Byla 2-25889-101/2013
Dėl teismo sprendimo įvykdymo termino atidėjimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo ( - ) atstovei I. M., atsakovo ( - ) miesto savivaldybės ir ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovui V. N., dalyvaujant trečiojo asmens ( - ) atstovei S. N., nedalyvaujant trečiojo asmens UAB ( - ) atstovui

2Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėje byloje Nr. 2-25889-101/2013 gautą atsakovo ( - ) miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo termino atidėjimo

Nustatė

32013-06-05 ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2013-04-11 rašytinio pritarimo Nr. 13-0923 panaikinimo bei savavališkos statybos padarinių pašalinimo pareikštu atsakovams ( - ) miesto savivaldybei ir ( - ) miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys ( - ) ir UAB ( - ). Pareikštas ieškinys išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-25889-101/2013. 2013-12-20 Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė: ieškinį tenkinti iš dalies; panaikinti ( - ) miesto savivaldybės administracijos 2013-04-11 ( - ) miesto savivaldybei išduotą Rašytinį pritarimą Nr. 13-0923 vaikų žaidimų aikštelei ( - ), statybos projektui Nr. VP 13-25,2013; įpareigotas atsakovas ( - ) miesto savivaldybė per 6 mėnesius sumokėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, t.y. rašytinį pritarimą statinio – vaikų žaidimų aikštelės, esančios ( - ), projektui; o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti supynes, kurių aukštis 2,35 m., užimamas plotas 8,22 kv.m., nusileidimo kalnelį, kurio aukštis 2,2 m., užimamas plotas 2,52 kv.m., nusileidimo bokštelį, kurio aukštis 3,6 m., užimamas plotas 6,09 kv.m. , pastatytus adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę; nuspręsta, kad per nustatytą terminą ( - ) savivaldybei neįvykdžius šiuo teismo sprendimu nustatyto įpareigojimo – leisti ( - ) nugriauti pastatytus inžinierinius statinius - supynes, kurių aukštis 2,35 m., užimamas plotas8,22 kv.m. , nusileidimo kalnelį, kurio aukštis 2,2 m., užimamas plotas 2,52 kv.m., nusileidimo bokštelį, kurio aukštis 3,6 m., užimamas plotas 6,09 kv.m., pastatytus adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo ( - ) miesto savivaldybės. 2015-03-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paliktas galioti 2013-12-20 Vilniaus apylinkės teismo sprendimas. Atsakovas – ( - ) miesto savivaldybės administracija prašo šio teismo sprendimo vykdymą atidėti 6 mėnesiams.

4( - ) miesto savivaldybės administracija pareiškime atidėti teismo sprendimo vykdymą 6 mėnesiams nurodo, kad įmokos už savavališkos statybos įteisinimą suma apskaičiuojama atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal statybos darabų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu. Tokią ekspertizę atlieka atestuotos ekspertizės įmonės. ( - ) miesto savivaldybė neturi sudariusi sutarties su įmone, turinčia teisę teisės aktų nustatyta tvrka atlikti ginčo statinio – vaikų žaidimų aikštelės ekspertizę, tam turi būti skelbiamas viešas konkursas, kuriam savivaldybė yra pasirengusi, ir kurio procedūroms atlikti neužtenka teismo sprendime nustatyto laiko. Mano, kad nepatogumų šalims nebus, jeigu ( - ) miesto savivaldybei bus suteikta galimybė įteisinti savavališką statybą, išsaugant statinius nuo nugriovimo. Pažymi, kad savavliška statyba konstatuota netipiško statinio atžvilgiu – vaikų žaidimo aikštelės atveju ir tam kad būtų išsaugoti teisėti interesai ne tik ( - ) namo, bet ir kitų aplinkinių namų vaikų užimtumo, laisvalaikio praleidimo vieta būtina išsaugoti šį statinį, atitinkamai sutvarkius reikiamus dokumentus, nenugriaunant. Prašo atsižvelgti į poreikio tenkinimą, į viešą interesą ir atidėti teismo sprendimo vykdymą.

5Teisme pareiškėjo atstovas prašė pareiškimą tenkinti pareiškime išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad prašymo nagrinėjimo metu jau yra sumokėtas mokestis už savavališkos statybos įteisinimą, yra pasikeitusi ( - ) miesto savivaldybės nuostata. Po teismo sprendimo ( - ) miesto savivaldybė buvo nusiteikusi vykdyti teismo sprendimą, ir griauti vaikų žaidimų akištelę, tačiau vėliau persigalvojo, atsižvelgė į gyventojų laiškus ir prašymus, išsaugoti aikštelę , pradėjo tvarkyti dokumentus reikiamam rašytiniam pritarimui gauti.

6Bylos ieškovas ( - ) pateikė atsiliepimą į pareiškimą, jame nurodė, kad pagal teisinį reglamentavimą yra galimas priimto teismo sprendimo vykdymo atidėjimas, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų ir įrodymų, kuriais grindžia prašymą. Mano, kad tuo atveju, jeigu bus papildyta prašymo medžiaga ir būtų CPK 284 str. numatytos aplinkybės, tai galėtų būti nustatytas protingas, realus bei pagrįstas, skatinantis operatyvų savavališkos statybos padarinių šalinimą terminas. Prašymą prašo spręsti teismo nuožiūra.

7Teismo posėdžio metu bylos ieškovo atstovė paliko klausimą spręsti teismo nuožiūrai. Paaiškino, kad pareiškėjo pateikti papildomi duomenys rodo siekį vykdyti teismo sprendimą negriaunat vaikų žaidimų aikštelės, kad neprieštarautų teismo sprendimo vykdymo atidėjimui.

8Bylos tretysis asmuo – ( - ) atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Byloje dalyvavusi šios tarnybos atstovė irgi paliko prašymą spręsti teismo nuožiūrai. Paaiškino, kad žemės sklypo, kuriame įrengta vaikų žaidimų aikštelė atžvilgiu nėra patvirtinti ar ruošiami , ar atlikti jokie projektavimo ar kitokios paskirties planai, nurodė, kad kliuvinių žemės atžvilgiu, kurie neleistų būti joje vaikų žaidimo aikštelei nėra.

9Bylos tretysis asmuo UAB ( - ) pateikė atsiliepimą į pareiškimą. Jame nurodė, kad neprieštarauja jog Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-25889-101/2013 įvykdymas būtų atidėtas, nurodė, kad sprendimo įvykdymo atidėjimas nepadarys esminės neigiamos įtakos, nepažeis šalių interesų pusiausvyros, kad atidėjus sprendimo vykdymą būtų išlaikyti protingumo ir ekonomiškumo principai, be to būtų užtikrinamas ir apsaugomas viešasis interesas. Teismo posėdyje šio trečiojo asmens atstovas nedalyvavo.

10Pareiškimas yra tenkinamas dėl žemiau išdėstyto:

11Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr 2-25889-101/2013 pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovams ( - ) miesto savivaldybei ir ( - ) miesto savivaldybės administracijai dėl 2013-04-11 rašytinio pritarimo Nr. 13-0923 panaikinimo bei savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ( - ) ir UAB ( - ) 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu, priimtu šioje byloje nuspręsta panaikinti ( - ) miesto savivaldybės administracijos 2013-04-11 ( - ) miesto savivaldybei išduotą Rašytinį pritarimą Nr. 13-0923 vaikų žaidimų aikštelės ( - ), statybos projektui Nr. VP 13-25, 2013; įpareigoti atsakovą ( - ) miesto savivaldybę , per 6 mėnesius sumokėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, t.y. rašytinį pritarimą statinio – vaikų žaidimų aikštelės, esančios ( - ) projektui, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti supynes, kurių aukštis 2,35 m., užimamas plotas 8,22 kv.m., nusileidimo kalnelį, kurio aukštis 2,2 m., užimamas plotas 2,52 kv.m., nusileidimo bokštelį, kurio aukštis 3,6 m., užimamas plotas 6,09 kv.m., pastatytus adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę; nuspręsta, kad jei per nustatytą terminą ( - ) miesto savivaldybei neįvykdžius šiuo teismo sprendimu nustatyto įpareigojimo – leisti ( - ) nugriauti pastatytus inžinierinius statinius - supynes, kurių aukštis 2,35 m, užimamas plotas 8,22 kv.m., nusileidimo kalnelį, kurio aukštis 2,2 kv.m., užimamas plotas 2,52 kv.m., nusileidimo bokštelį, kurio aukštis 3,6 m., užimamas plotas 6,09 kv.m. pastatytus adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo ( - ) miesto savivaldybės. Pareiškėjas – ( - ) miesto savivaldybės administracija su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutiko, apskundė jį Vilniaus apygardos teismui. 2015 m. kovo 5 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-102-640/2015 paliko galioti 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą, jis įsiteisėjo, skaičiuojant pagal terminų skaičiavimo taisyklę nuo 2015 m. kovo 6 d., nuo tada prasidėjo terminas, kuris buvo duotas pareiškėjui ( - ) miesto savivaldybei dėl statybos padarinių šalinimo. Pareiškėjas iki 2015 m. rugsėjo 6 d. turėjo sumokėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, t.y. rašytinį pritarimą statinio – vaikų žaidimų aikštelės, esančios ( - ) projektui, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti supynes, kurių aukštis 2,35 m., užimamas plotas 8,22 kv.m., nusileidimo kalnelį, kurio aukštis 2,2 m., užimamas plotas 2,52 kv.m., nusileidimo bokštelį, kurio aukštis 3,6 m., užimamas plotas 6,09 kv.m., pastatytus adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Nesuėjus šiam terminui, likus iki jo pabaigos faktiškai dviem dienom - 2015 m. rugsėjo 3 d. pareiškėjas – bylos atsakovas ( - ) miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama atidėti teismo sprendimo vykdymą 6 mėnesiams. Taigi, prašymo nagrinėjimo metu yra suėjęs terminas pareiškėjui įvykdyti 2013 m. gruodžio 20 d. Vilniaus apylinkės teismo sprendimu duotą įpareigojimą.

12Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką

13Prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą pateikė civilinės bylos Nr. 2-25889-101/2013 atsakovas, tinkama šalis (CPK 284 str.).

14Pagal teisinį reglamentavimą teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas, išdėstytas ar pakeistas tik atsižvelgiant į turtinę padėtį arba į kitas aplinkybes. Prašymas grindžiamas kitomis nepalankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Nors prie pareiškimo pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad yra priežastys dėl kurių turėtų būti atidėtas prašomo teismo spredimo įvykdymas, tačiau bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas iš dalies pateikė tokius įrodymus, t.y. pareiškėjo atstovas pateikė 2015-09-10 dalinės ekspertizės aktą Nr. 0353-10.3-11846, kuriuo yra įvertinta objekto ties ( - ) ir Nr. ( - ) namų suprojektuotos stačiakampio formos, skaldos dangos vaikų žaidimų aikštelės, kurioje suprojektuoti 5 įrenginiai (sūpuoklės, kalnelis, karuselė, daugiafunkcinis kompleksas, smėlio dėžė) vertė, nustatytas šio objekto statybos darbų sąnaudų vertės įvertinimas. Pagal šį įvertinimą pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 22 d. pavedimu sumokėjo 441,32 Eur įmoką už savavališkos statybos - vaikų žaidimo aikštelės ( - ), įteisinimą, įregistravo per Infostatyba prašymą išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui. Taigi, šie pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas iš dalies jau atliko teismo sprendimu įpareigotus ir reikalingus savavališkai statybai įteisinti veiksmus. Tai leidžia manyti, kad pareiškėjas ir toliau pašalins savavališkos statybos padarinius, gaus tinkamą rašytinį pritarimą, tinkamai įteisins savavališkos statybos padarinius, kad tam yra reikalingas papildomas laikas.

15Teismas atsižvelgia į tai, kad prašomas atidėti teismo sprendimo vykdymas iš tiesų yra susijęs su viešo intereso įgyvendinimu. Savavališkos statybos objektu - vaikų žaidimų aikštele naudojasi visa eilė gyvenamųjų namų esančių ( - ) ir kitų namų gyventojai. Jie prašo ( - ) miesto savivaldybės imtis priemonių išsaugoti aikštelę. Tai patvirtina pareiškėjo atstovo pateikti gyventojų prašymai adresuoti ( - ) miesto merui. Toks savavališkos statybos objekto pobūdis, leidžia konstatuoti ypatingą savavališkos statybos objekto reikšmę gyventojams, jų poilsiui , vaikų laisvalaikiui ir bendravimo su kitais vaikais, vaikų ugdymui ir kitiems svarbiems faktoriams įgyvendinti. Pažymėtina ir tai, kad nei viena iš išnagrinėtos civilinės bylos šalis neprieštarauja teismo sprendimo įvykdymo atidėjimui. Byloje nenustatytos aplinkybės, kad atidėjus prašomo teismo sprendimo vykdymą būtų pažeistos kurios nors šalies, ar nedalyvavusių byloje asmenų teisėti interesai, kad atidėjus teismo sprendimo vykdymą gali būti paneigtas priimto teismo sprendimo įvykdymo privalomumas .

16Pateikti į bylą papildomi įrodymai patikimai įrodo, kad per prašomą atidėti teismo sprendimo vykdymo atidėjimo terminą, per papildomus 6 mėnesius pareiškėjas – ( - ) miesto savivaldybė įvykdys teismo sprendimą. Todėl Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio pagrindu yra atidedamas priimto teismo sprendimo vykdymas 6 mėnesiams, o pateiktas prašymas tenkinamas.

17Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 284 str., 93 str.

18Teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Atidėti teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.2-25889-101/2013

vykdymą 6 (šešiems) mėnesiams skaičiuojant juos nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėje byloje Nr. 2-25889-101/2013 gautą... 3. 2013-06-05 ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2013-04-11 rašytinio... 4. ( - ) miesto savivaldybės administracija pareiškime atidėti teismo sprendimo... 5. Teisme pareiškėjo atstovas prašė pareiškimą tenkinti pareiškime... 6. Bylos ieškovas ( - ) pateikė atsiliepimą į pareiškimą, jame nurodė, kad... 7. Teismo posėdžio metu bylos ieškovo atstovė paliko klausimą spręsti teismo... 8. Bylos tretysis asmuo – ( - ) atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Byloje... 9. Bylos tretysis asmuo UAB ( - ) pateikė atsiliepimą į pareiškimą. Jame... 10. Pareiškimas yra tenkinamas dėl žemiau išdėstyto:... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr... 12. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui... 13. Prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą pateikė civilinės bylos Nr.... 14. Pagal teisinį reglamentavimą teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas,... 15. Teismas atsižvelgia į tai, kad prašomas atidėti teismo sprendimo vykdymas... 16. Pateikti į bylą papildomi įrodymai patikimai įrodo, kad per prašomą... 17. Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 284 str., 93 str.... 18. Teismas... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Atidėti teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.2-25889-101/2013... 22. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui,...