Byla e2-1217-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Laivo sandėlis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4535-590/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Laivo sandėlis“ ieškinį atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Jet Sky Baltic“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Laivo sandėlis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. kovo 27 d. rašte išdėstytą atsisakymą leisti ieškovui susipažinti su trečiojo asmens UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymu, 2015 m. kovo 27 d. rašte nurodytą sprendimą pirkimo laimėtoju paskelbti UAB „Jet Sky Baltic“, pripažinti pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą.

5Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, todėl grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų sudėtinga arba neįmanoma. Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas būtų laikinas, atsižvelgiant į sutrumpintus viešųjų pirkimų terminus. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, būtų šiurkščiai pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir racionalaus lėšų naudojimo. Pirkimo objektas – laivas (kateris) – nėra gyvybiškai būtina prekė, todėl jos įsigijimo laikinas sustabdymas nesukels jokių neigiamų padarinių.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai, susiję su būtinumu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra deklaratyvaus pobūdžio. Pareikštas ieškinys neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų, sudarytos pirkimo sutarties sustabdymo. Atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Preliminariai įvertinęs bylos duomenis, teismas sprendė, kad negalima daryti išvados dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Sprendė, kad sustabdžius su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą galėtų būti padaryta didesnė žala, nei sutarties vykdymo nesustabdžius.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Laivo sandėlis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą.

11Teismas nepagrįstai nurodė, kad prioritetinė vertybė turėtų būti katerio įsigijimas, taip pat nepagrįstai sprendė, kad ieškinys prima facie nepagrįstas. Ieškovas ieškiniu įrodinėja, kad atsakovo sudaryta pirkimo sutartis dėl laivo (katerio) įsigijimo turi būti panaikinta, nes ji sudaryta su kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu tiekėju, kuris galbūt pasiūlė dar ir techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančią prekę. Perkančioji organizacija apsunkino ieškovo teises ginti savo pažeistas teises, nes neleido susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo duomenimis. Pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Jet Sky Baltic“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nes perkančiajai organizacijai pateikė melagingą informaciją dėl gamintojo Mercury įgaliojimų tiekti prekę (katerio variklį). Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad Lietuvoje Mercury produkcijos teises turi vienintelis ieškovas UAB „Laivo sandėlis“ ir tai įrodo, kad trečiasis asmuo neturi jokių teisių prekiauti Mercury produkcija. Teismas nenurodė jokių argumentų, kurie pagrįstų katerio įsigijimo ir eksploatavimo skubumą.

12Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti.

13Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismu dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs ieškinio pagrindą ir reikalavimą bei atsižvelgęs į ieškovo pateiktus duomenis. Perkančioji organizacija su pirkimo laimėtoju UAB „Jet Sky Baltic“ pasirašė pirkimo sutartį, kuri turi būti įvykdyta per 6 mėnesius, t. y. ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 31 d. Taigi atsakovo supaprastintas mažos vertės pirkimas yra pasibaigęs, pasiekus pirkimo tikslą – sudarius sutartį. Pirkimo procedūroms pasibaigus, išnyksta pagrindas stabdyti procedūras. Laivo (katerio) įsigijimas yra reikšmingas ir svarbus Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijoms vykdyti Lazdijų rinktinės saugomame ruože.

14Trečiasis asmuo UAB „Jet Sky Baltic“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nurodė, kad sutinka su teismo argumentais ir išvadomis, kad ieškinys dėl viešojo pirkimo sutarties neturi sąlygoti jos vykdymo sustabdymo. Tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai pažeistų ne tik skundžiamoje nutartyje nurodytas vertybes, gintinas viešojo intereso požiūriu, bet ir UAB „Jet Sky Baltic“ teises ir teisėtus interesus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemonės – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, ir tik nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

21Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs ieškinyje pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas padaro išvadą, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ir atvirkščiai, nutarus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, kitų sąlygų, būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nustatymas iš esmės neturi teisinės reikšmės. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Laivo sandėlis“ ieškinį atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai yra išnagrinėta – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Nustačius, kad ieškinys prima facie nepagrįstas, nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Taigi nesant pirminių laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, įtvirtintų CPK 144 straipsnio 1 dalyje – ieškinio tikėtino pagrįstumo ir grėsmės, nėra teisinio pagrindo tenkinti apelianto prašymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sudarytos pirkimo sutarties vykdymą.

22Apelianto teigimu, perkančioji organizacija apsunkino jo teises ginti pažeistas teises, nes neleido susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo duomenimis, be to, pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Jet Sky Baltic“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, nes neturi įgaliojimų tiekti Mercury produkcijos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad paminėti argumentai yra ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl teismas išsamiau dėl tokių argumentų nepasisako ir jų nevertina.

23Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

24Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Laivo sandėlis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai, susiję su būtinumu taikyti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Laivo sandėlis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 11. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prioritetinė vertybė turėtų būti katerio... 12. Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus... 13. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismu dėl ieškinio prima facie... 14. Trečiasis asmuo UAB „Jet Sky Baltic“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 15. Nurodė, kad sutinka su teismo argumentais ir išvadomis, kad ieškinys dėl... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija apsunkino jo teises ginti... 23. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...