Byla 2-1076/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti suinteresuoto asmens L. J. atskiruosius skundus ir atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Livena“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-498-154/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens L. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti suinteresuoto asmens L. J. atskiruosius skundus ir atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Livena“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-498-154/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Livena“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Renavita“.

52012 m. vasario 27 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens, nurodančio save UAB „Livena“ akcininku, L. J. atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad skundžiama teismo nutartis naikintina, nes įmonė yra moki. Suinteresuotas asmuo taip pat prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, nurodydamas, kad apie skundžiamą nutartį sužinojo tik 2012-02-22, kai naujais finansiniais metais, kaip akcininkas, domėjosi įmonės finansine padėtimi.

62012 m. vasario 28 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens, nurodančio save UAB „Livena“ akcininku, L. J. atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties dalies, kuria UAB „Livena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Renavita“, suinteresuotas asmuo prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, nurodydamas tas pačias termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastis, kaip ir pateikdamas 2012 m. vasario 27 d. atskirąjį skundą.

72012 m. kovo 1 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens, nurodančio save UAB „Livena“ akcininku, L. J. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti paskirtam UAB „Livena“ bankroto administratoriui UAB „Renavita“ bei visiems šio bankroto administratoriaus darbuotojams, įgaliotiems asmenims įgyvendinti bet kokias LR Įmonių bankroto įstatyme bei kituose LR teisės aktuose bei teismo nutartyse, sprendimuose nustatytas UAB „Livena“ bankroto administratoriaus funkcijas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi Nutarė 1) atsisakyti atnaujinti terminą 2012 m. vasario 27 d. ir 2012 m. vasario 28 d. suinteresuoto asmens L. J. atskiriesiems skundams paduoti, 2) atskiruosius skundus atsisakyti priimti ir nutarčiai įsiteisėjus juos su priedais grąžinti padavusiam asmeniui, 3) netenkinti suinteresuoto asmens L. J. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Teismas suinteresuoto asmens L. J. nurodytas termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastis pripažino nepagrįstomis ir terminą atskirajam skundui paduoti atsisakė atnaujinti, motyvuodamas tuo, kad UAB „Livena“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį L. J. sudarė 2011 m. lapkričio 29 d., tuo tarpu ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Livena“ teisme buvo priimtas 2011 m. lapkričio 21 d., apie ieškinio priėmimą buvo viešai paskelbta Šiaulių apygardos teismo internetiniame puslapyje, todėl, teismo vertinimu, suinteresuotas asmuo L. J. dar prieš pasirašydamas akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, būdamas atidus, protingas ir atsakingas žmogus, turėjo žinoti informaciją apie tai, jog teisme yra priimtas ieškinys dėl bankroto bylos UAB „Livena“ iškėlimo. O žinodamas apie tai, galėjo domėtis apie teismo nutarties priėmimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kurios akcininku jis tapo. Neatnaujinus termino, teismas atskiruosius skundus atsisakė priimti. Taip pat teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2012 m. vasario 28 d. teisme gautu atskiruoju skundu apeliantas skundė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties dalį, kuria UAB „Livena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Renavita“, prašydamas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas jau sprendė klausimą, ar pagrįstai Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Livena“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Renavita“, o ne UAB „Bankroto administravimas“ ir 2012 m. vasario 23 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojančios UAB „Livena“ administratoriumi paskirta UAB „Renavita“, paliko nepakeistą. Be to, teismas nurodė, jog, vadovaujantis 2012-02-27 LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo istorija, suinteresuotas asmuo L. J. nėra nurodytas kaip UAB „Livena“ akcininkas.

11Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas nurodė, kad atsisakius priimti suinteresuoto asmens L. J. atskiruosius skundus, netenkintinas ir jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Livena“ jau iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Renavita“. Minėta nutartis įsiteisėjo 2012 m. vasario 23 d. Tai reiškia, kad UAB „Livena“ bankroto administratorius UAB „Renavita“ turi ne tik teisę, bet ir pareigą vykdyti LR Įmonių bankroto įstatyme, kituose LR teisės aktuose, teismo nutartyse, sprendimuose nustatytas bankroto administratoriaus funkcijas. Todėl tenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdžius bankroto administratoriaus veiklą, būtų pažeisti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai, o tuo pačiu ir viešasis interesas, kurį pagal LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatas yra įpareigotas ginti teismas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – suinteresuoto asmens L. J. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties panaikinimo priimti ir juos išnagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai neatnaujino termino atskirajam skundui paduoti. Suinteresuotas asmuo, tapęs UAB „Livena“ akcininku, domėjosi įmonės veikla bei mokumu, jo turimi duomenys – 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. birželio 30 d. balansai liudijo, kad įmonės turimas turtas neviršija jos įsipareigojimų, vidutiniškai vienam darbuotojui vėluojamo išmokėti atlyginimo dalis buvo apie 1 600 Lt, kas, atsižvelgiant į tai, kad įmonė yra veikianti, pripažintina nedidele suma ir nesudaro pagrindo bankroto bylos iškėlimui. Suinteresuotas asmuo apie Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartį, kuria įmonei buvo iškelta bankroto byla, sužinojo naujais finansiniais metais kaip akcininkas, besidomėdamas įmonės finansine padėtimi. 2012 m. sausio 31 d. suinteresuotas asmuo paprašė pateikti įmonės finansinė būklę pagrindžiančius dokumentus, UAB „Livena“ į šį prašymą atsakė tik 2012 m. vasario 22 d. ir būtent tuomet suinteresuotam asmeniui pirmą kartą buvo pateikta Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 29 d. nutartis. Atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo surašė nedelsiant ir pateikė teismui 2012 m. vasario 27 d. Iš to darytina išvada, kad suinteresuotas asmuo negali būti pripažintas neapdairiu vien todėl, kad netikrino teismo internetinio puslapio ar neskambino į teismo raštinę, nes jis turėjo duomenis, liudijančius įmonės mokumą. Todėl termino atskirajam skundui paduoti priežastys turi būti pripažintos svarbiomis ir terminas atnaujintas. Suinteresuotam asmeniui, dėl objektyvių priežasčių praleidusiam terminą atskirajam skundui paduoti, neturėtų būti užkertamas kelias realizuoti vieną iš esminių procesinių teisių – galimybę apskųsti galimai nepagrįstą nutartį, kuri sukels teisines pasekmes ne tik byloje dalyvaujantiems asmenims, bet įtakos ir viešą interesą, kuris egzistuoja bankroto bylose. Teismas privalo įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su įmonės nemokumu, ypač atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas atsisakė iškelti UAB „Livena“ bankroto bylą, o jau 2012 m. gruodžio 29 d. nutartimi nutarė bankroto bylą iškelti. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-08-11 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2144/2011 išaiškino, kad įmonės akcininkas, kuris nebuvo informuotas apie bankroto bylos iškėlimą, turi teisę prašyti atnaujinti terminą dėl atskirojo skundo pateikimo, o teismas tokį skundą turi priimti ir išnagrinėti.
  2. Vadovaujantis teismų formuojama praktika, įmonės akcininkas, net ir neįtrauktas į bankroto bylą, turi teisę teikti atskirąjį skundą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2144/2011), todėl suinteresuotas asmuo, siekdamas apginti tiek savo, kaip įmonės akcininko, tiek pačios įmonės, jos darbuotojų, kreditorių interesus bei viešąjį interesą, turi teisę teikti atskirąjį skundą tiek dėl Šiaulių apygardos teismo 2012-03-06 nutarties, tiek dėl Šiaulių apygardos teismo 2011-12-29 nutarties panaikinimo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, BUAB „RVK“ prašo L. J. atskirąjį skundą palikti nenagrinėtu. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. L. J. nėra BUAB „Livena“ akcininku, todėl neturi teisės skųsti UAB „Livena“ bankroto byloje priimtų nutarčių ir atitinkamai atskirasis skundas paliktinas nenagrinėtu. Vieninteliu BUAB „Livena“ akcininku yra R. B., kuris savo turimas UAB „Livena“ akcijas yra įkeitęs AB „Ūkio bankas“, o šis kreditorius nėra davęs sutikimo parduoti ar kitaip perleisti jam įkeistas UAB „Livena“ akcijas.
  2. Šiaulių apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Livena“ iškėlimo teisėtumą ir pagrįstumą yra patikrinęs Lietuvos apeliacinis teismas. Suinteresuotas asmuo jokių naujų duomenų, patvirtinančių, kad BUAB „Livena“ mokumas atstatytas, nepateikė.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Livena“ prašo suinteresuoto asmens atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Suinteresuoto asmens prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti nėra pagrįstas jokiais objektyviais įrodymais, kurie sudarytų pagrindą termino praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis. Būdamas apdairus, rūpestingas ir sąžiningas suinteresuotas asmuo turėjo domėtis jo turto būkle, todėl paaiškinimai, kad jis nebuvo informuotas apie įmonės būklę vertintini kaip niekiniai.
  2. L. J. nėra UAB „Livena“ akcininkas, todėl įmonės bankroto procedūra niekaip neįtakoja jo teisių ir pareigų ir jis neturi teisės paduoti atskirojo skundo šioje byloje.
  3. L. J., teigdamas, kad UAB „Livena“ yra moki, pateikia netikslią informaciją apie įmonės kreditorinius įsiskolinimus, nenurodydamas kreditorinių įsiskolinimų, kylančių iš faktoringo, lizingo ir laidavimo sutarčių. Bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 40 000 000 Lt, nors dar nėra pareikšti visi reikalavimai, o tai sudaro pagrindą išvadai, kad BUAB „Livena“ yra nemoki.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pareiškėjas, įrodinėdamas, jog yra įsigijęs 10 procentų UAB ,,Livena“ akcijų, siekia apskųsti nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo šiai įmonei, įrodinėdamas ją esant mokia, taip pat atskirai siekia apskųsti nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir tuo tikslu prašo atnaujinti terminus atskiriesiems skundams paduoti bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti L. J. atskiruosius skundus dėl Šiaulių Apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties iškelti UAB ,,Livena“ bankroto bylą.

19L. J., paduodamas atskiruosius skundus dėl nutarties iškelti bankroto bylą bei paskirti bankroto administratorių, prašymo įtraukti dalyvauti jį bankroto byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškė, tačiau tiek atskiruosiuose skunduose dėl 2011-12-29 nutarties, tiek atskirajame skunde dėl 2012-03-06 nutarties įvardija save įmonės akcininku ir tuo siekia pagrįsti savo teisinį suinteresuotumą bankroto byla ir, konkrečiai- bankroto bylos iškėlimu (atsisakymu iškelti tokią bylą).

20Dalyvaujančiais byloje asmenimis pripažįstami proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 straipsnis). Toks suinteresuotumas gali būti procesinis, materialus arba ir materialus, ir procesinis. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, jog tais atvejais, kai paduodamas neįtraukto į bylą asmens atskirasis skundas, jo skundo dalykas paprastai grindžiamas argumentais apie procesinio ir materialiojo teisinio suinteresuotumo buvimą, todėl sprendžiant dėl tokio skundo priimtinumo teismui tenka įvertinti tokių argumentų pagrįstumą. Atskirąjį skundą paduodantis asmuo turi nurodyti ir pagrįsti tiesioginį savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad bendrąja prasme įmonės akcininkai šiai įmonei bankrutuojant nėra bankroto byloje proceso dalyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2002; 2003 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2003; kt.). Kasacinis teismas taip pat yra suformavęs nuostatą, kad ši bendroji taisyklė turi išimčių, kai savininko (akcininko, nario) teisės pakankamai paveiktos apribojimų, pritaikytų juridiniam asmeniui, kad gali būti pateisintas ir jų dalyvavimas bankroto procese. Bankrutuojančios įmonės akcininkai atskirais atvejais gali dalyvauti bankroto byloje trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, statusu; turi būti įvertintas jų faktinis bei teisinis suinteresuotumas (turimo intereso reikšmingumas, dalyvavimo bankroto byloje tikslingumas ir pan. aplinkybės) dalyvauti bankroto procedūroje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2011, 2012 m. balandžio mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). Taigi juridinio asmens dalyvio teisinis suinteresuotumas priklauso nuo faktų, kurių pagrindu ir nustatoma, kiek bankrutuojančio juridinio asmens dalyvio interesas gali būti paveiktas bankroto procedūros.

22Sprendžiant šį klausimą būtinas juridinio asmens ir jo dalyvio subjektiškumo atskyrimas, pagal konkrečios bylos aplinkybes būtina nustatyti, ar atitinkamos priemonės, nukreiptos prieš juridinį asmenį, kartu turi ar neturi įtakos jo dalyvių teisėms, kaip tokioms, ir kokia apimtimi. Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės įstoti į bankroto bylą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia bylą nagrinėjantis teismas pagal tai, ar šis asmuo turi įstatymo pripažįstamą teisinį ryšį su bylos dalyku. Teismų praktika formuojama ta linkme, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010, 2010 m. spalio mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2010, kt.)

23Taigi, vien aplinkybė, kad apeliantas yra įsigijęs tam tikrą skaičių įmonės akcijų, savaime nėra pagrindas jį įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko ir, atitinkami, priimti jo atskiruosius skundus dėl nutarties iškelti bankroto bylą. Asmuo, siekiantis dalyvauti bankroto byloje, turi ne tik įrodyti aplinkybę, kad jis yra įmonės akcininkas, bet ir pagrįsti savo pakankamą teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi bei įrodyti, jog egzistuoja toks išskirtinis atvejis, kad bankroto byloje juridiniam asmeniui, kurio dalyvis jis yra, taikomi apribojimai taip paveiks jo teises ar interesus, jog tai pateisintų dalyvavimą bankroto byloje.

24Dėl aplinkybės, ar pareiškėjas laikytinas UAB ,,Livena“ akcininku.

25Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Pareiškėjas pateikė teismui UAB ,,Livena“ akcijų pirkimo- pardavimo sutartį (1 t., b.l. 45-46), kuri patvirtina, kad L. J. iš R. B. yra įsigijęs 2 000 vienetų (10 procentų) UAB ,,Livena akcijų. Akcinių bendrovių įstatymas akcininko statuso nesieja su tokiomis aplinkybėmis kaip jo išviešinimas juridinių asmenų registre.

26Remiantis ABĮ 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, juridinių asmenų registre turi būti nurodomi duomenys apie bendrovės akcininką, kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo. Įstatymo 14 straipsnio 4 dalis nustato asmens, įsigijusio visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininko, perleidusio dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, pareigą pranešti bendrovei apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo bei reglamentuoja tokio pranešimo turinį. Iki 2011-11-29 pirkimo pardavimo sutarties sudarymo UAB ,,Livena“ vieninteliu akcininku buvo R. B., duomenys apie jį, kaip vienintelį bendrovės akcininką, buvo nurodyti juridinių asmenų registre ir, remiantis bylos medžiaga, šie duomenys nebuvo pakeisti po akcijų perleidimo (t.y. akcininkų sudėties pasikeitimas nebuvo išviešintas), taip pat, byloje nėra duomenų, kad būtų įvykdyta pareiga apie dalies akcijų pardavimą ABĮ nustatyta tvarka pranešti bendrovei. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog registras atlieka ne teises nustatančią, bet ją išviešinančią funkciją, todėl tam tikrų registruotinų faktų neišviešinimas (šiuo atveju- dalies akcijų perleidimo) nepaneigia asmens, įsigijusio akcijas, statuso. Kita vertus, ABĮ 12 straipsnio 5 dalis nustato registruojamų juridinių faktų neišviešinimo pasekmes- faktais, kurie yra įvykę, bet nebuvo viešai apskelbti juridinių asmenų registre, santykiuose su trečiaisiais asmenimis negalima remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie juos.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje akcininkų sudėties pasikeitimo neišviešinimo aplinkybė yra reikšminga tuo aspektu, jog akcininkų pasikeitimo faktu tiek pati įmonė, tiek ir akcijas įsigijęs pareiškėjas L. J. negali remtis santykiuose su įmonės kreditoriais, tiek tais, kurie iniciavo bankroto bylos iškėlimą, tiek kitais kreditoriais, kurių reikalavimai šiuo metu jau yra patvirtinti. Todėl toks asmuo, nors formaliai ir laikytinas bendrovės akcininku, neturi teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimo peržiūros instancine tvarka.

28Atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodoma faktinė aplinkybė, kad R. B. visas jo turimas UAB ,,Livena“ akcijas buvo įkeitęs Ūkio bankui ir be kreditoriaus sutikimo negalėjo parleisti akcijų, o toks sutikimas nebuvo duotas, galėtų būti reikšminga sprendžiant akcijų pirkimo- pardavimo sutarties teisėtumo (galiojimo/ negaliojimo) klausimą, tačiau šio sandorio teisėtumas nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl teisėjų kolegija detaliau šio argumento neanalizuoja.

29Dėl pareiškėjo teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi.

30Minėta, jog neįtrauktas dalyvauti bankroto byloje asmuo, paduodantis atskirąjį skundą, privalo pagrįsti savo pakankamą teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi.

31Bendrovės akcininko suinteresuotumas bankroto bylos baigtimi gali būti dvejopas- dėl akcininkui iš įmonės bankroto kylančių teisų arba pareigų. Remiantis CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, juridinio asmens dalyviui gali kilti atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles, tačiau tokios atsakomybės taikymas siejamas su sąlyga, jog juridinis asmuo savo prievolių negali vykdyti dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų. Nagrinėjamu atveju L. J. juridinio asmens dalyviu (akcininku) tapo prieš pat bankroto bylos iškėlimą, jau po atitinkamo ieškinio pareiškimo teisme, todėl net teoriškai jo atsakomybė už bendrovės prievoles negalėtų kilti; taigi, galimų pareigų atžvilgiu neegzistuoja jo, kaip akcininko, suinteresuotumas bankroto bylos baigtimi. Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 13 punktu, įmonės akcininkai turi interesą gauti įmonės turto dalį, likusį turtą paskirsčius kreditoriams. Jokių kitų teisų bankroto byloje įmonės akcininkai neįgyja. Todėl pareiškėjo suinteresuotumas bankroto bylos baigtimi jo teisų prasme galėtų būti grindžiamas tik interesu užtikrinti, kad įmonės turtas būtų parduodamas tokiomis kainomis, jog jį pardavus ir atsiskaičius su visais įmonės kreditoriais, dar liktų turto (lėšų), į kuriuos galėtų pretenduoti apeliantas L. J.. Tačiau, viena vertus, šie klausimai yra sprendžiami ne bankroto bylos iškėlimo stadijoje, o įmonės likvidavimo stadijoje; antra vertus, pagal įmonės balanso duomenis bankroto bylos iškėlimo dieną įmonė turėjo turto, kurio vertė 25 914 993 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai- 26 366 375 Lt. Kaip nurodoma bankrutuojančios UAB ,,Livena“ administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą, teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma viršija 40 000 000 Lt (šiuos administratoriaus nurodomus duomenis patvirtina informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys (teismo nutartys dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo UAB ,,Livena bankroto byloje)). Taigi, ir šiuo aspektu nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas turi teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, nes galimybė, kad po įmonės likvidavimo liks turto, į kurį galėtų pretenduoti apeliantas, neegzistuoja net teoriškai.

32Pažymėtina, kad atskirajame skunde pareiškėjas faktiškai ir nenurodo jokių aplinkybių, kurios galėtų pagrįsti jo suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, kuris suponuotų tą išskirtinę situaciją, kuriai esant, teismas jį turėtų įtraukti į šį procesą. Apelianto cituojamoje bei nurodomoje teismų praktikoje akcininkai, siekę įstoti į bankroto bylą, turėjo gana didelius akcijų paketus (40-50 procentų), akcininkų statusą buvo įgiję ne tuomet, kai bankroto byla jau buvo inicijuota, todėl jų teisinis suinteresuotumas buvo realus, o ne teorinis.

33Tuo tarpu L. J. argumentai dėl bankroto bylų viešojo intereso, dėl teisnių pasekmių sukėlimo įmonės darbuotojams ir pan., nesuponuoja jo teisinio suinteresuotumo bankroto byla, jos baigtimi.

34Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti L. J. atskiruosius skundus, kadangi remiantis CPK 305, 338 str., atskiruosius skundus turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys, o apeliantas nėra dalyvaujantis bankroto byloje asmuo ir nepagrindė savo pakankamo teisinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi.

35Teisėjų kolegija nevertina argumentų (tiek nutarties, tiek atskirojo skundo, tiek atsiliepimų į jį), susijusių su priežastimis, dėl kurių praleistas terminas atskiriesiems skundams paduoti ir su terminų atnaujinimu, kadangi konstatavus, jog pareiškėjas nėra tinkamas apeliacijos subjektas, termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausimas nėra aktualus ir teisiškai nereikšmingas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su įmonės mokumo klausimu, kadangi šie argumentai būtų reikšmingi nagrinėjant atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria iškelta bankroto byla, bet nėra reikšmingi sprendžiant dėl nutarties, kuria atsisakyta priimti atskiruosius skundus, teisėtumo bei pagrįstumo.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. 2012 m. vasario 27 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens,... 6. 2012 m. vasario 28 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens,... 7. 2012 m. kovo 1 d. Šiaulių apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi Nutarė 1) atsisakyti... 10. Teismas suinteresuoto asmens L. J. nurodytas termino atskirajam skundui paduoti... 11. Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas nurodė, kad... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, pareiškiantis... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Livena“ prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Pareiškėjas, įrodinėdamas, jog yra įsigijęs 10 procentų UAB ,,Livena“... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 19. L. J., paduodamas atskiruosius skundus dėl nutarties iškelti bankroto bylą... 20. Dalyvaujančiais byloje asmenimis pripažįstami proceso dalyviai, turintys... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad bendrąja prasme... 22. Sprendžiant šį klausimą būtinas juridinio asmens ir jo dalyvio... 23. Taigi, vien aplinkybė, kad apeliantas yra įsigijęs tam tikrą skaičių... 24. Dėl aplinkybės, ar pareiškėjas laikytinas UAB ,,Livena“ akcininku.... 25. Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, akcininkai yra... 26. Remiantis ABĮ 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, juridinių asmenų registre... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje akcininkų sudėties... 28. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodoma faktinė aplinkybė, kad R. B.... 29. Dėl pareiškėjo teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. ... 30. Minėta, jog neįtrauktas dalyvauti bankroto byloje asmuo, paduodantis... 31. Bendrovės akcininko suinteresuotumas bankroto bylos baigtimi gali būti... 32. Pažymėtina, kad atskirajame skunde pareiškėjas faktiškai ir nenurodo... 33. Tuo tarpu L. J. argumentai dėl bankroto bylų viešojo intereso, dėl teisnių... 34. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 35. Teisėjų kolegija nevertina argumentų (tiek nutarties, tiek atskirojo skundo,... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....