Byla 2-25-750/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės T. A. priešieškinį ieškovei Šilutės kredito unijai ir atsakovei S. S. dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3dalyvaujant ieškovės Šilutės kredito unijos atstovui advokatui Ramūnui Džiugui, atsakovei T. A., jos atstovui advokatui Oleg Drobitko,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Šilutės kredito unijos ieškinį atsakovėms S. S. ir T. A. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės T. A. priešieškinį ieškovei Šilutės kredito unijai ir atsakovei S. S. dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

5Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovių S. S. ir T. A. solidariai 35000 Lt negrąžintos paskolos, 2552,48 Lt palūkanų, 4200 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad remiantis ieškovės Šilutės kredito unijos ir atsakovės S. S. 2008-08-21 pasirašyta paskolos sutartimi Nr. 08-00557 ieškovė suteikė šiai atsakovei 35000 Lt paskolą dvejiems metams, t. y. iki 2010-08-20. Atsakovė S. S. įsipareigojo mokėti 13 proc. fiksuotas metines palūkanas ir 0,10 proc. delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2008-08-21 ieškovė su atsakove T. A. sudarė laidavimo sutartį Nr. 08-00511, kuria pastaroji laidavo už atsakovės S. S. paskolos ir su šia paskola susijusių palūkanų, delspinigių grąžinimą bei įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jei atsakovė S. S. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. Atsakovė S. S. paskolos iki nustatyto termino prievolės neįvykdė ir skolos negrąžino. Ieškovė atsakovėms siuntė pranešimus dėl skolos grąžinimo, tačiau jos į pretenzijas nereagavo.

6Ieškovė nesutinka su atsakovės T. A. priešieškiniu (b.l. 62) dėl 2008-08-21 laidavimo sutarties Nr. 08-00511 pripažinimo negaliojančia ir prašo jį atmesti. Atsiliepime (b.l. 86-89) į priešieškinį nurodo ir ieškovės atstovas paaiškino, kad atsakovė T. A. nepateikė teismui įrodymų, kad laidavimo sutartis sudaryta dėl apgaulės ir ją apgavo kita ginčijamo sandorio šalis – ieškovė. Teigti, kad laidavimo sutartis sudaryta suklydimo įtakoje nėra teisinio pagrindo. Atsakovė T. A. nedetalizavo, kokią būtent apgaulę panaudojo ieškovė, nenurodė kokius konkrečiai aktyvius ar pasyvius klaidinančius veiksmus atliko šios kredito unijos darbuotojai, nulėmusius ginčijamos laidavimo sutarties sudarymą. Minėta atsakovė laidavimo sutartį pasirašė laisva valia, be apgaulės ar prievartos. Atsakovė prieš pasirašydama šią sutartį, buvo kelis kartus atvykusi į kredito uniją ir pasirašė (užpildė) eilę dokumentų. Taigi, atsakovė T. A. turėjo pakankamai laiko pasidomėti ir pasikonsultuoti tiek su ieškovo atstovais tiek su kitais kompetentingais asmenimis apie sudaromų dokumentų reikšmę bei sukeliamas teisines pasekmes tiek prieš sudarant sutartį, tiek ir vėliau. Ieškovė, priešingai nei teigia atsakovė, supažindino su laidavimo sutartimi, kilsiančiomis pasekmėmis bei davė atsakovei jai priklausantį laidavimo sutarties egzempliorių. Atsakovė nepaisė atidumo ir rūpestingumo taisyklių, nebuvo dėmesinga, atsargi ir apdairi, kiek tai buvo reikalinga atitinkamomis veikimo sąlygomis taip, kaip reikėtų elgtis pagal bonus pater familias principą. Atsakovės teiginys, kad ji manė, jog visą skolą privalės grąžinti atsakovė S. S. ir ieškovas nereikš reikalavimų jai, tokio manymo ar suklydimo rizika tenka jai pačiai, nes ginčijamos laidavimo sutarties tekstas yra aiškus ir suprantamas, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų spręsti, kad atsakovė neteisingai išreiškė valią sudaryti laidavimo sandorį, kad jos valią lėmė neteisingai suvoktos kurios nors esminės laidavimo sutarties aplinkybės dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų, kad laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, neatitinka įstatymo reikalavimų. Atsakovė T. A. klaidina teismą nurodydama, kad jos finansinė padėtis yra bloga. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: laidavimo paraiška, kurioje nurodytos jos pajamos iš verslo, verslo liudijimas, buto dokumentai įrodo, kad atsakovei sudarant laidavimo sutartį, jos finansinė padėtis buvo gera. Ieškovei pradėjus teisminius procesus, atsakovė T. A. perleido neatlygintinai butą trečiajam asmeniui, o tretysis asmuo jį perleido dar kitam trečiajam asmeniui, - tai reiškia, kad atsakovė suvokė savo laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir, siekdama apsaugoti savo turtą, jį perleido. Nesutinka, kad ieškovė atsisakė suteikti kreditą atsakovei T. A., nes ji neturi turto bei per mažos jos pajamos. Kuomet atsakovės atvyko į kredito uniją, iš pradžių imti kreditą norėjo T. A., tačiau po pokalbio su unijos vadybininku, atsakovė S. S. pasiūlė pati imti kreditą ir sutiko, kad laiduotų T. A.. Ieškovė, įsitikinusi T. A. pajėgumu laiduoti, t. y. įvertinusi jos pajamas, butą, tai, kad ji nebuvo įrašyta skolininkų duomenų bazėje, sutiko, kad ši laiduotų už atsakovės S. S. paskolą.

7Atsakovė T. A. su ieškiniu nesutinka ir prašo jos atžvilgiu ieškinį atmesti, priešieškiniu (b.l.62-64) prašo 2008-08-21 laidavimo sutartį Nr. Nr. 08-00511 pripažinti negaliojančia, nes ši sutartis buvo sudaryta panaudojant apgaulę jos atžvilgiu. Atsiliepime (b.l. 38-39) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ji pasirašė laidavimo sutartį, nes ieškovės darbuotojai ir atsakovė S. S. ją nesąžiningai ir klaidingai įtikino, jog tai yra paprastas formalumas. Atsakovės T. A. atžvilgiu buvo panaudota apgaulė nutylint aplinkybes, turinčias esminės reikšmės sutarčiai sudaryti. Jei jai būtų tinkamai išaiškintos laidavimo sutarties pasirašymo pasekmės ir teisinė reikšmė, ji nebūtų sutikusi sudaryti šią sutartį. Ji neturi teisinio išsilavinimo, nežino sutarčių sudarymo teisinių aspektų, yra senyvo amžiaus, todėl patikėjo minėtais įtikinėjimais ir pasirašė laidavimo sutartį savo nenaudai. Ieškovės darbuotojai jai neišaiškino laidavimo sutarties sąlygų, esmės ir teisinių padarinių, neįteikė jai skirto sutarties egzemplioriaus. Sudarant laidavimo sutartį nebuvo išreikšta tikroji jos valia ir ketinimai, ji nesuvokė tikrosios laidavimo sutarties esmės, o sprendimą pasirašyti ginčijamą sutartį priėmė ne savarankiškai, o paveikta kitų asmenų apgaulingų pareiškimų. Iki 2008-08-21 laidavimo sutarties Nr. 08-00511 sudarymo atsakovė T. A. pati kreipėsi į ieškovę dėl paskolos suteikimo, tačiau ieškovė paskolos nesuteikė, nes ji yra senyvo amžiaus pensininkė, turinti per mažas pajamas. Taigi, ieškovė piktnaudžiavo savo teisėmis, pasielgė nesąžiningai ir neprotingai reikalaudama iš T. A. pasirašyti laidavimo sutartį, žinodama, kad jos turtinė padėtis yra bloga ir ji realiai negalės užtikrinti prievolių įvykdymą. Šilutės kredito unijoje pasirašydama dokumentus neskaitė jų, nes nesupranta lietuviškai. Jokia prievarta jos atžvilgiu nebuvo naudojama. Ji pasirašydama dokumentus suprato, kad jai suteiks paskolą, tačiau vėliau ieškovė atsisakė jai duoti paskolą. Nesuprato, jog pasirašydama sutartį laidavo už atsakovės S. S. paskolą. Vėliau sužinojusi, kad ji laidavo už S. S., turėtą butą padovanojo sūnui, nes suprato, jog patenkinus ieškovės reikalavimus iš jos butas gali būti paimtas skolai padengti. Be to, atsakovė T. A. prašo atmesti jos atžvilgiu ieškinį, nes jis surašytas ir pareikštas jai kaip laiduotojai pasibaigus trijų mėnesių terminui nuo skolos galutinio grąžinimo termino dienos.

8Atsakovės T. A. atstovas prašo tenkinti priešieškinį bei atmesti ieškinį minėtos atsakovės atžvilgiu kaip nepagrįstą.

9Atsakovė S. S. atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuota tinkamai viešo paskelbimo būdu (b.l. 91), jos prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

10Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 21 d. ieškovės Šilutės kredito unijos ir atsakovės S. S. pasirašyta paskolos sutartimi Nr. 08-00557 ieškovė suteikė šiai atsakovei 35000 Lt paskolą dvejiems metams, t. y. iki 2010 m. rugpjūčio 20 d. Atsakovė S. S. įsipareigojo mokėti 13 proc. fiksuotas metines palūkanas ir 0,10 proc. delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b. l. 5-6, 8). Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2008 m. rugpjūčio 21 d. ieškovė su atsakove T. A. sudarė laidavimo sutartį Nr. 08-00511, kuria pastaroji laidavo už atsakovės S. S. paskolos ir su šia paskola susijusių palūkanų, delspinigių grąžinimą bei įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jei atsakovė S. S. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį (b. l. 7). Atsakovė S. S. paskolos iki nustatyto termino prievolės neįvykdė ir skolos negrąžino. Ieškovė siuntė atsakovėms 2010-07-28 ir 2010-07-29 pranešimus dėl skolos grąžinimo (b. l. 9-10), tačiau jos į pretenzijas nereagavo ir įsiskolinimo nesumokėjo. Atsakovės liko skolingos ieškovei 35000 Lt negražintos paskolos, 2552,48 Lt palūkanų ir 4200 Lt delspinigių.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė T. A. 2008-07-25 pateikė rašytinį prašymą ieškovei priimti ją ieškovės Šilutės kredito unijos nariu, prašyme nurodė, kad ji dirba Klaipėdos „Tilžės“ turguje pardavėja - savininke (b. l. 96). 2008 m. rugpjūčio 11 d. T. A. pasirašė Laidavimo paraišką ieškovei, kurioje nurodyta, kad ji dirba pagal verslo liudijimą Tilžės prekyvietėje, jos vidutinės mėnesio pajamos - 3123 Lt, išlaidos – 1837 Lt, be to nurodė, kad nuosavybės teise valdo butą, esantį ( - ), 140000 Lt vertės ir baldus bei buitinę techniką 15000 Lt vertės (b. l. 74). Atsakovė T. A. pateikė ieškovei Verslo liudijimą Nr. V0643569, kuriame nurodyta jos veikla - prekyba ne maisto produktais Tilžės turguje (b. l. 75). Liudytoja V. P. teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovė T. A. 2008 metais prekiavo turgavietėje ir gavo pajamas. Iš ieškovės Šilutės kredito unijos sudaryto finansinės laiduotojos atsakovės T. A. būklės įvertinimo (prie paskolos prašymo Nr. 70-04332-1) matyti, kad jos reputacija ir ekonominės veiklos sąlygos, finansinis pajėgumas įvertinti po 2 balus (b.l.70). Atsakovė T. A. buvo pateikusi ieškovei savo buto techninį pasą, iš kurio matyti, kad jai priklausė butas, esantis ( - ) (b. l. 71-73). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino, kad šiuos duomenis nurodė pati atsakovė T. A., kuri patvirtino, kad duomenys yra teisingi, ieškovei nekilo jokių abejonių, jog šios atsakovė finansinė padėtis yra gera. Atsakovė T. A. 2008-08-11 įmokėjo ieškovei 100 Lt dydžio privalomą pajų (b. l. 95). Iš ieškovės Šilutės kredito unijos paskolų komiteto 2008-08-12 posėdžio protokolo Nr. 26 matyti, kad paskolos suteikimo klausimą svarstęs komitetas įvertino atsakovių finansinę būklę ir nusprendė suteikti atsakovei S. S. 35000 Lt paskolą, laiduojant atsakovei T. A., smulkiam verslui – prekių įsigijimui (b. l. 93). Ieškovės Šilutės kredito unijos valdybos 2008-08-12 posėdžio protokolu Nr.28 nutarta skirti paskolas kredito unijos nariams, vadovaujantis minėtu paskolų komiteto protokolo Nr. 26 nutarimu (b. l. 94). Patikrinus dabartinius duomenis apie atsakovės T. A. pajamas ir turtą nustatyta, kad jos vardu registruotų nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių, esančių Lietuvos Respublikoje, nėra (b. l. 65, 66), jos pajamas sudaro 660,13 Lt senatvės pensija (b. l. 67).

13Tuo atveju, kai keliamas klausimas dėl apgaulės ar suklydimo sudarant sandorį, būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (LAT 2002-01-21 nutartis byloje Nr. 3K-3-353/2002; 2003-11-26 nutartis byloje Nr. 3K-3-1125/2003). Byloje turi būti vertinama, ar ieškovė ir atsakovė S. S. atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdami suklaidinti atsakovę T. A.), dėl kurių T. A. buvo paskatinta sudaryti ne tokį sandorį, kokį iš tikrųjų siekė sudaryti. Svarbu analizuoti ir teigiančios, kad buvo apgauta, šalies elgesį prieš sandorio sudarymą, sudarant sandorį ir po jo sudarymo (LAT 2005-06-20 nutartis byloje Nr. 3K-3-349/2005; 2006-11-26 nutartis byloje Nr. 3K-3-640/2006; 2007-01-04 nutartis byloje Nr. 3K-3-150/2007; 2007-04-03 nutartis byloje Nr. 3K-3-306/2007; 2007-07-05 nutartis byloje Nr. 3K-3-306/2007; 2008-10-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-458/2008; 2008-12-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-609/2008). Atsižvelgiant į atsakovės T. A. aktyvią veiklą, t.y. prekybą turgavietėje, kuri pasižymi bendravimu su žmonėmis, jos pakankamą išsilavinimą, tai, kad ji pasirašo komunalinių paslaugų sutartis sudarytas lietuvių kalba teismas daro išvadą, kad ji suprato pasirašomų dokumentų, tarp jų ir laidavimo sutarties esmę ir turinį. Minėtos atsakovės aiškinimas priešingai, kad ji nesuprato pasirašomos laidavimo sutarties prasmės, net gi tokiu atveju vertinant jos elgesį rūpestingo ir atidaus asmens veikimo standartais, būtų laikomas nerūpestingu, neatsargiu ir neapdairiu. Tai nėra pagrindas laikyti minėtą sutartį negaliojančia ir ją panaikinti. Be to, pažymėtina ir tai, kad jeigu tam tikras sandoris neatitinka jį sudariusio asmens vidinės valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti (LAT 2007-10-01 nutartis byloje Nr. 3K-7-216/2007). Atsakovė T. A. laidavimo prievolę ėmė ginčyti tik po to, kai pagal paskolos sutartį ir jos prisiimtą laidavimo prievolę buvo pradėtas teisminis procesas dėl įsiskolinimų priteisimo. Toks jos elgesys paneigia jos teiginius apie esą apgaule sudarytą laidavimą. Teismas atsakovės T. A. paaiškinimus laiko gynybine pozicija siekiant išvengti prievolės. Minėta atsakovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad ieškovė ir atsakovė S. S. jos atžvilgiu pasirašant laidavimo sutartį atliko kokius nors apgaulingus veiksmus, o ieškinio pagrįstumą ji ginčija grįsdama tik subjektyviu aplinkybių pateikimu ir vertinimu.

14Įvertinus išdėstytas aplinkybes teismas negali daryti išvados, kad ieškovės darbuotojai ir kita atsakovė S. S. elgėsi nesąžiningai teikdami atsakovei T. A. pasirašyti laidavimo sutartį. Įrodymų, kurie leistų teigti, kad ieškovė buvo nesąžininga, minėta atsakovė nepateikė. Teismas yra įsitikinęs, kad šiuo atveju T. A., sąmoningai, aiškiai suvokdama savo veiksmų esmę bei galimas pasekmes ir jų siekdama, laisva valia pasirašė minėtą laidavimo sutartį ir tuo pagrindu prisiėmė atsakomybę už prievolės pagal paskolos sutartį vykdymą. Pakankamai svarbi aplinkybė, patvirtinanti ieškovės sąžiningumą, yra ta, kad paskolą paėmusi atsakovė S. S. neginčija savo prievolės. Taigi konstatuotina, kad atsakovė T. A. neįrodė, jog paskolos grąžinimą laidavo dėl apgaulės, todėl nėra teisinio pagrindo laidavimo sutartį pripažinti negaliojančia. Esant tokioms aplinkybėms atsakovės T. A. priešieškinis atmestinas.

15Atmestinas atsakovės T. A. argumentas, kad ieškovė praleido CK 6.88 str. nustatytus senaties terminus. Pažymėtina, kad pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu kada pasibaigia juo užtikrinama prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis , 6.87 straipsnio 1dalis). Pagal CK 6.88 straipsnio 1 dalį, kai laidavimu buvo užtikrinta terminuota prievolė (nagrinėjimo metu pagrindinis skolininkas, t.y. atsakovė S. S. suteiktą kreditą turėjo grąžinti 2010-08-20), laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Ieškinys teisme gautas 2011-01-25, t.y. praėjus trims mėnesiams nuo kredito grąžinimo termino pabaigos. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK nedraudžia šalių susitarimu pakeisti nurodytą terminą, t.y. nustatyti, kad laidavimas galioja iki visiško paskolos įvykdymo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas ( LAT nutartis 2009-05-18 byloje Nr.3K-7-229-2009. Nagrinėjamoje byloje ginčijamos laidavimo 2008-08-21 sutarties Nr.08-00511 15 punkte nurodyta, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį. Toks susitarimas neprieštarauja laidavimą reglamentuojančioms CK teisės normoms. Tokiu atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos trijų mėnesių terminas netaikytinas, laidavimas galios tol kol bus grąžintas visas kreditas, nes laiduotoja, t.y. atsakovė T. A. laisva valia siekė tokių teisinių padarinių.

16Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Laidavimo sutartimi (prievole) kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 d.). Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 1 d.). Ieškovė pateikė įrodymus, kad atsakovės S. S. ir T. A. nevykdė sutarčių, todėl laikytina, jog jos nevykdydamos savo prievolių, jas pažeidė ir turi atlyginti ieškovei turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 2 d.). Iš atsakovių solidariai priteistina ieškovei 35000 Lt skolos, 2552,48 Lt palūkanų ir 4200 Lt delspinigių (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.256 str. 2 d.). Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-01-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

17Iš atsakovių taip pat lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: po 626,50 Lt žyminio mokesčio, po 175 Lt už advokato teisinę pagalbą, iš viso po 801,50 Lt ieškovei bei po 25,92 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovių S. S., asmens kodas ( - ) ir T. A., asmens kodas ( - ) solidariai trisdešimt penkis tūkstančius (35000,00 Lt) litų negražintos paskolos, du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du litus 48 ct (2552,48 Lt) palūkanų, keturis tūkstančius du šimtus litų (4200,00 Lt) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 41752,48 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-01-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvienos atsakovės po aštuonis šimtus vieną litą 50 ct (801,50 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovei Šilutės kredito unijai, įmonės kodas 112041116.

21Priteisti iš atsakovių S. S. ir T. A. iš kiekvienos po 25, 92 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovių S. S. ir T. A. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, esančių atsakovių kredito įstaigų sąskaitose, areštą reikalavimo 41752,48 Lt sumai palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius panaikinti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės Šilutės kredito unijos atstovui advokatui Ramūnui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 5. Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovių S. S. ir T. A. solidariai 35000... 6. Ieškovė nesutinka su atsakovės T. A. priešieškiniu (b.l. 62) dėl... 7. Atsakovė T. A. su ieškiniu nesutinka ir prašo jos atžvilgiu ieškinį... 8. Atsakovės T. A. atstovas prašo tenkinti priešieškinį bei atmesti ieškinį... 9. Atsakovė S. S. atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie... 10. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 21 d.... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė T. A.... 13. Tuo atveju, kai keliamas klausimas dėl apgaulės ar suklydimo sudarant... 14. Įvertinus išdėstytas aplinkybes teismas negali daryti išvados, kad... 15. Atmestinas atsakovės T. A. argumentas, kad ieškovė praleido CK 6.88 str.... 16. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 17. Iš atsakovių taip pat lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos:... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš atsakovių S. S., asmens kodas ( - ) ir T. A., asmens kodas ( - )... 21. Priteisti iš atsakovių S. S. ir T. A. iš kiekvienos po 25, 92 Lt... 22. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-26 nutartimi taikytas laikinąsias... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...