Byla 2S-143-622/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-25-750/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos T. A. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos T. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-25-750/2012,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-25-750/2012, pareiškėja sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio ir pateikė prašymą atleisti ją nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo dėl blogos turtinės padėties.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-10-01 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki

42012-10-15 pašalinti prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumus. Teismas nurodė, kad pareiškėja gauna nedidelės, tačiau pastovias pajamas, todėl sprendė, kad yra pagrindas atleisti pareiškėją nuo pusės žyminio mokesčio mokėtinos sumos, ir įpareigojo ją sumokėti likusią 1 051,28 Lt žyminio mokesčio dalį. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė jokių pagrindų, dėl kurių turėtų būti sustabdytas Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-01-26 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-25-750/2012 vykdymas iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

5Atskiruoju skundu apeliantė prašo pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-10-01 nutartį ir tenkinti prašymą – atleisti nuo likusios dalies – 2 102,57 Lt žyminio mokesčio už proceso atnaujinimo, sumokėjimo, perduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-01-26 sprendimo vykdymo sustabdymo, nagrinėti iš naujo. Teigia, kad teismas neatleisdamas nuo visos likusios mokėtinos žyminio mokesčio dalies, suvaržė jos teisę apginti pažeistas teises bei teisėtus interesus. Nurodo, kad yra senyvo amžiaus, visos pajamos sudaro tik senatvės pensija 686,14 Lt, nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, todėl sumokėti teismo nurodytą žyminio mokesčio dalį negali. Teigia, kad teismui buvo nurodytas pagrindas, kodėl būtina sustabdyti sprendimo vykdymą.

6Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodo, kad teismas tinkamai įvertino visus byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą nutartį.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė atleisti pareiškėją nuo visos likusios žyminio mokesčio dalies už prašymą dėl proceso atnaujinimą sumokėjimo.

9Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, ir CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų; padengti teismo atliekamų veiksmų ar išduodamų procesinių dokumentų išlaidas ir tokiu būdu perkelti dalį valstybės vykdomo teisingumo išlaidų byloje dalyvaujantiems asmenims; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų.

10CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Turtiniuose ginčuose už prašymus dėl proceso atnaujinimo CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. CPK 83 straipsnio 3 dalis numato, jog teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, gali iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio turi atitikti procesinio dokumento turiniui keliamus reikalavimus, prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti, todėl žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad būtų sudaryta asmeniui reali teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos (Konstitucijos 30 straipsnis), tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimų piktnaudžiavimų savo teisėmis.

11Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas proceso šalies prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) sprendžia, ar proceso šalis gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Turtinę asmens padėtį rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo išrašai, VĮ ,,Regitra“ pažymos, turto, pajamų deklaracijos ir kiti turtinę padėtį atspindys objektyvaus turinio duomenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007, 2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009, 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

12Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, teismas konstatavo, kad pareiškėjos gaunamos pajamos yra nedidelės, tačiau pastovios, todėl pripažino, kad yra pagrindas atleisti ją nuo dalies likusios mokėtino žyminio mokesčio sumos 1 251,28 Lt bei įpareigojo sumokėti likusią

131 051,28 Lt žyminio mokesčio dalį. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs apeliantės turtinę bei finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus, t. y. kad ji yra pensininkė, vienintelės jos gaunamos pajamos per mėnesį 686,14 Lt dydžio senatvės pensija, nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje neturi, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių sprendžia, kad apeliantės turtinė padėtis yra sunki. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčijama suma yra

1476 752,48 Lt, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma 2 302,57 Lt. Pažymėtina, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito. Pagal minėto įstatymo nuostatas piniginių prievolių į biudžetą apvalinimas taikomas visiems įstatymo 13 straipsnio nurodytiems mokesčiams, neišskiriant žyminio mokesčio, todėl pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė mokėtino žyminio mokesčio dydį, kuris nagrinėjamu atveju yra 2 303 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalis, Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis).

15Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pareiškėjos turtinę padėtį ir likusio mokėtino žyminio mokesčio dydį sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atleidęs pareiškėją nuo 1 251,28 Lt žyminio mokesčio dalies ir įpareigojęs ją sumokėti dar 1 051,28 Lt dydžio žyminį mokestį, kurio pareiškėja dėl sunkios finansinės padėties padaryti nepajėgtų, nepagrįstai suvaržė jos teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apgintos jos manymu pažeistos teisės.

16Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantės argumentų, kad teismas nepagrįstai atmetė jos prašymą dėl sprendimo vykdymo sustabdymo, nes pirmosios instancijos teismas prašymo dėl sprendimo vykdymo sustabdymo nenagrinėjo. Pažymėtina, kad klausimas dėl sprendimo vykdymo sustabdymo, galės būti sprendžiamas, tik teismui priėmus prašymą dėl proceso atnaujinimo, pagal tuo metu byloje esančius pareiškėjos įrodymus.

17Vadovaujantis anksčiau išdėstytų, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-10-01 nutartis naikintina ir klausimas dėl žyminio mokesčio dalies atleidimo išspręstinas iš esmės – pareiškėja atleistina nuo likusios mokėtinos žyminio mokesčio dalies 2 103 Lt už prašymą dėl proceso atnaujinimą (CPK 337 straipsnio 2 punktas). Prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimo išsprendimas priklauso pirmosios instancijos teismo kompetencijai, todėl pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

18Teismas vadovaudamasis CPK 331 straipsniu,

Nutarė

19Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti pareiškėją nuo likusios žyminio mokesčio dalies 2 103 Lt už prašymą dėl proceso atnaujinimo sumokėjimą ir pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai