Byla e2S-1447-413/2019
Dėl skolinio įsipareigojimo nustatymo ir delspinigių sumažinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. J. atskirąjį skundą (reg. Nr. 74182) ir patikslintą atskirąjį skundą (reg. Nr. 74248) dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. nutarties, kuria atsakovo apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, panaikinimo civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019 pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovui V. J., tretieji asmenys notarė L. G., antstolis S. U., D. M., J. M. dėl skolinio įsipareigojimo nustatymo ir delspinigių sumažinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu ieškovo M. M. ieškinys patenkintas iš dalies, pripažinta, kad ieškovo M. M. skolinis įsipareigojimas atsakovui V. J. pagal 2015 m. sausio 8 d. paskolos sutartį susideda iš 31 100 Eur skolos ir 0,02 procento dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas pakeitė 2015 m. lapkričio 13 d. Kauno rajono 5-ojo notaro biuro notarės L. G. išduotą vykdomąjį įrašą, nurodydamas, kad skolininko M. M. hipotekos kreditoriaus V. J. naudai, pagal 2015 m. sausio 8 d. sutartinės hipotekos sutartį, not. Registro Nr. LG-97, identifikavimo Nr. ( - ), su visais vėlesniais jos pakeitimas (kuriuo užtikrinta 2015 m. sausio 8 d. paskolos sutartis, not. registro Nr. LG-95, su visais vėlesniais jos pakeitimais), skolinį įsipareigojimą sudaro pagrindinio reikalavimo suma – 31 100 Eur ir 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Taip pat teismas priteisė iš atsakovo V. J. ieškovo M. M. naudai 60,5 eurų bylinėjimosi išlaidų, o valstybės naudai – 8,2 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o iš ieškovo M. M. – 24,61 Eur. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

72.

8Atsakovas V. J., nesutikdamas su Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimu, 2019 m. kovo 25 d. pateikė apeliacinį skundą (Kauno apylinkės teisme užregistruotas 2019 m. kovo 26 d.).

93.

10Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovui V. J. nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti teismo nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Teismas nurodė, kad atsakovo apeliacinis skundas neatitinka bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, t. y. kartu su apeliaciniu skundu nepateikta duomenų, kad sumokėtas 22,50 Eur dydžio žyminis mokestis, taip pat nepateiktos apeliacinio skundo kopijos kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

114.

12Atsakovas V. J., nesutikdamas su Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

135.

14Kauno apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2S-1029-601/2019 pagal apelianto V. J. atskirąjį skundą, 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį paliko nepakeistą ir nustatė V. J. naują 7 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

156.

16Šalindamas teismo nutartimis nustatytus trūkumas, apeliantas elektroniniu paštu pateikė Kauno apylinkės teismui 2019 m. birželio 5 d. prašymą priimti mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad už apeliacinį skundą yra sumokėtas teismo nustatytas žyminis mokestis – 22,50 Eur, taip pat prašė leisti jam nepateikti apeliacinio skundo ir jo priedų kiekvienai šaliai, kadangi procesinius dokumentus teismui pateikė elektroniniu paštu, pasirašė savo elektroniniu parašu.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

187.

19Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovo V. J. 2019 m. kovo 26 d. apeliacinį skundą laikė nepaduotu.

208.

21Teismas nurodė, kad atsakovas šalindamas trūkumus pateikė duomenis dėl sumokėto žyminio mokesčio, tačiau nurodė, kad apeliacinio skundo ir jo priedų kopijų neteiks (dėl ko jam taip pat buvo nustatyti trūkumai). Teismas sprendė, kad atsakovas tokiu būdu nepašalino visų apeliacinio skundo trūkumų, dėl ko apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį atsakovui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

22III. Atskirojo skundo argumentai

239.

24Atskiruoju skundu atsakovas V. J. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartį ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

259.1.

26Apeliantas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir: 1) kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašant spręsti, ar Teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinio dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 3 punktas atitinka Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies, CPK 5 straipsnio 1 dalies bei Konstitucijos 30 straipsnio nuostatas; 2) kreiptis į administracinį teismą, prašant patikrinti, ar norminis aktas – Teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinio dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 3 punktas atitinka Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies, CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatas; 3) kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos instituciją su prašymu pateikti preliminarų nutarimą dėl Teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinio dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 3 punkto taikymo Lietuvos Respublikoje atitikimo Europos sąjungos teisės normoms – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 25, 46 straipsnių nuostatoms, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos su pakeitimais pagal Protokolą Nr. 11 6 straipsnio 1 dalies, 10, 13, 14 straipsnių nuostatoms.

279.2.

28Apeliantas prašo iš jo nereikalauti spausdinti apeliacinių skundų, jų priedų ir leisti jų nepateikti atskirai kiekvienai šaliai. Teismai apeliantui už tai skiria baudas, tyčia siekia eikvoti apelianto laiko ir finansinius išteklius, nes jis finansiškai nepajėgus spausdinti didelį procesinių dokumentų kiekį, kurie yra didelės apimties.

299.3.

30Šiuo atveju byla yra elektroninės formos, o procesinius dokumentus apeliantas pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, be to, apeliacinis skundas yra didelės apimties.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3210.

33Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

3411.

35Byloje sprendžiamas dėl teismo nutarties, kuria atsakovo V. J. apeliacinis skundas buvo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, nes nebuvo pašalinti visi teismo nutartimi nustatyti skundo trūkumai, teisėtumo ir pagrįstumo.

3612.

37Apeliantas atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad teismas nepagrįstai iš jo reikalauja pateikti apeliacinio skundo kopijas kiekvienai šaliai, nes byla yra elektroninės formos, o jis apeliacinį skundą su priedais pateikė elektroniniu paštu.

3813.

39Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2S-1029-601/2019 pagal apelianto V. J. atskirąjį skundą, 2019 m. gegužės 28 d. nutartyje, be kita ko, nurodė, kad apeliantas apeliacinį skundą pateikė ne elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. ne naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, bet paštu. Atsižvelgdamas į tai, teismas laikė, kad V. J. turėjo pareigą pateikti tiek apeliacinio skundo kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų. Dėl šios priežasties sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo apeliantą pašalinti šį apeliacinio skundo trūkumą.

4014.

41Apeliantas, šalindamas teismo nutartimis nustatytus trūkumus, sumokėjo nustatyto dydžio žyminį mokestį, tačiau prašė teismo leisti nepateikti apeliacinio skundo priedų dėl jų didelės apimties.

4215.

43Skundžiama nutartimi apylinkės teismas sprendė, kad apeliantas nepašalino visų teismo nutartimi nustatytų trūkumų, todėl apeliacinį skundą laikė nepaduotu.

4416.

45Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau Konstitucijos nuostatose įtvirtinta tik teisė kreiptis į teismą, o šios teisės realizavimo tvarka nenustatyta. Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2007).

4617.

47Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra suformavęs teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo kriterijus, kurie turi būti taikomi ir Lietuvos teismų praktikoje. Pripažįstama, kad: a) bet kokie formalūs procesiniai reikalavimai ieškiniui neturi pažeisti teisės kreiptis į teismą esmės, b) formaliais reikalavimais ieškiniui turi būti siekiama teisėto tikslo ir c) jais turi būti užtikrintas proporcingumas tarp formalių ieškinio reikalavimų, taikomų įgyvendinant teisę kreiptis į teismą, ir siekiamo tikslo. Pažymėtina, kad teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo teisinis reguliavimas gali būti pripažintas nesuderinamu su Konvencija, jei formalūs ieškinio reikalavimai neatitinka pirmiau nurodytų kriterijų. Svarbu, kad teismas, taikydamas asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką, nesielgtų pernelyg formaliai ir atsižvelgtų į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuluotus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1. Teismų praktika. 2012, 36, p. 347-393).

4818.

49Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas V. J. neištaisė visų apeliacinio skundo trūkumų, negali būti taikoma šios nutarties 17 punkte paminėtų EŽTT išaiškinimų dėl teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo kriterijų kontekste dėl žemiau nurodytų argumentų.

5019.

51Visų pirma, pažymėtina, kad byla yra elektroninės formos, apeliantas apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo pateikė paštu, šis skundas yra skaitmenizuotas ir įkeltas į EPP sistemą. Didžioji dalis bylos dalyvių (išskyrus trečiuosius asmenis D. M. ir J. M.) taip pat yra EPP vartotojai, kurie privalo gauti visus dokumentus per EPP (CPK 1751 str.). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pareiškė nušalinimą visiems Kauno apygardos teismo teisėjams, todėl apeliacinio skundo priedai iš esmės yra susiję su pareikštu nušalinimu teismui. Šis nušalinimo klausimas jau yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2019 m. birželio 14 d. nutartimi.

5220.

53Antra, atsižvelgiant į EŽTT jurisprudenciją, pažymėtina, kad bylininkai, įgyvendinami teisę kreiptis į teismą, pateikdami ieškinius, apeliacinius skundus ir pan., turi tikėtis egzistuojančių formalių proceso taisyklių taikymo, tačiau šie ribojimai neturi suvaržyti ar atimti teismo prieinamumo teisės tiek, kad būtų pažeista šios teisės esmė (S. and N. K. A. v. Greece, no. 39442/98, judgment of 16 November 2000, par. 20). Asmens teisė į apeliaciją yra konstitucinė teisė. Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime pabrėžė, kad įstatyme turi būti įtvirtinta ne tik pati proceso šalies teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui, bet ir nustatyta tokia apskundimo tvarka, kuri leistų aukštesnės instancijos teismui ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas. Antraip būtų nukrypstama nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeista asmens konstitucinė teisė į tinkamą teismo procesą.

5421.

55Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartyje citavo CPK 113 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai (procesinio bendrininkavimo atveju – visiems bendrininkams, o kai paskirtas bendrininkų atstovas ar įgaliotas asmuo su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, – tik šiam atstovui ar įgaliotam asmeniui) ir tretiesiems asmenims. Apeliantas apeliaciniame skunde teikė prašymą leisti jam nepateikti visų apeliacinio skundo ir jo priedų kopijų, tačiau pirmosios instancijos teismas nė vienoje iš savo nutarčių šio klausimo nesprendė (CPK 113 straipsnio 2 dalis).

5622.

57Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas įpareigodamas apeliantą pateikti tiek apeliacinio skundo ir jo priedų kopijų, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų, CPK 113 straipsnio nuostatas taikė netinkamai.

5823.

59CPK 1751 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 371 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninės formos elektroninių ryšių priemonėmis, o procesinių dokumentų pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras. Nagrinėjamu atveju civilinė byla iškelta elektroninių ryšių priemonėmis gauto ieškinio pagrindu ir yra elektroninės formos. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nustatyta, kad asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu www.e.teismas.lt. Aprašo 21 punkte nustatyta, jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, <...>, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Aprašo 22 punkte nurodyta, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Aprašo 24 punkte nustatyta, jei teisme gautus procesinius dokumentus reikia įteikti kitiems proceso dalyviams, o adresatas neprivalo gauti procesinių dokumentų elektroninių ryšių priemonėmis ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, gauti procesiniai dokumentai yra išspausdinami, o atsakingas teismo darbuotojas patvirtina jų kopijų tikrumą ir pateikia juos pašto paslaugų teikėjui. Apie procesinių dokumentų išsiuntimą pažymima teismo LITEKO paskyroje.

6024.

61Pažymėtina, kad nagrinėjama byla yra elektroninės formos, todėl visi dokumentai yra teikiami per EPP sistemą ir bylos šalys turi galimybę bet kada su jais susipažinti nuo jų užregistravimo teismų informacinėje sistemoje LITEKO. Pagal Teismų įstatymo 371 straipsnio 1 dalį ir CPK 1751 straipsnį visi šalių teikiami dokumentai elektroninėje byloje yra skaitmeninami ir perkeliami į elektroninę bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1262-798/2017).

6225.

63Taigi, apelianto V. J. teismui paštu pateiktas apeliacinis skundas yra suskaitmenintas ir įkeltas į elektroninę bylą, todėl apeliacinio skundo kopijos bylos dalyviams turės būti siunčiamos vadovaujantis šios nutarties 24 punkte nurodytais poįstatyminiais teisės aktais.

6426.

65CPK 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius kaip ir procesinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai procesinio dokumento priedai pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis ir kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims. Šios teisės normos 1 dalyje nurodyta, kad siunčiant procesinį dokumentą proceso dalyviams, jiems pranešama, kaip galima susipažinti su procesinių dokumentų priedais.

6627.

67Nagrinėjamu atveju apeliantas apeliacinio skundo priedus pateikė įrašytus į diskelį, tačiau, kaip nurodyta šios nutarties 19 punkte, apeliacinio skundo priedai iš esmės visi yra susiję su pareikštu nušalinimu, tačiau šis klausimas jau yra išspręstas. Taigi, atsižvelgiant į CPK 113 straipsnyje įtvirtintą reglamentavimą, pripažintina, jog apeliantas galėtų būti atleistas nuo procesinių dokumentų priedų pateikimo. Teismų praktikoje pažymima, kad CPK 113 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos lanksčiai ir neformaliai. Pripažįstama, kad bendroji nuostata, kad CPK reikalavimai ieškinio (šiuo atveju apeliacinio skundo) turiniui ir formai į teismą besikreipiančiam asmeniui yra privalomi, nereiškia, kad bet kurio ieškinio (apeliacinio skundo) reikalavimo nesilaikymas lemia jo trūkumų šalinimo instituto taikymą. Be to, skirtingų formalių ieškinio (apeliacinio skundo) reikalavimų nesilaikymas sukelia skirtingų teisinių padarinių. Tiek bendrieji, tiek specialieji ieškinio (apeliacinio skundo) formos ir turinio reikalavimai skirstytini į dvi grupes, t. y. 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-938-464/2016).

6828.

69Atsižvelgiant į šios nutarties 18 punkte konstatuotas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismo nutartimis nustatytas apeliacinio skundo trūkumas, jog apeliantas nepateikė apeliacinio skundo kopijų visiems proceso dalyviams ir kartu su apeliaciniu skundu nepateikė visų priedų, šiai dienai nėra aktualus, t. y. neesminis apeliacinio skundo trūkumas, dėl kurio tolesnis procesas yra įmanomas.

7029.

71Teismas byloje esančius įrodymus vertina priimdamas sprendimą ir pagal tai vienas aplinkybes laiko įrodytomis, o kitas – ne, ir atitinkamai tenkina arba atmeta ieškinio reikalavimus (CPK 185 straipsnis). Dėl šių priežasčių įrodymų pakankamumo klausimas neturėtų būti sprendžiamas procesinio dokumento priėmimo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1. Teismų praktika. 2012, 36, p. 347-393).

7230.

73Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir siekiant apeliantui neužkirsti kelio į apeliaciją, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi formaliai sprendė, kad apeliantas V. J. nepašalino visų apeliacinio skundo trūkumų, todėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartis naikintina ir, vadovaujantis CPK 315 straipsnio 1 dalimi, apelianto V. J. Kauno apylinkės teisme 2019 m. kovo 23 d. registruoto apeliacinio skundo (reg. Nr. 37395) priėmimo klausimas pagal kompetenciją perduotinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

74Dėl apelianto prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, į administracinį teismą, į Europos Sąjungos teisminę instituciją.

7531.

76Pažymėtina, kad klausimas dėl individualią bylą nagrinėjančio teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą, administracinį teismą ar į Europos Sąjungos teisminę instituciją yra priskirtinas bylą nagrinėjančio teismo diskrecijai, o pagrindu teismui kreiptis į nurodytas institucijas su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstos abejonės dėl nagrinėjamoje byloje taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai, norminiam teisės aktui.

7732.

78Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl apelianto nurodomų teisės aktų atitikimo tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tiek kitiems norminiams teisės aktams, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti ieškovo prašymo. Taip pat pažymėtina, kad šis atskirajame skunde pareikštas prašymas yra susijęs su apelianto argumentais dėl apeliacinio skundo priėmimo. Todėl apelianto V. J. apeliacinio skundo priėmimo klausimas perdavus spręsti iš naujo apylinkės teismui, apeliacinės instancijos teismas dėl minėtų atskirojo skundo argumentų plačiau nepasisako.

79Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

80panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartį ir perduoti atsakovo V. J. apeliacinio skundo (teisme registruotas 2019 m. kovo 26 d., reg. Nr. 37395) priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

81Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu ieškovo M. M. ieškinys... 7. 2.... 8. Atsakovas V. J., nesutikdamas su Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d.... 9. 3.... 10. Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovui V. J. nustatė... 11. 4.... 12. Atsakovas V. J., nesutikdamas su Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d.... 13. 5.... 14. Kauno apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 15. 6.... 16. Šalindamas teismo nutartimis nustatytus trūkumas, apeliantas elektroniniu... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 7.... 19. Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovo V. J. 2019... 20. 8.... 21. Teismas nurodė, kad atsakovas šalindamas trūkumus pateikė duomenis dėl... 22. III. Atskirojo skundo argumentai... 23. 9.... 24. Atskiruoju skundu atsakovas V. J. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti... 25. 9.1.... 26. Apeliantas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir: 1) kreiptis į... 27. 9.2.... 28. Apeliantas prašo iš jo nereikalauti spausdinti apeliacinių skundų, jų... 29. 9.3.... 30. Šiuo atveju byla yra elektroninės formos, o procesinius dokumentus apeliantas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 10.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 34. 11.... 35. Byloje sprendžiamas dėl teismo nutarties, kuria atsakovo V. J. apeliacinis... 36. 12.... 37. Apeliantas atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad teismas nepagrįstai iš... 38. 13.... 39. Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 40. 14.... 41. Apeliantas, šalindamas teismo nutartimis nustatytus trūkumus, sumokėjo... 42. 15.... 43. Skundžiama nutartimi apylinkės teismas sprendė, kad apeliantas nepašalino... 44. 16.... 45. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 46. 17.... 47. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra suformavęs teisės kreiptis į... 48. 18.... 49. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo... 50. 19.... 51. Visų pirma, pažymėtina, kad byla yra elektroninės formos, apeliantas... 52. 20.... 53. Antra, atsižvelgiant į EŽTT jurisprudenciją, pažymėtina, kad bylininkai,... 54. 21.... 55. Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. kovo... 56. 22.... 57. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 58. 23.... 59. CPK 1751 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau... 60. 24.... 61. Pažymėtina, kad nagrinėjama byla yra elektroninės formos, todėl visi... 62. 25.... 63. Taigi, apelianto V. J. teismui paštu pateiktas apeliacinis skundas yra... 64. 26.... 65. CPK 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad procesinių dokumentų priedų... 66. 27.... 67. Nagrinėjamu atveju apeliantas apeliacinio skundo priedus pateikė įrašytus... 68. 28.... 69. Atsižvelgiant į šios nutarties 18 punkte konstatuotas aplinkybes,... 70. 29.... 71. Teismas byloje esančius įrodymus vertina priimdamas sprendimą ir pagal tai... 72. 30.... 73. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir siekiant apeliantui neužkirsti kelio... 74. Dėl apelianto prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipimosi į... 75. 31.... 76. Pažymėtina, kad klausimas dėl individualią bylą nagrinėjančio teismo... 77. 32.... 78. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl... 79. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 80. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartį ir perduoti... 81. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....