Byla 2-901-553/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės J. įmonės „Jonas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo E. Ž. pareiškimą atsakovei J. įmonei „Jonas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas E. Ž. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos J. įmonei „Jonas“ iškėlimo. Pareiškime ieškovas nurodė, kad jis yra atsakovės darbuotojas, kuriam pastaroji yra skolinga 11 252,75 Eur darbo užmokesčio. Pareiškėjas 2019 m. sausio 7 d. raginimu sumokėti skolą informavo atsakovę apie skolos dydį ir suteikė atsakovei 30 dienų, t. y. iki 2019 m. vasario 7 d., terminą sumokėti pareiškėjui susidariusį įsiskolinimą. Raginimu atsakovė taip buvo įspėta, jog neatsiskaičius su ieškovu, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Atsakovė su pareiškėju neatsiskaitė, skolos nepadengė.

72.

8Atsakovė J. įmonė „Jonas“ 2019 m. kovo 28 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė atidėti teismo 2019 m. kovo 29 d. posėdį vieno mėnesio terminui, sudarant atsakovei galimybę pateikti aktualius finansinės atskaitomybės dokumentus. Kartu su prašymu teismui buvo pateikti atsakovės 2018 m. spalio 31 d. balansas, 2018 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, 2018 m. spalio 31 d. įmonės ilgalaikio turto ir debitorių sąrašai, 2018 m. balandžio 9 d. sutartis ir 2019 m. kovo 20 d. apskaitos vedimo sutartis.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė atsakovei J. įmonei „Jonas“ bankroto bylą.

134.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 6 dalimi, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, aplinkybėmis, jog atsakovė tik 2019 m. kovo 20 d. sudarė apskaitos vedimo sutartį, nors apie 2019 m. vasario 19 d. nutartyje nustatytą įpareigojimą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus atsakovei buvo žinoma jau nuo 2019 m. vasario 19 d., sprendė, kad atidėti teismo posėdį, remiantis vien ta aplinkybe, jog atsakovei pritrūko laiko dokumentams pateikti, nėra pagrindo ir prašymą dėl posėdžio atidėjimo atmetė.

155.

16Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-844-340/2019 pagal pareiškėjo V. – P. J. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Šioje byloje teismas, išanalizavęs bei įvertinęs atsakovės pateiktus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kurie buvo pateikti ir nagrinėjamoje byloje, t. y. 2018 m. spalio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, debitorių ir kreditorių sąrašus, taip pat kitus duomenis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę, 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi konstatavo įmonės nemokumą bei iškėlė bankroto bylą J. įmonei „Jonas“. 2019 m. vasario 14 d. nutartimi civilėje byloje Nr. 2-386-450/2019 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė pareiškėjo V. – P. J. atsisakymą nuo pareiškimo dėl bankroto bylos J. įmonei „Jonas“ iškėlimo ir civilinę bylą nutraukė. Teismo vertinimu, tokiu būdu minėtoje byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su atsakovės finansine būkle ir nemokumu, liko nepaneigtos. Teismas sprendė, kad atsakovė teismui į šią bylą nepateikė jokių duomenų, paneigiančių 2018 m. gruodžio 7 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes, susijusias su atsakovės finansine būkle ir jos nemokumu, todėl darė išvadą, jog šios aplinkybės šiai dienai iš esmės nėra pasikeitusios. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, teismas sprendė, jog šiuo atveju yra pagrindas remtis ne tik šioje byloje esančiais, bet ir civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esančiais duomenimis bei atsižvelgti į 2018 m. gruodžio 7 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes.

176.

18Remdamasis atsakovės 2018 m. spalio 31 d. balansu, teismas nustatė, kad įmonė turi turto iš viso už 701 126 Eur, iš šios sumos 261 490 Eur sudaro ilgalaikis turtas (pastatai ir statiniai – 250 741,00 Eur; transporto priemonės – 10 735 Eur; programinė įranga – 14 Eur), 439 636 Eur sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio 437 109 Eur yra per vienerius metus gautinos sumos.

197.

20Teismas nustatė, kad atsakovės debitorių sąraše kaip atsakovės skolininkai nurodyti: VšĮ „Vilniaus universitetas“ su 373 157,39 Eur įsiskolinimo atsakovei suma, UAB „Gelsauga“ – 60 702,71 Eur įsiskolinimas, UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ – 2 211,07 Eur įsiskolinimas, UAB „Suxi“ – 1 038,20 Eur įsiskolinimas. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1441-866/2019 pagal J. įmonės „Jonas“ ieškinį VšĮ „Vilniaus universitetas“, kuriuo atsakovė patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš VšĮ „Vilniaus universitetas“ 77 075,43 Eur sumą. Jokių kitų civilinių bylų dėl piniginių sumų priteisimo iš VšĮ „Vilniaus universitetas“ atsakovė nėra iniciavusi, tuo tarpu duomenų, kokiu pagrindu ji paskaičiavo likusią VšĮ „Vilniaus universitetas“ įsiskolinimo atsakovei sumą – 296 081,96 Eur, byloje nėra. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1880-577/2019 pagal atsakovės J. įmonės „Jonas“ ieškinį UAB „Gelsauga“ dėl 69 041,09 Eur skolos, 2019 m. kovo 26 d. sprendimu iš UAB „Gelsauga“ J. įmonei „Jonas“ priteista 65 902,79 Eur. Įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1142-924/2018 atsakovės naudai iš UAB „Suxi“ priteista 1 038,20 Eur skola. UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ 2 211,07 Eur dydžio skolos išieškojimo galimybių atsakovė nepagrindė. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad į bendrovės turto vertę įtrauktina 144 016,42 Eur dydžio debitorinių skolų suma ir atsakovės turtas iš viso sudaro 408 033,42 Eur.

218.

22Iš 2018 m. spalio 31 d. balanso teismas nustatė, kad atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 322 691 Eur. Kadangi atsakovė teismui nepateikė kreditorių sąrašo, teismas, nustatydamas atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį, rėmėsi civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esančiais duomenimis. Teismas sprendė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso sudaro 213 294,71 Eur.

239.

24Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis teismas nustatė, kad visos atsakovei priklausančios transporto priemonės ir nekilnojamasis turtas yra areštuotas. Iš 2018 m. spalio 31 d. balanso teismas nustatė, kad atsakovė neturi piniginių lėšų, o iš pateiktos 2018 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos – atsakovės pelnas per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. sudarė tik 162 Eur. Antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenimis, atsakovės atžvilgiu yra užvesta 14 vykdomųjų bylų dėl skolų priverstinio išieškojimo iš atsakovės.

2510.

26Įvertinęs atsakovės turtą bei pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, teismas sprendė, kad atsakovės turtinė ir finansinė padėtis bloga, pradelsti atsakovės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė J. įmonė „Jonas“ laikytina nemokia. Byloje esantys duomenys nėra pakankami pripažinti atsakovės sunkumų laikinumą ir sugebėjimą artimiausiu metu atsiskaityti su įmonės kreditoriais dar labiau nepažeidžiant jų interesų.

2711.

28Teismas taip pat pažymėjo, jog atsakovė neatsiskaito ir su savo darbuotojais. Iš atsakovės 2018 m. spalio 31 d. balanso matyti, jog atsakovė skolinga savo darbuotojams iš viso 39 418 Eur ir tai sudaro savarankišką pagrindą iškelti atsakovei J. įmonei „Jonas“ bankroto bylą.

29III.

30Atskirojo skundo argumentai

3112.

32Atskiruoju skundu atsakovė J. įmonė „Jonas“ prašė Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

3312.1.

34Teismas visiškai nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą ir nesudarė galimybių atsakovei pateikti išsamius finansinės atskaitomybės duomenis, kad byla būtų išnagrinėta išsamiai ir visapusiškai. Atsakovė pateikė vieną prašymą dėl termino pratęsimo, dėl ko negalima laikyti, kad prašymu buvo siekiama kokiu nors būdu užvilkinti bylos nagrinėjimą. Teismui buvo pateikti 2018 m. spalio 31 d. J. įmonės „Jonas“ finansinės atskaitomybės dokumentai, tačiau aktualių duomenų teismo žinioje nėra, dėl to teismas turėjo sudaryti sąlygas atsakovei pateikti aktualius duomenis, įvertinant tai, kad atsakovė pastovaus buhalterio neturi ir teismo įpareigojimo įvykdymui pasisamdė UAB „Bankroto administravimas“ ir kad byla išsamiai ir visapusiškai gali būti išnagrinėta, tik turint aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, o ne sprendžiant jos mokumo klausimą, vadovaujantis 2018 m. duomenimis. Atsakovė nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, dėl to teismas turėjo šį prašymą tenkinti ir bylą nagrinėti tuomet, kai bus gauti visi reikalingi duomenys.

3512.2.

36Vertindamas atsakovės finansinę būklę, teismas interpretavo finansinių ataskaitų duomenis, o ne objektyviai juos tyrė, dėl to buvo padarytos klaidingos išvados apie atsakovės mokumo būklę. 2018 m. spalio 31 d. balanse nurodyta, jog įmonė turi turto iš viso už 701 126 Eur, o pradelstos skolos kreditoriams, vadovaujantis teismui pateiktu 2018 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašu, sudaro 142 760 Eur. Kadangi atsakovės pradelsti skoliniai įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, įmonė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme negali būti laikomas nemokia.

3712.3.

38Teismas netinkamai vertino VšĮ „Vilniaus universitetas“ skolų atsakovei realumą, skolų pagrįstumo kriterijumi laikydamas tik ieškinio reikalavimų sumas. Atsakovė nebuvo teismo įpareigota pateikti VšĮ „Vilniaus universitetas“ skolų išieškojimo detalizacijos, dėl to teismas nepagrįstai šios debitorės 296 081,96 Eur skolą laikė nepagrįsta. Tarp atsakovės ir VšĮ „Vilniaus universitetas” buvo sudarytos 5 sutartys dėl ( - ) bendrabučių renovacijos. Šiuo metu vyksta ginčas dėl bendrabučio, esančio ( - )., renovacijos skolos, bet į ieškinio reikalavimus prijungtas reikalavimas ir dėl Saulėtekio 6 korpuso, toliau bus prijungti reikalavimai ir pagal likusias sutartis. Vien tai, kad teismas LITEKO sistemoje rado informaciją apie priteisinėjamą 77 075,43 Eur skolą, nereiškia, kad likusi suma taip pat nebus prisiteisiama. Teismas neturi jokio pagrindo nuspręsti, kad likusi 296 081,96 Eur skola nėra realiai priteistina. Vien teismuose užvestos bylos neparodo skolos išsiieškojimo realumo, dėl to teismas visiškai nepagristai VšĮ „Vilniaus universitetas“ skolą pripažino tik 77 075,43 Eur sumoje.

3912.4.

40UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ yra atsakovei skolinga 2 211,07 Eur sumą. Kadangi atsakovei nebuvo nurodyta pateikti debitorinių skolų išieškojimo galimybes patvirtinančių duomenų, nėra pagrįsta teigti, kad atsakovė tokių duomenų nepateikė. Skolą iš UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ bandoma susigrąžinti geruoju. Vien tai, kad nėra inicijuoti teisminiai ar antstolių skolų išieškojimo procesai prieš debitorę, nesudaro pagrindo teigti, jog skolos išieškoti nėra įmanoma.

4112.5.

42Remdamasis Antstolių informacinės sistemos duomenimis teismas sprendė, kad į atsakovės kreditorių sąrašą neįtrauktas UAB „Kintenis“ su 29 445,78 Eur reikalavimu ir UAB „Jursta“ su 14 510,60 Eur reikalavimu įmonei. Šie kreditoriai yra įtraukti į „užbalansinę“ sąskaitą (balanse po vienerių metų), nes tai yra perimtos UAB „Jono statyba“ skolos.

4312.6.

44Atsakovės kreditorių sąraše yra įtraukta kreditorė UAB „Saudema” su 42 582 Eur reikalavimu. Šiai dienai UAB „Saudema” reikalavimą yra perėmęs R. G.. Pasak teismo, skola R. G. yra didesnė. Skola gali būti didesne, kadangi prisidėjo palūkanos, kurios taip pat yra įtrauktos į „užbalansinę“ sąskaitą.

4512.7.

46Įmonės kreditorių sąraše yra įtraukta kreditorė UAB „GOTAS“ su 33 495 Eur reikalavimu. Teismui teiktame kreditorių sąraše skola UAB „GOTAS“ yra nurodyta vadovaujantis paskutine dar 2018 m. liepos 31 d. kreditorės išrašyta sąskaita už nuomą. Kokias sumas UAB „GOTAS“ papildomai priskaičiavo, atsakovei nėra žinoma.

4712.8.

48Teismas visiškai nepagrįstai atsisakė vertinti atsakovės pateiktą sutartį su UAB „Enifas“ kaip atsakovės veiklos tęstinumo įrodymą. Vien tai, kad UAB „Enifas vadovas ir akcininkas yra J. J., nesudaro pagrindo vertinti sutartį kaip nepatikimą. Teismo žinioje yra 2018 m. balandžio 9 d. sutartis Nr. 2018-04/09, pagal kurią J. įmonė „Jonas“ įsipareigojo užsakovei UAB „Enifas“ atlikti projektavimo, sąmatų sudarymo, konsultavimo ir projekto valdymo darbus. Už minėtus darbus įmonė gaus 300 109,50 Eur. Atsakovė yra veikianti įmonė, susidūrusi su laikinais sunkumais. 2019 m. birželio 3 d. ieškovas E. Ž. pateikė pareiškimą dėl pareiškimo dėl bankroto bylos J. įmonei „Jonas“ iškėlimo atsisakymo, kuriame nurodė, kad jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė atsiskaitė su pareiškėju, ką patvirtina 2019 m. gegužės 29 d. pažyma, atsisako pareiškimo. Teismas

konstatuoja:

49IV.

50Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5113.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

5314.

54Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria bendrovei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

55Dėl naujų įrodymų priėmimo

5615.

57Atsakovė J. įmonė „Jonas“ kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui naujus įrodymus – atsakovės VšĮ „Vilniaus universitetas“ naudai atliktų darbų detalizaciją ir elektroninio susirašinėjimo su UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ kopiją.

5816.

59Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

60Dėl pagrindo atsakovei iškelti bankroto bylą

6117.

62Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes.

6318.

64Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018).

6519.

66Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Todėl skirtingai nei teigiama atskirajame skunde, būtent atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, privalo pateikti visus šią aplinkybę patvirtinančius įrodymus, o ne neigti tokią pareigą argumentais apie teismo įpareigojimų pateikti vienus ar kitus duomenis nebuvimą. Pagal teismų praktiką tais atvejais, kai bendrovės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), teismas apie įmonės (ne)mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1426-823/2018).

6720.

68Atskirajame skunde apeliantė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas pratęsti termino atsiliepimui bei teismo pareikalautiems dokumentams pateikti (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), nesudarė galimybių atsakovei pateikti išsamius finansinės atskaitomybės duomenis, todėl byla išnagrinėta formaliai pagal neaktualią įmonės finansinę atskaitomybę. Apeliacinės instancijos teismas atmeta tokius atskirojo skundo argumentus kaip nepagrįstus.

6921.

70Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi įpareigojo atsakovės J. įmonės „Jonas“ vadovą iki 2019 m. kovo 8 d. pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, įmonės turto vertinimą. Ta pačia nutartimi teismas pratęsė pasirengimo nagrinėti bylą teisme terminą iki 2019 m. kovo 29 d. bei skyrė civilinės bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka 2019 m. kovo 29 d. 11.00 val. posėdyje (b. l. 7-8). Bylos duomenimis, atsakovė 2019 m. kovo 28 d. pateikė teismui prašymą (b. l. 22-23) atidėti 2019 m. kovo 29 d. paskirtą teismo posėdį vieno mėnesio terminui bei pratęsti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo terminą iki 2019 m. balandžio 25 d. Prašyme atsakovė nurodė, kad aktualių finansinės atskaitomybės duomenų neturi; kadangi įmonėje nuolat dirbančio buhalterio nėra, atsakovei objektyviai yra reikalingas ilgesnis terminas išsamiai susipažinti su bylos medžiaga, parengti tinkamą atsiliepimą į ieškinį bei pateikti visus teismo pareikalautus dokumentus. Taip pat apeliantė paaiškino, kad siekdama įvykdyti teismo įpareigojimus, 2019 m. kovo 20 d. su UAB „Bankroto administravimas“ atsakovė sudarė apskaitos vedimo sutartį (b. l. 34-35), tačiau UAB „Bankroto administravimas“ informavo atsakovę, jog visiems duomenims parengti ir pateikti reikalingas vieno mėnesio terminas (iki 2019 m. balandžio 25 d. ) (b. l. 36). Kartu su šiuo prašymu atsakovė pateikė J. įmonės „Jonas 2018 m. spalio 31 d. balansą, (b. l. 24-26), 2018 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 27-28), įmonės ilgalaikio turto sąrašą (b. l. 29), 2018 m. spalio 31 d. debitorių sąrašą (b. l. 30), 2018 m. balandžio 9 d. sutartį Nr. 2018/04-09 su UAB „Enifas“ (b. l. 31-33).

7122.

72Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad atsakovės prašymas pratęsti terminą atsiliepimui bei finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti nebuvo pagrįstas jokiomis svarbiomis aplinkybėmis, kurios leistų spręsti apie termino teismo įpareigojimams įvykdyti nepakankamumą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2019 m. vasario 19 d. nutartis, kuria atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui atsiliepimą ir įmonės aktualius finansinės atskaitomybės dokumentus, buvo įteikta 2019 m. vasario 19 d. asmeniškai atsakovės vadovui. Nekyla abejonių, jog nutarties įteikimo dieną, įmonės vadovui buvo žinoma (turėjo būti žinoma), kad atsakovė neturi nuolat joje dirbančio buhalterio ir siekiant įvykdyti teismo įpareigojimus (pateikti įmonės finansinę atskaitomybę teismui) būtina kreiptis pagalbos reikalaujamiems duomenims teismui parengti ir pateikti. Tačiau, bylos duomenimis, atsakovės vadovas, praėjus mėnesiui nuo minėtos 2019 m. vasario 19 d. nutarties gavimo, tik 2019 m. kovo 20 d. sudarė sutartį su buhalterines paslaugas teikiančia bendrove. Akcentuotina, kad 2019 m. vasario 19 d. nutartimi atsakovės vadovas atsiliepimą ir finansinės atskaitomybės dokumentus buvo įpareigotas pateikti iki 2019 m. kovo 8 d., o ne iki 2019 m. kovo 29 d., taigi apskaitos vedimo sutartis buvo sudaryta jau praleidus teismo nustatytą terminą nurodytiems veiksmams atlikti. Kita vertus, net ir traktuojant, kad atsiliepimas ir finansinės atskaitomybės dokumentai teismui galėjo būti pateikti iki 2019 m. kovo 29 d., akivaizdu, jog atsakovės vadovas, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad visi ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai būtų parengti ir teismui pateikti nurodytų terminu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne objektyvios aplinkybės, kaip teigia atsakovė, o nepateisinamas delsimas imtis veiksmų teismo įpareigojimams įvykdyti lėmė atsiliepimo ir reikalautų dokumentų teismui nepateikimą.

7323.

74Nors atsakovė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovės prašymo dėl termino pratęsimo, nesudarė galimybių atsakovei pateikti išsamius finansinės atskaitomybės duomenis, tačiau tokių duomenų atsakovė nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Tuo tarpu teismui pateiktame 2019 m. kovo 28 d. prašyme dėl termino pratęsimo atsakovė nurodė, kad tokie dokumentai turėjo būti parengti iki 2019 m. balandžio 25 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios bei nutarties 21-22 punktuose nustatytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovei laiku nepateikus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ieškovės pateiktais 2018 m. spalio mėn. finansinės atskaitomybės dokumentais, civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esančiais bei teismo iš viešųjų registrų gautais duomenimis.

7524.

76Iš įmonės 2018 m. spalio 31 d. balanso nustatyta, kad įmonės turto vertė sudaro iš viso 701 126 Eur: ilgalaikis turtas – 261 490 Eur (pastatai ir statiniai – 250 741 Eur, transporto priemonės – 10 735 Eur, programinė įranga – 14 Eur), trumpalaikis turtas – 439 636 Eur (atsargos – 2 526 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 437 109 Eur). Atskirajame skunde apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta trumpalaikio turto, t. y. įmonės debitorinių skolų verte. Nurodyta, kad didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 437 109 Eur. 2018 m. spalio 31 d. debitorių sąraše (b. l. 30) nurodyta, kad bendrovės debitorėmis yra VšĮ „Vilniaus universitetas“ su 373 157,39 Eur skola, UAB „Gelsauga“ su 60 702,71 Eur skola, UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ su 2 211,07 Eur skola ir UAB „Suxi“ su 1 038,20 Eur skola.

7725.

78Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018 ir kt.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1441-866/2019 pagal J. J. patikslintą ieškinį VšĮ „Vilniaus universitetas“ dėl 77 075,43 Eur skolos priteisimo ir pagal VšĮ „Vilniaus universitetas“ priešieškinį atsakovei J. įmonei „Jonas“ bei jos savininkui J. J. dėl 479 658,47 Eur dydžio patirtų nuostolių atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė VšĮ „Vilniaus universitetas“ pareiškė ieškinį dėl 77 075,43 Eur, o kitą įsiskolinimo dalį 296,081,96 Eur patvirtinančių įrodymų nėra, laikė, kad VšĮ „Vilniaus universitetas“ skola bendrovei sudaro 77 075,43 Eur. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nustatyta, jog ieškinio reikalavimo suma ar jos dalis savaime negali būti laikoma bendrovės debitorine skola, kadangi nėra aiškus teisme nagrinėjamos bylos rezultatas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-819-381/2018, 42 punktas). Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad 77 075,43 Eur suma neįskaitytina į apeliantės trumpalaikį turtą. Tuo tarpu likusią debitorinio VšĮ „Vilniaus universitetas“ įsiskolinimo dalį – 296,081,96 Eur apeliantė grindžia kartu su atskiruoju skundu pateiktomis VšĮ „Vilniaus universitetas“ naudai atsakovės atliktų darbų detalizacijomis (b. l. 55-59). Iš į bylą pateiktų detalizacijų nustatyta, kad, atsakovės skaičiavimais, VšĮ „Vilniaus universitetas“ naudai atliktų darbų vertė sudaro 670 585,59 Eur, t. y. detalizacijose nurodyta suma ženkliai viršija visą atsakovės 2018 m. spalio 31 d. debitorių sąraše nurodytą VšĮ „Vilniaus universitetas“ įsiskolinimo atsakovei sumą. Kita vertus, detalizacijose nustatyta suma nėra pagrįsta jokiais kitais duomenimis (sąskaitomis faktūromis, darbų užbaigimo aktais, sąmatomis ir kt.), kurių pagrindu būtų galima spręsti apie šių sumų realumą. Atskirojo skundo argumentai apie tai, jog teismui nustačius apie priteisinėjamą 77 075,43 Eur skolą, nereiškia, kad likusi suma taip pat nebus prisiteisiama, leidžia daryti išvadą, kad dėl atsakovės nurodytos debitorinės skolos taip pat vyksta ginčas. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad byloje esantys duomenys nepatvirtina nei VšĮ „Vilniaus universitetas“ debitorinės skolos dydžio, nei galimybių ją realiai išieškoti. Todėl aptartas debitorinis įskolinimas neįtrauktinas į įmonės trumpalaikio turto sudėtį.

7926.

80Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1880-577/2019 pagal atsakovės J. įmonės „Jonas“ ieškinį UAB „Gelsauga“ dėl 69 041,09 Eur skolos, 2019 m. kovo 26 d. sprendimu iš UAB „Gelsauga“ atsakovei priteista 65 902,79 Eur. Įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1142-924/2018 atsakovės naudai iš UAB „Suxi“ priteista 1 038,20 Eur skola. Viešais duomenimis nustatyta, kad šios debitorės yra realiai veikiantys juridiniai asmenys. Nurodytos aplinkybės patvirtina nurodytų debitorinių skolų realumą, todėl pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažintos atsakovės turtu. Iš kartu su atskiruoju skundu pateiktos elektroninio susirašinėjimo su debitorės UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ (b. l. 60) matyti, kad atsakovė siekia susigrąžinti 2 211,07 Eur dydžio skolą. Viešais duomenimis nustatyta, kad atsakovės debitorė UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ yra veikiantis juridinis asmuo, kuriam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokiu atveju nėra pagrindo sutikti, kad atsakovė nepagrindė išieškojimo galimybių iš UAB „Sidonos statybinės medžiagos“. Taip pat duomenų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ nesutinka su įsiskolinimu atsakovei, byloje nėra. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad atsakovės debitorinės skolos sudaro 69 152,06 Eur (65 902,79 + 1 038,20 + 2 211,07). Iš viso bendrovė turi 333 168,06 Eur (261 490 Eur (ilgalaikis turtas) + 2 526 (atsargos) + 69 152,06 (debitorinės skolos)) vertės turto.

8127.

82Pažymėtina, kad teismai, nustatydami įmonės (ne)mokumą, privalo vadovautis ne visų įmonės įsipareigojimų santykiu su įmonės turtu, o tik pradelstų įmonės įsipareigojimų santykiu su jos turtu, t. y. teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1477-381/2016, 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-1368-407/2017). 2018 m. spalio 31 d. balanse nurodyta, kad atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 462 616 Eur. Kadangi atsakovė šioje civilinėje byloje kreditorių sąrašo nepateikė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esančiu 2018 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašu (69 c. b. Nr. B2-844-340/2019 l.). Šio sąrašo duomenimis pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudarė 144 485 Eur. Tačiau, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas ir tokių aplinkybių atskiruoju skundu nepaneigė atsakovė, į jos kreditorių sąrašą įtraukti ne visi įmonės kreditoriai, o dalies kreditorių reikalavimai yra didesni ir įtraukti į „užbalansinę“ sąskaitą, t. y. UAB „Kintenis“ su 29 445,78 Eur reikalavimu, UAB „Jursta“ su 14 510,60 Eur reikalavimu, UAB „Saudema” reikalavimą perėmęs R. G. su 64 146,33 Eur reikalavimu ir UAB „GOTAS“ su 36 784 Eur reikalavimu. Viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad 2018 m. spalio 31 d. kreditorių sąraše nurodyta atsakovės 1 254 Eur skola VSDFV šiuo metu yra 1 672,12 Eur. Įmonės įsiskolinimas VMI šiuo metu siekia 1 273,53 Eur. Taip pat bendrovės pradelstas įsipareigojimas darbuotojams šiuo metu sudaro 11 252,75 Eur. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis bei bylos duomenimis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai šiuo metu yra 232 464,11 Eur (6 832 (kreditorė advokatų profesinė bendrija „AVOCAD“) + 36 784 (kreditorė UAB „GOTAS“) + 6 952 (kreditorė UAB „Tumis) + 13 548 (kreditorė UAB „Jono statyba“) + 44 322 (kreditorė UAB „Plati sfera“), 64 146,33 (kreditorius R. G.) + 1 725 (kreditorė UAB „Ainava“) + 1 672,12 (kreditorė VSDFV) + 1 273,53 (kreditorė VMI) + 11 252,75 (kreditorius E. Ž.) + 29 445,78 Eur (kreditorė UAB „Kintenis“) + 14 510,60 (kreditorė UAB „Jursta“)).

8328.

84Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad bendrovė yra nemoki, nes pradelsti J. įmonės „Jonas“ įsipareigojimai (232 464,11 Eur) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės (333 168,06 Eur) (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis) bei ji turi pradelstų įsipareigojimų darbuotojams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

8529.

86Atsakovės vadovui nepateikus teismui reikalaujamų aktualių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, šioje nutartyje nustatyta bendrovės turto vertė ir įsipareigojimų dydis bei pastarųjų santykis šiuo metu tikėtina yra pasikeitę. Tačiau bylos ir viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad įmonės nekilnojamasis turtas bei transporto priemonės yra areštuotos, dirbančių asmenų nuo 2019 m. kovo mėn. įmonėje nėra, bendrovės atžvilgiu vykdoma 14 vykdomųjų bylų. Šios aplinkybės pagrįstai leidžia spręsti apie bankroto bylos bendrovei iškėlimo pagrįstumą, bei atskirajame skunde dėstomų argumentų apie vykdomą veiklą bei tikimybę gauti iki 300 000 Eur pajamų nerealumą.

8730.

88Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, bei iš esmės tinkamai taikė teisės normas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Tuo tarpu atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

89Dėl atsisakymo nuo pareiškimo

9031.

91Minėta, kad ieškovas E. Ž. 2019 m. birželio 3 d. pateikė teismui pareiškimą dėl pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, kurį grindžia aplinkybe, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė.

9232.

93Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalis numato, kad pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą. Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalį, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (pareiškimo). Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio (pareiškimo) atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Teismas gali nepriimti ieškinio (pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo) atsisakymo, jei toks procesinis veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Priimdamas ieškinio (pareiškimo) atsisakymą, teismas priima nutartį šiuo klausimu ir bylą nutraukia. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje konstatuota, kad įtvirtindamas tokį teisinį reguliavimą, įstatymų leidėjas suteikė teisę asmeniui atsisakyti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bet kurioje proceso stadijoje, kol nėra priimta nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-401/2014).

9433.

95Kaip minėta, teisė atsisakyti nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą nėra absoliuti. Viena iš aplinkybių, kurias nustatęs teismas atsisakymą nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą gali pripažinti prieštaraujančiu viešajam interesui, yra akivaizdi atsakovo nemokumo būklė. Atsisakymas nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą negali būti tvirtinamas, kai nėra abejonių, kad atsakovo finansinė padėtis leidžia pagrįstai spręsti, jog įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Priešingu atveju būtų pažeisti kitų kreditorių interesai, o kartu ir viešasis interesas, nes įgyvendindamos civilines teises ir vykdydamos pareigas, šalys pažeistų arba suvaržytų kitų asmenų teises bei teisėtus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ((toliau – CK) 1.137 straipsnio 2-3 dalys).

9634.

97Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atsisakymą nuo pareiškimo grindžia atsakovės atsiskaitymo su juo aplinkybe. Tačiau, teismo vertinimu iš kartu su pareiškimu pateiktos pažymos negalima daryti vienareikšmiškos išvados apie 11 252,75 Eur įsiskolinimo ieškovui padengimą. Pažymoje nurodyta aplinkybė apie visišką atsiskaitymą nėra pagrįsta jokiais papildomais įrodymais (mokėjimo nurodymu, pinigų priėmimo-perdavimo kvitu ar kt.). Taip pat ieškovas nenurodė, kad jam yra žinomos procesinės pareiškimo atsisakymo pasekmės.

9835.

99Civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esantys duomenys patvirtina, kad kiti atsakovės kreditoriai (advokatų profesinė bendrija „AVOCAD“, UAB „GOTAS“, R. G., UAB „Kintenis“, UAB „Jursta“) reiškia pretenzijas dėl atsakovės jiems nevykdomų įsipareigojimų. Tuo tarpu šioje byloje nustatytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad bendrovė yra nemoki bei nuo 2019 m. kovo mėn. darbuotojų įmonėje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo atsisakymo nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei J. įmonei „Jonas“ priėmimas ir bylos nutraukimas pažeistų kitų kreditorių interesus, o kartu ir viešąjį interesą. Todėl ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo pareiškimo iškelti atsakovei J. įmonei „Jonas“ bankroto bylą nepriimamas.

100Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ,

Nutarė

101Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

102Atsisakyti priimti ieškovo E. Ž. pareiškimą dėl atsisakymo pareiškimo iškelti atsakovei J. įmonei „Jonas“ bankroto bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas E. Ž. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl... 7. 2.... 8. Atsakovė J. įmonė „Jonas“ 2019 m. kovo 28 d. pateikė teismui prašymą,... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė atsakovei J.... 13. 4.... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 15. 5.... 16. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad... 17. 6.... 18. Remdamasis atsakovės 2018 m. spalio 31 d. balansu, teismas nustatė, kad... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad atsakovės debitorių sąraše kaip atsakovės... 21. 8.... 22. Iš 2018 m. spalio 31 d. balanso teismas nustatė, kad atsakovės per vienerius... 23. 9.... 24. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių... 25. 10.... 26. Įvertinęs atsakovės turtą bei pradelstus įsipareigojimus kreditoriams,... 27. 11.... 28. Teismas taip pat pažymėjo, jog atsakovė neatsiskaito ir su savo... 29. III.... 30. Atskirojo skundo argumentai... 31. 12.... 32. Atskiruoju skundu atsakovė J. įmonė „Jonas“ prašė Vilniaus apygardos... 33. 12.1.... 34. Teismas visiškai nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą ir nesudarė... 35. 12.2.... 36. Vertindamas atsakovės finansinę būklę, teismas interpretavo finansinių... 37. 12.3.... 38. Teismas netinkamai vertino VšĮ „Vilniaus universitetas“ skolų atsakovei... 39. 12.4.... 40. UAB „Sidonos statybinės medžiagos“ yra atsakovei skolinga 2 211,07 Eur... 41. 12.5.... 42. Remdamasis Antstolių informacinės sistemos duomenimis teismas sprendė, kad... 43. 12.6.... 44. Atsakovės kreditorių sąraše yra įtraukta kreditorė UAB „Saudema” su... 45. 12.7.... 46. Įmonės kreditorių sąraše yra įtraukta kreditorė UAB „GOTAS“ su 33... 47. 12.8.... 48. Teismas visiškai nepagrįstai atsisakė vertinti atsakovės pateiktą sutartį... 49. IV.... 50. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 13.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 53. 14.... 54. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 55. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 56. 15.... 57. Atsakovė J. įmonė „Jonas“ kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui... 58. 16.... 59. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 60. Dėl pagrindo atsakovei iškelti bankroto bylą... 61. 17.... 62. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 63. 18.... 64. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 65. 19.... 66. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo... 67. 20.... 68. Atskirajame skunde apeliantė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas,... 69. 21.... 70. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 19 d.... 71. 22.... 72. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau nustatytomis... 73. 23.... 74. Nors atsakovė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas... 75. 24.... 76. Iš įmonės 2018 m. spalio 31 d. balanso nustatyta, kad įmonės turto vertė... 77. 25.... 78. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad debitorinės skolos turėtų būti... 79. 26.... 80. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, teismų informacinės... 81. 27.... 82. Pažymėtina, kad teismai, nustatydami įmonės (ne)mokumą, privalo vadovautis... 83. 28.... 84. Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad bendrovė yra nemoki, nes... 85. 29.... 86. Atsakovės vadovui nepateikus teismui reikalaujamų aktualių įmonės... 87. 30.... 88. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 89. Dėl atsisakymo nuo pareiškimo... 90. 31.... 91. Minėta, kad ieškovas E. Ž. 2019 m. birželio 3 d. pateikė teismui... 92. 32.... 93. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalis numato,... 94. 33.... 95. Kaip minėta, teisė atsisakyti nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto... 96. 34.... 97. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atsisakymą nuo pareiškimo grindžia... 98. 35.... 99. Civilinėje byloje Nr. B2-844-340/2019 esantys duomenys patvirtina, kad kiti... 100. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 101. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.... 102. Atsisakyti priimti ieškovo E. Ž. pareiškimą dėl atsisakymo pareiškimo...