Byla 2-863-154/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Sonatai Paplauskienei,

3dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Butvida“ atstovams A. S. ir M. Š.,

4atsakovo V. B. atstovui advokatui D. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios UAB (BUAB) „Butvida“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, ieškinį atsakovui V. B. ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje A. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

6Ieškovas bankrutavusi UAB „Butvida“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, teismui pateikė ieškinį, kuriuo iš atsakovo, buvusio direktoriaus, V. B. prašo priteisti 700 964,40 Lt žalos atlyginimą, taip pat priteisti 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. civilinėje byloje B2-1206-372/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „Butvida" (į. k. 302506615, buveinės adresas Švendrių k., Raudėnų sen., Šiaulių r.); bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras", įgaliotas asmuo M. Š..

8UAB „Butvida" direktoriumi nuo 2011-01-13 iki bankroto bylos įmonei iškėlimo buvo V. B.. Pagal UAB „Butvida" 2013-12-20 finansinę atskaitomybę nustatyta, kad įmonės debitorines skolas sudaro direktoriaus V. B. 700.964,40 Lt. įsiskolinimas, kuris susidaro iš avansinių piniginių lėšų ir neteisėtai išmokėto avansinio atlyginimo.

9Atsakovui, buvusiam UAB „Butvida“ direktoriui V. B., buvo išduodamos piniginės įmonės lėšos, kurias jis naudojo kaip atskaitingas asmuo įmonės reikmėms. Pagal 2013-12-20 avanso apyskaitą Nr. 12, nustatyta, kad pas atsakovą V. B. likęs ir įmonei negrąžintas piniginių lėšų likutis yra 17.609,40 Lt. Šis atsakovo pasisavintas piniginių lėšų likutis iki šiol negrąžintas, todėl bendrovei padaryta žala ir tuo yra pažeidžiami bankrutavusios bendrovės kreditorių interesai

10Atsakovui V. B., kaip įmonės direktoriui, nuo 2013-04-01 buvo nustatytas 0,25 etatas, mokant 0,25 vyriausybės nustatyto minimalaus dydžio atlyginimo (MMA). Atsakovas V. B. 2013-10-28 išleido įsakymą, kuriuo įsakė užskaityti 684 037,50 Lt V. B. avansinėje apyskaitoje esančias lėšas, kaip darbo užmokestį po mokesčių, t.y. jam pačiam. UAB „Butvida“ buhalterijoje buvo sudaryta buhalterinė pažyma, pagal kurią apskaičiuotas minėtas atlyginimas, taip pat atliktas tos pačios sumos užskaitymas direktoriaus V. B. 2013-10-31 avanso apyskaitoje Nr. 10. Per laikotarpį nuo 2013-10-28 įsakymo išleidimo iki 2014-12-20 atsakovui buvo priskaičiuota išmokėtina 682,50 Lt atlyginimo suma, kuria, neva, sumažėjo bendra atsakovo skola 2013-12-20 įmonės finansinėje atskaitomybėje. Bankroto nutarties įsiteisėjimo dieną atsakovo V. B. skola įmonei, kaip avansu išmokėtas direktoriaus darbo užmokestis, sudaro 683 355,00 Lt.

11Ieškovas pažymėjo, kad norint asmeniui taikyti civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus (ar neveikimą), dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį ryšį tarp veikos ir padarytos žalos. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovas nurodo, kad V. B. buvo UAB „Butvida“ direktoriumi, t.y. vienasmeniu valdymo organu. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą (ABĮ) bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą (ABĮ 37 straipsnis). Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo materialinę atsakomybę. Pagal CK 2.87 str. 7 dalį juridinio asmens organo nariui nustatyta visiška atsakomybė už padarytą žalą juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

13Ieškovas pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014-02-07 patvirtino įmonės kreditorinius reikalavimus, kurie iš viso sudaro 1 018 557,79 Lt. Teigia, kad atsakovas V. B., kaip įmonės vadovas, neteisėtai pasinaudojo įmonės lėšomis, manomai savo naudai bei vengdamas atsiskaityti su kreditoriais, todėl privalo atlyginti įmonei padarytą 700.964,40 Lt žalą.

14Ieškovas teigia, kad iš atsakovo V. B. turi būti priteistos 5 procentų metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.).

15Atsakovas V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, jam atstovavęs advokatas D. Ž. nurodė, kad V. B. su ieškiniu nesutinka. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pranešė, kad per jį, savo advokatą, V. B. pateikė paaiškinimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nes dirba tolimųjų reisų vairuotoju, todėl retai būna Lietuvoje. Advokatas D. Ž. nurodė, kad paaiškinimą jis surašė iš atsakovo žodžių, kuris nurodė, kad įmonėje UAB „Butvida" be jo (V. B.) paskutiniu metu dirbo tik buhalterė. Visus bendrovės darbus tekdavo padaryti V. B. vienam: nuo sunkvežimio vairavimo po visą Lietuvą, veršelių supirkimo, jų laikymo ir priežiūros organizavimo, šėrimo, pristatymo ir pardavimo eksportuotojui bei spręsti kitus įmonės veikos klausimus. Jo darbo diena įprastai trukdavo 12 valandų, dažnai dirbo be poilsio dienų, atlikdamas mažiausiai trijų žmonių darbą. UAB „Butvida" savininkui A. B. tai buvo žinoma, todėl jis (V. B.) visada reikalavo nuo simbolinės jo algą pakelti iki realios, atitinkančios tiek jo pareigas, tiek atliekamą darbą. Vienintelis akcininkas A. B., pritardamas tam, kad jo gaunamas atlyginimas yra neadekvatus, žadėdavo spręsti darbo užmokesčio klausimą, bet vis išsisukdavo, motyvuodamas lėšų stygiumi ir pan. Tuo tarpu jam (atsakovui V. B.) stingant lėšų, tame tarpe nemokant komandiruotpinigių, bet patiriant tokias išlaidas, jas tekdavo kompensuoti iš įmonės paimtais pinigais. Apie tai žodžiu jis informuodavo akcininką A. B. ir vis buvo žadama, kad šios atsakovo disponuojamos lėšos bus įskaitytos, įforminant jam (V. B.) priklausantį realų atlyginimą ir komandiruotpinigius. Deja, to neįvyko, todėl 2013 m. spalio 28 d. V. B. pats išleidęs įsakymą, kuriuo kaip darbo užmokestis užskaityti 684 137,50 litai, esantys jo (V. B.) avansinėje apyskaitoje. Akcininkas A. B. apie tai sužinojo 2013 m. gruodžio mėnesį, prieš bankroto bylos iškėlimą. Dėl 17609,40 Lt paaiškino, kad šių pinigų nepasisavino ir bendrovei žalos nepadarė, nes įmonės veiklai reikėjo pirkti įvairių prekių, pvz., detales bei serviso paslaugas transportui, kurios be dokumentų buvo daug pigesnės, todėl už šias lėšas jų ir įgydavo. Nors pasielgė neatsakingai, tačiau teigia, kad pinigai panaudoti bendrovės reikmėms, todėl žala įmonei nepadaryta.

16Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. protokoline nutartimi trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje buvo patrauktas UAB „Butvida“ vienintelis akcininkas A. B. (b. l. 46-47), kuris atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko iš dalies ir BUAB „Butvida" 2014-05-09 ieškinį atsakovui V. B. dalyje dėl 683 355 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo prašė atmesti.

17Trečiasis asmuo A. B. atsiliepime nurodė, kad direktoriaus atlyginimas V. B. išmokėtas avansu teisėtai, nepažeidžiant jokių teisės aktų reikalavimų. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad pagal 2010-05-19 Darbo sutartį Nr. 3, V. B. nuo 2010-05-20 buvo paskirtas eiti UAB „Butvida“ direktoriaus pavaduotojo pareigas, numatytas atlyginimas - 1 000 Lt, neatskaičius mokesčių. Darbo užmokestis buvo pakeltas laikotarpiu nuo 2010-06-01 iki 2011-02-01. Bendrovės akcininko A. B., turinčio 100 proc. bendrovės akcijų, 2011-01-10 sprendimu nuo 2011-01-13 bendrovės direktoriaus pareigas eiti paskirtas V. B., sprendime numatyta nekeisti atlyginimo dydžio. 2011-01-28 Darbo sutartis papildyta, nuo 2011-02-01 numatant atsakovui V. B. mokėti 800 Lt dydžio darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių. Nuo 2011-05-01 darbo laikas sumažintas iki 0,5 etato, darbo užmokestis numatytas iki pusės minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) dydžio. Nuo 2013-04-01 atsakovo V. B. darbo laikas sumažintas iki 0,25 etato, darbo užmokestis nustatytas iki ketvirtadalio MMA. Atsakovas V. B. užėmė atsakingas pareigas, vadovavo bendrovei, faktiškai dirbo ne pagal Darbo sutartyje numatytą laiką dažnai viršydamas 8 darbo dienos valandas, dirbdamas savaitgaliais, švenčių ir poilsio dienomis. Nustatytas darbo laikas ir užmokestis nebuvo adekvatūs faktiškai dirbtam laikui, todėl atsakovas V. B. 2013-10-28 išleido įsakymą, kuriuo įsakyta užskaityti avansinėje apyskaitoje esančias lėšas kaip V. B. darbo užmokestį. Apie pastarąjį V. B. įsakymą jis (A. B.) žinojo, toks sprendimas buvo su juo (A. B.) suderintas, todėl jokių pretenzijų atsakovui nereiškia. Mano, kad atsakovas V. B. neatliko neteisėtų veiksmų ir nepažeidė bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, dėl to BUAB „Butvida“ dėl jo veiksmų žala nebuvo padaryta, kadangi jis gavo atilgį už savo darbinių pareigų atlikimą. Teigia, kad sunki bendrovės finansinė padėtis nėra priežastis neatsiskaityti su samdomu darbuotoju, šiuo atveju su buvusiu direktoriumi V. B., kurio reikalavimai pagal LR Įmonių bankroto įstatymą būtų tenkinami pirmąja eile.

18Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai A. S. ir M. Š. palaikė ieškovo BUAB „Butvida“ pareikštą ieškinį ir prašė jį tenkinti.

19Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jam pranešta, jo interesus byloje atstovavo advokatas D. Ž., kuris nurodė, kad atsakovo V. B. teisė gauti adekvatų atlyginimą už darbą yra garantuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos; kad 2013 m. spalio 28 d. išleistas V. B. įsakymas „Dėl pinigų užskaitymo“, kuriuo 684 037,50 Lt V. B. buvo užskaityti kaip darbo užmokestis, yra nenuginčytas, todėl yra galiojantis, o atsiskaitytinai paimtus 17609,40 Lt V. B. išleido išimtinai UAB „Butvida“ reikmėms, todėl žalos įmonei nepadarė.

20Trečiasis asmuo A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jam pranešta.

21Ieškinys tenkintinas.

22Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.

23Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartimi atsakovui UAB „Butvida“ iškėlta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskrtas UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“. Ši nutartis įsiteisėjo 2013-12-20. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas įpareigojo UAB „Butvida“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus (b. l. 6).

24Pagal bylos duomenis ir Juridinių asmenų registro duomenis (b. l. 9-10) UAB „Butvida“ įsteigta 2010-04-27, Juridinių asmenų registre įregistruota 2010-05-05. Nuo 2010-05-20 iki 2011-01-12 V. B. buvo direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2011 m. sausio 13 d. V. B. paskirtas UAB „Butvida“ direktoriumi (b. l. 34-36, 39), kuriuo dirbo iki pat bankroto bylos iškėlimo (atleistas 2014-01-21), (b. l. 40). Nuo 2010-05-05 vieninteliu UAB „Butvida“ akcininku buvo A. B. (b. l. 9-10).

25Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir prieš šios įmonės kreditorius už įmonės turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą bankroto administratoriui, įmonei iškėlus bankroto bylą, klausimas (LR CK 2.87 str.).

26Ieškovas BUAB „Butvida“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, gindamas minėtos įmonės ir jos kreditorių interesus, reikalauja priteisti iš buvusio direktoriaus V. B. 700 964,40 litų, kuriuos pagal BUAB „Butvida“ buhalterinės apskaitos duomenis pastarasis iš UAB „Butvida“ buvo gavęs atsiskaitytinai, tačiau šių pinigų nei įmonei, nei bankroto administratoriui negrąžino. Dėl 17 609,40 Lt atsakovas nepateikė jų išleidimą pateisinančių dokumentų, o 683 355,- Lt atsakovas neteisėtai užsiskaitė sau kaip darbo užmokestį.

27Atsakovas V. B. ir jo atstovas byloje teigia, kad piniginės lėšos, kurias priteisti reikalauja ieškovas, tikrai buvo išleistos teisėtai, nes 17 609,40 Lt panaudotos UAB „Butvida“ veikloje, tik nebuvo tinkamai ir laiku sutvarkyti finansiniai dokumentai, o 683 355,- Lt (684 037,50 Lt - 682,50 Lt) V. B. 2013-10-28 įsakymu užskaityti kaip V. B. darbo užmokestis, nes direktoriaus faktinės darbo sąnaudos akivaizdžiai neatitiko jam paskirto uždarbio.

28Teismas su šia atsakovo V. B. pozicija nesutinka.

29Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, todėl nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; teisėjų kolegijos 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

30Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, vadovo (atsakovo V. B.) neteisėtais veiksmais padaryta žalos tretiesiems asmenims - UAB „Butvida“ kreditoriams, kuriems bankrutavusi įmonė yra skolinga 1 018 557,79 Lt, galėjusiems bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turto, jeigu atsakovo neteisėta veika įmonei nebūtų padaryta žalos.

31Teismas pažymi, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti; kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorių patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat negautos pajamos. Ieškovo teigimu, žalos įmonei padaryta dėl turto (piniginių lėšų) netekimo (neišsaugojimo, pasisavinimo).

32Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės teisės normos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą. Turi būti įrodyta, kad atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) lėmė turto netekimą: jo neišsaugojimą ar pasisavinimą (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Žalos galėjo būti padaryta, jeigu atsakingas asmuo (kasatorius) iš neteisėtų veiksmų būtų gavęs naudos, kuri kreditoriaus reikalavimu galėtų būti pripažinta nuostoliais (CK 6.249 straipsnio 1, 2 dalys).

33Pagal bylos duomenis V. B. nuo 2011-01-13 iki pat bankroto bylos iškėlimo (atleistas 2014-01-21 bankroto administratoriaus įsakymu Nr.2), buvo UAB „Butvila“ direktoriumi. Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje, Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ), UAB „Butvida“ įstatuose (b. l. 29-33).

34Civilinio kodekso 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai; turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo; privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams; negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. „Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip“ (CK 2.87 str. 7 dalis). ABĮ 19 str. 8 dalis nustato, kad „Bendrovės valdymo organas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais“. ABĮ 37 str. nustato, kad „Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais“. „Bendrovės vadovas atsako už:1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą; 3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą; 6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 11) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą“.

35Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnį už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 dalies 1 punkte imperatyviai nurodyta, kad valdymo organas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

36Atsakovas V. B. pripažino, kad atsiskaitytinai iš UAB „Butvida“ jam buvo išduota 700 964,40 litų. Pats V. B. 2013 m. gruodžio 20 d. „Avanso Apyskaitoje“ Nr. 12 patvirtino, kad nėra atsiskaitęs, t.y. nepateikęs pateisinančių dokumentų už 17 609, 40 litų (b. l. 14). Kitą dalį atsiskaitytinai gautų pinigų V. B. savo 2013-10-28 įsakymu „Dėl pinigų užskaitymo“ užsiskaitė sau kaip darbo užmokestį, apie tai kartu su įmones buhaltere nurodydami ir 2013-10-31 „Avanso apyskaitoje“ Nr.10, kurioje pažymėta, kad V. B. užskaitomi 684 037,50 Lt (b. l. 11,12, 13), iš kurių ieškovas išminusuoja pagal Darbo sutartį direktoriui priklausiusį išmokėti 682,50 Lt atlyginimą, todėl reikalauja priteisti tik 683 355,- Lt (684 037,50 -682,50 Lt).

37Ar buvęs direktorius V. B. 17 609, 40 litų, atsiskaitytinai paimtų iš UAB „Butvila“, panaudojo būtent šios įmonės tikslams, turėjo įrodyti atsakovas V. B., tačiau tokių įrodymų byloje jis nepateikė (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ir vienintelis akcininkas A. B. savo atsiliepime dėl ieškinio su pastaruoju ieškovo reikalavimu sutiko, nes su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies: sutiko pateisinti (pripažinti)V. B. sau užsiskaitytą darbo užmokestį, t.y. 684 037,50 Lt, bet nesutiko dėl nepateisintų dokumentais 17 609, 40 litų. Todėl 17 609, 40 litų suma pripažintina bankrutavusiai UAB „Butvila“ padaryta žala ir priteistina iš atsakovo V. B.. Pažymėtina, kad su V. B. 2010-05-20 buvo sudaryta „Visiškos materialinės atsakomybės sutartis“ (b. l. 37-38).

38Kaip jau buvo minėta, atsakovas V. B. nebuvo eilinis UAB „Butvila“ darbuotojas, bet buvo jos vienasmenis vadovas, todėl buvo atsakingas už tinkamą teisės normų taikymą visose įmonės veiklos srityse, t.y. už įmonės veiklos teisėtumą. Akivaizdu, kad iš įmonės paėmęs atsiskaitytinai 683 355,- litus ir 2013-10-28 įsakymu užsiskaitęs juos sau kaip darbo užmokestį už, neva, jo dirbtus viršvalandžius, darbą poilsio dienomis, darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis pareigomis, jis pažeidė teisės normas, reglamentuojančias darbo užmokesčio nustatymą, darbo laiko apskaitos tvarkymą, darbo užmokesčio išmokėjimą ir apskritai, buhalterinės apskaitos tvarkymą.

39Byloje nustatyta, kad pagal 2010-05-19 Darbo sutartį Nr. 3, V. B. buvo paskirtas eiti UAB „Butvida“ direktoriaus pavaduotojo pareigas, jam numatytas atlyginimas - 1 000 Lt, neatskaičius mokesčių. Darbo užmokestis buvo pakeltas laikotarpiu nuo 2010-06-01 iki 2011-02-01. Vienintelio bendrovės akcininko A. B. 2011-01-10 sprendimu nuo 2011-01-13 V. B. paskirtas bendrovės direktoriumi, sprendime numatyta nekeisti atlyginimo dydžio. 2011-01-28 Darbo sutartis papildyta, nuo 2011-02-01 numatant V. B. mokėti 800 Lt dydžio darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių. Nuo 2011-05-01 darbo laikas sumažintas iki 0,5 etato, darbo užmokestis numatytas iki pusės minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) dydžio. Nuo 2013-04-01 atsakovo V. B. darbo laikas sumažintas iki 0,25 etato, darbo užmokestis nustatytas iki ketvirtadalio MMA (b. l. 34-36). Šis reglamentavimas įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pakeistas iki V. B. atleidimo. Taigi darbo užmokestis ir darbo apimtis (0,25 etato) atsakovui V. B. buvo gerai žinomos, nes buvo nurodytos jo Darbo sutartyje. Kad jo darbo užmokestį nustato ir keičia vienintelis akcininkas A. B., kuris Darbo sutartyje nurodytas „darbdaviu“, taip pat atsakovui buvo gerai žinoma, nes buvo nurodyta pačioje Darbo sutartyje ir 2011-01-13 įsakyme dėl jo paskyrimo direktoriumi. Atsakovas V. B. byloje nurodė, kad vienintelis akcininkas A. B. jam tik žadėjo padidinti atlyginimą, tačiau to nepadarė ir apie jo paties 2013 m. spalio 28 d. išleistą įsakymą sužinojo 2013 m. gruodžio mėnesį. Nors A. B. savo atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja tokiam buvusio direktoriaus V. B. sprendimui, tačiau nepatvirtino davęs nurodymą V. B. išleisti tokį įsakymą, vadinasi V. B. 2013-10-28 įsakymą „Dėl pinigų užskaitymo“ išleido viršydamas savo kompetenciją. Atsakovas byloje nėra pateikęs darbo laiko apskaitos žiniaraščių, kitų dokumentų, kurie patvirtintų, kad jis dirbo viršydamas 8 valandų darbo dieną, kad dirbo savaitgaliais, švenčių ir poilsio dienomis, atliko kitų asmenų darbą.

40Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas V. B., nepateisinęs būtinais finansiniais dokumentais atsiskaitytinai iš UAB „Butvila“ paimtų 683 355,- litų ir 2013-10-28 įsakymu užsiskaitęs juos sau kaip darbo užmokestį, neteisėtai pasisavino šias lėšas, taip padarydamas bendrovei ir jos kreditoriams 683 355,- litų žalą, kurią privalo atlyginti.

41Išdėstytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad bankrutavusios UAB “Butvida”, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, ieškinys tenkintinas. Iš atsakovo V. B. priteistini 700 964,40 Lt, nes paimdamas iš įmonės atsiskaitytinai 700 964,40 Lt ir už juos nustatyta tvarka neatsiskaitydamas, atsakovas tiesiogiai pažeidė teisės normas, tokiu būdu padarydamas BUAB “Butvida” 700 964,40 litų žalą, kurią, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.87 str. 7 dalimi, privalo atlyginti.

42Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo V. B. ieškovui priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo teismo priteistos 700 964,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-05-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

43Dėl akcininko atsakomybės.

44Nuo 2010-05-05 vieninteliu UAB „Butvida“ akcininku buvo A. B., kuriam ieškovas jokių reikalavimų nereiškia.

45LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Buvęs direktorius V. B. byloje nenurodė, kad įmonės akcininkas A. B. jam būtų trukdęs vadovauti įmonei ar davę neteisėtus nurodymus, dėl kurių atsirado ieškovo nurodyta žala.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Patenkinus ieškovo BUAB „Butvida“ ieškinį, iš atsakovo V. B. priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

48Ieškovas BUAB „Butvida“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį 11 010,00 Lt žyminis mokestis ir 27,58 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (iš viso 11037,58 Lt) (b. l. 20), priteistinos iš atsakovo V. B. Valstybei (CPK 80, 88, 96 straipsniai).

49Ieškovas BUAB „Butvida“ apie turėtas bylinėjimosi išlaidas (pvz., advokato samdymo išlaidas) duomenų nepateikė.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

51Bankrutavusios UAB (BUAB) „Butvida“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras “, ieškinį patenkinti.

52Bankrutavusiai UAB „Butvida“ (į. k. 302506615, buveinės adresas: Švendrių k. Raudėnų sen., Šiaulių r.) priteisti iš V. B. (a. k. ( - ), gyvenančio ( - )) 700 964,40 Lt (septynis šimtus tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt keturis litus 40 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 700 964,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014 m. gegužės 14 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

53Priteisti iš V. B. (a. k. ( - ), gyvenančio ( - )) Lietuvos valstybei 11 010,00 Lt (vienuolika tūkstančių dešimt litų) žyminio mokesčio ir 27,58 Lt (dvidešimt septynis litus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (iš viso 11037,58 Lt), (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) arba Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Sonatai Paplauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Butvida“ atstovams A. S. ir M.... 4. atsakovo V. B. atstovui advokatui D. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas bankrutavusi UAB „Butvida“, atstovaujama bankroto... 7. Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d.... 8. UAB „Butvida" direktoriumi nuo 2011-01-13 iki bankroto bylos įmonei... 9. Atsakovui, buvusiam UAB „Butvida“ direktoriui V. B., buvo išduodamos... 10. Atsakovui V. B., kaip įmonės direktoriui, nuo 2013-04-01 buvo nustatytas 0,25... 11. Ieškovas pažymėjo, kad norint asmeniui taikyti civilinę atsakomybę dėl... 12. Ieškovas nurodo, kad V. B. buvo UAB „Butvida“ direktoriumi, t.y.... 13. Ieškovas pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2014-02-07 patvirtino... 14. Ieškovas teigia, kad iš atsakovo V. B. turi būti priteistos 5 procentų... 15. Atsakovas V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose... 16. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. protokoline nutartimi trečiuoju... 17. Trečiasis asmuo A. B. atsiliepime nurodė, kad direktoriaus atlyginimas V. B.... 18. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai A. S. ir M. Š. palaikė ieškovo BUAB... 19. Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jam... 20. Trečiasis asmuo A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą... 21. Ieškinys tenkintinas. ... 22. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.... 23. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartimi atsakovui UAB... 24. Pagal bylos duomenis ir Juridinių asmenų registro duomenis (b. l. 9-10) UAB... 25. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir... 26. Ieškovas BUAB „Butvida“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 27. Atsakovas V. B. ir jo atstovas byloje teigia, kad piniginės lėšos, kurias... 28. Teismas su šia atsakovo V. B. pozicija nesutinka.... 29. Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra... 30. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo... 31. Teismas pažymi, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami... 32. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar... 33. Pagal bylos duomenis V. B. nuo 2011-01-13 iki pat bankroto bylos iškėlimo... 34. Civilinio kodekso 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 35. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos... 36. Atsakovas V. B. pripažino, kad atsiskaitytinai iš UAB „Butvida“ jam buvo... 37. Ar buvęs direktorius V. B. 17 609, 40 litų, atsiskaitytinai paimtų iš UAB... 38. Kaip jau buvo minėta, atsakovas V. B. nebuvo eilinis UAB „Butvila“... 39. Byloje nustatyta, kad pagal 2010-05-19 Darbo sutartį Nr. 3, V. B. buvo... 40. Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas V. B., nepateisinęs būtinais... 41. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad bankrutavusios UAB... 42. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo V. B.... 43. Dėl akcininko atsakomybės.... 44. Nuo 2010-05-05 vieninteliu UAB „Butvida“ akcininku buvo A. B., kuriam... 45. LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad juridinis... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Patenkinus ieškovo BUAB „Butvida“ ieškinį, iš atsakovo V. B.... 48. Ieškovas BUAB „Butvida“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra... 49. Ieškovas BUAB „Butvida“ apie turėtas bylinėjimosi išlaidas (pvz.,... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 51. Bankrutavusios UAB (BUAB) „Butvida“, atstovaujamos bankroto... 52. Bankrutavusiai UAB „Butvida“ (į. k. 302506615, buveinės adresas:... 53. Priteisti iš V. B. (a. k. ( - ), gyvenančio ( - )) Lietuvos valstybei 11... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...