Byla 2-1333-516/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-4319-653/2017, kuria prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., likviduojamai akcinei bendrovei bankui Snorui, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ (tretieji asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“ ir A. G.) dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjai, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi nustatė 10 dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos terminą trūkumams pašalinti, t. y. tiksliai suformuluoti pareiškimo pagrindą, motyvus ir reikalavimą, pateikti motyvus pagrindžiančius įrodymus, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus, pateikti reikiamą kiekį tinkamai pasirašytų procesinių dokumentų kopijų arba elektroninius procesinius dokumentus pateikti teisingumo ministro nustatyta tvarka ir forma.
 3. 2017 m. gegužės 29 d. pareiškėja pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjai.
 2. Teismas nurodė, kad patikslintame prašyme pareiškėja visų trūkumų nepašalino, t. y. vėl neaiškiai išdėstė pareiškimo pagrindą ir motyvus, be to, iš pareiškimo turinio neaišku, ar jis nėra tapatus pareiškimui, pateiktam civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismas pastebėjo ir tai, kad pareiškėja nepateikė jokių pareiškimo pagrindą pagrindžiančių įrodymų, pateikė 12 patikslinto pareiškimo egzempliorių, nors turėtų teikti 1 teismui, 5 kitiems ieškovams, 7 atsakovams ir 2 tretiesiems asmenims.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį ir įpareigoti priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:
  1. Civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 buvo nagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo dėl suklydimo, dėl 2007 m. gegužės 28 d. pilnos turto įvertinimo ataskaitos, įvardintos preliminaria, įtakos suklydimui, kai paskolos gavėjas manė, jog ji yra pilna turto įvertinimo ataskaita. Proceso atnaujinimas šiuo atveju būtų dėl kredito lėšų išdavimo pagal 2008 m. sausio 31 d. vertinimą, neišpildžius abiejų kredito sutarties sąlygų: nei dėl rinkos vertės dydžio, kai 2008 m. sausio 31 d. vertinimu nustatyta 3 000 000 Lt rinkos vertė įrengtam žemės sklypui, nors tokia vertė turėjo būti nustatyta neįrengtam, nei dėl tokio vertinimo žinojimo, nes buvo imperatyvus reikalavimas, kad dėl tokio vertinimo panaudojimo turi būti susitarimas raštu. Taigi pateikto prašymo esmė yra dėl suklydimo, kad suklysta dėl įrašo 3 000 000 Lt be jokių identifikavimo duomenų, kai UAB „Čelta“ manė, jog tai vertė nustatyta 2007 m. gegužės 28 d. turto įvertinimo ataskaitoje, o bankas išdavė kredito lėšas laikydamas, jog 3 000 000 Lt yra 2008 m. sausio 31 d. vertinimo rezultatas, pateikto būtent todėl, jog buvo preliminarus vertinimas. Kredito sutartis, kuria išduotos lėšos 2008 m. sausio 31 d. vertinimo pagrindu su nustatyta 3 000 000 Lt rinkos verte įrengtam sklypui, kurios nežinojo pareiškėja, negali būti galiojanti, nes neįvykdytas sutarties tikslas – išduoti kredito lėšas vertinimu, kuriuo būtų nustatyta vertė ne mažesnė nei 3 000 000 Lt neįrengtam sklypui.
  2. Esmė yra pats įvardijimas pilnos vertinimo ataskaitos preliminaria. Suklysta dėl rinkos vertės 3 000 000 Lt išraiškos be identifikavimo duomenų pateikimo, dėl atidumo, kai sutartiniuose santykiuose dalyvavo padidinto rūpestingumo standartus turintis atitikti subjektas – bankas.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju ginčas iškilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymas atnaujinti procesą pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjai, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Siekiant užtikrinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK ir kituose įstatymuose įtvirtinta asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka. Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra įstatymo reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento (šiuo konkrečiu atveju prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje) pateikimas. Tik tinkamai įformintas šalies procesinis dokumentas užtikrina ne tik proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, bet ir lygiateisiškumo, rungimosi principų realų veikimą. Kitaip tariant, imperatyvūs reikalavimai procesinio dokumento formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiami reikalavimai, galėtų susipažinti su pareikštų reikalavimų esme, juos suprasti, kad priešinga šalis tinkamai bei laiku pasinaudotų procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdama atsikirtimus ir pateikdama įrodymus; kad teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, esant tokiems procesinio dokumento trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, priklausomai nuo procesinės situacijos, teismas turi arba nustatyti terminą trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį tinkamai suformuluoti dalyką ir (ar) pagrindą, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme, arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta. Tuo atveju jei asmeniui buvo nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti ir jis per nutartyje nustatytą terminą trūkumų nepašalina, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnis).
 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktą patikslintą prašymą, priėjo išvadą, kad pastaroji nepašalino visų Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi nustatytu prašymo trūkumų – t. y. aiškiai neišdėstė prašymo motyvų, jo pagrindo, dėl ko iš pareiškimo turinio, be kita ko, neaišku, ar jis nėra tapatus pareiškimui pateiktam civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, taip pat nepateikė jos prašymą pagrindžiančių įrodymų ir reikiamo kiekio prašymo egzempliorių.
 5. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, inter alia, išanalizavęs pareiškėjos prašymo ir atskirojo skundo argumentus, neturi teisinio ir (ar) faktinio pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija.
 6. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tiek pirminis, tiek ir patikslintas pareiškėjos prašymas išdėstytas painiai, nesilaikant elementarių sakinių konstrukcijos, skyrybos ir rašybos taisyklių, dėl ko ne tik neįmanoma suprasti daugelio pareiškėjos procesiniuose dokumentuose išdėstytų teiginių esmės, bet ir visapusiškai įvertinti, ar pateiktas prašymas savo esme nėra tapatus (taigi ir pakartotinis CPK 374 straipsnio prasme) jau pareikštiems UAB „Čelta“ prašymams dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.
 7. Pažymėtina, kad, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, pareiškėja UAB „Čelta“ be šioje byloje nagrinėjamo atvejo, yra pateikusi dar 4 prašymus atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 (A2-4269-553/2017, A2-228-803/2017, A2-5589-656/2017 ir A2-5648-232/2017) ir nors šiuo metu nagrinėjamame atskirajame skunde apeliantė laikosi pozicijos, jog šioje byloje pareikštas proceso atnaujinimo prašymas nėra tapatus pirmosios instancijos teismo nutartyje minimoje byloje Nr. A2-228-803/2017 pareikštam prašymui, savo argumentus ji pagrindžia iš esmės tik tų pačių neaiškių ir painių pateikto patikslinto prašymo atnaujinti procesą sakinių pakartojimu, kurie, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne tik nepatvirtina pareiškėjos pozicijos, bet, priešingai, paneigia pareiškėjos reiškiamų prašymų netapatumą. Antai, kaip matyti iš civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017 duomenų, apeliantė minėtoje byloje teigė, kad nauja esminė proceso atnaujinimo aplinkybė yra tai, jog kredito lėšos buvo išduotos kitomis aplinkybėmis nei buvo sutarta kredito sutartyje, nes apeliantė kredito sutarties pasirašymo metu buvo susipažinusi tik su preliminaria ataskaita (2007 m. gegužės 28 d.), kurią laikė pilna ir kurioje buvo nustatyta 3 000 000 Lt rinkos verte neįrengtam sklypui, tuo tarpu bankas išdavė kreditą, remdamasis 2008 m. sausio 31 d. atliktu vertinimu, apie kurį UAB „Čelta“ nežinojo ir kuriame 3 000 000 Lt vertė buvo nustatyta įrengtam sklypui. Minėtoje byloje pareiškėja be kita ko akcentavo, kad ginčas yra dėl kredito lėšų išdavimo, kai jos turėjo būti išduotos ir paskolos gavėja jas galėjo paimti tik kai tokio įkeičiamo (neįrengto) turto vertė yra ne mažiau nei 3 000 000 Lt. Savo ruožtu šiuo metu nagrinėjamoje byloje esančiame atskirajame skunde pareiškėja aiškina, kad proceso atnaujinimas šiuo atveju turėtų būti dėl kredito lėšų išdavimo pagal 2008 m. sausio 31 d. vertinimą, neišpildžius sąlygos dėl rinkos vertės dydžio, kai 2008 m. sausio 31 d. vertinimu nustatyta 3 000 000 Lt rinkos vertė įrengtam žemės sklypui, nors tokia vertė turėjo būti nustatyta neįrengtam, bei neišpildžius sąlygos dėl tokio vertinimo žinojimo. Atitinkamai, pareiškėjos nuomone, kredito sutartis, kuria išduotos lėšos 2008 m. sausio 31 d. vertinimo pagrindu su nustatyta 3 000 000 Lt rinkos verte įrengtam sklypui, kurios nežinojo pareiškėja, negali būti galiojanti, nes neįvykdytas sutarties tikslas – išduoti kredito lėšas vertinimu, kuriuo būtų nustatyta vertė ne mažesnė nei 3 000 000 Lt neįrengtam sklypui.
 8. Atskirajame skunde pareiškėjos nenuosekliai ir painiai išdėstyti argumentai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, niekaip nepaaiškina, kuo konkrečiai skiriasi civilinėje byloje A2-228-803/2017 pateiktas „prašymas atnaujinti procesą dėl preliminaraus vertinimo rezultato įtakos kredito sutarties įvykdymui“, „kai paskolos gavėjas vadovavosi, jog ji yra pilna turto įvertinimo ataskaita“ nuo „pateikto prašymo esmė yra dėl suklydimo, kad suklysta dėl įrašo 3 000 000 Lt be jokių identifikavimo duomenų, kai UAB „Čelta“ manė, kad tai vertė nustatyta kaip 2007 m. gegužės 28 d. turto įvertinimo ataskaitoje, o bankas išdavė kredito lėšas, laikydamas, jog 3 000 000 Lt tai rezultatas iš 2008 m. sausio 31 d. vertinimo, pateikto, būtent todėl, kad buvo preliminarus vertinimas“. Taigi, remdamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisingą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai