Byla 2-74-154/2013
Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Nendrė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“, įgaliotai atstovei M. V.,

4atsakovui V. S. ir jo atstovui advokatui Rimantui Petrui Braziui,

5trečiojo asmens G. S. atstovui advokatui Vytautui Blažaičiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo - Bankrutavusios UAB „Nendrė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“, ieškinį atsakovui V. S. ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje G. S. dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

7Ieškovas Bankrutavusi UAB „Nendrė“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“, teismui pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriais iš atsakovo V. S. prašo priteisti 413 000 Lt skolą, 61 194,33 Lt palūkanas už naudojimąsi paskola, 28 300 Lt nuostolių atlyginimą, taip pat priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad 2009 m. gegužės 22 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė UAB „Nendrė“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“. Ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. liepos 30 d. Nuo 2006-01-20 iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Nendrė“ ( - ) dirbo atsakovas V. S..

9Bankroto administratorius, susipažinęs su jam perduotais UAB „Nendrė" finansiniais ir kitais dokumentais nustatė, kad buvęs UAB „Nendrė" ( - ) V. S., netinkamai atliko vadovo pareigas, nevykdė savo įsipareigojimų bendrovei ir savo į neteisėtais veiksmais padarė įmonei turtinės žalos.

10Dėl negrąžintos skolos priteisimo.

11Iš perduotų dokumentų administratorius nustatė, kad UAB „Nendrė", atstovaujama V. S., ir pats V. S. 2007 m. spalio 24 d. sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią V. S. UAB „Nendrė" suteikė 200 000 Lt paskolą; 2007 m. gruodžio 10 d. sudarė paskolos sutartį Nr, ( - ), pagal kurią V. S. UAB „Nendrė" suteikė 230 000 Lt paskolą. Pagal abi paskolos sutartis V. S. buvo įsipareigojęs grąžinti suteiktą paskolą iki 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau V. S. bendrovei grąžino tik dalį paskolos - 17 000 Lt, ką patvirtina 2007-03-04 ir 2008-03-07 kasos pajamų orderiai. Likusi paskolos dalis - 413 000 Lt yra negrąžinta.

12Kad V. S. buvo suteiktos dvi paskolos, patvirtina administratoriui pateiktos dvi „Paskolos sutartys“, V. S. paaiškinimas VMI bei dalies paskolos grąžinimas. 2009 m. kovo mėnesį Telšių apskrities VMI atliko UAB „Nendrė" mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-13 ir patikrinimo metu buvo nustatyta, jog 2007-10-24 Bendrovė sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ) su Bendrovės direktoriumi V. S., pagal kurią Bendrovė suteikė V. S. 200000 Lt. Telšių apskr. VMI nustatė, jog paskola buvo išmokėta grynais pinigais. Tiek mokestinio patikrinimo akte, tiek aktą patvirtinančiame Sprendime nustatyta, jog paskolą skolininkas V. S. yra įsipareigojęs grąžinti iki 2008-07-31. Analogiškos aplinkybės nustatytos ir dėl 2007-12-10 paskolos sutarties. Pagal ją suteiktą 230 000 Lt dydžio paskola, kurią V. S. taip pat įsipareigojo grąžinti iki 2008-07-31. Patikrinimo akte konstatuota, jog įvertinus bendrovės grynųjų pinigų judėjimą buhalterinėje apskaitoje, teigtina, kad Bendrovė turėjo lėšų suteikti 430 000 Lt paskolą V. S.. Atsakovas V. S. 2009-02-11 Telšių apksr. Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktame paaiškinime nurodė, kad jis gavo 430 000 Lt dydžio paskolą, nes planavo statyti namą, tačiau atsakovas visiškai nepagrįstai nurodė, jog pinigai buvo grąžinti. Bendrovės finansiniuose dokumentuose, t.y. banko išrašuose, bendrovės kasos pajamų orderiuose, nėra duomenų, jog visa paskola buvo grąžinta. Faktą, kad paskola iki šiol negrąžinta patvirtina Mokestinio patikrinimo aktas, iš kurio matyti, kad patikrinimo metu (2009 m. kovo mėnesį) šalys paskolos grąžinimo terminą buvo nustačiusios iki 2008-07-31. V. S. savo 2009-02-11 paaiškinime nurodė, jog paskola buvo grąžinta, tačiau 2009 m. antrame pusmetyje administratoriui V. S. perdavė dvi paskolos sutartis, kuriose paskolų grąžinimo terminas yra nurodytas iki 2010-12-31. Kadangi tai nėra susitarimai dėl pradinių sutarčių sąlygų pakeitimo, o yra sudarytos analogiškos sutartys su tais pačiais pradinių sutarčių numeriais, ieškovas daro išvadą, jog sutartys buvo perašytos prieš pat bankroto bylos iškėlimą, turint tikslą nukelti paskolų grąžinimo terminus ir tikintis, jog tokiu būdu pavyks išvengti paskolos grąžinimo.

13Bankroto administratorius registruotais laiškais siuntė V. S. pranešimus apie sutarčių, sudarytų su juo, nutraukimą, reikalavo grąžinti paskolas, tačiau laiškai grįždavo neįteikti. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, žinodamas, jog jo vadovaujamai bendrovei yra iškelta bankroto byla, vengė bendrauti su administratoriumi, slapstėsi nuo jo, piktybiškai atsisakydavo priimti siunčiamus pranešimus, todėl ieškovas sprendžia, jog Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie tai, kad visos su juo sudarytos sutartys yra nutraukiamos. Nuo 2009-08-30 nutraukus su Atsakovu sudarytas paskolos sutartis, Atsakovui kilo pareiga grąžinti paskolas. Kadangi Atsakovas geruoju tai daryti atsisakė, su administratoriumi nebendravo, BUAB „Nendrė“ ir jos kreditoriams atstovaujantis bankroto administratorius skolą yra priverstas prisiteisti teismine tvarka.

14Pagal CK 6.4 str., 6.38 str. bei 6.200 str. nuostatas skolininkas privalo vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, bendradarbiauti su kita šalimi. Pagal CK 6.246-6.249 str. civilinė atsakomybė atsiranda tik esant 4 sąlygų visumai: neteisėtiems veiksmams, kaltei, nuostoliams bei priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių.

15Ieškovas teigia, kad tarp V. S. neteisėtų veiksmų, t.y. paskolos negrąžinimo, ir Bendrovei padarytos žalos, t.y. negautų pajamų, yra tiesioginis priežastinis ryšys. Kadangi pats žalos padarymo faktas suponuoja esant skolininko kaltę, egzistuojant visoms sutartinės civilinės atsakomybės sąlygoms, Atsakovas privalo visiškai atlyginti Ieškovo turėtus nuostolius, t.y. grąžinti gautą ir negrąžintą 413 000 paskolą.

16Paskolos sutartyse nebuvo numatyta, kad už paskolos suteikimą būtų skaičiuojamos palūkanos. CK 6.872 str. 1 dalyje numatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos sumos dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu, tačiau jeigu šalys nėra susitariusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios vietos arba verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo metu bei pagal to paties įstatymo 3 dalies nuostatas preziumuojama, jog jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. Sutarčių sudarymo metu UAB „Nendrė" 100 proc. akcijų turėtoja buvo V. S. motina G. S.. Kadangi vienintelė akcininkė ir bendrovės vadovas buvo susiję artimais giminystės ryšiais, akivaizdu, kad sutartyse palūkanos nebuvo nustatytos, todėl turi būti apskaičiuotos palūkanos už naudojimąsi paskola. Pagal 2009-04-20 akcijų perdavimo sutartį bendrovės akcijas iš motinos G. S. 2009-04-20 įsigijo V. S. ir tapo vieninteliu įmonės akcininku.

17Palūkanos skaičiuojamos pagal tuo metu galiojusią metinę palūkanų normą. 2007-10-24 paskolos sutarties sudarymo metu galiojo 6,15 proc. metinė palūkanų norma, todėl iki 2009-08-30 V. S. mokėtinos palūkanos sudaro 21 191,37 Lt. 2007-12-10 paskolos sutarties sudarymo metu galiojo 7,24 proc. metinė palūkanų norma, todėl iki 2009-08-30 V. S. mokėtinos palūkanos sudaro 28 650,56 Lt. Iš viso V. S. turi sumokėti 49 841,93 Lt palūkanas.

18Kadangi šalys, sudarydamos paskolos sutartis, nebuvo susitarusios dėl netesybų, mokėtinų už paskolos sutarties netinkamą vykdymą arba nevykdymą, pagal CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 dalis numato, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Šio įstatymo 2 str. 3 d. nustatyta, kad palūkanų norma - vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Žinant, kad V. S. pareiga mokėti palūkanas atsirado antrąjį 2009 m. pusmetį, palūkanų norma apskaičiuojama pagal 2009 m. birželio 30 d. Lietuvos Banko paskelbtą vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, t.y. 5,70 proc., vadovaujantis Įstatymo 2 str. 3 d., šiuo atveju taikoma metinių palūkanų už pavėluotą atsiskaitymą norma yra 12,70 (5,70 proc. +7 proc.) proc. Iki 2009-11-17 dienos palūkanos už pradelstą grąžinti skolą ir praleistą sutarties vykdymo terminą sudaro 11 352,40 Lt.

19 Dėl nuostolių, susijusių su automobiliu Lexus ES 300, atlyginimo.

20Bankroto administratorius, vadovaudamasis BUAB „Nendrė“ (toliau – Bendrovė) dokumentais, nustatė, kad 2006-01-20 UAB „Nendrė“, vadovaujama V. S., ir D. R. sudarė automobilio Lexus ES 300 panaudos sutartį, kuria D. R. perdavė Bendrovei neatlygintinai naudotis automobilį Lexus ES 300, valst. Nr. ( - ), kurio vertė 30 000 Lt. Per 2007 metus, naudodama šį automobilį, UAB „Nendrė" investavo į automobilį 14 600 Lt, atlikdama salono apdailos restauravimo darbus, tokiu būdu padidindama automobilio vertę, ką patvirtina prie ieškinio pridedamos sąskaitos-faktūros ir kasos pajamų orderiai. Kadangi bendrovės dokumentuose nėra duomenų apie tai, jog panaudos pagrindu naudotas automobilis buvo apgadintas ar netinkamas naudoti, 14 600 Lt investicijas, sudarančias pusę automobilio vertės, bankroto administratorius vertintina kaip neprotingas, o įmonės vadovo V. S. veiksmus vertina kaip įmonės lėšų švaistymą ir akivaizdžios žalos Bendrovei padarymą. V. S. veiksmus išmokant 13 800 Lt A. Š. už automobilio apdailos darbų atlikimą, neesant duomenų, dėl kokios priežasties ir kokie konkrečiai darbai buvo atlikti, Ieškovas vertina kaip fiktyvaus sandorio sudarymą, pažeidžiant Bendrovės ir jos kreditorių interesus. Mano, kad UAB „Nendrė“, vykdanti statybų darbus ir teikianti buhalterinės apskaitos paslaugas bei turinti nemažą įsiskolinimą Telšių apskrities VMI, neprivalėjo daryti automobilio Lexus ES 300, kuriuo naudojosi pats V. S., salono gerinimo darbus, todėl sprendžia, kad dėl tokio priešingo BUAB „Nendrė" veiklos tikslams ir, tikėtina, fiktyvaus sandorio V. S. padarė Bendrovei 13800 Lt žalą.

21Ieškovas nurodė, kad 2007-12-21 UAB „Nendrė" nupirko automobilį Lexus ES 300 iš D. R. už 23 000 Lt ir 2008-02-01, nepraėjus nė dviems mėnesiams, automobilį Lexus ES 300 pardavė M. Š. už 8500 Lt. Bankroto administratorius, vertindamas, kad automobilio vertė 2006-01-20 buvo 30 000 Lt, per metus į automobilį buvo investuota per 14 000 Lt, V. S., parduodamas Bendrovės turtą už 8 500 Lt, t. y. mažesne nei rinkos kaina, kai prieš kelis mėnesius jį įgijo už 23 000 Lt, elgėsi neapdairiai ir neprotingai, priešingai įmonės interesams, todėl padarė įmonei 14 500 Lt (23000 Lt - 8500 Lt) žalą, kurią taip pat turi atlyginti. Teigia, kad įmonei priklausančio turto pardavimas, kai Bendrovė patiria 14500 Lt nuostolį, akivaizdžiai pažeidžia BUAB „Nendrė" ir kreditorių interesus, o tokius V. S. veiksmus vertina kaip neprotingus, neteisėtus ir nesąžiningus.

22Ieškovas teigia, kad yra visos atsakovo V. S. civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygos, todėl V. S. privalo visiškai atlyginti Ieškovui padarytą 28 300 Lt nuostolį, patirtą dėl V. S. neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų. Šią poziciją Ieškovas grindžia toliau nurodytais argumentais.

23Ieškovas mano, kad V. S., vadovaudamas Bendrovei, pažeidė pareigą elgtis sąžiningai ir rūpestingai. Teigia, kad Atsakovas negalėjo nesuvokti, jog Bendrovės turto pardavimas žymiai mažesne kaina, nei automobilis prieš du mėnesius buvo pirktas (atsižvelgiant į tai, kad per tą laiką buvo investuota 14 600 Lt), darys akivaizdžią žalą Bendrovei. Tuo metu įmonė turėjo daugybę kreditorių, todėl jai buvo reikalingos lėšos įsiskolinimams padengti, tuo tarpu aukščiau nurodyti neapdairūs ir galimai savanaudiški atsakovo veiksmai pažeidė įmonės interesus ir padarė žalą, todėl tokius Atsakovo veiksmus vertina kaip bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą. Nurodo, kad remiantis CK 6.248 str. 3 dalimi, laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Kadangi kaltė, skirtingai nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos yra preziumuojama, ieškovas šios sąlygos įrodinėti neprivalo. Pažymėjo, jog atsakovas V. S. pasielgė itin nerūpestingai, nes tuo metu, kai Bendrovei trūko lėšų atsiskaityti su kreditoriais, jis investavo į automobilio, kuriuo pats naudojosi, salono gerinimo darbus, kas buvo visiškai nebūtina buhalterines paslaugas teikiančiai bendrovei, o vėliau pardavė automobilį 14 500 Lt mažesne verte, nei jis buvo pirktas. Tokiu būdu Atsakovo neteisėti veismai akivaizdžiai neatitinka bonus pater familias standartų, o jo kaltė pasireiškia tyčia (CK 6.248 str. 2 d.). Ieškovas pažymi, jog dėl V. S. neteisėtų veiksmų UAB „Nendrė" neteko 14 500 Lt pajamų už parduotą automobilį, taip pat 13 800 Lt už tikėtinai fiktyvius ir bendrovei visiškai nereikalingus bei neprotingus automobilio salono gerinimo darbus, todėl atsakovo V. S. padaryta žala UAB „Nendrei" yra 28 300 Lt., kurią prašo priteisti. Teigia, kad tarp Atsakovo veiksmų ir Ieškovui padarytos žalosyra priežastinis ryšys, nes jeigu V. S. būtų elgęsis kaip apdairus ir protingas asmuo, jis nebūtų užsakęs neprotingai brangiai kainuojančių salono remonto paslaugų ir nebūtų tokio brangaus automobilio pardavęs už tokią mažą kainą, Ieškovas nebūtų patyręs nuostolių. Pažymėjo, jog Atsakovas, nors ir pardavė automobilį Lexus, juo tebesinaudoja, todėl mano, kad automobilio pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas savanaudiškais tikslais.

24Ieškovas teigia, kad egzistuojant visoms deliktinės civilinės atsakomybės sąlygoms ir, remiantis visišku žalos atlyginimo civilinėje teisėje principu, Atsakovas privalo visiškai atlyginti Ieškovo turėtus 28 300 Lt nuostolius.

25Atsakovas V. S. ir trečiasis asmuo G. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

26Parengiamuosiuose teismo posėdžiuose atsakovas V. S. teigė, kad iš UAB „Nendrė“ buvo paėmęs paskolas, pirko sklypą, namo nestatė, vėliau sklypo dalį padovanojo savo motinai G. S., tačiau abi paskolas grąžino, tuos pinigus panaudodamas įmonės veiklai, tik negali pateikti tai patvirtinančių dokumentų, nes visi UAB „Nendrė“ dokumentai yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, kur yra atliekamas ikiteisminis tyrimas (t.1, b.l.166-168, 185-187). Teigė, kad automobiliui Lexus ES 300 buvo atliekami salono pagerinimo darbai ir važiuoklės remontas, teismui pateikė A. Š. 2007-07-18 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą už Lexus variklio ir važiuoklės remontą (t.1, b.l. 166-168, 184, t.2, b.l. 21-23).

27Teismo posėdžių metu ieškovo atstovė M. V. palaikė pareikštą patikslintą ieškinį ir nurodė, kad 430 000 Lt paskola buvo paimta, paskolos sutartys yra sudarytos, jos pateiktos į bylą, tai patvirtino pats V. S., įrodo VMI patikrinimo aktas. Dokumentų, jog V. S. būtų grąžinęs paskolas, nėra, o jo teisme pateikti dokumentai to nepatvirtina. V. S. pateiktos Didžiosios knygos 2008-01-01 - 2008-12-31 ataskaitinio laikotarpio sąskaita Nr. ( - ) rodo, kiek 2008-01-01 dienai buvo pinigų įmonės sąskaitoje, ši suma yra 15 693,74 Lt. Mano, kad Didžioji knyga ir įmonės buhalterinė apskaita yra suklastota. Iš pateiktos Didžiosios knygos matyti, kad 2008-12-31 dienai galutinis likutis buvo virš 1 mln. litų. Pinigų likutis 2009-01-01 dienai skiriasi nuo 2008-12-31, taip negali būti, sumos turi sutapti. Ieškovas pripažįsta, kad į kasą buvo įnešta paskolos padengimui 11000 Lt ir 6000 Lt, nes tai patvirtina buhalteriniai dokumentai. 413 000 Lt paskola niekada nebuvo grąžinta. Jeigu pinigai įmonei buvo grąžinti per UAB „Nendrė“ prekių ir paslaugų pirkimą, šis faktas turi matytis buhalteriniuose dokumentuose, tačiau to nėra. V. S. ką norėjo, tą ir darė, įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė kaip norėjo. Patvirtino, kad negali įrodyti, kad V. S. paėmė paskolą, jis pats taip teigė VMI patikrinimo akte, tačiau buhalteriniuose dokumentuose nėra tokių faktų, kad atsakovas V. S. įmonei paskolą grąžino. Palaiko reikalavimą dėl 28 000 Lt nuostolių už automobilį Lexus ES 300 priteisimo.

28Atsakovai V. S. nurodė, kad su ieškiniu jis nesutinka, nes paskolos iš tikrųjų jis neėmė, abi paskolos sutartys buvo surašytos tam, kad būtų padengtas kasos trūkumas, kuris susidarė dėl to, kad 2007-05-15 UAB „Nendrė“ su V. I. O. sudarė kontraktą ir sumokėjo pinigus, o V. I. O. vėlavo pateikti dokumentus, todėl jis niekaip negalėjo „uždaryti“ kasą, todėl surašė abi paskolos sutartis. V. I. O. buvo mokama grynais pinigais dalimis – doleriais, litais, grivinomis. Dokumentus V. I. O. jam pateikė 2007 m. pabaigoje. Visa tai nurodyta ir 2012-11-09 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, ten yra nurodytos ir visos sumos. Pinigai buvo grąžinti įmonei pirktomis paslaugomis ir prekėmis. Ikiteisminis tyrimas dėl pinigų pasisavinimo buvo nutrauktas. Dėl paskolų ieškovo atstovė remiasi tik savo nuomone ir vertinimais, ieškinį įrodyti turi ieškovas, bet to nepadarė. 2007 m. balansas turėtų būti, negali atsakyti, kodėl jo nėra. 2009-06-01 balansas yra paimtas iš UAB „Stekas“ buhalterinės programos. Nurodė, kad automobilis „Lexus“ priklausė įmonei, todėl jis buvo remontuojamas.

29Atsakovo atstovas advokatas R.P.Brazys teigė, kad ieškovo nurodytos paskolos sutartys iš tikrųjų nebuvo sudarytos. V. S. įmonės buhalteriją tvarkė aplaidžia ir už tai jis atsakys atitinkama tvarka. Paskolos sutartys turi savo elementus – šalis, sutarties dalyką, pinigų perdavimo faktą, jų grąžinimo faktą. Atsakovas su įmone paskolos sutarčių sudaręs nebuvo, pinigai kaip paskola jam nebuvo perduoti, todėl atsakovas už tai atsakyti neprivalo. V. S. manė, kad automobilį „Lexus“ remontuoti reikėjo, remonto kaina jam atrodė normali, pirkimo-pardavimo kaina keičiasi ir tai yra vertinimo reikalas. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

30Trečiasis asmuo G. S. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jai pranešta.

31Trečiojo asmens G. S. atstovas advokatas V. Blažaitis prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad nėra duomenų, jog buvo paimtos paskolos, nes nėra pinigų perdavimo momento. Aukščiausiojo teismo 2001-03-14 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-107/2011 aiškiai pasakyta, kad paskolos santykiuose yra labai svarbus pinigų perdavimo faktas. Ieškovas neįrodė, kad buvo sudarytos paskolos sutartys, nes pinigai buvo gauti ne pagal paskolos sutartis, atsakovas V. S. viską paaiškino, kodėl surašė paskolos sutartis. Iš tiesų paskolinių santykių nebuvo. G. S. būdama akcininke į įmonės veiklą nesikišo. Prašė ieškinį atmesti.

32Ieškinys tenkintinas dalinai.

33Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.

34Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. iškėlė UAB „Nendrė“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“. Ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. liepos 30 d. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas įpareigojo UAB „Nendrė“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus (t.1, b.l. 14-15). Nuo 2006-01-20 iki 2009-06-22 UAB „Nendrė“ direktoriumi dirbo atsakovas V. S. (t. 2, b.l. 42-43). Nuo 2009-04-20 iki bankroto bylos iškėlimo V. S. buvo vienintelis UAB „Nendrė“ akcininkas (t.1, b.l. 129).

35Dėl vadovo atsakomybės.

36Nesutikdamas su pareikštu ieškiniu, be kitų argumentų, atsakovas V. S. nurodė, kad bankroto administratorius buvo iniciavęs ikiteisminį tyrimą dėl jo, neva, padarytų neteisėtų veikų, atliekant UAB „Nendrė“ direktoriaus pareigas, buvo patikrinti įmonės finansiniai dokumentai, tačiau ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 183 str. 2 dalį dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo buvo nutrauktas, jis tik buvo nuteistas pagal LR BK 223 str. 1 dalį už aplaidų apskaitos tvarkymą.

37Teismas su šia atsakovo V. S. pozicija nesutinka. Tai, kad įmonės vadovas baudžiamąja tvarka pripažintas aplaidžiai vedęs buhalterinę apskaitą bei neišsaugojęs dokumentus, arba tai, kad jo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl turto pasisavinimo ar jo iššvaistymo, nereiškia, kad įmonės vadovas neatsako CK 2.87 str. pagrindu. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką teismo nuosprendžiu nustatyti faktai turi ribotą prejudicinę galią civilinėje byloje. Teisiamojo veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu. To paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Įrodinėjimo dalykai baudžiamojoje ir civilinėje bylose paprastai yra skirtingi.

38Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalfikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; teisėjų kolegijos 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

39Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, vadovo (atsakovo) neteisėtais veiksmais padaryta žalos tretiesiems asmenims - UAB „Nendrė“ kreditoriams, galėjusiems visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turto, jeigu atsakovo neteisėtais veiksmais (neveikimu) nebūtų padaryta žalos. Teismas pažymi, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti; kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorių patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat negautos pajamos. Ieškovo teigimu, žalos įmonei padaryta dėl piniginių lėšų negrąžinimo ir lėšų praradimo, jas aplaidžiai naudojant ir per pigiai parduodant įmonės turtą.

40Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės teisės normos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Kad tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

41Pagal faktinius bylos duomenis nagrinėjamoje byloje yra keliami du skirtingi reikalavimai: vienas reikalavimas pagal sandorį, o kitas reikalavimas pagal deliktą.

42Nors ieškovas BUAB „Nendrė“ ieškinyje dėl 413 000 Lt paskolos priteisimo nurodė, kad yra visi 4 atsakovo, buvusio UAB „Nendrė“ direktoriaus, V. S. deliktinės atsakomybės požymiai, tačiau iš tikrųjų keliamas reikalavimas dėl atsakovo V. S. atsakomybės pagal 2007 m. spalio 24 d. ir 2007 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartis, sudarytas tarp fizinio asmens V. S. ir juridinio asmens UAB „Nendrė“.

43Antrasis ieškovo reikalavimas dėl 28 000 Lt nuostolių, susijusių su automobilio Lexus ES 300, valst. Nr. ( - ) remontu ir realizavimu, atlyginimo yra kilęs iš įmonės vadovo V. S. atsakomybės prieš BUAB „Nendrė“ ir prieš šios įmonės kreditorius, kuriems atstovauja bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“, už įmonės turto (lėšų) neišsaugojimą, įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl yra kilęs iš įstatymo, t. y. išdelikto (LR CK 2.87 str.).

44Dėlieškovo reikalavimo grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas bei delspinigius.

45Byloje yra pateiktos dvi paskolos sutartys, sudarytos tarp UAB „Nendrė", kuriai atstovauja direktorius V. S., ir fizinio asmens V. S., tai 2007 m. spalio 24 d. „Paskolos sutartis“ Nr. ( - ), pagal kurią V. S. juridinis asmuo UAB „Nendrė" suteikė 200000 Lt paskolą, ir 2007 m. gruodžio 10 d. „Paskolos sutartis“ Nr. ( - ), pagal kurią V. S. juridinis asmuo UAB „Nendrė" suteikė 230 000 Lt paskolą (t.1, b. l. 127,128).

46Ilgą laiką tvirtinęs, kad pinigus pagal 2007 m. spalio 24 d. ir 2007 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartis yra grąžnęs, 2013 m. sausio 9 d. vykusiame teismo posėdyje (t. 2, b. l. 83-86) atsakovas V. S. nurodė, kad abi paskolos sutartys „buvo formalios“, surašytos ne tuo laiku, kuris nurodytas sutartyse ir ne tada, kada buvo gauti pinigai; kad tai nebuvo paskoliniai santykiai; kad pinigai iš kasos jam buvo išmokėti per ilgesnį laiką kaip avansas atiskaitytinam asmeniui ir tik paskui tą avansą jis „apiformino“ paskolos sutartimis, kad kasoje nebūtų trūkumo; kad realiai paskolų nebuvo, abi paskolos sutartis reikėtų vertinti kaip pinigų išėmimą iš kasos atsiskaitytinai. Nurodė, kad trūkumas atsirado dėl vieno asmens – V. I.O., kuris laiku nepateikė UAB „Nendrė“ mokėjimus pateisinančių dokumentų. Tuos pinigus atsakovas grąžino, kai V. I.O. iš Ukrainos atidavė dokumentus, pagrindžiančius išlaidas, ir tada atsakovas viską įtraukė į buhalterinę apskaitą. Kad yra išrašyti pirminiai dokumentai už suteiktas paslaugas, buvo su tuo ukrainiečiu V. I. O. 2007-05-15 sudarytas kontraktas, kurio vertė 126 000 eurų ir tai buvo nustatyta atliekant ikiteisminį tyrimą. Kai V. I. O. pateikė sąskaitą faktūrą ir mokėjimo kvitelį, pagal kuriuos jis (V. S.) galėjo nurašyti pinigus, pinigai buvo grąžinti įmonei. Visus iš įmonės kasos paimtus pinigus jis išleido įmonės reikmėms, ir tai nustatė Finansinių nusikaltimų tarnyba, nutraukusi ikiteisminį tyrimą pagal BK 183 str. 2 d., nes pinigų pasisavinimo ir ššvaistymo nebuvo. Jis buvau nubaustas tik už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

47Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Taigi pagal juridinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė sutartis, tai reiškia, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių suderintos valios išreiškimo nepakanka. Tam, kad paskolos teisiniai santykiai atsirastų ir šios sutarties šalys įgytų atitinkamas teises ir pareigas, būtinas sutarties dalyko – pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų – perdavimas paskolos gavėjui. Dėl to tuo atveju, jei šalis, išreiškusi sutikimą perduoti paskolos dalyką, vis dėlto jo neperduos, arba kita šalis šio dalyko nepriims, reiškia, jog paskolos sutartis nesudaryta. Kartu tai reiškia, kad ir paskolos gavėjas neįsipareigoja paskolos davėjui grąžinti paskolos dalyką.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. kovo 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011 pažymėjo, kad pastaruoju metu pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose akcentuojama, kad tais atvejais, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuotas pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui.

49Tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, ypač svarbi reikšmė tenka sutarties turiniui, t. y. paskolos raštelyje arba kitame skolos dokumente turi aiškiai atsispindėti pinigų perdavimo faktas. Tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, pripažįstama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2010).

50Nesant įvykusio pinigų ar daiktų perdavimo fakto, paskolos sutartis laikoma nesudaryta. Įrodyti, kad paskolos dalykas perduotas paskolos gavėjui ir kad paskolos sutartis sudaryta, tenka paskolos davėjui (CPK 12, 178 straipsniai).

51Iš ieškovo pateiktų paskolos sutarčių (t.1, b.l. 127,128) matyti, kad nei 2007 m. spalio 24 d. „Paskolos sutartyje“ Nr. ( - ), nei 2007 m. gruodžio 10 d. „Paskolos sutartyje“ Nr. ( - ), nėra nurodyta apie sutarties dalyko – pinigų perdavimą paskolos gavėjui V. S.. Žodžių ,,Kreditorius skolina Skolininkui “ (sutarčių 2 p.), pavartojimas bendrame paskolos sutarties tekste, o ne atskirai specialiai aptariant paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti paskolos dalyko perdavimo patvirtinimą. Pinigų perdavimo patvirtinimu taip pat negali būti pripažinti ieškovo nurodyti išvestiniai dokumentai, t.y. V. S. paaiškinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Telšių apskrities VMI 2009-03-13 patikrinimo aktas ir Telšių apskrities VMI 2009-04-27 Sprendimas „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (t.1, b. l. 16-23, 24-28, 29-30), nes šie duomenys nustatyti vadovaujantis V. S. fiktyviai surašytomis sutartimis ir melagingu paaiškinimu, ką jis pats pripažino bylą nagrinėjant teisme. Pinigų perdavimo taip pat nepatvirtina 2007-03-04 surašytas Kasos pajamų orderis NEN Nr. ( - ) apie 11 000 Lt „paskolos grąžinimą“, nes paskola tokiu atveju būtų išduota vėliau, negu grąžinta (t.1, b. l. 31). Ieškovo atstovė M. V. 2013 m. sausio 24 d. vykusiame teismo posėdyje nurodė, kad pagal įmonėje esančius finansinius dokumentus negali įrodyti, „kad V. S. paėmė paskolą“.

52Ieškovui BUAB „Nendrė“ neįrodžius, kad atsakovui V. S. buvo perduotas paskolos sutarties dalykas, t. y. 430 000,- litų, teismas pripažįsta 2007 m. spalio 24 d. „Paskolos sutartį“ Nr. ( - ) ir 2007 m. gruodžio 10 d. „Paskolos sutartį“ Nr. ( - ) nesudarytas, todėl atmeta ieškovo reikalavimą iš atsakovo V. S. priteisti 413 000 Lt skolą, o tuo pačiu ir reikalavimą priteisti 61 194,33 Lt palūkanų už naudojimąsi paskola.

53Dėl nuostolių, susijusių su automobiliu Lexus ES 300, atlyginimo.

54Byloje nustatyta, kad 2006-01-20 UAB „Nendrė“, vadovaujama V. S., ir fizinis asmuo D. R. sudarė automobilio Lexus ES 300 „Panaudos sutartį“ Nr. ( - ), kuria D. R. perdavė įmonei UAB „Nendrė“ neatlygintinai naudotis automobilį Lexus ES 300, valst. Nr. ( - ), kurio vertė 30 000 Lt. Panaudos sutarties 3 punkte nurodyta, kad „Sutarties sudarymo metu Automobilis yra tvarkingos techninės būklės ir yra tinkamas eksploatacijai“, Sutarties 2 punkte nurodyta, kad „Panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti Automobilį tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą“, Sutarties 4 punkte nurodyta, kad „Panaudos gavėjas įsipareigoja <...> „išlaikyti ir saugoti jam pagal šią sutartį perduotą Automobilį, daryti einamąjį ir kapitalinį remontą, bei apmokėti kitas Automobilio eksploatavimo išlaidas“ (t.1, b.l. 36).

55Iš A. Š. įmonei UAB „Nendrė“ išrašytos 2007-04-16 sąskaitos faktūros Nr. ( - ) matyti, kad už atliktus Lexus automobilio Nr. ( - ) salono restauravimo darbus priskaičiuota 6000 Lt, o už elektros darbus – 1800 Lt. Pagal A. Š. 2007-04-16 Kasos pajamų kvitą ( - ) už „Lexus automobilio Nr. ( - ) salono restauravimo darbus“, iš UAB „Nendrė“ gauta grynais 7800 Lt (t.1, b.l. 37).

56Iš A. Š. įmonei UAB „Nendrė“ išrašytos 2007-07-18 sąskaitos faktūros Nr. ( - ) matyti, kad už atliktus „automobilio Lexus salono restauravimo darbus“ priskaičiuota 6000 Lt, o pagal A. Š. 2007-07-18 Kasos pajamų orderį ( - ), iš UAB „Nendrė“ direktoriaus V. S. gauta grynais 6000 Lt už „automobilio Lexus salono restauravimo darbus“ (t.1, b.l. 38).

57Pagal UAB „Stiklita Vilnius“ 2007-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija SVA Nr. ( - ) už „Toyota Lexus ES 300 priekinio stiklo pakeitimą, UAB „Nendrė“ 2007-07-05 yra apmokėjusi grynais 800 litų (t.1, b.l. 39).

58Atsakovas V. S. 2010-05-04 yra pateikęs į bylą A. Š. įmonei UAB „Nendrė“ išrašytą 2007-07-18 sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) už atliktus „automobilio Lexus variklio ir važiuoklės remontą“ , kurioje priskaičiuota 6000 Lt (t.1, b.l. 184).

59Iš prijungtoje baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) esančių A. Š. parodymų, duotų 2010-08-25, matyti, kad A. Š. nuo 2006 metų vykdo individualią veiklą, atlieka automobilių salonų restauravimo, elektros, važiuoklės, oro pagalvių remonto darbus, ir patvirtino, kad yra pažįstamas su V. S. bei per 2 kartus, t.y. 2007-04-15 ir 2007-07-18, yra atlikęs automobilio Lexus ES 300, valstyb. Nr. ( - ), salono apdailos, elektros remonto, variklio bei važiuoklės remonto darbus (baudž. bylos t. 6, b. l. 113). Atsakovas V. S. teisme nurodė, kad automobilis „Lexus“ priklausė įmonei, todėl jis buvo remontuojamas.

60Teismas nepripažįsta objektyviu įrodymu atsakovo V. S. 2010-05-04 pateiktos A. Š. išrašytos 2007-07-18 sąskaitos faktūros Nr. ( - ) už atliktą „automobilio Lexus variklio ir važiuoklės remontą“, kurioje priskaičiuota 6000 Lt (t.1, b.l. 184), nes, pirma, nėra pateikta duomenų apie šios sąskaitos apmokėjimą, antra, tą pačią dieną, tuo pačiu numeriu ir tai pačiai 6000 Lt sumai, jau buvo išrašyta A. Š. sąskaita už atliktus „automobilio Lexus salono restauravimo darbus“ ir pagal A. Š. 2007-07-18 Kasos pajamų orderį ( - ), iš UAB „Nendrė“ direktoriaus V. S. gauta grynais 6000 Lt už „automobilio Lexus salono restauravimo darbus“ (t.1, b.l. 38).

61Atsižvelgdamas į ieškovo išdėstytus argumentus ir įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad pagal 2006-01-20 „Panaudos sutarties“ Nr. ( - ) trečią punktą automobilis Lexus ES 300 sutarties sudarymo metu buvo „tvarkingos techninės būklės ir yra tinkamas eksploatacijai“, todėl du kartus iš eilės, t.y. 2007-04-16 ir 2007-07-18, restauruoti jo saloną, išleidžiant 12 000 litų nebuvo teisiškai reikalinga ir nebuvo ekonomiškai nenaudinga iš esmės gerinti svetimą turtą, nes to nenumatė panaudos sutartis, nėra pateikta įrodymų, kad dėl panaudos gavėjo kaltės buvo esmingai sugadintas automobilio salonas, todėl ši suma pripažintina įmonei padarytu nuostoliu. Teismas pripažįsta pagrįstomis išlaidas apmokant už elektros darbus – 1800 Lt ir už automobilio priekinio stiklo pakeitimą – 800 Lt., todėl ieškovo reikalavimą tenkina dalyje dėl 12 000 Lt nuostolių priteisimo.

62Teismas iš dalies sutinka su ieškovo reikalavimu, kad 2007-12-21 iš D. R. už 23000 litų nupirktas automobilis Lexus ES 300, neprotingai pigiai 2008-02-01 buvo parduotas M. Š. už 8500 litų ir dėl to įmonei buvo padarytas 14 500 Lt (23000 Lt - 8500 Lt) nuostolis. Atsakovas V. S. teisme nurodė, kad automobilis Lexus ES 300 buvo sugadintas eismo įvykio metu, tačiau taip ir nepateikė objektyvių įrodymų, kada buvo šis eismo įvykis, kaip buvo sugadintas automobilis, kad jį reikėjo parduoti už 1/3 dalį prieš mėnesį ir 9 dienas buvusios įsigijimo kainos. 2011-01-19 apklausiamas įtariamuoju atsakovas V. S. nurodė, kad „2007-12-21 iš D. R. UAB „Nendrė“ nupirko šį automobilį už 23000 litų, 2008-02-01 šis automobilis buvo parduotas M. Š. už 8500 litų sumą, kadangi tuo metu įmonei trūko apyvartinių lėšų ir reikėjo atsiskaityti su darbininkais“ (baudž bylos t. 7, b. l. 6-7). Nors baudžiamojoje byloje buvo atliekamas tyrimas ir dėl automobilio Lexus ES 300 remonto bei pardavimo aplinkybių, V. S. nenurodė, kad minėtas automobilis buvo apgadintas eismo įvykio metu. Tuo tarpu minėtoje apklausoje jis nurodė, kad buvo nepataisomai sudaužytas kitas UAB „Nendrė“ automobilis VW Passat, v/n ( - ), kuris po autoįvykio buvo nurašytas (baudž bylos t. 7, b. l. 6-7). Kaip jau buvo minėta, tai, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2012 m. lapkričio 9 d. Nutarimu buvo nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 183 str. 2 dalį („Turto pasisavinimas“) ir ikiteisminį tyrimą nutarta tęsti tik pagal BK 223 str. 1 dalį dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, nepašalina atsakovo atsakomybės pagal LR CK 2.87 straipsnį.

63Atsižvelgdamas į galimus automobilių rinkos pokyčius nuo automobilio nupirkimo (2007-12-21) iki automobilio pardavimo (2008-02-01), teismas sumažina priteistinų nuostolių sumą nuo 14 500 Lt iki 12 000 Lt.

64Teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimus dėl nuostolių, susijusių su automobilio Lexus ES 300 , valst. Nr. ( - ), remontu ir pardavimu, sprendžia, kad šis reikalavimas yra visiškai įrodytas ir yra visos 4 deliktinės atsakomybės sąlygos, aiškai nurodytos patikslintame ieškinyje, todėl jų nebekartoja.

65Šioje dalyje patenkinus ieškinį, taip pat priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistos 24 000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 m. lapkričio 25 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

66Dėl bylinėjimosi išlaidų

67Patenkinus BUAB „Nendrė“ ieškinį iš dalies (24 000 Lt), iš atsakovo V. S. proporcingai priteistinos bylinėjimosi išlaidos Valstybei - 720 Lt.

68Ieškovas BUAB „Nendrė“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį iš dalies (5 proc.), bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis už nepatenkintą ieškinio dalį ir išlaidų dalis už procesinių dokumentų siuntimą) Valstybei nepriteistinos.

69Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas tik 5 proc., o išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 52,40 Lt (t.1, b.l. 117), tai atsakovui tenkanti išlaidų dalis yra 2, 62 Lt, t.y. mažesnė nei 10 Lt, todėl šios išlaidos iš atsakovo V. S. Valstybei nepriteistinos.

70Ieškovas BUAB „Nendrė“ duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas (pvz., advokato samdymo išlaidas) nepateikė.

71Atsakovas V. S. duomenų apie turėtas advokato samdymo išlaidas nepateikė.

72Trečiajam asmeniui atsakovo pusėje G. S. turėtos 2000 Lt (t.1, b.l. 174) advokato samdymo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos, nes atsakovo V. S., kurio pusėje buvo trečiasis asmuo, kaip proceso šalies vaiksmai pripažintini netinkamais, dėl to, kad atsakovas neteikė atsiliepimo į ieškinį, nesidomėjo bylos eiga, 2009-11-25 priėmus ieškinį, tik 2013-01-09 nurodė, kad dvi paskolos sutartys, kurių pagrindu pareikštas ieškinys, yra jo surašytos siekiant pateisinti trūkumą kasoje, t.y. fiktyvios; tik 2013-01-09 ir 2013-01 24 teismo posėdžiuose pateikė išrašus iš kompiuterinės buhalterinės programos (Didžiąją knygą), kuriuos akivaizdžiai turėjo anksčiau, nes kai kuriuos dokumentų išrašus jau buvo pateikęs ikiteisminiam tyrimui baudžiamojoje byloje 1-10-2-00681-2009-0, tačiau vengė pateikti bankroto administratoriui (LR CPK 93 str. 4 dalis).

73Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

74Šiaulių apygardos teismo 2009-11-25 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovui V. S. priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o neesant turto, ir piniginės lėšos, neviršijant 502 494,33 litų.

75Kadangi ieškovo BUAB „Nendė“ ieškinio reikalavimus yra patenkintas iš dalies, o šiuo sprendimu ieškovui iš atsakovo yra priteista 24 000,00 Lt žalos atlyginimo, Valstybei priteista 720,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai turto ir lėšų arešto mastas pagal Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį sumažintinas iki 23 000,00 litų, tokias laikinąsias apsaugos priemones paliekant galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

77Bankrutavusios UAB (BUAB) „Nendrė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“, ieškinį V. S. patenkinti iš dalies: priteisti iš V. S. (a.k. ( - ), gyvenančio ( - )) Bankrutavusiai UAB „Nendrė“ (į. k. 180155526, bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“) 24000,00 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius litų) nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 24000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 m. lapkričio 25 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

78Kitoje dalyje BUAB „Nendrė“ ieškinį atsakovui V. S. atmesti.

79Priteisti iš V. S. (a. k. ( - ), gyvenančio ( - )) Valstybei 720,00 Lt (septynis šimtus dvidešimt litų) žyminio mokesčio (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) arba Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

80Sumažinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – V. S. (a. k. ( - )) priklausančio turto ir piniginių lėšų arešto mąstą nuo 502 494,33 Lt iki 23 000,00 Lt (dvidešimt trijų tūkstančių litų) ir tokias laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo.

81Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Nendrė“, atstovaujamos bankroto... 4. atsakovui V. S. ir jo atstovui advokatui Rimantui Petrui Braziui,... 5. trečiojo asmens G. S. atstovui advokatui Vytautui Blažaičiui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo -... 7. Ieškovas Bankrutavusi UAB „Nendrė“, atstovaujama bankroto... 8. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. gegužės 22 d. Šiaulių apygardos teismas... 9. Bankroto administratorius, susipažinęs su jam perduotais UAB „Nendrė"... 10. Dėl negrąžintos skolos priteisimo.... 11. Iš perduotų dokumentų administratorius nustatė, kad UAB „Nendrė",... 12. Kad V. S. buvo suteiktos dvi paskolos, patvirtina administratoriui pateiktos... 13. Bankroto administratorius registruotais laiškais siuntė V. S. pranešimus... 14. Pagal CK 6.4 str., 6.38 str. bei 6.200 str. nuostatas skolininkas privalo... 15. Ieškovas teigia, kad tarp V. S. neteisėtų veiksmų, t.y. paskolos... 16. Paskolos sutartyse nebuvo numatyta, kad už paskolos suteikimą būtų... 17. Palūkanos skaičiuojamos pagal tuo metu galiojusią metinę palūkanų normą.... 18. Kadangi šalys, sudarydamos paskolos sutartis, nebuvo susitarusios dėl... 19. Dėl nuostolių, susijusių su automobiliu Lexus ES 300, atlyginimo.... 20. Bankroto administratorius, vadovaudamasis BUAB „Nendrė“ (toliau –... 21. Ieškovas nurodė, kad 2007-12-21 UAB „Nendrė" nupirko automobilį Lexus ES... 22. Ieškovas teigia, kad yra visos atsakovo V. S. civilinės (deliktinės)... 23. Ieškovas mano, kad V. S., vadovaudamas Bendrovei, pažeidė pareigą elgtis... 24. Ieškovas teigia, kad egzistuojant visoms deliktinės civilinės atsakomybės... 25. Atsakovas V. S. ir trečiasis asmuo G. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 26. Parengiamuosiuose teismo posėdžiuose atsakovas V. S. teigė, kad iš UAB... 27. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovė M. V. palaikė pareikštą... 28. Atsakovai V. S. nurodė, kad su ieškiniu jis nesutinka, nes paskolos iš... 29. Atsakovo atstovas advokatas R.P.Brazys teigė, kad ieškovo nurodytos paskolos... 30. Trečiasis asmuo G. S. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą... 31. Trečiojo asmens G. S. atstovas advokatas V. Blažaitis prašė ieškinį... 32. Ieškinys tenkintinas dalinai. ... 33. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.... 34. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. iškėlė UAB „Nendrė“... 35. Dėl vadovo atsakomybės.... 36. Nesutikdamas su pareikštu ieškiniu, be kitų argumentų, atsakovas V. S.... 37. Teismas su šia atsakovo V. S. pozicija nesutinka. Tai, kad įmonės vadovas... 38. Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra... 39. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo... 40. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar... 41. Pagal faktinius bylos duomenis nagrinėjamoje byloje yra keliami du skirtingi... 42. Nors ieškovas BUAB „Nendrė“ ieškinyje dėl 413 000 Lt paskolos... 43. Antrasis ieškovo reikalavimas dėl 28 000 Lt nuostolių, susijusių su... 44. Dėlieškovo reikalavimo grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas bei... 45. Byloje yra pateiktos dvi paskolos sutartys, sudarytos tarp UAB „Nendrė",... 46. Ilgą laiką tvirtinęs, kad pinigus pagal 2007 m. spalio 24 d. ir 2007 m.... 47. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 49. Tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos... 50. Nesant įvykusio pinigų ar daiktų perdavimo fakto, paskolos sutartis laikoma... 51. Iš ieškovo pateiktų paskolos sutarčių (t.1, b.l. 127,128) matyti, kad nei... 52. Ieškovui BUAB „Nendrė“ neįrodžius, kad atsakovui V. S. buvo perduotas... 53. Dėl nuostolių, susijusių su automobiliu Lexus ES 300, atlyginimo.... 54. Byloje nustatyta, kad 2006-01-20 UAB „Nendrė“, vadovaujama V. S., ir... 55. Iš A. Š. įmonei UAB „Nendrė“ išrašytos 2007-04-16 sąskaitos... 56. Iš A. Š. įmonei UAB „Nendrė“ išrašytos 2007-07-18 sąskaitos... 57. Pagal UAB „Stiklita Vilnius“ 2007-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija SVA... 58. Atsakovas V. S. 2010-05-04 yra pateikęs į bylą A. Š. įmonei UAB... 59. Iš prijungtoje baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) esančių A. Š. parodymų,... 60. Teismas nepripažįsta objektyviu įrodymu atsakovo V. S. 2010-05-04 pateiktos... 61. Atsižvelgdamas į ieškovo išdėstytus argumentus ir įvertinęs pateiktus... 62. Teismas iš dalies sutinka su ieškovo reikalavimu, kad 2007-12-21 iš D. R.... 63. Atsižvelgdamas į galimus automobilių rinkos pokyčius nuo automobilio... 64. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimus dėl nuostolių,... 65. Šioje dalyje patenkinus ieškinį, taip pat priteistinos 5 proc. metinės... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 67. Patenkinus BUAB „Nendrė“ ieškinį iš dalies (24 000 Lt), iš atsakovo V.... 68. Ieškovas BUAB „Nendrė“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra... 69. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas tik 5 proc., o išlaidos,... 70. Ieškovas BUAB „Nendrė“ duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas... 71. Atsakovas V. S. duomenų apie turėtas advokato samdymo išlaidas nepateikė.... 72. Trečiajam asmeniui atsakovo pusėje G. S. turėtos 2000 Lt (t.1, b.l. 174)... 73. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 74. Šiaulių apygardos teismo 2009-11-25 nutartimi buvo taikytos laikinosios... 75. Kadangi ieškovo BUAB „Nendė“ ieškinio reikalavimus yra patenkintas iš... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 77. Bankrutavusios UAB (BUAB) „Nendrė“, atstovaujamos bankroto... 78. Kitoje dalyje BUAB „Nendrė“ ieškinį atsakovui V. S. atmesti.... 79. Priteisti iš V. S. (a. k. ( - ), gyvenančio ( - )) Valstybei 720,00 Lt... 80. Sumažinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 81. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...