Byla e2A-479-796/2019
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo dalies pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Kristinos Domarkienės (pirmininkė ir pranešėja), Jolantos Gailevičienės, Erinijos Kazlauskienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ ieškinį atsakovui T. L. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo dalies pakeitimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alarix“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pakeisti 2018 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija) sprendimo Nr. DGKS-710 darbo byloje Nr. APS-115-25625/2017 dalį dėl 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio–spalio mėnesius, 231,88 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimo ir 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius atsakovo naudai išieškojimo iš ieškovės ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – pripažinti, kad ieškovė atsakovui yra išmokėjusi visą darbo užmokestį ir komandiruotės metu patirtas išlaidas, atsakovo prašymus laikyti nepagrįstais ir juos atmesti; 2) priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė savo reikalavimą grindė šiais argumentais: atsakovas nuo 2017 m. liepos 25 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d. UAB „Alarix“ dirbo vairuotoju ekspeditoriumi, numatytas darbo užmokestis per mėnesį – 495,00 Eur. Pasibaigus darbo santykiams ieškovė su atsakovu atsiskaitė visiškai, išmokėjo visas išmokas, įskaitant ir netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką, tačiau atsakovas kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kurą, sumokėtus kelių mokesčius, delspinigius. Darbo ginčų komisija sprendimu atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir priteisė 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 231,38 Eur komandiruotes metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų, 1 009,11 Eur netesybų (neatskaičius mokesčių) už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius.

93.

10Ieškovė su Darbo ginčų komisijos sprendimu dėl neišmokėto darbo užmokesčio, komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų ir netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nesutiko. Dėl nepagrįstai priteisto darbo užmokesčio nurodė, kad Darbo ginčų komisija nepagrįstai rėmėsi tachografo duomenimis, kadangi šie duomenys nepatvirtina, kad atsakovas dirbo viršvalandžius ar iš viso vykdė darbo funkcijas. Pažymėjo, kad atsakovas ne kartą savavališkai atsisakė vykdyti ieškovės nurodymus ar vykdė juos savo nuožiūra, todėl ieškovės darbo laiko apskaitos žiniaraščiai laikytini tinkamu darbo laiko apskaičiavimo įrodymu. Dėl nepagrįsto degalų įsigijimo ir kitų komandiruotės išlaidų išieškojimo ieškovė nurodė, kad nesutinka, jog ji yra atsakinga už atsakovo kelionėje patirtas išlaidas. Atsakovas buvo informuotas, kad negali pilti kuro ar mokėti už kelius naudodamasis ne įmonės transportu, tačiau atsakovas atsisakė naudotis darbdavio – ieškovės teikiamu transportu kelionei į komandiruotę ir atgal ir į komandiruotę vyko savo transportu ir savo lėšomis. Teigia, kad atsakovas grįžęs iš komandiruotės ieškovei nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jo turėtas kuro išlaidas, ir jų neprašė kompensuoti. Darbo ginčų komisija nagrinėdama šį klausimą taikė netinkamą teisės aktą – tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, kadangi ieškovė yra ne biudžetinė įstaiga.

114.

12Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepagrindė, kodėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenys nesutampa su tachografo duomenimis, Nurodė, kad tachografo duomenys yra oficialūs, teisėti ir pagrįsti įrodymai, patvirtinantys atsakovo faktiškai dirbtą laiką. Pažymėjo, kad tachografo duomenų teisingumo, bylos nagrinėjimo darbo ginčų komisijoje ieškovė neginčijo. Ieškovei nepaneigus tachografo duomenų, nėra pagrindo teigti, kad ši Darbo ginčų komisijos priimto sprendimo dalis yra neteisėta ar nepagrįsta. Nagrinėjant ginčą buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovas dirbo viršvalandžius, todėl darbo ginčų komisija pagrįstai sprendė, kad už viršvalandžius atsakovui turi būti sumokėta.

135.

14Nurodė, kad šalių susitarimu į komandiruotę Danijoje atsakovas vyko savo transportu. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ieškovės nurodytas aplinkybės, jog atsakovas buvo informuotas, kad negali pilti kuro ar mokėti už kelius naudodamasis ne įmonės transportu ir kad jam nebus kompensuotos kelionės išlaidos. Iš bylos nagrinėjimo metu pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovė prieš komandiruotę atsakovui sumokėjo 100,00 Eur kelionės išlaidų, likusią dalį pažadėjo sumokėti, kai atsakovas pateiks išlaidas patvirtinančius dokumentus, tačiau, atsakovui pateikus dokumentus, ieškovė atsisakė atlyginti jo patirtas išlaidas. Nurodė, kad Darbo ginčų komisija pagrįstai ir teisėtai priteisė iš ieškovės kuro sąnaudų išlaidas atsakovo naudai. Pažymėjo, kad Darbo ginčų komisijos sprendime galbūt nurodytas ne tas teisės aktas nedaro šio sprendimo negaliojančio, kadangi ir pagal kitas taisykles komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos yra apskaičiuojamos taip pat.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2018 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės UAB „Alarix“ atsakovui T. L. 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

187.

19Teismas nustatė, jog 2017 m. liepos 25 d. tarp ieškovės ir atsakovo pasirašytos darbo sutarties Nr. 25 pagrindu atsakovas nuo 2017 m. liepos 28 d. dirbo vairuotoju ekspeditoriumi. Sutartimi ieškovė įsipareigojo atsakovui mokėti 495,00 Eur dydžio darbo užmokestį, nustatė 8 val. per dieną darbo trukmę. Darbo sutartis nutraukta 2017 m. lapkričio 3 d. Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu atsakovo (darbo byloje ieškovo) prašymas tenkintas iš dalies: pakeistas atsakovo T. L. darbo santykių su ieškove (darbo byloje atsakove) UAB „Alarix“ nutraukimo pagrindas iš Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 58 straipsnio 1 dalies į 55 straipsnio 1 dalį; nuspręsta išieškoti atsakovui T. L. iš ieškovės 104,99 Eur (neatskaičius mokesčių) neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio–spalio mėnesius; išieškoti atsakovui T. L. iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ 231,38 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimą; išieškoti atsakovui T. L. iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius; kitą atsakovo prašymo dalį atmetė.

208.

21Byloje ginčas kilo ieškovei nesutinkant su priimtu Darbo ginčų komisijos sprendimu, kuriuo iš atsakovės ieškovui buvo priteista 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio–spalio mėnesius, 231,88 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimo ir 1 009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius.

229.

23Teismas nustatė, kad byloje pateikti rašytinai įrodymai: 2017 m. spalio 25 d., 2017 m. spalio 27 d. tarnybiniai pranešimai dėl T. L. darbo pareigų neatlikimo, patvirtina, kad direktoriaus pavaduotoja konstatuoja atsakovą dirbus viršvalandžius (dirbtas laikas 8 val. 47 min., 13–15 val.). Ieškovės atstovo paaiškinimus, jog direktoriaus pavaduotoja šiais tarnybiniais pranešimais tik konstatavo darbuotojo pažeidimus, tačiau šie pranešimai nėra teisiniai dokumentai, laikė nepagrįstais ir neįrodytais. Teismas sutiko su Darbo ginčų komisijos padarytomis išvadomis, jog darbo laiko apskaitos žiniaraščiai neaiškūs. Pažymėjo, jog neturi pagrindo netikėti oficialiais tachografo duomenimis, be to, ieškovės atstovo posėdžio metu nurodyti teiginiai, jog vairuotojas – atsakovas važinėjo po parduotuves bei susipažino su miestu, į kurį buvo atvykęs, ir šiuos duomenis fiksavo tachografas, yra niekuo pagrįsti ir neįrodyti. Pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 patvirtintų Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių 5 punkte pateikiamą tachografo apibrėžimą, jo paskirtis yra registruoti vairuotojo darbo laikotarpius.

2410.

25Teismas įvertinęs byloje pateiktus įrodymus dėl Darbo ginčų komisijos priimto sprendimo dalies, kuria atsakovui priteistos 231,88 Eur komandiruotės metu patirtos degalų įsigijimo išlaidos, nustatė, jog ieškovė nesutikimą su šia sprendimo dalimi grindžia šiai motyvais: ieškovė neturi kompensuoti ieškovo patirtų išlaidų, kadangi ieškovė siūlė darbuotoją į komandiruotę vežti įmonės transportu, be to, jis buvo įspėtas, jog jo patirtos išlaidos už kelionę nebus kompensuojamos; nesutinka su sprendimu dar ir dėl to, kad Darbo ginčų komisija priimdama šią sprendimo dalį vadovavosi netinkamu teisės aktu.

2611.

27Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, jog atsakovas nebuvo informuotas apie negalėjimą pilti degalų ar mokėti už kelius naudojantis ne įmonės transportu. Ieškovės nurodomos aplinkybės byloje jokiais rašytinais įrodymais nepagrįstos. Priešingai, darbovietės priimtos darbo tvarkos taisyklės numatė, jog su komandiruote susijusios išlaidos yra kompensuojamos. Teismas sutiko su ieškovės argumentu, jog Darbo ginčų komisija vadovavosi ne tuo teisės aktu, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ 2.6 punktas numatė tą pačią išlaidų skaičiavimo tvarką, kaip ir komisijos sprendime nurodytas teisės aktas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ 7.6 punktas, t. y. degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, jog ši dalyje Darbo ginčų komisijos sprendimo dalis yra pagrįsta, todėl keisti ją nėra pagrindo.

2812.

29Teismas pripažino, kad Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo dalys, dėl kurių ieškovė kreipėsi su ieškiniu, yra pagrįstos. Teismas nustatė, jog iš ieškovės atsakovui yra pagrįstai nuspręsta išieškoti 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio–spalio mėnesius ir 231,88 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimo. Nurodė, kad pagal DK 147 straipsnio 2 dalį darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis) darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Kadangi, ieškovė nėra atsiskaičiusi su darbuotoju – atsakovu, darbdavys – ieškovė privalo mokėti netesybas, kuriuos Darbo ginčų komisijos sprendimu sudaro 1 009,11 Eur.

3013.

31Teismas, ištyręs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, įvertinęs šalių paaiškinimus, visumą nustatytų faktinių aplinkybių, padarė išvadą, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisija teisingai vertino faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3314.

34Ieškovė UAB „Alarix“ (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį, pakeisti Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimą, pripažįstant, kad ieškovė su atsakovu pasibaigus darbo santykiams yra visiškai atsiskaičiusi, o nustačius, kad 131,88 Eur suma kaip kompensacija už degalus yra pagrįsta, priteisti šią sumą ir 395,64 Eur netesybas už šios sumos nesumokėjimą laiku. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais motyvais:

3514.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas ir tai turėjo esminės reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 330 straipsnis). Teismas pažeidė procesinės teisės normas ir tai turėjo esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui (CPK 329 straipsnis).

3614.2. Teismas, sutikdamas su Darbo ginčų komisijos sprendimu dėl priskaičiuotos 104,99 Eur sumos su mokesčiais už viršvalandinį darbą, netinkamai aiškino ir taikė DK 119 straipsnį ir nesivadovavo kasacinio teismo praktika.

3714.3. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl viršvalandinio darbo fakto, rėmėsi tik tachografo parodymais, neanalizavo šio įrodymo visumos kontekste, be to, konstatavęs, kad atsakovas dirbo viršvalandžius, nesiaiškino, ar tai buvo daroma darbdavio nurodymu, jam žinant, leidus. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 104,99 Eur priteisti už viršvalandžius, kurie buvo dirbami darbdavio nurodymu, su jo žinia ar jam leidus. Nors šie argumentai sudarė ieškinio pagrindo aplinkybes, teismas jų nevertino, dėl jų nepasisakė, kas laikytina procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, pažeidimu. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas dirbo viršvalandžius, padaryta pažeidus įrodymų vertinimo taisykles ir viršvalandinį darbą reglamentuojančias teisės normas, todėl negali būti pripažinta pagrįsta. Ši teismo išvada turėjo esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo dalies dėl 104,99 Eur priteisimo teisėtumui. Dėl netinkamo teisės aiškinimo ir taikymo skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, nepagrįstu ir naikintinu.

3814.4. Teismas sprendimo dalyje, kurioje sutiko su Darbo ginčų komisijos sprendimo motyvais, kad 231,88 Eur degalų įsigijimo išlaidos atsakovui priteistos pagrįstai, neatskleidė ir nevertino, kad atsakovas išvykdamas į kelionę iš ieškovės gavo 100,00 Eur avansą būsimoms išlaidoms padengti. Nustačius, kad atsakovas iš viso turėjo 231,88 Eur išlaidų už degalus, 100,00 Eur suma nebuvo įskaičiuota į bendrą išlaidų sumą ir 100,00 Eur nebuvo sumažintos patirtos išlaidos, kas akivaizdžiai yra neteisinga ir neteisėta.

3914.5. Pagal egzistuojančią ieškovės įmonėje praktiką darbuotojai į darbo vietą nuvežami ieškovės transportu, todėl nepatiria jokių išlaidų. Tik atsakovui prašant, išskirtinai jam buvo leista vykti į komandiruotę savu transportu atlyginant jam kelionės išlaidas, kurių suma 100,00 Eur. Toks susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo nėra draudžiamas ir negali būti laikomas DK 107 straipsnio pažeidimu, kadangi tokia buvo abiejų šalių valia. Nurodo, kad nebuvo jokio pagrindo atsakovui priteisti 231,88 Eur kaip kompensaciją už degalus, o manant, kad priteista 231,88 Eur suma yra pagrįsta, iš jos turėjo būti išminusuotas ieškovui išmokėtas 100,00 Eur avansas ir kompensuojama suma turėjo būti 131,88 Eur (231,88 – 100).

4014.6. Apeliantė nurodė, kad įvertinus anksčiau nurodytus argumentus dėl priteistų 104,99 Eur ir 231,88 Eur sumų nepagrįstumo laikytina, kad 1 009,11 Eur netesybos atsakovui priteistos neteisėtai. O sutinkant, kad kompensuojamų išlaidų suma vis tik buvo 131,88 Eur, tai ir netesybų suma turi būti atitinkamai mažesnė – 395,64 Eur (131,88 x 3 mėn. (iš uždelstų atsiskaityti dienų skaičiaus).

4115.

42Atsakovas T. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašė ieškovės apeliacinio skundo netenkinti; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

4315.1. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka, apeliacinio skundo motyvus laiko nepagrįstais, neteisėtais ir todėl nesudarančiais pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą.

4415.2. Apeliantė visiškai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė DK 119 straipsnį ir nesivadovavo kasacinio teismo praktika. Apeliantės argumentai, kad teismas nevertino įrodymų visumos, nesiaiškino, ar atsakovas viršvalandžius dirbo darbdavio (ieškovo) nurodymu, darbdaviui žinant ir jam leidžiant, yra visiškai nepagrįsti. Teismas, priimdamas sprendimą dėl tarp šalių kilusio ginčo, atsižvelgė ir vertino tachografo ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis bei visus kitus byloje esančius įrodymus. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs pateiktus įrodymus, susijusius su atsakovo darbo laiku, ir remdamasis jų visetu, nustatė, kad Darbo ginčų komisijos sprendimo dalis dėl 104,99 Eur (neatskaičius mokesčių) neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo yra teisėta. Nesutikti su šiomis teismo išvadomis nėra jokio pagrindo, todėl ši apeliacinio skundo dalis neturėtų būti tenkinama.

4515.5. Apeliacinio skundo argumentai, kad nebuvo jokio pagrindo atsakovui priteisti 231,88 Eur kaip kompensaciją už degalus, yra nepagrįsti ir atsakovas su šiais argumentais nesutinka. Nurodo, kad ieškovės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 2 d. ir 2017 m. spalio 10 d. įsakymais atsakovas buvo išsiųstas į komandiruotes. Atsakovas į komandiruotę vyko savo transportu. Atsižvelgiant į tai ir į ieškovės Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, ieškovė privalėjo kompensuoti atsakovo su komandiruote susijusias išlaidas. Apeliantė visiškai nepagrįstai teigia, kad atsakovui prieš komandiruotę avansu sumokėta 100,00 Eur suma turėjo būti išskaičiuota iš atsakovo patirtų su komandiruote susijusių išlaidų (231,88 Eur).

4615.6. Atsakovas laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad 1 009,11 Eur netesybų yra priteista neteisėtai. Taip pat nesutinka su tuo, kad netesybų suma turėtų būti mažinama iki 395,64 Eur. Pažymi, kad darbo santykiai tarp šalių nutrūko 2017 m. lapkričio 3 d. Darbo sutarties nutraukimo metu atsakovui nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis darbo užmokestis bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, o ginčo nagrinėjimo Darbo ginčų komisijoje metu ieškovė atsakovui vis dar buvo skolinga 104,99 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio bei 231,38 Eur komandiruotės išlaidų, t. y. iš viso 336,37 Eur (neatskaičius mokesčių). Kadangi su atsakovu buvo neatsiskaityta ne dėl atsakovo kaltės, ieškovei atsirado pareiga sumokėti atsakovui DK 147 straipsnio 2 dalyje numatytas netesybas. Atsakovui uždelsta sumokėti suma buvo mažesnė negu atsakovo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydis, todėl visiškai pagrįstai ir teisėtai nustatyta, kad netesybų suma už uždelstą laiką sudaro 1 009,11 Eur.

4715.7. Apeliantė nurodydama, kad netesybų suma turėtų būti sumažinta iki 395,64 Eur ir skaičiuojama tik nuo 131,88 Eur, prie šios sumos neprideda 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, kai netesybos yra skaičiuojamos nuo visos nesumokėtos sumos. Atsakovas pažymi, kad 100,00 Eur negali būti išskaičiuota iš atsakovo patirtų su komandiruote susijusių 231,88 Eur išlaidų, nes 100,00 Eur buvo sumokėta kaip komandiruotės avansas, vadovaujantis Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu.

48Teisėjų kolegija

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

50Apeliacinis skundas atmestinas.

5116.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 straipsniai).

5317.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

5518.

56Byloje nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pakeisti 2018 m. vasario 6 d. Darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-710 darbo byloje Nr. APS-115-25625/2017 dalį dėl 104,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio–spalio mėnesius, 231,88 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimo ir 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius atsakovo naudai išieškojimo iš ieškovės ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – pripažinti, kad ieškovė atsakovui yra išmokėjusi visą darbo užmokestį ir komandiruotės metu patirtas išlaidas, atsakovo prašymus laikyti nepagrįstais ir juos atmesti; 2) priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas ieškinį atmetė.

57Dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą

5819.

59Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei pažeidė procesinės teisės normas ir tai turėjo esminės reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui.

6020.

61Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo motyvus, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai vertino byloje esančių įrodymų visumą, taip pažeidė procesinės teisės normas. Suformuotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų įvertinimo klausimais įtvirtinta, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010 ir kt.). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimų, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnis 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos, o, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos specifiką, visos abejonės vertintinos silpnesniosios šalies, t. y. darbuotojo, naudai.

6221.

63Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su Darbo ginčų komisijos sprendimu dėl priskaičiuotos 104,99 Eur sumos su mokesčiais už viršvalandinį darbą, netinkamai aiškino ir taikė DK 119 straipsnį ir nesivadovavo kasacinio teismo praktika. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl viršvalandinio darbo fakto, rėmėsi tik tachografo parodymais, neanalizavo šio įrodymo visumos kontekste, be to, konstatavęs, kad atsakovas dirbo viršvalandžius, nesiaiškino, ar tai buvo daroma darbdavio nurodymu, jam žinant, leidus. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad priteisti 104,99 Eur už viršvalandžius, kurie buvo dirbami darbdavio nurodymu, su jo žinia ar jam leidus. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais.

6422.

65DK 119 straipsnyje įtvirtinta, kad viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę (DK 119 straipsnio 1 dalis). DK 119 straipsnio 2 dalis numato, kad viršvalandžiai gali būti dirbami tik su darbuotojo sutikimu (išskyrus atvejus, kai turi būti dirbama įvykus nelaimei ar gedimui, dėl kurio darbdaviui galėtų kilti didelė žala). Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 straipsnio 4 dalis).

6623.

67Kasacinio teismo praktikoje viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant nustatytą darbo laiko trukmę. Taigi viršvalandiniu gali būti pripažįstamas toks darbas, kuriam būdingi šie požymiai, t. y. darbas, kuris: 1) dirbamas viršijant nustatytą darbo laiko trukmę; 2) dirbamas darbdavio nurodymu arba su darbdavio žinia; 3) iš esmės yra galimas tik išimtiniais įstatyme nustatytais atvejais arba esant darbuotojo rašytiniam sutikimui (prašymui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590-378/2015).

6824.

69Byloje nustatyta, kad nuo 2017 m. liepos 25 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d. tarp ieškovės ir atsakovo pasirašytos darbo sutarties Nr. 25 pagrindu atsakovas dirbo vairuotoju ekspeditoriumi. Darbo sutartimi šalys susitarė dėl 8 val. per dieną darbo trukmės, ieškovė įsipareigojo atsakovui mokėti 495,00 Eur dydžio darbo užmokestį. Nustatė, kad 2017 m. rugpjūčio 2 d. ir 2017 m. spalio 10 d. ieškovės direktoriaus įsakymais atsakovas buvo komandiruotas į Daniją, į komandiruotę vyko savo transportu.

7025.

71Remiantis byloje esančiais duomenimis, iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio bei darbo užmokesčio vidurkio pažymos matyti, kad 2017 m. rugpjūčio mėn. numatytas darbo valandų skaičius per mėnesį 176 val., faktiškai atsakovas dirbo 187 val. (t. y. + 11 val.), tachografo duomenimis – 190,6 val.; 2017 m. rugsėjo mėn. numatytas darbo valandų skaičius per mėnesį – 168 val., faktiškai atsakovas dirbo 186 val. (t. y. + 18 val.), tachografo duomenimis – 197,5 val.; 2017 m. spalio mėn. numatytas darbo valandų skaičius per mėnesį – 175, faktiškai atsakovas dirbo 183 val. (t. y. + 8 val.), tachografo duomenimis – 183 val. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai patvirtinti UAB „Alarix“ direktoriaus, todėl teiginiai, kad atsakovas viršvalandžių nedirbo arba juos dirbo be darbdavio (ieškovės) žinios, yra nepagrįsti. Aplinkybes, jog apeliantė apie atsakovo viršvalandinį darbą žinojo, patvirtina ir kiti byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2013 m. birželio 18 d. įsakymas Nr.12-06/1 „Dėl darbuotojų, vairuojančių įmonės transporto priemones, darbo ir poilsio režimo“, kurio 1.1 punkte nurodyta, jog kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 valandų, tačiau ne dažniau kaip du kartus per savaitę kasdienio vairavimo trukmė gali būti pailginta daugiausiai iki 10 valandų. 2017 m. spalio 25 d. ir 2017 m. spalio 27 UAB „Alarix“ direktoriaus pavaduotojos pasirašytuose tarnybiniuose pranešimuose taip pat nurodoma, jog T. L. darbo bendras laikas 2017 m. spalio 26 d. ir 2017 m. spalio 24 d. yra ilgesnis nei 8 darbo valandos, taip pat minėtas aplinkybes patvirtina 2017 m. lapkričio 3 d. reikalavimas pasiaiškinti raštu.

7226.

73Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės nurodytais motyvais, jog darbo laikas turėjo būti skaičiuojamas tik pagal jos užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog, pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 patvirtintų Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių 5 punkte pateikiamą tachografo apibrėžimą, jo paskirtis yra registruoti vairuotojo darbo laikotarpius, todėl esant neatitikimų tarp darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytų dirbtų valandų ir tachografo rodmenų pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi pastarojo rodmenimis. Taip pat pažymėtina, jog apeliantė nurodydama, kad atsakovas galbūt važinėjo po miestą savo asmeniniais tikslias, jokių įrodymų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes, nepateikė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis), todėl apeliantei nepateikus objektyvių įrodymų, jog atsakovas, jo teigimu, viršvalandžių nedirbo arba juos dirbo be darbdavio sutikimo, teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su apeliantės nurodomais argumentais.

7427.

75Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, įvertinusi byloje esančius duomenis nustatyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad atsakovas viršvalandžius dirbo su apeliantės žinia ir už juos jam nebuvo sumokėta 104,99 Eur suma (neatskaičius mokesčių).

76Dėl komandiruotės metu patirtų išlaidų

7728.

78Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas sutikdamas su Darbo ginčų komisijos sprendimo motyvais, jog 231,88 Eur degalų įsigijimo išlaidos atsakovui priteistos pagrįstai, neatskleidė ir nevertino ieškinio pagrindą sudarančių nurodytų reikšmingų bylai aplinkybių. Apeliantė nurodo, kad atsakovas išvykdamas į komandiruotę iš ieškovės gavo 100,00 Eur avansą būsimoms išlaidoms padengti. Pagal egzistuojančią įmonėje praktiką, darbuotojai į darbo vietą nuvežami ieškovo transportu, todėl darbuotojai nepatiria jokių išlaidų. Tik atsakovui prašant, išskirtinai jam buvo leista vykti į komandiruotę savu transportu atlyginant jam kelionės išlaidas, kurių suma 100,00 Eur. Toks susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo nėra draudžiamas ir negali būti laikomas DK 107 straipsnio pažeidimu, kadangi tokia buvo abiejų šalių valia. Apeliantės teigimu, pripažinus, kad atsakovas iš viso turėjo 231,88 Eur išlaidų už degalus, 100,00 Eur avansu gauta suma nebuvo įskaičiuota į bendrą išlaidų sumą ir 100,00 Eur nebuvo sumažintos atsakovo patirtos išlaidos, kas akivaizdžiai yra neteisinga ir neteisėta. Atsakovas nesutinka su šiais apeliantės argumentais, nurodo, kad 100,00 Eur sumą pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė dienpinigių avansu, privalomu sumokėti prieš komandiruotę.

7929.

80Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti (DK 107 straipsnio 1 ir 2 dalys). DK 107 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Ieškovės priimtose Darbo tvarkos taisyklėse (Darbo tvarkos taisyklių 7.1 p.) numatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis, be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ 2.6 punkte numatyta, kad komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota arba vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruotojo asmens transporto priemone, yra atskaitomos apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų).

8130.

82Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. spalio 10 d. ieškovės direktoriaus įsakymu atsakovas buvo komandiruotas į Daniją, šalių susitarimu į komandiruotę vyko savo transportu. Šios pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytos faktinės aplinkybės apeliantė skunde neginčijo. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Alarix“ 2017 m. lapkričio 3 d. komandiruotės apskaitos lape LT 02, (b. t. I, b. l 17) apskaičiuota dienpinigių suma – 974,95 Eur, iš AB „Swedbank“ bankinio pavedimo išrašo (b. t. II, b. l. 19) matyti, kad 2017 m. spalio 25 d. ieškovė atsakovui bankiniu pavedimu pervedė 845,00 Eur sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydama – dienpinigiai. 2017 m. spalio 10 d. atsakovui buvo pervesta 100,00 Eur, mokamų pinigų paskirtis nenurodyta. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi dėl įrodinėjimo pareigos, t. y. jog vadovaujantis CPK 178 straipsniu ir DK 214 straipsnio 3 dalimi būtent darbdavys privalo įrodinėti tam tikras ginčui išspręsti svarbias aplinkybes ir pateikti jas pagrindžiančius įrodymus. Nagrinėjamu atveju būtent apeliantė turi įrodyti, kad atsakovui išmokėti 100,00 Eur yra avansas už komandiruotėje patirtas išlaidas, o ne dienpinigiai.

8331.

84Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017, 2018 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-378/2018, 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-276-687/2018).

8532.

86Remdamasi byloje esančiais įrodymais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovas patyrė 231,88 Eur su komandiruote susijusių išlaidų. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2017 m. spalio 25 d. atsakovui buvo sumokėjusi 100,00 Eur. Atsakovas fakto, kad gavo 100,00 Eur, neneigia. Tačiau pažymėtina, kad ieškovė nenurodė ir įrodymais nepagrindė jokio aiškaus teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi ji atsakovui buvo sumokėjusi 100,00 Eur. Atsakovo bankinių pavedimų operacijų sąraše nenurodyta jokia mokėjimo paskirtis. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės, kaip ūkio subjekto, ir darbdavio pareiga tinkamai atlikti ir įforminti pinigų išmokėjimo faktą darbuotojams, o to nepadarius – prisiimti savo veiksmų padarinius. Darbo bylos priskiriamos prie bylų, kurių nagrinėjimas susijęs su viešojo intereso apsauga, nes jos kyla iš materialiųjų teisinių santykių, kurių subjektų galimybės laisvai disponuoti savo materialiosiomis teisėmis ir pareigomis yra ribotos. Šalių padėtis darbo ginče nelygiavertė – darbdavys socialiniu ir ekonominiu aspektu yra nepalyginamai stipresnė šalis, o ginčo baigtis dažniausiai susijusi su darbuotojo ir (ar) jo šeimos pragyvenimo šaltiniu, todėl sukelia socialinę įtampą, tai turi įtakos visuomenės interesams, todėl nagrinėjant tokias bylas visi neaiškumai turi būti aiškinami silpnesniosios šalies – darbuotojo – naudai. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nurodytų įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ir iš byloje pateiktų įrodymų visumos padarė tinkamą išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad atsakovui pervesta 100,00 Eur suma laikytina avansu už kelionėje patirtas išlaidas, o ne dienpinigių avansu, nes, kaip nurodyta nutarties 29 punkte, atsakovė ieškovui buvo apskaičiavusi dienpinigių sumą – 974,95 Eur.

87Dėl 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius

8833.

89Pagal DK 147 straipsnio 2 dalį – darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Pažymėtina, kad pareiga mokėti netesybas siejama ne su darbdavio kalte dėl vėluojančio atsiskaitymo, o su darbuotojo kaltės nebuvimu.

9034.

91Apeliantė, nurodė, kad, įvertinus nurodytus argumentus dėl priteistų 104,99 Eur ir 231,88 Eur sumų nepagrįstumo, laikytina, kad 1 009,11 Eur netesybos atsakovui priteistos neteisėtai. O sutinkant, kad kompensuojamų išlaidų suma vis tik buvo 131,88 Eur, tai ir netesybų suma turi būti atitinkamai mažesnė – 395,64 Eur (131,88 x 3 mėn. (iš uždelstų atsiskaityti dienų skaičiaus).

9235.

93Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, netenkinus apeliantės prašymo dėl priteistų 104,99 Eur ir 231,88 Eur sumų nepagrįstumo, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl netesybų priteisimo, kadangi su atsakovu nebuvo atsiskaityta ne dėl atsakovo kaltės, todėl ieškovei atsirado pareiga sumokėti atsakovui DK 147 straipsnio 2 dalyje numatytas netesybas. Atsakovui uždelsta sumokėti suma buvo mažesnė negu jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydis, todėl visiškai pagrįstai ir teisėtai nustatyta, kad netesybų suma už uždelstą laiką sudaro 1 009,11 Eur.

94Dėl procesinės bylos baigties

9536.

96Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliaciniame skunde nenurodyti jokie objektyvūs argumentai, kurie būtų pagrindas naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl atmesdamas skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, plačiau jų nekartodamas mano, kad sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl konstatuoja, jog nėra pagrindo jį keisti ar naikinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

9737.

98DK 231 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Darbo ginčų šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu darbo ginčo šalis per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas. Tai reiškia, kad darbo ginčų komisijos išnagrinėtas ginčas teisme yra nagrinėjamas iš naujo. Teismas, jei mano esant tikslinga, gali remtis darbo ginčų komisijos surinktais ar jai ankščiau pateiktais įrodymais (DK 231 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju skundžiamą sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas šios nuostatos nepaisė, nes iš esmės revizavo Darbo ginčų komisijos teisėtumą ir pagrįstumą. Tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas yra iš esmės teisėtas ir pagrįstas, dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad šis procesinis pažeidimas nėra esminis ir neturėjo reikšmės sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

9938.

100DK 229 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos sprendimas įsiteisėja, pasibaigus šio kodekso 231 straipsnyje nustatytam ieškinio pareiškimo teismui terminui, jeigu nė viena šalis jo metu nepareiškė ieškinio teisme. Jeigu Komisijos sprendimas ginčijamas iš dalies, sprendimas įsiteisėja dėl dalies, nesusijusios su ginčijama dalimi (DK 229 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina ir tai, jog DK 231 straipsnio 4 dalis numato, kad Komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas. Tai reiškia, kad darbo ginčų komisijos išnagrinėtas ginčas teisme yra nagrinėjamas iš naujo. DK 231 straipsnio 7 dalis numato, kad, teismo sprendimui ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios.

10139.

102Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, konstatuojama, jog kadangi ieškinys nebuvo paduotas tik dėl tų Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. DGKS-710 dalių, kuriomis buvo pakeistas ieškovo T. L. darbo santykių su atsakovu UAB „Alarix“ nutraukimo pagrindas iš Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 1 dalies į 55 straipsnio 1 dalį ir kita ieškovo T. L. prašymo dalis atsakovui UAB „Alarix atmesta kaip nepagrįsta, šios Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. DGKS-710 dalys įsiteisėjo pasibaigus ieškinio pareiškimo teismui terminui.

10340.

104Kadangi dėl visų kitų likusių Darbo ginčo komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. DGKS-710 dalių buvo paduotas ieškinys, ši sprendimo dalis neteko galios. Todėl pirmosios instancijos teismas, iš naujo išnagrinėjęs darbo ginčą teisme, net ir priimdamas sprendimą, kuriuo iš esmės pritariama Darbo ginčo komisijos išvadoms ir sprendimui, privalėjo teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje iš esmės pakartoti Darbo ginčų komisijos sprendimo rezoliucinę dalį, t. y. ginčą išspręsti iš esmės. Kadangi pirmosios instancijos teismas to nepadarė, todėl ginčijamas sprendimas patikslintinas, papildant jo rezoliucinę dalį.

105Dėl bylinėjimosi išlaidų

10641.

107CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmestinas, apeliantės UAB „Alarix“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas (CPK 98 straipsnis). Atsakovas T. L. su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė įrodymus apie patirtas išlaidas – 420,00 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Šias išlaidas advokato pagalbai apmokėti teisėjų kolegija vertina kaip pagrįstas, atitinkančias CPK 98 straipsnio reikalavimus bei 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, pakeisto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, nustatytas ribas, todėl jas visas priteisia iš apeliantės UAB „Alarix“ (CPK 93 ir 98 straipsniai).

108Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

109Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. spalio 4 d. sprendimą patikslinti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

110„Ieškinį atmesti.

111Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“, į.k. ( - ), 104,99 Eur (neatskaičius mokesčių) neišmokėto darbo užmokesčio už 2017 m. rugpjūčio-spalio mėnesius.

112Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“, į.k. ( - ), 231,38 Eur komandiruotės metu patirtų degalų įsigijimo išlaidų atlyginimą.

113Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“, į.k. ( - ), 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką nutraukus darbo santykius.“

114Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ atsakovo T. L. naudai 420,00 Eur išlaidų atlyginimą už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alarix“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškovė savo reikalavimą grindė šiais argumentais: atsakovas nuo 2017 m.... 9. 3.... 10. Ieškovė su Darbo ginčų komisijos sprendimu dėl neišmokėto darbo... 11. 4.... 12. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš... 13. 5.... 14. Nurodė, kad šalių susitarimu į komandiruotę Danijoje atsakovas vyko savo... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2018 m. spalio 4 d.... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, jog 2017 m. liepos 25 d. tarp ieškovės ir atsakovo... 20. 8.... 21. Byloje ginčas kilo ieškovei nesutinkant su priimtu Darbo ginčų komisijos... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad byloje pateikti rašytinai įrodymai: 2017 m. spalio 25... 24. 10.... 25. Teismas įvertinęs byloje pateiktus įrodymus dėl Darbo ginčų komisijos... 26. 11.... 27. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, jog... 28. 12.... 29. Teismas pripažino, kad Darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo... 30. 13.... 31. Teismas, ištyręs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, įvertinęs šalių... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 14.... 34. Ieškovė UAB „Alarix“ (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu prašo... 35. 14.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės... 36. 14.2. Teismas, sutikdamas su Darbo ginčų komisijos sprendimu dėl... 37. 14.3. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl viršvalandinio darbo... 38. 14.4. Teismas sprendimo dalyje, kurioje sutiko su Darbo ginčų komisijos... 39. 14.5. Pagal egzistuojančią ieškovės įmonėje praktiką darbuotojai į... 40. 14.6. Apeliantė nurodė, kad įvertinus anksčiau nurodytus argumentus dėl... 41. 15.... 42. Atsakovas T. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašė... 43. 15.1. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka, apeliacinio skundo motyvus... 44. 15.2. Apeliantė visiškai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos... 45. 15.5. Apeliacinio skundo argumentai, kad nebuvo jokio pagrindo atsakovui... 46. 15.6. Atsakovas laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad 1 009,11 Eur... 47. 15.7. Apeliantė nurodydama, kad netesybų suma turėtų būti sumažinta iki... 48. Teisėjų kolegija... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 50. Apeliacinis skundas atmestinas.... 51. 16.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 53. 17.... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 55. 18.... 56. Byloje nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:... 57. Dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą... 58. 19.... 59. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad... 60. 20.... 61. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo... 62. 21.... 63. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su Darbo... 64. 22.... 65. DK 119 straipsnyje įtvirtinta, kad viršvalandžiai – laikas, kada... 66. 23.... 67. Kasacinio teismo praktikoje viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami... 68. 24.... 69. Byloje nustatyta, kad nuo 2017 m. liepos 25 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d. tarp... 70. 25.... 71. Remiantis byloje esančiais duomenimis, iš darbo laiko apskaitos... 72. 26.... 73. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės nurodytais motyvais,... 74. 27.... 75. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, įvertinusi byloje esančius duomenis... 76. Dėl komandiruotės metu patirtų išlaidų... 77. 28.... 78. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas sutikdamas su... 79. 29.... 80. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra... 81. 30.... 82. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. spalio 10 d. ieškovės direktoriaus... 83. 31.... 84. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad... 85. 32.... 86. Remdamasi byloje esančiais įrodymais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 87. Dėl 1009,11 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybų už uždelstą... 88. 33.... 89. Pagal DK 147 straipsnio 2 dalį – darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui... 90. 34.... 91. Apeliantė, nurodė, kad, įvertinus nurodytus argumentus dėl priteistų... 92. 35.... 93. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 94. Dėl procesinės bylos baigties... 95. 36.... 96. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog... 97. 37.... 98. DK 231 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Darbo ginčų šaliai nesutinkant su... 99. 38.... 100. DK 229 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos sprendimas įsiteisėja,... 101. 39.... 102. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, konstatuojama, jog kadangi... 103. 40.... 104. Kadangi dėl visų kitų likusių Darbo ginčo komisijos 2018 m. vasario 6 d.... 105. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 106. 41.... 107. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 108. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 109. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. spalio 4 d.... 110. „Ieškinį atmesti.... 111. Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“,... 112. Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“,... 113. Priteisti T. L., a.k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“,... 114. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alarix“ atsakovo...