Byla 2-3350-994/2016
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, sekretoriaujant N. J., dalyvaujant pareiškėjai (atsakovei) J. P., ieškovės A. S. atstovui advokatui A. Š.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (atsakovės) J. P. prašymą išdėstyti 2016 m. rugsėjo 19 dienos teismo sprendimo įvykdymą civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovei J. P. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja (atsakovė) J. P. prašo teismo išdėstyti 2016-09-19 teismo sprendimą, kuriuo ieškovei A. S. priteista iš atsakovės J. P. 15 000 Eur piniginių lėšų suma, 1 062,50 Eur palūkanų, 5 procentų metinės procesinės palūkanos ir 679,53 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Ieškovė atsiliepimo į prašymą neteikė.

6Pareiškėja (atsakovė) teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad jos turtą sudaro butas, kuris yra įkeistas bankui ir kas mėnesį yra mokama 167,00 Eur paskola už butą. Jokio kito vertingo turto neturi. Jos pajamas sudaro 600,00 Eur darbo užmokestis, tačiau šiuo metu ji gauna apie 300 Eur, kadangi kita atlyginimo dalis yra išskaičiuojama antstolio patvarkymams vykdyti vykdant priverstinį skolų išieškojimą. Pareiškėja turi įsipareigojimus UAB „Moment Credit“ (747,46 Eur skola, palūkanos ir vykdymo išlaidos), 73-ajai DNSB „Viršuliškės“ (likusi skola apie 200 Eur), UAB „Reikalavimas LT“ (likęs įsiskolinimas sudaro apie 1 500 Eur), išieškojimus vykdant antstoliams. Taip pat yra įsipareigojusi mokėti po 50,00 Eur iki 2018-01-25 B2Kapital pagal pasirašytą vekselį, viso skola 1 462,08 Eur. Ji viena augina mažametį vaiką, jai padeda giminės, artimieji. Stengiasi atsiskaityti su kreditoriais, kai didelių finansinių problemų įtakoje 2014-2015 metais įklimpo į skolas ir iki šiol yra jaučiama įsiskolinimų tąsa. Pati paprašė antstolės leisti mokėti ieškovei pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą skolą dalimis ir 200 Eur sumą yra sumokėjusi antstolei, vykdant šį teismo sprendimą.

7Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prieštaravo atsakovės prašymui. Paaiškino, kad vien turtinė padėtis nėra pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Atsakovė turi polinkį skolintis iš greitųjų kreditų įmonių, tad ir išdėsčius sprendimo įvykdymą tikėtina, kad įsiskolinimas nebus padengtas. Ieškovė jokio turto Lietuvoje neturi, jos turtinė padėtis nėra gera, net ir gyvenant A. I. pažeistų ieškovės interesus.

8Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

9CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Asmens turtinę būklę apibūdina jo reguliarių (dabartiniu metu žinomų) pajamų bei išlaidų balansas. Kita vertus, vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Pažymėtina, kad teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimo privalomumo principas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-04 nutartis c. b. Nr. 3K-7-61/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Vadinasi, tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle, todėl sprendžiant teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, būtina maksimaliai užtikrinti, kad toks sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas nepažeistų išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

10Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).

11Analizuojant atsakovės turtinę padėtį nustatyta, jog atsakovė šiai dienai dirba VšĮ Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje, jos darbo pajamos kas mėnesį sudaro apie 600,00 Eur „į rankas“, tačiau nuo 2016 metų pradžios pareiškėja gauna apie 300,00 Eur, darbovietei vykdant atskaitymus antstoliams, remiantis CPK nuostatomis (b. l. 162, 165). Atsakovė viena augina mažametę dukrą U. P., gim. 2011-06-01 (b. l. 153). Pareiškėjos paaiškinimais ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso butas, adresu ( - ), kuris yra įgytas jo pirkimą kredituojant AB SEB bankui ir prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeistas bankui. Kredito likutis 2015 metų pabaigai sudarė 38 102,04 Eur (b. l. 75). Pareiškėjos teigimu, kas mėnesį mokama po 167,00 Eur kredito įmoka. Bylos duomenimis, nustatyta, kad atsakovė be nagrinėjamojoje byloje priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistos skolos turi kitų įsiskolinimų – antstolė Irena Beliačic vykdo išieškojimą UAB „Moment Credit“ naudai, remiantis 2016-06-06 teismo įsakymu (vykd. b. Nr. 0011/17/00267, skola – 747,46 Eur ir kt., b. l. 154-155), antstolė Virginija Meškauskienė vykdo 2016-10-27 teismo įsakymą 73-ajai DNSB „Viršuliškės“ naudai (vykd. b. Nr. 0015/17/00289, skola – 152,23 Eur ir kt., b. l. 156), antstolis S. M. vykdo 2017-02-23 vykdomąjį raštą UAB „Reikalavimas LT“ naudai (vykd. b. Nr. 0170/17/00404, skola – 1 255,72 Eur ir kt., b. l. 157). Taip pat atsakovė yra pasirašiusi vekselį bei įsipareigojusi mokėti kas mėnesį po 50,00 Eur kreditoriui SIA B2Kapital (b. l. 175)

12Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis, darytina išvada, kad pareiškėjos (atsakovės) turtinė padėtis yra pakankamai sunki. Nors pareiškėja nepateikė naujausių duomenų apie pareiškėjos turimas transporto priemones, kitą registruotiną turtą, tačiau bylos nagrinėjimo metu teikti tiek atsakovės, tiek kviestos liudytojos paaiškinimai, kad jokio vertingo turto pareiškėja neturi, išskyrus bankui įkeistą butą, neleidžia teismui abejoti ir 2017-05-17 pareiškėjos teiktais paaiškinimais apie turimą vienintelį turtą – butą, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenys (CPK 179 str. 3 d.).

13Sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, svarbu, kad būtų išlaikyta ieškovės ir atsakovės interesų pusiausvyra. Jokių objektyvių duomenų apie ieškovės sunkią materialinę padėtį, gyvenant JAV bei priėmus palikimą po N. M. mirties (b. l. 4), į bylą nepateikta (CPK 12 str., 178 str.).

14Vis tik sutiktina, kad 16 742,03 Eur dydžio suma (skola, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos) bei vykdymo procese skaičiuotina procesinių palūkanų suma nuo bylos iškėlimo iki įvykdymo yra pakankamai didelė net ir dirbančiam, vidutinį darbo užmokestį gaunančiam asmeniui, o ypač dar turinčiam nepilnametį vaiką. Akivaizdu, kad pareiškėja tokio sprendimo šiuo metu iškart įvykdyti negali. Priteista sprendimu suma yra pakankamai didelė, todėl net ir gaunant vidutines pajamas (šiai dienai vykdant išskaitymus antstoliams, pareiškėja gauna mažesnį nei minimalų mėnesio atlyginimą) iš karto sumokėti visą priteistą sumą neįmanoma, neturint santaupų bei nesiskolinant piniginių lėšų iš trečiųjų asmenų. Kita vertus, atsakovė, turėdama pareigą įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, taip pat privalo tenkinti savo bei vaiko bent minimalius poreikius.

15Teismas, atsižvelgęs į priteistos sumos dydį (16 742,03 Eur + 5 proc. metinės palūkanos), pareiškėjos turtinę padėtį, ieškovės interesą gauti sprendimu priteistą sumą, prieina prie išvados, kad visos priteistos sumos atlyginimas iš karto pareiškėjai būtų nepakeliama našta, kas galėtų sąlygoti ir fizinio asmens bankroto iniciavimą, remiantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatomis, todėl yra pagrindas išdėstyti priteistos sumos mokėjimą, siekiant jo įvykdymo.

16Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodomas 60 mėnesių terminas, kuriam prašoma išdėstyti sprendimą, įvertinus priteistą sumą bei pareiškėjos turtinę padėtį, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir neprieštarauja ieškovės interesams, pareiškėjai kas mėnesį mokant po 279,03 Eur (16 742,03 Eur /60 mėn.) plius 5 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo (2015-11-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kita vertus, antstolio vykdytinas priverstinis išieškojimas, remiantis CPK 736 straipsnio nuostatomis, esant keliems vykdytiniems dokumentams, sąlygotų panašų arba net mažesnį skolos dengimą, išieškant priverstinai iš atsakovės darbo užmokesčio. Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad 279,03 Eur dydžio mėnesinė įmoka yra pakankama ir ne per maža ieškovei, atsižvelgus į priverstinio išieškojimo objektyvias galimybes.

17Ieškovės atstovas taip pat teigia, jog pareiškėja yra linkusi prisiimti kreditorinių įsipareigojimų, todėl išdėstytas sprendimo vykdymas nebus užtikrintas. Viena vertus, byloje pateikti duomenys nepatvirtina, kad pareiškėjos prisiimti įsipareigojimai bei jų priverstinis išieškojimas lemtų išdėstyto sprendimo įvykdymo negalimumą. Kita vertus, tiek priverstinis viso sprendimo vykdymas, tiek jo išdėstyto dalimis vykdymas gali būti sąlygotas įvairių veiksnių, kaip pavyzdžiui pareiškėjos ne darbas, liga ir pan. Tad jau esamų kreditorinių įsipareigojimų vykdymas sąlygoja pareiškėjos finansinę būklę, nepaisant kokiu būdu bus vykdomas įsiteisėjęs sprendimas.

18Dar daugiau, byloje pateiktas prašymas bei įsipareigojimas antstolei leisti mokėti dalimis (b. l. 177-178) bei pirmos įmokos sumokėjimas kitą mėnesį po įsiteisėjusio teismo sprendimo (b. l. 176) leidžia tokius pareiškėjos veiksmus vertinti kaip siekį įvykdyti 2016-09-19 įsiteisėjusį teismo sprendimą įmanomu būdu. Taigi, teismas nesutinka su ieškovės atstovo teiginiu, kad pareiškėja vengia ar vengs mokėti priteistą sumą, palūkanas, teisinės pagalbos išlaidas.

19Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad yra teisinis ir faktinis pagrindas pareiškėjos prašymą tenkinti ir išdėstyti 15 000 Eur sumos, 1 062,50 Eur palūkanų, 5 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą (15 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 679,53 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 60 mėnesių terminui, įpareigojant pareiškėją J. P. mokėti po 279,03 Eur kas mėnesį, nurodytą sumą mokant iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

21pareiškėjos (atsakovės) J. P., a. k. ( - ) prašymą tenkinti.

22Išdėstyti 2016 m. rugsėjo 19 dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu priteistų sumų - 15 000 Eur, 1 062,50 Eur palūkanų, 5 procentų metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (15 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 679,53 Eur bylinėjimosi išlaidų - įvykdymą, išdėstant priteistą sumą lygiomis dalimis 60 mėnesių laikotarpiui nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, mokant po 279,03 Eur kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos bei kas mėnesį sumokant tai dienai priklausančias 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą. T. R. Lipeikienė

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. Pareiškėja (atsakovė) J. P. prašo teismo išdėstyti... 5. Ieškovė atsiliepimo į prašymą neteikė.... 6. Pareiškėja (atsakovė) teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad jos... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prieštaravo atsakovės prašymui.... 8. Pareiškėjos prašymas tenkintinas.... 9. CPK 284 10. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai... 11. Analizuojant atsakovės turtinę padėtį nustatyta, jog atsakovė šiai dienai... 12. Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis, darytina išvada, kad pareiškėjos... 13. Sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, svarbu, kad būtų... 14. Vis tik sutiktina, kad 16 742,03 Eur dydžio suma (skola, palūkanos ir... 15. Teismas, atsižvelgęs į priteistos sumos dydį (16 742,03 Eur + 5 proc.... 16. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodomas 60 mėnesių terminas, kuriam... 17. Ieškovės atstovas taip pat teigia, jog pareiškėja yra linkusi prisiimti... 18. Dar daugiau, byloje pateiktas prašymas bei įsipareigojimas antstolei leisti... 19. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad yra teisinis ir faktinis... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284... 21. pareiškėjos (atsakovės) J. P., a. k. 22. Išdėstyti 2016 m. rugsėjo 19 dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...