Byla 2-572-381/2016
Dėl baudos, paskirtos civilinėje byloje B2-3990-619/2015, panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl baudos, paskirtos civilinėje byloje B2-3990-619/2015, panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė R. R.. Nurodyta teismo nutartis įsiteisėjo 2015 m. gegužės 4 d.

42015 m. liepos 15 d. bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas buvusiam bankrutuojančios įstaigos „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ vadovui R. G. skirti 2 896 Eur baudą už ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Administratorius nurodė, kad R. G. nėra perdavęs bankrutuojančios įstaigos turto ir visų dokumentų, todėl jis negali tinkamai vykdyti įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų administratoriaus pareigų.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą patenkino iš dalies – paskyrė buvusiam VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ vadovui R. G. 500 Eur baudą. Teismas nustatė, kad R. G. apie vykstantį VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto procesą ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytą pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus per teismo nustatytą terminą yra žinoma, tačiau jis šios pareigos nėra įvykdęs. Teismas sprendė, kad tokiais savo veiksmais R. G. vilkina bankroto procesą ir mažina bankrutuojančios įstaigos kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą, todėl yra pagrindas jam skirti baudą.

62015 m. spalio 1 d. pareiškėjas R. G. pateikė teismui prašymą dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo. Pareiškėjas nurodė, kad visi jo turėti įstaigos dokumentai buvo perduoti administratoriui, o kiti dokumentai negalėjo būti perduoti, nes buvo prarasti iki 2010 m. finansinių dokumentų apskaitos paslaugas teikusios buhalterės. Pareiškėjas paaiškino, kad įstaigos įstatai, steigimo dokumentai, registravimo pažymėjimas nėra išlikę, nes VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ buvo įsteigta seniai. Be to, visi steigimo dokumentai yra viešai prieinami VĮ Registrų centre, todėl jų neišsaugojimas negali trukdyti įstaigos bankroto procesui. Įstaigos bankroto bylos iškėlimo dienai sudarytame balanse nebuvo apskaityta materialaus turto, tuo tarpu administratorius nepagrįstai teigia, kad atsiliepime dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nurodyta, kad įstaiga tokio turto turi. Administratoriaus nurodytas įstaigai priklausantis automobilis apskaitoje neregistruotas, šis turtas daugiau nei prieš penkerius metus buvo perleistas kitam asmeniui ir nurašytas. Dėl administratoriaus nurodytų neperduotų sutarčių pareiškėjas pažymėjo, kad įstaiga paslaugas teikė išrašydama sąskaitas faktūras, atskiros sutartys nebuvo sudaromos. Pareiškėjo teigimu, administratorius nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo perduodamas įstaigos antspaudas, kuris administratoriui buvo pateiktas dar iki finansinių dokumentų perėmimo, tačiau pastarasis pats vengia antspaudą priimti, reikalaudamas antspaudą pristatyti į jo gyvenamąją vietą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino pareiškėjo R. G. prašymo dėl paskirtos baudos panaikinimo.

9Teismas nustatė, kad per 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje dėl VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto bylos iškėlimo ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytą terminą pareiškėjas neperdavė bankroto administratoriui įstaigos dokumentų ir turto. Teismas nurodė, kad administratoriui buvo perduota tik dalis dokumentų, o turtas ir iki 2010 m. sudaryti įstaigos dokumentai, skolų perleidimo sutartys, pareiškėjo darbo sutartis, apskaitos programa bei 1996 m. gamybos transporto priemonė Toyota Carina iki šiol neperduoti. Nors pareiškėjas nurodo, kad administratoriaus prašomi pateikti dokumentai nėra išlikę, o transporto priemonė nurašyta ir perleista trečiajam asmeniui, šios aplinkybės nėra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas kartu su prašymu nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pareigos pateikti įmonės dokumentus ir turtą įvykdyti negali ne dėl savo kaltės. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad prašyme nurodytos bankrutuojančios įstaigos turto ir dokumentų neperdavimo priežastys nesudaro pagrindo panaikinti pareiškėjui paskirtą baudą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėjas R. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – jam paskirtą baudą panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nepagrįstai nurodo, kad kartu su prašymu dėl baudos panaikinimo nebuvo pateikti prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Kartu su minėtu prašymu buvo pateikta medicininė pažyma, iš kurios matyti, kad jis (pareiškėjas) negalėjo nuvykti pas administratorių į namus ir nuvežti įstaigos dokumentus ir antspaudą. Nors įstaigos dokumentai ir nebuvo perduoti administratoriui, jis pats šių dokumentų ne tik laiku neatsiėmė, bet ir neketino to daryti. Be to, administratorius neprašė pateikti konkrečių dokumentų, tuo tarpu teismas paskyrė baudą už tariamai neįvykdytą administratoriaus prašymą pateikti likusius įstaigos dokumentus.

132. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta, kokie dokumentai administratoriui nebuvo perduoti. Automobilio perleidimo trečiajam asmeniui dokumentas neturėjo būti perduotas administratoriui, nes buhalteriniuose dokumentuose šis turtas nebuvo apskaitytas. Dokumentai dėl automobilio perleidimo nelaikytini privalomais perduoti administratoriui.

143. Teikiant atsiliepimą į prašymą dėl baudos skyrimo nebuvo žinoma, kokius konkrečiai dokumentus administratorius prašo perduoti. Po to, kai administratorius sukonkretino savo prašymą, dokumentai administratoriui buvo perduoti per antstolį.

154. Administratorius klaidingai nurodo, kad jam nebuvo perduodamas įstaigos antspaudas, kai tuo tarpu antspaudas jam buvo pateiktas perimti dar iki buhalterinių dokumentų perdavimo. Be to, administratorius ne kartą buvo raginamas pats pasiimti antspaudą.

165. Reikalavimas pateikti dokumentus, kurie nėra privalomi ir yra viešai prieinami, dokumentų nenugabenimas į administratoriaus gyvenamąją vietą negali būti laikomi ĮBĮ pažeidimu. Administratorius įstaigos dokumentų ir antspaudo neatvyko atsiimti į įstaigos būstinę, todėl šie administratoriui buvo priverstinai įteikti per antstolį.

17Atsakovė bankrutuojanti VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atsiliepime prašo skundą atmesti, papildomai skirti pareiškėjui R. G. baudą už Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutarties nevykdymą. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

181. Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ iškėlimo pareiškėjas, remdamasis 2014 m. spalio 31 d. įstaigos balanso duomenimis, nurodė, kad balanse esantis turtas daugiau nei dvigubai viršija įsiskolinimą kreditoriui, reikalavusiam iškelti įstaigos bankroto bylą.

192. Tikrinant bankrutuojančios įstaigos buhalterinius dokumentus nustatyta, kad buvęs įstaigos vadovas nėra perdavęs dokumentų už laikotarpį nuo įmonės įkūrimo iki 2010 m., sutarčių, savo darbo sutarties. Tikėtina, kad pareiškėjas neperduoda minėtų dokumentų, siedamas nuslėpti sandorius, dėl kurių įstaiga buvo privesta prie bankroto. Administratoriui taip pat nebuvo perduotas įmonės turtas, tame tarpe ir 1996 m. registruota transporto priemonė Toyota Carina, nors pareiškėjas procesiniuose dokumentuose, teiktuose bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, buvo nurodęs, kad įstaiga turi turto 215 165 Lt sumai.

203. Šiuo metu dėl pareiškėjo galimų nusikalstamų veikų valdant VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.

214. Pareiškėjas piktybiškai ir sąmoningai trukdo vykdyti įstaigos bankroto procesą, be pagrindo ginčydamas jam nepalankias bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartis, kreditorių susirinkimų sprendimus.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino buvusio bankrutuojančios įstaigos vadovo prašymo dėl jam paskirtos baudos panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Dėl naujų įrodymų prijungimo

26Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2015 m. lapkričio 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, elektroninį susirašinėjimą su bankrutuojančios VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto administratoriumi, 2007 m. birželio 6 d. automobilio Toyota Carina pirkimo – pardavimo sutartį, medicinos dokumentų išrašą (b. l. 40-58). Atsakovė VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ kartu su atsiliepimu į skundą pateikė pareiškėjo atsiliepimą, pateiktą į pareiškimą dėl VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto bylos iškėlimo (Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-5891-258/2014), 2014 m. spalio 31 d. įstaigos balansą, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 2015 m. spalio 27 d. pranešimą apie pareiškėjo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą (b. l. 66-91). Apeliantas ir atsakovė nesuformulavo atskiro prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo, kaip tai numato CPK 306 straipsnio 3 dalis, tačiau apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl teisinių prielaidų prijungti prie bylos nurodytus dokumentus. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad paminėtais dokumentai yra grindžiami atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai, nenustačius apelianto ir atsakovės procesiniuose veiksmuose piktnaudžiavimo nesavalaikiai teikiant įrodymus, pateikti nauji įrodymai prijungiami prie bylos ir bus vertinami kartu su kitais byloje esančiais duomenimis.

27Dėl skundo argumentų ir baudos apeliantui paskyrimo teisėtumo

28CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

29Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Minėtos normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius bankrutuojančios įmonės vadovus, ignoruojančius teismo sprendimų privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam bankroto administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras; jeigu įmonės valdymo organai nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų ar įmonės turto dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą, tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti bankroto administratoriui teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-562-186/2015). Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ nereglamentuoja baudos už minėtos pareigos nevykdymą skyrimo procedūros. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju turi būti taikomos bendrosios CPK įtvirtintos proceso teisės normos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1655/2013; 2013 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1784/2013, 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1003-381/2015).

30Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutuojančios VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ administratorius prašymą dėl 2 896 Eur baudos apeliantui paskyrimo grindė aplinkybėmis, jog pastarasis neperdavė jam visų dokumentų ir jokio įstaigos turto (b. l. 7-8). Nesutikimą su administratoriaus prašymu ir jame nurodytomis aplinkybėmis atsiliepime apeliantas motyvavo tuo, kad administratorius nekonkretizuoja, kokie dokumentai jam nebuvo perduoti (b. l. 13). 2015 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu bankroto administratorius pateikė teismui įstaigos 2015 m. gegužės 5 d. balansą, iš apelianto perimtų dokumentų perdavimo – priėmimo aktą (b. l. 17-19). Pranešime administratorius nurodė, kad jam vis dar nėra perduoti bankrutuojančios įstaigos dokumentai už laikotarpį nuo jos įkūrimo iki 2010 m., įstaigos sutartys, antspaudas, įstatai, steigimo dokumentai, registravimo pažymėjimas, pareiškėjo darbo sutartis, taip pat nėra parduotas joks įstaigos turtas, nors pareiškėjas Vilniaus apygardos teismui (civilinė byla Nr. B2-5891-258/2014) sprendžiant jo vadovaujamo juridinio asmens mokumo klausimą, buvo pateikęs duomenis, iš kurių matyti, kad įstaiga turi 215 165,123 Lt vertės turto (b. l. 15-16). Pirmosios instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi administratoriaus prašymą patenkino iš dalies – paskyrė apeliantui 500 Eur baudą, tokį procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, kad pastarasis netinkamai vykdė įstatyme (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte) ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje, kuria VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ iškelta bankroto byla, nustatytą įpareigojimą iki 2015 m. gegužės 20 d. perduoti bankrutuojančios įstaigos dokumentus ir turtą. Prašyme dėl jam paskirtos baudos panaikinimo apeliantas nurodė, kad visi įstaigos dokumentai administratoriui buvo perduoti, tuo tarpu pastarojo 2015 m. rugpjūčio 28 d. pranešime nurodyti dokumentai ir turtas negali būti perduoti dėl to, kad tokie arba neegzistuoja, arba jų neperdavimas netrukdo administratoriui vykdyti bankroto procedūrų. Skundžiama nutartimi teismas sprendė, kad pareiškėjo turto ir dokumentų neperdavimo priežastys nesudaro pagrindo panaikinti jam paskirtą baudą. Apeliacinės instancijos teismas tokią apygardos teismo išvadą laiko iš esmės pagrįsta.

31Nors prašyme dėl baudos panaikinimo ir atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad neturėjo administratoriaus reikalaujamų dokumentų, o tokius dokumentus kaip įstaigos įstatai, steigimo sutartis galima rasti VĮ Registrų centre, iš kartu su atskiruoju skundu pateikto 2015 m. lapkričio 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad nurodytą faktinių aplinkybių konstatavimo dieną administratoriui apeliantas perdavė VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ registravimo pažymėjimą, antspaudą, įstatus, steigimo sutartį, PVM mokėtojo registravimo pažymėjimą, 2007 m. birželio 6 d. transporto priemonės Toyota Carina pirkimo – pardavimo sutartį ir kitus dokumentus (b. l. 41). Pažymėtina, kad pareigą pateikti įstatyme nustatytus dokumentus apeliantas turėjo iki 2015 m. gegužės 20 d., tačiau Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje nustatytu terminu jokių įstaigos dokumentų administratoriui nebuvo perduota. Dalis įstaigos finansinių dokumentų administratoriui buvo perduota tik 2015 m. birželio 18 d., tuo tarpu antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad apeliantas turėjo ir kitų įstaigos dokumentų, tačiau administratoriui juos pateikti delsė. Kaip jau buvo paminėta, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Nurodyta imperatyvi teisės norma nesuteikia teisės bankrutuojančios įmonės valdymo organams savo nuožiūra spręsti, kokius dokumentus pateikti administratoriui, o kokius ne. Apelianto samprotavimai apie tai, kokie dokumentai turi reikšmės bankroto procedūrų vykdymui ar tai, kad dalis įstaigos dokumentų yra viešai prieinami VĮ Registrų centre, nepaneigia jo pareigos nustatytu terminu visus be išimties bankrutuojančios įstaigos dokumentus perduoti administratoriui.

32Pažymėtina, kad nei apelianto pateiktas jo medicininių dokumentų išrašas, nei kiti į bylą pateikti įrodymai nepateisina jo delsimo perduoti administratoriui įstaigos dokumentus ir neteikia pagrindo spręsti apie objektyvias ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytos pareigos netinkamo vykdymo priežastis (CPK 185 straipsnis). Bylos duomenys tvirtina, kad apie jo vadovaujamai įstaigai iškeltą bankroto bylą R. G. buvo žinoma, o pareiga perduoti administratoriui dokumentus, kaip minėta, turėjo būti įvykdyta iki 2015 m. gegužės 20 d. Apelianto pateiktas medicininis išrašas patvirtina, kad 2015 m. rugpjūčio 18 d. jam buvo atlikta nago pašalinimo operacija, kad iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. jis gydėsi namuose. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad laiku perduoti įstaigos dokumentų jis negalėjo dėl sveikatos būklės. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių apelianto teiginius, kad administratorius reikalavo dokumentus pristatyti tik į jo gyvenamąją vietą nustatytu laiku, kad dar iki 2015 m. birželio 18 d. buvo bandoma administratoriui įteikti įstaigos dokumentus, antspaudą, tačiau pastarasis jų nepriėmė (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas įstaigos vadovo ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų pareigų vykdymo klausimas, o ne bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumas. Atsižvelgiant į tai, skundo argumentai, susiję su bankroto administratoriaus veiksmais, elgesiu (administratorius laiku neatsiėmė įstaigos dokumentų, atsisakė juos priimti etc.), neturi teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

33Nors 2015 m. lapkričio 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad iki skundžiamos nutarties priėmimo apeliantas papildomai perdavė bankroto administratoriui atitinkamus įstaigos dokumentus, šis apeliacinės instancijos teismui pateiktas įrodymas nepaneigia apygardos teismo išvados dėl R. G. netinkamai įvykdytų imperatyvių ĮBĮ nuostatų ir teismo įpareigojimų. Minėtas dokumentas patvirtina, kad administratoriui vis dar nėra perduoti įstaigos dokumentai nuo jos įkūrimo iki 2010 m., sutartys, skolų perleidimo dokumentai, R. G. darbo sutartis. Vertinant apelianto argumentus, kad jis neturi nurodytų dokumentų, todėl negalėjo jų pateikti administratoriui, atkreiptinas dėmesys į skirtingus apelianto paaiškinimus dėl įstaigos dokumentų už laikotarpį nuo jos įkūrimo iki 2010 m. egzistavimo. Prašyme dėl baudos panaikinimo apeliantas nurodė, kad minėto laikotarpio dokumentai buvo prarasti iki 2010 m. finansinės apskaitos paslaugas teikusios buhalterės, tuo tarpu antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti jo paaiškinimai, kad įstaiga aktyvią veiklą pradėjo vykdyti nuo 2011 m., todėl 2010 m. ir ankstesnio laikotarpio dokumentų nėra. Toks prieštaringas faktinių aplinkybių nurodymas leidžia spręsti apie apelianto argumentų nepagrįstumą. Byloje nėra duomenų apie iki 2010 m. įstaigoje finansinės apskaitos paslaugas teikusią buhalterę (CPK 178 straipsnis), tuo tarpu įvertinus tai, kad VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ buvo įsteigta dar 1998 m. (CPK 179 straipsnio 3 dalis), mažai tikėtina, jog per daugiau nei 12 metų ji nevykdė jokios veiklos, ar kad toks ilgas veiklos laikotarpis nebuvo užfiksuotas atitinkamuose dokumentuose (CPK 185 straipsnis). Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad įstaigos atžvilgiu jos kreditoriai nuo 2011 m. buvo iniciavę nemažai teisminių procesų dėl skolų priteisimo, todėl nėra pagrindo manyti, kad nėra išlikę dokumentų, patvirtinančių įstaigos ir trečiųjų asmenų sutartinius teisinius santykius.

34Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovės ir teismo pozicija, kad apeliantas disponuoja bankrutuojančios įstaigos materialiuoju turtu. Atsiliepime į skundą atsakovė, vadovaudamasi įstaigos 2014 m. spalio 31 d. balansu, R. G. atsiliepimu į pareiškimą dėl VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto bylos iškėlimo, teigia, kad įstaiga turi materialaus turto. Nors bankrutuojančios įstaigos administratorius teigia, kad per 2014 m. veiklos laikotarpį įstaiga turėjo 215 165 Lt vertės turto, 2014 m. spalio 31 d. balanso duomenys patvirtina, kad tokio turto buvo ne daugiau kaip 44 169 Lt sumai, kad iš esmės visą įstaigos turtą sudarė trumpalaikis turtas (iš debitorių gautinos sumos etc.). Tokio pobūdžio turtu realiai nėra disponuojama, todėl jo perdavimas nėra galimas. Minėtas finansinės atskaitomybės dokumentas patvirtina, kad įstaigos turėto materialaus turto vertė buvo ne didesnė kaip 3 198 Lt. Atsižvelgiant į balanse apskaityto materialaus turto vertę, į tai, kad šiai dienai dėl turto nuvertėjimo procesų nurodyta vertė turėtų būti dar mažesnė arba turtas gali būti visiškai nuvertėjęs, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad administratorius reikalavimą apeliantui perduoti bankrutavusios įstaigos turtą reiškia nepagrįstai įvertinęs įstaigos finansinės atskaitomybės dokumentus. Kita vertus, ši aplinkybė nepaneigia pagrįstos ir teisėtos pirmosios instancijos teismo išvados dėl netinkamai apelianto vykdytų ĮBĮ nuostatų ir teismo nustatytų įpareigojimų dėl bankrutuojančios įstaigos dokumentų perdavimo.

35Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad neturėdamas bankrutavusios bendrovės dokumentų, bankroto administratorius negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų bendrovės bankroto priežasčių. Todėl buvusio įstaigos vadovo veiksmai, kai nenurodant objektyvių ir pagrįstų priežasčių netinkamai vykdomas teismo nustatytas įpareigojimas perduoti visus turimus bankrutuojančios įstaigos dokumentus, laikytini sąmoningais ir piktybiškais, ir sudaro pagrindą spręsti, kad tokiais veiksmais galbūt siekiama užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto priežastis, įstaigos netinkamo valdymo aplinkybes bei galimą turto iššvaistymą ar pasisavinimą.

36Spręsdamas skundžiamos nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino buvusio bankrutuojančios įstaigos vadovo prašymo dėl jam paskirtos baudos panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo vertinti ir spręsti atsakovės atsiliepime į skundą pareikšto prašymo teismo nuožiūra skirti apeliantui papildomą baudą už piktybišką Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje nustatytų įpareigojimų nevykdymą.

37Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atmetęs prašymą dėl buvusiam bankrutuojančios įstaigos vadovui paskirtos baudos panaikinimo, iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė VšĮ... 4. 2015 m. liepos 15 d. bankroto administratorius kreipėsi į teismą,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi bankroto... 6. 2015 m. spalio 1 d. pareiškėjas R. G. pateikė teismui prašymą dėl teismo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino... 9. Teismas nustatė, kad per 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje dėl VšĮ... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas R. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas nepagrįstai nurodo, kad kartu su prašymu dėl baudos panaikinimo... 13. 2. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta, kokie dokumentai administratoriui... 14. 3. Teikiant atsiliepimą į prašymą dėl baudos skyrimo nebuvo žinoma,... 15. 4. Administratorius klaidingai nurodo, kad jam nebuvo perduodamas įstaigos... 16. 5. Reikalavimas pateikti dokumentus, kurie nėra privalomi ir yra viešai... 17. Atsakovė bankrutuojanti VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo... 18. 1. Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos VšĮ „Taikomosios gruntų... 19. 2. Tikrinant bankrutuojančios įstaigos buhalterinius dokumentus nustatyta,... 20. 3. Šiuo metu dėl pareiškėjo galimų nusikalstamų veikų valdant VšĮ... 21. 4. Pareiškėjas piktybiškai ir sąmoningai trukdo vykdyti įstaigos bankroto... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 25. Dėl naujų įrodymų prijungimo ... 26. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus –... 27. Dėl skundo argumentų ir baudos apeliantui paskyrimo teisėtumo... 28. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 29. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai... 30. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutuojančios VšĮ... 31. Nors prašyme dėl baudos panaikinimo ir atskirajame skunde apeliantas nurodo,... 32. Pažymėtina, kad nei apelianto pateiktas jo medicininių dokumentų išrašas,... 33. Nors 2015 m. lapkričio 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo... 34. Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas neturi... 35. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad neturėdamas bankrutavusios... 36. Spręsdamas skundžiamos nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas... 37. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 39. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....