Byla 2-10014-528/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui direktoriui Dariui Semaškai, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Stevija“ ieškinį atsakovui UAB „Soneda“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo 1.013,67 Eur skolą, 6% dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 170,-Eur teisinės pagalbos išlaidas ir kitas bylinėjimosi išlaidas (b.l.18-20).

3Ieškovo atstovas palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti pilnai. Ieškinys grindžiamas tuo, kad: ieškovas pagal 2011-12-13 bei 2011-12-29 PVM sąskaitas-faktūras pardavė atsakovui skalbimo mašiną už 2.400,-Lt bei kaitlentę už 1.100,-Lt, tačiau atsakovas už įsigytas prekes su ieškovu neatsiskaitė, per 2014-08-25 pretenzijoje nurodytą terminą įsiskolinimo ieškovui nepadengė; minėtos atsakovo skolos egzistavimą ieškovui patvirtina ir abiejų šalių pasirašytas 2014-01-06 skolų suderinimo aktas; atsakovui išrašytos abi PVM sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į ieškovo PVM ataskaitą – 2011 m. 12 mėn. PVM deklaraciją FR0600 bei sumokėtas PVM mokestis; atsakovo direktoriaus pavaduotoja Eglė žodžiu pripažino prekių gavimą bei žadėjo paraginti atsakovo direktorių sumokėti skolą, tačiau skola iki šiol nesumokėta; prašo priteisti iš atsakovo 1.013,67 Eur skolą, procesines palūkanas ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo šaukimu, kuris laikytinas įteiktu tinkamai (CPK 121 str. 1,2d., 123 str. 4d., b.l.12,37,38,43,44,49-51). Atsiliepime bei papildytame atsiliepime į ieškinį atsakovas yra nurodęs, jog: su ieškiniu nesutinka ir prašo bylą nutraukti kaip nepagrįstą jokiais įrodančiais dokumentais; ieškinyje nurodytų prekių negavo, o ieškovas krovinio važtaraščio nepateikė; ieškovo pateikta sąskaitos faktūros kopija parodo, kad tos prekės buvo išrašytos atsakovo vardu, tačiau ant jos nėra jokio gavėjo/užsakovo parašo, o šis dokumentas galėjo būti atsiųstas elektroniniu paštu kaip prekių užsakymas ir išankstinis apmokėjimas; gavusi tokį dokumentą elektroniniu paštu, buhalterija įtraukia jį į įmonės balansą, tačiau įmonei neapmokėjus sąskaitos, o tiekėjui nepristačius prekių, sąskaita faktūra anuliuojama; atsakovas jokių prekių nėra gavęs ir neturi jokių mokestinių įsipareigojimų ieškovui (b.l.38,44).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras 2011-12-13 Nr.0000540 už skalbimo mašiną (kodas EWW168540W) 2.400,-Lt sumai ir 2011-12-29 Nr.0000558 už kaitlentę (kodas HG654320UM) 1.100,-Lt sumai (b.l.21,22); registruotu paštu ieškovas išsiuntė atsakovui 2014-08-25 raštą, paprašydamas per 7 dienas padengti pagal 2011-12-13 ir 2011-12-29 PVM sąskaitas-faktūras susidariusią 3.500,-Lt skolą (b.l.23,24); 2014-01-06 akte dėl skolų suderinimo, kurį pasirašė atsakovo vyr. finansininkė, o jos parašas patvirtintas atsakovo įmonės antspaudu, nurodyta, jog atsakovo skola ieškovui 3.500,-Lt (b.l.25); 2015-06-15 ieškovo pažymoje dėl UAB „Stevija“ 2011 m. 12 mėn. PVM deklaracijos nurodyta, kad UAB „Soneda“ parduotų prekių PVM mokestis 607,44 Lt buvo įtrauktas į UAB „Stevija“ 2011 m. 12 mėn. PVM deklaraciją FR0600, PVM mokestis sumokėtas bei pateiktas ir pateiktas 2012-01-30 mokėjimo nurodymas Nr.1475956317, kuriuo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM pervesta 67.701,05 Lt suma /PVM mokestis ir delspinigiai/ (b.l.54,55).

7Kaip matyti, šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo (pirkėjo) pareigos sumokėti už prekes – skalbimo mašiną ir kaitlentę, nes atsakovas ginčija prekių gavimo faktą.

8Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) str. 1 d.). Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo taisykle ir išvadą dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daro pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-372/2014, Nr.3K-3-30-219/2015).

9Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 str. 1d.). Šiuo atveju tokia sutartis galėjo būti sudaryta žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais, nes buitinių prekių pirkimui konkrečios sudarymo formos įstatymai nenumato (CK 1.71-1.77, 6.311 str.). Taigi, pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjo pareiga yra perduoti daiktą pirkėjui valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę, o pirkėjo pareiga – sumokėti daikto kainą per sutartyje ar įstatymo nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.317 str.1d., 6.344 str. 1d.). Vien sąskaitos pateikimas asmeniui nepagrindžia pareigos ją apmokėti, todėl šalis, kuri reikalauja atitinkamą sumą priteisti, turi įrodyti savo reikalavimo pagrindą. Šiuo atveju ieškovas jam kilusią pareigą įrodyti, jog atsakovui buvo perduotos prekės, įrodinėjo atsakovui išrašytomis 2 PVM sąskaitomis-faktūromis, kurios nėra pasirašytos atsakovo, taip pat atsakovo vyr. finansininkės pasirašytu bei atsakovo įmonės antspaudu patvirtintu šalių skolų suderinimo aktu, kuriame patvirtinta, jog 2013-12-31 apskaitos duomenimis atsakovas yra skolingas ieškovui ieškiniu prašomą priteisti sumą 3.500,-Lt (1.013,67 Eur), ir pažyma apie PVM sąskaitų įtraukimo į ieškovo 2011 m. 12 mėn. PVM deklaraciją (b.l.21,22,25). Nors PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis, tačiau PVM sąskaitos-faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių (paslaugų) pateikimą, todėl PVM sąskaita-faktūra, atsižvelgiant į šiam dokumentui įstatymo keliamus reikalavimus, yra tam tikras sutarties sąlygas atspindintis bei sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-15/2008, Nr.3K-3-484/2009, Nr.3K-3-55/2012, Nr.3K-3-210/2014). Iš atsakovo atsiliepimų turinio matyti, jog atsakovas neneigė gavęs ieškovo PVM sąskaitas-faktūras, bet teigė, kad jos galėjo būti gautos elektroniniu paštu kaip prekių užsakymas bei išankstinis apmokėjimas ir, neapmokėjus sąskaitų, tiekėjui nepristačius prekių, anuliuotos (b.l.38,44). Tačiau PVM sąskaita-faktūra yra 10 metų saugomas finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriuo apmokestinamiesiems asmenims /šiuo atveju abi bylos šalys yra juridiniai asmenys ir PVM mokėtojai/ privaloma nedelsiant įforminti įvykusį prekių tiekimą, taigi, jis neišrašomas be pagrindo (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo /toliau PVM įstatymas/ 78 str. 1d. 1p., 2d.). Jeigu po prekių tiekimo keičiasi tiekiamų prekių apmokestinamoji vertė ir/arba kiekis, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo mokėtinas atlygis, turi būti išrašomas kreditinis dokumentas, kuriuo įforminami minėtų aplinkybių pasikeitimai ir tai gali būti įforminama ne tik prekių tiekėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, bet ir pirkėjo (jei jis yra PVM mokėtojas) išrašomu debetiniu dokumentu, o bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditiniais ir/arba debetiniais dokumentais, privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo, taip pat pirkėjo PVM apskaitą (PVM įstatymo 83 str. 1,2d.). Šiuo atveju ieškovas pateikė pažymą, jog parduotų atsakovui prekių PVM mokestis buvo įtrauktas į ieškovo PVM deklaraciją, o atsakovas įrodymų dėl gautų iš ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų grąžinimo arba debetinių sąskaitų-faktūrų išrašymo ar kitų įrodymų nepateikė, į posėdį neatvyko, todėl teismas vadovaujasi byloje esančiais įrodymais (CPK 177, 178 str.). Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą – ieškovo atstovo posėdyje nurodytus paaiškinimus, atsakovo atsiliepimuose nurodytas aplinkybes, rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog labiau tikėtina, kad atsakovas gavo iš ieškovo prekes, nes priešingu atveju ieškovas nebūtų galėjęs pateikti atsakovo vyr. finansininkės pasirašyto ir atsakovo įmonės antspaudu patvirtinto skolų suderinimo akto, patvirtinančio ieškovo nurodytas aplinkybes, o atsakovas būtų pateikęs teismui įrodymus dėl ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų negavimo arba grąžinimo ieškovui, jei jos buvo gautos nepagrįstai (CPK 177, 178, 185 str.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, atsakovo argumentai dėl prekių negavimo laikytini paneigtais, o byloje esančių įrodymų pagrindu pripažintina tarp šios bylos šalių buvus sutartinius pirkimo-pardavimo santykius, todėl atsakovui atsirado pareiga vykdyti įsipareigojimą – sumokėti už gautas prekes (CPK 185 str.). Nesant byloje įrodymų, jog už prekes buvo sumokėta, iš atsakovo ieškovui priteistina 1.013,67 Eur skola (CK 6.2, 6.38, 6.261, 6.305 str., 6.314 str. 5d., 6.344 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., b.l.21,22,25).

10Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1.013,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 1,2d., 6.210 str.).

11Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui – 30,-Eur žyminis mokestis ir 170,-Eur už teisines paslaugas; valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d., 1p., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,4,5,6,26-29).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „Stevija” (į.k.144590226, buveinė Šiauliuose, Tilžės g.33, sąsk. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB) iš atsakovo UAB „Soneda“ (į.k.302447469, buveinė Kaune, Savanorių pr.315, arba Kaune, Baltijos g.2-29) 1.013,67 Eur (vieno tūkstančio trylikos eurų 67 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1.013,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,-Eur (trisdešimt eurų) žyminį mokestį ir 170,-Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų) už teisines paslaugas.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai