Byla e2A-37-464/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų D. A. (D. A.), K. R., E. B., G. R. (buvusi R.), T. Z. ir A. Z. (buvusi L.) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams T. Z., A. L., K. R., G. R., E. B., D. A., uždarajai akcinei bendrovei „Rezultatas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų popierius“, T. R., akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, išvadą teikianti institucija – Turto vertinimo priežiūros tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ 2016-01-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir 2016-12-30 sumažinusi ieškinio reikalavimus prašė:

81.1.

9pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2012-04-17 parengtą Nekilnojamojo turto – žemės ūkio paskirties sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertės nustatymo ataskaitą Nr. TV2012/04/12-01;

101.2.

11priteisti solidariai iš atsakovų T. Z., A. L., K. R., G. R., E. B., D. A. ir UAB „Rezultatas“ 273 479,86 Eur žalos atlyginimą;

121.3.

13priteisti iš atsakovų T. Z., A. L., K. R., G. R., E. B., D. A., iš kiekvieno 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas;

141.4.

15priteisti iš atsakovės UAB „Rezultatas“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas;

161.5.

17priteisti iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

182.

19Ieškovė nurodė, kad ieškovės paskolų komitetas, kurį sudarė atsakovai K. R., D. A. ir E. B., 2012-04-23 priėmė sprendimą patenkinti UAB „Vakarų popierius“ prašymą dėl 1 000 000 Lt paskolos nekilnojamajam turtui įsigyti suteikimo. Ieškovės valdyba, kurią sudarė T. Z., G. R. (dabar R.) ir A. L. (dabar Z.), 2012-04-23 pritarė paskolų komiteto siūlymui suteikti UAB „Vakarų popierius“ prašomą paskolą. Tarp ieškovės ir UAB „Vakarų popierius“ 2012-04-23 buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė suteikė UAB „Vakarų popierius“ 1 000 000 Lt (289 620,02 Eur) tikslinę paskolą su 9 proc. metinėmis palūkanomis laikotarpiui nuo 2012-04-23 iki 2017-04-23. Paskolos sutartis buvo užtikrinta 2012-04-30 įregistruotu hipotekos lakštu Nr. 01120120006640 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), įkeitimo. Kaip papildoma paskolos sutarties užtikrinimo priemonė 2012-04-23 tarp ieškovės ir T. R. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 70146. UAB „Vakarų popierius“ netinkamai vykdant paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė 2013-12-08 sutartį nutraukė. Pardavus įkeista turtą, esantį ( - ), iš varžytynių, ieškovei iš viso grąžinta 14 402,44 Eur suma, o likusi negrąžinta paskolos dalis sudaro 273 479,86 Eur sumą.

203.

21Ieškovė atsakovų civilinę atsakomybę kildina iš jų, kaip ieškovės valdymo organų narių (pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (toliau – ir KUĮ) 30 str. 1 d. 2 ir 5 p. redakciją, galiojusią iki 2017-01-01), dalyvavusių paskolų išdavimo procedūrose ir netinkamai įvertinusių UAB „Vakarų popierius“ finansinę būklę bei pateiktus dokumentus, dėl ko ieškovė išdavė didelio dydžio paskolą finansiškai nepajėgiam ir nepatikimam subjektui. Tvirtino, kad visų atsakovų neteisėti veiksmai paskolos išdavimo procese lėmė, jog paskola UAB „Vakarų popierius“ buvo išduota nepagrįstai, pažeidžiant bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, KUĮ bei kredito unijos paskolų išdavimo tvarkos nuostatas ir kitus teisės aktus, kas lėmė žalos atsiradimą. Todėl yra visos sąlygos atsakovų, pažeidusių rūpestingumo pareigą, civilinei atsakomybei kilti (KUĮ 30 str., 32 str., 33 str., ieškovės įstatų 5.47 p., 5.81 p., 5.66 p., 5.5p., 5.45.7 p., taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 str. 7 d. pagrindu), taikyti atsakomybę kaip kredito unijos nariams (KUĮ 20 str., ieškovės įstatų 4.12.4 p. bei CK 6.246 str. pagrindu), o atsakovams T. Z. ir K. R. taip pat ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 255 str. pagrindu, kadangi atsakovas T. Z. paskolos išdavimo metu ėjo ekonomikos skyriaus vadovo pareigas, o atsakovė K. R. – klientų aptarnavimo vyr. specialistės pareigas.

224.

23Tvirtino, kad turto vertintojas UAB „Rezultatas“ parengė ginčijamą turto vertės nustatymo ataskaitą nesilaikydamas tokio pobūdžio ataskaitai ir jam, kaip savo srities profesionalui, keliamų teisės aktų reikalavimų, dėl ko buvo nustatyta tikrovės neatitinkanti vertinto žemės sklypo, esančio ( - ), nekilnojamojo turto vertė, kuria vadovavosi atsakingi ieškovės asmenys, priimdami sprendimą suteikti didelės vertės paskolą UAB „Vakarų popierius“. Ieškovės teigimu, turto vertintojui civilinė atsakomybė kyla Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) 6, 12, 13 straipsnių pagrindu. Klaidinga turto vertinimo ataskaita turėjo tiesioginės įtakos paskolos UAB „Vakarų popierius“ išdavimui, todėl turto vertintojas turi atsakyti su kitais atsakovais solidariai, o turto vertinimo ataskaita pripažintina negaliojančia.

24II.

25Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

265.

27Vilniaus apygardos teismas 2018-01-18 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) ieškovei solidariai iš atsakovų K. R., D. A., E. B., T. Z., A. Z. ir G. R. priteisė 273 479,86 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2012-04-17 parengtą Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. TV2012/04/12-01 nutraukė; 3) ieškinį atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu atmetė; 4) ieškovei iš atsakovų K. R., D. A., E. B., T. Z., A. Z. ir G. R. priteisė po 1 641,86 Eur teisinės pagalbos ir žyminio mokesčio bylinėjimosi išlaidas.

286.

29Teismas nustatė, kad ginčo sprendimo priėmimo metu visi atsakovai buvo kredito unijos nariais, atsakovai K. R. (komiteto pirmininkė), E. B. ir D. A. buvo ir unijos paskolų komiteto nariais, atsakovai T. Z. (valdybos pirmininkas), G. R., A. L. (dabar Z.) buvo valdybos nariais, o atsakovai T. Z. ir K. R. – ir darbuotojais. Teismas nurodė, kad ieškovė šių atsakovų (T. Z., A. L. (dabar Z.), K. R., G. R., E. B., D. A.) veiksmų neteisėtumą ir civilinės atsakomybės jiems taikymą grindžia jų, kaip unijos narių, o kai kurių ir kaip darbuotojų, netinkamai atliktais veiksmais ir bendrosios pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimu, taip pat jų, kaip juridinio asmens valdymo organų, priimtais sprendimais, susijusiais su paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimu, kai ši paskola nebuvo ir jau nebus grąžinta (tik nedidelę dalį jos pavyko išieškoti). Dėl visų šių atsakovų, taip pat ir įkeičiamo turto vertinimą atlikusios atsakovės UAB „Rezultatas“, bendrų neteisėtų veiksmų ieškovė teigia patyrusi žalos. Taigi kiekvieno iš nurodytų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas teismas ir vertino tiek pagal teisės aktus, tiek pagal ieškovės lokalinius norminius aktus.

307.

31Kredito unijų įstatyme (įstatymo 21 str. 2 d.), unijos įstatuose (įstatų 5 d. 5.2 p.) yra aiškiai nurodoma, kad unijos valdymo organai yra unijos valdyba ir administracijos vadovas; įstatymo 30 str. 1 d., unijos įstatų 5.4 p. nurodoma, jog unijos vadovais laikomi valdybos nariai (įstatų 5.4.2 p.) bei paskolų komiteto pirmininkas (įstatų 5.4.5 p.). Tuo tarpu paskolų komitetas, nors ir laikomas privalomu unijos organu (įstatymo 32 str. 3 d., įstatų 5.66 p.), tačiau nei įstatymo, nei unijos įstatų nuostatų kontekste nėra laikomas unijos valdymo organu. Teismo vertinimu, nors paskolų komitetas ir laikomas privalomu unijos organu, tačiau nei įstatymo, nei ieškovės įstatų nuostatų kontekste nėra laikomas unijos valdymo organu (KUĮ 21 str. 2 d., 30 str. 1 d., 32 str. 3 d., įstatų 5.2, 5.4.2, 5.4.2, 5.66 p.). Taip pat teismas nenustatė duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti dėl valdymo organams priklausančių funkcijų delegavimo paskolų komitetui.

328.

33Taigi šiame kontekste teismas, net ir pripažindamas atsakovei K. R., ginčo paskolos išdavimo metu buvusiai paskolų komiteto pirmininke, unijos vadovės statusą, kartu atsižvelgė į sprendimų priėmimo paskolos komitete kolegialią tvarką bei procedūras ir padarė išvadą, kad spręsti dėl jos atsakomybės kaip valdymo organo (vadovo) nėra teisinio pagrindo. Taip pat ir kitiems paskolų komiteto nariams – atsakovams E. B. ir D. A. negali būti taikoma civilinė atsakomybė kaip unijos valdymo organo nariams. Kita vertus, paskolų komiteto atliekamų funkcijų analizė, jo, kaip privalomo kredito unijoje organo, paskirtis, leido teismui pripažinti, kad paskolų komiteto sprendimai betarpiškai yra susiję su paskolos išdavimu, jie yra reikšmingi ne mažiau, nei pačios valdybos, juolab kad paskolų komiteto pritarimas yra būtina paskolos išdavimo sąlyga.

349.

35Teismas pažymėjo, kad kredito unijos tarnybų, komisijų ir komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato kredito unijos įstatai ir kiti kredito unijos organų priimti dokumentai (KUĮ 32 str. 5 d.). Kredito unijos tarnybų, komisijų ir komitetų sudarymo ir veiklos tvarkos bei kompetencijos reikalavimus gali nustatyti ir priežiūros institucijos teisės aktai. KUĮ 33 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad komiteto darbo tvarka nustatoma Paskolų komiteto darbo reglamente, kuriame paskolų komiteto nariams yra numatyta atsakomybė ir aiškiai įtvirtinta, kad paskolų komiteto pirmininkas ir nariai atlygina solidariai unijai nuostolius, padarytus dėl paskolų komiteto nutarimų, priimtų pažeidžiant teisės aktų nuostatas, unijos įstatus bei paskolų komiteto darbo reglamentą, kurie išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (reglamento 7.1 p.). Todėl dėl šių atsakovų, paskolų komiteto narių, civilinės atsakomybės teismas sprendė atsižvelgdamas į minėtas nuostatas ir į bendrąsias CK normas, reglamentuojančias civilinės atsakomybės instituto taikymą.

3610.

37Pasisakydamas dėl atsakovų T. Z., A. L. (dabar Z.) ir G. R., unijos valdybos narių, civilinės atsakomybės pagrindo, teismas nurodė, kad šie asmenys laikomi unijos valdymo organu ir vadovais, o jų tiesioginė atsakomybė įtvirtinama, be kita ko, ir KUĮ 28 straipsnio 5 dalyje. Kredito unijos valdybos narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šią pareigą ar kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, atsako pagal įstatymus, kredito unijos įstatus, su kredito unija sudarytas sutartis. Unijos įstatų 5.47 ir 5.81 punktuose įtvirtinta, jog unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas, administracijos vadovas privalo atlyginti unijai nuostolius, padarytus dėl unijos valdybos arba administracijos vadovo sprendimų, priimtų pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šiuos įstatus. Taip pat teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad šių atsakovų veiksmų teisėtumas įvertintinas ir pagal CK 2.87 str. 1,2,7 dalyse nustatytus reikalavimus.

3811.

39Kadangi ginčo sprendimų dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo priėmimo metu atsakovai buvo ir unijos nariai (buvo paskirti paskolų komiteto ir valdybos nariais), todėl jiems galimas civilinės atsakomybės taikymas ir kaip unijos nariams KUĮ 20 straipsnio bei CK 6.246 straipsnio pagrindu, atsižvelgiant į KUĮ 14 straipsnyje nustatytos kredito unijų narių teises bei pareigas, be kita ko, pareigą laikytis unijos įstatų, nepažeisti įstatymų, unijos interesų. Teismas pažymėjo, kad vienas iš pagrindinių unijos interesų yra pelno siekimas, kuris naudojamas visų unijos narių poreikiams tenkinti, taip pat unijos finansinis stabilumas. Unijos nariui pasirinkus dalyvavimo unijos veikloje formą ir tampant vieno iš unijos organo nariu, jiems atsiranda atsakomybė už norminiais ir lokaliniais teisės aktais tokiems asmenims nustatytų papildomų reikalavimų ir pareigų pažeidimą. Unijos įstatų 4.24 punkte įtvirtinta, kad unijos narys už žalą, padarytą unijai, atsako CK nustatyta tvarka.

4012.

41Teismas pripažino, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir joje esantys įrodymai teikia pagrindą išvadai, kad atsakovai, kaip unijos nariai, paskolų komiteto ir valdybos nariai, darbuotojai (T. Z. ir K. R. ), vykdydami kiekvieno jų kompetencijai priskirtas funkcijas ginčo paskolos išdavimo procese, nevertino paskolos suteikimui reikšmingų aplinkybių, susijusių su UAB „Vakarų popierius“ finansine būkle ir jos galimybėmis grąžinti paskolą, už paskolos lėšas perkamo ir unijai įkeičiamo turto vertės bei nurodyto paskolos grąžinimo šaltinio pagrįstumo, nevertino paraiškos paskolai ir kitų su ja pateiktų dokumentų turinio ir jų tikrumo aspektais, nesilaikė nustatytų reikalavimų ir vertindami laiduotojo patikimumą. Teismo šioje byloje nustatytos aplinkybės liudija, kad atsakovams turėjo kilti pagrįstos abejonės tiek dėl UAB „Vakarų popierius“ pateiktų dokumentų tikrumo, tiek dėl jos veikslo perspektyvų ir finansinės būklės patikimumo, tačiau skolininkės UAB „Vakarų popierius“ pateikti duomenys nebuvo tikrinti nei viešai prieinamuose registruose, nei kitose valstybinėse institucijose, neatliktas jos pačios skolininkės finansinės būklės vertinimas, atsižvelgiant į paskolų komiteto darbo reglamento, finansinės skolininko (laiduotojo / garanto) būklės vertinimo tvarkos, valdybos darbo reglamento atitinkamas nuostatas, taip pat į Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo (toliau – FĮĮ) 31 straipsnio 3 dalį, valdybos ir paskolų komiteto 2011-05-04 patvirtintos Verslo paskolų ir investicinių projektų vertinimo tvarkos, Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarkos atitinkamas nuostatas.

4213.

43Teismas konstatavo, kad netinkamu jiems pavestų funkcijų vykdymu atsakovai pažeidė atsakingo skolinimo principą, o vien formaliai vertindami pateiktus dokumentus ir tinkamai neįsitikinę klientės UAB „Vakarų popierius“ finansiniu pajėgumu, gebėjimu įvykdyti sutartines prievoles ir grąžinti kreditą, pažeidė pareigą elgtis apdairiai, rūpestingai. Atsakovai tinkamai neįvertino įkeičiamo turto vertės ir kokybės, veikė aiškiai aplaidžiai ir nelojaliai ir dėl to nepagrįstai priėmė sprendimą dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo (KUĮ 28 str. 5 d., CK 2.87 str. 1-2 d.). Byloje nustatytos UAB „Vakarų popierius“ paraiškos, pateiktų dokumentų vertinimo bei jai paskolos suteikimo faktinės aplinkybės, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2012-12-14 tikslinio inspektavimo ataskaita Nr. 09-17RN, kurioje įvertintos ir šios paskolos suteikimo aplinkybės, galiojęs teisinis reglamentavimas ir ieškovės lokalinių aktų nuostatos, kurias teismas išsamiai aptarė sprendime, sudarė pagrindą pirmosios instancijos konstatuoti atsakovų veiksmų (neveikimo) neteisėtumą.

4414.

45Teismas pripažino nepagrįstais, teisiškai nereikšmingais ir atmetė atsakovų atsikirtimų į ieškinį argumentus tiek dėl paskolų komiteto ir valdybos narių esą tinkamai vykdytų įstatymais bei lokaliniais aktais jiems pavestų funkcijų, tiek dėl paskolų teikimo, grąžinimo ir administravimo taisyklių nepažeidimo, svarstant dėl ginčo paskolos suteikimo, tiek dėl neva atsakovų patirties, kompetencijos ir kvalifikacijos stokos, tiek dėl verslo sprendimų priėmimo rizikos, tiek dėl pagrindo nesivadovauti pateikta skolininko turto vertinimo ataskaita nebuvimo. Teismas nesutiko ir su atsakovės E. B. teiginiais, kad ji ginčo dokumentų nepasirašė, nes laikotarpiu nuo 2011-05-06 iki 2014-04-20 buvo motinystės atostogose ir posėdyje nedalyvavo, nurodęs, kad tokius teiginius paneigia Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-09-12 specialisto išvada Nr. 11-996(16).11-1606(16).

4615.

47Teismo vertinimu, atsakovai T. Z., kuris paskolos UAB „Vakarų popierius“ išdavimo metu ėjo ekonomikos skyriaus vadovo pareigas, ir K. R., ėjusi klientų aptarnavimo vyriausios specialistės pareigas, būdami atsakingi už teisės aktų nustatytų dokumentų surinkimą, juose nurodytų duomenų teisingumo įvertinimą, finansinės būklės vertinimą, kredito unijos nustatytų paskolos formų užpildymą bei surinktų dokumentų perdavimą kitiems kompetentingiems kredito unijos organams, kurie įgyvendino tolimesnius paskolos išdavimo veiksmus, nesurinko visų teisės aktų reikalaujamų dokumentų, neišanalizavę jų turinio, netinkamai įvertino skolininko (laiduotojo) finansinę būklę, tuo jie neįvykdė savo tiesioginių darbo funkcijų bei atliko neteisėtus veiksmus. Kadangi savo, kaip darbuotojų, pareigas jie vykdė itin aplaidžiai, akivaizdžiai sąmoningai ignoruodami jiems keliamus reikalavimus, teismas konstatavo tyčią ir, nustatęs šių atsakovų neteisėtų veiksmų priežastinį ryšį su ieškovei padaryta žala, pripažino nustatytomis taip pat ir DK 246 straipsnyje įtvirtintas sąlygas darbuotojo materialinei atsakomybei kilti.

4816.

49Dėl atsakovų civilinės atsakomybės pagrindo teismas nurodė, kad kredito unijos bei paskolų komiteto narių K. R., D. A., E. B. atsakomybė dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ išdavimo kyla pagal KUĮ 20 straipsnį, įstatų 4.12.4 ir 5.68 punktus, paskolų komiteto darbo reglamento 1.2, 3.1.1, 4.2, 7.1 punktus, Finansinės skolininko (laiduotojo / garanto) būklės vertinimo tvarkos 1, 2, 2.4, 3.3, 3.4, 4.1 ir 5 punktus, Verslo paskolų ir investicinių projektų vertinimo tvarkos 2 ir 7 skyrius, 3.1-3.2, 4, 6.1-6.3, 6.5, 6.10 punktus; atsakovės K. R. ir pagal DK 255 straipsnį; valdybos narių T. Z., A. L. (dabar Z.), G. R. pagal KUĮ 20 straipsnį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 straipsnį, Valdybos darbo reglamento 1.12.1 ir 5.5 punktus, įstatų 4.12.4, 5.47, 5.5, 5.81 punktus, CK 2.87 str. 1-2 ir 7 dalis, Finansinės skolininko (laiduotojo / garanto) būklės vertinimo tvarkos 1-2, 2.4, 3.3, 3.4, 4.1 ir 5 punktus, Verslo paskolų ir investicinių projektų vertinimo tvarkos 2 ir 7 skyrius, 3.1, 4, 6.1-6.3, 6.5, 6.10 ir 8.2 punktus; atsakovo T. Z. ir pagal DK 255 straipsnį.

5017.

51Teismas pripažino įrodytu ir ieškovei padarytos žalos faktą bei dydį. Nustatė, kad „Vakarų popierius“ paskolos sutartimi suteikta 1 000 000 Lt (289 620,01 Eur) dydžio paskola; paskolos sutarties vykdymo metu skolininkė grąžino 1 700 Lt; priverstinai išieškant įsiskolinimą, įkeistas nekilnojamas turtas buvo parduotas, ieškovei pervesta 14 402,44 Eur. Tokiu būdu negrąžinto ieškovei kredito dalis yra 273 479,86 Eur. Antstolių surašytas aktas dėl išieškojimo iš skolininkės UAB „Vakarų popierius“ negalimumo ir pažyma apie laiduotojo turtinę būklę patvirtina, kad ieškovė neturi jokių galimybių skolą susigrąžinti iš tiesioginių skolininkų –UAB „Vakarų popierius“ ir laiduotojo T. R.. Ši negrąžintą kredito dalis (273 479,86 Eur) ir yra ieškovės patirta žala.

5218.

53Teismas, vadovaudamasis KUĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, taip pat atitinkamais Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pateiktais išaiškinimais, nurodė, kad kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį. Taigi, nors kredito unijos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikantis KUĮ 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (KUĮ 14 str. 1 d. 10 p.), tačiau ši turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (KUĮ 15 str., 18 str.), o ne su sutartiniais paskolos teisiniais santykiais. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Vakarų popierius“ pasitraukė iš unijos narių, todėl nėra pagrindo išskaityti skolininko pajinį įnašą iš ieškovės reikalaujamo priteisti žalos atlyginimo.

5419.

55Teismas sprendė, kad, jeigu visi atsakovai būtų tinkamai atlikę jiems teisės aktų nustatytas pareigas, paskola nebūtų išduota ir žala ieškovei nebūtų kilusi. Visapusiškai įvertinti UAB „Vakarų popierius“ mokumą, pajamas, turtą bei kitus galinčius nulemti paskolos grąžinimą veiksnius pareigą turėjo tiek paskolų komiteto, tiek valdybos nariai, kurie, vertindami skolininko finansinę būklę bei paskolos grąžinimo šaltinius, paskolų išdavimo procese veikė savarankiškai. Nors paskolų komiteto ir valdybos funkcijos nėra tapačios, tačiau šiuo atveju ieškovės patirtą žalą nulėmė savo esme analogiškos pareigos – patikrinti ir įvertinti unijos nario paskolos paraiškos pagrįstumą – pažeidimas. Teismas, atsižvelgdamas į padarytas išvadas, į CK 6.279 straipsnio 1 dalies, įstatų 5.81 punkto ir paskolų komiteto reglamento 7.1. punkto nuostatas, sutiko su ieškovės reikalavimu taikyti atsakovams solidariąją atsakomybę (CK 6.6 str. 3 d.).

5620.

57Ieškovė ieškinyje suformulavo savarankišką ieškinio reikalavimą atsakovės UAB ,,Rezultatas“ 2012-04-17 parengtą nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą pripažinti negaliojančia, tačiau, teismo vertinimu, tai nėra savarankiškas reikalavimas materialios teisės prasme. Turto vertinimo ataskaita yra konstatuojamojo pobūdžio aktas, nesukelianti konkrečių teisinių pasekmių, todėl ji negali būti šios bylos materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku ir ginčijama CPK nustatyta tvarka, ji laikytina viena iš įrodinėjimo priemonių, galinčia patvirtinti ar paneigti turinčias reikšmės šiai bylai aplinkybes (CPK 177 str. 2 d., 185 str.).

5821.

59Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad atsakovės UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaita parengta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kas turėjo įtakos ginčo turto vertinimo ataskaitoje turto vertės nustatymui, todėl yra pagrindas pripažinti ir šios atsakovės veiksmus neteisėtais. Tačiau priežastinis ryšys tarp neteisėtos ataskaitos parengimo ir kredito unijai atsiradusios žalos yra pernelyg nutolęs, todėl šiai atsakovei pareikšto reikalavimo priteisti žalą teismas netenkino. Teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad kreditų išdavimas ieškovei buvo ūkinė komercinė veikla, šioje srityje ieškovė veikė kaip savo srities profesionalė, todėl vykdomos veiklos ypatumai suponavo ypatingai didelę jos pačios atidumo ir rūpestingumo pareigą. UAB „Rezultatas“ turto vertinimo sutartis buvo sudaryta betarpiškai su UAB „Vakarų popierius“, todėl sprendimą išduoti paskolą priimantys asmenys neturėjo pagrindo besąlygiškai pasitikėti pateikta turto vertinimo ataskaita, privalėjo patikrinti įkeičiamo turto vertę, palyginti ją su VĮ Registrų centro informacija bei, kilus neaiškumams, pareikalauti patikslinti turto vertinimą arba atsisakyti ataskaitą priimti.

60III.

61Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

6222.

63Atsakovas D. A. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovo D. A. atžvilgiu atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

6422.1.

65Teismas neatsižvelgė, kad būtent valdybos kompetencijai priskirtini su paskolos išdavimu susiję sprendimai, o paskolų komiteto siūlymas pritarti ar ne paskolos išdavimui laikytinas tik patariamuoju ir nėra galutinis bei teisiškai įpareigojantis išduoti paskolą. Pareigą visapusiškai įvertinti skolininko mokumą, pajamas, turtą bei kitus turinčius įtakos paskolos grąžinimui veiksnius turėjo pareigą nustatyti ne tik paskolų komitetas, bet ir valdyba.

6622.2.

67Valdyba, priimdama jos kompetencijai priskirtinus sprendimus, veikia savarankiškai ir nėra saistoma jai pateiktų paskolų komiteto pasiūlymų, taigi neturėdama pakankamos informacijos sprendimui priimti galėjo pareikalauti, kad būtų atlikta išsamesnė analizė.

6822.3.

69Teismo išvada dėl atsakovo nevykdytų ar netinkamai vykdytų pareigų yra grindžiama tik subjektyviais teiginiais, kadangi atsakovas, kaip paskolų komiteto narys, savo pareigas, numatytas paskolų komiteto darbo reglamente (4.2.2. p.) atliko – išnagrinėjo kredito unijos nario prašymą dėl paskolos ir savarankiškai įvertino paskolos paraiškos dokumentus bei objektyviai priėmė sprendimą.

7023.

71Atsakovė K. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės ieškinį atsakovės K. R. atžvilgiu atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

7223.1.

73Teismas netinkamai vertino valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatytus įpareigojimus išduodant paskolą UAB „Vakarų popierius“, neatribojo valdybos ir paskolų komiteto narių atsakomybės. Todėl nepagrįstai taikė visišką civilinę atsakomybę už neatsargiais veiksmais padarytą žalą, o jai, kaip kredito unijos darbuotojai, nenustačius tyčios, papildomai taikė ir visiškos materialinės atsakomybės institutą, reglamentuojamą DK. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovės veiksmuose nebuvo tyčios, nes atsakovė, kaip vėliau paaiškėjo, neteisingą sprendimą priėmė dėl objektyvaus jos suklaidinimo, pateikiant teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą, parengtą ir pasirašytą savo srities specialisto, todėl atsakovė neturėjo pagrindo jos laikyti nepatikima

7423.2.

75Paskolų komiteto siūlymas nenulėmė žalos ieškovei atsiradimo, kadangi valdybos nariai turėjo pareigą savarankiškai (pakartotinai) įvertinti paskolos išdavimo perspektyvas ir teisę nepritarti šiam siūlymui. Ieškovės valdyba nebuvo saistoma paskolų komiteto siūlymui suteikti paskolą.

7623.3.

77Atsakovė priėmė komercinės rizikos ribų ir jos pareiginių nuostatų neperžengiantį neprivalomą siūlymą valdybai išduoti paskolą UAB „Vakarų popierius“, kuris buvo rizikingas, bet ieškovė iš šio sprendimo būtų gavusi apčiuopiamą naudą – 9 proc. dydžio metines palūkanas.

7823.4.

79Atlikdama darbo funkcijas atsakovė neprivalėjo vertinti paties skolininko finansinės būklės, o tik įvertinti laiduotojo T. R., ėjusio UAB „Vakarų popierius“ direktoriaus pareigas, finansinę būklę. Be to, ne laiduotojo, o paskolos gavėjo nemokumas sąlygojo žalą ieškovei.

8023.5.

81Teismas neatsižvelgė, kad atsakovė pas ieškovę dirbo visuomeniniais pagrindais, būdama ieškovės paskolų komiteto pirmininke negaudavo jokio papildomo darbo užmokesčio, neturėjo jokios turtinės naudos iš paskolos suteikimo, nebuvo susijusi su UAB „Vakarų popierius“ ar šios bendrovės valdymo organais ir nėra bendravusi su jais asmeniškai.

8223.6.

83Teismas nesiaiškino, ar paskolos suma iš tiesų buvo perduota UAB „Vakarų popierius“, nevertino faktinių aplinkybių, susijusių su ikiteisminių tyrimų inicijavimu kitiems atsakovams.

8423.7.

85Teismas nepagrįstai atleido UAB „Rezultatas“ nuo civilinės atsakomybės taikymo, kartu nukrypdamas nuo teismų praktikos. Jeigu UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje būtų įvertinęs žemės sklypą realia rinkos verte, UAB „Vakarų popierius“ suteiktos paskolos dydis būtų ženkliai mažesnis.

8624.

87Atsakovai T. Z. ir A. Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės ieškinį atsakovų atžvilgiu atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

8824.1.

89Atsakovai nagrinėjamu atveju priėmė būtent komercinės rizikos ribų neperžengiantį verslo sprendimą išduoti UAB „Vakarų popierius“ paskolą, kuris buvo rizikingas, bet ieškovė iš šio sprendimo būtų gavusi apčiuopiamą naudą – 9 proc. dydžio metines palūkanas. Atsakovų veiksmuose nebuvo akivaizdaus ieškovės vadovams prilygintų asmenų ūkinės komercinės rizikos peržengimo, nes atsakovai neteisingą verslo sprendimą priėmė dėl objektyvaus suklydimo (turto vertinimo ataskaitos). Be to, atsakovų priimtas verslo sprendimas nebuvo akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas ir nuostolingas ieškovei, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vakarų popierius“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka bei laidavimu ir suteiktos paskolos sumos bei įkeisto žemės sklypo vertės santykį.

9024.2.

91Teismas neatsižvelgė, kad pagal UAB „Vakarų popierius“ finansinės atskaitomybės dokumentus paskolos suteikimo metu skolininkės finansinė padėtis buvo gera, be to, sprendimas suteikti paskolą buvo priimtas tikslu finansuoti žemės sklypo įsigijimo ir skolininkės verslo plėtrą, o paskolos gavėja buvo nurodžiusi alternatyvius verslo planus žemės sklypo atžvilgiu.

9224.3.

93Atsakovų atžvilgiu turėjo būti taikomos nuostatos, reglamentuojančios valdybos komiteto narių atleidimą nuo atsakomybės tais atvejais, kai jie veikė neviršydami normalios ūkinės rizikos laipsnio ir priimdami sprendimą suteikti paskolą rėmėsi skolininkės pateiktais ir paskolų komiteto išanalizuotais dokumentais bei kita informacija, kuria paskolos išdavimo metu nebuvo pagrindo abejoti ar iš naujo tikrinti.

9424.4.

95Teismas, konstatuodamas, kad neteisėtai blogos finansinės būklės skolininkei UAB „Vakarų popierius“ buvo išduota didelė paskola ir tokiais veiksmais sukelta žala ieškovei, nenagrinėjo ieškovės sprendimų priėmimo procedūrų, t. y. neišskyrė kiekvieno valdymo organo pareigų. Šiuo atveju valdyba neprivalėjo pakartotinai atlikinėti paskolų komiteto ir kitų ieškovės įgaliotų asmenų jau atlikto techninio darbo, juolab kad paskolos gavėjo mokumo vertinimas buvo automatizuotas ir apskaičiuojamas kompiuterinės programos pagalba.

9624.5.

97Teismas, konstatuodamas valdybos narių neteisėtus veiksmus ir fiduciarinių pareigų pažeidimo faktą, neanalizavo atsakovų veiksmų ir jų nevertino retrospektyviai, todėl nepagrįstai sprendė, kad paskolų komiteto ir valdybos nariai turi atsakyti solidariai (vienoda apimtimi).

9824.6.

99Teismas nepagrįstai atleido atsakovę UAB „Rezultatas“ nuo civilinės atsakomybės taikymo, kartu nukrypdamas nuo teismų praktikos. Jeigu UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje būtų įvertinęs žemės sklypą realia rinkos verte, UAB „Vakarų popierius“ suteiktos paskolos dydis būtų ženkliai mažesnis.

10024.7.

101Teismas, spręsdamas dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų, nepagrįstai nenagrinėjo ir nevertino UAB „Vakarų popierius“ veiksmų, siekiant grąžinti gautą paskolą bei skolininkės valdymo organų ir dalyvių neteisėto veikimo tiek siekiant gauti paskolą, tiek nevykdant prievolių ieškovei.

10225.

103Atsakovė E. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 sprendimą ir ieškinį atsakovės E. B. atžvilgiu atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

10425.1.

105Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad E. B. negalėjo pasirašyti 2012-04-23 kredito unijos paskolų komiteto protokole, nes nuo 2011-05-06 iki 2014-04-20 buvo motinystės atostogose, kurių metu nei bendravo su ieškovės darbuotojais, nei buvo nuvykusi į darbą. Teismas nevertino aplinkybės, kad kredito paskolų komiteto protokolas, pasirašytas paskolų komiteto nario, negalinčio vykdyti savo pareigų, negali būti pripažintas teisėtu.

10625.2.

107Teismas nurodė, kokius kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, susijusius su gebėjimu analizuoti paskolos suteikimui reikalingus dokumentus, žinoti šalies ekonomikos ir paskolos rinkos situaciją, turi turėti paskolos komiteto nariai, tačiau netyrė, ar paskolų komiteto nariai atitiko tokius specialiuosius reikalavimus. Šiuo atveju atsakovė reikalingos patirties neturėjo, todėl jos paskyrimo komiteto nare yra abejotinas. Be to, atsakovė nebuvo supažindinta su teisės aktais ir / ar vidiniais ieškovės dokumentais, kuriuose nustatyti reikalavimai, vertinant pateiktus duomenis paskolai gauti ir priimant sprendimą, siūlyti / nesiūlyti išduoti paskolą. Todėl ieškovė, paskirdama nekompetentingus asmenis paskolų komiteto nariais, pati prisiėmė riziką dėl jų priimtų sprendimų pasekmių.

10825.3.

109Paskolų komiteto narių civilinei atsakomybei kilti nėra įstatyminio pagrindo. Būtent valdybos kompetencijai priskirtinas galutinio sprendimo, susijusio su paskolų išdavimu, priėmimas, o paskolų komiteto siūlymas pritarti ar ne paskolos išdavimui laikytinas tik patariamuoju sprendimu ir nėra teisiškai įpareigojantis išduoti paskolą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas paskolų komiteto narių neteisėtą veikimą siejo su sprendimu siūlyti suteikti UAB „Vakarų popierius“ prašomą paskolą.

11025.4.

111Žala galėjo ir nekilti, jeigu valdyba nebūtų priėmusi sprendimo suteikti paskolą ir paskolos gavėja ir / ar laiduotojas būtų grąžinę visą paskolą, todėl faktinis priežastinis ryšys yra pernelyg nutolęs.

11225.5.

113Teismas, peržengė ieškinio ribas, kadangi atsakovės atžvilgiu nebuvo reiškiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo pagal materialinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas (CPK 265 str. 2 d.).

11426.

115Atsakovė G. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 (klaidingai nurodoma data – 2017-12-22) sprendimo dalį dėl solidariosios atsakomybės G. R. atžvilgiu taikymo ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį šioje dalyje apeliantės atžvilgiu atmesti; arba panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-18 (klaidingai nurodoma data – 2017-12-22) sprendimo dalį dėl atsakovės UAB „Rezultatas“ atsakomybės netaikymo ir priimti naują sprendimą, kuriuo iš UAB „Rezultatas“ priteistas ieškovei nuostolių atlyginimas; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

11626.1.

117Ginčo paskolos suteikimo metu atsakovė buvo tik formali ieškovės valdybos narė, kadangi buvo vaiko priežiūros atostogose ir sprendimo dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo negalėjo priimti ir nepriėmė. Atsakovė, pakviesta valdybos pirmininko

118T. Z., atvyko ir pasirašė 2012-04-23 jau įvykusio valdybos posėdžio protokolą, kuriuo jau kitų valdybos narių sprendimu buvo pritarta paskolos suteikimui. Atsakovei pateikti UAB „Vakarų popierius“ dokumentai, su kuriais ji susipažino, neleido abejoti paskolos suteikimo pagrįstumu.

11926.2.

120Valdyba atlieka ne pakartotinį pareiškėjo pateiktų dokumentų paskolai gauti vertinimą, o pagal kredito unijos valdybai suteiktą kompetenciją vertina su paskolos suteikimu susijusią riziką (priima verslo sprendimą), remdamasi būtent paskolų komiteto išvada, grįsta jau patikrinta pareiškėjo pateikta informacija. Šiuo atveju atsakovė neturėjo pagrindo nepasitikinėti paskolų komiteto išvadomis. Sprendimą ji priėmė būtent paskolų komiteto išvadoje nurodytų duomenų pagrindu. Dėl šių priežasčių atsakovė galimai tyčia buvo suklaidinta ir todėl priėmė sprendimą, kuris tik vėliau paaiškėjo esąs grįstas tikrovės neatitinkančiais duomenimis. Todėl atsakovės veiksmuose nėra nei tyčios, nei nepateisinamo aplaidumo, taigi jos atžvilgiu civilinė atsakomybė taikyta nepagrįstai.

12126.3.

122Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl UAB „Vakarų popierius“, jos vadovo ir dalyvio veiksmų.

12326.4.

124Teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu. Turto vertinimo paskirtis buvo siejama su kreditavimo ir hipotekos teisiniais santykiais. UAB „Rezultatas“ veikė žinodama, kad vertinamas turtas bus įkeičiamas ieškovei kaip paskolos užtikrinimo priemonė. Dėl UAB „Rezultatas“ padarytų pažeidimų, atliekant turto vertinimą, ieškovė patyrė žalą.

12527.

126Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į apeliacinius skundus skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

12727.1.

128Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovai K. R., E. B. ir D. A. sprendimo dėl paskolos suteikimo UAB „Vakarų popierius“ priėmimo metu buvo kredito unijos nariais, be to, buvo paskirti paskolų komiteto nariais. Šios aplinkybės, įskaitant ir tai, kad atsakovai, būdami paskolų komiteto nariais, realizavo savo pareigą dalyvauti kredito unijos veikloje, iš esmės neginčijo ir atsakovai teisminio nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis KUĮ 20 straipsnio ir ieškovės įstatų 4.24, 4.12.4 punktuose numatytu reguliavimu, tiesiogiai įtvirtinančiu kredito unijos narių atsakomybę, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šiems atsakovams netinkamai atlikus teisės aktų nustatytas pareigas, civilinė atsakomybė gali kilti KUĮ 20 straipsnio ir CK 6.246 straipsnio pagrindu.

12927.2.

130Atsakovė E. B. nepagrįstai teigia, kad jos veikla paskolų komitete neva turėjo būti prilyginama darbo teisiniams santykiams. Kaip patvirtino visi atsakovai bylos nagrinėjimo metu, įskaitant ir pačią atsakovę E. B., jiems einant paskolų komiteto ir valdybos narių pareigas nebuvo sudarytos darbo sutartys bei jiems už šių pareigų vykdymą nebuvo mokamas joks atlygis. Taigi, ši atsakovų vykdoma veikla neturėjo pagrindinio darbo teisinių santykių bruožo – atlygintinumo. Maža to, paskolų komiteto nariai veikė savarankiškai, niekam nevadovaujant, o šios pareigos buvo einamos ne šalių susitarimo, o visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kas nenuginčijamai patvirtina, kad atsakovės veikla paskolų komitete negali būti prilyginama darbo teisiniams santykiams.

13127.3.

132Aplinkybę, kad atsakovai visapusiškai nepatikrino su paskolos išdavimu susijusių duomenų, nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą išduoti didelės vertės paskolą UAB „Vakarų popierius“, nenuginčijamai patvirtina ne tik byloje nustatytos faktinės aplinkybės, tačiau ir Lietuvos bankas savo 2012-12-14 tikslinio inspektavimo ataskaitoje Nr. 09-17RN.

13327.4.

134Apeliantai paskolų išdavimo procedūrų metu nepagrįstai suabsoliutino įkeisto nekilnojamojo turto vertę. Jiems patiems kilo pareiga įsitikinti skolininkės UAB „Vakarų popierius“ galimybėmis grąžinti paskolą, tačiau, kaip teisingai konstatavo teismas, to nepadarė ir tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus.

13527.5.

136Paskolų komiteto vaidmuo neapsiribojo vien informacijos surinkimu ir perdavimu valdybai sprendimo priėmimui, paskolų komitetas taip pat priėmė sprendimą siūlyti suteikti paskolą.

13728.

138Atsakovė G. R. atsiliepime į T. Z., A. Z., K. R., E. B. ir D. A. apeliacinius skundus prašo skundus tenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

13928.1.

140Sutinka su atsakovų argumentais dėl UAB „Rezultatas“ pateiktos turto vertinimo išvados ir priimto sprendimo suteikti UAB „Vakarų popierius“ sąsajumo bei įtakos. Būtent turto vertinimas turėjo didelę reikšmę dėl sprendimo suteikti paskolą priėmimo.

14128.2.

142Palaiko apeliacinių skundų argumentus, kad tiek paskolų komiteto nariai, tiek ir valdybos nariai neturėjo nei pareigos, nei pagrindo abejoti UAB „Vakarų popierius“ pateikta ir UAB „Rezultatas“ atlikta žemės sklypo vertinimo išvada.

14328.3.

144Pritaria atsakovų T. Z. ir A. Z. apeliaciniame skunde išsakytiems argumentams, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė verslo sprendimų taisyklės. Šiuo atveju jų veiksmuose, priimant sprendimą dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo, nėra nei tyčios, nei didelio neatsargumo, jų kaltės prezumpcija buvo paneigta, todėl nėra pagrindo jų atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę.

14528.4.

146Pritaria, kad teismas neišskyrė kiekvieno kredito unijos valdymo organo pareigų, todėl nepagrįstai padarė išvadą, kad valdyba, gavusi paskolų komiteto išvadą dėl UAB „Vakarų popierius“ pateikto prašymo paskolai gauti, ją privalėjo pakartotinai vertinti ir techniškai atlikti tą patį darbą, kuri buvo atliktas kito kredito unijos padalinio – paskolų komiteto.

14728.5.

148Nesutinka su E. B., D. A., K. R. apeliacinių skundų argumentais dėl paskolų komiteto vaidmens kredito unijos paskolų išdavimo procese, kadangi būtent paskolų komitetui pavesta surinkti kuo daugiau informacijos apie skolininką, įvertinti jo finansinę būklę, mokumą, turtą, siūlomas užtikrinimo priemones ir kitus veiksnius. Visų šių duomenų analizė – pagrindas valdybai priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl paskolos suteikimo.

14929.

150Atsakovė UAB „Rezultatas“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo T. Z., A. Z., K. R., E. B., D. A. ir G. R. skundus atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

15129.1.

152Ieškovė neskundė sprendimo dalių, kuriomis teismas reikalavimus UAB „Rezultatas“ atžvilgiu atmetė ir nutraukė bylą dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia turto vertinimo ataskaitą, todėl šiose dalyse skundžiamas sprendimas yra įsiteisėjęs.

15329.2.

154Jeigu atsakovai paskolos gavėjo UAB „Vakarų popierius“ padėtį ir mokumą būtų vertinę ne formaliai, ieškovė būtų nustačiusi, kad UAB „Vakarų popierius“ yra nemoki ir nepajėgi grąžinti paskolos, o paskolos užtikrinimo priemonių klausimas (tarp jų ir įkeičiamo turto vertės) net nebūtų svarstomas. Būtent ieškovės paskolų komiteto ir valdybos priimti sprendimai sukėlė teisines pasekmes ieškovei.

15529.3.

156Jokie teisės aktai neįpareigojo ieškovės (įskaitant ir paskolų komitetą bei valdybą) vadovautis UAB „Rezultatas“ parengta turto vertinimo ataskaita. Be to, ieškovės ir UAB „Rezultatas“ nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, kurie numatytų tam tikras šalių pareigas ar atsakomybę.

15729.4.

158Aplinkybė, kad kredito gavėjas savo įsipareigojimų tinkamą vykdymą turėjo galimybę užtikrinti ginčo žemės sklypo hipoteka, nėra vienintelė, dėl kurios ieškovė priėmė sprendimą suteikti kreditą.

15930.

160Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo juos atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

16130.1.

162Vertintojas atskaitą parengė UAB „Vakarų popierius“ užsakymu. UAB „Rezultatas“ nedarė jokios įtakos ieškovės priimamiems sprendimams, neturėjo įtakos ieškovės darbuotojų sprendimams nesilaikyti įstatymų ir vidaus tvarkų reikalavimų, netikrinti paskolos gavėjo finansinės būklės, pateikiamų dokumentų ir duomenų tikrumo, taip pat neturėjo įtakos ir esminiam ieškovės sprendimui suteikti paskolą. Sprendimą suteikti / nesuteikti paskolą lemia ne įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimas, bet eilė kitų faktorių, kurių ginčo atveju nebuvo paisoma.

16330.2.

164Atsakovė G. R. prašo skundžiamo sprendimo dalį, kurioje ieškinys UAB „Rezultatas“ atžvilgiu buvo atmestas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį UAB „Rezultatas“ atžvilgiu tenkinti. Tačiau tokie atsakovės veiksmai teisiniu požiūriu yra nesuderinami su CPK normomis. Pati ieškovė neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo, taigi sutiko, kad ieškinys UAB „Rezultatas“ atžvilgiu yra pareikštas nepagrįstai, todėl sprendimas šioje dalyje yra įsiteisėjęs.

16530.3.

166UAB „Rezultatas“ atsakomybės dėl tinkamo vertės nustatymo (sutartinių įsipareigojimų vykdymo) pažeidimo, jei toks buvo, gali reikalauti tik užsakovas, t. y. UAB „Vakarų popierius“, o ne ieškovė ar atsakovai.

167Teisėjų kolegija

konstatuoja:

168IV.

169Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų

17031.

171Lietuvos apeliacinis teismo teisėjų kolegija 2019-02-20 nutartimi ieškovei BKU „Švyturio taupomoji kasa“ buvo nustatytas įpareigojimas pateikti rašytinius įrodymus apie ieškovei KU „Švyturio taupomoji kasa“ skolininkės UAB „Vakarų popierius“ sumokėtus pajinius įnašus (suformuotą pajų). BKU „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratorė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019-04-08 pateikė 2012-04-17 grynųjų pinigų įmokėjimo, t. y. 200 Lt pajinio įnašo įmokėjimo į pajinę sąskaitą Nr. 10-0030952 išrašą; 2012-04-30 grynųjų pinigų įmokėjimo kvitą, iš kurio matyti, kad UAB „Vakarų popierius“ ieškovei grynaisiais pinigais sumokėjo 150 000 Lt sumą (pajinį įnašą), iš kurių 5 000 Lt suma pervesta į UAB „Vakarų popierius“ sąskaitą Nr. 20-0030964, kuri nurodoma kaip UAB „Vakarų popierius“ einamąją sąskaitą; 2012-04-30 mokėjimo pavedimą tarp sąskaitų unijoje / valiutos keitimas kopiją, iš kurios matyti, kad UAB „Vakarų popierius“ iš einamosios sąskaitos Nr. 20-0030964 150 000 Lt pajinį įnašą pervedė į pajinę sąskaitą Nr. 10-0030952, bei UAB „Vakarų popierius“ pajinių sąskaitų Nr. 10-0030952 ir Nr. 20-0030964 išrašus už laikotarpį nuo 2012-04-17 iki 2019-04-03. Taip pat ieškovės bankroto administratorė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose paaiškino pateiktų naujų įrodymų turinį – piniginių lėšų UAB „Vakarų popierius“ pajinėse sąskaitose judėjimą.

17232.

173CPK 314 straipsnyje nustatytas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, taip pat atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2014).

17433.

175Šiuo konkrečiu atveju įvertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas, be kita ko, remdamasis ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, priimtomis panašiose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose (sprendimo 23.4 p.), kurios vėlesnėmis, jau po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo, kasacinio teismo nutartimis pajinių įnašų įkaitymo dalyje buvo pakeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-29 nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-266-611/2018 ir Nr. e3K-3-269-916/2018), netyrė aplinkybių dėl UAB „Vakarų popierius“ sumokėto pajinio įnašo, jo dydžio ir įskaitymo į prašomos priteisti žalos dydį, kadangi tokios pareigos nesuponavo skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusi teismų praktika. Todėl aptartų pirmiau duomenų išreikalavimas, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, turi reikšmės teisingam šalių ginčo išnagrinėjimui ir vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – žalos dydžio – įvertinimui.

17634.

177Nurodyti duomenys apie suformuotą pajų buvo išreikalauti iš ieškovės bankroto administratorės teisėjų kolegijos 2019-02-20 nutartimi, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, ši nutartis, kaip ir teisėjų kolegijos 2019-03-06 priimta nutartis dėl procesinio termino pratęsimo nurodytam pavedimui įvykdyti, buvo išsiųsta visiems proceso dalyviams, o teisėjų kolegijos 2019-04-16 nutartimi proceso dalyviams paskirtas terminas pareikšti savo nuomonę dėl naujai gautų apeliacinės instancijos teisme įrodymų bei dėl kai kurių šalių pareikštų procesinių prašymų, susijusių su taikos sutartimi.

17835.

179Taigi, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, neliko procesinių kliūčių tiek ieškovės bankroto administratorės pateiktus naujus įrodymus, tiek dėl jų teikiamus paaiškinimus priimtini ir vertintini nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

18036.

181Atsakovė UAB „Rezultatas“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2019-01-21 taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose teigiama, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-704-370/2018, kuri iš esmės analogiška (pagal tos pačios ieškovės ieškinį kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams bei atsakovei UAB „Rezultatas“) ieškinį UAB „Rezultatas“ atžvilgiu atmetė, nes priežastinis ryšys tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos yra pernelyg nutolęs. Todėl prašo nagrinėjant civilinę bylą atsižvelgti į minėtoje teismo nutartyje pateiktas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles.

18237.

183Pažymėtina, kad į panašiose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose suformuluotus išaiškinimus (teisminius precedentus) teismai turi pareiga atsižvelgti bet kuriuo atveju ir neesant šalių prašymo. Taigi ir į Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-704-370/2018 pateiktus išaiškinimus, jeigu būtų identifikuotas esminis abiejų bylų faktinių aplinkybių panašumas, būtų atsižvelgiama. Atsakovės UAB „Rezultatas“ rašytiniuose paaiškinimuose nėra įvardijamos jokios kitos aktualios nagrinėjamoje byloje kilusiam ginčui aplinkybės, todėl jų, kaip naujų įrodymų prijungimo klausimas pagal CPK 314 straipsnio nuostatas nesvarstytinas. Dėl ginčo paskolos suteikimo faktinių aplinkybių

18438.

185Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad paskolos gavėja UAB „Vakarų popierius“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2009-04-02. Nuo 2012-04-20 UAB „Vakarų popierius“ vienintelis akcininkas ir direktorius buvo T. R., šie duomenys Juridinių asmenų registre įregistruoti 2012-04-24. T. R. nuo 2011-12-01 UAB „Vakarų popierius“ dirbo projektų vadovu.

18639.

1872011-04-27 buvo įsteigta UAB „Saps Luck“, kuri 2012-04-03 iš fizinių asmenų įsigijo 10,05 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), už 40 000 Lt.

18840.

189UAB „Vakarų popierius“ užsakė minėto žemės sklypo, priklausančio UAB „Saps Luck“, turto vertinimą, kurį turėjo atlikti UAB „Rezultatas“. Šios turto vertintojos 2012-04-17 nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitoje Nr. TV2012/04/12-01 nurodyta, kad vertinimo tikslas – rinkos vertės nustatymas užstatui, turtą įvertinus lyginamosios vertės (palyginamųjų analogų) metodu nustatyta 2 213 000 Lt rinkos vertė, likvidacinė vertė – 1 549 100 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal kartu prie šios ataskaitos pridėtą išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, žemės sklypo 2012-03-22 nustatyta vidutinė rinkos vertė buvo 82 200 Lt, vadinasi, šie vieši duomenys buvo prieinami ne tik vertintojai, bet ir kitiems atsakovams.

19041.

191UAB „Vakarų popierius“, atstovaujama direktoriaus A. P., 2012-04-19 su kredito unija „Sveikatos kreditas“ (pavadinimas vėliau pakeistas į KU „Švyturio taupomoji kasa“) sudarė indėlio iki pareikalavimo sutartį Nr. 20-0030980. Vienintelio akcininko 2012-04-23 sprendimu T. R. nusprendė įstoti į kredito uniją „Sveikatos kreditas“ ir gauti 1 000 000 Lt paskolą žemės sklypo pirkimui. Taip pat 2012-04-23 UAB „Vakarų popierius“ pateikė ieškovei paraišką paskolai gauti. Nurodyta, kad prašoma paskolos suma – 1 000 000 Lt, terminas 60 mėn. Tikslas – žemės sklypui įsigyti. Paraiškoje taip pat nurodyta, kad T. R. yra UAB „Vakarų popierius“ direktorius, dirba nuo 2012 m. Duomenyse apie akcininkus nurodytas T. R., jo akcijų dalis – 100 proc. Paskolos užtikrinimui siūlė įkeisti nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą. Duomenyse apie įkeičiamą turtą nurodytas žemės sklypo unikalus ir kadastro numeriai ir UAB „Rezultatas“ atlikto turto vertinimo duomenys (likvidacinė ir rinkos vertės). Paraiškoje taip pat nurodoma, kad bendrovė užsiima popieriaus supirkimu, perdirbimu; taip pat bendrovė pradėjo verstis statyba (bendrastatybiniais darbais) bei nekilnojamojo turto pirkimu – pardavimu.

19242.

193Ieškovei buvo pateiktas 2012-04-02 UAB „Vakarų popierius“ balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2011 metus, 2012-03-31 balansas už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-03-31, kuriuos pasirašė direktoriumi įvardijamas T. R., taip pat dvi 2012-04-02 pelno (nuostolių) ataskaitos už ataskaitinį 2012 m. laikotarpį (identiškos), iš kurių vieną pasirašė direktorius A. P., kitą direktorius T. R..

19443.

195Pateiktame bendrovės veiklos aprašyme (verslo plane) UAB „Vakarų popierius“ neužpildė faktinių pardavimų, pardavimų ir pelno prognozės, investicijų poreikio, paskolos padengimo galimybių, balanso prognozės, konkurentų, ir gamybinių priemonių dalių.

19644.

197UAB „Vakarų popierius“ paraišką peržiūrėjęs Ekonomikos skyriaus vadovas T. Z. tą pačią dieną, kaip ir buvo priimtas akcininko T. R. sprendimas įstoti į kredito uniją bei užpildyta paraiška paskolai gauti, t. y. 2012-04-23, priėmė sprendimą / siūlymą prašymui pritarti ir išduoti 1 000 000 Lt paskolą su 9 proc. dydžio metine palūkanų norma 60 mėn. laikotarpiui. Nurodyta, kad prie paraiškos pateikti visi reikalingi dokumentai, gaunamų pajamų pakanka mokėjimams dengti.

19845.

199Iš ieškovės paskolų komiteto protokolo Nr. PK – 188 matyti, kad vėlgi tą pačią – 2012-04-23 – dieną 14.30 val. įvyko paskolų komiteto posėdis, kuriame vienabalsiai nuspręsta siūlyti valdybai suteikti UAB „Vakarų popierius“ paskolą, o pagal prie prašymo pridėtus dokumentus vertinta, jog skolininko būklė yra gera. Paskolą nuspręsta išmokėti grynaisiais arba pavedimu. Protokole užfiksuota, kad posėdyje dalyvavo: K. R. (komiteto ir posėdžio pirmininkė), E. B. (komiteto narė ir posėdžio sekretorė) ir D. A. (komiteto narys). Šiame kontekste pažymėtina, kad į bylą pateiktoje specialisto išvadoje yra nustatytas paskolų komiteto protokole Nr. PK – 188 esančio E. B. parašo tikrumas (autentiškumas), kitaip tariant, kad ji, priešingai nei teigiama šios atsakovės apeliaciniame skunde, yra ši protokolą pasirašiusi.

20046.

201Iš ieškovės valdybos protokolo Nr. P–642.1 matyti, kad taip pat tą pačią dieną (2012-04-23) 17.30 val. įvyko ir valdybos posėdis, kuriame valdybos pirmininkas patvirtino, jog pagal pateiktus duomenis paskolą suteikti galima, siūlė balsuoti šiuo klausimu. Atsižvelgus į paskolų komiteto sprendimą, vienbalsiai buvo nuspręsta patenkinti UAB „Vakarų popierius“ prašymą, iš esmės tokiu pačiu turiniu, kaip ir paskolų komiteto protokole. Valdybos protokole užfiksuota, kad posėdyje dalyvavo: T. Z. (valdybos ir posėdžio pirmininkas), G. R. (valdybos narė ir posėdžio sekretorė) ir A. L. (dabar Z.) (valdybos narė).

20247.

203Ieškovė ir UAB „Vakarų popierius“ dar tą pačią dieną (2012-04-23) pasirašė ir paskolos sutartį Nr. 70146, kuria ieškovė suteikė UAB „Vakarų popierius“ 1 000 000 Lt tikslinę paskolą žemės sklypui įsigyti su 9 proc. metinėmis palūkanomis, laikotarpiui nuo 2012-04-23 iki 2017-04-23. Paskola turėjo būti išmokėta iš UAB „Vakarų popierius“ atidaryto indėlio iki pareikalavimo sąskaitos Nr. 20-0030980 pagal mokėjimo dokumentus per 5 kredito unijos darbo dienas arba grynaisiais pinigais nuo hipotekos įregistravimo arba sutarties pasirašymo (paskolos sutarties 2 p.).

20448.

205Taip pat 2012-04-23 T. R. pateikė laiduotojo paraišką, kurioje nurodyta, kad T. R. yra UAB „Vakarų popierius“ direktorius ir jos savininkas, dirba nuo 2012 m., darbo sutartis – neterminuota, mėnesinės pajamos – 2 284,50 Lt, išlaidos – 1 000 Lt. Laiduotojo finansinę būklę vertino T. Z., nurodydamas, kad paraiška patenkinta.

20649.

207Byloje pateikta 2012-04-23 laidavimo sutartis Nr. 70146, kurioje nurodoma, kad T. R. užtikrino paskolos sutarties Nr. 70146 įvykdymą, įsipareigodamas atsakyti 1 000 000 Lt suma, jeigu skolininkė UAB „Vakarų popierius“ neįvykdys arba įvykdys netinkamai savo įsipareigojimus, kylančius iš paskolos sutarties.

20850.

209UAB „Vakarų popierius“ 2012-04-25 notarine tvarka patvirtinta pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo žemės sklypą iš UAB „Saps Luck“ už 2 200 00 Lt. Sutartyje atliktas UAB „Saps Luck“ direktoriaus įrašas, kad gavo vieną milijoną du šimtus tūkstančių litų. Pirkimo – pardavimo sutarties 3.5-36 punktuose šalys susitarė, kad likusi mokėtina suma – 1 000 000 Lt – sumokama grynais pinigais į UAB „Saps Luck“ kasą per 30 kalendorinių dienų. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Vakarų popierius“ įsigytas žemės sklypas yra geomorfologiniame draustinyje.

21051.

211UAB „Vakarų popierius“ 2012-14-25 nuomos sutarties pagrindu išnuomojo žemės sklypą A. P., kuris laikotarpiu nuo 2012-04-18 iki 2012-04-24 (t.y. vos kelias dienas) buvo vienintelis UAB „Vakarų popierius“ akcininkas ir direktorius, be to, bylos duomenimis, taip pat ir UAB „Saps Luck“ darbuotojas (mūrininkas). Nuomos terminas – 5 metai, nuomos kaina – 10 000 Lt per mėnesį. Sandoris Nekilnojamojo turto registre neregistruotas.

21252.

2132012-04-30 buvo įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120120006640 dėl žemės sklypo įkeitimo ieškovei.

21453.

2152012-04-30 UAB „Vakarų popierius“ pateikė ieškovei prašymą dėl grynųjų pinigų išmokėjimo (1 000 000 Lt pagal paskolos sutartį).

21654.

217Ieškovės Ekonomikos skyriaus vadovas T. Z. 2012-04-30 patvirtino, kad paskola panaudota pagal paskirtį, tai patvirtina pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta 2012-04-25, bei 2012-04-30 dokumentas Nr. G03344. Byloje taip pat nustatyta, kad paskola nebuvo ieškovei grąžinta, iš įkaito padengta labai nežymi jos dalis, o likusios skolos išieškoti nei iš skolininkės, nei ši laiduotojo nėra objektyvių galimybių. Dėl kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto narių funkcijų ir (ne)atliktų veiksmų vertinimo

21855.

219Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų K. R. (paskolų komiteto pirmininkės ir kredito unijos Klientų aptarnavimo skyriaus vadovės), D. A. (paskolų komiteto nario), E. B. (paskolų komiteto narės), T. Z. (valdybos pirmininko ir kredito unijos Ekonomikos skyriaus vadovo), A. Z. (valdybos narės) ir G. R. (valdybos narės) 273 479,86 Eur žalos atlyginimą.

22056.

221Apeliaciniuose skunduose ieškovės valdybos nariai T. Z., A. Z. ir G. R. su sprendimu nesutinka ir nurodo, kad sprendimas išduoti paskolą skolininkei buvo verslo sprendimas, kuris nebuvo akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas. Šiuo atveju priimant sprendimą remtasi neteisinga UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaita, kuri buvo parengta UAB „Vakarų popierius“ užsakymu, siekiant suklaidinti ieškovę. Be to, pirmosios instancijos teismas kiekvieno valdymo organo pareigų neišskyrė. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantų skundų argumentais nesutinka.

22257.

223KUĮ 30 straipsnyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01) išvardyti kredito unijos vadovai, kuriems, be kita ko, priskirti ir valdybos nariai bei paskolų komiteto pirmininkas.

22458.

225Kredito unijos valdymo organų nariai turi laikytis CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintų fiduciarinių pareigų: juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, ir kt.

22659.

227KUĮ 28 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01) nustato, kad kiekvienas kredito unijos valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių tam, kad valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat vykdyti kitas įstatymų nustatytas pareigas. Kredito unijos valdybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako pagal įstatymus, kredito unijos įstatus, su kredito unija sudarytas sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-29 nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018 ir Nr. e3K-3-269-916/2018).

22860.

229Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis fiduciarines ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

23061.

231Kasacinio teismo išaiškinta, kad juridinio asmens organų narių pareiga veikti sąžiningai ir protingai reiškia pareigą veikti išimtinai vadovaujamos bendrovės interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013). Pažeisdamas juridinio asmens interesą jo valdymo organo narys pažeidžia bendrą visų juridinio asmens (kredito unijos) narių interesą, kuriam atstovauja juridinis asmuo (kredito unija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-969/2018). Lojalumo pareiga reiškia, kad juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64-248/2016).

23262.

233Kredito unijos valdyba pagal KUĮ (21, 28 str.; redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01) ir ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus (ieškovės įstatų 5.1, 5.4, 5.4.2, 5.7 p.) yra privalomas kredito unijos organas, priimantis sprendimus dėl paskolų suteikimo. Pagal KUĮ 2 straipsnio 4 dalį (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01) ir FĮĮ 4 straipsnio 1 dalį kredito unija yra kredito įstaiga, taigi finansų įstaiga. FĮĮ 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą įsigyti kapitalo arba pinigų rinkos priemonių, skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti, kad: 1) įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas įgytas finansų įstaigos reikalavimas; 2) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus; 3) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

23463.

235Teisėjų kolegija pažymi, kad nei KUĮ, nei FĮĮ nenustato FĮĮ 31 straipsnio 3 dalies išimčių taikymo KUĮ 47 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytu atveju, t. y. kai kredito unija skolina pinigus savo nariui, skolinimą užtikrinant bent viena CK numatyta prievolių užtikrinimo priemone, skolinant ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajinio įnašo dydžio sumą bei 10 proc. kredito unijoje sukauptų indėlių ir kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Kredito unija, teikdama paskolą savo nariui, nurodytu atveju taip pat privalo vertinti tokį narį pagal FĮĮ 31 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus reikalavimus.

23664.

237Nagrinėjamu atveju aktualūs ne tik aptarti teisės aktai, bet ir Lietuvos banko 2009-03-26 nutarimu patvirtinti Kredito unijų minimalūs paskolų vertinimo reikalavimai (toliau – Vertinimo reikalavimai), ieškovės paskolų komiteto ir valdybos 2011-02-28 patvirtinta Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarka bei ieškovės paskolų komiteto ir valdybos 2011-05-04 patvirtinta KU „Sveikatos kreditas“ finansinės skolininko (laiduotojo / garanto) būklės vertinimo tvarka (toliau – Vertinimo tvarka).

23865.

239Pagal ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus, ieškovė, prieš suteikdama skolininkui paskolą, turi atlikti visapusišką skolininko veiklos, patikimumo, finansinės būklės ir rizikos vertinimą; įsitikinti, kad paskolą grąžins skolininkas iš savo pajamų. Visapusiškas skolininko veiklos, patikimumo, finansinės būklės ir rizikos vertinimas, be kita ko, susideda iš: informacijos apie skolininką surinkimo; skolininko finansinės būklės, mokumo (įsipareigojimų, pajamų), turto, siūlomų užtikrinimo priemonių ir kitų veiksnių įvertinimo; pateiktų dokumentų duomenų tikrumo, teisingumo bei jų galiojimo paraiškos pateikimo datai patikrinimo.

24066.

241Apeliantė K. R. apeliaciniame skunde be argumentų, kad pirmosios instancijos teismas neatribojo valdybos ir paskolų komiteto narių atsakomybės, taip pat nurodo, kad teismas netinkamai vertino valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatytus įpareigojimus išduodant paskolą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

24267.

243Pažymėtina, kad paskolų komiteto atliekamų funkcijų reikšmė yra ne menkesnė, nei valdybos atliekamų funkcijų paskolos išdavimo procese, ir pirmosios instancijos teismas šį klausimą išspendė visiškai teisingai. KUĮ 30 straipsnyje išvardyti kredito unijos vadovai, kuriems, be kita ko, priskirtas paskolų komiteto pirmininkas. Paskolų komitetas yra privalomas kredito unijos organas, priimantis sprendimus dėl paskolų suteikimo (KUĮ 32 str. 3 d., redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01; įstatų 5.4.5, 5.66 p., jų redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01).

24468.

245KUĮ 33 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01), reglamentuojančioje paskolų komiteto funkcijas, įtvirtinta, kad paskolų komitetas nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų. Jis nustato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui. Paskolų komitetas taip pat svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia pasiūlymus valdybai ir (ar) administracijos vadovui. Negalima sudaryti paskolos sutarties su kredito unijos nariu, jei pagal kredito unijos nustatytas procedūras reikalingas paskolų komiteto sutikimas ir paskolos suteikimui nepritarė paskolų komitetas. Ieškovės įstatų 3.9 ir valdybos darbo reglamento 3.4 punkte įtvirtintas minėtas draudimas skolinti lėšas be paskolų komiteto pritarimo, išskyrus šiuose kredito unijose vidiniuose teisės aktuose numatytas išimtis.

24669.

247Kaip minėta, valdybos nariai, prieš suteikdami skolininkui paskolą, taip pat turi atlikti visapusišką skolininko veiklos, patikimumo, finansinės būklės ir rizikos vertinimą. Tačiau pareiga atlikti tokį visapusišką skolininko vertinimą visų pirma tenka paskolų komitetui (Paskolų komiteto darbo reglamento 3.1 p.). Paraiška gauti paskolą pirmiausia perduodama paskolų komitetui, kuris, be kita ko, įvertina skolininko turtinę padėtį ir atlieka finansinį vertinimą pagal kredito unijos patvirtintą Vertinimo tvarką, Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarką bei Verslo paskolų ir investicinių projektų vertinimo tvarką.

24870.

249Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarkos 5 punkte numatyta, kad privalo būti pateikiama įkeičiamo kilnojamojo / nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita, vadinasi, prieš suteikiant paskolą, kredito unijoje, be kita ko, įvertinama įkeičiamo turto vertė, t. y. turi būti įsitikinama, kad nustatyta vertė atitinka tikrąją rinkos vertę.

25071.

251Valdyba, gavusi paskolų komiteto medžiagą, turi pastarąją taip pat išanalizuoti ir įvertinti paskolos paraiškos dokumentus. Nustačiusi trūkumus ar neaiškumus bei esant abejonėms turimų duomenų patikimumu valdyba atitinkamą vertinimo kriterijų turi vertinti mažiausiu balu, taip pat gali atidėti valdybos posėdį, kuriame svarstomas paskolos suteikimo klausimas (Vertinimo tvarkos 3.3 p., Valdybos darbo reglamento 5.5 p.). Vadinasi, sprendimas suteikti paskolą priimamas tada, kai visapusiškai įvertinamas skolininko mokumas, pajamos, turtas bei kiti galintys nulemti paskolos grąžinimą veiksniai.

25272.

253Priešingai nei tvirtinama apeliaciniuose skunduose, kartu su paraiška gauti paskolą pateikta turto vertintojo ataskaita apie įkeičiamą turtą neįpareigoja nei paskolų komiteto, nei valdybos besąlygiškai ja vadovautis. Priešingai, pagal Paskolų komiteto darbo reglamento 3.1.1 punktą paskolų komitetas turėjo pareigą išanalizuoti, ar teisingai įvertintas paskolai užtikrinti įkeičiamas turtas, išnagrinėti jo realizavimo galimybes paskolos negrąžinimo atveju. Atitinkamai, ir valdybai teko bendroji pareiga patikrinti, visų pirma, ar paskolų komitetas tokią analizę yra atlikęs ir ar atliktos analizės išvados yra pagrįstos.

25473.

255Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis ir nustatytas šios konkrečios paskolos suteikimo faktines aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos teismo sprendime padarytai išvadai, kad ieškovės valdyba ir paskolų komiteto pirmininkė, prieš suteikiant UAB „Vakarų popierius“ paskolą, akivaizdžiai nesilaikė fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų ieškovės interesus. Paskolos komiteto nariai akivaizdžiai pažeidė bendrąją rūpestingumo pareigą veikti tiek atidžiai, kad nepadaryti kitam asmeniui (šiuo atveju kredito unijai, jos pajininkams) žalos (CK 6.236 str.). Nepagrįsti yra tokie atsakovų procesinių dokumentų ( apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos) argumentai, kad teismas peržengė ieškinio ribas, nes ieškovė neprašė tokiu būdu ginti jos teises. Priešingai, ieškovė nurodė faktines savo reikalavimo dėl žalos atlyginimo aplinkybes, įvardijo, kokius atsakovų veiksmus laiko neteisėtais ir pažeidusiais jos interesus, pasisakė ir dėl bendrosios pareigos veikti atidžiai ir rūpestingai pažeidimo. Teisinė nurodomų faktinių aplinkybių kvalifikacija yra teismo prerogatyva, o tokios pareigos vykdymas nereiškia, kad teismas peržengia ieškiniu apibrėžtas ginčo ribas.

25674.

257Nagrinėjamos bylos atveju visiškai akivaizdu, kad nei valdyba, bei paskolų komitetas jokių jiems deleguotų teisės aktais ir ieškovės lokaliniais aktais pareigų neatliko. Tokią išvadą suponuoja vien tai, kad visi veiksmai gauti paskolai buvo atlikti per itin trumpą laiką – vos vieną dieną. Skolininkės sprendimas kreiptis į uniją dėl paskolos ir visi su šios paskolos išdavimu susiję veiksmai buvo atlikti tą pačią dieną. Ieškovės paskolų komitetas dar tą pačią dieną apsvarstė UAB „Vakarų popierius“ tos pačios dienos paraišką dėl paskolos suteikimo, 17.30 val. vykusio valdybos posėdžio metu buvo nutarta suteikti UAB „Vakarų popierius“ 1 000 000 Lt paskolą, ir tą pačią dieną (pažymėtina, pasibaigus darbo laikui, nes valdybos sprendimas taip pat priimtas po darbo valandų) dar suspėta sudaryti ne tik paskolos, tačiau ir laidavimo sutartį, suderinti jų sąlygas. Teisėjų kolegijos vertinimu, atlikus bent minimalų duomenų, pateiktų ieškovei paskolai gauti, patikrinimą, objektyviai būtų pakakę informacijos suabejoti šių UAB „Vakarų popierius“ duomenų ne tik pakankamumu, tačiau ir jų teisingumu (tikrumu).

25875.

259Pagal unijai pateiktus duomenis, UAB „Vakarų popierius“ kredito istorija nebuvo žinoma, taigi, kaip ir kiekvieno naujo skolininko atveju, turėjo būti atliktas išsamus skolininko finansinės būklės įvertinimas. Tuo labiau kad ieškovė ne tik buvo sudariusi sutartis dėl duomenų iš visų valstybės registrų ir privačių įmonių (pvz., AB „Creditinfo Lietuva“) gavimo, tačiau ir pati UAB „Vakarų popierius“ bei T. R. 2012-04-23 paraiškoje nurodė sutinkantys, kad ieškovė tikrintų apie juos duomenis iš įvairių šaltinių (paraiškos priedai Nr. 1 ir Nr. 2). Nepaisant to, jokie vieši duomenys apie UAB „Vakarų popierius“ ir / ar T. R. paraiškos svarstymo metu nebuvo tikrinti.

26076.

261Dar daugiau, dalis apeliantų pripažįsta svarstyme nė nedalyvavę, tik pasirašę jiems pateiktus dokumentus. Tačiau ir toks elgesio modelis neatitinka protingo, teisingo ir sąžiningo elgesio reikalavimų, juo labiau asmeniui, kuris turi tam tikrus įgalinimus spręsti vienus ar kitus klausimus, susijusius su jam nepriklausančio turto / piniginių lėšų disponavimu, turi pareigą atsakyti, jeigu tuos klausimus sprendžia nederamai. Todėl ir toks veikimas (vien pasirašymas kitiems asmenims to prašant) negali būti laikomas teisėtu ir nesukėlusiu kitam asmeniui žalos elgesiu, jeigu tokių padarinių realiai atsiranda.

26277.

263Kaip nurodė bankroto administratorė, UAB „Vakarų popierius“ kredito byloje rasti šie dokumentai: 2012-04-24 UAB „Vakarų popierius“ elektroninis sertifikuotas išrašas, įstatai, 2012-04-23 vienintelio akcininko sprendimas įstoti į KU „Sveikatos kreditas“ ir imti paskolą, akcininko įgaliojimas direktoriui, 2012-04-20 akcininkų sąrašas, 2012-04-23 pažyma apie darbuotojų skaičių, 2011-12-31 balansas, 2011-12-31 pelno (nuostolių) ataskaita, 2011-12-31 pinigų srautų ataskaita, du 2012-03-31 balansai, dvi 2012-03-31 pelno (nuostolių) ataskaitos, 2012-03-31 pinigų srautų ataskaita, 2012-03-31 ilgalaikio materialaus turto sąrašas, UAB „Vakarų popierius“ užpildytas rekomenduojamas įmonės veiklos aprašymas, 2012-04-17 nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita Nr. TV2012/04/12-01, žemės sklypo 2012-04-25 pirkimo – pardavimo sutartis.

26478.

265Teisėjų kolegija jau pasisakė, kad vien iš tokių ieškovei pateiktų duomenų jau buvo galima pagrįstai suabejoti UAB „Vakarų popierius“ galimybėmis grąžinti paskolą, dar daugiau, ir jo paties, kaip verslo subjekto, patikimumu – rekomenduojamas bendrovės veiklos aprašymas (verslo planas) užpildytas paviršutiniškai, formaliai ir itin lakoniškai, iš viso nenurodant (neužpildant laukelių) investicijų poreikio, pelno – nuostolių prognozės, paskolos padengimo galimybių analizės, kurie laikytini itin svarbiais duomenimis vertinant skolininko būklę ir perspektyvas / galimybes grąžinti prašomo dydžio paskolą. Juridinių asmenų registro išrašas gautas tik po paskolos sutarties sudarymo (2012-04-24), nors pagal Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarkos 4.3.2.1 punktą turėjo būti patikrintas dar prieš paskolos suteikimą. Aplinkybė, kad duomenys apie UAB „Vakarų popierius“ nebuvo patikrinti registruose, pirma, užkirto galimybę ieškovei nustatyti, kad T. R. paraiškos pateikimo metu nebuvo viešuose registruose registruotas kaip UAB „Vakarų popierius“ vienintelis akcininkas ir direktorius. Antra, nors bendrovė nurodė turinti 3 darbuotojus, kaip paaiškėjo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2015-12-21 pažymos, UAB „Vakarų popierius“ paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu, t. y. 2012-04-23, dirbo tik 1 darbuotojas. Vėlgi, nei paskolų komitetui, nei valdybai nekilo klausimų, kaip 1 darbuotoją turinti įmonė gali sėkmingai verstis jos deklaruojama popieriaus supirkimo ir perdirbimo, o taip pat ir statybų, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo veikla, kai ieškovei nepateikta nei duomenų apie skolininkės pajėgumus vykdyti tokią veiklą savarankiškai, nei duomenų apie subrangovus. Dar daugiau, perkamo žemės sklypo paskirtis buvo žemės ūkio, o pats sklypas buvo geomorfologiniame draustinyje, kuriame bet ūkinė veikla ribojama, todėl perkamas už paskolą daiktas galimai nebuvo net tinkamas UAB „Vakarų popierius“ deklaruojamai veiklai vykdyti.

26679.

267Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pateikti ieškovei 2012-04-02 sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentai (2011-12-31 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita) pasirašyti direktoriaus T. R., nors jis UAB „Vakarų popierius“ direktoriumi tapo tik 2012-04-20. Be to, tie patys finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti ir su ankstesnio akcininko ir direktoriaus A. P. parašais. UAB „Vakarų popierius“ kredito istorija nebuvo žinoma, finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui buvo teikti 2011 m. už 2010 m., todėl bendrovės neišviešintais pateiktais duomenimis apie finansinius rodiklius taip pat nebuvo pagrindo besąlygiškai vadovautis.

26880.

269Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovei pateikti duomenys būtų patikrinti ir išanalizuoti taip, kaip to paskolos suteikimo atveju reikalavo teisės aktai ir pačios ieškovės vidiniai aktai, ne kartą cituoti šioje nutartyje, be jau anksčiau nurodytų aspektų būtų pastebėta ir daugiau skolininko patikimumu abejoti sudarančių pagrindų. Antai paraiška paskolai gauti pateikta pasikeitus UAB „Vakarų popierius“ valdymui, naujasis jos vadovas ir akcininkas – 21 metų, be reikšmingos vadovavimo patirties. Nepraėjus nė dviem savaitėms po to, kai UAB „Saps Luck“ įsigijo žemės sklypą, UAB „Vakarų popierius“ užsakė šio turto vertinimą (2012-04-12). Atsakovei UAB „Rezultatas“ 2012-04-12 atlikus turto vertinimą, 2012-04-19 UAB „Vakarų popierius“, atstovaujama vienintelio akcininko ir direktoriaus A. P., su ieškove sudarė indėlio iki pareikalavimo sutartį, vadinasi, tapo kredito unijos nare. Nepaisant to, A. R. 2012-04-23 vienintelio akcininko sprendimu nusprendė įstoti į KU „Sveikatos kreditas“ – pakartotinai

27081.

271Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek kiekvienas iš anksčiau nurodytų aspektų atskirai, tiek ir jų visuma sudarė pagrindą tiek paskolų komitetui, tiek ir valdybai atlikti itin išsamų tyrimą dėl skolininko finansinės būklės ir patikimumo, tačiau to nebuvo padaryta. Vien jau aptarta pirmiau aplinkybė, kad UAB „Vakarų popierius“ paraiškoje suteikti paskolą nurodyti duomenys įvertinti ir apsvarstyti paskolų komiteto ir valdybos posėdžiuose, taip pat priimtas sprendimas suteikti paskolą vieną ir tą pačią dieną, pagrįstai leidžia abejoti skolininkės finansinės būklės tyrimo apimtimi, darant labiau tikėtiną išvadą, kad toks tyrimas net ir nebuvo atliktas.

27282.

273Teisėjų kolegija, įvertinusi paraiškos svarstymo ir paskolos suteikimo procedūras bei trukmę, visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai dėl valdybos ir paskolų komiteto didelio neatsargumo, pernelyg didelės rizikos, kad suteikta paskola nebus grąžinta ieškovei ir taip ši patirs žalą, buvimo. Apeliacinių skundų argumentai šios teismo išvados nepaneigia. Kadangi dalis skundų argumentų sutampa su pirmosios instancijos teismui pateiktais ir šio teismo jau įvertintais bei itin detaliai sprendime aptartais argumentais, teisėjų kolegija, pritardama teismo motyvams, jų nebekartoja. Sutiktina ir su atsakovų, kurie kartu buvo unijos nariais, taip pat du jų buvo unijos darbuotojais, civilinės atsakomybės ir šiuo aspektu įvertinimu pirmosios instancijos teisme.

27483.

275Dėl skundų argumentų, susijusių su valdybos ir paskolų komiteto atsakomybės neatribojimu pirmosios instancijos teisme, papildomai pažymėtina, kad kredito unijoje buvo nustatyta dvipakopė paskolų komiteto ir valdybos pritarimo suteikti paskolą procedūra. Šiuo atveju paskolų komiteto vaidmuo – pritarimas paskolos išdavimui, atsižvelgiant į komiteto statusą (privalomas ieškovės organas) ir priskirtas (dokumentų, duomenų patikrinimo, įvertinimo ir kt.) funkcijas, dalyvavimas nagrinėjant paskolos paraišką ir siūlymo dėl paskolos suteikimo pateikimas valdybai buvo būtinas paskolos suteikimo procese. Nesant paskolų komiteto siūlymo (sprendimo pritarti) valdybai patenkinti UAB „Vakarų popierius“ prašymą suteikti paskolą, ieškovės valdyba pagal unijos nustatytas procedūras šiuo atveju nebūtų galėjusi priimti teigiamo sprendimo. Taigi kiekvieno iš šiuos organus sudarančių asmenų sprendimas pritarti paskolai buvo reikalingas ir todėl egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėto kiekvieno iš atsakovų (unijos narių, darbuotojų, valdybos ir paskolų komiteto narių) (ne)veikimo ir atsiradusių padarinių.

27684.

277Nors apeliantai K. R., T. Z. ir A. Z. remiasi tuo, kad buvo suklaidinti pateiktos turto vertinimo ataskaitos, o žala ieškovei kilo tik dėl UAB „Vakarų popierius“ ir jos vadovų veiksmų / kaltės ir dėl to, kad nepasiteisino kitos prievolės užtikrinimo priemonės (laidavimas ir hipoteka), tačiau šiuos jų argumentus teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus. Apeliantų akcentuojamos aplinkybės, susijusios su skolininkės prisiimtos prievolės vykdymu ir prievolės užtikrinimo priemonėmis, negali būti laikomos pateisinančiomis akivaizdų kiekvieno iš jų aplaidumą, svarstant paskolos suteikimo klausimą, ar, juo labiau, eliminuojančiomis jų civilinę atsakomybę dėl jų pačių veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Atkreiptinas dėmesys, kad nei paskolos suteikimo ir sutarties vykdymo metu, nei vėliau nebuvo nustatyta jokio realaus laiduotojo T. R. turto, iš kurio būtų galima patenkinti reikalavimus (be jo paties nurodyto darbo užmokesčio), hipoteka įkeičiamo žemės sklypo vertės taip pat nepakako, nors įkaito vertę patikrinti, nepaisant skolininkės užsakyto vertinimo, pareiga teko patiems apeliantams.

27885.

279Apeliaciniuose skunduose plačiai argumentuojama, kad apeliantai buvo suklaidinti UAB „Rezultatas“ parengtos turto vertinimo ataskaitos. Teisėjų kolegijos dar kartą akcentuoja, kad apeliantų nesaistė pateikta turto vertinimo ataskaita. Apeliantams – net ir neturint specialių žinių –vien kartu su šia ataskaita pateiktų Nekilnojamojo turto registro duomenų pagrindu turėjo kilti rimtų abejonių dėl turto vertinimo ataskaitoje deklaruojamos ketinamo įsigyti (įsigyto) bei įkeičiamo turto vertės. Be to, apeliantai neįrodinėjo, kad tokios abejonės jiems kilos ar mėgino jas pašalinti, taip pat neįrodinėjo, kad UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje pateikta turto vertė atitiko tikrąją rinkos vertę. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka, kad paprastai individualaus vertinimo metu nustatyta turto rinkos vertė yra tikslesnė, nei masinio vertinimo būdu nustatoma ir išraše iš Nekilnojamojo turto registro nurodoma vertė, bet akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju tai nebuvo nežymus vienu ir kitu būdu nustatytų turto verčių skirtumas, o itin esminis (turto vertė buvo 27 kartus didesnė), į kurį bet kuris protingas, rūpestingas ir atidus asmuo negalėtų neatkreipti dėmesio. Taigi teisės aktų reikalavimus iš pirmo žvilgsnio atitinkančios turto vertinimo ataskaitos pateikimas savaime dar nereiškė, kad apeliantai galėjo ir turėjo aklai vadovautis šia pateikta ataskaita. Kaip nurodyta pirmiau, apeliantai turėjo pareigą vertinti ataskaitoje pateiktus duomenis, lyginti juos su kita pateikta bei ieškovei prieinama informacija, galiausiai atidėti sprendimo dėl paskolos priėmimą, o to neatlikę, pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

28086.

281Atpeliantės K. R. apeliaciniame skunde akcentuojama ir atliekamo ikiteisminio tyrimo reikšmė teisingam bylos išnagrinėjimui, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje pakanka įrodymų spręsti dėl apeliantų civilinės atsakomybės sąlygų. Faktas, buvo ar ne padaryta nusikalstama veika paskolos suteikimo procese, nei panaikintų, nei atleistų apeliantus nuo civilinės atsakomybės.

28287.

283Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su verslo sprendimų priėmimo taisykle, iš esmės sutiktina, kad sprendimas išduoti paskolą ar ne buvo verslo sprendimas. Tačiau verslo sprendimų priėmimo taisyklė turi atitikti tokius požymius: pirma, veiksmas atliktas sąžiningai ir teisėtai; antra, tinkamai atlikus reikšmingų aplinkybių ištyrimą; trečia, atitinka protingo sprendimo požymius (nėra akivaizdaus vadovo ūkinės komercinės rizikos protingumo peržengimo). Šiuo atveju sprendimas išduoti paskolą buvo priimtas akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkus pakankamai informacijos, o surinktą informaciją nerūpestingai ir aplaidžiai įvertinus), todėl protinga komercinė rizika šiuo atveju buvo akivaizdžiai viršyta. Nesant paminėtų teisėto verslo sprendimo požymių, verslo sprendimų priėmimo taisyklės prezumpcija paneigta. Tokios teisėjų kolegijos išvados nekeičia ir K. R., E. B. bei G. R. apeliaiciniusoe skunduose nurodomi argumentai, kad jos dirbo visuomeniniais pagrindais, neturėjo pakankamos patirties ir pan.

28488.

285Apeliantai savo netinkamu jiems pavestų funkcijų vykdymu pažeidė įtvirtintą atsakingo skolinimo principą, formaliai vertindami pateiktus dokumentus, tinkamai neįsitikino kliento finansiniu pajėgumu, gebėjimu įvykdyti sutartines prievoles ir grąžinti paskolą, tinkamai neįvertino įkeičiamo turto vertės ir kokybės, tuo pažeidė pareigą elgtis apdairiai, rūpestingai, veikė aiškiai aplaidžiai, nelojaliai ir dėl to nepagrįstai priėmė sprendimą dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo.

28689.

287Apeliantai K. R., E. B. ir D. A., nesant tam pagrindo, kiekvienas priėmė individualų sprendimą pritarti paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimui, vienbalsiai teigiamai balsavo šiuo klausimu kartu su paskolų komiteto pirmininke, bei toks sprendimas buvo būtina sąlyga paskolos išdavimo procese. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai solidariąją atsakomybę už sprendimą suteikti skolininkei paskolą taikė ne vien paskolų komiteto pirmininkei ir valdybos nariams, tačiau ir kitiems paskolų komiteto nariams. Žala šiuo atveju atsirado tik dėl kelių atskirų, tačiau viena nuo kitos priklausomų priežasčių sąveikos, t. y. atsakovams (valdybos ir paskolų komiteto nariams) veikiant atskirai, tačiau kiekvieno jų neteisėtiems veiksmams esant būtinąja žalos kredito unijai atsiradimo priežastimi (objektyvusis bendrininkavimas). Pažymėtina, kad tokios pozicijos dėl paskolos komiteto narių bendros atsakomybės laikosi ir kasacinis teismas, suformavęs ją iš esmės panašaus pobūdžio civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-92-687/2019).

28890.

289CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Asmuo padaro žalą tyčia, kai siekia padaryti to tipo žalą arba atitinkamai elgiasi žinodamas, kad konkreti žala atsiras arba labai tikėtina, kad atsiras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-969/2018). Apeliantai negalėjo pagrįstai tikėtis, kad dėl jų priimtų sprendimų neatsiras žalos ieškovei

29091.

291Remdamasi anksčiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė apeliantų civilinės atsakomybės sąlygas (veiksmų neteisėtumą, kaltę , priežastinė ryšį), o apie žalos dydį bus pasisakyta vėliau. Dėl UAB „Rezultatas“ atsakomybės

29292.

293Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaita parengta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl turėjo įtakos žemės sklypo turto vertinimo ataskaitoje nustatytai turto vertei ir turėjo įtakos paskolos suteikimui, t. y. savo veiksmais prisidėjo prie žalos ieškovei padarymo, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad priežastinis ryšys tarp ieškovei atsiradusios žalos ir neteisėtos ataskaitos parengimo yra pernelyg nutolęs nuo UAB „Rezultatas“ neteisėto veikimo (ieškovės paskolų komitetas ir valdyba negalėjo ja besąlygiškai pasitikėti), šiai atsakovei pareikštą ieškinį atmetė.

29493.

295Nors ieškovė ir nepateikė apeliacinio skundo dėl skundžiamos sprendimo dalies, kuria jos pareikšti reikalavimai UAB „Rezultatas“ atžvilgiu atmesti, tačiau apeliantai K. R., T. Z. A. Z. ir G. R. ginčija šią skundžiamo sprendimo dalį. UAB „Rezultatas“ pateiktame atsiliepime į apeliacinius skundus teigia, kad sprendimas UAB „Rezultatas“ atžvilgiu yra įsiteisėjęs, todėl nėra pagrindo vertinti apeliantų argumentų dėl šios sprendimo dalies. Teismas kritiškai vertina UAB „Rezultatas“ atsikirtimus. Ši skundžiamo teismo sprendimo dalis taip pat nėra įsiteisėjusi, kadangi nagrinėjamu atveju žalos atlyginimo ieškovė siekė per privalomo procesinio bendrininkavimo institutą, t. y. pareiškė solidarų visiems atsakovams reikalavimą. Nors objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas ( nėra susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus), vis tik kiekvienas iš pažeidėjų tokioje situacijoje gali prisidėti prie žalos atsiradimo – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi. Todėl remiantis tuo, kad apeliaciniuose skunduose apeliantai ginčija ir skundžiamo sprendimo dalį ir dėl UAB „Rezultatas“ nukreiptų reikalavimų, siekdami savo pačių padėties palengvinimo, nėra pagrįsta teigti, kad sprendimas kurioje nors dalyje jau yra įsiteisėjęs.

29694.

297Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad UAB „Rezultatas“ parengta turto vertinimo ataskaita buvo su esminiais trūkumais, ataskaitoje nurodytas žemės sklypo įvertinimas nebuvo tinkamai motyvuotas. Šias aplinkybes, be kita ko, patvirtina Nekilnojamojo turto registro duomenys ir kiti jau aptarti įrodymai, pavyzdžiui, šio žemės sklypo įgijimo iš pirmesnių jo savininkų kaina. Pažymėtina, kad UAB „Rezultatas“ bylos nagrinėjimo metu taip ir nepaaiškino (nepagrindė), kodėl jos nustatyta žemės sklypo vertė buvo 27 kartais didesnė nei nurodyta kituose šaltiniuose (CPK 12 str., 178 str., 185 str.). Todėl pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovės UAB „Rezultatas“ veiksmai negali būti vertinami kaip teisėti. Kita vertus, tik šios sąlygos nepakanka civilinės atsakomybės instituto taikymui.

29895.

299Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad priežastinis ryšys tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos yra akivaizdžiai pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų, nes būtent ieškovės paskolų komiteto ir valdybos narių neveikimas ir / ar netinkamas veikimas, vertinant paskolos gavėjos galimybes sugrąžinti paskolą, nulėmė tai, kad buvo išduota paskola, kurios negrąžinus, ieškovė patyrė žalą.

30096.

301CK 6.247 straipsnyje reglamentuotas priežastinis ryšys, kaip būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, reiškia, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę taip, jog nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismas, vertindamas aplinkybių ir priežasčių visumą, turi nustatyti pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių padarinių ryšį, t. y. nustatyti, kad pažeidėjo elgesys buvo pakankama priežastis žalai atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-143-684/2018).

30297.

303Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmajame etape conditio sine qua non (būtina, privaloma sąlyga) testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti; kita vertus, netiesioginis priežastinis ryšys, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014).

30498.

305Taigi, nagrinėjamu atveju tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos egzistuoja netiesioginis priežastinis ryšys, tačiau, kaip minėta, spręstina, jog apeliantės neteisėti veiksmai yra pernelyg nutolę nuo žalos ieškovei atsiradimo. Ginčo turto vertinimo ataskaita buvo skirta pagrįsti prievolių užtikrinimo – žemės sklypo įkeitimo, pakankamumą. Tuo tarpu paskolos suteikimui arba nesuteikimui pirmiausiai vertinamos su skolininko asmeniui ir jo galimybėmis grąžinti paskolą susijusios aplinkybės. Taigi ir šiuo konkrečiu atveju paskolos išdavimo procesas turėjo (turi) būti orientuotas į patikrinimą, ar paskolą skolininkė grąžins iš savo pajamų, o ne sprendžiama dėl galimybių paskolą susigrąžinti iš įkeisto turto. Nagrinėjamu atveju byloje buvo nustatyta, net nevertinant pateiktos turto vertinimo ataskaitos, kad paraiška turėjo būti atmesta iš karto arba pateikti duomenys tikslinami, nes atsakingiems darbuotojams turėjo kilti pagrįstų abejonių dėl UAB „Vakarų popierius“ (ir jos pateiktų duomenų) patikimumo ir / ar jų teisingumo. Konstatuotina, kad pati savaime neteisinga turto vertinimo ataskaita nėra ir negalėjo būti esmine aplinkybe, nulėmusia sprendimą suteikti UAB „Vakarų popierius“ paskolą, kurios ji negalėtų grąžinti.

30699.

307Dar daugiau, šiuo atveju ataskaitoje nustatyta nepagrįstai didelė turto rinkos vertė buvo akivaizdi iš karto (sulyginus ją su duomenimis iš Nekilnojamojo turto registro), tačiau už paraiškos vertinimą atsakingi asmenys, kurie turėjo tiesioginę pareigą įsitikinti, ar teisingai įvertintas paskolai užtikrinti įkeičiamas turtas, išnagrinėti jo realizavimo galimybes paskolos negrąžinimo atveju, neatliko jokio ataskaitos vertinimo, nesulygino duomenų ir aplaidžiai bei nerūpestingai vadovavosi pateiktais duomenimis. Svarbi šiuo aspektu ir tokia trečiojo asmens ADB „Gjensidige“ nurodyta aplinkybė, kad UAB „Rezultatas“ ir ieškovės nesiejo jokie teisiniai santykiai, taigi pagrindo be patikros pasitikėti jos rengtu dokumentu nebuvo, be to, atsakovei nekyla ir sutartinė atsakomybe unijai dėl neteisingai parengtos išvados.

308100.

309Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra vienos iš būtinų atsakovės UAB „Rezultatas“ civilinei atsakomybei kilti sąlygų – priežastinio ryšio, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu. Dėl apeliantės E. B. materialinės atsakomybės

310101.

311Apeliantė E. B. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad net jei jai ir galėjo būti taikoma atsakomybė, tai turėjo būti taikoma materialinė atsakomybė, nes atsakovė, eidama paskolų komiteto narės pareigas, veikė kaip darbuotoja. Teisėjų kolegija atmeta ir šiuos argumentus.

312102.

313Pažymėtina, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovę ir apeliantę E. B. siejo darbo santykiai – buvo sudaryta darbo sutartis ir (ar) apeliantei už vykdytas paskolų komiteto narės pareigas mokamas darbo užmokestis. Taigi, nesant pagrindinio darbo santykių bruožo – atlygintinumo, negalima laikyti tarp apeliantės ir ieškovės buvus darbo teisiniams santykiams, atitinkamai ir spręsti dėl materialinės atsakomybės taikymo. Dėl kredito unijai padarytos žalos dydžio

314103.

315Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ir skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusia teismų praktiką, sprendė, kad kredito unijos pajų įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį, todėl nors kredito unijos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar jų dalį, tačiau ši turtinė teisė yra susijusi su narystės kredito unijoje pasibaigimu. Taigi nesant duomenų, kad UAB „Vakarų popierius“ pasitraukė iš unijos narių, teismas pagrindo išskaityti UAB „Vakarų popierius“ sumokėto pajaus iš reikalaujamos priteisti žalos dydžio nenustatė.

316104.

317CPK 6.249 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai dėl to paties veiksmo atsirado ir žala (negrąžinta paskola), ir nauda (pajaus suma) nukentėjusiam asmeniui (kredito unijai), tai gauta nauda nepažeidžiant protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų gali būti įskaitoma į nuostolius.

318105.

319Byloje nustatyta, kad UAB „Vakarų popierius“ iš viso yra sumokėjusi 150 200 Lt (43 500,93 Eur) pajaus: 2012-04-17 – 200 Lt pajinį įnašą tampant kredito unijos nariu ir 2012-04-30, t. y. prašymo išmokėti paskolos sumą dieną – 150 000 Lt pajinį įnašą. Iš byloje nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad UAB „Vakarų popierius“ įsigijo pajų turėdama tikslą gauti paskolą.

320106.

321KUĮ 47 straipsnio 3 dalyje (redakcija galiojusi nuo 2009-01-01 iki 2014-08-05) nustatytas apribojimas teisės kredito unijos nariui disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis, susieja kredito unijos nario galimybę disponuoti turimu unijos pajumi su jo gauta paskola iš kredito unijos, kurios nariu jis yra. Tokios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą vertinti ieškovės patirtą naudą ir žalą, kaip kilusias iš to paties veiksmo CK 6.249 straipsnio 6 dalies prasme.

322107.

323Šiuo atveju teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijai, paminėti CK 6.249 straipsnio 6 dalyje, nustatančioje nukentėjusiam asmeniui naudos įskaitymą į jo patirtą žalą (nuostolius, kaip piniginę žalos išraišką), pagrindžia būtinybę įskaityti gautą ieškovės naudą – pajų – būtent ir šioje byloje, nes priešingu atveju, netaikant ieškovės gautos naudos įskaitymo į patirtą žalą, ieškovė nepagrįstai praturtėtų. Ieškovė pagrįstai reikalauja atlyginti patirtą žalą negrąžintos paskolos apimtyje, bet į atlygintiną žalą įskaitytina ir ieškovės gauta nauda, t. y. UAB „Vakarų popierius“ ieškovei sumokėtas pajus.

324108.

325Ši teisėjų kolegijos išvada grindžiama ir naujausia kasacinio teismo praktika, kad, vertinant žalos dydį, pajaus teisinė prigimtis nereikšminga, nes vertinami ne sutartiniai įsipareigojimai, o atsakovų padarytos žalos dydis. Taigi svarbi tik aplinkybė, ar už pajų gauti pinigai liko ieškovei. Sprendžiant dėl atsakovų deliktinės atsakomybės, taip pat nebūtų pagrįsta neįskaityti už pajų gautos sumos kaip ieškovės gautos naudos, nes iš atsakovų sprendimų kilo ir nauda, ir žala ieškovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-29 nutartys civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018 ir Nr. e3K-3-269-916/2018).

326109.

327Vadinasi, skolininkės UAB „Vakarų popierius“ sumokėtas pajus, duomenys apie jo suformavimą pateikti apeliacinės instancijos teismui, t. y. 43 500,93 Eur, šiuo atveju įskaitytinas į žalos dydį, kadangi nauda, kurią ieškovė gavo dėl žalą sukėlusio įvykio, turi būti įskaityta. Atsižvelgiant į tai, žalos dydis mažintinas, įskaitant į žalos dydį dėl neteisėtų veiksmų gautą naudą (lot. compensatio lucri cum damno) – UAB „Vakarų popierius“ sumokėtą pajų.

328110.

329UAB „Vakarų popierius“ iš viso įnešė į kredito uniją 150 200 Lt (43 500,93 Eur) pajinį įnašą, UAB „Vakarų popierius“ negrąžinta kredito dalis – 273 479,86 Eur (iš paskolos sumos atėmus skolininko grąžintą dalį ir pinigų sumą, gavus hipoteka įkeistą turtą pardavus varžytynėse). Įskaičius sumokėtą pajų, kaip ieškovės naudą, į negrąžintą paskolą, kaip ieškovės nuostolius, nustatytina, kad ieškovės BAB „Švyturio taupomoji kasa“ patirta žala sudaro 229 978,93 Eur. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, ieškovei priteistą žalą sumažinti iki 229 978,93 Eur (CPK 330 str.). Dėl taikos sutarties su dalimi apeliantų patvirtinimo

330111.

331BKU „Švyturio taupomoji kasa“ 2019-03-18 pateikė BKU „Švyturio taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“, ir apeliantų T. Z., A. Z. bei K. R. 2019-03-12 sudarytą taikos sutartį, pateikė prašymą ją patvirtinti. Pagal pateiktą taikos sutartį minėti apeliantai įsipareigoja sumokėti ieškovei po 3 000 Eur, o ieškovė atsisako visų šiems apeliantams pareikštų reikalavimų.

332112.

333Taip pat gautas suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kuri nurodo esanti ieškovės bankroto byloje didžiausią patvirtintą reikalavimą turinti kreditorė ir kreditorių susirinkimo pirmininkė, prašymas netvirtinti bankroto administratorės sudarytos taikos sutarties, nes ši sutartis sudaryta neatsižvelgiant į kreditorių interesus bei nevykdant kreditorių susirinkimo nutarimų, o tai yra Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto pažeidimas.

334113.

335Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Taikos sutartis – tai dispozityvumo principo išraiška, šalims turint teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir proceso teisėmis. Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

336114.

337Pažymėtina, kad šioje byloje ieškinys yra pareikštas keliems atsakovams dėl jų bendrais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, todėl jie pagal CPK 43 straipsnio nuostatas laikytini procesiniais bendrininkais. Teisėjų kolegijos taip pat konstatuota, kad visų atsakovų veiksmai pasireiškė objektyviuoju bendrininkavimu. Jeigu ginčijamo santykio pobūdis arba įstatymai lemia tai, kad teismo sprendimas bus nedalomai susijęs su visų bendrininkų teisėmis ar pareigomis (privalomasis bendrininkavimas), visų procesinių veiksmų pasekmės taikomos visiems bendrininkams. CPK 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, esant privalomajam bendrininkavimui, taikos sutarčiai sudaryti, atsisakyti ieškinio ar ieškinį pripažinti yra būtinas visų bendrininkų (bendraieškių arba bendraatsakovių) sutikimas. Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, ieškovės nurodytas žalos atlyginimo sumas prašoma priteisti solidariai iš atitinkamų atsakovų ir teismas būtent taip ir išsprendė ginčą. Duomenų apie kitų atsakovų sutikimą, kad būtų sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis, nepateikta.

338115.

339Taikos sutartis gali būti patvirtinta, jeigu tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taikos sutartimi sulygus tik dėl dalies solidariai atsakingų asmenų mažesnės atsakomybės ieškovei, kitų solidariai atsakingų asmenų padėtis aiškiai pablogėtų, jiems padidėtų atsakomybės našta. Taigi negavus privalomo pagal įstatymą kitų bendrininkų sutikimo, tokia sutartis negali būti tvirtinama vien dėl šios priežasties.

340116.

341Be to, nagrinėjamu atveju taikos sutartį tik su dalimi atsakovų sudarė bankrutavęs juridinis asmuo, todėl sprendžiant tokios taikos sutarties patvirtinimo klausimą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, visų reikalavimų dėl žalos atlyginimo bankrutavusiai kredito įstaigai atsisakymas daliai atsakovų, kurie už tai įsipareigoja sumokėti santykinai nedideles sumas (atsižvelgiant į prašomą priteisti žalos atlyginimą), šiuo atveju pažeidžia viešąjį interesą, nes tokiu būdu gali būti sumažinamos galimybės patenkinti ieškovės kreditorių reikalavimus. Tokios pozicijos, kaip minėta, laikosi ir ieškovės bankroto byloje didžiausią teismo patvirtintą reikalavimą turinti kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

342117.

343Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, atmeta ieškovės prašymą patvirtinti 2019-03-12 sudarytą taikos sutartį. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

344118.

345Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ginčą iš esmės, sprendė, kad vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 str. 1 d. nuostatomis, lygiomis dalimis iš atsakovų K. R., D. A., E. B., T. Z., A. Z. ir G. R. ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą – 6 825,14 Eur bei 3 026 Eur žyminio mokesčio, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 1 641,86 Eur.

346119.

347CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Ieškovei yra iškelta bankroto byla, todėl ji atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Byloje nesama duomenų, kad ieškovė mokėjo žyminį mokestį ir jai turi būti atlyginamos tokio pobūdžio išlaidos, taigi šios dalies išlaidų priteisimas ieškovei, o ne valstybei, vertintinas kaip rašymo klaida, kurią ištaiso apeliacinės instancijos teismas.

348120.

349Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sumažina priteistinos žalos dydį, o pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos pripažinimo negaliojančia nutraukė, mokėtina žyminio mokesčio dalis sudaro 2 699,84 Eur ((0,01 x [229 978,93 Eur – 100 000 Eur] + 2 300 Eur) x 0,75)). Nesumokėtas žyminis mokestis priteistinas valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų D. A., K. R., E. B., G. R., T. Z. ir A. Z., po 449,97 Eur (2 699,84 / 6) iš kievieno.

350121.

351Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 6 825,14 Eur atstovavimo išlaidų, apeliantai jų dydžio nekvestionuoja. Atsižvelgiant į tai, kad priteistinos žalos dydis mažintinas, atitinkamai laikytina, kad ieškinys tenkintas 84,09 proc. (apeliacinės instancijos teismui jį iš dalies pakeitus), todėl ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovų D. A., K. R., E. B., G. R., T. Z. ir A. Z. priteistina 5 739,26 Eur (6 825,14 Eur x 84,09 proc.) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 956,54 Eur iš kiekvieno atsakovo.

352122.

353Atsakovai duomenų apie pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra pateikę, todėl jiems bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

354123.

355Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str.).

356124.

357Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pateikė prašymą priteisti jai 1 662,57 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme rengiant atsiliepimą į apeliacinius skundus. Pažymėtina, kad nurodytos ieškovės patirtos išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir 2004-03-26 Lietuvos advokatų tarybos nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punkte patvirtintą maksimalų atlygintinų išlaidų dydį, todėl mažintinas iki 1 163,76 Eur (895,20 Eur x 1,3) Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas sprendimas pakeistas apeliantų naudai (priteistinos žalos dydį sumažinant, spręstina, kad apeliaciniai skundai tenkinti 15,91 proc.), todėl ieškovei lygiomis dalimis iš apeliantų D. A., K. R., E. B., G. R., T. Z. ir A. Z. priteistina 978,63 Eur (1 163,76 Eur x 84,09 proc.) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 163,11 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

358125.

359Apeliantai D. A., K. R., T. Z. ir A. Z. teikdami apeliacinius skundus sumokėjo po 50 Eur dydžio žyminius mokesčius. Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, sumokėti žyminiai mokesčiai jiems grąžintini (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

360Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

361Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ iš atsakovų D. A. (D. A.), K. R., E. B., G. R., T. Z. ir A. Z. priteista žala, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, pakeisti ir šią sprendimo dalį išdėstyti taip:

362„Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, j. a. k. 110088238, solidariai iš atsakovų K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), T. Z., a. k. ( - ) A. Z., a. k. ( - ) ir G. R., a. k. ( - ) 229 978,93 Eur (du šimtus dvidešimt devynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 93 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir po 956,54 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 54 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno nurodyto atsakovo.

363Priteisti valstybei iš atsakovų K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), T. Z., a. k. ( - ) A. Z., a. k. ( - ) ir G. R., a. k. ( - ) po 449,97 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 97 ct) žyminio mokesčio.“

364Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

365Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, j. a. k. 110088238, iš atsakovų K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), T. Z., a. k. ( - ) A. Z., a. k. ( - ) ir G. R., a. k. ( - ) po 163,11 Eur (šimtą šešiasdešimt tris eurus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

366Atsakovams K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( - ) T. Z., a. k. ( - ) ir A. Z., a. k. ( - ) grąžinti po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ 2016-01-05 kreipėsi į teismą su... 8. 1.1.... 9. pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2012-04-17... 10. 1.2.... 11. priteisti solidariai iš atsakovų T. Z., A. L., K. R., G. R., E. B., D. A. ir... 12. 1.3.... 13. priteisti iš atsakovų T. Z., A. L., K. R., G. R., E. B., D. A., iš kiekvieno... 14. 1.4.... 15. priteisti iš atsakovės UAB „Rezultatas“ 6 proc. dydžio metines... 16. 1.5.... 17. priteisti iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 18. 2.... 19. Ieškovė nurodė, kad ieškovės paskolų komitetas, kurį sudarė atsakovai... 20. 3.... 21. Ieškovė atsakovų civilinę atsakomybę kildina iš jų, kaip ieškovės... 22. 4.... 23. Tvirtino, kad turto vertintojas UAB „Rezultatas“ parengė ginčijamą turto... 24. II.... 25. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 5.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-18 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:... 28. 6.... 29. Teismas nustatė, kad ginčo sprendimo priėmimo metu visi atsakovai buvo... 30. 7.... 31. Kredito unijų įstatyme (įstatymo 21 str. 2 d.), unijos įstatuose (įstatų... 32. 8.... 33. Taigi šiame kontekste teismas, net ir pripažindamas atsakovei K. R., ginčo... 34. 9.... 35. Teismas pažymėjo, kad kredito unijos tarnybų, komisijų ir komitetų... 36. 10.... 37. Pasisakydamas dėl atsakovų T. Z., A. L. (dabar Z.) ir G. R., unijos valdybos... 38. 11.... 39. Kadangi ginčo sprendimų dėl paskolos UAB „Vakarų popierius“ suteikimo... 40. 12.... 41. Teismas pripažino, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 42. 13.... 43. Teismas konstatavo, kad netinkamu jiems pavestų funkcijų vykdymu atsakovai... 44. 14.... 45. Teismas pripažino nepagrįstais, teisiškai nereikšmingais ir atmetė... 46. 15.... 47. Teismo vertinimu, atsakovai T. Z., kuris paskolos UAB „Vakarų popierius“... 48. 16.... 49. Dėl atsakovų civilinės atsakomybės pagrindo teismas nurodė, kad kredito... 50. 17.... 51. Teismas pripažino įrodytu ir ieškovei padarytos žalos faktą bei dydį.... 52. 18.... 53. Teismas, vadovaudamasis KUĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 39 straipsnio 1... 54. 19.... 55. Teismas sprendė, kad, jeigu visi atsakovai būtų tinkamai atlikę jiems... 56. 20.... 57. Ieškovė ieškinyje suformulavo savarankišką ieškinio reikalavimą... 58. 21.... 59. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad atsakovės UAB „Rezultatas“... 60. III.... 61. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 62. 22.... 63. Atsakovas D. A. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 64. 22.1.... 65. Teismas neatsižvelgė, kad būtent valdybos kompetencijai priskirtini su... 66. 22.2.... 67. Valdyba, priimdama jos kompetencijai priskirtinus sprendimus, veikia... 68. 22.3.... 69. Teismo išvada dėl atsakovo nevykdytų ar netinkamai vykdytų pareigų yra... 70. 23.... 71. Atsakovė K. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 72. 23.1.... 73. Teismas netinkamai vertino valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatytus... 74. 23.2.... 75. Paskolų komiteto siūlymas nenulėmė žalos ieškovei atsiradimo, kadangi... 76. 23.3.... 77. Atsakovė priėmė komercinės rizikos ribų ir jos pareiginių nuostatų... 78. 23.4.... 79. Atlikdama darbo funkcijas atsakovė neprivalėjo vertinti paties skolininko... 80. 23.5.... 81. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovė pas ieškovę dirbo visuomeniniais... 82. 23.6.... 83. Teismas nesiaiškino, ar paskolos suma iš tiesų buvo perduota UAB „Vakarų... 84. 23.7.... 85. Teismas nepagrįstai atleido UAB „Rezultatas“ nuo civilinės atsakomybės... 86. 24.... 87. Atsakovai T. Z. ir A. Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 88. 24.1.... 89. Atsakovai nagrinėjamu atveju priėmė būtent komercinės rizikos ribų... 90. 24.2.... 91. Teismas neatsižvelgė, kad pagal UAB „Vakarų popierius“ finansinės... 92. 24.3.... 93. Atsakovų atžvilgiu turėjo būti taikomos nuostatos, reglamentuojančios... 94. 24.4.... 95. Teismas, konstatuodamas, kad neteisėtai blogos finansinės būklės... 96. 24.5.... 97. Teismas, konstatuodamas valdybos narių neteisėtus veiksmus ir fiduciarinių... 98. 24.6.... 99. Teismas nepagrįstai atleido atsakovę UAB „Rezultatas“ nuo civilinės... 100. 24.7.... 101. Teismas, spręsdamas dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų,... 102. 25.... 103. Atsakovė E. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 104. 25.1.... 105. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad E. B. negalėjo pasirašyti... 106. 25.2.... 107. Teismas nurodė, kokius kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, susijusius su... 108. 25.3.... 109. Paskolų komiteto narių civilinei atsakomybei kilti nėra įstatyminio... 110. 25.4.... 111. Žala galėjo ir nekilti, jeigu valdyba nebūtų priėmusi sprendimo suteikti... 112. 25.5.... 113. Teismas, peržengė ieškinio ribas, kadangi atsakovės atžvilgiu nebuvo... 114. 26.... 115. Atsakovė G. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 116. 26.1.... 117. Ginčo paskolos suteikimo metu atsakovė buvo tik formali ieškovės valdybos... 118. T. Z., atvyko ir pasirašė 2012-04-23 jau įvykusio valdybos posėdžio... 119. 26.2.... 120. Valdyba atlieka ne pakartotinį pareiškėjo pateiktų dokumentų paskolai... 121. 26.3.... 122. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl UAB „Vakarų popierius“, jos vadovo... 123. 26.4.... 124. Teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus atsakovės UAB... 125. 27.... 126. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į apeliacinius... 127. 27.1.... 128. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovai K. R., E. B. ir D. A.... 129. 27.2.... 130. Atsakovė E. B. nepagrįstai teigia, kad jos veikla paskolų komitete neva... 131. 27.3.... 132. Aplinkybę, kad atsakovai visapusiškai nepatikrino su paskolos išdavimu... 133. 27.4.... 134. Apeliantai paskolų išdavimo procedūrų metu nepagrįstai suabsoliutino... 135. 27.5.... 136. Paskolų komiteto vaidmuo neapsiribojo vien informacijos surinkimu ir perdavimu... 137. 28.... 138. Atsakovė G. R. atsiliepime į T. Z., A. Z., K. R., E. B. ir D. A. apeliacinius... 139. 28.1.... 140. Sutinka su atsakovų argumentais dėl UAB „Rezultatas“ pateiktos turto... 141. 28.2.... 142. Palaiko apeliacinių skundų argumentus, kad tiek paskolų komiteto nariai,... 143. 28.3.... 144. Pritaria atsakovų T. Z. ir A. Z. apeliaciniame skunde išsakytiems... 145. 28.4.... 146. Pritaria, kad teismas neišskyrė kiekvieno kredito unijos valdymo organo... 147. 28.5.... 148. Nesutinka su E. B., D. A., K. R. apeliacinių skundų argumentais dėl paskolų... 149. 29.... 150. Atsakovė UAB „Rezultatas“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo T.... 151. 29.1.... 152. Ieškovė neskundė sprendimo dalių, kuriomis teismas reikalavimus UAB... 153. 29.2.... 154. Jeigu atsakovai paskolos gavėjo UAB „Vakarų popierius“ padėtį ir... 155. 29.3.... 156. Jokie teisės aktai neįpareigojo ieškovės (įskaitant ir paskolų komitetą... 157. 29.4.... 158. Aplinkybė, kad kredito gavėjas savo įsipareigojimų tinkamą vykdymą... 159. 30.... 160. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepime į apeliacinius skundus... 161. 30.1.... 162. Vertintojas atskaitą parengė UAB „Vakarų popierius“ užsakymu. UAB... 163. 30.2.... 164. Atsakovė G. R. prašo skundžiamo sprendimo dalį, kurioje ieškinys UAB... 165. 30.3.... 166. UAB „Rezultatas“ atsakomybės dėl tinkamo vertės nustatymo (sutartinių... 167. Teisėjų kolegija... 168. IV.... 169. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 170. 31.... 171. Lietuvos apeliacinis teismo teisėjų kolegija 2019-02-20 nutartimi ieškovei... 172. 32.... 173. CPK 314 straipsnyje nustatytas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės... 174. 33.... 175. Šiuo konkrečiu atveju įvertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas, be... 176. 34.... 177. Nurodyti duomenys apie suformuotą pajų buvo išreikalauti iš ieškovės... 178. 35.... 179. Taigi, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, neliko procesinių kliūčių... 180. 36.... 181. Atsakovė UAB „Rezultatas“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2019-01-21 taip... 182. 37.... 183. Pažymėtina, kad į panašiose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose... 184. 38.... 185. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad paskolos gavėja UAB „Vakarų... 186. 39.... 187. 2011-04-27 buvo įsteigta UAB „Saps Luck“, kuri 2012-04-03 iš fizinių... 188. 40.... 189. UAB „Vakarų popierius“ užsakė minėto žemės sklypo, priklausančio UAB... 190. 41.... 191. UAB „Vakarų popierius“, atstovaujama direktoriaus A. P., 2012-04-19 su... 192. 42.... 193. Ieškovei buvo pateiktas 2012-04-02 UAB „Vakarų popierius“ balansas ir... 194. 43.... 195. Pateiktame bendrovės veiklos aprašyme (verslo plane) UAB „Vakarų... 196. 44.... 197. UAB „Vakarų popierius“ paraišką peržiūrėjęs Ekonomikos skyriaus... 198. 45.... 199. Iš ieškovės paskolų komiteto protokolo Nr. PK – 188 matyti, kad vėlgi... 200. 46.... 201. Iš ieškovės valdybos protokolo Nr. P–642.1 matyti, kad taip pat tą... 202. 47.... 203. Ieškovė ir UAB „Vakarų popierius“ dar tą pačią dieną (2012-04-23)... 204. 48.... 205. Taip pat 2012-04-23 T. R. pateikė laiduotojo paraišką, kurioje nurodyta, kad... 206. 49.... 207. Byloje pateikta 2012-04-23 laidavimo sutartis Nr. 70146, kurioje nurodoma, kad... 208. 50.... 209. UAB „Vakarų popierius“ 2012-04-25 notarine tvarka patvirtinta pirkimo –... 210. 51.... 211. UAB „Vakarų popierius“ 2012-14-25 nuomos sutarties pagrindu išnuomojo... 212. 52.... 213. 2012-04-30 buvo įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120120006640 dėl... 214. 53.... 215. 2012-04-30 UAB „Vakarų popierius“ pateikė ieškovei prašymą dėl... 216. 54.... 217. Ieškovės Ekonomikos skyriaus vadovas T. Z. 2012-04-30 patvirtino, kad paskola... 218. 55.... 219. Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų K.... 220. 56.... 221. Apeliaciniuose skunduose ieškovės valdybos nariai T. Z., A. Z. ir G. R. su... 222. 57.... 223. KUĮ 30 straipsnyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01)... 224. 58.... 225. Kredito unijos valdymo organų nariai turi laikytis CK 2.87 straipsnio 1–6... 226. 59.... 227. KUĮ 28 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2013-07-01)... 228. 60.... 229. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys,... 230. 61.... 231. Kasacinio teismo išaiškinta, kad juridinio asmens organų narių pareiga... 232. 62.... 233. Kredito unijos valdyba pagal KUĮ (21, 28 str.; redakcija, galiojusi nuo... 234. 63.... 235. Teisėjų kolegija pažymi, kad nei KUĮ, nei FĮĮ nenustato FĮĮ 31... 236. 64.... 237. Nagrinėjamu atveju aktualūs ne tik aptarti teisės aktai, bet ir Lietuvos... 238. 65.... 239. Pagal ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus, ieškovė, prieš... 240. 66.... 241. Apeliantė K. R. apeliaciniame skunde be argumentų, kad pirmosios instancijos... 242. 67.... 243. Pažymėtina, kad paskolų komiteto atliekamų funkcijų reikšmė yra ne... 244. 68.... 245. KUĮ 33 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki... 246. 69.... 247. Kaip minėta, valdybos nariai, prieš suteikdami skolininkui paskolą, taip pat... 248. 70.... 249. Paskolų juridiniams asmenims suteikimo ir administravimo tvarkos 5 punkte... 250. 71.... 251. Valdyba, gavusi paskolų komiteto medžiagą, turi pastarąją taip pat... 252. 72.... 253. Priešingai nei tvirtinama apeliaciniuose skunduose, kartu su paraiška gauti... 254. 73.... 255. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis... 256. 74.... 257. Nagrinėjamos bylos atveju visiškai akivaizdu, kad nei valdyba, bei paskolų... 258. 75.... 259. Pagal unijai pateiktus duomenis, UAB „Vakarų popierius“ kredito istorija... 260. 76.... 261. Dar daugiau, dalis apeliantų pripažįsta svarstyme nė nedalyvavę, tik... 262. 77.... 263. Kaip nurodė bankroto administratorė, UAB „Vakarų popierius“ kredito... 264. 78.... 265. Teisėjų kolegija jau pasisakė, kad vien iš tokių ieškovei pateiktų... 266. 79.... 267. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pateikti ieškovei 2012-04-02... 268. 80.... 269. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovei pateikti duomenys būtų... 270. 81.... 271. Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek kiekvienas iš anksčiau nurodytų aspektų... 272. 82.... 273. Teisėjų kolegija, įvertinusi paraiškos svarstymo ir paskolos suteikimo... 274. 83.... 275. Dėl skundų argumentų, susijusių su valdybos ir paskolų komiteto... 276. 84.... 277. Nors apeliantai K. R., T. Z. ir A. Z. remiasi tuo, kad buvo suklaidinti... 278. 85.... 279. Apeliaciniuose skunduose plačiai argumentuojama, kad apeliantai buvo... 280. 86.... 281. Atpeliantės K. R. apeliaciniame skunde akcentuojama ir atliekamo ikiteisminio... 282. 87.... 283. Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su verslo sprendimų priėmimo... 284. 88.... 285. Apeliantai savo netinkamu jiems pavestų funkcijų vykdymu pažeidė... 286. 89.... 287. Apeliantai K. R., E. B. ir D. A., nesant tam pagrindo, kiekvienas priėmė... 288. 90.... 289. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 290. 91.... 291. Remdamasi anksčiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 292. 92.... 293. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad UAB... 294. 93.... 295. Nors ieškovė ir nepateikė apeliacinio skundo dėl skundžiamos sprendimo... 296. 94.... 297. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad UAB... 298. 95.... 299. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad priežastinis ryšys tarp UAB... 300. 96.... 301. CK 6.247 straipsnyje reglamentuotas priežastinis ryšys, kaip būtinoji... 302. 97.... 303. Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje... 304. 98.... 305. Taigi, nagrinėjamu atveju tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir... 306. 99.... 307. Dar daugiau, šiuo atveju ataskaitoje nustatyta nepagrįstai didelė turto... 308. 100.... 309. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo teisėjų kolegija sprendžia,... 310. 101.... 311. Apeliantė E. B. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad net jei jai ir... 312. 102.... 313. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę,... 314. 103.... 315. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ir skundžiamo sprendimo... 316. 104.... 317. CPK 6.249 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai dėl to paties veiksmo... 318. 105.... 319. Byloje nustatyta, kad UAB „Vakarų popierius“ iš viso yra sumokėjusi 150... 320. 106.... 321. KUĮ 47 straipsnio 3 dalyje (redakcija galiojusi nuo 2009-01-01 iki 2014-08-05)... 322. 107.... 323. Šiuo atveju teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijai, paminėti CK... 324. 108.... 325. Ši teisėjų kolegijos išvada grindžiama ir naujausia kasacinio teismo... 326. 109.... 327. Vadinasi, skolininkės UAB „Vakarų popierius“ sumokėtas pajus, duomenys... 328. 110.... 329. UAB „Vakarų popierius“ iš viso įnešė į kredito uniją 150 200 Lt (43... 330. 111.... 331. BKU „Švyturio taupomoji kasa“ 2019-03-18 pateikė BKU „Švyturio... 332. 112.... 333. Taip pat gautas suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų... 334. 113.... 335. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę... 336. 114.... 337. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškinys yra pareikštas keliems atsakovams... 338. 115.... 339. Taikos sutartis gali būti patvirtinta, jeigu tai neprieštarauja imperatyvioms... 340. 116.... 341. Be to, nagrinėjamu atveju taikos sutartį tik su dalimi atsakovų sudarė... 342. 117.... 343. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, atmeta ieškovės... 344. 118.... 345. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ginčą iš esmės, sprendė,... 346. 119.... 347. CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 348. 120.... 349. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 350. 121.... 351. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pirmosios instancijos... 352. 122.... 353. Atsakovai duomenų apie pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi... 354. 123.... 355. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 356. 124.... 357. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pateikė prašymą priteisti jai 1... 358. 125.... 359. Apeliantai D. A., K. R., T. Z. ir A. Z. teikdami apeliacinius skundus sumokėjo... 360. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 361. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo dalį, kuria... 362. „Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji... 363. Priteisti valstybei iš atsakovų K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( -... 364. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 365. Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji... 366. Atsakovams K. R., a. k. ( - ), D. A. (D. A.), a. k. ( - ) T. Z., a. k. ( - ) ir...