Byla e2A-1084-381/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-791-357/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Telšių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti UAB „Telšių vandenys“ 2017 m. balandžio 20 d. sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo ir pirkimo procedūras nutraukti kaip vykdytas pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningumo principus ir neteisėtai ribojančias tiekėjų konkurenciją, patenkinus ieškovės ieškinį, tačiau jau esant parinktam konkurso laimėtojui, ex officio spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo atsakovės UAB „Telšių vandenys“ vykdomame supaprastintame atvirame viešo pirkimo konkurse „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ pirkimo Nr. 184577 (toliau – Pirkimas). Pirkimas skirstomas į dvi dalis: I Pirkimo dalimi atsakovė siekia įsigyti paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos darbus, o II Pirkimo dalimi perkami paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statybos darbai.
 3. Susipažinusi su atsakovės parengtomis Pirkimo sąlygomis, ieškovė prašė atsakovės panaikinti I ir II Pirkimo dalyse I skyriaus 2 skirsnyje „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ keliamą reikalavimą, kad rangovo techniniame pasiūlyme turi būti pateikti „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant LVĮ (paviršinių nuotekų valyklos) našumo, paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus)“ (I Pirkimo dalis) ir „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus)“ (II Pirkimo dalis).
 4. 2017 m. balandžio 10 d. rašte Nr. V3-562 atsakovė atsakė į tiekėjos prašymą, pateikdama tik vieną rodiklį iš trijų, būtinų tiksliam apskaičiavimui atlikti ir nurodė, kad „...informaciją preliminariam tinklų skersmens įvertinimui pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus tiekėjai gali įsivertinti patys. Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija reikalinga suprasti, ar tiekėjai teikdami pasiūlymus tikrai įsivertino numatomus atlikti darbus.“ Ieškovės vertinimu, atsakovė iš esmės taip ir neatsakė į jos klausimą ir paliko galioti neaiškų, dviprasmišką ir galimai neskaidrų bei konkurenciją ribojantį reikalavimą dėl rodiklių, kurių pagrindu apskaičiuoti vamzdynų diametrai nurodyti rangovo techniniame pasiūlyme.
 5. 2017 m. balandžio 19 d. ieškovė pateikė pretenziją atsakovei ir reikalavo panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovės techninio pasiūlymo 1 punkto reikalavimą, arba pateikti kiekvieno iš trijų I ir II Pirkimo dalyje numatytų baseinų preliminarius rodiklius – lietaus intensyvumas (l/ha) ir vidutinis svertinis nuotekų koeficientas (Cvid), kuriuos visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai ir tinkamai parengti rangovo techninį pasiūlymą. Atsakovė 2017 m. balandžio 20 d. raštu Nr. V3-632 atmetė ieškovės pretenziją.
 6. Ieškovė nurodė, kad pagal atsakovės parengtą techninę specifikaciją bei pateiktą informaciją neįmanoma tiksliai paskaičiuoti reikalaujamų vamzdynų diametro, ar valymo įrenginių našumo, kadangi pirkimo dokumentuose tiksliai nenurodoma kiekvieno baseino apskaičiavimui: a) lietaus intensyvumas (l/ha) ir b) vidutinis svertinis nuotekų koeficientas (Cvid), kuriais remiantis būtų galima apskaičiuoti optimalaus skersmens vamzdynus, kuriuos reikės suprojektuoti ir įrengti Pirkimo objekte. Nesant minėtų duomenų tiekėjai nežino, kokių parametrų vamzdynai gali būti reikalingi, todėl pasiūlymo kaina iš esmės nustatoma neturint jokių skaičiavimų. Atsakovė nepateikia svarbių duomenų ir reikalauja remtis ne tais duomenimis, kurie yra taikomi tik šiam konkrečiam Pirkimo objektui, o bendromis STR normomis, kurios taikomos visos Lietuvos mastu. Pati atsakovė turi nustatyti konkrečius išeities duomenis tam, kad vėliau galėtų tikrinti, ar tiekėjai siūlo tai, ko reikia. Nesant aiškių duomenų, palyginti pasiūlymų neįmanoma. Atitinkamai neįmanoma nustatyti, ar pagal ekonominio naudingumo kriterijus bus vertinami lygiaverčiai tiekėjų pasiūlymai.
 7. Nepateikdama visiems tiekėjams vienodų išeities duomenų, atsakovė akivaizdžiai riboja konkurenciją, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Ieškovė pažymėjo, kad vienas tiekėjas, atlikdamas paskaičiavimus paviršiniam vandens kiekiui nutekančiam nuo teritorijos gali įsivertinti, kad Vidutinis svertinis nuotekų koeficientas asfaltui ir betonui yra 0,7, o kitas tiekėjas gali numatyti, jog tas pats koeficientas – 0,9, kadangi pagal STR leidžiama pasirinkti diapazone nuo 0,7 iki 0,95. Tiekėjų pasiūlymai skirsis visomis prasmėmis (negalės būti techniškai palyginti), o taip pat skirsis savo kainomis, todėl akivaizdu, kad minėtos ginčijamos nuostatos nesudaro prielaidų sąžiningai konkurencijai ir Pirkimo tikslo pasiekimui. Dviprasmiškos konkurso sąlygos riboja tiekėjų konkurenciją, pažeidžia skaidrumo ir sąžiningumo principus nesudaro prielaidų lygiavertei konkurencijai ir tiksliam pasiūlymų įvertinimui ir patikrinimui. Taigi Pirkimas vykdomas neskaidriai ir nesąžiningai, o Pirkimo sąlygos yra dviprasmiškos, neaiškios ir nesudarančios galimybių pasiekti Pirkimo tikslą, todėl toks Pirkimas turi būti nutrauktas.
 8. Atsakovė prašė ieškinį atmesti bei nurodė, kad pretenzijoje ieškovė ginčijo Pirkimo sąlygų I ir II Pirkimo dalių I skyriaus 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ keliamą 1.1 reikalavimą, kad rangovo techniniame pasiūlyme turi būti „numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant LVĮ našumo, paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus)“. Tuo tarpu ieškinyje ieškovė kelia tik reikalavimą nutraukti Pirkimo procedūras, tačiau nebekelia reikalavimo dėl Pirkimo sąlygos panaikinimo, todėl ieškinio reikalavimas dėl Pirkimo nutraukimo negali būti patenkintas.
 9. Dėl Pirkimo sąlygų I ir II Pirkimo dalių I skyriaus 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ keliamo 1.1 reikalavimo, Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-511 paaiškino Pirkimo sąlygas ir nurodė, kad II Pirkimo daliai preliminariai numatoma, kad „Kuršėnų –Tryškių – Tulpių gatvėse paviršinių tinklų ilgis – apie 760 m (neskaitant atšakų iš vandens nuleidėjų), vidinis vamzdynų skersmuo – 250-500 mm. Skersmuo turės būti patikslintas projekto rengimo metu pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus“.
 10. II Pirkimo dalies Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.1.3 punktas numato, kad „statant paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus gatvėse tiesti iš PVC vamzdžių ir/arba PE daugiasluoksnių vamzdžių, vamzdynų skersmuo turi būti parinktas toks, kaip tai apibrėžia STR2.07.01:2003 reikalavimai“. Taigi, jau pačiose Pirkimo sąlygose buvo įtvirtinta, kad konkretų vamzdynų skersmenį turės pasirinkti rangovas. Be to, Perkančioji organizacija nurodė vamzdynų skersmens minimalią (250 mm) ir maksimalią (500 mm) ribas. Darbus ketinama vykdyti pagal FIDIC Geltonosios knygos sąlygas, o tokiais atvejais tikslūs darbų kiekiai bei apimtys Pirkimo vykdymo metu nėra žinomi.
 11. Rangovas, laimėjęs Pirkimą, turės atlikti ir atitinkamus projektavimo darbus. Būtent statinio projektavimo metu ir turės būti parinktas konkretus vamzdynų skersmuo. Todėl rangovo atžvilgiu turi būti taikomi visi teisės aktai, reguliuojantys projektavimo darbus. Reikalavimai projektavimo darbams yra numatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Šiuo atveju taikytini reikalavimai, numatyti STR 1.04.04:2017 7 skirsnyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“, pagal kurio 20.1.5.4 – 20.1.5.6 punktus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai.
 12. Tuo tarpu paviršinių (lietaus) nuotekų debitą rangovas turės apskaičiuoti pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedą „Paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas“. Šiame teisės akte yra įtvirtintos detalios formulės, kuriomis remiantis rangovai gali apskaičiuoti reikiamus parametrus. Visi debitui apskaičiuoti reikalingų parametrų dydžiai arba yra nurodyti minėtame teisės akte, arba yra viešai prieinami. Pavyzdžiui, STR 2.07.01:2003 10 priede „Lietuvos teritorijos lietaus intensyvumo parametrai“ yra nurodyti Telšių miestui priskirti A, B ir c parametrai, nuotėkio baseino plotas (ha) lengvai apskaičiuotinas viešai prieinamomis priemonėmis (maps.lt) (be to, plotas buvo nurodytas ir Perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511); vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas nesudėtingai apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelėje nurodytas reikšmes diapazone (nuo-iki).
 13. Rangovui apskaičiavus paviršinių (lietaus) nuotekų debitą (t. y. išeigą), tik po to, priklausomai nuo apskaičiuoto debito, rangovas turės parinkti vamzdynų skersmens dydį. Rangovai turėjo galimybę pasiūlymuose siūlyti vamzdynų skersmens dydžius tam tikru intervalu (diapazone nuo-iki). Pagal Pirkimo sąlygų 13.1 bei 13.3 punktus Konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo objekto darbus, į konkurso dalyvio nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai ir rinkliavos, kurios dalyvio yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos nors priežasties.
 14. Būtent rangovas projektavimo etapo metu turės laikydamasis STR ir kitų teisės aktų atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su projektavimu, įskaitant ir konkretaus debito bei vamzdynų skersmens parinkimą. Todėl šioje stadijoje Perkančioji organizacija negali perimti rangovo bei jo projektuotojo funkcijų ir už sutartį vykdysiantį asmenį (rangovą su projektuotoju) atlikti atitinkamus veiksmus, t. y. atlikti veiksmus, kuriuos pagal teisės aktus turi atlikti statinio projektuotojas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Dėl pretenzijos reikalavimų apimties ir ginčo ribų

 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė skundžia Perkančiosios organizacijos sprendimą visa pretenzijos argumentų apimtimi ir atsakovės nurodomų pretenzijos ribų neperžengia. Ieškinio reikalavimas pirkimo procedūras nutraukti yra vienas iš teisių gynimo būdų, procedūrinė ginčijamų konkurso sąlygų pasekmė, todėl teismas sprendžia, kad vadovaujantis CPK 4233 straipsnio 1 – 3 dalimis bei VPĮ 93 straipsnio 3 dalimi yra teisinis pagrindas nagrinėti ieškinį dėl Pirkimo procedūros nutraukimo tais aspektais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje.

8Dėl ieškovės reikalavimo panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovo techninio pasiūlymo sąlygos 1 punkto reikalavimą, arba pateikti kiekvieno iš trijų I ir II Pirkimo dalyje numatytų baseinų preliminarius rodiklius – lietaus intensyvumas (l/ha) ir vidutinis svertinis nuotekų koeficientas (Cvid)

 1. Teismas nustatė, kad ginčijamo viešojo pirkimo I dalies I skyriaus 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkte „Išeities duomenys“ 1.1 papunktyje nurodyta: „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant LVĮ našumo, paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus)“. Analogiška sąlyga nustatyta ir viešojo pirkimo II dalies 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkte. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-511 paaiškino Pirkimo sąlygas ir atsakydama į antrąjį klausimą nurodė, kad II Pirkimo daliai preliminariai numatoma, jog „Kuršėnų – Tryškių – Tulpių gatvėse paviršinių tinklų ilgis – apie 760 m (neskaitant atšakų iš vandens nuleidėjų), vidinis vamzdynų skersmuo – 250-500 mm. Skersmuo turės būti patikslintas projekto rengimo metu pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus“. Be to, pagal II Pirkimo dalies Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.1.3 punktą „statant paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus gatvėse tiesti iš PVC vamzdžių ir/arba PE daugiasluoksnių vamzdžių, vamzdynų skersmuo turi būti parinktas toks, kaip tai apibrėžia STR2.07.01:2003 reikalavimai“.
 2. Teismas pritarė atsakovei, kad jau pačiose Pirkimo sąlygose buvo įtvirtinta, jog konkretų vamzdynų skersmenį turės pasirinkti rangovas. Be to, Perkančioji organizacija nurodė vamzdynų skersmens minimalią (250 mm) ir maksimalią (500 mm) ribas. Taigi, Perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimus rangovo techniniam pasiūlymui, siekė įvertinti sutarties vykdymo būdą ir nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Teismas sutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad atsakovė pateikė pakankamai didelės apimties Viešojo pirkimo dokumentų, o visi likę neaiškūs techninės specifikacijos duomenys, kaip ir yra nurodžiusi pati atsakovė, paaiškės projektavimo metu. Viešojo pirkimo sąlygų II skyriaus 2 skirsnio duomenimis į Pirkimo objekto apimtį patenka ir statinių projektavimas, todėl būtent rangovas privalės atlikti statinio projektus. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė pateikė paaiškinimus į ieškovės pretenziją dėl Viešojo pirkimo dokumentuose nurodytų vamzdynų diametro, teismas padarė išvadą, kad pirkimo sąlygos atsakovei turėjo tapti aiškios ir nedviprasmiškos, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė, leisdama tiekėjams įrašyti ir naudoti bet kokius išeities duomenis ir bet kokius koeficientus tam tikrame diapazone, nesudaro sąlygų lygiateisiškai tiekėjų konkurencijai.

9Dėl VPĮ principų pažeidimo

 1. Teismas sprendė, kad šiuo atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad Perkančioji organizacija, spręsdama dėl dalyvių pasiūlymų atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, nesilaikytų patvirtintų konkurso sąlygų ir tiekėjams taikytų skirtingus kriterijus. Tokie pažeidimai nėra skundžiami ir nenustatyti šio ginčo metu.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11

 1. Ieškovė UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Atsakovė reikalauja tikslių techninių pasiūlymų, tačiau nenurodo išeities duomenų, o kartu visą riziką dėl galbūt netinkamai suprojektuotų ir pastatytų tinklų perkelia būsimam rangovui. Tuo remiantis galima daryti išvadą, kad šiuo metu atliekamos pirkimo procedūros iš esmės yra fikcija, nes pirkimo laimėtojas aiškus ir jis turi visus išeities duomenis iš anksto.
 2. Skundžiamu sprendimu iš esmės įteisinta tai, jog bet koks pirkimo dokumentų neaiškumas gali būti pateisinamas dideliu dokumentų kiekiu, neatsižvelgiant į tai, kad juose net nėra reikiamos informacijos tinkamo pasiūlymo parengimui.
 3. Ginčijamo pirkimo atveju vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4. lentelėje nurodytas reikšmes yra diapazone (nuo-iki), konkrečiai, koeficientas paviršiui asfaltas – betonas yra diapazone nuo 0,7 iki 0,95, o atsakovė reikalauja pateikti tikslius skaičiavimus. Tokiu atveju nėra aišku, kokius duomenis ir kokį koeficientą naudoti, atitinkamai ir skaičiavimai bus skirtingi, vamzdžių diametrai taip pat. Atsakovė negalės patikrinti, ar siūloma tai, ko reikia, t. y. ar pasiūlymas atitinka pirkimo objektą, bei palyginti skirtingus pasiūlymus pagal ekonominio naudingumo kriterijus, todėl tokia procedūra nebus atliekama laikantis VPĮ principų.
 4. Atsakovė 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511 paaiškinimo dėl I Pirkimo dalies nepateikė bei vamzdynų diametrų diapazono nenurodė. Teismas į nurodytą aplinkybę neatsižvelgė ir laikė, kad paaiškinimas buvo pateiktas abiem pirkimų dalims. Teismas netinkamai tyrė faktines aplinkybes pagrindžiančius įrodymus.
 5. Iki pasiūlymų pateikimo termino atsakovė laikėsi pozicijos, kad techniniame pasiūlyme parinktų duomenų keisti nebebus galima sutarties vykdymo eigoje, tačiau po pasiūlymo pateikimo termino teigia, kad visus techniniame pasiūlyme nurodytus duomenis bus galima koreguoti ir keisti sutarties vykdymo metu. Atsakovė nesilaiko savo pačios parengtų pirkimo sąlygų.
 6. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ginčijamo pirkimo sąlygų nuostatos riboja konkurenciją, vien tokių reikalavimų įtraukimas į pirkimo sąlygas sukuria tiekėjams pareigą pasitelkti atestuotą projektuotoją pasiūlymo parengimui. Dėl to dalis tiekėjų galimai atsisakė dalyvauti pirkime.
 1. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 2. Atsiliepimas į grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taip pat sąmoningai atsisakė dalies pretenzijoje pareikštų reikalavimų (t. y. dėl Pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis), todėl ieškinys negali būti patenkintas, o byla turėtų būti nutraukta.
 2. Ieškovė, prašydama nurodyti konkretaus dydžio vamzdžių diametrus, iš esmės siekia, kad perkančioji organizacija nukryptų nuo STR 2.07.01:2003 reikalavimų ir apribotų tiekėjų galimybes teikti pasiūlymus. Perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti daugiau nei yra reikalaujama teisės aktuose (STR 2.07.01:2003), t. y. sugriežtinti reikalavimus nustatant konkrečius parametrus (šiuo atveju vamzdžių diametrą).
 3. Perkančioji organizacija II Pirkimo daliai vamzdžių diametrų diapazonus nurodė dėl to, kad būtent tokį klausimą uždavė tiekėjas. Joks Pirkimu suinteresuotas tiekėjas neprašė atsakovės nurodyti vamzdžių diametrų diapazonus I Pirkimo daliai. Jeigu su tokiu klausimu būtų kreiptasi į atsakovę, ji būtų į jį atsakiusi.
 4. Pirkimo sąlygų aiškinimo procedūros metu perkančioji organizacija vienareikšmiškai nurodė, kad skersmens dydis, nurodytas pasiūlymuose, nėra galutinis ir bus tikslinamas (2017 m. kovo 28 d. raštas Nr. V3-511). 2017 m. balandžio 20 d. sprendime dėl ieškovės pretenzijos, atsakovė nurodė, kad „visais atvejais perkant projektavimo ir statybos darbus kartu (kuomet numatoma darbus vykdyti pagal FIDIC Geltonosios knygos sąlygas), tikslūs darbų kiekiai bei apimtys nėra žinomi ir visais atvejais tiekėjai norėdami kuo tiksliau įvertini pasiūlymo kainą turi atlikti preliminarius skaičiavimus bei įsivertinti nemažai niuansų“. Taigi atsakovė laikosi paskelbtų Pirkimo sąlygų ir tokiu būdu užtikrina viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų įgyvendinimą.
 5. Pasiūlymus Pirkime (be ieškovės) pateikė šie tiekėjai: UAB „Edrija“, UAB „Eigesa“, UAB „Envija ES“, UAB „Infes“, UAB „KRS“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Techsis“, UAB „Telšių statyba“. Pasiūlymus pateikė daugybė tiekėjų, tai savaime patvirtina aplinkybę, jog Pirkimo sąlygos minėtiems tiekėjams buvo aiškios, o konkurencija Pirkime buvo užtikrinta.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.

14Dėl faktinių bylos aplinkybių, reikalavimų pretenzijoje atitikties ieškinyje pareikštiems reikalavimams bei dėl apeliacijos ribų

 1. Atsakovė UAB „Telšių vandenys“ 2017 m. kovo 15 d. CVP IS sistemoje paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ (pirkimo Nr. 184577). Pirkimo objektas skaidomas į dvi atskiras pirkimo dalis: I Pirkimo dalis – „Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statyba Žarėnų g. ir Laivų g., Telšiuose“; II Pirkimo dalis – „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose“. I Pirkimo dalimi yra perkami paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos Žarėnų g. ir Laivų g., Telšiuose, darbai bei paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių Žarėnų g. ir Laivų g. statybos projekto parengimo darbai (I Pirkimo dalies I skyriaus 1 skirsnio 2.2 punktas). II Pirkimo dalimi yra siekiama įsigyti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statybos Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose, darbai (II Pirkimo dalies I skyriaus 1 skirsnio 2.3 punktas).
 2. Ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama panaikinti I Pirkimo dalies I skyriaus 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkto „Išeities duomenys“ 1.1 papunktyje nustatytą reikalavimą „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant LVĮ (paviršinių nuotekų valyklos) našumo, paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimas) bei II Pirkimo dalies 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkte „Išeities duomenys“ nustatytą reikalavimą „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus)“. Ieškovės nuomone, remiantis nurodytais reikalavimais neįmanoma tiksliai apskaičiuoti vamzdžių skersmens, todėl neįmanoma tinkamai parengti pasiūlymo ir pasiūlyti tai, ko reikia atsakovei. 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511 Perkančioji organizacija paaiškino Pirkimo sąlygas ir atsakydama į antrąjį klausimą nurodė, kad II Pirkimo daliai preliminariai numatoma, jog „Kuršėnų – Tryškių – Tulpių gatvėse paviršinių tinklų ilgis – apie 760 m (neskaitant atšakų iš vandens nuleidėjų), vidinis vamzdynų skersmuo – 250-500 mm, vamzdynų skersmuo turės būti patikslintas projekto rengimo metu pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 2017 m. balandžio 10 d. rašte Nr. V3-562 atsakovė, atsakydama į ieškovės prašymą, nurodė, kad preliminariam tinklų skersmens įvertinimui informacija buvo pateikta 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511, tuo tarpu kitą informaciją, preliminariam tinklų skersmens įvertinimui pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus, tiekėjai gali įsivertinti patys. Atsakovė atkreipė dėmesį, jog ši informacija jai reikalinga suprasti, ar tiekėjai, teikdami pasiūlymus, tikrai įsivertino numatomus atlikti darbus.
 3. Ieškovė UAB „Gensera“ 2017 m. balandžio 19 d. CVP IS priemonėmis pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 2017-04-19/GR03, kuria reikalavo panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovo techninio pasiūlymo reikalavimą 1.1 bei pateikti kiekvieno iš trijų I ir II Pirkimo dalyje numatytų baseinų preliminarius rodiklius – lietaus intensyvumas (l/ha) ir vidutinis svertinis nuotekų koeficientas (Cvid), kuriuos visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai ir tinkamai parengti rangovo techninį pasiūlymą. Savo reikalavimus ieškovė grindė tuo, jog pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją neįmanoma tiksliai paskaičiuoti reikalaujamų vamzdynų diametro ar valymo įrenginių našumo, kadangi pirkimo dokumentuose tiksliai nenurodydama tokios informacijos kiekvieno baseino apskaičiavimui (kaip lietaus intensyvumas (l/ha) ir vidutinis svertinis nuotekų koeficientas (Cvid), įvertinant, kad reikšmės gali būti naudojamos diapazone nuo – iki) Perkančioji organizacija pateikia neaiškius pirkimo dokumentus. Ieškovės nuomone, pati Perkančioji organizacija turi būti preliminariai įvertinusi visus reikalaujamus rodmenis rodiklių paskaičiavimui, todėl atsakovė, nepateikdama visiems tiekėjams vienodų išeities duomenų, dirbtinai riboja konkurenciją, o taip pat pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą lygiateisiškumo principą, kadangi kiekvienas tiekėjas, neturėdamas aiškių išeities duomenų, konkursui vertins skirtingo diametro vamzdžius (priklausomai nuo preliminarių paskaičiavimų). Be to, rangovo techninio pasiūlymo 1 punkto reikalavimas iš tiekėjų reikalauja perteklinių pastangų siekiant parengti tinkamą pasiūlymą, kadangi tikslių skaičiavimų atlikimui tiekėjas dar prieš teikdamas pasiūlymą privalo samdytis atestuotą projektuotoją pasiūlymo parengimui, dėl to dalis tiekėjų gali atsisakyti dalyvauti pirkime vien dėl papildomų išlaidų. Taip pat toks sąlygų dviprasmiškumas proteguoja konkrečius tiekėjus, kurie investavo papildomų lėšų pasiūlymų parengimui, taip įgydami nesąžiningą konkurencinį pranašumą.
 4. Atsakovė 2017 m. balandžio 20 d. pateikė ieškovei pranešimą „Dėl pretenzijos“ Nr. V3-632, kuriuo ieškovės pretenziją atmetė. Perkančioji organizacija paaiškino, kad tiekėjai, skaičiuodami ir numatydami vamzdynų diametrą, vadovaujasi STR 2.07.01:2003. Tiekėjai yra profesionalūs rinkos dalyviai ir, vadovaudamiesi nurodytu teisės aktu, patys sprendžia, kokias reikšmes pasirinkti diapazone, pagal nurodytus reikalavimus. Įvertinant tai, kad tiekėjas yra atsakingas tiek už statybos projekto parengimą, tiek už statybos darbų atlikimą, rizika dėl netinkamų skaičiavimų ir netinkamai parinktų sprendimų tenka būtent rangovui. Be to, tiekėjų vamzdyno skersmens preliminarus įsivertinimas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 negali būti laikomas konkurencijos ribojimu. Įvertinus pirkimo objektą ir jo specifiką, tiekėjams leidžiama laisvai (vadovaujantis STR 2.07.01:2003 nurodytų parametrų skaičiavimo ribose), vadovaujantis pirkimo dokumentais, įvertinti ir numatyti reikalingas medžiagas, reikalingus atlikti darbus ir pateikti konkurencingą pasiūlymą. Tiekėjai turi tik preliminariai įsivertinti tinklų skersmenį ir pasiūlymai, kuriuose skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 (diapazone nuo-iki), bus tinkami.
 5. Ieškovė, nesutikdama su atsakove, 2017 m. gegužės 5 d. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl pretenzijos atmetimo ir pirkimo procedūras nutraukti kaip vykdytas pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningumo principus ir neteisėtai ribojančias tiekėjų konkurenciją, ieškinį tenkinus, tačiau jau esant parinktam konkurso laimėtojui, ex officio spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento.
 6. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimties klausimą, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).
 7. Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme, prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.
 8. Nutarties 27 ir 28 punktuose nurodyta, kad pareikšdama pretenziją Perkančiajai organizacijai ieškovė reikalavo panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovo techninio pasiūlymo reikalavimą 1.1 bei pateikti kiekvieno iš trijų I ir II Pirkimo dalyje numatytų baseinų preliminarius rodiklius. Ieškinyje, kurį UAB „Gensera“ pateikė pirmosios instancijos teismui, ieškovė prašė panaikinti atsakovės sprendimą dėl pretenzijos atmetimo ir pirkimo procedūras nutraukti kaip vykdytas pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningumo principus ir neteisėtai ribojančias tiekėjų konkurenciją, ieškinį tenkinus, tačiau jau esant parinktam konkurso laimėtojui, ex officio spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Atsakovės nuomone, tokiu būdu ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šiuo atveju ieškovė skundžia Perkančiosios organizacijos sprendimą visa pretenzijos argumentų apimtimi ir pretenzijos ribų neperžengia. Akcentuotina, kad ieškovės Perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje UAB „Gensera“ reikalavo panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovo techninio pasiūlymo 1.1 reikalavimą būtent dėl to, kad šis reikalavimas, jos nuomone, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus. Be to, kai teismas dėl pareikšto reikalavimo (ar ex officio) atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, tik ieškinio patenkinimas nėra pakankamas, sprendžiant dėl Perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-248-381/2017, 121 punktas). Taigi viešųjų pirkimų procedūros nutraukiamos tik tuomet kai viešojo pirkimo sąlygos yra pripažįstamos negaliojančiomis. Atsakovė 2017 m. balandžio 19 d. ieškovės pretenziją, kurioje buvo keliamas reikalavimas panaikinti abiejų Pirkimo dalių rangovo techninio pasiūlymo reikalavimą 1.1 atmetė. Ieškovė, nesutikdama su tokia Perkančiosios organizacijos pozicija, kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl pretenzijos atmetimo ir pirkimo procedūras nutraukti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio reikalavimai pagal jų esmę ir turinį yra tiesiogiai susiję su pretenzijoje išdėstytais reikalavimais, kurių UAB „Telšių vandenys“, atsakydama į pretenziją, netenkino. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija atsakovės argumentus dėl ieškovės ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo atmeta kaip nepagrįstus.
 9. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje apeliacijos ribas sudaro klausimai, ar ginčijamose perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui nėra ribojantys konkurencijos, ar nustatydama tokias pirkimo sąlygas perkančioji organizacija nepažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, taip pat viešųjų pirkimų proporcingumo ir skaidrumo principų.

15Dėl viešųjų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus

 1. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės normą, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, ar atitinkamas pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.

16Dėl apeliacinio skundo argumentų

 1. VPĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų, kurias pateikti yra perkančiųjų organizacijų pareiga, parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. Dėl VPĮ 25 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra konstatavęs, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Taigi, perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 2. Ginčijamo viešojo pirkimo I Pirkimo dalies I skyriaus 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkto „Išeities duomenys“ 1.1 papunktyje nustatytas reikalavimas „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai atskirai kiekvienam nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant LVĮ (paviršinių nuotekų valyklos) našumo, paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimas) bei II Pirkimo dalies 2 skirsnio „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1 punkte „Išeities duomenys“ nustatytas reikalavimas „Numatomi bendrieji paviršinių nuotekų tinklų skaičiavimo rodikliai nagrinėjamam Telšių miesto paviršinių nuotekų baseinui (įskaitant paviršinių nuotekų tinklų skersmens pagrindimo skaičiavimus). Atsakydama į tiekėjų klausimus Perkančioji organizacija patikslino, jog rangovas, projektuodamas gatvės tinklus, parinkdamas vamzdynų diametrą turi vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais bei įvertinti esamą reljefą (2017 m. balandžio 10 d. raštas Nr. V3-562). Šį Perkančiosios organizacijos nurodymą patvirtina I Pirkimo dalies III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.2 punktas „Reikalavimai lietaus nuotekų valymo įrenginiams“, numatantis, kad rengdamas paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių projektą rangovas turi atsižvelgti į STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus bei II Pirkimo dalies III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.1.3 punktą „Reikalavimai paviršinių (lietaus) nuotekų valymo tinklams“, nurodantį, kad statant paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus, juos gatvėse tiesti iš PVC vamzdžių ir/arba PE daugiasluoksnių vamzdžių, vamzdynų skersmuo turi būti parinktas toks, kaip tai apibrėžia STR 2.07.01:2003 reikalavimai. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad Perkančioji organizacija nesuteikė tiekėjams informacijos, kokių vamzdynų parametrų reikia, bei kad tokiu būdu riboja tiekėjų konkurenciją.
 3. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, jau pačiose Pirkimo sąlygose Perkančioji organizacija įtvirtino, kad konkretų vamzdynų skersmenį turės pasirinkti rangovas. Tai jis turi padaryti vadovaudamasis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ nustatytomis skaičiavimo metodikomis ir viešai prieinamais koeficientais. Apeliantė teigia, kad tokiu būdu (t. y. remiantis STR 2.07.01:2003) neaišku, kokius duomenis ir kokį koeficientą naudoti bei neįmanoma įvertinti tokio pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Vienok, apeliantė akivaizdžiai ignoruoja aplinkybę, kad dar 2017 m. balandžio 20 d. atsakyme į ieškovės pretenziją, Perkančioji organizacija nurodė, kad tiekėjai turi tik preliminariai įsivertinti tinklų skersmenį ir pasiūlymai, kuriuose skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 (diapazone nuo-iki), bus tinkami. Be to, šią aplinkybę patvirtina ir 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ Nr. D1-193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“, kurio III skyriaus „Bendrieji reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkymui“ 8 straipsnis numato, jog projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų projektinį srautą, turi būti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. Pagal šio statybos techninio reglamento 20.1.5.4 – 20.1.5.6. punktus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras), lietaus vandens tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras), nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausiais parametras). Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Perkančioji organizacija, pirkimo sąlygose nenustatydama konkrečių vamzdynų diametrų bei nurodydama tiekėjams juos nustatant vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, pateikė pakankamai informacijos tiekėjams pasiūlymui suformuluoti ir pateikti. Pagrįsti atsakovės argumentai, jog nurodytame teisės akte yra įtvirtintos detalios formulės, kuriomis remiantis rangovai gali apskaičiuoti reikiamus parametrus. Visi debitui apskaičiuoti reikalingų parametrų dydžiai arba yra nurodyti minėtame teisės akte, arba yra viešai prieinami: STR 2.07.01:2003 10 priede „Lietuvos teritorijos lietaus intensyvumo parametrai“ yra nurodyti Telšių miestui priskirti A, B ir c parametrai; nuotėkio baseino plotas (ha) gali būti apskaičiuotas viešai prieinamomis priemonėmis (maps.lt), be to, II Pirkimo dalyje pagal tiekėjų pateiktą klausimą nuotėkio baseino plotas bei dangos rūšis (asfaltas) Kuršėnų g. buvo nurodyti ir Perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511; vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas gali būti apskaičiuotas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelėje nurodytas reikšmes diapazone nuo-iki ir kt.
 4. Šiuo atveju taip pat sutiktina su atsakovės argumentu, jog sugriežtinus reikalavimus, nustatant konkrečius parametrus (šiuo atveju vamzdynų diametrus), kaip tik būtų ribojama konkurencija, nes visų tiekėjų, kurie pageidautų pasiūlyti kitokio dydžio vamzdžių diametrus, tačiau atitinkančius STR 2.07.01:2003 reikalavimus, pasiūlymai būtų atmesti. Tokiu atveju būtų susiduriama su situacija, kad tiekėjai pasiūlymus teikia laikydamiesi visų teisės aktuose keliamų tokiam pirkimo objektui reikalavimų, tačiau dėl Perkančiosios organizacijos papildomų (sugriežtintų) reikalavimų pasiūlymai būtų atmesti.
 5. Ieškovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad vien tokių reikalavimų įtraukimas į Pirkimo sąlygas sukuria tiekėjams pareigą pasitelkti atestuotą projektuotoją pasiūlymo parengimui ir tokiu būdu mažina konkurenciją. Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantės argumentus pripažįsta nepagrįstais. Nagrinėjamu atveju viešuoju pirkimu „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ yra perkami ne tik paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių ir tinklų statybos (I ir II Pirkimo dalys), bet ir paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos projekto parengimo darbai (I Pirkimo dalis). Kadangi į pirkimo objekto apimtį patenka ir statinių projektavimas, todėl būtent rangovas I Pirkimo dalyje privalės atlikti statinio projektavimo darbus. Tam jis turi turėti specialių žinių, įskaitant ir rangvo techninio pasiūlymo tinkamam parengimui, arba šiems darbams gali pasitelkti kitus ūkio subjektus (VPĮ 5 straipsnio 2 dalis). Tik tokiu būdu pasiūlymo pateikimo stadijoje Perkančioji organizacija turi galimybę įsitikinti, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, tikrai įsivertino numatomus atlikti darbus.
 6. Teisėjų kolegija pritaria apeliantės argumentui, jog atsakovė 2017 m. kovo 28 d. Nr. V3-511 rašte, atsakydama į tiekėjo klausimą (Nr. 2), nurodė vamzdynų diametrų diapazoną (250-500 mm) tik II Pirkimo daliai. Tačiau, kaip minėta (Nutarties 38 punktas), Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose įtvirtino, kad konkretų vamzdynų skersmenį turės pasirinkti rangovas vadovaudamasis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ nustatytomis skaičiavimo metodikomis ir viešai prieinamais koeficientais, t. y. pateikė nuorodą į tą patį teisės aktą STR 2.07.01:2003 abejose Pirkimo dalyse. Be to, kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė atsakovė, 2017 m. kovo 28 d. raštu Nr. V3-511 Perkančioji organizacija atsakė į tiekėjo klausimą būtent dėl II Pirkimo dalies, nes tik dėl šios Pirkimo dalies buvo paprašyta nurodyti projektuojamų tinklų diametrą ir ilgius. Akivaizdu, jog tokiu būdu Perkančioji organizacija nesiekė suklaidinti pasiūlymus norinčių pateikti tiekėjų. Atsakyme į tiekėjo klausimą („(II Pirkimo dalis) III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ 1.1 Bendroje dalyje parašyta, kad „Tinklų ilgiai pateikti orientaciniai ir turi būti rangovo patikslinti...“. Niekur jie nėra nurodyti. Prašome nurodyti Kuršėnų – Tryškių – Tulpių gatvėse projektuojamų tinklų diametrus ir ilgius“), Perkančioji organizacija nurodė informaciją, kurios tiekėjas prašė.
 7. Apeliantės argumentai, kad Perkančioji organizacija nesilaiko savo pačios parengtų Pirkimo sąlygų ir, atmesdama ieškovės pretenziją, leido suprasti, kad tiekėjams pasiūlyme nurodžius skaičiavimus ir diametrus, jų vėliau, jeigu tiekėjas laimės pirkimą, rengiant projektą keisti nebus galima, yra klaidingi bei neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Ieškovė atsakovės pateiktą atsakymą į jos pretenziją interpretuoja tokiu būdu, neva už tikslaus pasiūlymo parengimą yra atsakingas tiekėjas, kuris, būdamas profesionalas, gali visus reikiamus duomenis apskaičiuoti ir pateikti tikslų pasiūlymą. Tuo tarpu 2017 m. balandžio 20 d. rašte „Dėl pretenzijos“ Nr. V3-632 Perkančioji organizacija nurodė, kad „Tiekėjai yra profesionalūs rinkos dalyviai ir, vadovaudamiesi nurodytu teisės aktu (STR 2.07.01:2003), patys sprendžia, kokias reikšmes pasirinkti diapazone pagal nurodytus reikalavimus. Įvertinant tai, kad tiekėjas yra atsakingas tiek už statybos projekto rengimą, tiek už statybos darbų atlikimą, rizika dėl netinkamų skaičiavimų ir netinkamai parinktų sprendimų tenka būtent rangovui.“ Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog apeliantės teiginiai, kad perkančioji organizacija nesilaiko savo pačios paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų, neatitinka tikrovės. Svarbu pabrėžti, kad dar 2017 m. kovo 28 d. rašte Nr. V3-511, t. y. iki pretenzijos pateikimo Perkančiajai organizacijai, atsakydama į tiekėjų antrą klausimą, atsakovė nurodė, kad „Skersmuo turės būti patikslintas projekto rengimo metu pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus.“ Be to, tame pačiame sprendime dėl pateiktos pretenzijos atsakovė ne kartą nurodė, kad tiekėjai turi preliminariai įsivertinti tinklų skersmenį. Nurodytos aplinkybės įrodo, kad Perkančioji organizacija niekada nereikalavo iš tiekėjų savo pasiūlymuose pateikti galutinius (nekeičiamus) vamzdynų skersmens dydžius ar kitus techninius parametrus.
 8. Akcentuotina, kad apeliantė ginčijo Pirkimo sąlygas pradiniame viešojo pirkimo etape, t. y. dar iki tiekėjų pasiūlymų Perkančiajai organizacijai pateikimo. Todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą tik tuo atveju, jeigu Perkančioji organizacija, spręsdama dėl dalyvių pasiūlymų atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams, nesilaikytų patvirtintų konkurso sąlygų bei jų aiškinimo, nagrinėjant šalių ginčą dėl sąlygų teisėtumo, arba kiekvieno tiekėjo pasiūlymą vertintų pagal skirtingus kriterijus. Tokiu atveju tiekėjas taip pat įgytų teisę ginti savo pažeistas teises, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimų dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo teisėtumą.
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantės teiginius dėl neva aiškaus pirkimo laimėtojo. Ieškovė nepateikė jokių šias jos prielaidas pagrindžiančių įrodymų. Priešingai, byloje esanti gausi tiekėjų ir Perkančiosios organizacijos bendradarbiavimo medžiaga – 2017 m. kovo 21 d., 2017 m. kovo 28 d., 2017 m. kovo 30 d., 2017 m. balandžio 3 d., 2017 m. balandžio 10 d. „Atsakymai į klausimus“, devynių (įskaitant ir ieškovę) tiekėjų pateikti pasiūlymai pirkime, patvirtina Perkančiosios organizacijos siekį sudaryti sutartį su geriausią, t. y. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju.
 10. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės reikšmės bylos išnagrinėjimo rezultatui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.
 11. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, laikėsi įrodinėjimo taisyklių, todėl, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė UAB „Telšių vandenys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme nepateikė, o netenkinus ieškovės UAB „Gensera“ apeliacinio skundo, pastaroji teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą neįgijo, klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, paskirstymo nesprendžia.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai