Byla 2-1112-370/2016
Dėl finansinio reikalavimo BUAB „Baltic metal center“ bankroto byloje patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Danguolės Martinavičienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-565-210/2016, pagal pareiškėjo K. V. prašymą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Baltic metal center“, atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „VALDSITA“, dėl finansinio reikalavimo BUAB „Baltic metal center“ bankroto byloje patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Baltic metal center“ bankroto byloje pareiškėjas K. V. prašė patvirtinti 1 337 679,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra įmonės BUAB „Batic metal center“ laiduotojas, 2009-04-30 laidavimo sutartimi įsipareigojęs solidariai atsakyti visu savo turtu bankui, jeigu įmonė neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2006-11-21 kredito sutartį. UAB „Baltic metal center“, siekdama užtikrinti įmonės įsipareigojimų laiduotojui K. V. įvykdymą, 2015-06-15 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį K. V. vardu 1 337 679,82 Eur sumai, pagal kurį įsipareigojo šią sumą sumokėti 2015-09-15. Pareiškėjas nurodė, kad 2015-09-15 vekselis buvo pateiktas apmokėti, tačiau neapmokėtas, todėl jis turi reikalavimo teisę bankroto byloje pagal minėtą vekselį.

5Atsakovės BUAB „Baltic metal center“ bankroto administratorė UAB „VALDSITA“ teismo prašė netvirtinti K. V. 1 337 679,82 Eur dydžio finansinio reikalavimo iki K. V. arba Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateiks dokumentus, įrodančius, kad K. V. savo lėšomis sumokėjo bankui už UAB „Baltic metal center“ neįvykdytus įsipareigojimus. Nurodė, kad pagal teismų praktiką vekselio turėtojo teisė pareikšti reikalavimus reiškia kreipimąsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Šių veiksmų pareiškėjas nesiėmė, todėl prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą. Administratorės nuomone, šiuo atveju vekselis yra paprastas skolos raštelis, todėl kreditorius, gindamas savo pažeistas teises, iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista. Bankroto administratorės teigimu K. V. teisės nėra pažeistos, nes jis nėra apmokėjęs vekselio įmonei taip pat kaip laiduotojas nėra apmokėjęs ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui įmonės skolos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi pareiškėjo K. V. prašymo patvirtinti jo 1 337 679,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą netenkino. Teismas nurodė, kad pareiškėjas savo finansinį reikalavimą grįsdamas 2015-06-15 UAB „Baltic metal center“ pasirašytu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo. Teismas nurodė, kad tol, kol paprastojo neprotestuotino vekselio turėtojas neįvykdys visų įstatymo reikalavimų, jis (vekselis) neįgis vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statuso ir dėl jo negalės būti taikomos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo ne ginčo tvarka bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių. Dėl to teismas neturi teisinio pagrindo patvirtinti pareiškėjo K. V. 1 331 304, 58 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

8Teismo vertinimu, pareiškėjas K. V. nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo reikalavimo teisės atsiradimą. Aplinkybė, kad pareiškėjas 2009-04-30 laidavimo sutartimi Nr. FA-K200611-1833 įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu Danske Bank A/S Lietuvos filialui, jeigu UAB „Baltic metal center“ neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2006-11-21 kredito sutartį ir 2007-05-16 faktoringo sutartį Nr. F200705-0520, kol nėra priimtas teismo sprendimas dėl sumų, kylančių iš laidavimo sutarties, priteisimo iš K. V. ir pareiškėjas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės, užtikrintos laidavimu, nėra pagrindo pripažinti esant kreditavimo teisiniams santykiams tarp pareiškėjo ir BUAB „Baltic metal center“. Teismas padarė išvadą, kad 1 337 697,82 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumas nebuvo įrodytas, todėl K. V. prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atmestas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Pareiškėjas K. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti apelianto prašymą patvirtinti jo finansinį reikalavimą arba perduoti šį klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Nesutiktina su teismo išvada, kad apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo reikalavimo teisės atsiradimą. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti išsamūs rašytiniai įrodymai – paprastojo neprotestuotino vekselio nuorašas, taip pat šio vekselio išdavimo bei jo išdavimo pagrindą patvirtinantys duomenys bei įrodymai, jog vekselis buvo pateiktas apmokėjimui. Teismas netinkamai įvertino šiuos į bylą pateiktus duomenis.
  2. Teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reguliuojančias vekselio išdavimo pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius. Teismas neįvertino, kad apeliantas yra sąžiningas vekselio turėtojas, o jo turimas vekselis atitinka formos reikalavimus. Teismas neteisėtai pareigą įrodyti vekselio pagrindo atsiradimą perkėlė vekselio turėtojui.
  3. Nagrinėjamu atveju vekselis atliko prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją (užtikrino apelianto K. V. teises, kuomet jis, kaip laiduotojas, laidavęs už skolininką privalės atsakyti). Atsižvelgiant į tai, nesutikina su teismo motyvais, jog apelianto reikalavimo nepagrįstumą įrodo tai, kad apeliantas nepateikė vekselio notarui tvirtinti. Atsakovas vekselį panaudojo tuomet, kai atsakovei buvo iškelta bankroto byla ir buvo akivaizdu, kad apeliantas turės įvykdyti prievolę, kylančią iš laidavimo teisinių santykių.
  4. Apelianto teisės yra pažeidžiamos, nes tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal Danske Bank A/S Lietuvos filialo pateiktus reikalavimus, apeliantas gali nebetekti galimybės kreiptis į teismą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, nes per šį laikotarpį bankroto procesas gali būti baigtas, o įmonė likviduota.

11BUAB „Baltic metal center“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „VALDSITA“, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti apelianto K. V. prašymą patvirtinti jo finansinį reikalavimą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad K. V. 1 337 679,82 Eur dydžio finansinis reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl šių priežasčių:

  1. 2009-04-30 laidavimo sutartimi K. V. įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu Danske Bank A/S Lietuvos filialui, jeigu UAB „Baltic metal center” neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2011-11-21 kredito sutartį su visais jos pakeitimais ir 2007-05-16 faktoringo sutartį N. F200705-0520 su visais jos pakeitimais;
  2. Danske Bank A/S Lietuvos filialo patvirtintas finansinis reikalavimas yra 923 878,17 Eur. 923 878,17 Eur suma atsakingas bankui ir laiduotojas K. V..
  3. Užtikrinant prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą, 2008-04-22 hipotekos lakštu atsakovė Danske Bank A/S Lietuvos filialui yra įkeitusi savo turtą: 3034,74 kv. m pastatą-sandėlį, unikalus Nr. ( - ) (likutinė balansinė vertė 690 014 Eur); 420, 05 kv. m pastatą-sandėlį, unikalus Nr. ( - ) (likutinė balansinė vertė 7 530 Eur), esančius ( - ), bei prekių atsargas, kurių vertė 328 143 Eur, viso 1 025 687 Eur. Bankroto procese realizavus bendrovės turtą didžioji dalis atsakovės prievolių, o sėkmės atveju – visos prievolės bankui bus įvykdytos.
  4. Apeliantas nėra įvykdęs BUAB „Baltic metal center“ įsipareigojimų Danske Bank A/S Lietuvos filialui, todėl atgręžtinio reikalavimo teisės į patirtų nuostolių atlyginimą nėra įgijęs.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

14Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria K. V. prašymas patvirtinti jo 1 337 679,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Baltic metal center“ bankroto byloje atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta (CPK 320 str. 1, 2 d.).

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant patvirtintam įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

16Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-09-28 nutartimi (įsiteisėjo 2015-11-19) UAB „Balic metal center“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „VALDSITA“. Bankroto administratorė pateikė teismui tvirtinti neginčijamus finansinius reikalavimus ir nurodė ginčytinus, tarp jų ir K. V., buvusio įmonės vadovo ir akcininko, 1 337 679,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Iš K. V. prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, pateikto bankroto administratorei, matyti, kad apeliantas savo 1 337 679,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą grindė 2015-06-15 jam UAB „Baltic metal center“ išduotu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu. Savo ruožtu K. V. Šiaulių apygardos teismui adresuotame prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo (b. l. 16) nurodė, kad prašomas patvirtinti 1 337 679,82 Eur dydžio finansinis reikalavimas susideda iš 6 375,24 Eur dydžio nesumokėto darbo užmokesčio už 2015 metus bei 1 331 304,58 Eur dydžio reikalavimas pagal 2015 m. birželio mėn. paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Iš informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtinti kreditorių 167 741,55 Eur dydžio finansiniai reikalavimai BUAB „Baltic metal center“ bankroto byloje. Tarp pirmosios eilės kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų yra ir K. V. 4 905,35 Eur dydžio reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad apelianto su darbo teisiniais santykiais susijęs reikalavimas yra teismo patvirtintas įmonės bankroto byloje, o duomenų, pagrindžiančių papildomą ir / ar naują 6 375,24 Eur reikalavimą, pareiškėjo kildinamą iš darbo teisinių santykių, apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė, taip pat į tai, kad prašyme dėl finansinio reikalavimo šią sumą siejo su paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, nors iš byloje esančių duomenų (b. l. 6) matyti, kad vekselio suma – 1 331 304,58 Eur, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto 6 375,24 Eur dydžio finansinis reikalavimas, prašomas patvirtinti įmonės bankroto byloje, yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

17Iš byloje esančių duomenų, šalių procesiniuose dokumentuose pateiktų paaiškinimų bei informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2009-04-30 laidavimo sutartimi Nr. FA-K200611-1833 K. V. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu bankui, jeigu UAB „Baltic metal center“, už kurį laiduojama, neįvykdys visos savo prievolės arba jos dalies pagal 2006-11-21 Kredito sutartį sudarytą su Danske Bank A/S Lietuvos filialu, su visais jos tolesniais pakeitimais ir papildymais ir 2007-05-16 faktoringo sutartį Nr. F200705-0520 su visais jos pakeitimais. Minėta kredito sutartis nutraukta 2013-11-16.

18UAB „Baltic metal center“ ir K. V. 2015-06-15 sudarė sutartį dėl laidavimo (b. l. 5, 19), pagal ją K. V. šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigojo atlygintinai suteikti laidavimą skolininko kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos filialui už skolininko prievoles, atsiradusias bei atsirasiančias (esamas ir būsimas) iš UAB „Baltic metal center“ ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2016-11-21 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. FA-K200611-1833 (įskaitant visus šios sutarties pakeitimus ir papildymus) (Sutarties dėl laidavimo 1.1 p.). Sutarties dėl laidavimo 1.2 p. skolininkas įsipareigojo iki sutarties 1.4 p. numatyto sutarties pasirašymo išduoti laiduotojui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1 331 304,58 Eur sumai. Ginčo dėl vekselio išdavimo fakto ir aplinkybių nėra. Minėtos Sutarties dėl laidavimo 1.5 p. sulygtas atlyginimas už laidavimą, kuris iš esmės siejamas su kredito sutarties, sudarytos tarp įmonės ir banko, tinkamu įvykdymu, t. y. pagal Sutarties 1.5.1 p. atlyginimas laiduotojui nemokamas įmonei tinkamai įvykdžius įsipareigojimą bankui, arba 1.2 p. nurodyta arba 1.5.2 p. nurodyta atlyginimo suma, priklausomai nuo to, kuri yra didesnė, tuo atveju, jei kreditorius kreipiasi į teismą dėl skolos iš laiduotojo priteisimo dėl skolininko neįvykdytos (nevykdomos) kreditavimo sutarties arba skolininkui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla. Iš šių sutarties nuostatų matyti, kad K. V. užtikrino įmonės prievolių Danske Bank A/S Lietuvos filialui pagal sudarytą kreditavimo sutartį įvykdymą, pasirašydamas laidavimo sutartį. Savo ruožtu įmonė K. V. išdavė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kuris siejamas su kredito sutarties vykdymo tinkamumu ir kartu K. V. (laiduotojo) atsakomybe, t. y. nagrinėjamu atveju išduotas vekselis atlieka prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją. Teisėjų kolegija pažymi, kad vekselis, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, yra pripažįstamas tiek civilinėje apyvartoje, tiek teismų praktikoje; vekselio naudojimas prievolėms užtikrinti neprieštarauja įstatymui, todėl iš vekselio santykių kilusios sąžiningų asmenų, ir kreditoriaus, ir skolininko, teisės turi būti ginamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje RUAB „Andova“ v. BAB bankas SNORAS, bylos Nr. 3K-3-14/2014). Vekselio kaip vertybinio popieriaus abstrakti prievolė yra savarankiška, tačiau yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Tai reiškia, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prievolių pabaiga) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013). Taigi, vekselis, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, laikytinas papildoma prisiimtos prievolės įvykdymo garantija, kuri, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju užtikrino K. V. galimybę paprastesniu būdu išsiieškoti iš įmonės, kurios naudai laidavo pagal įmonės ir banko sudarytą kredito sutartį, vekselyje nurodytą 1 331 304,58 Eur sumą tuo atveju, jei įmonė tinkamai bankui neįvykdys prievolių pagal kredito sutartį ir K. V., būdamas laiduotoju, įvykdys prievolę už įmonę bankui.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat K. V. prašymo bei atskirojo skundo argumentus, nustatė, kad apeliantas savo finansinį reikalavimą įmonės bankroto byloje grindžia vekseliu, kuris nagrinėjamu atveju atitinka prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją. Byloje duomenų, kad K. V. laidavimo pagrindu būtų atlyginęs Danske Bank A/S Lietuvos filialui pagal netinkamai vykdytą ir šiuo pagrindu nutrauktą kreditavimo sutartį, nėra. Tai, kad K. V. nėra sumokėjęs bankui patvirtina ir Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-584-357/2016 pagal ieškovo Danske Bank A/S Lietuvos filialo ieškinį dėl skolos iš laiduotojo priteisimo atsakovui K. V., trečiasis asmuo – UAB „Baltic metal center“. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas finansinį reikalavimą grindžia vekseliu, kuris išduotas ne piniginei skolai patvirtinti, o atlieka prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, tol, kol apeliantas nėra įvykdęs prievolės pagal laidavimo sutartį (sumokėjęs bankui), nėra teisinio pagrindo tvirtinti jo finansinį reikalavimą bankroto byloje. Dėl to atskirajame skunde nurodomos aplinkybės ir argumentai, jog Šiaulių apygardos teisme jau nagrinėjama civilinė byla, kurioje siekiama, kad K. V. įvykdytų savo įsipareigojimus kaip laiduotojas, nėra pagrindas tvirtinti finansinį reikalavimą pagal vekselį, kaip užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegija kritiškai vertina atskirojo skundo argumentus, jog iki tol, kol bus išspręsta civilinė byla pagal Danske Bank A/S Lietuvos filialo ieškinį K. V., apeliantas gali netekti galimybės kreiptis į teismą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, nes per šį laikotarpį įmonės bankroto procesas gali būti baigtas. Pirma, kaip minėta bankroto byla iškelta 2015-09-28, nutartis įsiteisėjo 2015-11-19, o pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Antra, šie pareiškėjo argumentai nepaneigia nustatyto fakto, jog apeliantas, kaip laiduotojas, dar nėra atsakęs už įmonės netinkamai vykdytą ir dėl to nutrauktą kredito sutartį, todėl objektyviai neturi teisės pasinaudoti vekseliu, kaip prievolės pagal laidavimo sutartį įvykdymo užtikrinimo būdu ir jo pagrindu reikalauti patvirtinti finansinį reikalavimą įmonės bankroto byloje. Vekselyje nurodytas terminas (2015-09-15), iki kurio UAB „Baltic metal center“ įsipareigojo sumokėti K. V. 1 331 305,58 Eur, niekaip nepaneigia apeliacinės instancijos teismo išvadų, padarytų ištyrus ir įvertinus bylos faktines aplinkybes.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą atmetė kitais pagrindais (dėl netinkamo Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo normų taikymo), kurie, nustačius, kad vekselis nagrinėjamu atveju atliko prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, todėl pareiškėjui neįvykdžius laidavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, negalimas ir finansinio reikalavimo patvirtinimas pagal turimą vekselį, laikytini kaip neturintys teisinės reikšmės, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas (nutartis) iš esmės yra teisėtas, todėl jo naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Baltic metal center“ bankroto byloje pareiškėjas K. V. prašė... 5. Atsakovės BUAB „Baltic metal center“ bankroto administratorė UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi pareiškėjo K. V.... 8. Teismo vertinimu, pareiškėjas K. V. nepateikė įrodymų, pagrindžiančių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Pareiškėjas K. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 11. BUAB „Baltic metal center“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-09-28 nutartimi... 17. Iš byloje esančių duomenų, šalių procesiniuose dokumentuose pateiktų... 18. UAB „Baltic metal center“ ir K. V. 2015-06-15 sudarė sutartį dėl... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors pirmosios instancijos... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....