Byla 2-542-901/2014
Dėl antstolės V. Š. veiksmų, suinteresuotas asmuo BUAB „Gaivineta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Putokšnis“ skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų, suinteresuotas asmuo BUAB „Gaivineta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“,

Nustatė

2Teisme gautas antstolės V. Š. patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti UAB „Putokšnis“ skundą dėl antstolės veiksmų. Pareiškėjas prašo panaikinti antstolės V. Š. 2013-11-04 Patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį raštą Nr. 2-1242-357/2013 ir įpareigoti antstolę priimti šį vykdomąjį raštą vykdymui. Pareiškėjas nurodė, kad jis 2013-10-31 pateikė antstolei vykdyti minėtą vykdomąjį raštą dėl viso 5778 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš BUAB „Gaivineta" atsakovo UAB „Putokšnis" naudai. Pareiškėjas vadovaujantis CPK 687 str. taip pat prašė taikyti priešpriešinių išieškotinų sumų įskaitymą, nes antstolė V. Š. yra priėmusi iš BUAB „Gaivineta" vykdyti vykdomąjį raštą 2013-05-03 Šiaulių apygardos teismo c.b. Nr. 2-417-357/2012 dėl 14090,02 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Putokšnis“ (vykd. b. Nr. 0071/13/01849). Antstolė neapgrįstai atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui remdamasi CPK 585 str., 613 str., 651 str., kadangi nė vienas šių straipsnių nesuteikia antstolei teisės atsisakyti priimti vykdymui pateiktą vykdomąjį raštą. CPK 626 str. 1 d. 3 p. nuostatos įpareigoja antstolį sustabdyti vykdomąją bylą jei skolininkui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, tačiau nesuteikia teisės antstolei atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą, be to, ši nuostata taikytina tik kai vykdomasis raštas jau priimtas vykdymui. Šiuo atveju skola priteista iš BUAB „Gaivineta“, t.y. prievolės pagal teismo sprendimą ir vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1242-357/2011 yra kilusios jau po bankroto bylos UAB „Gaivineta“ iškėlimo, šią bankrutuojančią įmonę jau administruojant bankroto administratoriui - UAB „Bankroto departamentas LT". Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. nuostatos netaikytinos prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūrų vykdymu; bankrutuojančios imonės statusas tokiu atveju nepanaikina ir neriboja bankrutuojančios imonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo. Tą patį yra nurodęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2012-09-20 nutartyje c.b. Nr. 2-1052/2012 nurodęs, kad bankrutuojančiai įmonei, atstovaujamai profesionalaus bankroto administratoriaus, veikiančio inter alia kreditorių interesais, negali būti sudarytos palankesnės sandorio vykdymo sąlygos nei kitai sandorio šaliai. Priešingu atveju bankrutuojančios įmonės kontrahentas nepagrįstai turėtų prisiimti tokių sandorių neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus. Dėl to tokių sandorių šalies padėtis negali būti tokia pati, kaip kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, ir bankrutuojančios įmonės išlaidos tokiu sandoriu vykdymui yra laikytinos administravimo išlaidomis IBĮ 36 str. 3 d. prasme.

3A. V. Š. su pateiktu skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. 2013-11-25 patvarkyme, kuriuo nutarta netenkinti pareiškėjo skundo, nurodo, kad 2013-10-31 antstolės kontoroje buvo gautas prašymas priimti vykdyti Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1242-357/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko BUAB „Gaivineta". Vadovaudamasi CPK 651 str. 1 d. antstolė, patikrinusi www.bankrotodep.lt ir nustačiusi, kad yra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2013-11-04 priėmė patvarkymą dėl atsisakymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžinti vykdomąjį raštą UAB „Putokšnis". Kadangi 2010-09-09 dieną Šiaulių apygardos teismas nutartimi UAB „Gaivineta" iškėlė bankroto bylą, todėl visi kreditoriai savo reikalavimus turi reikšti bankroto administratoriui, kreditorių reikalavimai bankrutuojančiai įmonei tenkinami laikantis nustatytos eilės ir tvarkos. Kreditoriai, kurie kreipėsi į teismą su civiliniais ieškiniais skolininkui iki bankroto bylos iškėlimo, išsprendus jų pradėtas civilines bylas, tampa tokiais pat įmonės kreditoriais kaip ir tie, kurie perdavė savo reikalavimus po bankroto bylos iškėlimo tiesiogiai bankroto administratoriui. Nors kreditorinis reikalavimas atsirado jau tada, kai jmonei jau buvo iškelta bankroto byla, tačiau kreditorius negali tapti pirmesnės eilės išieškotoju negu tas, kuris laikydamasis įstatymo ir nepraleisdamas termino kreipėsi į bankroto administratorių dėl jo reikalavimo prijungimo. Kreditorius turi teisę, bet tuo pačiu ir pareiga laiku perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus.

4Suinteresuoto asmens BUAB „Gaivineta“ bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ nustatytu laiku atsiliepime į skundą nepateikė, neteikė jokių prašymų.

5Skundas atmestinas.

6Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. 2-1242-357/2011 išnagrinėjęs ieškovo BUAB „Gaivineta“ ieškinį atsakovui UAB „Putokšnis" dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Putokšnis“ pareiškimą BUAB „Gaivineta“ dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 10 113,79 Lt skolos, 606,83 Lt dydžio palūkanas, 6 proc. metines palūkanas, atsakovui priteisė iš ieškovo 1800 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 23 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, be to, nusprendė atsakovą UAB „Putokšnis“ įtraukti į bankrutuojančios UAB „Gaivineta“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti UAB „Putokšnis“ finansinį reikalavimą bankrutuojančiai UAB „Gaivineta“ 239.212.86 Lt sumai. Lietuvos apeliacinis teismas c.b. Nr. 2A-1368/2012 šį sprendimą pakeitė, panaikindamas sprendimo dalį, kuria ieškovui priteista iš UAB „Putokšnis" nurodyta skola bei palūkanos, perskirtė bylinėjimosi išlaidas, priteisdamas iš ieškovo atsakovui viso 5778 Lt bylinėjimosi išlaidų (18-21 b.l.). Šioje byloje UAB „Putokšnis" išduotas vykdomasis raštas dėl minėtų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš BUAB „Gaivineta“ (7-8 b.l.). Būtent šį vykdomąjį raštą pareiškėjas UAB „Putokšnis" 2013-10-31 pateikė antstolės V. Š. kontorai vykdymui. Antstolė 2013-11-04 patvarkymu vadovaudamasi CPK 585 str., 613 str. ir 651 str. atsisakė priimti šį vykdomąjį raštą nustačius, kad Šiaulių apygardos teismo 2010-09-09 nutartimi UAB „Gaivineta“ buvo iškelta bankroto byla (6 b.l.).

7Antstolė V. Š., gavus vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas turėjo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o nenustačius CPK 651 str. 2 d. išvardytų kliūčių, patvarkymu turėjo priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti.

8CPK 651 str. sąrašas kliūčių vykdomajam dokumentui priimti nėra baigtinis.

9Nesutiktina su pareiškėjo teiginiais, kad tai, kad bendrovei, iš kurios išieškotinos priteistos bylinėjimosi išlaidos, yra iškelta bankroto byla, nėra kliūtis antstolei priimti tokį vykdomąjį dokumentą vykdymui. Įmonei iškėlus bankroto bylą, nukreipiant išieškojimą į tokios bendrovės turtą pirmiausia turi būti vadovaujamasi ĮBI įstatymo nuostatomis, kur kreditorių reikalavimai bankrutuojančiai įmonei tenkinami laikantis nustatytos eilės ir tvarkos, tarp jų ir ĮBI įstatymo 10 str. 7 d., kurioje nustatyta, kokias teisines pasekmes sukelia teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas. Nors CPK 651 str. tiesiogiai nenurodytas pagrindas atsisakyti priimti vykdymui vykdomąjį dokumentą, kuriame išieškojimas turėtų būti nukreipimas į bankrutuojančios bendrovės turtą, tačiau tai, kad antstolė privalėjo atsisakyti priimti vykdymui pareiškėjo pateiktą vykdomąjį raštą išplaukia iš sisteminės ĮBI įstatymo normų analizės, taip pat atsižvelgiant į teisminę praktiką, pagal kurią bankrutuojančios įmonės, veikiančios per bankroto administratorių, bylinėjimosi metu atsiradusios išlaidos laikytinos administravimo išlaidomis ir kurios turėtų būti priteistinos iš ieškovo administravimui skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-547/2013, 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Priešingu atveju pareiškėjas turėtų nepagrįstai prisiimti besibylinėjančios bankrutuojančios bendrovės prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais. Taigi tokios išlaidos turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet ne kreipiantis į antstolę su vykdomuoju raštu bendra tvarka, kaip kad klaidingai teisminę praktiką interpretuoja pareiškėjas UAB „Putokšnis", teikdamas nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų.

10Teismo nuomone, nenustatyta jokių pagrindų, kad antstolė V. Š. neteisėtai, nepagrįstai, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką atsisakė priimti vykdymui pareiškėjo pateiktą vykdomąjį raštą Nr. 2-1242-357/2011 ir nėra jokio pagrindo įpareigoti antstolę priimti tokį dokumentą vykdymui, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų yra atmestinas. Pareiškėjas dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo turėtų kreiptis ĮBĮ nustatyta tvarka.

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str., teismas

Nutarė

12Pareiškėjo UAB „Putokšnis“ skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų atmesti.

13Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, antstolei ir suinteresuoto asmens bankroto administratoriui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai