Byla 2-112-258/2008

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2Sekretorė Eglė Čeponienė,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mariui Navikui

4Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę byla ieškovo UAB „Stora Enso Miškas“ ieškinį atsakovui UAB „Selvora group“ dėl skolos ir delspinigių išieškojimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Stora Enso Miškas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Selvora Group“ 119 692,23 Lt, t.y. 103 816,61 Lt skolą ir 15 875,62 Lt delspinigius, 3393,84 Lt žyminio mokesčio, 4720 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 6 % dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b.l.1-3). Užvedus bylą teisme atsakovas dalį skolos sumokėjo ieškovas sumažino savo reikalavimą iki 28 816,61Lt. pagrindinės skolos, likusioje delspinigių, žyminio mokesčio, išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir palūkanų dalyje reikalavimą palaiko. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, sutinkąs su 28 816,61Lt. pagrindine skola, tačiau nesutinka su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo, nes jie apskaičiuoti neteisingai ir neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų. Sudarant sutartį ieškovas pasiūlė sąlygas dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir nustatė nepagrįstai didelę delspinigių sumą, todėl šioje dalyje reikalavimą prašė atmesti. Nesutinka dėl nepagrįstai didelių advokato padėjėjo paslaugų išlaidų, kurios neatitinka Teisingumo ministerijos Rekomendacijų dėl advokatų honoraro dydžio, mano, kad advokato padėjėjo honoraro dydis už paslaugas turi būti sumažintas iki 1000Lt. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Atsakovas raštu pareiškė, kad ieškinį dėl 28 816,61Lt. skolos pripažįsta (b.l.66-67), ginčo tarp šalių dėl jo dydžio nėra, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas. Šalių 2007 01 30d. pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. R.N.07/05 3.1p (b.l.5) šalys susitarė, kad už nupirktą produkciją pirkėjas atsiskaitys per 30 kalendorinių dienų nuo medienos priėmimo. Mediena priimama pagal aktą, medienos važtaraštį arba PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas, pavėlavęs apmokėti, įsipareigojo mokėti delspinigius 0,1 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 3.3p.). Abipusių derybų būdu sudaromų sutarčių turinį aptaria ir suderina abi šalys. Prisijungimo sutarčių sąlygas formuoja viena iš šalių, o antroji tik prisijungia prie pasiūlytos sutarties visa apimtimi. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas (CK 6.205 str.). CK 6.71 str. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos (bauda, delspinigiai), skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną . CK 6.73 str. 2d. numato, kad jei netesybos aiškiai per didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo, ar netinkamo vykdymo.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 procento dydžio netesybos nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną arba 7,3 procento dydžio metinės netesybos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.). Teismas daro išvada, jog vadovaujantis teisingumo principu už sutartinės prievolės nevykdymą delspinigiai mažintini iki 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir tai sudaro 3 174,6Lt., todėl ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma mažintina, atitinkamai mažintinos priteistinos sumokėtos žyminio mokesčio išlaidos (CPK 94str.1d.).

7Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą priteisimo“, teismas, atsižvelgdamas į rekomendacijų 8.2p.,8.16p.,8.18p. prašomas priteisti advokato pagalbai išlaidas mažina iki 2 310Lt. sumos.

8Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str.)

9Vadovaujantis išdėstytu, CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas

Nutarė

10Ieškovo UAB „Stora Enso Miškas“ ieškinį atsakovui UAB „Selvora group“ patenkinti iš dalies. Iš UAB „ Selvora Group“ priteisti 28 816,61Lt. pagrindinės skolos, 3 174,6Lt. delspinigių, 3 139,82Lt. žyminio mokesčio išlaidų, 2 310Lt. advokato atstovavimo išlaidų, viso 37 441,03Lt. UAB „Stora Enso Miškas“ naudai. Nuo 2007m. spalio 29d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo UAB „Selvora Group“ skaičiuoti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Vilniaus apygardos teismo 2007m. lapkričio 10d. nutartimi taikytas ir 2007m. gruodžio 18d. nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto akto numeris 0107004246) palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Iš UAB „Selvora group“ priteisti 45 Lt. procesinių dokumentų siuntimo išlaidas į valstybės biudžetą. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai