Byla B2-1736-259/2014

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Lasilita“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vekšis“ dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškiai - uždaroji akcinė bendrovė „Sanitva“, uždaroji akcinė bendrovė „Eispra“, Valstybinio socialinio draudimo Kauno skyriaus, restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Vicus“, uždaroji akcinė bendrovė „VKK Vilnius“ ir restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „VKK Investicija“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, „Nordea Bank Finland Plc” (AB), Lietuvoje veikianti per „Nordea Bank Finland Plc” Lietuvos skyrių, ir

Nustatė

2ieškovai ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų pateikė pareiškimus, kuriais prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vekšis“. Nurodoma, kad bendrovė nevykdo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. (t. 1, b. l. 3–5, 35–38, 63–66, 83–85, 110–112, t. 2, b. l. 1–3, 22–24, 38–40).

3ieškovė AS „Lasilita“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovei UAB „Vekšis“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, jog šalys 2011-01-26 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. LAS146/11S1 (t. 1 b . l. 9–10), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei paslaugų už 8 827,30 Lt. Pareiškimo surašymo dieną UAB „Vekšis“ liko skolinga UAB „Lasilita“ 2 296,26 Lt.

4Kauno apygardos teisme 2014-03-20 gautas UAB „Sanitva“ prašymas įstoti į bylą bendraieškiu, iškelti bankroto bylą. Nurodoma, kad 2014-03-12 Kauno apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. L2-8075-615/2014 priimtas teismo įsakymas, pagal kurį UAB „Vekšis“ skola iš viso yra 30 252,74 Lt.

5Kauno apygardos teisme 2014-03-28 gautas „Nordea Bank Finland Plc” (AB), Lietuvoje veikiančios per „Nordea Bank Finland Plc” Lietuvos skyrių prašymas įtraukti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodoma, kad bankas, būdamas UAB „Vekšis“ kreditoriumi ir turintis galiojančią, įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintą vykdytiną 579 418,60 EUR sumos reikalavimą į UAB „Vekšis“ įkeistą turtą, patvirtintą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-22 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3673-144/2012 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-13 nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1997-460/2012 (t. 1 b. l. 63–74)

6Kauno apygardos teisme 2014-03-31 gautas UAB „Eispra“ pareiškimas įtraukti bendraieškiu. Pareiškime nurodoma, jog šalys 2011-12-29 pasirašė Vidaus elektros tinklų įrengimo sutartį Nr. (t. 1 b . l. 86–87), pagal kurią atsakovė liko ieškovei skolinga 16 664 Lt sumą.

7Kauno apygardos teisme 2014-04-04 gautas VSDFV Kauno skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vekšis“ (t. 1 b. l. 110–117). Pareiškime nurodoma, kad UAB „Vekšis“ skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2012 m. IV ketvirčio ir 2014-04-01 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudaro 65 051,34 Lt, iš jų: valstybinio socialinio draudimo 62 721,58 Lt įmokų ir 2 329,76 Lt delspinigių, Skola Fondo biudžetui nėra sumokėta.

8Kauno apygardos teisme 2014-04-15 gautas UAB „VKK Vilnius“ pareiškimas dėl įtraukimo bendraieškiu. Pareiškime nurodoma, kad šalys 2011-11-02 sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį (t. 2 b . l. 6–16). 2013-04-26 šalys pasirašė susitarimą prie 2011-11-02 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties. 2014-03-17 UAB „VKK Vilnius” vienašališkai nutraukė 2012-11-02 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. VKK-01. UAB „Vekšis“ liko skolinga UAB „VKK Vilnius” 1 500 000 Lt.

9UAB „Vekšis“ vadovas atsiliepimo į pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytu terminu nepateikė, nors Kauno apygardos teismo 2014 04 10 nutartimi buvo pratęstas jam terminas atsiliepimui pareikšti iki 2014 04 16. Kauno apygardos teisme 2014 04 18 yra gautas UAV „Vekšis“ direktoriaus prašymas dar kartą pratęsti terminą iki 2014 04 25 dienos, kad pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas sprendžia, kad prašymas netenkintinas, terminas nepratęstinas, teismui pakanka byloje surinktų duomenų, kad išspręsti pateiktų pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei pagrįstumą ir priimti procesinį sprendimą šioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

10Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vekšis“ tenkintini.

11Įmonei bankroto byla iškeliama, kai teismas nustato jos nemokumą – kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės arba kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). 2011 m. balanso duomenys patvirtina, kad įmonė turi turto už 3 878 030 Lt, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 2 478 000 Lt ir trumpalaikis turtas – 1 400 030 Lt (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 1 199 145 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 277 747 Lt. t. y. viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertę. UAB „Vekšis“ vadovas nevykdė teismo įpareigojimų ir nepateikė dabartinę įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų. Tačiau iš pateiktų pareiškimų iškelti bankroto bylą UAB „Vekšis“ matyti, kad preliminariais duomenimis UAB „Vekšis“ skolinga UAB „Lasilita“ – 2 296,26 Lt sumą, UAB „Sanitva“ 30 252,74 Lt sumą, VSDFV biudžetui 65 051,34 Lt UAB „Eispra“ – 16 664,83 Lt., RUAB „Vicus“ – 1 378 757,37 Lt, UAB „VKK Vilnius – 1 500 000 Lt, VKK Investicija – 3 661 372,95 Lt, o „Nordea Bank Finland Plc” (AB), Lietuvoje veikianti per „Nordea Bank Finland Plc” Lietuvos skyrių turi 579 418,60 EUR sumos reikalavimą į UAB „Vekšis“ įkeistą turtą. VĮ „Regitra“ 2014-03-31 duomenimis UAB „Vekšis“ turi vieną areštuotą automobilį VW 251 (t 1 b. l. 172). Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-03-26 duomenimis UAB „Vekšis“ turi 52 064,83 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Teismas šių nustatytų aplinkybių pagrindu daro išvadą, jog UAB „Vekšis“ su kreditoriais tinkama tvarka neatsiskaito. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios įrodo turto ir įmonės skolų balansą, darytina išvada, kad UAB „Vekšis“ yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), paskiriant Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis).

12Ieškovai UAB „Lasilita“, RUAB „Vicus“, UAB „VKK Vilnius“ ir RUAB „VKK Investicija“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB Verslo administravimo centrą (juridinio asmens kodas: 135103559, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 8, Kaunas (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA045). Pateikta šio kandidato juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, registravimo juridinių asmenų registre trumpasis išrašas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta UAB „Verslo administravimo centras“ šiuo metu dirba 2 darbuotojai, įmonė vykdo 22 bankroto procedūras, baigė 120 bankroto procedūrų.

13Ieškovai UAB „Sanitva“ ir UAB „Eispra“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą, juridinio asmens kodas 135569749, buveinės adresas Savanorių pr. 262, Kaunas, (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA045Nr. B-JA033). Pateiktas sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centre šiuo metu dirba 7 darbuotojai, įmonė vykdo 33 bankroto procedūrų, baigė 59 bankroto procedūras.

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „Nordea Bank Finland Plc” (AB), Lietuvoje veikianti per „Nordea Bank Finland Plc” Lietuvos skyrių įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (juridinio asmens kodas 302411512, Kauno skyriaus adresas D. Poškos g. 6B-2 LT-44293 Kaunas (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA097). Pateiktas šio kandidato sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ šiuo metu dirba 4 darbuotojai, įmonė vykdo 35 bankroto procedūras, 19 baigtų bankroto procedūrų.

15Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyrius įmonės administratoriumi siūlo skirti R. B. (gim. ( - ), adresas ( - ) (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA033). Pateiktas šio kandidato sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad R. B. šiuo metu vykdo 11 bankroto procedūrų, baigė 51 bankroto procedūrą.

16ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010)

17Kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

18Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nurodoma, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Ši institucija taip pat pranešė, kad Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-16 UAB Verslo administravimo centro darbuotojui E. K. skirta nuobauda – įspėjimas (t. 1 b. l. 59). Tikrinant bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro veiklą, buvo nustatytas Įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. pažeidimas, už kurį, minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta nuobauda (t 1 b. l. 101).

19Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

20Ieškovės UAB „Lasilita“ ir didelius finansinius reikalavimus turinčios įmonės: RUAB „Vicus“ bei RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Vilnius“ pasiūlė administratoriumi skirti UAB Verslo administravimo centrą. Teismas atkreipia dėmesį, kad viena iš paskirto įmonės administratoriaus pareigų yra ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Todėl teismas, priimdamas sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, vertina tai, kad atsakovės UAB „Vekšis“ vadovas V. Z. taip pat yra ir bendraieškovių RUAB „Vicus“ bei RUAB „VKK Investicija“ vadovas. Tai patvirtina Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašai (t. 1 b. l. 76–77). Siekiant išvengti abejonių dėl šališkumo, siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, dėl jų bei įmonės atstovavimo interesų atstovavimo, taip pat atsižvelgiant į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimą dėl nuobaudos skyrimo administruoti UAB „Vekšis“ siekiančios įmonės darbuotojui (t. 1 b. l. 59), teismas UAB Verslo administravimo centro UAB „Vekšis“ įmonės administratoriumi neskiria.

21Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Vekšis“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Kaip matyti iš bylos duomenų, UAB „Vekšis“ yra didelė įmonė, disponuojanti didelės vertės tiek kilnojamuoju, tiek nekilnojamuoju turtu. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad bankroto procese reikalingas administratorius, turintis pakankamą patirtį įmonių bankroto administravimo srityje, sugebantis operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atitinka specialius reikalavimus, nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatytos aplinkybės dėl galimo suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi, vykdo 35 bankroto procedūras, baigė 19 bankroto procedūras. Joje dirba 4 darbuotojai, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai, dėl ko manytina, kad ši administratoriaus kandidatūra yra labiausiai tinkanti atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Be to, byloje nėra duomenų, kad šis administratorius administravimo paslaugas galėtų teikti šališkai, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, todėl UAB „Bankrotų administravimo grupė“ skirtina UAB „Vekšis“ administratoriumi.

22Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 43 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

23Iškelti UAB „Vekšis“ (juridinio asmens kodas 134104672, adresas Savanorių per. 375, Kaunas) bankroto bylą.

24Paskirti UAB „Vekšis“ administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (įmonės kodas 302411512, buveinė: L. S. Gucevičiaus g.9-10, Vilnius, Kauno skyrius: D. Poškos g. 6B-2 LT-44293 Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 156, eilės sąraše B-JA097).

25Areštuoti UAB „Vekšis“ (juridinio asmens kodas 134104672) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

26Nustatyti, kad UAB „Vekšis“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

27Nustatyti, kad UAB „Vekšis“ valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

28Išaiškinti UAB „Vekšis“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

29Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

30Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei bei administratoriui.

31Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

32Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovai ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų... 3. ieškovė AS „Lasilita“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Kauno apygardos teisme 2014-03-20 gautas UAB „Sanitva“ prašymas įstoti į... 5. Kauno apygardos teisme 2014-03-28 gautas „Nordea Bank Finland Plc” (AB),... 6. Kauno apygardos teisme 2014-03-31 gautas UAB „Eispra“ pareiškimas... 7. Kauno apygardos teisme 2014-04-04 gautas VSDFV Kauno skyriaus pareiškimas dėl... 8. Kauno apygardos teisme 2014-04-15 gautas UAB „VKK Vilnius“ pareiškimas... 9. UAB „Vekšis“ vadovas atsiliepimo į pareiškimus dėl bankroto bylos... 10. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vekšis“ tenkintini.... 11. Įmonei bankroto byla iškeliama, kai teismas nustato jos nemokumą – kai... 12. Ieškovai UAB „Lasilita“, RUAB „Vicus“, UAB „VKK Vilnius“ ir RUAB... 13. Ieškovai UAB „Sanitva“ ir UAB „Eispra“ įmonės administratoriumi... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „Nordea Bank... 15. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyrius įmonės... 16. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti... 17. Kaip jau ne kartą pasisakyta gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje,... 18. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių... 19. Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų... 20. Ieškovės UAB „Lasilita“ ir didelius finansinius reikalavimus turinčios... 21. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Vekšis“... 22. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 43 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str.,... 23. Iškelti UAB „Vekšis“ (juridinio asmens kodas 134104672, adresas... 24. Paskirti UAB „Vekšis“ administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo... 25. Areštuoti UAB „Vekšis“ (juridinio asmens kodas 134104672) nekilnojamąjį... 26. Nustatyti, kad UAB „Vekšis“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo... 27. Nustatyti, kad UAB „Vekšis“ valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų... 28. Išaiškinti UAB „Vekšis“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 29. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 30. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 31. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 32. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...