Byla 1A-294-211/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. pripažintas kaltu:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, Lauretos Ulbienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Pauliaus Veršekio, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Semėnienei, nuteistajam A. M. ir jo gynėjui Gediminui Skaisčiui, nukentėjusiajam E. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. pripažintas kaltu:

3-

4padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste ir – BK) 182 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams;

5-

6padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas 100 MGL (5000 Eur) dydžio bauda.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu, paskirta A. M. subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymusi; per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. A. nusikalstama veika padarytą 450 eurų turtinę žalą; per penkis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 27 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme – prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant dalį baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės, – paskirta A. M. galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant jį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymusi; per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. A. nusikalstama veika padarytą 450 eurų turtinę žalą; per penkis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

9Taip pat šiuo nuosprendžiu, visiškai patenkinus nukentėjusiojo T. A. civilinį ieškinį ir iš dalies patenkinus E. R. civilinį ieškinį iš A. M. priteista:

10-

11nukentėjusiojo T. A. naudai 450 Eur turtinei žalai atlyginti;

12-

13nukentėjusiojo E. R. naudai 150 Eur neturtinei žalai atlyginti.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15I.

16Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

171.

18A. M. nuteistas už tai, kad jis 2018 m. gegužės 5 d., apie 11 val., Vilniuje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, surašęs pirkimo-pardavimo sutartį ją tyčia suklastojo, pasirašydamas T. A. vardu ir neteisėtai pardavė nukentėjusiajam E. R. svetimą, T. A. priklausantį, automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), tokiu būdu panaudojęs apgaulę neteisėtai įgijo iš nukentėjusiojo pinigus – 1900 Eur.

19II.

20Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

212.

22Vilniaus apygardos teisme gautame nukentėjusiojo E. R. (toliau tekste ir – apeliantas) apeliaciniame skunde prašoma pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 nuosprendį – konfiskuoti iš A. M. valstybės naudai 1900 Eur ir pripažinti jo (apelianto) nuosavybės teisę į automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ). Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

233.

24Apeliaciniame skunde nurodo, jog su skundžiamu nuosprendžiu iš esmės sutinka, tačiau, apelianto teigimu, liko neišspręsti A. M. gautų pinigų konfiskavimo bei automobilio „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ) nuosavybės klausimai.

254.

26Teigia, jog Maslausko padarytų nusikaltimų esmė yra tai, kad jis pardavė jam (apeliantui) T. A. priklausantį automobilį kaip savo.

275.

28Pasak apelianto, byloje neginčijamai nustatyta, kad jis yra sumokėjęs visą šio automobilio kainą, tačiau minėtas automobilis iki šiol yra įregistruotas kito nukentėjusiojo T. A. vardu. Teigia, jog ši situacija nepasikeitė ir teismui priėmus apkaltinamąjį nuosprendį – formaliai automobilis „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), liko T. A. nuosavybe, nors jis į šį automobilį nepretendavo ir dabar nepretenduoja. Pasak apelianto, remiantis bylos duomenimis, T. A. buvo įsipareigojęs iki 2019-07-31 automobilį perregistruoti jo (apelianto) vardu (t.2 , b.l. 124), tačiau to nepadarė, taip pat atsisakė tai padaryti ir po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, nors, pasak apelianto, teismas visiškai patenkinto T. A. pareikštą civilinį ieškinį ir priteisė jam 450 Eur – už automobilį nesumokėtai sumai atlyginti.

296.

30Taip pat nurodo, jog, teismas, viena vertus, pripažino, kad A. M. iš jo (apelianto) neteisėtai gavo 1900 Eur, kuriuos ji (apeliantas) sumokėjo už automobilį, kita vertus, po 2020-02-19 nuosprendžio priėmimo iš esmės jis (apeliantas) vienintelis patyrė nuostolius – nėra automobilio „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), savininkas ir prarado pinigus, nors jie, pasak apelianto, kaip gauti neteisėtai, turėjo būti konfiskuoti iš A. M. (BK 72 straipsnio 2 dalis), o jam, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pripažinta nuosavybės teisė į automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ).

317.

32Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nukentėjusysis E. R. prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė, nuteistasis A. M. ir jo gynėjas prašė skundą atmesti.

33III.

34Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai

35Nukentėjusiojo E. R. skundas tenkinamas iš dalies.

368.

37Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

389.

39Nukentėjusysis E. R. su skundžiamu nuosprendžiu iš esmės sutinka, tačiau, jo teigimu, liko neišspręsti A. M. gautų iš nusikalstamos veikos pinigų konfiskavimo bei automobilio „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), nuosavybės klausimai.

40Dėl A. M. iš nusikalstamos veikos gautų pinigų konfiskavimo

4110.

42Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad automobilio „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ) savininkas – nukentėjusysis T. abromavičius su nuteistuoju P. M. iki pastarojo jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo 2016 m. lapkričio 26d. sudarė šio automobilio nuomos sutartį, pagal kurią P. M. įsipareigojo sumokėti už automobilį 1200 Eurų, po to, P. M. nesumokėjus sutartos sumos, sutartis buvo pratęsta iki 2018 m. gruodžio 1d. Jų bendru sutarimu, P. M. sumokėjus visą pinigų sumą, pastarasis būtų įgijęs nuosavybės teises į šį automobilį. Tą savo parodymais tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme patvirtina nukentėjusysis T. A., nuteistasis P. M., tarp jų sudaryta automobilio nuomos sutartis (t.1, b.l. 89, 91, 93-94, 95-100, t.2, b.l. 33,39). Bylos duomenimis, kurių niekas neginčija, nuteistasis P. M. jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo dienai nukentėjusiajam T. A. nebuvo sumokėjęs už automobilį, tą jis padarė, gavęs pinigus iš nukentėjusiojo E. R. po automobilio pardavimo, sumokėjęs nukentėjusiajam T. A. per du kartus 650 Eurų ir likęs jam skoloje 550 Eurų. Esant tokiai situacijai, P. M. nusikaltimo padarymo dienai nebuvo nusikaltimo dalyko – automobilio savininku, tuo metu juo buvo nukentėjusysis T. A., todėl teismas, pripažinęs jį kaltu dėl sukčiavimo, tą padarė pagrįstai: jis be tikrojo savininko T. A. žinios neturėjo teisės perleisti automobilio kitam pirkėjui, šiuo atveju nukentėjusiajam E. R..

4311.

44Bylos duomenimis, kurių niekas neginčija, nuteistasis P. M. jam nepriklausantį automobilį, suklastodamas pirkimo-pardavimo sutartį T. abromavičiaus vardu, už 1900 Eurų pardavė nukentėjusiajam E. R.. Tikrasis automobilio savininkas T. A. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nereiškė pretenzijų, kad jam būtų sugrąžintas automobilis, todėl teismas, atsižvelgęs į jo reikalavimus, tenkino jo ieškinį ir priteisė iš nuteistojo P. M. jo sumažintą pinigų sumą – 450 Eurų, kuri nebuvo grąžinta pagal jų sudarytą nuomos sutartį.

4512.

46Taigi byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad nukentėjusysis T. A. prarastą automobilį „Peugeot“, valst. Nr. ( - ), įvertino 1100 Eur (350+300+450=1100). Nuteistasis A. M., neteisėtai apgaulės būdu pardavęs šį automobilį nukentėjusiajam E. R., įgijo 1900 Eur. Atsižvelgus į tai, kad už automobilį nuteistasis P. M. nukentėjusiajam T. A. buvo sumokėjęs 650 Eurų, taip pat į tai, kad teismas iš jo priteisė nukentėjusiajam T. A. už šį automobilį likusią nesumokėtą 450 Eurų sumą, darytina išvada, kad nuteistasis A. M. iš apgaulės būdu užvaldyto turto realiai gavo 800 Eur turtinės naudos.

4713.

48Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Konfiskavimo tikslas – panaikinti galimybę kaltininkui ar kitiems asmenims iš nusikalstamos veikos gauti turtinės naudos, t. y. padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamai veikai daryti. Pritartina apeliacinio skundo argumentams, kad apylinkės teismas, netaikydamas turto konfiskavimo, tai padarė nepagrįstai.

4914.

50Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas tik tada, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas nukentėjusio asmens civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam. Kai turtas grąžinamas nukentėjusiam asmeniui arba pareiškiami civiliniai ieškiniai, arba kitokiu būdu susitariama dėl padarytos žalos atlyginimo, turto konfiskavimas gali būti taikomas tik tada, kai asmuo neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį yra pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš jo turtinės naudos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-368/2011, 2K-7-84/2012, 2K-138/2014, 2K-497-511/2015, 2K-7-304-976/2016, 2K-269-648/2017, 2K-83-942/2018 ir kt.).

5115.

52Šiuo nagrinėjamu atveju, nustačius, kad nuteistasis A. M. dalį automobilio sumos buvo sumokėjęs tikrajam automobilio savininkui, o nesumokėtą likusią dalį savininkui priteisė teismas, pripažintina, kad turto konfiskavimas nuteistajam A. M. gali būti taikomas tik tai sumai, kuri buvo jo nusikalstamos veikos rezultatas, gavus turtinę naudą. Dėl išdėstytų motyvų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto įstatymo: vadovaujantis BK 67 straipsnio 7 punktu, 72 straipsnio 2 dalimi, A. M. skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – 800 Eurų konfiskavimas valstybės naudai, kaip konfiskuotino nusikalstamos veikos rezultato vertė.

53Dėl E. R. nuosavybės teisės į automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), pripažinimo

5416.

55Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad po apgaulės būdu sudaryto sandorio nukentėjusysis E. R., sumokėjęs nuteistajam A. M. 1900 Eurus, savo žinioje turi automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), kuris iki šiol registruotas, kaip jau minėta anksčiau, jo savininko-nukentėjusiojo T. A. vardu. Kaip matyti iš bylos duomenų, kurių niekas neginčija, nukentėjusysis T. A. neturi pretenzijų, kad jam būtų grąžintas šis automobilis. Iš byloje esančio 2019 m. liepos 2 d. susitarimo matyti, jog A. M. įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. nukentėjusiajam T. A. sumokėti likusią 550 Eur turtinę žalą, padarytą nusikalstama veika, o T. A. įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. automobilį „Peugeot“, valst. Nr. ( - ), perregistruoti teisėto savininko E. R. vardu (t. 2, b.l. 124). Nukentėjusiojo E. R. apeliacinio skundo argumentai, jo pasisakymas apeliaciniame procese patvirtina, kad iki šiol nukentėjusysis T. A. tokio savo rašytinio įsipareigojimo nėra įvykdęs.

5617.

57Nagrinėjamu atveju nukentėjusysis E. R. pripažintinas sąžiningu automobilio įgijėju, nes byloje nėra jokių duomenų, jog jis būtų žinojęs, kad nuteistasis A. M. nėra jam parduoto automobilio savininkas, todėl, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste ir – CK) 4.96 straipsnyje 1 dalies nuostatomis, jis turi teisę tapti realiu jo įgyto automobilio savininku, jį įregistruojant jo vardu. Vienok, nei apylinkės teismas, nei apeliacinė instancija, nagrinėjusios šią baudžiamąją bylą, neturi teisinės galios spręsti nukentėjusiojo E. R. keliamus automobilio nuosavybės klausimus, t. y. įpareigoti nukentėjusįjį T. A. išregistruoti jo vardu registruotą automobilį, kad dabartinis šio automobilio valdytojas – nukentėjusysis E. R. galėtų jį užregistruoti savo vardu, nes automobilio įteisinimas savo nuosavybe, jį įregistruojant savo vardu transporto priemonių registre, nėra baudžiamosios teisės dalykas, tokie klausimai sprendžiami civilinio proceso nustatyta tvarka. Dėl šių motyvų nukentėjusiojo E. R. apeliacinis skundas toje dalyje atmetamas, pasiūlant šį klausimą spręsti, kreipiantis į teismą civilinio proceso tvarka. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2 punktais, kolegija

Nutarė

58nukentėjusiojo E. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nuosprendį pakeisti. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, A. M., nuteistam pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 800 eurų konfiskavimą. Pasiūlyti nukentėjusiajam E. R. dėl automobilio „Peugeot 407“, valst. Nr. ( - ), įteisinimo nuosavybės teise kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

59Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

60Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. -... 4. padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. -... 6. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 63 straipsnio 1 ir 2... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi,... 9. Taip pat šiuo nuosprendžiu, visiškai patenkinus nukentėjusiojo T. A.... 10. -... 11. nukentėjusiojo T. A. naudai 450 Eur turtinei žalai atlyginti;... 12. -... 13. nukentėjusiojo E. R. naudai 150 Eur neturtinei žalai atlyginti.... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. I.... 16. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 17. 1.... 18. A. M. nuteistas už tai, kad jis 2018 m. gegužės 5 d., apie 11 val.,... 19. II.... 20. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 21. 2.... 22. Vilniaus apygardos teisme gautame nukentėjusiojo E. R. (toliau tekste ir –... 23. 3.... 24. Apeliaciniame skunde nurodo, jog su skundžiamu nuosprendžiu iš esmės... 25. 4.... 26. Teigia, jog Maslausko padarytų nusikaltimų esmė yra tai, kad jis pardavė... 27. 5.... 28. Pasak apelianto, byloje neginčijamai nustatyta, kad jis yra sumokėjęs visą... 29. 6.... 30. Taip pat nurodo, jog, teismas, viena vertus, pripažino, kad A. M. iš jo... 31. 7.... 32. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nukentėjusysis E. R. prašė... 33. III.... 34. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai... 35. Nukentėjusiojo E. R. skundas tenkinamas iš dalies.... 36. 8.... 37. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 38. 9.... 39. Nukentėjusysis E. R. su skundžiamu nuosprendžiu iš esmės sutinka, tačiau,... 40. Dėl A. M. iš nusikalstamos veikos gautų pinigų konfiskavimo... 41. 10.... 42. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad automobilio „Peugeot 407“,... 43. 11.... 44. Bylos duomenimis, kurių niekas neginčija, nuteistasis P. M. jam... 45. 12.... 46. Taigi byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad nukentėjusysis T. A.... 47. 13.... 48. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo... 49. 14.... 50. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad iš nusikalstamos... 51. 15.... 52. Šiuo nagrinėjamu atveju, nustačius, kad nuteistasis A. M. dalį automobilio... 53. Dėl E. R. nuosavybės teisės į automobilį „Peugeot 407“, valst. Nr. ( -... 54. 16.... 55. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad po apgaulės būdu sudaryto... 56. 17.... 57. Nagrinėjamu atveju nukentėjusysis E. R. pripažintinas sąžiningu... 58. nukentėjusiojo E. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus miesto... 59. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 60. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....