Byla 2S-540-413/2020
Dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-693-802/2020 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams R. D., M. D., I. D., M. D. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas 2019 m. rugsėjo 13 d. teismui elektroniniu paštu pateikė ieškinį, kuriuo prašė žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), esančiame ( - ) ir žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), esančiame ( - ), nustatyti neatlygintinį ir neterminuotą kelio servitutą – teisę į ieškovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus.

72.

8Ieškovas 2019 m. rugsėjo 17 d. pateikė į bylą tapatų procesinį dokumentą.

93.

10Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė ieškovui 10 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinimui. Nutartyje teismas nurodė tokius ieškinio trūkumus:

113.1.

12Ieškovo procesinis dokumentas (pradinis ieškinys), pateikiant jį elektroniniu paštu, kuris taip pat nėra pasirašytas, paduotas netinkamai (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-4-516/2019).

133.2.

14Ieškovas nepateikė procesinio dokumento priedų. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodomų priedų buvimas kitoje Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų žinioje esančioje civilinėje byloje 2-3226-985/2019, įvertinus jų neatitikimą CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatytiems formos pateikimo reikalavimams, nelaikytinas tinkamu procesinio dokumento priedų pateikimu šio ieškinio pagrindu užvestoje byloje. Todėl teismas įpareigojo ieškovą pateikti ieškinio priedų originalus ar įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Nurodė, kad procesinio dokumentų priedų sąrašas turi būti tikslus ir be sutrumpinimų, ieškinio tekste nekartojant tų pačių daikto unikalių kodų, pavadinimų, adresų, tokiu būdu neapsunkinant bei neiškreipiant pateikiamos informacijos esmės.

153.3.

16Atsižvelgdamas į bylos pobūdį, teismas nurodė ieškovui pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka specialistų parengtą prašomo nustatyti servituto pritaikymo planą (schemą). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012 konstatavo, kad jeigu tarnaujantysis daiktas yra žemės sklypas, tai būtina tiksliai apibrėžti žemės sklypo savininko teisių ribojimo turinį ir teritoriją, kurioje ribojimai yra taikomi. Todėl servituto plane, turi būti duomenys apie apribojimų išsidėstymą sklype, t. y. konkrečiai nurodyti kelio, tako servituto plotis, ilgis, jų išdėstymas, plotai, koordinatės. Taip pat, ieškovas turi konkrečiai įvardinti darbus, būtinus servituto teisėms įgyvendinti, nurodant kokių sąnaudų reikia keliui įrengti bei kas tai turėtų atlikti, įvertinus tai, jog kelio servitutą prašoma nustatyti neterminuotai – nurodytinos aplinkybės ar naudojant kelią transporto priemonėmis važiuoti atsiras kelio priežiūros išlaidų, kurios nustačius tokį servitutą pagal ieškinį gali būti iš esmės neišspręstos CK 4.114 straipsnio tvarka.

173.4.

18Teismas nurodė, kad kartu su ieškiniu taip pat turi būti pateikti ginčo žemės sklypų planai, iš kurių matytųsi jų masteliai, vieta ir kaip jie ribojasi. Kadangi servituto nustatymas yra teisės aktais nustatytas daikto savininko nuosavybės teisės suvaržymas, nurodė, kad į bylą turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog, nenustačius prašomo kelio servituto, ieškovas negali patekti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą) esamais keliais, kad kelio servituto nustatymas yra iškilus būtinumo, o ne patogumo poreikiui.

193.5.

20Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė leisti sumokėti žyminį mokestį priėmus ieškinį, nes šiuo metu dėl atsakovų V. Š. ir D. D. ieškovui padarytos žalos jis tokį mokestį finansiškai nepajėgus sumokėti, teismas išaiškino ieškovui, kad tokio galimybės įstatymas nenumato. Pažymėjo, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą ginčo teisenos tvarka, atsižvelgiant į reiškiamų reikalavimų pobūdį, kartu su ieškiniu privalo pateikti duomenis, patvirtinančius, jog už paduodamą ieškinį yra sumokėtas įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestis, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar teismo nutartį toks asmuo yra visiškai ar iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra visiškai ar iš dalies atleistas, arba tokio mokesčio sumokėjimas yra atidėtas (CPK 83, 84 straipsniai). Todėl teismas nurodė ieškovui sumokėti 100 Eur dydžio žyminį mokestį.

213.6.

22Teismas išaiškino ieškovo teisę bylą vesti per kvalifikuotus teisininkus.

234.

24Teismo nutartis ieškovui įteikta asmeniškai 2019 m. rugsėjo 27 d., terminas trūkumams šalinti baigėsi 2019 m. spalio 7 d. įskaitytinai.

255.

26Pasibaigus ieškinio trūkumų pašalinimo terminui, ieškovas 2019 m. spalio 14 d. pateikė į bylą tapatų ieškovo pasirašytą procesinį dokumentą, 2019 m. spalio 14 d. prašymą (dokumentas nepasirašytas), 2019 m. spalio 17 d. prašymą (dokumentas pasirašytas ieškovo) ir 2019 m. spalio 21 d. du tapačius patikslintus ieškinius (vienas nepasirašytas, kitas pasirašytas ieškovo).

276.

28Teismas 2019 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

297.

30Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo V. J. atskirąjį skundą, 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 25 d. nutartį panaikino ir ieškinio priėmimo klausimą perdavė spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas įvertino tik vieno 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatyto ieškinio trūkumo – teismui teikiamo ieškinio tinkamo pasirašymo – šalinimo aplinkybes. Konstatavo, kad procesinį dokumentą teismui 2019 m. spalio 7 d. pateikus elektroniniu paštu, ieškovas tinkamai nepašalino teismo nurodyto ieškinio trūkumo. Tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino tos aplinkybės, jog iki skundžiamos nutarties priėmimo ieškovas po to, kai pasibaigė terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teismui jau buvo pateikęs analogišką ranka pasirašytą ieškinį. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo, ar ieškovas tinkamai pašalino kitus 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatytus ieškinio trūkumus. Pirmosios instancijos teismas jokia forma nepasisakė dėl kitų ieškovo 2019 m. spalio 17 d. ir 2019 m. spalio 21 d. į bylą pateiktų procesinių dokumentų

31II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

328.

33Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. sausio 3 d. nutartimi ieškovo V. J. ieškinius atsakovams R. D., M. D., I. D., M. D. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas, teisme gautus 2019 m. rugsėjo 13 d., 2019 m. rugsėjo 17 d., 2019 m. spalio 7 d., laikė nepaduotais, kadangi ieškovas nustatytu terminu nepašalino trūkumų, ir grąžino juos ieškovui. Teismas taip pat laikė nepaduotais ir grąžino ieškovui 2019 m. spalio 14 d. ieškinį, 2019 m. spalio 14 d. prašymą, 2019 m. spalio 17 d. prašymą ir 2019 m. spalio 21 d. ieškinius, kadangi ieškovas juo pateikė pasibaigus teismo nustatytam terminui trūkumams šalinti.

349.

35Teismas pažymėjo, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. ieškinys, tik jau su parašu, buvo pateiktas iki priimant teismui nutartį dėl trūkumų pašalinimo, todėl akivaizdu, kad jame aukščiau paminėti trūkumai taip pat egzistuoja. Kita vertus, trūkumų institutas skirtas pašalinti esminius procesinio dokumento ir jo priedų trūkumus, kad pateikus tinkamą procesinį dokumentą bei jo priedus (šių kopijas dalyvaujantiems byloje asmenims), teismas galėtų iškelti bylą.

3610.

37Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas 2019 m. spalio 14 d. teismui pateikė analogišką originaliu parašu pasirašytą ieškinį, kuris teisme buvo gautas 2019 m. spalio 17 d., tačiau šis ieškinys buvo pateiktas jau pasibaigus teismo nustatytam ieškinio trūkumų šalinimo terminui, o prašymo atnaujinti terminą ieškinio trūkumams šalinti ieškovas teismui nepateikė.

3811.

39Teismas nurodė, kad pagal CPK 75 straipsnį teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismui paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. Todėl teismas sprendė, kad ieškovo 2019 m. spalio 14 d. pateiktas ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui. Be to, ieškovas 2019 m. spalio 14 d. teismui pateikė prašymą (nepasirašytą ieškovo), 2019 m. spalio 17 d. prašymą (pasirašytą ieškovo) ir 2019 m. spalio 21 d. du tapačius patikslintus ieškinius (vieną nepasirašytą, kitą pasirašytą). Teismas nurodė, kad ir šie procesiniai dokumentai teismui buvo pateikti pasibaigus ieškinio trūkumų pašalinimo terminui, ieškovas neprašė atnaujinti terminą šiems dokumentams pateikti, todėl jie taip pat laikytini nepaduotais ir grąžintini ieškovui (CPK 75 straipsnis). Teismas pažymėjo, kad neiškėlus bylos ir nepriėmus ieškinio (taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą) yra negalimas ieškinio tikslinimas, nes objektyviai neįmanoma tikslinti to, ko dar nėra.

4012.

41Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu dėl servituto nustatymo, tačiau nepateikus jam nei įrodymų, pagrindžiančių servituto būtinumą, nei pačio servituto plano, t. y. nesant aiškaus ir pagrįsto pareikšto reikalavimo turinio ir pagrindo, atsakovas negalėtų tinkamai formuoti atsikirtimų į pareikštą reikalavimą ir pateikti įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jis grįstų, o teismas negalėtų operatyviai ieškinį išnagrinėti ir priimti pagrįstą sprendimą. Todėl pabrėžė, kad būtent 2019 m. rugsėjo 24 d. teismo nutartimi ir buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams šalinti, nutartyje aiškiai nurodant, kokius veiksmus ieškovas turi atlikti, kad procesas byloje galėtų prasidėti ir vykti. Tačiau ieškovas nurodytų veiksmų neatliko ir esminių ieškinio trūkumų nepašalino.

42III. Atskirojo skundo argumentai

4313.

44Atskiruoju skundu ieškovas V. J. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4513.1.

46Apeliantas teismui 2019 m. rugsėjo 13 d. pateiktame ieškinyje prašė prijungti prie bylos civilinės bylos Nr. 2-3226-985/2019 medžiagą, civilinę bylą Nr. 2-4643-374/2019, kurioje yra prašomo nustatyti servituto plano originalas. Todėl apeliantas teismo prašė dėl dokumentų didelės apimties leisti nepateikti jo priedų, tačiau teismas dėl šių prašymų nepasisakė.

4713.2.

48Apeliantas pateikė teismui visus įrodymus, kad jis negali patekti į jam priklausantį sklypą, kad servituto nustatymas yra būtinybė, o ne patogumas. Todėl ieškovo paaiškinimai turėtų būti laikomi taip pat įrodymais.

4913.3.

50Teismas nepagrįstai laikė nepaduotais teismui pateiktus 2019 m. spalio 14 d. ieškinį, 2019 m. spalio 14 d. prašymą, 2019 m. spalio 17 d. prašymą ir 2019 m. spalio 21 d. ieškinius. Teismas neišaiškino CPK 75 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad termino procesinei pareigai atlikti praleidimas neatleidžia nuo pareigos atlikimo, t. y. pateikti procesinius dokumentus be trūkumų.

5113.4.

52Ieškovas neturi teisinio išsilavinimo, todėl advokato samdymas apeliantui būtų finansiškai nepakeliama našta.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5414.

55Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5615.

57Apeliacijos objektas – teismo nutarties, kuria teismas taikė ieškinio trūkumų šalinimo ir jų nepašalinimo teisinių padarinių, reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo klausimai.

5816.

59Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau Konstitucijos nuostatose įtvirtinta tik teisė kreiptis į teismą, o šios teisės realizavimo tvarka nenustatyta. Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2007).

6017.

61Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra įstatymo reikalavimus atitinkančio ieškinio pateikimas. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 111 ir 135 straipsniuose numatytų reikalavimų, teismas nustato pareiškėjui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti.

6218.

63Tiek bendrieji, tiek specialieji ieškinio formos ir turinio reikalavimai skirstomi į dvi grupes, t. y. 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-938-464/2016).

6419.

65Nagrinėjamu atveju, Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartyje nustatė ieškovui terminą pašalinti, be kita ko, tokius ieškinio trūkumus: pateiki įrodymus, pagrindžiančius servituto būtinumą ir servituto planą; sumokėti 100 Eur žyminį mokestį. Šių trūkumų ieškovas laiku nepašalino, todėl teismas skundžiama 2020 m. sausio 3 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu. Taigi, skundžiama nutartimi konstatuota, kad ieškovas nepašalino esminių ieškinio trūkumų, kurių nepašalinus, teisme byla negali būti iškelta.

6620.

67Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jis teismo prašė prijungti prie šios bylos civilinės bylos Nr. 2-3226-985/2019 medžiagą ir civilinę bylą Nr. 2-4643-374/2019, kurioje yra prašomo nustatyti servituto plano originalas.

6821.

69Servitutas gali būti nustatytas teismo sprendimu (CK 4.124 straipsnio 1 dalis, 4.126 straipsnis). Kreipiantis į teismą ieškinyje (pradiniame ar patikslintame) dėl servituto nustatymo turi būti išdėstyti būtinieji elementai – ieškinio dalykas ir pagrindas, taip pat nurodyti faktinį ieškinio pagrindą patvirtinantys įrodymai (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktai).

7022.

71Faktinį tokio reikalavimo pagrindą sudaro aplinkybės, kad ieškovo daiktas yra viešpataujantysis, o atsakovo žemės sklypas turi tapti tarnaujančiuoju. Ieškinyje būtina nurodyti ir pagrįsti, kodėl viešpataujančiojo daikto tinkamam naudojimui būtina nustatyti servitutą tarnaujančiuoju tapsiančiame žemės sklype.

7223.

73Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tarnaujančiojo daikto apribojimus nusako servituto turinys, kurį reglamentuoja CK 4.112 straipsnis. Servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto poreikiai. Nustatant servitutą turi būti orientuojamasi į kuo mažesnius tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimus. Jeigu tarnaujantysis daiktas yra žemės sklypas, tai būtina tiksliai apibrėžti žemės sklypo savininko teisių ribojimo turinį ir teritoriją, kurioje ribojimai yra taikomi. Teritorija turi būti apibrėžta žemės sklypo plane (schemoje), kuriame būtų duomenys apie apribojimų išsidėstymą sklype, pavyzdžiui, ribojimų ribos, plotas ir kita. Jeigu servitutą daliai žemės sklypo nustato teismas, tai į bylą turi būti pateiktas planas (schema) su šiais duomenimis, o teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyta, kad šis servitutas nustatytas pagal konkretų planą (schemą), įrašant, kas yra plano (schemos) rengėjas, parengimo ar patvirtinimo data, numeris ar kiti šio dokumento identifikavimo duomenys (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2009).

7424.

75Taigi servitutas turi būti konkrečiai apibrėžtas, o dėl žemės sklype nustatomo servituto turi būti pateiktas jo planas (schema). Tai reiškia, kad ieškinio dėl servituto nustatymo pagrindą sudaro, be kitų, servituto dydžio ir vietos aplinkybės – jo išmatavimai, konfigūracija, išsidėstymas ir kiti duomenys. Jie atvaizduojami plane (schemoje), kuris yra būtinoji ieškinio dalis (priedas).

7625.

77Jeigu ieškinys neatitinka šių reikalavimų, tai sudaro pagrindą teismui nustatyti terminą trūkumams pašalinti, o, jų nepašalinus, ieškinį atsisakyti priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-347-695/2017).

7826.

79Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad ieškovas V. J. su analogišku ieškiniu atsakovams R. D. ir M. D. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., I. D., M. D., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas, kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą dar 2019 m. balandžio 1 d. Tuomet teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovo V. J. ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, kadangi nebuvo pašalinti teismo nustatyti ieškinio trūkumai (civilinė byla Nr. 2-3226-985/2019). Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

8027.

81Bylos duomenimis taipogi nustatyta, kad ieškovas 2019 m. gegužės 31 d. pakartotinai pateikė teismui ieškinį prieš tuos pačius asmenis, kurį Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui, kadangi teismo žinioje jau buvo analogiška byla (civilinė byla Nr. 2-4643-374/2019).

8228.

83Taigi, ieškovui yra grąžinti tiek ieškiniai, tiek jų priedai, todėl apeliantas, teikdamas teismui naują analogišką ieškinį, turėjo ne tik galimybę, bet ir procesinę pareigą pateikti 2019 m. rugsėjo 24 d. teismo nutartyje nurodytus dokumentus, tarp jų – ir prašomo nustatyti servituto plano originalą, tačiau šio dokumento apeliantas nepateikė ir teismo nustatyto trūkumo nepašalino. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo nurodomų priedų buvimas kitose Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų žinioje esančiose civilinėse bylose nelaikytina tinkamu procesinio dokumento priedų pateikimu šioje pateikto procesinio dokumento pagrindu užvestoje byloje, kadangi teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva arba juos pasireikalauti tik įstatyme numatytais atvejais (CPK 179 straipsnio 2 dalis, 199 straipsnio 1 dalis).

8429.

85Apibendrinant tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimas nustatyti servitutą buvo pareikštas nepateikiant žemės sklypo dalies, kurią prašoma suvaržyti servitutu, plano (schemos), t. y. nepateikus tikslių ieškinio pagrindą sudarančių duomenų apie servituto dydį, konfigūraciją, dislokaciją. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškinys paduotas su esminiais trūkumais ir nustatė terminą jiems (minėtam trūkumui dėl plano (schemos) pašalinti (CPK 115, 135, 138 straipsniai), tačiau ieškovas šių trūkumų nepašalino.

8630.

87Teismas pagrįstai vertino kaip ieškinio trūkumą – ieškinyje nurodomą žyminio mokesčio už ieškinį (ne)sumokėjimo pagrindą bei sąlygas, pagrįstai įpareigodamas ieškovą sumokėti už ieškinį 100 Eur žyminį mokestį. Teismas pagrįstai nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą asmuo, esant sunkiai finansinei padėčiai ir pateikus tai patvirtinančius įrodymus, gali prašyti teismo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo (CPK 84 straipsnis). Tokios aplinkybės sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą nebuvo nustatytos, nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas pagal įstatymą nėra atleistas, todėl nesumokėtas žyminis mokestis už ieškinį taip pat laikytinas esminiu procesinio dokumento trūkumu sprendžiant teisme jo priėmimo klausimą.

8831.

89Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo 2019 m. spalio 14 d. pateiktą ieškinį laikė nepaduotu, kadangi šis procesinis dokumentas buvo paduotas teismui jau pasibaigus teismo nutartimi nustatytam ieškinio trūkumų pašalinimo terminui, esminiai ieškinio trūkumai, kaip minėta, nebuvo pašalinti, o atnaujinti praleisto termino ieškovas neprašė. Todėl teismas pagrįstai laikė nepaduotais ir kitus po šios datos ieškovo teismui pateiktus procesinius dokumentus (prašymus, ieškinius), nes visi jie teismui buvo pateikti taip pat pasibaigus teismo nustatytam ieškinio trūkumų pašalinimo terminui.

9032.

91Aptartų aplinkybių kontekste nėra pagrindo sutikti ir su kitu apelianto argumentu, kad teismas nieko nepasisakė dėl ieškovo prašymo leisti jam nepateikti ieškinio priedų dėl didelės šių dokumentų apimties. Pažymėtina, kad dalyvaujantys byloje asmenys teismui turi pateikti procesinių dokumentų originalus, be to, kartu su ieškiniu turi būti pateikta tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną jų tektų priešingai šaliai, išskyrus atvejus, kai procesinis dokumentas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, ir kitus CPK numatytus atvejus. Analogiška taisyklė taikoma ir procesinių dokumentų priedų pateikimui (CPK 113 straipsnio 1, 2 dalys). Dėl didelės procesinių priedų apimties, jeigu šie priedai pateikiami ne elektroninių ryšių priemonėmis, teismas gali leisti nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims. (CPK 113 straipsnio 2 dalis).

9233.

93Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl konkrečių įrodymų, kaip ieškinio priedų, (ne)pateikimo aplinkybių, kurie nėra didelės apimties, todėl spręsti klausimą dėl CPK 113 straipsnio 2 dalies taikymo nebuvo pagrindo.

9434.

95Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino ieškinio trūkumus reglamentuojančias proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti remiantis apelianto atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

96Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

97Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

98Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas 2019 m. rugsėjo 13 d. teismui elektroniniu paštu pateikė... 7. 2.... 8. Ieškovas 2019 m. rugsėjo 17 d. pateikė į bylą tapatų procesinį... 9. 3.... 10. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė... 11. 3.1.... 12. Ieškovo procesinis dokumentas (pradinis ieškinys), pateikiant jį... 13. 3.2.... 14. Ieškovas nepateikė procesinio dokumento priedų. Teismas pažymėjo, kad... 15. 3.3.... 16. Atsižvelgdamas į bylos pobūdį, teismas nurodė ieškovui pateikti Lietuvos... 17. 3.4.... 18. Teismas nurodė, kad kartu su ieškiniu taip pat turi būti pateikti ginčo... 19. 3.5.... 20. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė leisti sumokėti žyminį... 21. 3.6.... 22. Teismas išaiškino ieškovo teisę bylą vesti per kvalifikuotus teisininkus.... 23. 4.... 24. Teismo nutartis ieškovui įteikta asmeniškai 2019 m. rugsėjo 27 d., terminas... 25. 5.... 26. Pasibaigus ieškinio trūkumų pašalinimo terminui, ieškovas 2019 m. spalio... 27. 6.... 28. Teismas 2019 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir... 29. 7.... 30. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo V. J. atskirąjį... 31. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 32. 8.... 33. Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. sausio 3 d. nutartimi ieškovo V. J.... 34. 9.... 35. Teismas pažymėjo, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. ieškinys, tik jau su parašu,... 36. 10.... 37. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas 2019 m. spalio 14 d. teismui pateikė... 38. 11.... 39. Teismas nurodė, kad pagal CPK 75 straipsnį teisė atlikti procesinius... 40. 12.... 41. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu... 42. III. Atskirojo skundo argumentai... 43. 13.... 44. Atskiruoju skundu ieškovas V. J. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti... 45. 13.1.... 46. Apeliantas teismui 2019 m. rugsėjo 13 d. pateiktame ieškinyje prašė... 47. 13.2.... 48. Apeliantas pateikė teismui visus įrodymus, kad jis negali patekti į jam... 49. 13.3.... 50. Teismas nepagrįstai laikė nepaduotais teismui pateiktus 2019 m. spalio 14 d.... 51. 13.4.... 52. Ieškovas neturi teisinio išsilavinimo, todėl advokato samdymas apeliantui... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. 14.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 56. 15.... 57. Apeliacijos objektas – teismo nutarties, kuria teismas taikė ieškinio... 58. 16.... 59. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 60. 17.... 61. Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 62. 18.... 63. Tiek bendrieji, tiek specialieji ieškinio formos ir turinio reikalavimai... 64. 19.... 65. Nagrinėjamu atveju, Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 24 d.... 66. 20.... 67. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jis teismo prašė prijungti prie... 68. 21.... 69. Servitutas gali būti nustatytas teismo sprendimu (CK 4.124 straipsnio 1 dalis,... 70. 22.... 71. Faktinį tokio reikalavimo pagrindą sudaro aplinkybės, kad ieškovo daiktas... 72. 23.... 73. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tarnaujančiojo daikto apribojimus... 74. 24.... 75. Taigi servitutas turi būti konkrečiai apibrėžtas, o dėl žemės sklype... 76. 25.... 77. Jeigu ieškinys neatitinka šių reikalavimų, tai sudaro pagrindą teismui... 78. 26.... 79. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad ieškovas V.... 80. 27.... 81. Bylos duomenimis taipogi nustatyta, kad ieškovas 2019 m. gegužės 31 d.... 82. 28.... 83. Taigi, ieškovui yra grąžinti tiek ieškiniai, tiek jų priedai, todėl... 84. 29.... 85. Apibendrinant tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju... 86. 30.... 87. Teismas pagrįstai vertino kaip ieškinio trūkumą – ieškinyje nurodomą... 88. 31.... 89. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo 2019 m. spalio 14 d.... 90. 32.... 91. Aptartų aplinkybių kontekste nėra pagrindo sutikti ir su kitu apelianto... 92. 33.... 93. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl konkrečių... 94. 34.... 95. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 96. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 97. Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį palikti... 98. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....