Byla 2-20762-877/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo D. A

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Donlitas“, atstovaujamos bankroto administratorės MB „Alba prima“ patikslintą ieškinį atsakovui M. A. dėl administravimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo D. A..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 500 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Donlitas“, kurioje konstatavo, jog VSDFV pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi ši bendrovė neapmokėjo skolos. 2017 m. vasario 24 d. nutartimi teismas padarė išvadą, kad įmonė turto, kurį pardavus užtektų apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, neturi, todėl nusprendė BUAB „Donlitas“ taikyti supaprastintą bankroto procesą ir supaprastinto bankroto proceso administravimui nutarė skirti 1 500 Eur dydžio administravimo sumą. Įmonės direktoriaus pareigas iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovas M. A.. Atsakovo atsakomybė kyla dėl to, kad atsakovas nesilaikė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Likvidavus įmonę, liko neapmokėtos bankroto administratoriaus išlaidos (1 500 Eur), kurios priteistinos iš atsakovo.

5Atsakovui M. A. procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. rugsėjo 25 d. Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant teismo pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111, 142 straipsnių reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. spalio 11 d. Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2017 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1126-273/2017 (b. l. 12), 2016 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2412-273/2016 (b. l. 13-15), 2017 m. vasario 24 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1126-273/2017 (b. l. 16-17), bankroto administratoriaus pranešimų (b. l. 18-20), VĮ „Regitra“ pažymos (b. l. 21), VĮ Registrų centro pažymos (b. l. 22), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymos (b. l. 23), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažymos (b. l. 24) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

9Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovas M. A. nuo 1999 m. spalio 21 d. buvo UAB „Donlitas“ vadovas. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2412-273/2016 iškėlė bankroto bylą UAB „Donlitas“. 2017 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1126-273/2017 patvirtino UAB „Donlitas“ 1 500 Eur lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti supaprastinto bankroto procedūroms atlikti.

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. įmonei tapus nemokiai, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovui iš atsakovo žala priteistina (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistini 1 500 Eur žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

13Visiškai patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos 60,41 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 45 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka ir 15,41 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti BUAB „Donlitas“, juridinio asmens kodas 134650632, buveinė Kaune, Statybininkų g. 7, atstovaujamai bankroto administratorės MB „Albus prima“, juridinio asmens kodas 304097569, iš M. A., asmens kodas ( - ) 1 500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš M. A., asmens kodas ( - ) 60,41 Eur (šešiasdešimties eurų 41 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

18Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

21Tesėja

22Rita Liukaitytė

Proceso dalyviai
Ryšiai