Byla e2S-1578-580/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo R. B. ir pareiškėjo A. P. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus ieškovės N. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės N. Š. ieškinį atsakovams J. Š., R. B., J. V., dėl santuokos nutraukimo ir kitų susijusių teisinių pasekmių, tretieji asmenys byloje D. Š., B. N., UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Šiaulių bankas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, antstoliai D. M., A. S., M. D., A. N., D. S.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė N. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo ir kitų susijusių teisinių pasekmių. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašė: 1) nustatyti, kad prievolė R. B. pagal 2012-04-12 paskolos sutartį (notarinio registro Nr. 2278) yra solidari J. Š. ir N. Š. prievolė; 2) nustatyti, kad prievolė R. B. pagal 2012-06-26, 2012-12-29 ir 2013-12-20 papildomus susitarimus prie 2012-04-12 paskolos sutarties (notarinio registro Nr. 2278) yra asmeninė J. Š. prievolė; 3) panaikinti 2015-08-18 Alytaus m. 2-ojo notarų biuro notarės R. S. išduotą vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. 4242; 4) nustatyti, kad prievolė J. V. pagal 2014-02-27 paprastąjį vekselį ir jo pagrindu išduotą Vilniaus m. 20-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. 4554) yra asmeninė J. Š. prievolė. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti antstolės D. M. paskelbtas turto – žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,2000 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato-gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 405,82 kv. m, gyvenamasis plotas 205,96 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, pirmąsias varžytynes (varžytynių Nr. 118427).

42016-04-11 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo ieškovė pakartotinai prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti antstolės D. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0012/15/01003.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-14 nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė antstolės D. M. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0012/15/01003.

7Teismas iš kartu su prašymu pateikto 2016-04-11 antstolės D. M. patvarkymo dėl informacijos pateikimo apie įvykusias varžytynes nustatė, kad varžytynių metu šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas: žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ), Vilniuje, gali būti išvaržytas ir surašytas Turto pardavimo iš varžytinių aktas, kuris yra nuosavybę patvirtinantis dokumentas. Turtas hipoteka buvo įkeistas atsakovui R. B., kuris yra pirmos eilės išieškotojas, vykdomojoje byloje vykdomas išieškojimas ir atsakovo J. V. naudai.

8Priimdamas sprendimą, teismas vertins sutuoktinių prievolių pobūdį. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškiniu prašoma padalinti turtą, kuris buvo parduotas iš varžytynių. Turtą pardavus, teismas turėtų spręsti iš turto pardavimo gautų lėšų padalinimo tarp šalių klausimą. Tačiau tęsiant vykdymo veiksmus minėtos lėšos būtų paskirstytos šalių kreditoriams, todėl nebūtų įmanoma įvykdyti teismo priimtą sprendimą. Nuo teismo priimto sprendimo priklausytų išieškojimo ypatumai, turtą pardavus gautos sumos paskirstymas kreditoriams.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atsakovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-14 nutartį.

11Apeliantas nurodo, kad ieškovė yra pareiškusi reikalavimą pripažinti, kad prievolė R. B. pagal 2012-06-26, 2012-12-29 ir 2013-12-20 papildomus susitarimus prie 2012-04-12 paskolos sutarties yra asmeninė atsakovo J. Š. prievolė. Byloje yra pateikti įrodymai, kad minėti susitarimai sudaryti ieškovės ir atsakovo vardu, atsakovui veikiant pagal ieškovės išduotą 2013-05-10 įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus m. 8 notarų biuro notarės. Ieškovė susitarimus sudarė per įgaliotinį, todėl negalima pripažinti, kad papildomais susitarimais sukurtos prievolės yra asmeninės atsakovo prievolės. Byloje nenagrinėjamas paskolos sutarčių teisėtumas. Aplinkybė, jog prievolės pagal 2012-04-12 paskolos sutartį yra solidariosios, reiškia, kad ieškovė pripažįsta, jog paskolos buvo panaudotos šeimos poreikiams, t. y. atsakovo verslui. Atsakovo verslas yra šeimos verslas. Kadangi atsakovas UAB „Lita“, UAB „Frankita“ ir UAB „Baltijos verslininkų namai“ akcijas įgijo po santuokos sudarymo, jos yra bendroji jungtinė sutuoktinių – ieškovės ir atsakovo, nuosavybė. R. B. suteikta paskola buvo panaudota verslo plėtojimui, o ši aplinkybė pripažįstama kaip skolintų pinigų panaudojimas šeimos poreikių tenkinimui. Prievolė R. B. vykdytina iš bendro atsakovo ir ieškovės turto. Solidariomis laikytinos ir prievolės papildomų susitarimų pagrindu, nes jais buvo keičiama paskolos sutartis, jie sudaryti atsakovo savo bei ieškovės vardu. Solidarus prievolės pobūdis aiškus ir iš paskolos sutarties turinio – nėra nustatomas joks pareigos grąžinti paskolą išdalinimas, abu paskolos gavėjai aiškiai įpareigojami grąžinti visą paskolą, o ne jos dalis. Preliminariai įvertinus reikalavimus ir įrodymus, nėra tikimybės, kad bus priimtas ieškovei palankus sprendimas.

12Ieškovė ir atsakovas, užtikrindami savo prievoles pagal 2012-04-12 notarine forma patvirtintą paskolos sutartį, 2012-04-12 hipotekos lakštu įkeitė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį pastatą ir žemės sklypą. Šį hipotekos lakštą asmeniškai pasirašė ieškovė. 2013-05-13 hipotekos sutartimi ir 2014-05-05 hipotekos sutartimi, 2012-06-26, 2012-12-29 ir 2013-12-20 papildomų susitarimų pagrindu buvo padidintas užtikrinamos prievolės dydis ir pratęstas prievolės įvykdymo terminas. Hipotekos sutartis pasirašė atsakovas savo ir ieškovės vardu, veikdamas pagal ieškovės išduotą 2013-05-10 įgaliojimą. Nepaisant to, ar prievolės R. B. pagal papildomus susitarimus būtų pripažintos asmeninėmis atsakovo prievolėmis, ar ieškovės ir atsakovo bendromis ir solidariomis prievolėmis, ieškovė atsakytų savo dalimi įkeistame turte. R. B. įkeistas ieškovės ir atsakovo turtas turi būti perleistas varžytynių laimėtojui už l 100 000 Eur kainą. Kadangi R. B. reikalavimas 889 994,99 Eur, padalinus turtą ieškovės prašomu būdu ar lygiomis dalimis, būtų išieškoma iš viso turto, o ne tik iš atsakovui numatomos priskirti turto dalies.

13Laikinoji apsaugos priemonė pernelyg suvaržo hipotekos kreditoriaus teises ir paneigia hipotekos instituto prasmę – nepaisant turto savininko ir prievolių pobūdžio, hipoteka seka paskui daiktą ir hipotekos kreditoriaus reikalavimas turi būti patenkintas iš įkeisto turto vertės. Varžytynės yra pasibaigusios ir jų sustabdyti neįmanoma. Teisinio veiksmo pasėkoje atsiradusi varžytynių dalyvio pareiga sumokėti turto kainą ir antstolio bei varžytynių dalyvio pareiga sudaryti Turto pardavimo iš varžytynių aktą kyla iš teisės aktų ir antstolio patvarkymų. Jeigu ieškovės reikalavimas būtų patenkintas, varžytynės vis tiek būtų įvykusios ir galiojančios bei toliau būtų baigiamos procedūros dėl išieškojimo iš ieškovės ir atsakovo R. B. įkeisto turto. Tai patvirtina, kad tokios apimties laikinosios apsaugos priemonės, kai sustabdomas jau įvykusių varžytynių vykdymas, yra nepagrįstos, nes laikinosios apsaugos priemonės neatlieka savo paskirties – užtikrinti sprendimo šioje byloje įvykdymą.

14Nors ieškovė patikslintu ieškiniu ginčija Alytaus m. 2 notarų biuro notarės 2015-08-18 vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 4242, tačiau nepateikia argumentų. Ieškovė praleido skundo dėl notarinių veiksmų padavimo terminą ir jis negali būti atnaujinamas, o byla dalyje dėl vykdomojo įrašo panaikinimo turi būti nutraukta.

15Ieškovė neginčija 2012-04-12 paskolos sutartimi prisiimtų prievolių kaip solidariųjų ir kvestionuoja tik papildomų susitarimų pagrindu kylančių prievolių pobūdį, todėl vykdomosios bylos sustabdymas pilna apimtimi neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Ieškovė pripažįsta, kad didžiąja dalimi ieškovės ir atsakovo prievolės yra solidariosios (2012-04-12 paskolos sutartimi suteikta 579 240,03 Eur suma, o papildomais susitarimais mažesnė 289 620,02 Eur suma), todėl atitinkamoje dalyje stabdant vykdomąją bylą yra neproporcingai suvaržomos R. B. teisės. Perteklinių priemonių taikymas didina R. B. nuostolius, kurie sudaro apie 40 000 Eur, nes jis negali panaudoti lėšų verslo projektuose su gera investicine grąža.

16Ieškovei ir atsakovui notarės pranešimas su siūlymu sumokėti R. B. skolą išsiųstas 2015-05-12, ieškovė ir atsakovas nepateikė prieštaravimų, vykdomasis įrašas atliktas 2015-08-18, ieškovė skyrybų bylą inicijavo 2015-11-18, tačiau dėl laikinųjų apsaugos priemonių kreipėsi, jau įvykus R. B. įkeisto turto varžytinėms (2016-04-11). Tokiu būdu laikinosiomis priemonėmis pažeidžiamos ne tik R. B. ir kitų ieškovės bei atsakovo kreditorių teisės, bet ir varžytines laimėjusio asmens teisės ir teisėti interesai.

17Trečiasis asmuo A. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-01 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

18A. P. nurodo, kad sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį, pasiūlė kainą ir gavo pranešimą, jog laimėjo varžytynes. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones jis negali nuosavybės teise įgyti nusipirkto turto, todėl pažeidžiamos teisės. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos neatsižvelgus į tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Teismas turėjo atlikti preliminarų įrodymų įvertinimą. Teismas tik formaliai įvertino, kad vykdomojoje byloje realizuojamas bendrają jungtine nuosavybe priklausantis turtas. Vykdomoji byla pradėta pagal 2015-08-18 bei 2014-09-04 išduotus vykdomuosius dokumentus, tačiau tik dabar, kai įvyko varžytynės, ieškovė kelia klausimą dėl prievolių pobūdžio, kas pagrindžia, jog ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

19Teismas nenurodo, kokiais įrodymais remiantis, galima daryti išvadą, kad prievolių pobūdis iš esmės pasikeistų. Vykdomosios bylos vykdymas nesuponuoja fakto, kad ieškovės interesai, teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą, bus pažeisti, kadangi vykdymo metu atsižvelgiama į santuokos nutraukimo, turto perleidimo klausimus. Palankaus sprendimo įgyvendinimas galėtų būti siejamas vienai iš šalių kompensuojant kitai šaliai ir pan.

20Ieškovė N. Š. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-14 nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad reikalavimai yra susiję su prievolių pobūdžiu. Prievolės pobūdį gali nustatyti tik teismas. Nesustabdžius vykdymo veiksmų (gautų lėšų paskirstymo), reikalavimų sprendimas taptų beprasmis. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, teisingai įvertino faktinę bylos situaciją, pareikštų reikalavimų ryšį su prašytomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonės, laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotos praktikos.

21Atsakovas J. V. atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo juos tenkinti ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-14 nutartį bei priteisti J. V. naudai iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo stabdyti vykdomosios bylos, nes išieškojimas atliekamas iš hipoteka įkeisto turto. Įkeisto nekilnojamojo turto arba sutuoktinių prievolių padalijimas neturi įtakos hipotekos galiojimui ir išieškojimui iš hipoteka įkeisto turto. Ieškovė nereiškė reikalavimo dėl hipotekos negaliojimo. Ieškovė yra praleidusi 90 dienų naikinamąjį terminą notariniams veiksmams ginčyti ir neturi teisės ginčyti 2015-08-18 notarės vykdomojo įrašo, kuriuo nustatyta solidari sutuoktinių prievolė.

22Ieškovės argumentacija patvirtina šeimos verslo ir sutuoktinių skolų solidarumo faktą. Šeimos verslo faktą patvirtina, kad paskolas, įskaitant iš kreditoriaus J. V., sutuoktiniai ėmė bendru sutarimu. 2010/10/15-JV-JS, 2010/10/15-1-JV-JS papildomame susitarime dėl 680 054,80 Eur paskolos yra tiek atsakovo, tiek ieškovės parašai. Dėl paskolos išduotas vekselis, kurio neapmokėjus 2014-09-04 atliktas vykdomasis įrašas, kurio pagrindu antstolė atliko vykdymo veiksmus.

23Trečiasis asmuo antstolė D. M. atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo, kad su jais sutinka. Paaiškino, kad sutuoktinių J. Š. ir N. Š. prievolė R. B. naudai kilusi iš 2012-04-12 notarine forma patvirtintos Paskolos sutarties bei 2012-06-26, 2012-12-29, 2013-12-29 papildomų susitarimų. Prievolės įvykdymas užtikrintas 2012-04-12 hipotekos lakštu bei 2013-05-13 ir 2015-05-05 Maksimaliosiomis hipotekomis. Paskolos ir jos užtikrinimo dokumentuose skolininkais ir įkaito davėjais įvardinti abu sutuoktiniai, Alytaus m. 2-ojo notaro biuro 2015·08-18 vykdomuoju įrašu Nr.4242 nurodyta išieškoti 889 994,99 Eur skolą ir 5 procentų metines palūkanas solidariai. Vykdomasis dokumentas nebuvo skundžiamas.

24Ieškinys dalyje dėl prievolės pobūdžio hipotekos kreditoriaus naudai pakeitimo akivaizdžiai nepagrįstas, pateiktas siekiant užvilkinti skolos grąžinimą. Ieškinys dėl santuokos nutraukimo pateiktas dar 2015 m. lapkričio mėn., tačiau sustabdyti vykdymo veiksmus paprašyta tik įvykus varžytynėms. Ieškinyje nereiškiamas reikalavimas panaikinti nekilnojamojo turto hipoteką, todėl išieškojimas iš įkeisto turto hipotekos kreditoriaus naudai vykdomas pirmąja eile ir hipotekos kreditoriaus reikalavimas iš įkeisto turto patenkinami be eilės. Likusios lėšos pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, todėl antstolis turėtų prievolę pasiūlyti kitiems išieškotojams kreiptis i teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Taigi, ieškovės interesai tiek, kiek susiję su skolininko J. Š. prievolėmis bus apsaugoti.

25Atsakovas R. B. atsiliepime į A. P. atskirąjį skundą prašė jį tenkinti. Nurodė tuo pačius argumentus kaip ir savo atskirajame skunde.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirieji skundai netenkintini.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas santuokos nutraukimo ir su tuo susijusių pasekmių, tame tarpe ir santuokoje įgyto turto padalijimo, klausimas. Pažymėtina, kad, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių turto padalijimo nutraukiant santuoką, teisingo sutuoktinių bendro turto balanso sudarymas yra teismo pareiga. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomas sutuoktinių turto balansas, t. y. teismas pirmiausia nustato bendrą sutuoktinių turtą ir kiekvieno iš jų asmeninį turtą (CK 3.118 straipsnio 1 dalis). Privalo būti padalytas tiek turto aktyvas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek ir pasyvas (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams). Tai reiškia, kad pagal CK 3.118 straipsnio 2 dalies nuostatas sudarant turto balansą turi būti nustatomos bendros sutuoktinių skolos (prievolės) ir asmeninės sutuoktinių skolos (prievolės). Pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, o bendros – dalinės arba solidariosios. Tinkamas sutuoktinių prisiimtų prievolių kvalifikavimas pirmiausia reikšmingas sutuoktinių santykiams su kreditoriais, nes, tik nustačius, turtinės prievolės pobūdį, galima nustatyti, kas yra atsakomybės pagal turtinę prievolę subjektai – tik vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai. Tai reiškia, kad priklausomai nuo to, kokia turtinė prievolė atsiranda – asmeninė ar bendroji, kreditorius įgyja vieną arba du skolininkus, net ir tada, kai sandorį su kreditoriumi yra sudaręs tik vienas iš sutuoktinių. Sutuoktinių turimų prievolių klasifikacija taip pat reikšminga sutuoktinių tarpusavio santykiams, nes, tik nustačius sutuoktinių turtinės prievolės pobūdį, galima atsakyti į klausimą, iš kokio turto – vieno sutuoktinio asmeninio turto, jo dalies bendrame sutuoktinių turte ar bendro sutuoktinių turto – turi būti vykdoma turtinė prievolė. Sutuoktinių turtinių prievolių pobūdis taip pat svarbus nustatant išieškojimo iš vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių turto eiliškumą (CK 3.112 straipsnio 1 dalis, 3.113 straipsnis), dalijant bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esantį turtą (CK 3.118 straipsnis), nustatant kompensaciją už įvykdytą asmeninę sutuoktinio prievolę iš bendro turto (CK 3.115 straipsnis) ir kt.

30Sutuoktinių prievolių pobūdis nepreziumuojamas. Kvalifikuodamas sutuoktinių turtines prievoles teismas pirmiausia privalo identifikuoti ginčo santykį – ar ginčas kilo tarp kreditoriaus ir sutuoktinio (sutuoktinių) ar tarp sutuoktinių. Tai padaręs, teismas nustato, ar sutuoktinių prievolė yra asmeninė ar bendroji, o bendroji turtinė prievolė – solidarioji ar dalinė. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo nustatyti prievolių atsakovams R. B. ir J. V. pobūdį, nurodydama, jog prievolė atsakovui J. V. ir dalis prievolės atsakovui R. B. yra asmeninės atsakovo J. Š. prievolės.

31Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus, t. y. ieškinys patenkinamas visiškai ar iš dalies, ar ieškinys atmetamas (CPK 259 straipsnio 1 dalis, 260 straipsnis, 270 straipsnio 5 dalis 1 punktas). Taigi, būsimo teismo sprendimo galimas turinys turėtų būti vertinamas pagal byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Kadangi būsimu teismo sprendimu bus atsakoma į ieškinyje pareikštus reikalavimus, nustatant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti vertinama, ar, priėmus ieškovei palankų sprendimą, t. y. patenkinus jos pareikštus reikalavimus, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl šios priežasties teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Tai lemia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti.

32Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pagal 2012-04-12 paskolos sutartį (notarinio registro Nr. 2278), iš R. B. J. Š. ir N. Š. pasiskolino 2 000 000 Lt sumą. Kaip matyti iš patikslinto ieškinio, ieškovė prievolę pagal šią sutartį prašo pripažinti solidaria sutuoktinių prievole. Paskolos grąžinimui sutuoktiniai įkeitė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), Vilniuje. 2012-04-12 sudarytu hipotekos lakštu (Alytaus miesto 2 notarų biuras, notarė R. S., notarinio registro Nr.2279). Prievoles pagal 2012-06-26, 2012-12-29 ir 2013-12-20 papildomus susitarimus, kurių pagrindu buvo padidintas prievolės dydis ir pratęstas prievolės įvykdymo terminas, ieškovė prašo pripažinti J. Š. asmeninėmis prievolėmis. Šių papildomų susitarimų vykdymas buvo užtikrintas 2013-05-13 hipotekos sutartimi (Alytaus miesto 2 notarų biuras, notarė R. S., notarinio registro Nr.2612) ir 2014-05-05 hipotekos sutartimi (Alytaus miesto 2 notarų biuras, notarė R. S., notarinio registro Nr.2205).

33Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2015-08-18 Alytaus m. 2-ojo notarų biuro notarė R. S., pagal aukščiau minėtus susitarimus, išdavė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. 4242), kuriuo reikalaujama priverstinai išieškoti 889 994,99 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų iš solidarių skolininkų J. Š. ir N. Š. išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) R. B. naudai. Kaip matyti, antstolė D. M., vykdydama minėtą Alytaus m. 2 notaro biuro 2015-08-18 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 4242/2015 bei Vilniaus m. 20 notaro biuro 2014-09-04 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.4554/2014 dėl 758517,26 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. Š. išieškotojo J. V. naudai paskelbė skolininkams bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), Vilniuje (žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) ir pastato – gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - )) pirmąsias varžytynes, kurių pradžia 2016-03-10 11:40:32 val., pabaiga - 2016-04-11 11:45:59 val. Varžytynėms pasibaigus 2016-04-11 patvarkymu vykdomosios bylos šalys informuotas, kad baigtose varžytinėse turtas išvaržytas už 1 100 000 Eur kainą ir po ne mažiau nei 20 dienų nuo varžytinių pabaigos turto pirkėjui A. P. sumokėjus visą sumą už išvaržyta turtą, bus surašytas Turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

34Atsižvelgiant į tai, kad patikslintu ieškiniu, be prievolių atsakovams R. B. ir J. V. pobūdžio nustatymo, prašoma panaikinti ir 2015-08-18 Alytaus m. 2-ojo notarų biuro notarės R. S. išduotą vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. 4242, kurio pagrindu yra vykdomas priverstinis išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, bei į tai, kad, priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas vertins sutuoktinių prievolių pobūdį, todėl nuo priimto sprendimo gali priklausyti, kaip šios prievolės turi būti vykdomos, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė antstolės D. M. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0012/15/01003. Pažymėtina, kad ieškiniu prašoma padalinti turtą, kuris buvo parduotas iš varžytynių. Turtą pardavus, teismas turėtų spręsti iš turto pardavimo gautų lėšų padalinimo tarp šalių klausimą, tačiau tęsiant vykdymo veiksmus minėtos lėšos būtų paskirstytos šalių kreditoriams, todėl nebūtų įmanoma įvykdyti teismo priimtą sprendimą. Nuo teismo priimto sprendimo priklausytų išieškojimo ypatumai, turtą pardavus gautos sumos paskirstymas kreditoriams.

35Susiklosčius tokiai situacijai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės teisėti interesai gali likti realiai neapginti net ir patenkinus ieškinį, todėl pagrįstai sustabdė bet kokius priverstinio skolos vykdymo veiksmus. Remiantis išdėstytais argumentais negalima pripažinti teisingais atskirųjų skundų argumentus, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareikštas nemotyvuotai bei nepagrįstai.

36Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad išieškojimo vykdymo sustabdymu nepagrįstai bus suvaržytos R. B., kaip kreditoriaus, ir A. P., kaip turtą iš varžytynių įsigijusio asmens, teisės bei teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais ribojimais, suvaržymais asmens, kuriam šios priemonės taikomos, atžvilgiu, tačiau tai savaime nereiškia šio asmens subjektinių teisių pažeidimo. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys yra atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 146 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu ieškovės turtiniai interesai, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pažeisti, ir ji šiuo atveju neturi alternatyvių savo interesų užtikrinimo būdų. Todėl darytina išvada, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeista šalių interesų pusiausvyra.

37Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikomasi ir tokios nuostatos, kad prašyme dėl šių priemonių taikymo išdėstyti motyvai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami teismui įsitikinti, jog reiškiami reikalavimai, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, galėtų būti patenkinti. Apeliantų atskiruosiuose skunduose teigiama, kad ieškovės ieškinyje išdėstyti reikalavimų teisiniai ir faktiniai argumentai leidžia prima facie manyti, kad ieškinys, o tuo pačiu ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esą nepagrįsti. Ar ieškovės materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės.

38CPK 147 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui tuomet, kai teismas mano, jog tai yra būtina. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi teisę spręsti ar būtina pranešti atsakovui apie šio prašymo nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad teismas, išnagrinėjęs klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs kitiems dalyvaujantiems byloje asmenimis, tame tarpe ir atsakovui R. B., nepažeidė civilinio proceso kodekso normų, todėl šiuo aspektu atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti ir neįtakojantys skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 12 ir 178 straipsniai). Teisė būti išklausytam tokiems proceso dalyviams suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-810/2014; 2014-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1045/2014; 2015-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-698-186/2015). Be to, kaip jau minėta, apeliantai visose civilinės bylos nagrinėjimo stadijose turi galimybę reikalauti nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 straipsnio 1 dalis) ir ši priemonė sudaro jam galimybę iš dalies apsaugoti savo interesus. Taip pat, civilinio proceso įstatymas numato galimybę, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys yra atmestas, tiek atsakovas R. B., tiek pareiškėjas A. P. turi teisę reikalauti, kad ieškovė atlygintų nuostolius, kuriuos jie patyrė dėl ieškovės prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 146 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą reglamentuoja CPK 149 straipsnis.

39Kiti atskirųjų skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi šioje proceso stadijoje, kai sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ir neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirai dėl jų nepasisako.

40Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, naikinti pirmosios instancijos nutarties atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirieji skundai atmetami (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Atsakovas R. B. prašo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Remiantis CPK 336 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliantas, atskiruoju skundu prašydamas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nenurodė jokių motyvų, kurie sudarytų apeliacinės instancijos teismui pagrindą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Tam, kad teismas įvertinų įrodymus ir aplinkybes, žodinis bylos nagrinėjimas nebūtinas. Dėl nurodytų priežasčių, apeliacinės instancijos teismui neįžvelgiant būtinybės nagrinėti atsakovo skundą žodinio proceso tvarka, atsakovo atskirasis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė N. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo ir... 4. 2016-04-11 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovės prašymas dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-14 nutartimi tenkino ieškovės... 7. Teismas iš kartu su prašymu pateikto 2016-04-11 antstolės D. M. patvarkymo... 8. Priimdamas sprendimą, teismas vertins sutuoktinių prievolių pobūdį.... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atsakovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-14... 11. Apeliantas nurodo, kad ieškovė yra pareiškusi reikalavimą pripažinti, kad... 12. Ieškovė ir atsakovas, užtikrindami savo prievoles pagal 2012-04-12 notarine... 13. Laikinoji apsaugos priemonė pernelyg suvaržo hipotekos kreditoriaus teises ir... 14. Nors ieškovė patikslintu ieškiniu ginčija Alytaus m. 2 notarų biuro... 15. Ieškovė neginčija 2012-04-12 paskolos sutartimi prisiimtų prievolių kaip... 16. Ieškovei ir atsakovui notarės pranešimas su siūlymu sumokėti R. B. skolą... 17. Trečiasis asmuo A. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 18. A. P. nurodo, kad sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį, pasiūlė kainą ir... 19. Teismas nenurodo, kokiais įrodymais remiantis, galima daryti išvadą, kad... 20. Ieškovė N. Š. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-14 nutartį... 21. Atsakovas J. V. atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo juos tenkinti ir... 22. Ieškovės argumentacija patvirtina šeimos verslo ir sutuoktinių skolų... 23. Trečiasis asmuo antstolė D. M. atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo,... 24. Ieškinys dalyje dėl prievolės pobūdžio hipotekos kreditoriaus naudai... 25. Atsakovas R. B. atsiliepime į A. P. atskirąjį skundą prašė jį tenkinti.... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Atskirieji skundai netenkintini.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas santuokos nutraukimo ir su tuo susijusių... 30. Sutuoktinių prievolių pobūdis nepreziumuojamas. Kvalifikuodamas sutuoktinių... 31. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo... 32. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pagal 2012-04-12 paskolos sutartį... 33. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2015-08-18 Alytaus m. 2-ojo notarų... 34. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintu ieškiniu, be prievolių atsakovams R.... 35. Susiklosčius tokiai situacijai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 36. Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad išieškojimo vykdymo sustabdymu... 37. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje dėl laikinųjų... 38. CPK 147 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad apie prašymo dėl laikinųjų... 39. Kiti atskirųjų skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi šioje proceso... 40. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, naikinti pirmosios... 41. Atsakovas R. B. prašo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...