakovės sumontuotų durų defektų, o 17280,59 Eur yra sumokami būtent dėl šio vėlavimo.

19Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Glaskek LT“ prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas patirtas atsiliepimui į apeliacinį skundą surašyti.

20Atsakovė nurodo, kad teismo sprendimas iš viso nesukėlė jokių teisių ir pareigų UAB „Rūdupis“, jo pagrindu UAB „Rūdupis“ neįgijo nei teisių, nei šiai bendrovei atsirado kokių nors pareigų. Teismas sprendime nėra nurodęs, kad ieškovė neturėjo teisės ar pareigos sumokėti pastarajai bendrovei 17 280,59 Eur, nesprendė ir nieko nepasisakė dėl to, ar tarp ieškovės ir UAB „Rūdupis“ sudarytas 2014-08-06 papildomas susitarimas yra pagrįstas, ar turėjo ieškovė pareigą sumokėti UAB „Rūdupis“ sutartus delspinigius. Teismas paminėtą 2014-08-06 papildomą susitarimą vertino tik ta dalimi ir tik tokia apimtimi, ar atsakovė yra kalta dėl to, kad ieškovė sumokėjo UAB „Rūdupis“ 17 280,59 Eur baudą. Teismas nevertino ieškovės ir UAB „Rūdupis“ tarpusavio įsipareigojimų ir susitarimo prigimties, palikdamas teisę ieškovei ir UAB „Rūdupis“ susitarti dėl bet kokių sutarčių sudarymo šalių sutartomis sąlygomis. Teismas aiškinosi, ar UAB „Glaskek LT“ turi atlyginti ieškovei žalą (delspinigius, kuriuos ieškovė sumokėjo generaliniam rangovui). Todėl teismas sprendime teisingai ir aiškinosi visus žalos atlyginimui atsirasti būtinus elementus. UAB „Glaskek LT“ su UAB „Rūdupis“ nesiejo jokie sutartiniai santykiai, todėl apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad teismas ginčijimu sprendimu sukėlė UAB „Rūdupis“ teises ir pareigas. Apeliantė nepateikė pakankamai argumentų, kurie leistų padaryti išvadą, kad dėl teismo sprendimo UAB „Rūdupis“ atsirado pareigos ar teisės. Teismo sprendime nėra pasisakyta apie tai, kad ieškovė nepagrįstai sumokėjo UAB „Rūdupis“ delspinigius. Ieškovė, atstovaujama advokato, neprašė į bylos nagrinėjimą įtraukti UAB „Rūdupis“. Po teismo sprendimo priėmimo ieškovei neatsirado teisė, o UAB “Rūdupis“ pareiga grąžinti gautas lėšas. Atsakovė nėra 2013-05-13 statybos rangos sutarties šalimi. Būtent ieškovė prisiėmė minėta sutartimi bei jos priedais įsipareigojimus prieš UAB „Rūdupis“.

21Atsiliepimu nurodoma, kad teismas ieškinio senatį taikė pagrįstai, durų montavimo darbai sudarė nežymią sutartos kainos dalį. Teigia, kad remiantis kasacinio teismo 2010-05-18 nutartimi, priimta civilinė byloje Nr. 3K-3-224/2010, taikytina teisės norma, įtvirtinta CK 6.645 straipsnio 4 dalyje. Tarp ieškovės ir UAB „Rūdupis“ pasirašytos sutarties 6.3 punktas nustatė teisę reikalauti delspinigių tik kai: 1) subrangovas neužbaigia darbų sutartu laiku ir 2) tinkamai neperduoda privalomų atlikti darbų. Šis sutarties punktas neleidžia reikalauti delspinigių už nekokybiškai atliktus darbus ar nekokybiškus gaminius. Kadangi durų trūkumai buvo pašalinti jos pasamdyto asmens, vien tik dėl durų trūkumų UAB „Rūdupis“ turėjo ir privalėjo priimti atliktus UAB "Verslo" statybos rangos darbus. Mano, kad ieškovė neatliko visų darbų sutarties dienai ir jų pateiktos durys nesukliudė ieškovei tinkamai ir laiku vykdyti sutartimi su UAB „Rūdupis“ prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi ieškovė iš atsakovės prekes užsakė jau po sutarties termino pabaigos, todėl teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovė neturėjo pareigos mokėti delspinigius už nekokybiškų durų įstatymą, o juos mokėjo dėl to, kad ne laiku atliko visus statybos rangos sutartyje numatytus darbus. Iš Statybos darbų žurnalo Nr. l yra matyti, kad po 2013-11-29 ieškovė dar atlikinėjo darbus. Pažymi, kad kad Statybos darbų žurnale Nr. 1 nėra žymos, kad darbų kokybė neatitinka reikalavimų. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovė yra sumokėjusi UAB „Rūdupis“ baudą už nesavalaikį statybos darbų atlikimą. Durys turėjo būti įdėtos po keturių mėnesių nuo ieškovės ir UAB „Rūdupis“ sutarties pasirašymo, t.y. 2013 metų rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Šiuos darbus ieškovė aiškiai vėlavo atlikti ne dėl atsakovės kaltės, nes ji dėl durų pirkimo kreipėsi tik 2013 metų gruodžio mėnesį. Pažymima, kad iš ieškovės ir UAB „Rūdupis“ susitarimo matyti, kad delspinigiai sutarti ne dėl darbų kokybės, o dėl neatliktų darbų , kuriuos turėjo atlikti ieškovė. Ieškovė ir UAB „Rūdupis“ nustatė delspinigius ne nuo neįvykdytų darbų sumos, o nuo visos darbų kainos. Žinodama, kad sutartį reikia įvykdyti iki 2013-11-29, ieškovė užsakymą patvirtino po šio termino, sutiko su blogesnių techninių charakteristikų durų negu privalėjo pateikti UAB „Rūdupiui“ pateikimu. Pareigos mokėti delspinigius dėl durų, jeigu ir pateiktų su defektais, ieškovė neturėjo. Nurodo, kad eksperto A. Z. išvados paremtos ne ieškovės ir atsakovės susitarimu dėl durims keliamų reikalavimų, o UAB „Rūdupis“ pateikta ieškovei dokumentacija, dėl ko teismas neturėjo remtis paminėto eksperto išvadomis. Prieš pasirašant užsakymą ir atiduodant gamybai, užsakovas UAB „Verslo“ 2013-12-02 elektroniniu paštu buvo informuotas, kad lauko metalinių durų, kurių U-1.4 atsakovė negali pasiūlyti ir neturi sertifikato Nr. SPSC 8895, tačiau, nepaisant to, užsakovė 2013-12-09 pasirašė komercinį pasiūlymą. Metalinės durys atitinka visus reikalavimus, kurie yra nurodyti gamintojo UAB „Metiga“ eksploatacinių savybių deklaracijoje. Nurodo, kad pateikti Statybos darbų priėmimo ir perdavimo aktai, surašyti UAB „Verslo“ ir UAB „Rūdupis“, rodo, kad jokio durų remonto atlikti po 2014-07-30 nereikėjo, nes UAB „Rūdupis“ duris, montavimo darbus priėmė be pastabų, o po Galutinio statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo 2014-07-30 dieną, kuriuo konstatuota visiškas darbų priėmimas, nebuvo teisinio ir faktinio pagrindo ieškovei pasirašyti su UAB „Rūdupis“ 2014-08-06 Papildomą susitarimą prie 2013-05-13 Statybos rangos sutarties. Atsakovė mano, kad ieškovė ir UAB „Rūdupis“ veikė susitarę, kad galėtų nesąžiningai reikalauti iš UAB „Glaskek LT“ nesamos žalos atlyginimo. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Verslo“ ir UAB „Rūdupis“ yra tarpusavyje susiję asmenys.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Metiga“ prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovės turėtas išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atsiliepimu nesutinkama su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu pasisakė dėl į byla neįtraukto asmens - UAB „Rūdupis“ teisių ir pareigų ir kad tai yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą. Nurodo, kad skundžiamas teismo nesukėlė jokių teisių ir pareigų UAB „Rūdupis“, to apeliantė niekaip nepagrindžia. Ieškovė neteisingai aiškina pirmosios instancijos teismo sprendimo esmę. Teismas nenagrinėjo klausimo ar UAB „Rūdupis“ ir ieškovės susitarimas yra teisėtas bei pagrįstas. Jis tik vertino, ar UAB „Glaskek LT“ padaryti sutarties vykdymo pažeidimai buvo tokie, kad ieškovė patyrė nuostolius ir turėjo sumokėti baudą. Teismas sprendime nenurodė, kad ieškovė neturėjo pareigos sumokėti pastarajai bendrovei 17 280,50 Eur. Teismas papildomą 2014-08-06 susitarimą vertino ta apimtimi, ar atsakovė UAB „Glaskek LT“ yra kalta dėl to, kad ieškovė sumokėjo „Rūdupis“ 17 280,59 Eur baudą. Teismas sprendime nurodė, kad nėra pakankamai įrodymų, kad ieškovė turėjo sumokėti 2014-08-06 papildomame sutartyje numatytus delspinigius išimtinai dėl atsakoves UAB „Glaskek LT“ kaltės. Teismas nurodė, kad ieškovė statybos rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl statybos darbų termino pabaigos neįvykdė ne dėl UAB „Glaskek LT“ kaltės. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo pažymi, kad UAB „Glaskek LT“ žala kildinama iš netinkamo sutarties, sudarytos tarp UAB „Glaskek LT“ ir UAB „Verslo“, vykdymo, o ne iš delikto, dėl ko byloje ir buvo aiškinamasi ar UAB „Glaskek LT“ pažeidė sudarytą sutartį su UAB „Verslo“. Atsakovė nėra statybos rangos 2013-05-13 sutarties šalimi, tad šios sutarties sąlygų vykdyti ir pažeisti negalėjo. Pažymi, kad UAB „Verslo“ pateikė atsakovei UAB „Glaskek LT“ užsakymą dėl durų ne tokių (prastesnės kokybės) techninių charakteristikų, kokius reikalavimus pagal pastato renovacijos projektą durims kėlė UAB „Rūdupis“. Statybos darbų žurnale esantys duomenys patvirtina, kad darbų kokybė atitinka projekto ar norminių dokumentų reikalavimus, šie duomenys nebuvo paneigti, tikėtina, kad durys buvo apgadintos jas mechaniškai pažeidžiant statybos eigos metu, po sumontavimo. Bendrovė pagamino duris tokias, dėl kokių susitarė, jos atitinka visus reikalavimus, kurie yra nurodyti gamintojo UAB „Metiga“ eksploatacinių savybių deklaracijoje.

23Ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, teismo sprendimas dalyje naikinamas ir byla perduodama pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo ( CPK 329 str.2 d.4 p.).

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.). į apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo ribas, pasisakoma dėl skundų pagrindinių teisiškai reikšmingų teiginių.

25Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų. Vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 str.2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis Nr. 3K-3-346/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; kt.). Aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; kt.).Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011).

26Kolegijos vertinimu, šioje byloje ir susiklostė tokia situacija, kad pirmos instancijos teismas netiesiogiai pasisakė dėl apelianto ir UAB“Rudūpys“ tarpusavio teisių ir pareigų jiems vykdant 2013-05-13 rangos sutartį ir 2014-08-06 papildomą susitarimą prie jo. Nors teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje įsipareigojimų ar nurodymų „Rudūpiui“ tiesiogiai nėra nustatyta, bet sprendimo aprašomojoje dalyje daroma išvada, jog durų trūkumai pagal statybos rangos sutartį ir CK reikalavimus patenka tarp šalintinų trūkumų.Vien dėl durų trūkumų, jeigu ir laikyti, kad jos pateiktos su jais, „Rudūpys“ turėjo ir privalėjo priimti atliktus statybos rangos darbus. Tokia teismo išvada iš esmės reiškia, jog nebuvo nei sutartinio ( sutarties 6.3 p.), nei įstatyminio pagrindo susitarti dėl netesybų mokėjimo ir gali sudaryti prielaidas ginčui tarp ieškovo ir „Rudūpio“ dėl mokėjimų pagal papildomą susitarimą pagrįstumo.

27Dėl pasakyto kolegija sprendžia, jog yra pagrindas teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo įtraukiant į procesą UAB “Rudūpys“.

28Nagrinėjant bylą iš naujo teismas turėtų pakartotinai spręsti kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp šąlių ir kokios teisės normos, atitinkamai ir reglamentuojančios ieškinio senaties terminų skaičiavimo taisykles, taikytinos. Pastebima, jog teismo sprendime tiesiogiai nenurodyta ar teismas nustatė tarp šalių susiklosčius pirkimo-pardavimo, ar rangos santykius, o atsižvelgiant į tai, jog taikytas CK 1.125 str.2 p. nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų , sprendžiama jog ginčą teismas sprendė pagal CK 6 knygos 4 dalies XXIII skyriaus Pirkimas-pardavimas normas. Ieškovas gi įrodinėjo, jog ginčas turi būti sprendžiamas pagal rangos taisykles, nes šalys sudarė būtent tokią sutartį. Taigi, šalys nurodė skirtingus faktinius sutartinius pagrindus, bet teismo sprendime iš esmės nėra motyvuota kodėl pasirinktas kažkuris iš jų. Šiame ginče komplikuota tai, kad šalys nesudarė atskiros rašytinės sutarties. Todėl, aiškinant sutarties pobūdį ir turinį, tai atliktina pagal sutarčių aiškinimo taisykles- sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.( CK 6.165 str.).

29Kolegija atkreipia dėmesį, kad iki ginčas persikėlė nagrinėjimui į teismą, pats atsakovas ginčą vertino kaip kylantį iš rangos teisinių santykių ( 2014-04-03 raštas ieškovui (t.1, b.l.126, 132), 2014-08-06 atsakymas į ieškovo pretenziją( t.1, b.l.140). Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas irgi daro nuorodą į CK 6.662 str.2 d. reguliuojančią rangos teisinius santykius. Pagal CK 6.645 str. rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Pagal to paties straipsnio 4 d., jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo-pardavimo sutartimi. Šio ginčo atveju atliekamų darbų vertė nedidelė -apie 5 %, bet suabsoliutinti tik šį požymį sprendžiant dėl sutarties pobūdžio negalima. Iš bylos įrodymų aišku, jog šalys suvokė, jog durys bus ne tik parduodamos, bet ir gaminamos( tą atliko tretysis asmuo (t.1.b.l.141-142), nes jos turi atitikti konkrečius išmatavimus, techninius reikalavimus ir pan.(susirašinėjimas elektroniniu paštu t.1, b.l.116-118), atsakovas atsiuntė komercinį pasiūlymą kur nurodyta kokios durys bus , jų metmenys ir pan.( t.1, b.l.47) ,jos panaudotos statybos rangos sutarties pagrindu tvarkomame pastate. Teismas turėtų vertinti ar šių požymių visuma neduotų pagrindo sutartinius santykius vertinti kaip rangos kas atitinkamai sąlygotų ir kitokių ieškinio senaties termino taisyklių taikymą.

30Kadangi teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo, dėl kitų skundo motyvų nepasisakoma, bet pastebima, jog bylą pakartotinai nagrinėjant ir atliekant įrodymų tyrimą, teismas pakartotinai turėtų vertinti ar byloje pateikti duomenys( fotomedžiaga, termovizinio tyrimo duomenys ir kt.) yra pakankami išvadoms dėl durų atitikimo standartų reikalavimams padaryti, ar turint pakankamos ir kokybiškos medžiagos netikslinga, esant atitinkamam šalių prašymui, atlikti ekspertinį tyrimą trūkumams, jų atsiradimo priežastims konstatuoti ( CPK 212 str.).

31Kadangi teismo sprendimas naikinamas CPK 329 str.2 d.2 p. pagrindu, apeliantui grąžinamas jo sumokėtas žyminis mokestis.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

Nutarė

33Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Sugrąžinti UAB“Verslo“ žyminio mokesčio 570 € sumokėto vietinio mokėjimo 2015-07-08 nurodymu AB SEB bankas. Mokesčio grąžinimą pavesti VMI.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 19 006,34 Eur (65625,09 Lt)... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-09 ieškovas UAB „Glaskek“ pateikė... 4. CK 6.663 str. 1 d. numato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo... 5. UAB „Glaskek“ pažeidė CK 6.256 str. 1 d. numatytą pareigą tinkamai ir... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taip pat prašė taikyti... 7. Trečiasis asmuo UAB „Metiga“ su ieškiniu nesutiko.... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-12 sprendimu UAB „Verslo“... 9. Teismas įvertinęs tai, kad didesnė dauguma ieškovo nurodytų durų defektų... 10. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė tos aplinkybės, kad atsakovė... 11. Dėl prašomų ieškovės priteisti delspinigių, kuriuos ji sumokėjo UAB... 12. Ieškovė UAB „Verslo“ apeliaciniu skundu skundžia Panevėžio miesto... 13. Apeliantė teigia, kad teismas, pasisakęs, jog UAB „Rūdupis“ turėjo ir... 14. Be to, apeliantė nurodo, kad teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties... 15. Taip pat apeliaciniu skundu teigiama, jog teismo sprendimas yra naikintinas,... 16. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė neįrodė... 17. Apeliantė pažymi, kad trečiojo asmens UAB „Metiga“ atstovai 2015-05-25... 18. Be to, apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad iš papildomo... 19. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Glaskek LT“... 20. Atsakovė nurodo, kad teismo sprendimas iš viso nesukėlė jokių teisių ir... 21. Atsiliepimu nurodoma, kad teismas ieškinio senatį taikė pagrįstai, durų... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Metiga“ prašo... 23. Ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, teismo sprendimas dalyje naikinamas... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti... 26. Kolegijos vertinimu, šioje byloje ir susiklostė tokia situacija, kad pirmos... 27. Dėl pasakyto kolegija sprendžia, jog yra pagrindas teismo sprendimą... 28. Nagrinėjant bylą iš naujo teismas turėtų pakartotinai spręsti kokie... 29. Kolegija atkreipia dėmesį, kad iki ginčas persikėlė nagrinėjimui į... 30. Kadangi teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo,... 31. Kadangi teismo sprendimas naikinamas CPK 329 str.2 d.2 p. pagrindu, apeliantui... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. sprendimą... 34. Sugrąžinti UAB“Verslo“ žyminio mokesčio 570 € sumokėto vietinio...