Byla e2-1935-675/2017
Dėl prievolės nevykdymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „BnP Finance“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl prievolės nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp UAB „Finverta“ ir atsakovo 2013-01-03 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 86,89 eurų dydžio kreditas 30 dienų terminui. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti palūkanas ir kredito mokestį 8,11 Eur Nurodo, kad atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė. 2017-02-13 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu AB „BnP Finance“ iš pradinio kreditoriaus perėmė reikalavimo teises į atsakovo A. Š. skolą, atsakovui išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 86,89 eurų negrąžinto kredito, 8,11 eurų kredito mokesčio, 296,02 eurų mokėjimo palūkanų, 8,55 eurų delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei 136 eurų bylinėjimosi išlaidas: 15 eurų žyminio mokesčio ir 121 eurą patirtas išlaidas už procesinių dokumentų rengimą.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti LR CPK 123 str. nustatyta tvarka 2017-08-25. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2013-01-03 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir atsakovo A. Š. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis) pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 30 dienų laikotarpiui 86,89 eurų kreditas. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti palūkanas.

7Taip pat nustatyta, kad 2017-02-13 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir ieškovo AB „BnP Finance“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria vadovaujantis LR CK 6.101 str. 1 d., LR Vartojimo kredito įstatymo 22 str. 1 d. pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises, kylančias iš 2013-01-03 kredito sutarties į atsakovo A. Š. įsiskolinimą. Remiantis CK 6.109 str. 1 d. nustatyta tvarka atsakovui apie reikalavimų teisių perleidimą yra pranešta 2017-02-17 išsiųstu pranešimu.

8CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė neįvykdė prisiimtos prievolės. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., 6,101 str., 6.109 str., LR Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 86,89 eurų negrąžinto kredito, 8,11 kredito mokesčio.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 296,02 Eur mokėjimo palūkanų. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Ieškovė nurodo, kad atsakovė, remiantis Sutarties 5.2 p. įsipareigojo laiku sumokėti įmoką pagal mokėjimo grafiką, skolos grąžinimo terminas yra 30 dienų, o skolos suma – 86,89 Eur. Kadangi palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją 8,55 Eur prašomi delspinigiai nepriteistini.

10Tokia ieškovės pozicija teisiškai ir faktiškai nepagrįsta. Sutarties sąlyga, leidžianti vienašališkai nutraukusiai sutartį ieškovei reikalauti iš atsakovės, kuris yra vartotojas, visų sutartyje numatytų mokėjimo palūkanų, kurios ieškovei būtų tekusios, jei atsakovas būtų tinkamai įvykdęs visas savo pinigines prievoles (sutarties 8.4. p.), pagal CK 6.2284 str. 2 d. 5 p. laikytina nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga, nes nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Tokia sąlyga nesąžininga laikytina ir pagal CK 6.2284 str. 2 d. 18 p., nes, vienašalio sutarties nutraukimo atveju užsitikrindamas teisę reikalauti viso kredito mokesčio, ieškovė išvengia nuostolių, patirtų dėl vienašalio sutarties nutraukimo negautų pajamų pavidalu, įrodinėjimo naštos, tuo pačiu perkeldama įrodinėjimo naštą atsakovei. Kaip nustatyta CK 6.2284 str. 9 d., bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį nesąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o pagal CK 6.2284 str. 3 d., pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta sutarties sąlyga nėra nesąžininga, tenka verslininkui, t. y. ieškovei. Pažymėtina, kad ieškovė reikalauja iš atsakovo daugiau nei 3,4 kartų didesnių mokėjimo palūkanų nei pati skola, todėl remiantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeidžiant sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008) iš atsakovo Ieškovei priteistina 86,89 Eur. – skolos dydžio mokėjimo palūkanų suma. Pažymėtina, kad pirminis Ieškovas dėl skolos priteisimo iš atsakovo nesikreipė daugiau kaip 4 metus.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Ieškovas prašė priteisti 15 Eur žyminio mokesčio ir 121 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovė nurodo, kad patyrė 121 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų dokumentų, išlaidos už procesinių dokumentų parengimą buvo sumokėtos advokatų profesinei bendrijai „Euroteisės biuras“ vien tik už ieškinio parengimą. Pažymėtina, kad tinkamai vesti bylą teismo procese reikia specialių teisės žinių, todėl asmenys turi teisę vesti bylą per atstovą (CPK 51 straipsnis). Prie išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos tik būtinos išlaidos. Kokios išlaidos yra būtinos kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžia teismas ex officio. Tokiais atvejais teismas turi tai daryti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 6 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro „Dėl rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo” nustatant priteistino užmokesčio už teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, laikytina, jog advokato darbo laiko sąnaudos nėra didelės, nes tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, nėra sprendžiamas naujas teisinis klausimas. Pažymėtinas, kad AB BnP Finance paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos reikalavimo teisę įgyvendinantys asmenys tokio pobūdžio ieškinius reiškia nuolat, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas mano, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės, todėl mažintinos iki 30 Eur. Likusioje dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškinys atmestinas.

13Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. bei 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 15 eurų žyminio mokesčio, 30 eurų išlaidų už procesinių dokumentų parengimą teismui, iš viso 45 eurai bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) 86,89 eurus (aštuoniasdešimt šešis eurus 89 centus) negrąžinto kredito, 8,11 eurus (aštuonis eurus 11 centų) kredito mokesčio, 86,89 eurus ( aštuoniasdešimt šešis eurus 89 centus) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 45 eurus (keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo BnP Finance, AB, į.k. 302447985, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai