Byla 2-673-431/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys A. M., UAB „Geležinio vilko projektas“, UAB „Akropolis“, UAB „Nikola Mushanov projektas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Dovilei Masiliauskytei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Remigijui Pilkiui atsakovo atstovei advokatei Vilmai Ramanauskaitei trečiajam asmeniui A. M. trečiųjų asmenų atstovei G.B.

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB Prekybos namai „Lina“ ieškinį atsakovui UAB „VSA Vilnius“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys A. M., UAB „Geležinio vilko projektas“, UAB „Akropolis“, UAB „Nikola Mushanov projektas“.

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009-08-10 sprendimu ieškovui iš atsakovo priteisė 388 414,04 Lt skolos, 1 527.24 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8 293 Lt žyminio mokesčio. 2010-04-06 ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Akropolis“ susitarė, kad ieškovas per 5 kalendorines dienas privalo gražinti trečiajam asmeniui atitinkamą dalį pagal sutartį sumokėto avanso, lygią 381 791,15 litų, pinigus pervedant į trečiojo asmens sąskaitą. 2010-04-21 trečiasis asmuo ir atsakovas sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutarti, kuria trečiasis asmuo perleido reikalavimo teisę į ieškovą, o būtent teisę reikalauti, kad ieškovas sumokėtų 371 502 litus. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas ir trečiasis asmuo pranešė ieškovui 2010-04-21 raštu dėl reikalavimo perleidimo. Atsakovas 2010-04-21 raštu dėl reikalavimų įskaitymo informavo ieškovą, kad, vadovaujantis CK 6.130 ir 6.131 straipsniais, įskaito rašte nurodytus vienarūšius priešpriešinius reikalavimus 371 502 litų sumai.

4Atsakovas ieškovui taip pat yra atsiuntęs 2010-05-19 raštą dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo (pakartotinis pranešimas) Nr. 16785, kuriame nurodoma, kad atsakovas atliko 3 įskaitymus: (i) įskaitymą dėl 121 000 Lt, susijusį su įsiskolinimu už aikštelės nuomą; (ii) įskaitymą dėl 55 479,63 Lt, susijusį su įsiskolinimu už elektros energiją; (iii) įskaitymą dėl 398 468,00 Lt, susijusį su reikalavimais, perimtais iš trečiojo asmens.

5Ieškovo įsitikinimu, visi aukščiau nurodyti įskaitymai yra neteisėti, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto normą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad šis draudimas reiškia ir bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių tarpusavio reikalavimų įskaitymo negalimumą, nes reikalavimu įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdu.

62010-02-12 Vilniaus apygardos teismas byloje dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo priėmė nutartį kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą ieškovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas ieškovą ir/ar trečiuosius asmenis, pinigines lėšas, esančias ieškovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, sustabdė turto realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius raštus. Šios nutarties tikslas buvo „įšaldyti" visus ieškovo atsiskaitymus su kreditoriais, taip pat kreditorių veiksmus siekiant išsiieškoti įsiskolinimus iš ieškovo bei išlaikyti nepakitusią ieškovo būklę iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl ieškovo bankroto bylos (ne)iškėlimo. Todėl, ieškovo nuomone, šiuo ieškiniu ginčijamas įskaitymas negalėjo būti atliktas jau vien dėl 2010-02-12 ieškovui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

72010-03-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė ieškovui bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių. Per 10 dienų nuo 2010-03-22 nutarties priėmimo (iki 2010-04-01) ji galėjo būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. 2010-03-29 UAB „INKASO" ir 2010-03-30 UAB „VSA Holding" atskiraisiais skundais apskundė 2010-03-22 nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius. Niekas iš byloje dalyvaujančių asmenų per apskundimui nustatytą terminą (iki 2010-04-01) nepateikė skundo dėl 2010-03- 22 nutarties dalies, kuria teismas nusprendė ieškovui iškelti bankroto bylą. Taigi dar 2010-04-01, pasibaigus 2010-03-22 nutarties apskundimo terminui ir negavus skundų dėl nutarties dalies, kuria nuspręsta iškelti ieškovui bankroto bylą, buvo aišku, kad 2010-03-22 nutartis tikrai įsiteisės ir apeliacinės instancijos teisme bus svarstomas tik bankroto administratoriaus kandidatūros klausimas.

8Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akivaizdu, kad praėjus beveik mėnesiui po bankroto bylos ieškovui iškėlimo atsakovas neturėjo teisės įskaityti 2010-04-21 rašte dėl reikalavimų įskaitymo nurodytų reikalavimų. Jeigu įskaitymas atliktas po bankroto bylos iškėlimo toks įskaitymas yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Dėl visų aukščiau išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad atsakovo atliktas 371 502 litų įskaitymas ne tik prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), pažeidžia ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, 2010-02-12 Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria ieškovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir yra nesąžiningas kitų ieškovo kreditorių atžvilgiu, todėl turėtų būti pripažintas negaliojančiu.

9Gindamas šiuos interesus bankroto administratorius turi teisę ginčyti įmonės ar įmonės skolininkų sudarytus sandorius visais CK nustatytais sandorių ginčijimo pagrindais, taip pat ir CK 6.66 straipsnio pagrindu. Nagrinėjamu atveju, ginčijamas atsakovo atliktas 371 502 litų įskaitymas buvo atliktas tuomet, kai jau buvo priimta teismo nutartis iškelti ieškovui bankroto bylą, buvo konstatuotas ieškovo nemokumas, todėl ginčo sandoris neabejotinai pažeidė ieškovo ir visų ieškovo kreditorių teises, nes tokiu būdu nepagrįstai buvo suteikta pirmenybė vienam iš kreditorių - atsakovui ir sumažinta visų kitų kreditorių galimybė gauti bent dalinį savo reikalavimų patenkinimą. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-04-21 atliktą 371 502 Lt įskaitymą, susijusį su reikalavimais, kuriuos UAB „VSA Vilnius" įgijo pagal 2010-04-21 reikalavimo teisės perleidimo sutartį; pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 121 000 Lt įskaitymą, susijusį su UAB „VSA Vilnius" reikalavimais dėl nuomos mokesčio; pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 55 479,63 Lt įskaitymą, susijusį su UAB „VSA Vilnius" reikalavimais dėl mokesčių už elektros energiją; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

10Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad pareikštas ieškinys yra priešingas bendrovės ir kreditorių interesams. Bendrovės administratorius pažeidė jam nustatytas IBĮ pareigas ir veiklos ribas. Ieškovas teigia, jog vadovaujantis LR CK 6.134 str. 6 dalimi, įskaitymas draudžiamas dėl priežasčių, susijusių su įmonės bankroto būkle. Toks aiškinimas neturi juridinio pagrindimo, yra deklaratyvus. Be to, ieškinyje išdėstyti prieštaringi aiškinimai: viena vertus pripažįstama, jog pagal LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 dalies 3 punkto nuostatą finansines prievoles draudžiama vykdyti įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą; antra vertus, pripažįstama, jog 2010-03-22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-5374-178/2010 įsiteisėjo ir bankrotas iškeltas tik 2010- 07-02 d. ĮBĮ nuostatos, draudžiančios prievolių vykdymą, yra specialiosios normos, todėl jos negali būti aiškinamos plečiamai. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2010-07-02 d. Iki šiol informacija nei apie kitų kreditorių teises, reikalavimus, nei apie bankroto bylos eigą atsakovui nėra žinoma, nes, kaip minėta, atsakovas nėra gavęs šios informacijos, nėra kviestas į kreditorių susirinkimą. Tuo labiau, jokios juridinės reikšmės įskaitymui neturėjo ir negalėjo turėti ir nurodoma 2010-02-12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civ. byloje Nr. B2-5374-178/2010. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - uždrausti išieškojimą ir realizavimą iš UAB Prekybos namai „Lina" turto, tačiau įvykdyti prievoles šios bendrovės naudai nėra draudžiama. Laikinosios apsaugos priemonės neišsprendžia klausimo iš esmės. Visiškai nesuprantama, kodėl ieškovas teigia, kad įskaitymai dėl 121 000 Lt bei dėl 55 479,63 Lt sumų buvo atlikti 2010-05-19 d. ir šią datą laiko ginčijamų sandorių sudarymo data. 2010-05-19 UAB "VSA Vilnius" surašė ir išsiuntė ieškovui raštą Nr. 16785, tačiau rašto surašymas jokiu būdu nelaikytinas sandoriu. Pateikiamame paties ieškovo atsiųstame ir pasirašytame dar 2010-02-24 skolų suderinimo akte įskaitymai ne tik pripažinti, tačiau ir paties ieškovo įtraukti. Prašė ieškinį atmesti.

11Trečiasis asmuo A. M. dalyvavo ieškovo pusėje ir prašė ieškinį tenkinti. Tretieji asmenys UAB „Geležinio vilko projektas“ ir UAB „Nikola Mushanov projektas“ dalyvavo atsakovo pusėje ir prašė ieškinį dalyje, susijusioje su jų perleistu reikalavimu, atmesti.

12Ieškinys tenkintinas.

132010-03-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei Prekybos namai „Lina“, paskirti įmonės administratoriumi UAB „Bankroto administratorių biuras“ (Civilinė byla Nr. B2-5374-178/2010). Nutartis buvo vykdytina skubiai, tačiau per 10 dienų nuo priėmimo galėjo būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

142010-03-29 UAB „INKASO" ir 2010-03-30 UAB „VSA Holding" atskiraisiais skundais apskundė 2010-03-22 nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius. Niekas iš byloje dalyvaujančių asmenų per apskundimui nustatytą terminą (iki 2010-04-01) nepateikė skundo dėl 2010-03- 22 nutarties dalies, kuria teismas nusprendė ieškovui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-932/2010).

15Galiojusios redakcijos CPK 279 straipsnis nustatė, kad pirmosios instancijos teismų sprendimai (nutartys) įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas (nutartis) nėra apskųstas. Įstatymas numato teisę į vieną ieškinį sujungti kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus (CPK 136 str.1d.). Bankroto bylos iškėlimas ir bankroto administratoriaus skyrimas bankroto byloje kaip tik atitinka minėtos normos esmę, kai viename prašyme yra išdėstyta keletas ieškovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų ir dėl kiekvieno iš jų teismas privalo pasisakyti priimdamas sprendimą (CPK 265 str.2d.), o suinteresuotas asmuo turi teisę skųsti tiek priimtą sprendimą dėl vieno reikalavimo, tiek dėl kelių, tiek ir dėl visų, kuris atitinkamai taip pat gali būti ieškinio ar priešieškinio dalykas, ar trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais pareikštas reikalavimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas apeliacinio (atskirojo) skundo ribose patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) yra teisėtas ir pagrįstas.

16Visų minėtų CPK normų sisteminė analizė leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad vienu sprendimu ar nutartimi gali būti išspręsti keli reikalavimai, dėl kiekvieno iš jų priimant atitinkamą sprendimą, o dėl priimto sprendimo gali būti paduotas apeliacinis (atskirasis) skundas, kuriuo gali būti skundžiama tik sprendimo dalis, priimta dėl konkretaus reikalavimo. Tokiu atveju neapskųstai sprendimo (nutarties) daliai taikytina bendra taisyklė, kad neapskųstoji sprendimo dalis įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokią praktiką dėl minėtųjų normų sprendimo (nutarties) dalies įsiteisėjimo klausimais formavo ir Lietuvos apeliacinis teismas (civilinė byla Nr. 2-1041/2009, Nr. 2A-733/2010), o naujojoje CPK redakcijoje įstatymų leidėjas jau aiškiai išskyrė ir įtvirtino minėtosios normos aiškinimą, kad sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Todėl konstatuotina, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-03-22 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-5374-178/2010 dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei Prekybos namai „Lina“ iškėlimo, įsiteisėjo iš karto po apskundimo termino pasibaigimo, t.y. 2010-04-02, nes nebuvo apskųsta nustatyta tvarka.

17Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo, visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo (ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, į kurios reguliavimą patenka ir įskaitymas, kaip vienas iš prievolės įvykdymo būdų (CK 6.130 str.).

18Esminę reikšmę įskaitymo galiojimui nagrinėjamoje situacijoje turi jo atlikimo momentas, t. y. jeigu įskaitymas atliktas po bankroto bylos iškėlimo, toks įskaitymas yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

19Byloje pateiktas atsakovo 2010-04-21 raštas ieškovui, kuriuo atsakovas praneša ieškovui apie 371 502 Lt vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą (b.l.30). Kadangi atsakovas pačią priešpriešinio reikalavimo teisę įgijo tik 2010-04-21 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, tai akivaizdu, kad anksčiau reikalavimo įskaitymas objektyviai nebuvo galimas, o tai reiškia, kad įskaitymo sandoris buvo atliktas po bankroto bylos ieškovui iškėlimo ir yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento, šalys grąžintinos į padėtį iki sandorio sudarymo (CK 1.80 str.).

20Byloje pateiktas atsakovo 2010-05-19 raštas ieškovui, kuriuo atsakovas praneša ieškovui apie 121 000 Lt esamo atsakovo reikalavimo ieškovui už nuomos mokestį nuo 2009-11-30 iki 2010-04-30 įskaitymą ir apie 55 479,63 Lt esamo atsakovo reikalavimo ieškovui už elektros energiją nuo 2009 m. sausio mėn. iki 2010 m. kovo mėn. įskaitymą (b.l.46). Nors atsakovas šiame rašte mini šalių tarpusavyje suderintus buhalterinius aktus ir pranešimus, tačiau bylos nagrinėjimo metu tokių įrodymų pateikti negalėjo, nurodė, kad su atsiliepimu į ieškinį yra pateikti visi turimi įrodymai. Tačiau byloje pateiktas skolų suderinimo aktas (b.l. 57-59) nėra pasirašytas šalių, jame nurodomas skolos likučio laikotarpis tik iki 2010-01-31, kuris nėra aktualus bylos ginčo išnagrinėjimui jau vien dėl to, kad akte nėra įtrauktos sumos už laikotarpį, už kurį priskaičiuotos skolos sumos yra nurodomos kaip įskaitomos, be to pateiktame akte nėra duomenų apie galimą įskaitymą ir atitinkamus buhalterinius įrašus. CK 6.131 straipsnis nustato įskaitymo tvarką, kai prievolės šalis, kuri turi teisę įskaitymui, privalo apie įskaitymą raštu pranešti skolininkui, t.y. įskaitymas įvykdomas pranešant kitai šaliai. Byloje pateiktas vienintelis įrodymas, leidžiantis daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas ieškovui apie atliktą įskaitymą pranešė būtent 2010-05-19 raštu, kitokias aplinkybes patvirtinančių tiesioginių įrodymų, kurie pagrįstų ankstesnio pranešimo datą, arba netiesioginių įrodymų apie atvaizduotą finansinę operaciją įmonės buhalterinėje apskaitoje, byloje nepateikta. Todėl konstatuotina, kad įskaitymo sandoriai buvo atlikti po bankroto bylos ieškovui iškėlimo ir yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento, šalys grąžintinos į padėtį iki sandorių sudarymo (CK 1.80 str.).

21Gindamas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bankroto administratorius turi teisę ginčyti įmonės ar įmonės skolininkų sudarytus sandorius visais CK nustatytais sandorių ginčijimo pagrindais, taip pat ir CK 6.66 straipsnio pagrindu. Nagrinėjamu atveju ieškovas, o tuo pačiu ir visi bankrutuojančio ieškovo kreditoriai, turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui (skolininkui) pagal 2010-02-23 Lietuvos apeliacinis teismo civ. byloje Nr. 2A-283/2010 priimtą nutartį, kuria 2009-08-10 Vilniaus apygardos teismo sprendimą civ. byloje Nr. 2-1056-104/2009 paliko nepakeistą. Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises ir teisėtus interesus. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kada skolininko sudarytu sandoriu gali būti pažeistos kreditoriaus teisės. Nagrinėjamu atveju, ginčijamas atsakovo atliktas 371 502 litų įskaitymas buvo atliktas tuomet, kai ieškovui jau buvo iškelta bankroto byla, todėl ginčo sandoris neabejotinai pažeidė ieškovo ir visų ieškovo kreditorių teises, nes tokiu būdu nepagrįstai buvo suteikta pirmenybė vienam iš kreditorių – atsakovui, ir sumažinta visų kitų kreditorių galimybė gauti bent dalinį savo reikalavimų patenkinimą. Ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu skolininkas jo neprivalėjo sudaryti. Pareiga sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Privalėjimas sudaryti sandorį actio Pauliana instituto prasme teismų praktikoje traktuojamas kaip vienas iš imperatyvių reikalavimų, ribojančių sudarymo laisvę. Nagrinėjamu atveju, jokių imperatyvių įsipareigojimų atlikti ginčijamą įskaitymą atsakovas neturėjo, todėl neprivalėjo sudaryti šio sandorio. Vertintina, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes žinojo, kad sudaromas sandoris pažeis ieškovo ir jo visų kreditorių teises, kadangi UAB „VSA Holding", kurios dukterinė įmonė yra atsakovas, buvo viena iš bankroto bylos ieškovui iniciatorių, todėl atsakovui turėjo būti žinomos aplinkybės, susijusios su ieškovo bankroto byla. Be to, informacija apie Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo dar prieš ginčijamą įskaitymą buvo paskelbta viešai VĮ Registrų centro internetinėje svetainėje. Esant nustatytoms visoms actio Pauliana sąlygoms, ginčijami sandoriai pripažintini negaliojančiais CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu.

22Dėl ieškovo nurodyto argumento, kad ginčijami įskaitymai negalėjo būti atlikti dėl to, kad 2010-02-12 teismo nutartimi UAB Prekybos namai „Lina“ iškeltoje byloje dėl bankroto buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažymėtina, kad tai nesudaro pagrindo ginčijamo susitarimo pripažinimui negaliojančiu, nes laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju buvo pritaikytos vienai iš ginčijamo sandorio šalių, kai tuo tarpu kita sandorio šalis priešpriešinį vienarūšį įskaitymą gali atlikti be pirmosios šalies valios išraiškos. Jeigu asmuo pažeidė jam teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tuomet taikytinos CPK 145 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir atsakomybę už teismo nustatytus draudimus, nuostatos.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį patenkinti visiškai.

25Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-04-21 atliktą 371 502 Lt įskaitymą, susijusį su reikalavimais, kuriuos UAB „VSA Vilnius" įgijo pagal 2010-04-21 reikalavimo teisės perleidimo sutartį.

26Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 121 000 Lt įskaitymą, susijusį su UAB „VSA Vilnius" reikalavimais dėl nuomos mokesčio.

27Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 55 479,63 Lt įskaitymą, susijusį su UAB „VSA Vilnius" reikalavimais dėl mokesčių už elektros energiją.

28Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB Prekybos... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009-08-10 sprendimu ieškovui iš atsakovo... 4. Atsakovas ieškovui taip pat yra atsiuntęs 2010-05-19 raštą dėl tarpusavio... 5. Ieškovo įsitikinimu, visi aukščiau nurodyti įskaitymai yra neteisėti,... 6. 2010-02-12 Vilniaus apygardos teismas byloje dėl bankroto bylos ieškovui... 7. 2010-03-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė ieškovui bankroto... 8. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akivaizdu, kad praėjus beveik... 9. Gindamas šiuos interesus bankroto administratorius turi teisę ginčyti... 10. Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad pareikštas ieškinys yra... 11. Trečiasis asmuo A. M. dalyvavo ieškovo pusėje ir prašė ieškinį tenkinti.... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. 2010-03-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą... 14. 2010-03-29 UAB „INKASO" ir 2010-03-30 UAB „VSA Holding" atskiraisiais... 15. Galiojusios redakcijos CPK 279 straipsnis nustatė, kad pirmosios instancijos... 16. Visų minėtų CPK normų sisteminė analizė leidžia daryti... 17. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti,... 18. Esminę reikšmę įskaitymo galiojimui nagrinėjamoje situacijoje turi jo... 19. Byloje pateiktas atsakovo 2010-04-21 raštas ieškovui, kuriuo atsakovas... 20. Byloje pateiktas atsakovo 2010-05-19 raštas ieškovui, kuriuo atsakovas... 21. Gindamas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bankroto... 22. Dėl ieškovo nurodyto argumento, kad ginčijami įskaitymai negalėjo būti... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,... 24. Ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-04-21 atliktą 371 502 Lt... 26. Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 121 000 Lt... 27. Pripažinti negaliojančiu UAB „VSA Vilnius" 2010-05-19 atliktą 55 479,63 Lt... 28. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios...