Byla eB2-664-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Karena“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Karena“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi UAB „Karena“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Stasys Sipavičius. 2018 m. liepos 17 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2019 m. birželio 4 d. nutartimi buvo patikslintas. 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2019 m. sausio 2 d. nutartimi teismas įmonei taikė supaprastintą bankroto procesą.

3BUAB „Karena“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

5Prašymas tenkintinas.

6ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktos informacijos nustatyta, kad administratoriui buvo perduota dalis įmonės dokumentų, o turtas neperduotas, kadangi jokio turto bankroto bylos iškėlimo dieną bendrovė neturėjo. Administratorius nustatė, kad įmonės veikla pasibaigė dar 2012 metais, todėl nebuvo jokių sandorių, kuriuos pagal ĮBĮ reikėtų tikrinti. Taip pat administratorius nenustatė jokių tyčinio bankroto požymių.

8Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-32418-429/2018 patvirtino taikos sutartį sudarytą tarp ieškovės BUAB „Karena“ ir atsakovės D. G.. Pagal šią taikos sutartį buvusi bendrovės vadovė BUAB „Karena“ sumokėjo 1 625,78 Eur.

9Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 1 625,78 Eur, iš kurių buvo iš dalies padengtos administravimo išlaidos ir antros eilės kreditoriaus finansinis reikalvimas. Byloje liko nepatenkinti 3 524,85 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

10Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. birželio 12 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-10625 patvirtina, kad BUAB „Karena“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

11Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

12Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Karena“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

13Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

14Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

15Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

17pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Karena“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

18Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

19Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi UAB „Karena“... 3. BUAB „Karena“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 7. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktos informacijos... 8. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d.... 9. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 10. Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 11. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 12. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 13. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 14. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 15. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 17. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Karena“... 18. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių... 19. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...