Byla 2A-1218-577/2014
Dėl kvalifikacijos pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovui Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklai dėl kvalifikacijos pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos kvalifikavimo komisijos 2001-06-28 nutarimo Nr. 3 dalį dėl V. S. suteikimo elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikacijos, pripažinti negaliojančiu kvalifikacijos pažymėjimą B Nr. 000478, reg. Nr. 90, išrašytą 2001-06-28, priteisti iš atsakovo valstybės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas paaiškino, kad atsakovo duomenimis ieškovas 2000-09-01 įstojo mokytis į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklą ir 2001-06-28 ją baigė, įgydamas elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikaciją, tačiau Laisvės atėmimo vietų ligoninės rašte Nr. S-2868 nurodyta, kad pagal archyvinės asmens byloje judėjimo registraciją 1999-09-20 ieškovas atvyko į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (toliau – LTI-K) iš Vilniaus miesto 3 policijos komisariato; 2000-10-27 atvyko į Vilniaus 1 Griežtojo režimo Pataisos darbų koloniją (toliau – 1 GR PDK); 2001-01-05 atvyko į LTI-K. 2001-01-12 atvyko į Vilniaus 1 GR PDK. 2001-06-29 atvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 2001-08-10 atvyko į Vilniaus 1 GR PDK; 2002-06-13 atvyko į Marijampolės GR PDK. Ieškovas pažymėjo, kad Suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo lavinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-04-08 nutarimu Nr. 264 (toliau – Aprašas), 12 p. numato, kad vyresnių negu 16 metų nuteistųjų bendrasis lavinimas organizuojamas rašytinių jų pageidavimu. Ieškovas tvirtina, kad jis niekada nerašė prašymo priimti jį studijuoti Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje. Ieškovas nurodo, kad jis negalėjo dalyvauti kalbos kultūros užsiėmimuose, kurie vyko 2001 metų gegužės 21, 22, 24, 25, 29, 30 dienomis, bei birželio 1, 4, 6 ir 7 dienomis, ir ekonomikos pagrindų užsiėmimuose, kurie vyko 2001 metų gegužės 18, 23, 24, 28, 29, birželio 1, 5, 6 dienomis, kadangi pagal Laisvės atėmimo vietų ligoninės pateiktus duomenis 2001-05-04 jam buvo skirta drausminė nuobauda 2 mėnesiai kamerų tipo patalpose, tačiau Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pateiktuose duomenyse yra nurodyta, kad jis nurodytomis dienomis dalyvavo užsiėmimuose ir buvo įvertintas atitinkamais balais. Ieškovas tvirtina, kad kameroje pas jį dėstytojai nesilankė, todėl duomenys, įrašyti į teorijos mokymo dienyną ir kvalifikacijos pažymėjimą, jog ieškovas išklausė kalbos kultūros kursą ir įgijo žinias, įvertintas 6 balais, bei išklausė ekonomikos pagrindų kursą, įvertinant jo žinias 7 balais, yra klaidingi. Taip pat ieškovas tvirtina, kad jis negalėjo pasirašyti, jog gavo kvalifikacijos pažymėjimą Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos apskaitos knygoje, kadangi tuo metu atlikinėjo drausminę nuobaudą ir pažymėjimas 2001-06-28 jam įteiktas nebuvo. Ieškovas paaiškino, kad šis klausimas pasidarė jam aktualus tik dabar, kai bylinėjantis dėl įgaliojimų panaikinimo, teismai (Marijampolės rajono apylinkės teismas, civ. byla Nr. 2-85-301/2011, Kauno apygardos teismas, civ. byla Nr. 2A-1344-324/2011) savo sprendimuose, argumentuodami ieškovo lietuvių kalbos žinojimą, naudoja tą faktą, kad ieškovas neva mokėsi Komunalinių paslaugų mokykloje lietuvių kalba, be kitų dalykų mokėsi kalbos kultūros, jo žinios buvo įvertintos 6 balais, kas duoda pagrindą manyti, kad pakankamai gerai moka lietuvių kalbą.

4Atsakovas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas 2000 m. rugsėjo 1 d. savo noru bei laisva valia įstojo mokytis į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklą ir 2001 m. birželio 28 d. baigė studijas bei įgijo elektros įrengimų remonto elektromechanikos kvalifikaciją. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad kartu su ieškiniu ieškovo pateikti dokumentai (Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kvalifikacijos pažymėjimo apskaitos knyga, 2000 m. - 2001 m. teorijos mokymo dienynas, profesinio mokymo apskaitos dienynas) paneigia ieškinyje dėstomas aplinkybes ir patvirtina, kad ieškovas dalyvavo mokymuose ir įgijo siektą kvalifikaciją. 2001 m. birželio 6 d. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 47 patvirtina, kad baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus buvo leista laikyti viso 25 moksleiviams iš elektros įrenginių remonto elektomechanikų grupės El-0, taip pat ir ieškovui – V. S.. 2001 m. birželio 6 d. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 46 patvirtina, kad ieškovui buvo leista laikyti spec. technologijų egzaminą. Iš Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos skyriaus elektros įrengimų remonto elektromechanikų specialybės El-0 grupės 2000/2001 m. metinių rezultatų suvestinės matyti, kad ieškovo mokymosi rezultatai buvo įvertinti teigiamai. 2001 m. birželio 28 d. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Elektros įrenginių remonto elektromechanikos specialybės El-0 grupės baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų Protokolas Nr. 3 patvirtina, kad ieškovui V. S. (atitinkamai kaip ir kitiems besimokiusiems asmenims) buvo išduotas mokyklos baigimą patvirtinantis dokumentas – kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis elektromechaniko kvalifikaciją. Atsakovas paaiškino, kad 2001 m. liepos 5 d. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos elektros įrengimų remonto elektromechanikų specialybės moksleivių kvalifikaciniai pažymėjimai (taip pat ir V. S. išduotas pažymėjimas) buvo perduoti Vilniaus 1-os GRPDK (griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos) įskaitos skyriui (dokumentus priėmė įsk. skyriaus inspektorė M. L.). Atsakovas nurodė, kad ieškovo prašymo dėl priėmimo į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklą atsakovas negali pateikti, nes yra pasibaigęs jo saugojimo terminas, todėl minėtas dokumentas nėra išlikęs. Be to, atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu dėl jam išduoto kvalifikacijos pažymėjimo panaikinimo tik 2012 m. lapkričio 29 d., tuo tarpu kai studijos buvo baigtos dar 2001 m. birželio 28 d., taigi ieškovas kreipėsi dėl savo neva pažeistų teisių gynimo praėjus daugiau nei 11 metų. Atsakovo nuomone, ieškovas apie tariamą savo teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau kaip ginčijamo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 000478 išdavimo bei įteikimo jam dieną, t.y. 2001 m. birželio 28 d., todėl ieškinio senaties terminas šioje byloje reiškiamiems reikalavimams pasibaigė 2010-06-28, o ieškinys yra pareiškiamas šioje byloje tik 2012-11-29, t.y. praėjus daugiau nei 11 metų. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį.

5Šalys teismo posėdyje palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, jog ieškovas 2001 m. birželio mėn. įgijo elektros įrenginių remonto elektormechaniko kvalifikaciją. Teismas atmetė ieškovo prašymą dėl rašysenos ekspertizės skyrimo, nes teismui nebuvo pateiktas Kvalifikacijos pažymėjimų apskaitos knygos originalas, be to pažymėjo, kad ekspertizės metu nustatytos aplinkybės esminės reikšmės bylai vis tiek neturėtų, nes net ir tuo atveju, jei toks pažymėjimas nebūtų įteiktas ieškovui pasirašytinai, pasak pirmos instancijos teismo, nebūtų teisinio pagrindo pripažinti kvalifikacijos pažymėjimo negaliojančiu. Pirmos instancijos teismas sprendė, jog ieškovas privalėjo žinoti, kad baigus mokslus yra išduodamas ir kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, todėl atsakovo prašymu taikė ieškinio senatį.

7Ieškovas V. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, vadovavosi liudytojo parodymais, kurie buvo nenuoseklūs ir prieštaringi, liudytojas negalėjo paaiškinti, kodėl teorijos mokymo dienyne buvo pažymėta, kad ieškovas lankė užsiėmimus, nors tuo metu buvo baudos izoliatoriuje. Apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad rašytiniais įrodymais yra įrodyta, jog kalbos kultūros užsiėmimai vyko 2001 m. gegužės 21, 22, 24, 25, 29, 30 dienomis bei birželio 1, 4, 5 ir 7 dienomis, o ekonomikos pagrindų užsiėmimai vyko 2001 m. gegužės 18, 23, 24, 28, 29 ir birželio 1, 5, 6 dienomis, nors 2001-05-04 jam buvo skirta drausminė nuobauda – 2 mėnesiai kamerų tipo patalpose, todėl jis negalėjo dalyvauti užsiėmimuose ir laikyti egzaminus. Pažymi, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninės pateiktoje pažymoje Nr. S-2686 yra vienareikšmiškai parašyta, jog jo archyvinėje byloje nėra duomenų apie Vilniaus komunalinių paslaugų mokytojų lankymąsi Lukiškių TI-K Vilniaus 1 GR PDK bei Marijampolės GR PDK. Apeliantas tvirtina, kad atliekant nuobaudas kameros tipo patalpose, dėstytojai neturi teisės lankyti mokinių, tai patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai. Taip pat apeliantas nurodo, kad jis nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad į bylą pateikti įrodymai ir nustatytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, jog ieškovas 2001 m. birželio mėnesį įgijo elektros įrenginių remonto elektromechaniko kvalifikaciją ir apie tai jis privalėjo žinoti. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ignoravo faktą, kad atsakovas nepateikė į bylą Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos skyriaus kvalifikacijos pažymėjimų apskaitos knygos, kad būtų galima atlikti rašysenos ekspertizę. Apelianto nuomone, atsakovas neįrodė, kad 2001 m. jis turėjo žinoti apie jam išrašytą diplomą, nes nepateikė teismui įrodymų, jog diplomas jam buvo įteiktas pasirašytinai. Taip pat apeliantas teigia, kad duomenys, esantys Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos dokumentuose, neatitinka tikrovės, kad diplomas jam pasirašytinai nebuvo įteiktas, kad apskritai jis nebuvo rašęs jokio prašymo priimti jį į mokyklą. Pasak apelianto, jis apie tai, kad turi elektros įrenginių remonto elektromechaniko kvalifikaciją, sužinojo tik 2011 m., todėl senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo tos datos.

8Atsakovas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovo paaiškinimus, jog jis niekada nesimokė mokykloje, kurie nėra pagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, vertino kritiškai remdamasis į bylą pateiktais ieškovą charakterizuojančiais duomenimis. Atsakovo nuomone, liudytojo paaiškinimai buvo nuoseklūs ir vienareikšmiški, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai liudytojo paaiškinimus vertino ir jais rėmėsi. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad ginčijamas pažymėjimas jam negalėjo būti išduotas, kadangi jis dėl drausminių nuobaudų taikymo neturėjo galimybės dalyvauti mokymuose ir baigiamuosiuose egzaminuose. Paaiškina, kad asmenų laikymui kameros tipo patalpose ar baudos izoliatoriuose, įkalintiems asmenims yra sudaromos sąlygos savarankiškai pasirengti ir atsiskaityti už laikotarpį, kurį nelankė pamokų klasėse. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pats apeliantas nesilaiko nuoseklios pozicijos, nes posėdžio metu jis pats teigė, jog niekada nesimokė Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, nors vėliau priešingai aiškino, kad buvo verčiamas lankyti mokyklą, todėl dalyvavo tik įžanginiame mokyme. Atsakovo vertinimu, į bylą pateikti duomenys suteikia pagrindą išvadai, jog ieškovas 2000 m. rugsėjo 1 d. įstojo mokytis į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklą ir 2001 m. birželio 28 d. baigė studijas ir įgijo elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikaciją. Ieškovo paaiškinimai yra iš esmės priešingi į bylą pateiktiems rašytiniams įrodymams, todėl jie, atsakovo nuomone, turėtų būti atmesti kaip nepagrįsti. Taip pat atsakovas pažymi, kad pirmos instancijos teismas neignoravo tos aplinkybės, kad teismui nebuvo pateikta kvalifikacijos pažymėjimo apskaitos knyga, o išsamiai dėl tos aplinkybės pasisakė. Be to, atsakovas nurodo, kad ieškovas niekaip neįrodinėjo savo teiginio, kad jis iki 2011 m. nieko nežinojo apie ginčijamą kvalifikacijos pažymėjimą, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai pritaikė ieškinio senatį.

9Byla grąžintina nagrinėti iš naujo.

10Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl ieškovo kvalifikacijos pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui V. S. kvalifikacijos pažymėjimu B Nr. 000478, reg. Nr. 90, išrašytu 2001-06-28, suteikta elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikacija (b.l. 6). Laisvės atėmimo vietų ligoninės rašte Nr. S-2868 nurodyta, kad pagal archyvinės asmens bylos judėjimo registraciją 1999-09-20 ieškovas atvyko į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą iš Vilniaus miesto 3 policijos komisariato; 2000-10-27 atvyko į Vilniaus 1 Griežtojo režimo Pataisos darbų koloniją; 2001-01-05 atvyko į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą; 2001-01-12 atvyko į Vilniaus 1 Griežtojo režimo Pataisos darbų koloniją; 2001-06-29 atvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 2001-08-10 atvyko į Vilniaus 1 Griežtojo režimo Pataisos darbų koloniją; 2002-06-13 atvyko į Marijampolės Griežtojo režimo Pataisos darbų koloniją (b.l. 23). Tame pačiame rašte taip pat nurodoma, kad ieškovo asmens byloje nėra ieškovo prašymo priimti studijuoti Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje. 2012-06-24 Laisvės atėmimo vietų ligoninės rašte Nr. S-3511 nurodyta, kad ieškovui 2001-05-04 buvo skirta drausminė nuobauda 2 mėnesiai kamerų tipo patalpose, o 2001-09-17 – 3 mėnesiai kamerų tipo patalpose (b.l. 24). Pagal Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos suteiktą kvalifikacijos pažymėjimą B Nr. 000478 kalbos kultūros dalykui buvo skirta 21 valanda, ekonomikos pagrindų dalykui – 21 valanda. Teorijos mokymo dienyne yra nurodyta, kad užsiėmimai vyko 2001 metų gegužės 21, 22, 24, 25, 29, 30 dienomis, bei birželio 1, 4, 6 ir 7 dienomis; ieškovas dalyvavo užsiėmimuose ir gegužės 25 dieną gavo 6 balų žinių įvertinimą, birželio 7 dieną – 6 balų žinių įvertinimą (b.l. 9-10, 12-22). Profesinio rengimo apskaitos dienyne taip pat yra nurodyta, kad ieškovas dalyvavo užsiėmimuose, kurie vyko 2001 metų gegužės 18, 23, 24, 28, 29, birželio 1, 5, 6 dienomis. Gegužės 29 dieną jo žinios buvo įvertintos 7 balais, birželio 5 dieną taip pat 7 balais. 2001-06-06 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 47 patvirtina, kad ieškovui buvo leista laikyti baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus (b.l. 43-44), o 2001-06-06 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 46 patvirtina, kad ieškovui buvo leista laikyti spec. technologijų egzaminą (b.l. 45-47). Iš Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos skyriaus elektros įrengimų remonto elektromechanikų specialybės El-0 grupės 2000/2001 m. metinių rezultatų suvestinės matyti, kad ieškovo mokymosi rezultatai buvo įvertinti teigiamai (b.l. 48). 2012-05-06 raštu Nr. R3-696 Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla patvirtino, kad ieškovas 2000 metais įstojo ir 2001 metais ją baigė, įgydamas elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikaciją (b.l. 28). Iš 2001-06-28 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Elektros įrenginių remonto elektromechanikos specialybės El-0 grupės baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų Protokolo Nr. 3 matyti, kad ieškovui buvo išduotas mokyklos baigimą patvirtinantis dokumentas – kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis elektromechaniko kvalifikaciją (b.l. 49-50). 2001-07-05 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos elektros įrengimų remonto elektormechanikų specialybės moksleivių kvalifikaciniai pažymėjimai buvo perduoti Vilniaus 1-os Griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos įskaitos skyriui (b.l. 51). Ieškovas tvirtina, kad jis negalėjo mokytis, nes tuo metu atliko nuobaudą kameros tipo patalpose, kuriose dėstytojai neturi teisės lankyti mokinių. Tuo tarpu atsakovas tvirtina, kad į bylą pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog ieškovas 2000 m. rugsėjo 1 d. įstojo mokytis į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklą ir 2001 m. birželio 28 d. baigė studijas ir įgijo elektros įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikaciją; atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškinys teismui pateiktas po daugiau nei dešimties metų nuo ginčijamo pažymėjimo įteikimo atsakovui. Pirmos instancijos teismas sprendė, jog ieškovas turėjo žinoti, kad mokėsi Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, ir turėjo žinoti, kad 2001 m. gavo pažymėjimą, todėl nepasisakydamas dėl ginčo esmės, atsakovo prašymu taikė ieškinio senatį ir ieškinį atmetė.

13Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas nepašalino byloje surinktuose įrodymuose esamų prieštaravimų, nagrinėjamų klausimų visapusiškai neatskleidė, todėl su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis sutikti negalima. Visų pirma, kaip minėta, Teorijos mokymo dienyne yra nurodyta, kad kalbos kultūros užsiėmimai vyko 2001 metų gegužės 21, 22, 24, 25, 29, 30 dienomis bei birželio 1, 4 ir 7 dienomis; ieškovas dalyvavo užsiėmimuose ir gegužės 25 gavo 6 balų žinių įvertinimą, birželio 7 dieną – 6 balų žinių įvertinimą (b.l. 9-10). Profesinio rengimo apskaitos dienyne taip pat yra nurodyta, kad ieškovas dalyvavo užsiėmimuose, kurie vyko 2001 metų gegužės 18, 23, 24, 28, 29, birželio 1, 5, 6 dienomis; gegužės 29 dieną jo žinios buvo įvertintos 7 balais, birželio 5 dieną taip pat 7 balais (b.l. 12-22). Iš kitų rašytinių įrodymų matyti, kad 2001 m. gegužės 4 d. ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – 2 mėnesiai kamerų tipo patalpose (b.l. 24). Ieškovas tvirtina, kad atlikdamas nuobaudą, jis neturėjo jokios galimybės lankytis užsiėmimuose; jo tokius teiginius iš dalies patvirtina Kalėjimų Departamento prie LR teisingumo ministerijos Vilniaus 2-osios griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos 2001-02-08 raštas (b.l. 25), kuriame ieškovui buvo paaiškinama, jog iš bausmės izoliatoriaus į bendrojo lavinimo kursus neišleidžiama. Tuo tarpu byloje nėra jokių objektyvių rašytinių įrodymų, patvirtinančių tą aplinkybę, kad atliekant drausminę nuobaudą ieškovui buvo suteikta galimybė lankyti užsiėmimus, arba kad mokytojai ieškovą lankydavo kamerų tipo patalpose. Taigi, visiškai akivaizdu, jog byloje esantys duomenys prieštaringi: nors ieškovas 2001 m. gegužės ir birželio mėnesiais atliko drausminę nuobaudą kamerų tipo patalpose, iš kurių jis neturėjo būti išleidžiamas mokytis, tačiau pagal mokymo dienyno duomenis tuo pačiu laikotarpiu jis lankydavo užsiėmimus ir gaudavo atitinkamus įvertinimus. Nors pirmosios instancijos teismas ir konstatuoja, kad byloje nustatytų ir surinktų įrodymų visuma suteikia pagrindą išvadai, jog ieškovas 2001 m. birželio mėnesį įgijo elektros įrenginių remonto elektromechaniko kvalifikaciją, apie tai privalėjo žinoti, taip pat turėjo žinoti, kad išduodamas ir kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, tačiau anksčiau minėti akivaizdūs prieštaravimai nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme taip ir nebuvo pašalinti. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas, siekdamas panaikinti visus byloje kilusius prieštaravimus, turėjo išsiaiškinti, kokios buvo ieškovo galimybės atliekant drausminę nuobaudą lankytis užsiėmimuose, galų gale, apskritai, ar tokia galimybė praktiškai iš viso egzistavo, tačiau tai padaryta nebuvo. Kadangi tokių duomenų byloje nėra, todėl šių aplinkybių tinkamai įvertinti neturi galimybės ir apeliacinės instancijos teismas.

14Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad 2001-07-05 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos elektros įrengimų remonto elektormechanikų specialybės moksleivių kvalifikaciniai pažymėjimai buvo perduoti Vilniaus 1-os Griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos įskaitos skyriui (b.l. 51), o iš Išsilavinimo pažymėjimų išdavimo apskaitos išrašo kopijos (b.l. 8) matyti, kad Kvalifikacinis pažymėjimas B Nr. 000478, reg. Nr. 90, dar 2001 m. birželio 28 d. pasirašytinai buvo išduotas pačiam ieškovui V. S.. Taigi, iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad nors pažymėjimas jau 2001 m. birželio 28 d. buvo išduotas asmeniškai ieškovui, tačiau 2001 m. liepos 5 d. tas pats pažymėjimas buvo perduotas ir į Vilniaus 1-os Griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos įskaitos skyrių. Pastebėtina, kad šios aplinkybės nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme apskritai nebuvo nagrinėtos. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas turėjo atskleisti šių rašytinių įrodymų tarpusavio prieštaravimų priežastis, nes minėtų prieštaravimų pašalinimas yra svarbus ir sprendžiant klausimą dėl normų, reglamentuojančių ieškinio senaties terminą, taikymo.

15Pažymėtina, kad teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010). Nors įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.), tačiau pažymėtina, kad teisėjų vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikimumo patikrinimu, palyginimu bei prieštaravimų pašalinimu.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nurodytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priima civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011 ir kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau paminėtus akivaizdžius prieštaravimus iš esmės pagal byloje pateiktus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės pašalinti ir išsiaiškinti minėtas aplinkybes, kadangi iš esmės būtų nagrinėjami nauji aspektai. Tokia situacija prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas.

17Taigi, vadovaujantis išdėstytais motyvais, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

18Apeliacinės instancijos teismui į nagrinėjamą bylą buvo pateiktas Vilniaus Baltarusių Jaunimo Sąjungos prašymas dėl įrodymų prie bylos prijungimo. Pažymėtina, kad procesinio pobūdžio prašymus teismui gali reikšti tik byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 110 str.). Pastebėtina, kad Vilniaus Baltarusių Jaunimo Sąjunga nėra nagrinėjamoje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl šis prašymas nespręstinas ir grąžintinas jį pateikusiam asmeniui.

19Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

20Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

21Vilniaus Baltarusių Jaunimo Sąjungos prašymą dėl dokumentų prijungimo grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 4. Atsakovas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla atsiliepimu į ieškinį... 5. Šalys teismo posėdyje palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus iš... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį... 7. Ieškovas V. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 8. Atsakovas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla atsiliepime į apeliacinį... 9. Byla grąžintina nagrinėti iš naujo.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 11. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl ieškovo kvalifikacijos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui V. S. kvalifikacijos pažymėjimu B... 13. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas nepašalino byloje... 14. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad 2001-07-05 Vilniaus komunalinių... 15. Pažymėtina, kad teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 327... 17. Taigi, vadovaujantis išdėstytais motyvais, Vilniaus miesto apylinkės teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismui į nagrinėjamą bylą buvo pateiktas Vilniaus... 19. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 20. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 21. Vilniaus Baltarusių Jaunimo Sąjungos prašymą dėl dokumentų prijungimo...