Byla e2-14744-934/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka, priimdamas sprendimą už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Felis LT“ ieškinį atsakovei V. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama jos naudai priteisti iš atsakovės 8 062,56 Eur žalos atlyginimo bei 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Stasys Sipavičius. Šia nutartimi ieškovės valdymo organams buvo nustatytas 15 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenimis atsakovė nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei dieną buvo ieškovės vienasmeniu valdymo organu. 2016 m. balandžio 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinti pirmos eilės kreditoriai ir jų reikalavimai 2 444,38 Eur sumai. Be to, bankroto bylos proceso metu paaiškėjo, kad buvusiam įmonės darbuotojui V. G. neišmokėta 2 444,38 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų. 2016 m. rugsėjo 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta 3 140,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmata. Ieškinio padavimo dienai atsakovė nėra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutarties reikalavimų – perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą, dokumentus, pagrindžiančius turto nurašymą, perdavimą tretiesiems asmenims ar jo praradimą kitais pagrindais. Taip pat atsakovė, kaip įmonės vadovė nesudarė ir nepateikė Valstybės įmonei ,,Registrų centras“ ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 ir 2015 metus. Tokie atsakovės veiksmai (neveikimas) lėmė 8 062,56 Eur žalos atsiradimą.

8Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (ABĮ 19 straipsnio 1 dalis), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1–4 dalyse, t. y. jis juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu ir kt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas šių nuostatų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra ne kartą pabrėžęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-234 /2013; 2013-06-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2013; 2013-11-20 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013; kt.).

9Bendrovės vadovui, nevykdančiam arba netinkamai vykdančia savo pareigas ir dėl to padarius bendrovei žalą, galimas civilinės atsakomybės taikymas – jis privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens ir žalos ryšį. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

10Nagrinėjamu atveju atsakovės neteisėti veiksmai (neveikimas) (CK 6.246 straipsnis) pasireiškė tuo, kad ji po įmonės bankroto bylos iškėlimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto, dokumentų, pagrindžiančių turto nurašymą, perdavimą tretiesiems asmenims ar jo praradimą kitais pagrindais. Taip pat atsakovė, kaip įmonės vadovė nesudarė ir nepateikė Valstybės įmonei ,,Registrų centras“ ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 ir 2015 metus. Šiuo atveju neperdavus (neišsaugojus) 8 062,56 Eur vertės įmonės turto, šia suma sumažėjo įmonės finansiniai ištekliai (CK 6.249 straipsnis), iš kurių galėtų būti patenkinami įmonės kreditorių reikalavimai ir atlyginamos administravimo išlaidos. Nagrinėjamu atveju tarp atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos – sumažėjusių finansinių išteklių, egzistuoja priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad atsakovės, einant vadovės pareigas ieškovės įmonėje, atlikti veiksmai, nesuderintini su CK 2.87 straipsnyje bei ABĮ nustatytomis juridinio asmens valdymo organo pareigomis veikti bendrovės naudai. Buvusios bendrovės vadovės, t. y. atsakovės kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų, paneigiančių ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nepateikė, t. y. kaltės prezumpcijos, kaip UAB „Felis LT“ vadovė, nepaneigė (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės ieškinys tenkintinas, priteisinat iš atsakovės ieškovės naudai 8 062,56 Eur padarytai žalai atlyginti.

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 8 062,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovė už pareikštą ieškinį yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl iš atsakovės valstybės naudai priteistinas 181,00 Eur dydžio žyminis mokestis.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės V. K., asmens kodas ( - ), 8 062,56 Eur (aštuonių tūkstančių šešiasdešimt dviejų eurų 56 ct) žalos atlyginimą ir 5 proc. (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8 062,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo BUAB „Feliks LT“, juridinio asmens kodas 303228631, naudai.

16Priteisti iš atsakovės V. K., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 181,00 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt vieno euro) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti atsakovei, kad bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

18Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovė turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai