Byla 2-810/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo Clipper Projectships Ltd prašymą taikyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BG Logistics“ turtui laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su užsienio teisme nagrinėtina byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BG Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo Clipper Projectships Ltd prašymą taikyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BG Logistics“ turtui laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su užsienio teisme nagrinėtina byla, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Clipper Projectships Ltd kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – už 6 214 578,56 Lt areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad 2013 m. liepos 25 d. Aukščiausiojo Teismo Karalienės skyriaus komerciniame teisme, esančiame Londone, ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui dėl 1 552 831,19 Eur ir 339 866,53 USD (6 214 578,56 Lt) priteisimo. Ieškinys pareikštas dėl 2011 m. lapkričio 9 d. atsakovo išduotos garantijos nevykdymo. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka, sumokėti ieškovo reikalaujamų piniginių sumų neketina. Kadangi prašoma priteisti suma yra labai didelė, kyla reali grėsmė, jog būsimas ieškovui palankus Londono teismo sprendimas bus neįvykdytas neuždraudus atsakovui perleisti turimo turto ir piniginių lėšų. Pažymėjo, kad ieškovas ir atsakovas yra skirtingų valstybių subjektai – ieškovas yra Bahamuose registruotas juridinis asmuo, o atsakovas – Lietuvoje, todėl ieškovas neturi duomenų, kiek atsakovas turi kreditorių ir kokio dydžio yra atsakovo įsipareigojimai, tačiau žino, kad atsakovas yra trečios eilės BUAB „Baltijos grupė“ kreditorius, turintis 3 506 583,44 Lt finansinį reikalavimą, o BUAB „Baltijos grupė“ visų kreditorių pareikštų finansinių reikalavimų suma sudaro 64 230 914,35 Lt. BUAB „Baltijos grupė“ ir atsakovas yra tie patys asmenys. Abi bendrovės įsikūrusios tame pačiame administraciniame pastate. Nurodyta aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog atsakovo vadovas gali imtis veiksmų, kad išvengtų bendrovei nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo, perleisdamas turtą kitai susijusiai bendrovei.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo už 6 214 578,56 Lt atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nustatė, kad Aukščiausiojo Teismo Karalienės skyriaus komerciniam teismui pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 552 831,19 Eur ir 339 866,53 USD (6 214 578,56 Lt), kadangi atsakovo frachtuotojas UAB „Transmar“ 2011 m. lapkričio 9 d. frachtavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, o atsakovas atsisakė vykdyti 2011 m. lapkričio 9 d. garantija prisiimtus įsipareigojimus. Teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, sprendė, jog nėra pagrindo manyti, kad pateiktieji įrodymai negalėtų būti pagrindu ieškiniui tenkinti, todėl sutiko, kad už ieškinio sumą areštavus atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, šios piniginės lėšos liktų atsakovo dispozicijoje ir nebūtų perleidžiamos tretiesiems asmenims, tokiu būdu užtikrinant ieškinio reikalavimų patenkinimą. Teismo vertinimu, nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu bei sąlygoti naujus teisinius ginčus su trečiaisiais asmenimis.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Pareiškėjo argumentai nepatvirtina, kad ieškinys prima facie bus tenkinamas ir egzistuoja grėsmė būsimo sprendimo vykdymui, o teismas pažeidė prima facie reikalavimus, nes apsiribojo konstatavimu, jog ieškinys bus tenkinamas ir ieškinio suma yra didelė. Nutartyje nėra pateikiami pagrįsti vertinimo motyvai dėl ieškinio pagrįstumo, tinkamai neanalizuotos faktinės aplinkybės, nesiaiškinta situacijos specifika ir pan. Pareiškėjas tik deklaratyviai pakartoja CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas ir nurodo, jog egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau nenurodo, kokios konkrečiai faktinės aplinkybės įrodo tokios grėsmės egzistavimą bei nepateikia įrodymų savo teiginiams pagristi.

92. Tam, kad Lietuvos teismas galėtų preliminariai įvertinti ieškinio tenkinimo galimybes Londono teisme, jis turėtų išmanyti Anglijos teisę, žinoti konkrečių teisės normų taikymo specifiką ir teisminę praktiką. Teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad pareiškėjo ieškinys atsakovui bus tenkintas. Priešingai, akivaizdu, kad pareiškėjas atliko neteisėtus veiksmus, t. y. perdavė UAB „Transmar“ nekokybiška laivą, atsisakė padengti jo remonto išlaidas, perėmė laivo tolimesnį naudojimą negrąžinęs UAB „Transmar“ sumokėto avanso, atėmė UAB „Transmar“ galimybę toliau naudotis laivu šios bendrovės veiklos vykdymui ir dar pareiškė nepagristą ieškinį atsakovui kaip garantui dėl neva UAB „Transmar“ nesumokėtų pareiškėjui sumų.

103. Pareiškėjas teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepagrįstai remiasi aplinkybe dėl UAB „Baltijos grupė“ bankroto. UAB „Baltijos grupė“ bankroto bylos iškėlimas yra nesusiję su Aukščiausiojo Teismo Karalienės skyriaus komerciniame teisme Londone nagrinėjama byla bei nepatvirtina ir nepaneigia turinčių reikšmės bylai aplinkybių.

114. Pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti atsakovo finansinės padėties sunkumą, ir nėra objektyvių aplinkybių, dėl kurių sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Teismas neanalizavo atsakovo turtinės ir finansinės padėties, vykdomos veiklos specifikos ir kitų svarbių aplinkybių. Atsakovo finansinė padėtis yra gera, atsakovas yra mokus, stabilias pajamas gaunantis ūkio subjektas, vykdantis komercinę veiklą Lietuvoje. Remiantis pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovo grynasis pelnas 2013 m., lyginant su 2012 m., padidėjo. 2013 metų pabaigoje atsakovo nuosavas kapitalas sudarė beveik

125 000 000 Lt ir viršija įstatinį kapitalą. Pagal 2013 m. finansinės atskaitomybės duomenis atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 509 057 Lt, o atsakovo turtas viršija įsipareigojimus. Atsakovas neturi įsiskolinimų tretiesiems asmenims ar bankams.

135. Pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas pažeidžia šalių interesų pusiausvyros bei ekonomiškumo principus, o teismas tinkamai nemotyvavo priimtos nutarties. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones ne tik atsakovo turtui bet ir visoms be išminties piniginėms lėšoms ir nenumatydamas išimčių dėl atsiskaitymo su darbuotojais, valstybinėmis institucijomis ir tiekėjais bei užsakovais, pažeidė proporcingumo principą ir šalių interesų pusiausvyrą. Pareiškėjui buvo suteiktas nepagristas prioritetas, o atsakovo interesai nebuvo vertinami. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nutrauks bet kokią atsakovo veiklą ir atsakovui sukels sunkias pasekmes.

146. Nutartyje nėra nurodyti pagristi argumentai, patvirtinantys būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas grindžiamas tik pavieniais, nepatvirtintais teiginiais, todėl laikytina, kad teismas, priimdamas nutartį, pažeidė procesinės teisės normas bei teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

15Ieškovas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

161. Apelianto argumentai, kuriais jis įrodinėja ieškinio nepagrįstumą, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones. Taikant šias priemones yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas. Atsakovui nepateikus akivaizdžių duomenų apie prašymo nepagrįstumą, atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl ginčo faktinių aplinkybių ir teisinio pagrindo, reikalavimo teismui išmanyti Anglijos teisę, tam kad jis galėtų prima facie įvertinti ieškinio tenkinimo galimybę, atmestini. Teismas, įvertinęs jam pateiktus rašytinius įrodymus ir teisinius argumentus, pagrįstai nusprendė dėl pareiškėjui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui.

172. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką

183. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktų balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys yra neaktualūs ir neatspindi realios atsakovo turtinės padėties, nes jie yra pasenę – pateikti tik 2012 ir 2013 metų duomenys, o 2014 metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, iš kurių būtų galima spręsti apie esamą atsakovo finansinę būklę, atsakovas nepateikė. Vien iš atsakovo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovo finansinės galimybės nėra tokios, kurios nekeltų pagrįstų abejonių dėl būsimo galbūt pareiškėjui palankaus teismo sprendimo byloje, kurioje pareikštas 6 214 578,56 Lt finansinis reikalavimas, įvykdymo. Nors atskirajame skunde atsakovas siekia parodyti, kad jo finansinė padėtis yra gera, remdamasis nuosavo kapitalo dydžiu (4 849 307 Lt) iš 2013 metų balanso, pažymėtina, kad šią sumą reikėtų vertinti kartu su pareiškėjo į bylą pateiktais įrodymais – atsakovo 3 506 583,44 Lt kreditoriniu reikalavimu BUAB „Baltijos grupė“ bankroto byloje. Atsakovo finansinės galimybės įvykdyti būsimą galbūt pareiškėjui palankų teismo sprendimą būtų realios tik tuo atveju, jeigu atsakovui pavyktų atgauti kreditoriniu reikalavimu prašomą išieškoti sumą, kas yra mažai tikėtina trečios eilės kreditoriui bankroto byloje, kurioje iš viso pareikšta reikalavimų už 64 230 914,35 Lt.

194. Atsakovas, siekdamas paneigti bet kokias BUAB „Baltijos grupė“ ir atsakovo sąsajas bei jų galimą įtaką galbūt pareiškėjui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, nurodo, kad tai visai skirtingi ūkio subjektai, jų akcininkai nėra tie patys asmenys, tačiau iš paties atsakovo į bylą pateiktų akcininkų sąrašų akivaizdu, kad abi bendrovės veiklą vykdo tame pačiame administraciniame pastate, abiejų bendrovių akcininkai, turintys balsų daugumą, yra susiję giminystės ryšiais, nes jų pavardės (Mazur) ir gyvenamoji vieta (Girininkijos g. 5B, Klaipėda) yra tos pačios, todėl pareiškėjo nurodyta aplinkybė dėl galimo atsakovo vengimo įvykdyti nepalankų teismo sprendimą liko nepaneigta.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

23Apeliantas nesutinka su teismo nustatyta aplinkybe dėl ieškinio tikėtino pagrindimo. Apelianto nuomone, ieškinys prima facie nepagrįstas. Preliminarus ieškinio įvertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Pirmosios instancijos teismas įvertino ieškovo ieškinio pagrindą ir pareikštus reikalavimus bei sprendė, jog nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesiejamas su ieškinio pagrįstumu ar nepagrįstumu, kurį teismas konstatuoja išnagrinėjęs bylą iš esmės, ištyręs įrodymus ir atlikęs jų vertinimą; šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismui pakanka įsitikinti tuo, jog ieškovas pateikė pakankamai ieškinio faktinį pagrindą patvirtinančių įrodymų, kuriems pasitvirtinus, ieškinys galėtų būti patenkintas; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas, tik tada, jei yra reiškiamas akivaizdžiai nepagristas materialinis teisinis reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-487/2012).

24Atsakovas neneigia, kad pareiškėjas ir UAB „Transmar“ 2011 m. lapkričio 9 d. sudarė laivo nuomos be įgulos sutartį, o atsakovas su pareiškėju sudarė garantijos sutartį, kuria būdamas pagrindiniu skolininku, o ne tik laiduotoju, besąlygiškai ir neatšaukiamai užtikrino UAB „Transmar“ sutartimi prisiimtų visų įsipareigojimų vykdymą ir sutiko sumokėti savininkams visus pinigus jiems to pareikalavus bei vykdyti visus garantinius įsipareigojimus ar jų dalį, numatytą jų įvykdymo dieną (garantijos sutarties 2 d.). Pareiškėjas įrodinėja, kad UAB „Transmar“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal frachtavimo sutartį, o atsakovas atsisakė sumokėti pareiškėjo reikalaujamas sumas pagal tarp šalių sudarytą garantijos sutartį. Taigi materialinį teisinį reikalavimą pareiškėjas atsakovui turi teisę pareikšti, o jo pagrįstumas, sprendžiant laikinųjų apsaugo priemonių taikymo klausimą, nenagrinėjamas. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą manymą konstatuoti tikėtiną ieškinio pagrindimą, o tas faktas, kad tarp šalių yra kilę kiti teisminiai ginčai, t. y. UAB „Transmar“ Londono arbitražo teisme yra pareiškusi pareiškėjui reikalavimą, nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

25Negalima sutikti su atsakovo teiginiais, kad norėdamas įvertinti pareikšto ieškinio pagrįstumą, teismas privalo išmanyti Anglijos teisę. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos šioje byloje vadovaujantis CPK 144 straipsniu, taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą vertina pagal nacionalinę teisę – CPK 144 straipsnyje įtvirtintas sąlygas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstais apelianto argumentus dėl netinkamo ieškinio pagrįstumo įvertinimo.

26Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės nėra. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog ieškinys atsakovui pareikštas dėl didelės reikalavimo sumos – 6 214 578,56 Lt, t. y. taikė teismų praktikoje galiojančią prezumpciją, jog didelė reikalavimo suma savaime padidina sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovo nurodytos aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kai yra įrodymų, kad reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. kai paneigiama objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 straipsnis). Atsakovas, siekdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti savo mokumą patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Taigi pareiga paneigti didelės reikalavimo sumos prezumpciją tenka šaliai, siekiančiai išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

27Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2013 ir 2012 metų balansus bei pelno (nuostolių) ataskaitas, anot jo, patvirtinančius gerą jo finansinę padėtį. Šie įrodymai liudija, kad atsakovas yra pelningai veikianti bendrovė, tačiau nepaneigia ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Iš pateikto 2013 m. balanso matyti, kad atsakovo turto vertė viršija 7 000 000 Lt, tačiau didžiąją turto dalį sudaro trumpalaikis turtas (7 122 746 Lt), iš jo

285 989 246 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovo turimo ilgalaikio turto vertė tik 235 618 Lt. Reikšminga aplinkybė ir ta, kad atsakovas yra 3 506 583,44 Lt reikalavimo trečios eilės kreditorius UAB „Baltijos grupė“ bankroto byloje, kurioje visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma siekia 64 230 914,35 Lt. Atsakovo kreditorinio reikalavimo patenkinimo galimybės yra abejotinos. Lyginant visą atsakovo turimą turtą ir pareikšto kreditorinio reikalavimo dydį, negalima teigti, kad ieškovo reikalavimas nėra didelės vertės ir esant galbūt ieškovui palankiam teismo sprendimui atsakovas neturės sunkumų tokią sumą sumokėti ieškovui. Apelianto pateikti įrodymai nepaneigė aplinkybės, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė, todėl nėra pagrindo daryti kitokios išvados dėl sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimo, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

29Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismui nepranešus apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, buvo pažeista jo teisė būti išklausytam. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Taigi CPK nenumato teismui pareigos apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pranešti kitai šaliai. Dėl pranešimo apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą būtinumo teismas sprendžia savo nuožiūra. Apie pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui buvo pranešta po teismo nutarties priėmimo, taigi CPK normų teismas nepažeidė, o atsakovo teisė būti išklausytam nėra pažeista, kadangi jis pasinaudojo savo procesine teise atsikirtimus į ieškovo prašymą pareikšti vėliau, t. y. kreipiantis į teismą su atskiruoju skundu ir jame išdėstant nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą pagrindžiančius argumentus.

30CPK 145 straipsnis numato, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Apeliantas teigia, kad teismas pažeidė proporcingumo principą areštuodamas be išimties visą jo turtą. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi skundžiamą nutartį pakeitė, leisdamas iki atsakovo atskirojo skundo išnagrinėjimo iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams ir atsiskaityti su valstybės bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetais. Įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad leidimas atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atlikti tam tikrus mokėjimus turėtų būti paliktas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu, o ne tik iki atsakovo atskirojo skundo išnagrinėjimo, todėl tikslinga skundžiamą nutartį papildyti leidimu iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir atsiskaityti su valstybės (savivaldybės) bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetais.

31CPK 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalies prašymu teismas gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Atsakovo teiginiai, jog teismas turėtų pareikalauti ieškovo užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą nepagrįsti. Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas savo iniciatyva gali pareikalauti užtikrinti tokių nuostolių atlyginimą tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šios priemonės būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šio ginčo dalyviai yra privatūs juridiniai asmenys, todėl teismas nemato pagrindo savo iniciatyva spręsti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tokį įrodymais pagrįstą prašymą atsakovas gali pareikšti pirmosios instancijos teismui, jį tinkamai motyvuodamas.

32Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pagrįstos ir teisėtos teismo nutarties, tačiau siekiant ekonomiškumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo, tikslinga nutartį papildyti aukščiau nurodytu leidimu (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą, ją papildant leidimu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BG Logistics“, j. a. k. 302095530, iš Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3758-781/2014, areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams ir atsiskaityti su valstybės (savivaldybės) bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetais.

35Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Clipper Projectships Ltd kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24... 8. 1. Pareiškėjo argumentai nepatvirtina, kad ieškinys prima facie bus... 9. 2. Tam, kad Lietuvos teismas galėtų preliminariai įvertinti ieškinio... 10. 3. Pareiškėjas teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. 4. Pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurių pagrindu galima būtų... 12. 5 000 000 Lt ir viršija įstatinį kapitalą. Pagal 2013 m. finansinės... 13. 5. Pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas pažeidžia šalių... 14. 6. Nutartyje nėra nurodyti pagristi argumentai, patvirtinantys būtinybę... 15. Ieškovas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, o teismo... 16. 1. Apelianto argumentai, kuriais jis įrodinėja ieškinio nepagrįstumą,... 17. 2. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti... 18. 3. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktų balansų ir pelno (nuostolių)... 19. 4. Atsakovas, siekdamas paneigti bet kokias BUAB „Baltijos grupė“ ir... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. Apeliantas nesutinka su teismo nustatyta aplinkybe dėl ieškinio tikėtino... 24. Atsakovas neneigia, kad pareiškėjas ir UAB „Transmar“ 2011 m. lapkričio... 25. Negalima sutikti su atsakovo teiginiais, kad norėdamas įvertinti pareikšto... 26. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovui galbūt palankaus teismo... 27. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2013 ir 2012 metų balansus... 28. 5 989 246 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovo turimo ilgalaikio... 29. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismui nepranešus apie laikinųjų... 30. CPK 145 straipsnis numato, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos... 31. CPK 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalies prašymu teismas gali... 32. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį palikti iš esmės... 35. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui....