Byla 2A-1006-467/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės (pranešėja), kolegijos teisėjų

2Virginijos Volskienės, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant

3Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Andriui Baranskiui, atsakovo atstovams adv. Audriui Vaičiūnui ir adv. pad. Eglei Lavrinavičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl skolos ir metinių palūkanų priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6

7Ieškovas UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ 2010-03-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Palink“ 59061,47 Lt skolos ir 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog 2007-10-19 su atsakovu sudarė 1774,95 kv.m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas (ieškovas) patalpas nuomoja dešimčiai metų, skaičiuojant nuo patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Mėnesinis nuomos mokestis – 27,50 Lt už kvadratinį metrą, t.y. iš viso 48811,13 Lt, papildomai sumokant šiai sumai mokėtiną nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestį. Atsakovas neapmokėjo 2010-02-02 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros NTV Nr.2646 ir liko skolingas ieškovui ieškinyje nurodytą sumą - 59061,47 Lt.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB „Palink“ 59061,47 Lt nuomos mokesčio, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2010-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 886 Lt žyminio mokesčio.

9Atsakovas UAB „Palink“ 2010-04-06 pareiškė prieštaravimus ir prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų užtikrinti, kad patalpos bus tinkamos naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį, kadangi savalaikiai neįjungė šildymo 2009 metų rudenį. Atsakovas 2009-11-18 ir 2009-12-07 reiškė atsakovui pretenzijas dėl to, tačiau į jas atsakovas sureagavo tik 2009-12-14, įjungdamas patalpose šildymą, nors šildymas pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą turėjo būti įjungtos nuo 2009-10-12. Atsakovas 2009-12-23 raštu bei 2009-12-17 pranešimu pareikalavo ieškovo sumokėti 92253,04 Lt baudą už energetinių išteklių – šildymo nepateikimą į patalpas. Atsakovas 2009-12-23 rašte ieškovui nurodė, jog, vadovaudamasis CK 6.130 ir 6.131 straipsniais, ieškovo mokėtiną baudą vienašališkai įskaitys į 2010 m. sausio ir vasario mėnesiais už patalpas mokėtiną nuomos mokestį. Todėl ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą ir priėmė galutinį sprendimą – priteisė iš atsakovo UAB „Palink“ ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ naudai 59061,47 Lt skolos, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 59061,47 Lt sumą nuo 2010-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 886 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, jog atsakovas UAB „Palink“ nesumokėjo nuomos mokesčio už 2010 m. vasario mėnesį, nors privalėjo atsiskaityti su ieškovu iki einamojo mėnesio 20 dienos. Šalių 2008-09-26 pasirašytas patalpų priėmimo aktas patvirtina, jog nuomininkas (atsakovas) neturėjo pretenzijų dėl patalpų, patalpos pripažintos tinkamomis naudoti pagal paskirtį. Atsakovas UAB „Palink“ nenurodė ir bylos nagrinėjimo metu teismas nenustatė, jog ieškovas nevykdė ar netinkamai vykdė įsipareigojimus laikotarpyje, už kurį reikalaujama priteisti nuomos mokestį. Atsakovo (nuomininko) prievolė įvykdyti įsipareigojimus - mokėti nuomos mokestį, neįvykdyta, todėl iš atsakovo priteistinas nesumokėtas nuomos mokestis už 2010 m. vasario mėnesį - 59061,47 Lt. Teismas padarė išvadą, jog atsakovo UAB „Palink“ prieštaravimai nepagrįsti, kadangi CK 6.130, 6.131 straipsnių nuostatos šiuo atveju netaikytinos. Dėl įsipareigojimų pagal nuomos sutartį vykdymo (netinkamo vykdymo) kylantys reikalavimai ir atsakovo reiškiamos pretenzijos dėl patalpų šildymo, patekimo į patalpas nelaikytini priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais. Dėl įsipareigojimų vykdymo tarp šalių yra ginčas, kuris nagrinėjamas ginčo teisena.

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Palink“ prašo galutinį sprendimą ir preliminarų sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovo (nuomininko) prievolė įvykdyti įsipareigojimus - mokėti nuomos mokestį, neįvykdyta. Šią išvadą paneigia byloje pateikti įrodymai, į kuriuos teismas neatsižvelgė. Byloje esantys įrodymai (atsakovo prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo priedai Nr.1, 2, 3, 7, 8, 9) patvirtina, kad apelianto prievolė mokėti ieškovui prašytą priteisti nuomos mokestį už 2010 m vasario mėnesį patalpų, esančių Šaulių g. 37, Marijampolėje nuomą, pagal tarp šalių pasirašytą 2007-10-19 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį bei 2010-02-02 ieškovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą pasibaigė įskaitymo būdu (CK 6.130 str. 1 d.), CK nustatyta tvarka įskaičius vienarūšius priešpriešinius reikalavimus. Teismas, nenurodydamas jokių motyvų, nepagrįstai konstatavo, jog CK 6.130, 6.131 straipsnių nuostatos šiuo atveju netaikytinos, o dėl įsipareigojimų pagal nuomos sutartį vykdymo (netinkamo vykdymo) kylantys reikalavimai ir atsakovės reiškiamos pretenzijos dėl patalpų šildymo, nepatekimo į patalpas nelaikytini priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais. Be kitų negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatytų įsipareigojimų, ieškovas sutarties 2.3 punktu patvirtino ir garantavo apeliantui, kad patalpos bus tinkamos naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį bei išliks tokios visą sutarties galiojimo terminą. Sutarties 8.1.7 punkte numatyta, kad nuomotojas (ieškovas), kiek tai priklauso nuo jo, įsipareigoja užtikrinti, jog patalpoms būtų teikiami sutartyje aptarti energetiniai resursai, vanduo bei kitos paslaugos. Byloje nustatyta, kad šalys sutartyje sulygo dėl netesybų baudos forma tais atvejais, kai ieškovas (nuomotojas) netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, taip pat dėl prievolės mokėti baudą atsiradimo momento bei jos vykdymo sąlygų (sutarties 10.2; 10.15 p.). Teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepatiekė energetinių resursų - šildymo į patalpas, tokiu būdu pažeisdamas sutarties 2.3 bei 8.1.7 punktų nuostatas, dėl ko ieškovas byloje neprieštaravo ir neginčijo. To pasėkoje ieškovui atsirado sutartyje numatyta prievolė - sumokėti apeliantui netesybas (baudą) (sutarties 10.2 p.). Apeliantas sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 10.15 p.) tinkamai įgyvendino savo teises, susijusias su netesybų (baudos) iš ieškovo reikalavimu, todėl ieškovo prievolė sumokėti netesybas - 92253,04 Lt baudos, įgijo galiojančios ir vykdytinos prievolės teisinį statusą. Teismas, nepateikdamas absoliučiai jokių motyvų, konstatavo, kad apelianto piniginė prievolė sumokėti ieškovui nuomos mokestį bei ieškovo piniginė prievolė sumokėti apeliantui netesybas nelaikytini priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais. Tokia teismo pozicija neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos praktikos dėl vienarūšių reikalavimų ir yra grįsta netinkamu materialiosios teisės normos (CK 6.130 str. bei 6.131 str.) išaiškinimu bei taikymu. Apeliantui taikyti įskaitymą buvo visos CK 6.130-6.131 straipsniuose bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje įtvirtintos sąlygos. Įskaitymo metu, nebuvo jokių CK 6.134 straipsnyje nustatytų atvejų, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą. Teismas netinkamai vertino įrodymus (CK 185 str.) bei aiškino aukščiau nurodytas sutarties nuostatas ir CK normas, reglamentuojančias prievolių pasibaigimą (CK 6.130, 6.131 str.) ir be teisėto pagrindo patenkino ieškovo ieškinį, konstatuodamas, kad apelianto atliktas įskaitymas yra negaliojantis ir dėl to apelianto prievolė sumokėti nuomos mokestį tokiu įskaitymu nepasibaigė.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog sprendimas yra pagrįstas, todėl nėra pagrindo naikinti ar keisti sprendimą, remiantis atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

13Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovai apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, ieškovo atstovas – prašė skundą atmesti. Teismo posėdyje apelianto atstovai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti apelianto turtui – žemės sklypui pritaikytą areštą perkelti nuo žemės sklypo ant pastato. Prašymą grindė tuo, kad areštuotame žemės sklype atsakovas planuoja atlikti automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbus, o areštas apriboja teisę disponuoti šiuo žemės sklypu.

14

15Apeliacinis skundas tenkintinas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmestinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „Palink“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo sprendimą.

17Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 59061,47 Lt skolos už patalpų nuomą 2010 m. vasario mėnesį pagal šalių 2007-10-19 sudarytą negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino, konstatavęs, jog atsakovas UAB „Palink“ nesumokėjo nuomos mokesčio už 2010 m. vasario mėnesį, nors pagal sutartį privalėjo atsiskaityti su ieškovu iki einamojo mėnesio 20 dienos. Nors atsakovas atsikirtinėjo į ieškinį, kad šią prievolę jis įvykdė įskaitymu, tačiau teismas pripažino, jog CK 6.130, 6.131 straipsnių nuostatos šiuo atveju netaikytinos. Atsakovas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde nurodydamas, kad teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus (CK 185 str.) bei netinkamai aiškino šalių sutarties nuostatas ir CK normas, reglamentuojančias prievolių pasibaigimą (CK 6.130, 6.131 str.), todėl be teisėto pagrindo patenkino ieškovo ieškinį, konstatuodamas, kad apelianto atliktas įskaitymas yra negaliojantis ir dėl to apelianto prievolė sumokėti nuomos mokestį tokiu įskaitymu nepasibaigė. Teisėjų kolegija apelianto skundo argumentus pripažįsta pagrįstais.

18Vertindamas prievolės pasibaigimo įskaitymu galimybę (CK 6.130 str.), pirmosios instancijos teismas nurodė, kad dėl įsipareigojimų pagal nuomos sutartį vykdymo (netinkamo vykdymo) kylantys reikalavimai ir atsakovo reiškiamos pretenzijos dėl patalpų šildymo, patekimo į patalpas nelaikytini priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais, be to dėl įsipareigojimų vykdymo tarp šalių yra ginčas, kuris nagrinėjamas ginčo teisena. Taigi teismas laikė, jog nėra įskaitymo sąlygų ir todėl CK 6.130, 6.131 straipsnių nuostatos šiuo atveju netaikytinos, nors atsakovas tvirtino, kad įskaitymas įvyko. Tokiu atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, kad prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t.y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis yra teisėtas. Kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymą; tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-624/2006). Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju, įvertinęs, jog įskaitymas nagrinėjamu atveju netaikytinas, padarė nepagrįstas išvadas ir jas skundžiamame sprendime nepakankamai išsamiai motyvavo. Dėl to apskųstasis teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

19Įskaitymas (CK 6.130 str. 1 d.), kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodo ir atsakovas, yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įstatyme nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Taigi įskaitymas kaip prievolės pasibaigimo pagrindas, yra vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos šalies valios išreiškimo, t.y. pareiškimo apie įskaitymą pranešimo kitai prievolės šaliai. Įskaitymo galimybė nesaistoma ir neribojama kitos prievolės šalies, kuriai pranešama apie įskaitymą, valios. Įskaitymo sukeliami teisiniai padariniai – šalis siejusios prievolės (visos ar dalies) pasibaigimas. Tačiau tam, kad prievolės šalis galėtų pasinaudoti įskaitymu, turi egzistuoti tam tikros būtinosios sąlygos, kurių sąrašą pateikia bendroji įskaitymo sąvoka, įtvirtinta CK 6.130 straipsnio 1 dalyje: prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Taigi prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t.y. kreditorius kartu turi būti ir savo skolininko skolininkas, o skolininkas – kartu ir savo kreditoriaus kreditorius. Be to šalių reikalavimai, kad juos būtų galima įskaityti, turi būti vienarūšiai. Ši sąlyga yra nukreipta ne į prievolės rūšį, bet į objektą. Dėl to, tarp šalių esant skirtingų rūšių prievolėms, iš jų atsirandantys piniginiai reikalavimai gali būti įskaitomi. Šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. reikalavimai turi būti nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Prievolės abiejų šalių reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini. Ši įskaitymo samprata nuosekliai pasikartoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-293/2009; 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-479/2010 ir kt.).

20CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą. Vienas iš įstatymo nustatytų įskaitymo draudimų – draudžiama įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-624/2006).

21Byloje nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai teisiniai santykiai – 2007-10-19 negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis (b.l. 6-14). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Įstatymai įpareigoja šalis prievoles vykdyti tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiaujant vienai su kita (CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d.). Bylos šalys nuomos sutartyje sulygo dėl mokėjimų ir atsiskaitymų pagal sutartį (sutarties 6 p.), o taip pat dėl šalių atsakomybės (sutarties 10 p.). Sutarties 10.2 punkte numatyta, jeigu sutartys su energetinių resursų bei paslaugų, nurodytų sutarties 6.5 punkte, tiekėjais nėra sudarytos ir/ar energetiniai resursai bei kitos paslaugos nuomininkui nėra teikiamos dėl nuomotojo kaltės, nuomininkui reikalaujant, nuomotojas įsipareigoja sumokėti baudą, lygią 3 (trims) procentams nuo mėnesinio patalpų nuomos mokesčio už kiekvieną energetinių resursų ar paslaugų nepateikimo nuomininkui dieną bei atlyginti nuomininko patirtus tiesioginius nuostolius kiek jų nepadengia bauda. Taigi šalys sulygo, kad nurodytu sutarties pažeidimo atveju ieškovui atsiranda pareiga mokėti atsakovui sutartas netesybas. Sutarties 10.15 punkte, vertintiname, kokia apimtimi jis taikytinas prievolės mokėti netesybas atsiradimui ir vykdymui, kai ieškovas pažeidžia šalių sutarties 2.3 ir 8.1.7 punktų nuostatas, nepatiekdamas dėl savo kaltės energetinių resursų - šildymo į patalpas, nurodyta, kad netesybų mokėjimo pareiga šaliai atsiranda tik tuo atveju, jeigu šalis buvo įspėta kitos šalies apie pažeidimą ir per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo jo nepašalino. Jeigu pažeidimo pašalinti neįmanoma, delspinigių ir baudų mokėjimo pareiga atsiranda be papildomo termino nustatymo. Visais atvejais šalies pareiga mokėti netesybas atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita šalis to pareikalauja. Šalis turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokamos baudos ar delspinigiai. Bet kuriuo atveju, jeigu šalis pareikalauja, kad būtų mokami delspinigiai ar baudos, jie turi būti sumokami už laikotarpį nuo pažeidimo pradžios. Sutarties 10.15 punkte įtvirtintas sutarties sąlygas aiškinant pagal sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, darytina išvada, kad šiame punkte nustatytos taisyklės yra bendrosios ir taikytinos visais atvejais, kai sprendžiama dėl prievolės mokėti sutartines netesybas, nurodytas sutarties skyriuje „Šalių atsakomybė“, ir kai nėra specialiųjų sąlygų. Sutarties 10.15 punkte įtvirtinta sąlyga atskleidžia tikrąją šalių valią (CK 6.193 str. 1 d.) dėl netesybų mokėjimo prievolės atsiradimo momento ir šios prievolės įvykdymo termino. Šalys sulygo, kad visais atvejais šalies pareiga mokėti netesybas atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita šalis to pareikalauja. Tokiu būdu, kaip teisingai nurodo apeliantas, šalys sutartyje sulygo dėl netesybų baudos forma tais atvejais, kai ieškovas (nuomotojas) netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, taip pat dėl prievolės mokėti baudą atsiradimo momento bei jos vykdymo sąlygų (sutarties 10.2; 10.15 p.).

22Atsakovas 2009 m. gruodžio 23 d. raštu (b.l. 43-45) pareikalavo ieškovą jam sumokėti 92253,04 Lt baudą. Toks reikalavimas reiškia sutarties 10.2 punkte įtvirtintų taisyklių dėl baudos mokėjimo prievolės atsiradimo ir vykdymo sąlygų įgyvendinimą. Šiuo raštu taip pat, įgyvendindamas CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą reikalavimą, atsakovas (nuomininkas) pareiškė apie įskaitymą ir apie tai pranešė ieškovui (nuomotojui). Dėl to įskaitymo metu ieškovas turėjo įsipareigojimą sumokėti baudą (atlyginti atsakovo nuostolius), t.y. buvo atsakovo kreditoriumi. Kaip jau minėta, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Kadangi atsakovas tinkamai įgyvendino baudos mokėjimo prievolės atsiradimo ir vykdymo sąlygas (ieškovas neneigia gavęs atsakovo pranešimą), ši prievolė įgijo galiojančios ir vykdytinos prievolės teisinį statusą, dėl to susiformavo pirmiau nurodytų sąlygų, privalomų pagal įstatymą, kad būtų galimas įskaitymas, visuma, todėl įskaitymas yra teisėtas.

23Pirmosios instancijos teismas, nepateikdamas jokių pagrįstų motyvų, konstatavo, kad apelianto piniginė prievolė sumokėti ieškovui nuomos mokestį bei ieškovo piniginė prievolė sumokėti apeliantui netesybas nelaikytini priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais. Tokia teismo pozicija neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos praktikos dėl vienarūšių reikalavimų ir yra grįsta netinkamu materialinės teisės normos (CK 6.130 str. bei 6.131 str.) išaiškinimu bei taikymu. Kaip jau minėta, sąlyga įskaitymui, jog šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, yra nukreipta ne į prievolės rūšį, bet į objektą. Dėl to, tarp šalių esant skirtingų rūšių prievolėms, iš jų atsirandantys piniginiai reikalavimai gali būti įskaitomi. Nagrinėjamu atveju abiejų šalių reikalavimai yra piniginiai (nuomos mokestis ir netesybos) ir juos galima įskaityti.

24Taip pat jau minėta, kad CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą, vienas iš jų – draudžiama įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Šioje byloje atsakovas atliko įskaitymą tokiu metu, kai dėl baudos mokėjimo sutarties 10.2 punkto pagrindu ginčų teisme nebuvo, todėl nėra teisinio pagrindo konstatuoti įstatymu nustatyto įskaitymo draudimo pažeidimą.

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad konkrečiu atveju atsakovui taikyti įskaitymą buvo visos CK 6.130-6.131 straipsniuose bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtintos sąlygos. Įskaitymo metu, nebuvo jokių CK 6.134 straipsnyje nustatytų atvejų, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą. Todėl pirmosios instancijos teismas, padarydamas priešingas išvadas, netinkamai vertino įrodymus (CK 185 str.) bei aiškino aukščiau nurodytas šalių sutarties nuostatas ir CK normas, reglamentuojančias prievolių pasibaigimą (CK 6.130, 6.131 str.), dėl ko nepagrįstai ir be teisėto pagrindo patenkino ieškovo ieškinį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisėtai atliktas įskaitymas yra atsakovo prievolės pasibaigimo pagrindas (CK 6.130 str. 1 d.), todėl panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmetamas.

26Atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 1772 Lt žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, taip pat valstybei priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d., 98 str.).

27Atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkinamas, nes, atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o jų panaikinimo klausimas išsprendžiamas sprendimu (CPK 150 str. 4 d.). Kadangi apeliacinės instancijos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos (CPK 331 str. 6 d.), teisėjų kolegija, atmesdama ieškovo ieškinį, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-15 nutartimi (b.l. 20-21) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikina.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl skolos ir metinių palūkanų priteisimo atmesti.

30Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartimi atsakovo UAB „Palink“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - turto areštą 59061,47 Lt sumai.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (įmonės kodas 300145575) atsakovo UAB „Palink“ (įmonės kodas 110193723) naudai 1772 (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt du) Lt bylinėjimosi išlaidų ir valstybei 5,70 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Volskienės, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant... 3. Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Andriui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. ... 7. Ieškovas UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ 2010-03-10 kreipėsi į teismą... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. preliminariu sprendimu... 9. Atsakovas UAB „Palink“ 2010-04-06 pareiškė prieštaravimus ir prašė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Palink“ prašo galutinį sprendimą ir... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto... 13. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovai apeliacinį skundą... 14. ... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 59061,47 Lt skolos už... 18. Vertindamas prievolės pasibaigimo įskaitymu galimybę (CK 6.130 str.),... 19. Įskaitymas (CK 6.130 str. 1 d.), kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodo ir... 20. CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti... 21. Byloje nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai teisiniai santykiai –... 22. Atsakovas 2009 m. gruodžio 23 d. raštu (b.l. 43-45) pareikalavo ieškovą jam... 23. Pirmosios instancijos teismas, nepateikdamas jokių pagrįstų motyvų,... 24. Taip pat jau minėta, kad CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 26. Atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 27. Atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkinamas,... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 29. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą... 30. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartimi... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (įmonės kodas...