Byla 2-1045/2014
Dėl sutarčių ir susitarimo pripažinimo negaliojančiais bei žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų K. R. ir J. V. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1755-264/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno popierius“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Netlita“, A. J., J. V., K. R., V. M., A. F. (A. F.), I. K. (I. K.), S. F. (S. F.) dėl sutarčių ir susitarimo pripažinimo negaliojančiais bei žalos atlyginimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiomis tarp UAB „Kauno popierius“ ir UAB „Netlita“ sudarytas 2012-03-16 sutartį, 2012-07-10 rangos sutartį, taip pat 2012-07-10 papildomą susitarimą prie 2012-07-10 rangos sutarties „Dėl prekių sandėliavimo“; 2) priteisti solidariai iš UAB „Netlita“, A. J., J. V., K. R., V. M., A. F., I. K., S. F. 567 479,08 Lt; 3) priteisti solidariai iš atsakovų žalą, lygią skirtumui tarp visos per laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2012-12-31 pagamintos bei UAB „Netlita“ perduotos produkcijos rinkos vertės ir 5 754 708,58 Lt, t. y. UAB „Kauno popierius“ už parduotą produkciją UAB „Netlita“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bendros sumos; 4) priteisti solidariai iš atsakovų 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 567 479,08 Lt sumai areštuoti solidariems atsakovams UAB „Netlita“, A. J., J. V., K. R., V. M., A. F., I. K., S. F. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, vertybinius popierius ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar perleisti kitiems asmenims.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014-03-20 nutartimi, kuri patikslinta Kauno apygardos teismo 2014-03-28 nutartimi, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Ieškovo turtinių interesų naudai visų pirma areštavo atsakovams priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovus ir / ar trečiuosius asmenis, neviršijant 567 479,08 Lt sumos, leidžiant atsakovams areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti. Šio turto esant nepakankamai, leido areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovu, atsakovui UAB „Netlita“ leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti įmonės darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Tenkindamas ieškovo prašymą, teismas atsižvelgė į reikalavimo sumą, į tai, kad akivaizdžių aplinkybių, kliudančių priimti palankų sprendimą ieškovo naudai, nesama, į ieškinyje nurodomas aplinkybės apie atsakovų turtą bei jų nesąžiningumą, kurių visuma, teismo vertinimu, sudaro pagrindą spręsti apie būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas K. R. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad toks ieškovo prašymas grindžiamas deklaratyviais teiginiais dėl grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui, į bylą nepateikiant įrodymų, suponuojančių galimą teismo sprendimo sunkų įgyvendinimą. Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovų žala paremta prielaidomis, atsakovų finansinė būklė ieškovui taip pat nėra žinoma. Tuo tarpu atsakovams galimybė pareikšti nuomonę nagrinėjamu klausimu suteikta nebuvo. Tai lėmė, jog byloje nebuvo sąlygų teismui įvertinti reikalavimo sumos dydį, atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. nustatyti, ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Ieškovo prašomų taikyti laikinosios apsaugos priemonių pritaikymas ad hoc tikėtina apribojo atsakovų disponavimą bet kokiomis šeimos pajamomis, skirtomis išlaikyti nepilnamečius vaikus, kitus išlaikytinius, ir tokiu būdu neatitinka proporcingumo, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

9Atsakovai A. F., S. F., I. K., prisidėję prie atsakovo K. R. paduoto atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutarties, palaiko skundo argumentus, teigdami, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir nesąžiningos, pažeidžiančios proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

10Atsakovas UAB „Netlita“ taip pat prisidėjo prie atsakovo K. R. paduoto atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutarties. Nesutinka su teismo nuomone, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas sudaro pagrindą prašyti areštuoti atsakovų turtą, ir palaiko atskirojo skundo argumentus dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių prieštaravimo proporcingumo, sąžiningumo ir proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyros principams.

11Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ atsiliepime į atsakovo K. R. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

121. Ieškovo reikalavimai, taip pat ir preliminari ieškinio suma, atitinkanti minimalią ieškovo patirtą žalą, yra pagrįsti ieškinyje išdėstytais argumentais ir į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl atsakovo K. R. atskirojo skundo teiginys, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones 567 479,08 Lt sumai paremtas prielaidomis, nepagrįstas.

132. Atsakovas K. R. atskirajame skunde neįrodinėja geros savo finansinės būklės, nepateikia jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog jo turimo turto užtektų ieškinio reikalavimui patenkinti, nepagrįstai įrodinėjimo pareigą perkeldamas ieškovui. Vien deklaratyvūs atskirojo skundo argumentai negali paneigti didelės ieškinio sumos prezumpcijos.

143. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovų šeimos narių (išlaikytinių) interesų suvaržymų, areštavus atsakovams priklausančias sąskaitas banke, neatitinka faktinės situacijos. Viena vertus, ne visi atsakovai skundė teismo sprendimą taikyti jų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Kita vertus, rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovų K. R. bei A. J. piniginės lėšos nėra areštuotos.

154. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas turi teisę, tačiau neprivalo apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą informuoti atsakovą. Nesutikdamas su teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas turi teisę ją apskųsti apeliacine tvarka ir skunde išdėstyti savo nesutikimo motyvus. Todėl atskirojo skundo teiginys, jog pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas nepranešti atsakovams apie prašymo nagrinėjimą apribojo atsakovo teises pateikti atsikirtimus nagrinėjamu klausimu, nepagrįstas.

16Atsakovas J. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Priimdamas skundžiama nutartį, teismas pažeidė CPK 12, 17, 144 straipsnių nuostatas bei įrodymų vertinimo onus probandi taisyklę, įtvirtintą CPK 178 straipsnyje. Išnagrinėjęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vienašališkai atsižvelgė tik į ieškovo įrodymais nepagrįstus argumentus, nesuteikdamas galimybės pateikti atsiliepimą į tokį prašymą atsakovui J. V. Neįvertino, ar ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, ar egzistuoja sąsajumas tarp ieškinio reikalavimų bei būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ar prašomų taikyti laikinųjų apsaugos mastas atitinka pusiausvyros ir proporcingumo principus.

182. Atsakovas J. V. buvo pasirašęs tik vieną iš byloje ginčijamų sandorių, kuris negalėjo sukelti ieškovui nuostolių ar lemti bendrovės finansinių rodiklių pablogėjimą. Todėl jo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios, neproporcingos ir akivaizdžiai pažeidžiančios pusiausvyros ir teisingumo principus.

193. Remiantis teismų praktikoje suformuotomis nuostatomis, juridinio asmens dalyvio civilinė atsakomybė negali būti solidari. Todėl iš ieškovo teisinių santykių su UAB „Netlita“ kildinamas reikalavimas nepagrįstai nukreiptas į atsakovą J. V.

20Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai varžo asmens, kurio atžvilgiu jos nukreiptos, teises, o CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia prerogatyvą teismui spręsti, ar būtina atsakovą informuoti apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą. Tačiau atsakovo teisių ir interesų apsauga yra užtikrinama kitomis CPK įtvirtintomis priemonėmis, pavyzdžiui, galimybe paduoti dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, skundą. Todėl atsakovo J. V. argumentas apie tariamą lygiateisiškumo bei rungtyniškumo principų pažeidimą yra nepagrįstas.

222. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, pareikšto ieškinio pagrįstumas yra vertinamas tik preliminariai, t. y. ginčas nėra nagrinėjamas iš esmės. Todėl atsakovo J. V. atskirajame skundo argumentai apie tariamą ieškinio nepagrįstumą, šioje proceso stadijoje yra nereikšmingi.

233. Atsakovas J. V. atskirajame skunde neįrodinėja geros savo finansinės būklės, nepateikia jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog jo turimo turto užtektų ieškinio reikalavimui patenkinti, nors tokia pareiga kyla būtent atsakovui. Tuo tarpu deklaratyvūs atskirojo skundo argumentai negali paneigti didelės ieškinio sumos prezumpcijos.

24Atsakovas UAB „Netlita“ atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį skundą prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutartį. Nurodo, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir nesąžiningos, pažeidžiančios proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Pagal teismui pateiktus įrodymus, UAB „Netlita“ nėra skolinga ieškovui. Kita vertus, ieškinys turi būti reiškiamas ne dabartiniams atsakovams, o ankstesnei UAB „Kauno popierius“ vadovybei. Ieškovas, nepateikdamas teismui visų turimų dokumentų, kurie įrodo, jog be sutarčių, sudarytų su UAB „Netlita“, ieškovas iš viso negalėjo užsiimti ūkine komercine veikla, elgiasi nesąžiningai.

25Atsakovai A. F., S. F., I. K. atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti, panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-03-20 nutartį ir atmesti ieškovo prašymą. Nurodo, kad savo nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus yra pateikę teismui jų pareiškime dėl prisidėjimo prie atsakovo K. R. atskirojo skundo ir juos palaiko.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirieji skundai atmestini.

28Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskiruosiuose skunduose, pareiškimuose dėl prisijungimo prie atsakovo K. R. atskirojo skundo bei atsiliepimuose į atskiruosius skundus išdėstytus argumentus, nenustatė procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą, aiškinimo ar taikymo klaidų ar kitų aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą ar neteisėtumą.

29Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismui susiformuoja nuomonė, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, toliau turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pavyzdžiui, ar ieškinio suma atsakovui (ar atsakovams kartu, esant procesiniam bendrininkavimui) yra didelė.

30Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto J. V. argumentais dėl procesinių teisės normų pažeidimo, nagrinėjant ieškovo prašymą taikyti atsakovų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl tikslingumo taikyti solidarių atsakovų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, atliko preliminarų ieškovo argumentų ir jais grindžiamų ieškinio reikalavimų vertinimą, kaip to reikalauja CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos. Teismo pozicija dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo išreikšta glausta forma, tačiau tai savaime nereiškia, kad teismo nebuvo įvertintos visos teisiškai reikšmingos nagrinėjamam klausimui išspręsti faktinės bei teisinės aplinkybės. Aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas atsakingai įvertino ir ekonomiškumo, proporcingumo bei kitų civilinio proceso teisės principų, kurie reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, svarbą, patvirtina nutartyje nustatytas areštuotino turto eiliškumas, taip pat teismo sprendimas leisti atsakovams naudotis areštuotu turtu pagal jo tiesioginę paskirtį bei atsakovui UAB „Netlita“ taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių masto individualizavimas, atsižvelgiant į juridinio asmens iš įstatymų kylančias prievoles. Šiame kontekste reikalinga pažymėti, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atliekamas preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas jokiu būdu nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės ar joje pateiktų įrodymų įvertinimo ieškinio reikalavimų pagrįstumo kontekste. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius teisinius faktus ir juo kvalifikavus. Todėl apelianto J. V. atskirajame skunde pateikiami argumentai, kad atsakovas buvo pasirašęs tik vieną iš byloje ginčijamų sandorių, kuris negalėjo sukelti ieškovui nuostolių ar lemti bendrovės finansinių išteklių pablogėjimą, kad iš ieškovo teisinių santykių su UAB „Netlita“ kildinamas reikalavimas negali būti nukreiptas į šį atsakovą, kad atsakovo civilinė atsakomybė, kaip juridinio asmens dalyvio, negali būti solidari, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo klausimą neaptarinėtini.

31Analizuojant skundžiamoje nutartyje išdėstytus motyvus matyti ir tai, kad priimdamas sprendimą tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į ieškinio sumos dydį, dėl ko atsakovai gali bandyti jų turimą turtą perleisti tretiesiems asmenims ir tokiu būdu siekti išvengti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą nagrinėjamu atveju iš esmės ir suponavo ieškinio sumos dydis. Reikalavimo suma tiek kiekvienam atsakovui atskirai, tiek jiems kartu objektyviai yra pakankamai reikšminga, ir būtent atsakovams, siekiantiems panaikinti skundžiama nutartimi jų turtui taikomas laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti, kad pareikšto ieškinio suma jiems nėra didelė, o jų turtinė padėtis eliminuoja grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui (CPK 12 str., 178 str.). Tokiu atveju apeliantai, atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais kvestionuodami ieškinio sumos dydžio (ne)reikšmingumą, sprendžiant grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui tikėtinumo klausimą, ir siekdami paneigti teismo išvadą, jog ši aplinkybė (t. y. reikalavimo suma) gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, turėjo pateikti gerą savo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Pagal susiformavusią teismų praktiką apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, vertybinių popierių ir turtinių teisių, taip pat lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, darbo užmokesčio, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Nagrinėjamu atveju apeliantas K. R., kritikuodamas ieškinio sumos dydžio, sudariusio prielaidas jo ir kitų atsakovų turtui areštuoti, reikšmingumą, jokių objektyvių duomenų, kurie leistų susiformuoti priešingai apeliacinės instancijos teismo išvadai, nepateikė. Vadinasi, pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada apie pareikšto ieškinio sumos dydį, sudarantį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atskirojo skundo argumentais nepaneigta.

32Tokie atskirųjų skundų argumentai, kuriais grindžiamas su nagrinėjama byla nesusijusių asmenų (atsakovų šeimos narių, išlaikytinių ir pan.) teisių ir teisėtų interesų suvaržymo tikimybė, taip pat nepagrįsti jokiais tokią aplinkybę galinčiais patvirtinti faktiniais duomenimis. Apelianto K. R. teiginį, jog pritaikius teismo nutartyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus jam priklausančias pinigines lėšas, bus apribota galimybė disponuoti pajamomis, būtinomis jo šeimos poreikių tenkinimui, paneigia ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateiktame turto apraše užfiksuota informacija. Ją analizuojant matyti, kad skundžiamos nutarties pagrindu buvo areštuotas K. R. priklausantis kilnojamasis, nekilnojamasis turtas (kuriuo, kaip minėta, teismas leido naudotis) bei vertybiniai popieriai. Piniginių lėšų tarp areštuotų objektų nėra. Atsižvelgiant į tai, kad K. R. atskirojo skundo argumentais šiuo aspektu pasisakoma ir dėl kitų solidariųjų atsakovų, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad remiantis CPK 44 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas bendrininkas (nagrinėjamu atveju kiekvienas atsakovas) veikia savo vardu. Teisę veikti kitų atsakovų vardu apeliantas K. R. gali įgyti tik pavedimo pagrindu (CPK 44 str. 2 d.). Duomenų apie tai, jog apeliantui būtų suteiktas pavedimas apeliacine tvarka skųsti ir kitiems asmenims (bendraatsakovams) taikytus disponavimo turtu laikinus apribojimus, elektroninėje byloje nesama. Todėl apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto K. R. atskirojo skundo argumentų, susijusių su kitų atsakovų patiriamais suvaržymais, kuriuos galimai lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymas skundžiama nutartimi, nepasisako.

33Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirųjų skundų argumentus, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo išspręstas nepranešus atsakovams, dėl ko jie neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. CPK 147 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą atsakovams yra pranešama, kai teismas mano, jog tai būtina. Teismas nusprendęs, kad nėra būtina pranešti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, neprivalo apie tokį savo sprendimą informuoti atsakovų bei pranešti apie minėto prašymo nagrinėjimą. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs atsakovams, CPK normų bei apeliantų procesinių teisių nepažeidė. Teisė būti išklausytam tokiems proceso dalyviams suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir reikiamus, jų vertinimu, įrodymus. Tokią savo teisę būti išklausytiems apeliantai realizavo.

34Apeliacinės instancijos teismas pasisako ir dėl ieškovo per EPP sistemą pateiktų rašytinių paaiškinimų, kuriuose keliamas netinkamo atstovavimo bei atsakovų prisidėjimo prie atskirojo skundo klausimas. Pagal CPK 309 straipsnio nuostatas, asmenys, turintys teisę paduoti apeliacinį skundą, per terminą, nustatytą atsiliepimams į apeliacinį ar atskirąjį (CPK 338 str.) skundą pareikšti, gali rašytiniu pareiškimu prisidėti prie paduoto apeliacinio skundo. Tokiame pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio (atskirojo) skundo prisidedantis asmuo negali reikšti savarankiškų reikalavimų ar nurodyti savarankiškų apskųsto procesinio sprendimo panaikinimo ar pakeitimo pagrindų. Atsižvelgdamas į šį teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas nepriima domėn atsakovų A. F., S. F., I. K. ir UAB „Netlita“ prisidėjimuose prie apelianto K. R. atskirojo skundo išdėstytų argumentų, kuriais motyvuojamas nepagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jų atžvilgiu, kadangi šios bylos apeliacinio nagrinėjimo ribas nustato apeliantų K. R. ir J. V. atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

35Kita vertus, šioje byloje apeliacine tvarka sprendžiamo procesinio klausimo išnagrinėjimui nėra aktualūs ir ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose įvardinti argumentai dėl netinkamo atsakovų atstovavimo civilinėje byloje (atsakovų fiktyvus tapimas VšĮ ADVOC LT dalininkais, laikotarpis, kada tai įvyko, šio viešo asmens steigimo tikslai ir panašūs). Šiuo atveju teisę pagal CPK 56 str. 1 d. 6 p. pasirašyti atsakovų vardu procesinius dokumentus suteikia į elektroninę bylą pateikti dokumentai - atstovavimo (pavedimo) sutartis ir pažymos apie dalininkų sudėtį. Taigi prielaidų palikti VšĮ ADVOC LT ar jos direktoriaus L. M. pasirašytus procesinius dokumentus nenagrinėtais, kaip to prašo ieškovas, tokį prašymą grįsdamas ieškovo - bankrutuojančios įmonės – teisiniu statusu ir viešo intereso buvimu, nėra. Tirti atstovavimo santykių fiktyvumo apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014-03-20 nutartimi, kuri patikslinta Kauno apygardos... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovas K. R. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2014-03-20... 9. Atsakovai A. F., S. F., I. K., prisidėję prie atsakovo K. R. paduoto... 10. Atsakovas UAB „Netlita“ taip pat prisidėjo prie atsakovo K. R. paduoto... 11. Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ atsiliepime į atsakovo K. R. atskirąjį... 12. 1. Ieškovo reikalavimai, taip pat ir preliminari ieškinio suma, atitinkanti... 13. 2. Atsakovas K. R. atskirajame skunde neįrodinėja geros savo finansinės... 14. 3. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovų šeimos narių (išlaikytinių)... 15. 4. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas turi teisę, tačiau... 16. Atsakovas J. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 17. 1. Priimdamas skundžiama nutartį, teismas pažeidė CPK 12, 17, 144... 18. 2. Atsakovas J. V. buvo pasirašęs tik vieną iš byloje ginčijamų... 19. 3. Remiantis teismų praktikoje suformuotomis nuostatomis, juridinio asmens... 20. Ieškovas BUAB „Kauno popierius“ atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį... 21. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai varžo asmens, kurio... 22. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, pareikšto ieškinio... 23. 3. Atsakovas J. V. atskirajame skunde neįrodinėja geros savo finansinės... 24. Atsakovas UAB „Netlita“ atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį skundą... 25. Atsakovai A. F., S. F., I. K. atsiliepime į atsakovo J. V. atskirąjį skundą... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirieji skundai atmestini.... 28. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą,... 29. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 30. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto J. V.... 31. Analizuojant skundžiamoje nutartyje išdėstytus motyvus matyti ir tai, kad... 32. Tokie atskirųjų skundų argumentai, kuriais grindžiamas su nagrinėjama byla... 33. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirųjų skundų argumentus, jog... 34. Apeliacinės instancijos teismas pasisako ir dėl ieškovo per EPP sistemą... 35. Kita vertus, šioje byloje apeliacine tvarka sprendžiamo procesinio klausimo... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 37. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....