Byla e2-2936-656/2019
Dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo, trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“, Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei,

2dalyvaujant ieškovo UAB “Radvilų rūmai” direktoriui G. Č. ir atstovui advokatui J. S., atsakovo BUAB “Primadis” bankroto administratoriaus UAB “Bankrotų administravimo grupė” įgalioatm asmeniui A. G., trečiojo asmens VĮ “Registrų centras” įgaliotiems asmenims M. N. ir K. T.,

3išnagrinėjęs ieškovės UAB „Radvilų rūmai“ ieškinį atsakovėms UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir BUAB „Primadis“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo, trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“, Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.

5Ieškovo argumentai

61.

7Ieškovė UAB „Radvilų rūmai“ pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (Atsakovas I) ir BUAB „Primadis“ (Atsakovas II), kuriuo prašoma: Pripažinti negaliojančiu BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“ įgalioto asmens A. G. 2019-03-25 sprendimą „Dėl elektroinių varžytinių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ nuo jo priėmimo dienos (ab initio); Įpareigoti atsakovą UAB „Bankroto administravimo grupė“ atšaukti varžytines Nr. 166770; Įpareigoti atsakovą UAB „Bankroto administravimo grupė“ ir atsakovą BUAB „Primadis“ grąžinti Ieškovui jo sumokėta dalyvio mokestį, t. y. 166 782 Eur.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo 2019-02-21 vykusiose varžytynėse Nr. 166770, kuriose buvo pardavinėjamas bankrutuojančios UAB „Primadis“ nekilnojamasis turtas: 3587,18 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos — gamybinės patalpos, garažas, transformatorinė, kontrolinis punktas, administracinės patalpos, kitos administracinės patalpos, , trečios administracinės patalpos ir 0,88 ha ploto žemės sklypas, esantys ( - ) (toliau - Turtas).

103.

11Ieškovė, atstovaujama vadovo G. Č., varžytynėse sistemingai kėlė už Turtą siūlomą sumą, tačiau darydama paskutinį užfiksuotą siūlymą (likus 7 sekundėms iki varžytynių pabaigos) ir pradėjus strigti varžytynių sistemai, ieškovė padarė klaidą. Ieškovė vietoj norimos pasiūlyti 2 170 100 Eur sumos (pakelti statymą 52 100 Eur) paspaudė vieneto mygtuką klaviatūroje, todėl už Turtą pasiūlė 2(1) 170 100 Eur sumą (pakėlė siūlymą per 19 052 100 Eur). Taigi, dėl techninės klaidos buvo pasiūlyta 10 kartų didesnė kaina nei tikroji siūlymo vertė (norėta pasiūlyti 2 170 100 Eur). Ieškovės tvirtinimu, ji buvo sąžininga, o jos klaidą iš esmės lėmė elektroninių varžytynių sutrikimai. aukščiau nurodytas klaidingas kainos įvedimas buvo sąlygotas www.evarzvtvnes.lt sistemos techninių klaidų (teigiama, kad nebuvo pasirodęs įspėjamasis užrašas, vyko nuolatinis sistemos strigimas ir pan.). Ieškovas šį teiginį grindžia išimtinai Vį „Registrų centras" raštu, kuriame nurodyta, kad <...> nustatyta, kad 2019 m. vasario 21 d. nuo 09:00 vai. iki 09:05 vai., vykstant varžytynėms N r. 166770, užfiksuotas Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemio (toliau - sistema) sutrikimas, dėl kurio varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikta aktuali varžytynių eiga ir informacija sistemoje.

124.

13Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 (Nauja redakcija nuo 2015-09-01 Nr. 1475, 2014-12-23) (toliau - Aprašas) 39 str. yra nurodyta, kad: „Jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali ar negalėjo būti vykdomos, varžytynių vykdytojas paskelbtas varžytynes nedelsdamas atšaukia per ĮRBIS naudotojo sąsają specialiojoje interneto svetainėje. “. Šio straipsnio formuluotė yra beveik tokia pati įtvirtintajai CPK 703 str. Šie straipsniai skiriasi tik tuo, kad CPK 703 str. yra įtvirtinta antstolio pareiga atšaukti varžytines paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių varžytinės negali ar negalėjo būti vykdomos, o Aprašo 39 str. yra įtvirtinta varžytinių vykdytojo (šiuo atveju Atsakovo I) pareiga atšaukti varžytines paaiškėjus anksčiau nurodytoms aplinkybėms.

145.

15Ieškovas nurodė, kad Atsakovas I, paaiškėjus, kad dėl sistemos veikimo sutrikimų varžytinių metu buvo padaryta siūlymo klaida, po kurios varžytinės faktiškai nebegalėjo vykti, privalėjo, vadovaudamasis Aprašo 39 str., varžytines atšaukti. Varžytinių dalyviai, pamatę, kad už varžytinių objektą yra siūloma visiškai rinkos kainos neatitinkanti suma (Ieškovo atveju pasiūlyta suma rinkos kainą viršija 10 kartų), nuo šios sumos pasiūlymo momento varžytinėse faktiškai nebedalyvauja, kadangi ne tik realiai praranda galimybę varžytines laimėti, bet ir netenka suinteresuotumo siūlyti tokią kainą, kuri akivaizdžiai neatitinka rinkos vertės. Taigi, esant tokiai situacijai, konstatuotina, jog varžytinės nebegali būti vykdomos ir turi būti atšaukiamos taikant Aprašo 39 str. Ieškovo poziciją dėl varžytinių atšaukimo būtinumo patvirtina ir aktuali teismų praktika, kadangi joje pripažįstama, jog netyčinis akivaizdžiai klaidingos kainos pasiūlymas yra pagrindas varžytines atšaukti.

166.

17BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. 2019-03-25 priėmė sprendimą „Dėl elektroninių varžytinių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ (toliau - Ginčijamas sprendimas), kuriuo Nutarė pripažinti Varžytines neįvykusiomis Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytinių aprašo (toliau - Aprašas) 44.3 p. pagrindu; paskelbti specialioje interneto svetainėje apie tai, kad Varžytinės pripažintos neįvykusiomis, o pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminui, varžytinių dalyvio sumokėtą mokestį pervesti į atskirą sąskaitą; nustatė, kad pakartotinės varžytinės bus skelbiamos ne ankščiau, kaip po 20 dienų nuo varžytinių paskelbimo neįvykusiomis Aprašo nustatyta tvarka.

187.

19Bankroto administratoriui priėmus Ginčijamą sprendimą (nepaisant to, kad jis turėjo pakankamai duomenų apie būtinybę Varžytines atšaukti), buvo pažeisti bendrieji civilinės teisės principai, numatyti CK 1.5 str. (teisingumas, sąžiningumas, protingumas), todėl toks sandoris pripažintinas niekiniu (CK 1.78 str.), kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 str.). Pagal bendrąją taisyklę, šis sandoris (Ginčijamas sprendimas) pripažintinas negaliojančiu ab initio, t, y. naikintinas nuo jo priėmimo dienos (CK 1.95 str. 1 d.).

20II.

21Atsakovo argumentai

228.

23Atsakovas BUAB „Primadis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad 2019 m. vasario 21 d. 09:10 val. administratorius gavo automatinį Vį „Registrų centras" pranešimą apie įvykusias varžytynes ir jų laimėtoją - ieškovą. Jokių pranešimų iš Vį „Registrų centras" apie sistemos trikdžius, lėmusius klaidingą laimėtojo paskelbimą nebuvo gauta. Vien ta aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo, suklydęs, kreipiasi į administratorių ir nurodo, kad buvo trikdžiai, ir dėl jų pastarasis suklydo, nesudaro pagrindo administratoriui imtis kokių nors veiksmų. Administratorius nekontroliuoja www, e va rz vt vn es. lt sistemos, neturi prieigos nustatyti sistemos trikdžius, tai išimtinai atlieka Vj „Registrų centras".

249.

25Jau įvykusių varžytynių negalima atšaukti esant vien tik aplinkybei, kad varžytynių dalyvis suklydo. Ginčo varžytines sudarė šie etapai: 1) paskelbtos turto varžytynės; 2) Ieškovas susipažino su parduodamu turtu; 3) 2019 m. vasario 21 d. sistemoje www.evarzvtvnes.lt buvo vykdomos varžytynės; 4) 2019 m. vasario 21 d. 09:05:59 vai. varžytynės pasibaigė, jas laimėjus Ieškovui; 5) terminas atsiskaitymui už turtą - 2019 m. kovo 23 d.; 6) 2019 m. kovo 24 d. gautas pranešimas iš Vį „Registrų centras" apie termino, skirto atsiskaitymui už turtą, pasibaigimą; 7) 2019 m. kovo 25 d. administratorius priėmė sprendimą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad varžytynių atšaukimas buvo galimas tik joms nepasiekus ketvirtosios stadijos, kadangi Vį „Registrų centrui" pranešus apie varžytynių laimėtoją, varžytynių atšaukimas yra negalimas. Laimėtojui nustatytu terminu nesumokėjus turto kainos vadovaujamasi Aprašo 44 punktu ir varžytynės laikomos neįvykusiomis. Be to, varžytynių atšaukimo pagrindai privalo būti objektyvios aplinkybės - pvz., parduodamo turto suvaržymų nustatymas; parduodamo turto nuosavybės neturėjimas ir pan. Tokios subjektyvios aplinkybės, kaip varžytynių dalyvio suklydimas nurodant kainą negali būti pripažįstamos kaip objektyviomis, kaip tai numato Aprašo 44 punktas.

2610.

27Varžytinių atšaukimas ginčo atveju vadovaujantis Aprašo 39 punktu nebuvo įmanomas, vien dėl ieškovo suklydimo nurodant turto pirkimo kainą elektroninėje varžytynių sistemoje, todėl, ieškovui neįvykdžius pareigos sumokėti už turtą nurodytos kainos, varžytynės 2019 m. kovo 25 d. administratoriaus sprendimu buvo paskelbtos neįvykusiomis.

2811.

29Iki šios dienos nėra teismų praktikos, nagrinėjančios bankroto administratoriaus teisę atšaukti elektronines varžytynes, jų dalyviui pasiūlius gerokai per didelę kainą (vadovaujantis Aprašu), pagal analogiją taikytini kasacinio teismo išaiškinimai dėl antstolių teisės atšaukti elektronines varžytynes, jų dalyviui pasiūlius gerokai per didelę kainą (vadovaujantis LR Civilinio proceso kodeksu (toliau - CPK). Analogijos taikymas šioje vietoje taikytinas įvertinus antstolio ir bankroto administratoriaus teisių ir pareigų panašumą vykdant varžytynes elektroninėje sistemoje www.evarzvtvnes.lt.

3012.

31Pagal kasacinio teismo praktiką nesant jrodymų, kad varžytynių sistemoje buvę trikdžiai tiesiogiai lėmė valinius ieškovo veiksmus spaudžiant kompiuterio klavišus, akivaizdu, ieškinio tenkinimas būtų traktuojamas kaip ieškovo piktnaudžiavimas teise ir atsakomybės bei rizikos už savo veiksmus neprisiėmimas.

3213.

33Aministratorius neturi galimybės ir pareigos vertinti kiekvieno varžytynių dalyvio dalyvavimo varžytynėse tikslo ir aplinkybių. Tame tarpe, bankroto administratorius neturi objektyvių galimybių vertinti, kur, kaip ir kada konkretus varžytynių dalyvis suklydo. Kiekvienas varžytynių dalyvis privalo susipažinti su varžytynių tvarkos aprašu, įvertinti savo galimybes dalyvauti varžytynėse (tiek finansines, tiek ir psichologines), suprasti vienokių ar kitokių atliekamų veiksmų varžytynių metu galimai atsiusiančias pasekmes, ir šioms atsiradus - prisiimti už savo veiksmus atsakomybę. Ieškovas pripažįsta, kad suklydo, o suklydimą be varžytynių sistemos sutrikimų motyvuoja tuo, kad Ieškovas dalyvavo varžytynėse pirmų kartų, anksčiau to niekada nėra daręs, todėl natūralu, kad patyrė stresų, kurį didino ir tai, kad siūloma suma Ieškovui yra labai didelė. Atsakovas pareiškia, kad dalyvavimas varžytynėse pirmą kartą neužkerta kelio detaliai pasidomėti varžytynių sistemos veikimo principais. Be to, ieškovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie turi patirties varžytynių dalyvavime. Ieškovas, varžytynių metu rankiniu būdu pateikė kainos pasiūlymą, kuris, nepaisant Ieškovo pasiteisinimų (klaidos, sistemos sutrikimų, nepatyrimo, streso), yra valinis veiksmas. Galima teigti, kad Ieškovas valinius veiksmus atliko savo rizika, dėl kurių kilusias pasekmes turi prisiimti pats. Esminis suklydimas pasiūlant gerokai didelę turto kainą neatitinka CK 1.90 straipsnio 5 dalies nuostatų, pagal kurias suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati.

3414.

35Taigi, net ir nustačius, kad sistemoje varžytynių metu buvo trikdžiai, laikytina, kad kainos įvedimas rankiniu būdu, kaip tai atliko ieškovas, buvo valinis veiksmas, kurį jis atliko niekieno neverčiamas ir kurio pasekmes ieškovas privalėjo įvertinti prieš dalyvaudamas varžytynėse. Tenkinant skundus dėl varžytynių atšaukimo dėl gerokai didesnės kainos pasiūlymo, būtu atvertas kelias piktnaudžiauti teise, neprisiimant sau jokios rizikos. Ieškovą paskelbus varžytynių laimėtoju, jam atsirado pareiga sumokėti varžytynėse pirkto turto kainą, o jam nustatytu terminu nesumokėjus 2019 m. kovo 25 d. administratorius priėmė sprendimą ir pripažino varžytynes neįvykusiomis, o ieškovo sumokėtą dalyvio mokestį, vadovaujantis Aprašo 45 punktu, panaikinus pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, pervesti į atskirą įmonės sąskaitą lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais.

3615.

37Teismas turi teisę ginčą nagrinėti ne tik Aprašo nuostatų kontekste, tačiau ir vadovaudamasis LR Civilinio kodekso normomis. Tokiu būdu, Administratoriaus priimto Sprendimo galiojimas neturi jokios reikšmės ginčo nagrinėjimo baigčiai.

3816.

39Atsakovas taip pat nurodė, kad įvyko pakartotinės varžytinės, tačiau turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę kainą negu ieškovo ketinta siūlyti 2 170 100 Eur kaina

40III.

41Trečiojo asmens argumentai

4213.

43Trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras” prašė bylą spręsti teismo nuožiūra ir nurodė, kad pagal Aprašo 3 p. „turto pardavimą iš varžytynių organizuoja Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirtas bankroto administratorius“. Aprašo 4 p. nurodoma, kad „turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt“. Ir nors minėtą interneto svetainę tvarko bei administruoja Registrų centras, visgi jam nėra suteikta kompetencija spręsti, kokiais atvejais varžytynės turėtų būti atšauktos ir ar Ieškovui turėtų būti grąžintas jo sumokėtas dalyvio mokestis.

4414.

45Ieškovas ieškiniu pripažįsta, kad kainą jis kėlė kelis kartus, tačiau tik „darydamas paskutinį užfiksuotą siūlymą (likus 7 sekundėms iki, Ieškovo manymu, varžytynių pabaigos) ir pradėjus striginėti varžytynių sistemai, Ieškovas padarė klaidą. Ieškovas vietoje norimos pasiūlyti 2 170 000 Eur sumos (pakelti sumą 52 100 Eur) paspaudė vieneto mygtuką klaviatūroje, todėl už turtą pasiūlė 2(1) 170 100 Eur sumą“. VĮ “Registrų centras” buvo atlikta 2019-02-21 vykusių Varžytynių detali analizė ir įvertinti būtent su ieškovu bei jo galimybėmis dalyvauti Varžytynėse, o taip pat sėkmingai atlikti atitinkamus veiksmus susiję duomenys. Išanalizavus Sistemą ir veiksmus dalyvio (t. y. ieškovo) pusėje, buvo nustatyta, kad visi Varžytynių metu ieškovo atliktų kainos kėlimų blokai yra identiškos struktūros.

46Teismas

konstatuoja:

47Teismo nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir teismo sprendimo argumentai

4815.

49Ieškovas nurodė faktines aplinkybes, kad 2019 m. vasario 21 d. ieškovas, atsotvaujamas direktoriaus G. Č., dalyvavo varžytinėse Nr. 166770, kurių metu buvo pardavinėjimas Turtas. Ieškovas nuosekliai dalyvavo varžytinėse ir sistemingai kėlė už Turtą siūlomą sumą, tačiau darydama paskutinį užfiksuotą siūlymą (likus 7 sekundėms iki, Ieškovo manymu, varžytinių pabaigos) ir pradėjus striginėti varžytinių sistemai, ieškovas padarė klaidą. Ieškovas vietoje norimos pasiūlyti 2 170 100 Eur sumos (pakelti statymą 52 100 Eur) paspaudė vieneto mygtuką klaviatūroje, todėl už Turtą pasiūlė 2(1) 170 100 Eur sumą (pakėlė siūlymą per 19 052 100 Eur). Ieškovo tvirtinimu, dėl techninės klaidos buvo pasiūlyta 10 kartų didesnė kaina nei tikroji siūlymo vertė (norėta pasiūlyti 2 170 100 Eur).

5016.

51Teismas daro išvadą, kad pasitvirtino ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės dėl ieškovo atstovo klaidos teikiant paskutinį kainos statymą. Teismo vertinimu, neįrodytas teiginys, kad klaida įvyko dėl trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ administruojamo specialaus interneto puslapio www.evažytines.lt esminio veiklos sutrikimo, kuris pasireiškė tuo, kad ieškovui pasiūlius daug kartų didesnę kainą, kompiuterio ekrane nebuvo parodyta lentelė, kuri perspėja, kad siūloma kainą žymiai viršija ankstesnę kainą. Esminio interneto puslapio sutrikimo aplinkybė neįrodyta. Šios aplinkybės nepatvirtina ir ieškovo pateiktas VĮ „Registrų centras“ atsakymas į ieškovo prašymą, kuriame nurodyta: „Išanalizavus 2019 m. vasario 21 d. varžytynių sistemos veikimo ataskaitas, varžytynių dalyvių sistemoje fiksuotų veiksmų eigą, nustatyta, kad 2019 m. vasario 21 d. nuo 9:00 val. iki 09:05 val., vykstant varžytynėms Nr. 166770, užfiksuotas Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemio (toliau – sistema) sutrikimas, dėl kurio varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikta aktuali varžytynių eiga ir informacija sistemoje.”, nes rašto teiginiai nepagrįstas objektyviais duomenimis ir konkrečiomis sutrikimo aplinkybėmis.

5217.

53Tuo tarpu trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras” atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Registrų centrui išanalizavus sistemą ir veiksmus dalyvio (t. y. ieškovo) pusėje, buvo nustatyta, kad visi Varžytynių metu Ieškovo atliktų kainos kėlimų blokai yra identiškos struktūros (VĮ “Registrų centras” atsiliepimo priedas Nr. 1). Kiekvienas kainos kėlimo blokas susideda iš tų pačių 6 sudėtinių dalių, kaip kad ir paskutinis ieškovo atliktas kėlimas, atvaizduotas apačioje esančioje lentelėje. Lentelėje fiksuoti veiksmai seka vienas po kito ir tokia eiga galima tik tuomet, jeigu prieš tai buvęs veiksmas atliktas sėkmingai. Atsiliepimuo į ieškinį priede Lentelėje Nr. 1 pažymėta eilutė atspindi tai, kad iš dalyvio pusės yra paspaudžiamas mygtukas „siūlyti“. Nr. 2 seka tik po to, jeigu statymo reikšmė validi. Nr. 3 pažymėtas veiksmas rodo, kad dalyvis paspaudė mygtuką „Ar tikrai siūlote?“, po ko seka likę veiksmai, atspindintys, jog statymo užklausa buvo sėkmingai pateikta ir kainos kėlimas įvyko. Papildomai buvo atlikta ir dalyvio (t. y. Ieškovo) veiksmų serverio pusėje analizė (VĮ “Registrų centras” atsiliepimo priedas Nr. 2), atspindinti, kad visais atvejais buvo sėkmingai iškviesta kainos kėlimo procedūra. Išėmus aukciono statuso atnaujinimo išrašą (VĮ “Registrų centras” priedas Nr. 3) nustatyta, kad intervale 09.00.52,230 - 09.00.57,807 serveris kas sekundę sėkmingai apdorojo ir atsakė į 6 sistemos (dalyvio pusėje) automatiškai siunčiamas užklausas aukciono informacijai atnaujinti.

5418.

55Išdėstyti įrodymai paneigia ieškovo versiją, kad dalyvis (ieškovo atstovas G. Č.) tikrai paspaudė mygtuką „Ar tikrai siūlote?“, nes, priešingai nei tvirtina ieškovas, perspėjimo lentelė monitoriaus ekrane buvo pasirodžiusi. Todėl teismas vertina ieškovo klaidą, konstatuodamas, kad klaidos neįtakojo interneto puslapio www.evažytines.lt veikimo sutrikimai.

5619.

57Aprašo 3 punkte nurodyta: „turto pardavimą iš varžytynių organizuoja Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirtas bankroto administratorius“. Aprašo 4 p. nurodoma, kad „turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt“.

5820.

59Atsakovas pagrįstai nurodė, kad, paaiškėjus, kad dėl sistemos veikimo sutrikimų varžytynių metu buvo padaryta siūlymo klaida, po kurios varžytynės faktiškai nebegalėjo vykti, privalėjo, vadovaudamasis Aprašo 39 str., varžytynes atšaukti.

6021.

61Atsakovas nurodė, kad 2019 m. vasario 21 d. 09:10 val. administratorius gavo automatinį VĮ „Registrų centras" pranešimą apie įvykusias varžytynes ir jų laimėtoją - ieškovą. Jokių pranešimų iš VĮ „Registrų centras" apie sistemos trikdžius, lėmusius klaidingą laimėtojo paskelbimą nebuvo gauta. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad jau įvykusių varžytynių negalima atšaukti esant vien tik aplinkybei, kad varžytynių dalyvis suklydo.

6222.

63Varžytinės vyko šiais etapais: 1) paskelbtos turto varžytynės; 2) Ieškovas susipažino su parduodamu turtu; 3) 2019 m. vasario 21 d. sistemoje www.evarzvtvnes.lt buvo vykdomos varžytynės; 4) 2019 m. vasario 21 d. 09:05:59 vai. varžytynės pasibaigė, jas laimėjus Ieškovui; 5) terminas atsiskaitymui už turtą - 2019 m. kovo 23 d.; 6) 2019 m. kovo 24 d. gautas pranešimas iš Vį „Registrų centras" apie termino, skirto atsiskaitymui už turtą, pasibaigimą; 7) 2019 m. kovo 25 d. administratorius priėmė sprendimą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis. Sutiktina su atsakovu, kad varžytynių atšaukimas buvo galimas tik joms nepasiekus ketvirtosios stadijos, kadangi VĮ „Registrų centrui" pranešus apie varžytynių laimėtoją, varžytynių atšaukimas yra negalimas. Laimėtojui nustatytu terminu nesumokėjus turto kainos vadovaujamasi Aprašo 44 punktu ir varžytynės laikomos neįvykusiomis. Be to, varžytynių atšaukimo pagrindai privalo būti objektyvios aplinkybės - pvz., parduodamo turto suvaržymų nustatymas; parduodamo turto nuosavybės neturėjimas ir pan. Tokios subjektyvios aplinkybės, kaip varžytynių dalyvio suklydimas nurodant kainą negali būti pripažįstamos kaip objektyviomis, kaip tai numato Aprašo 44 punktas.

6423.

65Ieškovas ieškinį grindžia toliau nurodyta teismų praktika - Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-684-524/2016 bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-821- 450/2016. VĮ “Registrų centras” adovaujantis LR Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Bylos nagrinėjimo metu nėra kasacinės ar apeliacinės instancijos teismų praktikos, nagrinėjančios bankroto administratoriaus teisę atšaukti elektronines varžytynes, jų dalyviui pasiūlius gerokai per didelę kainą (vadovaujantis Aprašu), todėl sutiktina su atsakovu, kad taikytini kasacinio teismo išaiškinimai dėl antstolių teisės atšaukti civilinio proceso tvarka vykdomas elektronines varžytynes, jų dalyviui pasiūlius gerokai per didelę kainą. Analogijos taikymas šioje byloje pagrįstas ir įvertinus antstolio ir bankroto administratoriaus teisių ir pareigų panašumą vykdant varžytynes elektroninėje sistemoje www.evarzvtvnes.lt.

6624.

67Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-686/2016 pabrėžė esminius elektroninių varžytynių sistemos pokyčius bei veikimo principus. Kasacinis teismas nurodė, kad siekiant išvengti varžytynių dalyvių klaidingų kainos kėlimų, elektroninių varžytynių sistema 2014 m. rugpjūčio 1 d. buvo atnaujinta taip, kad, dalyviui siūlant gerokai didesnę kainą, nei didžiausia iki tol pasiūlyta kaina, sistemoje rodomas pranešimas, kad Jūsų siūloma kaina ženkliai viršija Didžiausių pasiūlytų kainų". Tokiu atveju, paspaudus mygtuką „Siūlyti", naudotojas papildomai perklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą, ar ne - sistemoje rodomos dvi pozicijos: „Ar tikrai siūlote" ir „Nesiūlyti". Pasirinkus poziciją „Nesiūlyti", kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę ir varžytynių dalyvis turi galimybę pakeisti kainos siūlymą (sumažinti kainą). Pasirinkus „Ar tikrai siūlote“ varžytynių dalyvio kainos siūlymas yra išsaugomas, parodomas pranešimas apie sėkmingą pasiūlymą ir atnaujinamos reikšmės puslapyje. Teismas aukščiau nurodytoje nutartyje konstatavo, kad aukščiau nurodytas elektroninių varžytynių vykdymo reguliavimas apsaugo atidų ir rūpestingą varžytynių dalyvį nuo galimybės suklysti, o papildomi sistemos pranešimai užtikrina, kad suklydęs dalyvis turėtų galimybę pakeisti savo siūlymą dėl to nepatardamas jokių finansinių praradimų. Kasacinis teismas nurodė, kad įvertinus elektroninių varžytynių sistemos veikimo principus, argumentai dėl esminio suklydimo pasiūlant gerokai per didelę turto kainą neatitinka CK 1.90 straipsnio 5 dalies nuostatų, pagal kurias suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati. Kasacinis teismas, analizuodamas aplinkybes, dėl kurių antstolis turi teisę atšaukti varžytynes, nurodė, kad tokia antstolio teisė reglamentuota CPK 703 straipsnio 1 dalyje, kuri gali būti taikoma ne tik joje tiesiogiai įtvirtintais, bet ir kitais, konkrečiai neapibrėžtais, atvejais, jeigu egzistuoja dvi sąlygos: 1) turi paaiškėti tokios aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka; 2) tokios aplinkybės turi paaiškėti iki varžytynių pabaigos. Kitiems atvejams, dėl kurių būtų galima atšaukti varžytynes, teismas priskiria tik tokias paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos toliau. Teismas nurodė, kad santykinai per aukštos kainos pasiūlymas neužkerta kelio vykdyti varžytynes. Kainos už varžytynėse parduodamą turtą siūlymas (kėlimas) yra kiekvieno varžytynių dalyvio asmeninis interesas, kuriam įtaką gali daryti daugybė tik jam vienam žinom ir suprantamų priežasčių. Be to, maksimalios kainos ribojimas prieštarautų tiek varžytynių dalyvio ar išieškotojo interesams, tiek ir varžytynių pagrindiniam tikslui - realizuoti parduodamą turtą už maksimaliai aukščiausią kainą. Tokiais atvejais, tenkinant skundus dėl varžytynių atšaukimo dėl gerokai didesnės kainos pasiūlymo, būtų atvertas kelias piktnaudžiauti teise ir vilkinti išieškojimo procesą, neprisiimant sau jokios rizikos. Kasacinis teismas konstatavo, kad elektroninių varžytynių sistemoje užfiksavus laimėtojo kainą, ir gavus VĮ „Registrų centro" pranešimą, kad varžytynės baigėsi ir nurodomas jas laimėjęs dalyvis, t. y. varžytynėms automatiškai pasibaigus, antstolis nebeturėjo galimybės jas atšaukti CPK 703 straipsnio pagrindu.

6825.

69Įvertinus aukščiau nurodytą aktualią kasacinio teismo praktiką, ir šiai dienai nesant įrodymų, kad varžytynių sistemoje buvę trikdžiai tiesiogiai lėmė valinius ieškovo veiksmus spaudžiant kompiuterio klavišus, akivaizdu, kad Ieškovo ieškinio tenkinimas būtų traktuojamas kaip Ieškovo piktnaudžiavimas teise ir atsakomybės bei rizikos už savo veiksmus neprisiėmimas.

7026.

71Nors ieškovas kaip teisinį ieškinio pagrindą nurodo aplinkybę, kad ginčijamas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 str.). Teismas savarankiškai kvalifikuoja ieškinio pagrindą, taikydamas dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu institutą. CK 1.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį, CK 1.90 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu.

7227.

73Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog, pirma, buvo suklysta, antra, suklydimas buvo esminis ir, trečia, buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2013). Suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas jis sandorio nebūtų sudaręs (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. R. v. L. G., bylos Nr. 3K-3-518/2012). Sandorio sudarymo motyvas nėra esminė sandorio sudarymo sąlyga, todėl suklydimas dėl sandorio motyvų negali būti pripažintas esminiu suklydimu, išskyrus atvejus, kai sandorio sudarymo motyvai buvo inkorporuoti į sandorį, kaip esminės jo sąlygos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus. Šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Klaidingas teisių ir pareigų įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2015-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23-248/2015).

7428.

75Kasacinis teismas nurodė, kad elektroninių varžytynių vykdymo reguliavimas apsaugo atidų ir rūpestingą varžytynių dalyvį nuo galimybės suklysti. Papildomi sistemos pranešimai užtikrina, kad suklydęs dalyvis turėtų galimybę pakeisti savo siūlymą dėl to nepatirdamas jokių finansinių praradimų. Esminis suklydimas pasiūlant gerokai per didelę turto kainą neatitinka CK 1.90 straipsnio 5 dalies nuostatų, pagal kurias suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-686/2016). Ieškovo padaryta elgesio klaida kainos kėlimo metu negali būti laikoma pagrindu atšaukti varžytynes ir grąžinti jam varžytynių dalyvio mokestį. Ieškovas, būdamas verslininku, turėjęs pareigą susipažinti su varžytynių vykdymo tvarka, taip pat privalėjęs elgtis apdairiai bei rūpestingai, neturi pagrindo reikalauti, kad dėl minėtų jam keliamų elgesio standartų nesilaikymo jo atžvilgiu nebūtų taikomos imperatyvios įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atvejus, kai varžytynių dalyvio mokestis yra ne grąžinamas varžytynių dalyviui, bet skiriamas bankrutuojančios įmonės skoloms ir administravimo išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į pasekmes, kurias sukelia paminėta teismo išvada, konstatuotina, kad restitucija šioje situacijoje yra taip pat negalima ir ieškovo prašymas grąžinti varžytynių dalyvio mokestį atmestinas kaip nepagrįstas.

76Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str., 150 str. 2 d.,

Nutarė

77Ieškinį atmesti visiškai.

78Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę ieškovės UAB „Radvilų namai“ (į.k. 304963235) įmokėtos 166 782 Eur varžytynių Nr. 166770 dalyvio mokesčio sumos, esančios pas atsakoves BUAB „Primadis“ ar UAB „Bankrotų administravimo grupė“, areštą uždraudžiant atsakovėms šia suma disponuoti.

79Sprendimas skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per trisdešimt dienų paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. dalyvaujant ieškovo UAB “Radvilų rūmai” direktoriui G. Č. ir atstovui... 3. išnagrinėjęs ieškovės UAB „Radvilų rūmai“ ieškinį atsakovėms UAB... 4. I.... 5. Ieškovo argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Radvilų rūmai“ pareiškė ieškinį atsakovėms UAB... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo 2019-02-21 vykusiose varžytynėse Nr.... 10. 3.... 11. Ieškovė, atstovaujama vadovo G. Č., varžytynėse sistemingai kėlė už... 12. 4.... 13. Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta... 14. 5.... 15. Ieškovas nurodė, kad Atsakovas I, paaiškėjus, kad dėl sistemos veikimo... 16. 6.... 17. BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. G.... 18. 7.... 19. Bankroto administratoriui priėmus Ginčijamą sprendimą (nepaisant to, kad... 20. II.... 21. Atsakovo argumentai... 22. 8.... 23. Atsakovas BUAB „Primadis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 24. 9.... 25. Jau įvykusių varžytynių negalima atšaukti esant vien tik aplinkybei, kad... 26. 10.... 27. Varžytinių atšaukimas ginčo atveju vadovaujantis Aprašo 39 punktu nebuvo... 28. 11.... 29. Iki šios dienos nėra teismų praktikos, nagrinėjančios bankroto... 30. 12.... 31. Pagal kasacinio teismo praktiką nesant jrodymų, kad varžytynių sistemoje... 32. 13.... 33. Aministratorius neturi galimybės ir pareigos vertinti kiekvieno varžytynių... 34. 14.... 35. Taigi, net ir nustačius, kad sistemoje varžytynių metu buvo trikdžiai,... 36. 15.... 37. Teismas turi teisę ginčą nagrinėti ne tik Aprašo nuostatų kontekste,... 38. 16.... 39. Atsakovas taip pat nurodė, kad įvyko pakartotinės varžytinės, tačiau... 40. III.... 41. Trečiojo asmens argumentai... 42. 13.... 43. Trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras” prašė bylą spręsti teismo... 44. 14.... 45. Ieškovas ieškiniu pripažįsta, kad kainą jis kėlė kelis kartus, tačiau... 46. Teismas... 47. Teismo nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir teismo sprendimo argumentai... 48. 15.... 49. Ieškovas nurodė faktines aplinkybes, kad 2019 m. vasario 21 d. ieškovas,... 50. 16.... 51. Teismas daro išvadą, kad pasitvirtino ieškovo nurodytos faktinės... 52. 17.... 53. Tuo tarpu trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras” atsiliepime į ieškinį... 54. 18.... 55. Išdėstyti įrodymai paneigia ieškovo versiją, kad dalyvis (ieškovo... 56. 19.... 57. Aprašo 3 punkte nurodyta: „turto pardavimą iš varžytynių organizuoja... 58. 20.... 59. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad, paaiškėjus, kad dėl sistemos veikimo... 60. 21.... 61. Atsakovas nurodė, kad 2019 m. vasario 21 d. 09:10 val. administratorius gavo... 62. 22.... 63. Varžytinės vyko šiais etapais: 1) paskelbtos turto varžytynės; 2)... 64. 23.... 65. Ieškovas ieškinį grindžia toliau nurodyta teismų praktika - Klaipėdos... 66. 24.... 67. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartyje, priimtoje... 68. 25.... 69. Įvertinus aukščiau nurodytą aktualią kasacinio teismo praktiką, ir šiai... 70. 26.... 71. Nors ieškovas kaip teisinį ieškinio pagrindą nurodo aplinkybę, kad... 72. 27.... 73. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas šių teisės normų aiškinimo... 74. 28.... 75. Kasacinis teismas nurodė, kad elektroninių varžytynių vykdymo reguliavimas... 76. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str., 150 str. 2 d.,... 77. Ieškinį atmesti visiškai.... 78. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi taikytą... 79. Sprendimas skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per trisdešimt dienų...