Byla 2-932/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ ir akcinės bendrovės „VSA Holding“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei Prekybos namai „Lina“ ir bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administratorių biuras“, civilinėje byloje Nr. B2-5374-178/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovai AB „Transpoint International (LT)“, A. N. (A. N.), UAB „VSA Holding“, UAB „Inkaso“ kreipėsi su ieškiniais į teismą ir prašė iškelti atsakovui UAB Prekybos namai „Lina“ bankroto bylą. Ieškovai šios įmonės bankroto administratoriumi prašė skirti skirtingus asmenis: AB „Transpoint International (LT)“ siūlė UAB „Forum regis“, A. N. (A. N.) UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgaliotą asmenį Rimą Kelpšą, UAB „VSA Holding“ UAB „Admivita“, UAB „Inkaso“ UAB „Bankroto departamentas LT“.

5Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV), A. M., R. D., prisidėdami prie prašymų iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi siūlė skirti: VSDFV - UAB „Versluva“, A. M. - UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgaliotą asmenį Rimą Kelpšą, R. D. UAB „Admivita“.

6Atsakovas UAB Prekybos namai „Lina“ nesutiko, kad jam būtų keliama bankroto byla. Nurodė, kad pradelstos skolos ir įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o nemažą atsakovo turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 1 221 518 Lt. Atsakovas nėra sustabdęs savo veiklos, jis tik turi laikinų atsiskaitymo sunkumų. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas atitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) apibrėžtą nemokumo būseną. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovui UAB Prekybos namai „Lina“ iškėlė bankroto bylą remdamasis tuo, kad įmonė savo darbuotojams A. N., A. M., R. D. nemoka ir vėluoja sumokėti darbo užmokestį už 2009 ir 2010 metus. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

7Teismas, vadovaudamasis teismų formuojama praktika, nurodė, kad skiriant įmonės bankroto administratorių atsižvelgtina į tai, kuris iš administratorių galėtų užtikrinti nuoseklesnę ir greitesnę bankroto procedūrą, tai yra darbo krūvį (kokį įmonių skaičių administratorius administruoja, kiek jame dirba asmenų), į galimą bankroto bylos sudėtingumą, administratoriaus turimą patirtį bankroto bylose (baigtų bankroto bylų skaičius) ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009 ir kt.). Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas turi nemažai kreditorių, debitorių, turto, teismas sprendė, kad ši bankroto byla gali būti sudėtinga, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“, turinčią didžiausią įmonių administravimo patirtį ir mažiausią darbo krūvį.

8Teismas nepritarė ieškovo UAB „VSA Holding“, turinčio 47 procentus atsakovo akcijų pasiūlytai administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūrai. Teismas rėmėsi paties ieškovo nurodyta aplinkybe, kad su atsakovo direktoriumi A. M. nuo 2009 m. pradžios vyksta ginčai dėl netinkamo bendrovės valdymo bei žalos bendrovei padarymo ir sprendė, jog tarp šio ieškovo, kaip atsakovo akcininko, ir atsakovo yra interesų konfliktas. Atsižvelgdamas į tai, ir siekdamas išvengti interesų konfliktų bei abejonių dėl teismo ir paties administratoriaus nešališkumo, teismas sprendė esant tikslinga neskirti administratoriaus, kurį siūlo viena iš ginčuose dalyvaujančių šalių.

9Ieškovas UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu prašo teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, panaikinti ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodo, kad teismo paskirtas administratorius vykdo žymiai daugiau įmonių bankroto procedūrų, nei jo siūlomas administratorius, todėl atsakovo bankroto procedūros gali būti vykdomos netinkamai. Teismas, skirdamas administratorių, neatsižvelgė į atskirų asmenų, dirbančių administruojančiose įmonėse, patirtį. Nors UAB „Bankroto departamentas LT“ veikia neseniai, jos specialistai paslaugas teikia nuo 2001 m., turi sukaupę ilgametę administravimo patirtį, prieš tai dirbę verslo sektoriuje įmonių vadovais, trys specialistai turi atitinkamos kvalifikacijos sertifikatus. Įmonės darbuotojų vykdomų bankroto procedūrų skaičius – 25, o baigtų procedūrų – 18. Šios aplinkybės užtikrina tinkamą paslaugų teikimą.

10Ieškovas UAB „VSA Holding“ atskiruoju skundu prašo teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, panaikinti ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

111. Teismas nepagrįstai sprendė, kad paskyrus UAB „Admivita“ administratoriumi, gali kilti interesų konfliktas dėl ginčų, vykstančių tarp ieškovo ir atsakovo direktoriaus. Administratoriaus pagrindinės funkcijos, kurias vykdydamas jis privalo vadovautis teisės aktais ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, yra apibrėžtos ĮBĮ 11 straipsnyje, kituose teisės aktuose. Administratorius yra atskaitingas įmonės kreditoriams, kurie turi teisę skųsti administratoriaus veiksmus, o dauguma administratoriaus veiksmų turi būti patvirtinti teismo. Dėl šių priežasčių teismas be pagrindo suabejojo administratoriaus veiksmų teisėtumu ir nešališkumu. Be to, ieškovas yra suinteresuotas tinkamu bankroto procedūrų vykdymu, nes vykstant ginčams dėl netinkamo bendrovės valdymo ir žalos padarymo, svarbu nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis.

122. Teismas, skirdamas administratorių, nepagrįstai vadovavosi vieninteliu kriterijumi – patirtimi, ir neatsižvelgė į bankroto proceso sklandumo ir operatyvumo principus. Paskirto administratoriaus, kuris veikia nuo 2004 m. kovo 22 d., ir UAB „Admivita“, veikiančio nuo 2003 m. kovo 26 d., patirtis vertintina vienodai. Teismas nenagrinėjo administratoriui tenkančių bankroto bylų ir darbuotojų skaičiaus santykio: UAB „Admivita“ darbuotojui tenka vidutiniškai po 4,6 bankroto bylos (37 vykdomos bankroto bylos, 8 darbuotojai), o UAB „Bankroto administratorių biuras“ – 8,66 (26 vykdomos bankroto bylos, 3 darbuotojai).

133. Teismas nevertino paskirto administratoriaus šališkumo ir jį pasiūliusių asmenų suinteresuotumo šia bankroto byla. Neretai nesąžiningi įmonių vadovai, žinodami nepalankų teismų požiūrį į vadovų inicijuojamas bankroto bylas, skatina įmonės darbuotojus kreiptis į teismą ir siūlyti vadovui priimtiną bankroto administratoriaus kandidatūrą. Šiuos įtarimus patvirtina tai, kad ieškovą A. N. konsultuoja tas pats advokatas V. Mackonis, kuris atstovauja ir atsakovo UAB Prekybos namai „Lina“ direktorių A. M. bylose dėl bendrovei padarytos žalos.

14Ieškovas A. N. atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime rašoma, kad paskirtas bankroto administratorius atitinka visus įstatyme keliamus reikalavimus, o jo krūvis nėra kliūtis tinkamų bankroto procedūrų vykdymui, nes Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos būtų pareiškęs prieštaravimus dėl šios kandidatūros. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-650/2010). Ieškovas nurodo, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros, tuo tarpu teismo paskirto administratoriaus patirtis yra didžiausia – net 68 baigtos bankroto procedūros. Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartyje bylos Nr. 2-553/2010 suformuotas nuostatas, teigia, kad teismas administratoriumi skiria ne konkretų darbuotoją, o juridinį asmenį, todėl administratoriaus patirtis vertinama pagal vykdytas administratoriaus paslaugas. Priešingai nei teigia ieškovas UAB „VSA Holding“, atstovavimo sutartis, pateikta kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, patvirtina, kad teisines paslaugas A. N. teikia advokatas R. Rinkevičius.

15Atsakovas UAB Prekybos namai „Lina“ atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir ieškovas A. N.. Papildomai atsakovas nurodo, kad ieškovas UAB „VSA Holding“ yra suinteresuotas jo siūlomo administratoriaus, kuris neabejotinai būtų šališkas, skyrimu, nes ieškovas yra pareiškęs net keletą nepagrįstų ieškinių atsakovui ir jo direktoriui, taip pat jo iniciatyva teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko buvo sutrikdyta įprasta atsakovo veiklą ir finansinė padėtis tapo sunki. Be to, šiuo metu yra nagrinėjama byla Nr. B2-1268-431/2010 pagal atsakovo pareiškimą ieškovo UAB „VSA Holding“ dukterinei įmonei UAB ,,VSA Vilnius“, kuri yra skolinga apie 500 000 Lt. Paskyrus ieškovo UAB „VSA Holding“ siūlomą administratorių, kuris spręstų dėl UAB ,,VSA Vilnius“ bankroto bylos tęstinumo, jis užsitikrintų, kad minėta byla būtų nutraukta.

16Trečiasis asmuo VSDFV atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį teismui suteikta teisė paskirti administratorių, todėl teismas teisingai įvertino visas svarbias aplinkybes.

17Atskirieji skundai atmestini.

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

19Nagrinėjamu atveju apeliantai ieškovas UAB „Inkaso“ ir ieškovas UAB „VSA Holding“ nesutinka su teismo sprendimu BUAB Prekybos namai „Lina“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“. Teismas šį administratorių paskyrė motyvuodamas tuo, kad tai yra didžiausią įmonių administravimo patirtį ir mažiausią darbo krūvį turinti įmonė.

20Iš atskirųjų skundų matyti, kad apeliantai iš esmės siekia, jog atsakovo administratoriumi būtų paskirti jų siūlomi kandidatai, tačiau jie neginčija administratoriaus paskyrimo teisėtumo ir neteigia, kad teismo paskirtas administratorius negali juo būti pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatas (administratoriumi negali būti paskirtas kreditorius, įmonės savininkas ir kt.).

21Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje yra apibrėžtos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos ir nustatyta, kad tai yra teismo paskirtas asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, taip pat privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai. Esminis šios veiklos požymis yra tai, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, administratorius privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio antrąja dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimta teismo nutartis turi būti pagrįsta ir paremta įstatymu, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą.

22Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų išvadai, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, nenustatyta. Teisėjų kolegija bylos medžiagos ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų pagrindu negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių.

23Teisėjų kolegijos vertinimu, nors abu pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus ir turi teisę administruoti atsakovą, iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad trečiųjų asmenų, darbuotojų, pasiūlytas bankroto administratorius - UAB „Bankroto administravimo biuras“ turi daugiau privalumų ir pranašumų negu kitų asmenų pasiūlyti bankroto administratoriai. Tokia išvada darytina vertinant administratoriaus paskirtį bankroto procese, jo kompetenciją, įmonės, kurią siekiama administruoti, finansinę situaciją, taip pat siūlomų bankroto administratorių profesinę patirtį.

24Teisėjų kolegija sutinka apelianto UAB „VSA Holding“ teiginiu, kad paskirto administratoriaus, kuris veikia nuo 2004 m. kovo 22 d., ir UAB „Admivita“, veikiančio nuo 2003 m. kovo 26 d., patirtis vertintina vienodai. Tačiau atmestinas apelianto teiginys, jog teismas nepagrįstai vadovavosi vieninteliu kriterijumi – patirtimi, ir neatsižvelgė į bankroto proceso sklandumo ir operatyvumo principus. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, teismas nurodė aplinkybes, kuriomis grindė savo sprendimą, tai yra teismas atsižvelgė į pateiktus duomenis ir konstatavo, jog visų pasiūlytų administratorių kandidatūros formaliuoju kvalifikaciniu požiūriu atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus. Dėl to teismas, pasirinkdamas vieną iš pasiūlytų administratorių, rėmėsi tuo, kad jo kandidatūrai pritarė du darbuotojai, o administratoriaus UAB „Admivita“ paskyrimas galėtų kelti abejonių jo objektyvumu dėl vykstančių atsakovo vadovo ir ieškovo UAB „VSA Holding“ ginčų.

25Apeliantai savo teiginius iš esmės grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su siūlytų administratorių darbo krūviu, patirtimi ir pan. Tačiau vien tokie nurodomi argumentai nesuteikia pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu bei sugebėjimu vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas. Kaip teisingai konstatavo teismas, byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių minėtas administratorius negalėtų būti paskirtas. Pasirinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas įvertino pretenduojančių administratorių pateiktą informaciją apie save, informaciją apie jų vykdomas įmonių bankroto procedūras, darbo krūvį, patirtį teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas. Tuo tarpu apeliantai teismo išvados, kad įvertinus minėtas aplinkybes paskirtas administratorius yra tinkamiausias, nepaneigė (CPK 178 str., 185 str.).

26Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliantų nurodyti teiginiai (teismas neatsižvelgė į asmenų, dirbančių administruojančiose įmonėse, patirtį, nevertino administratoriaus šališkumo ir jį pasiūliusių asmenų suinteresuotumo šia bankroto byla ir kt.) nesudaro pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

27Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymas kreditoriams ir teismui suteikia teisę bankroto proceso eigoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti savo funkcijas. Taigi bankroto bylą nagrinėjantis teismas ar kreditoriai, turėdami duomenų, kad įmonės administratorius nėra pakankamai aktyvus, ar iškilus pagrįstoms abejonėms dėl jo tinkamumo bei objektyvumo, turi teisę spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 1 d. 13 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovai AB „Transpoint International (LT)“, A. N. ( 5. Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 6. Atsakovas UAB Prekybos namai „Lina“ nesutiko, kad jam būtų keliama... 7. Teismas, vadovaudamasis teismų formuojama praktika, nurodė, kad skiriant... 8. Teismas nepritarė ieškovo UAB „VSA Holding“, turinčio 47 procentus... 9. Ieškovas UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu prašo teismo nutarties dalį,... 10. Ieškovas UAB „VSA Holding“ atskiruoju skundu prašo teismo nutarties... 11. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad paskyrus UAB „Admivita“... 12. 2. Teismas, skirdamas administratorių, nepagrįstai vadovavosi vieninteliu... 13. 3. Teismas nevertino paskirto administratoriaus šališkumo ir jį... 14. Ieškovas A. N. atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti... 15. Atsakovas UAB Prekybos namai „Lina“ atsiliepimu prašo teismo nutartį... 16. Trečiasis asmuo VSDFV atsiliepimu prašo teismo nutartį palikti nepakeistą,... 17. Atskirieji skundai atmestini.... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantai ieškovas UAB „Inkaso“ ir ieškovas UAB... 20. Iš atskirųjų skundų matyti, kad apeliantai iš esmės siekia, jog atsakovo... 21. Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnyje yra apibrėžtos bankrutuojančios įmonės... 22. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų išvadai, jog teismas,... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors abu pasiūlyti bankroto administratoriai... 24. Teisėjų kolegija sutinka apelianto UAB „VSA Holding“ teiginiu, kad... 25. Apeliantai savo teiginius iš esmės grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su... 26. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymas kreditoriams ir teismui suteikia... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....