Byla e2-7145-776/2015
Dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Tvorų tiekimas“ atstovui advokato padėjėjui A. M., dalyvaujant atsakovės UAB „Lutora“ atstovui direktoriui T. E. ir atstovui O. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tvorų tiekimas“ ieškinį atsakovei UAB „Lutora“ dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė UAB „Tvorų tiekimas“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo pripažinti atsakovės UAB „Lutora“ atliktą 14 893,15 Eur skolos įskaitymą negaliojančiu ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, neatsiskaičiusi pagal 2014-04-29 rangos sutartį Nr. TTD1432 14 893,15 Eur už tvoros konstrukcijas ir jų sumontavimą, atliko neteisėtą šio reikalavimo įskaitymą. Ieškovė savo ieškinį pirmiausia grindžia tuo, kad reikalavimo dėl 524,46 Eur netesybų sumokėjimo atžvilgiu nėra visų ieškovės civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. ieškovės neteisėtų veiksmų ir kaltės dėl pavėluoto darbų atlikimo. Ieškovė taip pat nurodė, kad įskaitymas neteisėtas ir dėl to, kad atsakovė dėl tvoros defektų šalinimo nėra patyrusi jokių nuostolių, nes juos grindžia tik lokaline sąmata ir išankstinio apmokėjimo sąskaita, o tvora neturi defektų, kurie galėtų būti vertintini kaip garantiniai defektai, be to, atsakovės nurodyti trūkumai jai buvo žinomi priimant darbus, todėl pretenzijos dėl jų jau nebegali būti reiškiamos. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės nurodomais 6 425,90 Eur nuostoliais (saugos įmonės ir darbuotojų samdymui) dėl tinkamo signalizacijos sistemos nefunkcionavimo, teigia, kad bent pusę metų trukęs delsimas pranešti rangovui apie defektus yra neprotingas ir nepateisinamas, todėl net ir tuo atveju, jeigu egzistuoja atsakovės nurodyti defektai (tvoros konstrukcijų nestabilumas), ieškovė neprivalo atlyginti dėl to atsakovės patirtų nuostolių, kadangi šių nuostolių atsiradimą tiesiogiai lėmė būtent atsakovės ilgas delsimas apie defektus pranešti ieškovei. Kaip savarankišką pagrindą atsakovės atliktam įskaitymui pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ieškovė nurodė ir tai, kad įskaitymas neatitinka apibrėžtumo reikalavimo, nes ieškovės reikalavimas 4 042,21 Eur mažesnis už atsakovės reiškiamą reikalavimą, todėl neaišku, kurie iš keturių atsakovės reikalavimų (delspinigiai, nuostoliai dėl darbuotojų samdymo, nuostoliai saugos tarnybos paslaugoms apmokėti ar nuostoliai tvoros defektams šalinti) ir kuria apimtimi (visiškai ar iš dalies) yra įskaityti.

5Atsakovė UAB „Lutora“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad jos atliktas įskaitymas yra teisėtas, nes atitinka tiek Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, tiek kasacinio teismo praktiką, aiškinant šias normas, t. y. atsakovo teigimu egzistavo visos ieškovės ginčijamam įskaitymui atlikti būtinos sąlygos. Atsakovės teigimu, jos reikalavimo teisė į ieškovę atsirado iš netinkamo ieškovės rangos sutarties sąlygų vykdymo, todėl atsakovė patyrė papildomus nuostolius, t. y. 18 935,36 Eur žalą, kurią sudaro 524,46 Eur delspinigiai, 6 128,65 Eur apsaugos darbuotojų atlyginimams, 297,25 Eur išlaidos apsaugos tarnybai už teritorijos saugojimą, 11 985,00 Eur pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą už tvoros defektų šalinimą.

6Ieškovės atstovas advokato padėjėjas A. M. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai, nes atsakovės atliktas įskaitymas neteisėtas.

7Atsakovės atstovai direktorius T. E. ir O. Š. teismo posėdžio metu prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Ieškinys tenkintinas.

9Dėl reikalavimų įskaitymo sąlygų

10Įskaitymas yra vienas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojamų prievolės pasibaigimo pagrindų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1, 2 d.). Taigi prievolė gali pasibaigti įskaitymu, kai jos šalis vienu metu sieja dvi ar daugiau prievolių, t. y. prievolių daugetas yra būtinas požymis įskaitymui konstatuoti. Įskaitymu baigiasi abi prievolės jų dalyko sutapties apimtimi.

11Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013).

12Nors įskaitymas yra labai dažnas prievolių pasibaigimo pagrindas, tačiau įstatyme nustatyti atvejai, kada įskaitymas yra draudžiamas. Vienas iš tokių atvejų – tai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Ši norma gali būti taikoma tik tiems atvejams, kada kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-7/2011). Civilinės bylos iškėlimu laikomas ieškinio priėmimas teisėjo rezoliucija (CPK 137 str. 1 d.), tai atitinkamai reiškia, kad tarp suinteresuotų asmenų jau yra kilęs ginčas, kuris per reikalavimų įskaitymo institutą eliminuoja galimybę atlikti įskaitymą vienos prievolės šalies pareiškimu.

13Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tik būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006).

14Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Tvorų tiekimas“ 2015-04-20 dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Lutora“ dėl 14 893,15 Eur skolos už atliktus statybos darbus, kuris Šiaulių apylinkės teisme priimtas ir iškelta civilinė byla Nr. 2-5946-641/2015. Šiaulių apylinkės teismas 2015-05-11 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5946-641/2015 patenkino ieškovės ieškinį, o 2015-06-03 atsakovė pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Atsakovė UAB „Lutora“ 2015-06-19 įskaitė ieškovės UAB „Tvorų tiekimas“ reikalavimą sumokėti 14 893,15 Eur už tvoros konstrukcijas ir jų sumontavimą į savo reikalavimą ieškovei atlyginti 18 935,36 Eur žalą, kurią sudaro 524,46 Eur delspinigiai, 6 128,65 Eur apsaugos darbuotojų atlyginimams, 297,25 Eur išlaidos apsaugos tarnybai už teritorijos saugojimą, 11 985,00 Eur pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą už tvoros defektų šalinimą, t. y. įskaitymą atliko jau po civilinės bylos Nr. 2-5946-641/2015 iškėlimo. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas tokį įskaitymą imperatyviai draudžia.

15Teismui pripažinus, kad atsakovė atliko įstatymo draudžiamą įskaitymą, nėra pagrindo nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, analizuojant šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t. y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Todėl teismas nenagrinėja ieškovės ieškinyje nurodytų argumentų, ar atsakovė turėjo reikalavimo teisę į ieškovę, ir pripažįsta atsakovės atliktą įskaitymą neteisėtu tuo pagrindu, kad buvo pažeistas imperatyvus draudimas atlikti reikalavimų, kurie ginčijami teisme, įskaitymą.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Atsižvelgiant į tai, atsakovės UAB „Lutora“ 2015-06-19 atliktas 14 893,15 Eur skolos ieškovei UAB „Tvorų tiekimas“ įskaitymas į atsakovės UAB „Lutora“ reikalavimą ieškovei UAB „Tvorų tiekimas“ atlyginti netesybas ir nuostolius kaip vienašalis sandoris pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu.

17Pažymėtina, kad šaliai, teisėtai atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti, tačiau atsakovės atliktas ir ieškovės ginčytas įskaitymas pripažintas niekiniu ir negaliojančiu. Todėl atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad vienas iš pagrindų teismui priimti nagrinėti priešieškinį yra tada, kai priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą (CPK 143 str. 2 d. 2 p.). Kai byloje pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas, kaip yra ir Šiaulių apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5946-641/2015, o kita šalis (atsakovas) pareikštų priešieškinį, kurį patenkinus būtų visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti ieškinio, tai reikštų siekį įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą, tapatų pareiškimui apie įskaitymą materialiosios teisės prasme. Taigi tokioje situacijoje pareiškiamas priešieškinis turi procesinį teisinį poveikį (siekiama, kad ieškovo reikalavimas būtų atmestas) ir materialinį teisinį poveikį (siekiama, kad pasibaigtų ieškovo reikalavimo teisė, įskaičius jo reikalavimą į atsakovo turimą reikalavimą). Teismas, pripažindamas, kad ieškovas yra skolingas atsakovui, o atsakovas – ieškovui, „sudengia“ priešpriešinius reikalavimus ir priteisia skirtumą iš šalies, kurios reikalavimas nepadengia kitos šalies reikalavimo. Taigi teismas ne pats ex officio atlieka įskaitymą, o, atlikdamas tokį procesinį veiksmą, pripažįsta atsakovo materialinio teisinio pobūdžio siekio, kad pasibaigtų ieškovo reikalavimo teisė, jo reikalavimą įskaičius į atsakovo reikalavimą, teisėtumą. Įskaitytų reikalavimų dalyje šalių prievolės pasibaigia teismo sprendimo paskelbimo momentu (CK 6.130 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2014).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 7 dalį ir 85 straipsnio 1 dalies 11 punktą šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 335,00 Eur (14 893,15 Eur x 3 % x 75 % = 335,00 Eur), o ieškovė byloje sumokėjo 447,00 Eur žyminį mokestį. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 335,00 Eur žyminio mokesčio, o ieškovei grąžintina per daug sumokėta 112,00 Eur žyminio mokesčio dalis.

20Ieškovė iš atsakovės taip pat prašo priteisti 1 452,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatyto maksimalaus dydžio. Tačiau, teismo vertinimu, atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą, posėdžių skaičių, į tai, kad ieškovui bylos nagrinėjimo iš esmės metu atstovavo advokato padėjėjas, išlaidos advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti mažintinos ir ieškovei iš atsakovės priteistina 1 000,00 Eur šių išlaidų atlyginimo (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 2.1, 2.2 ir 2,7 p.).

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies valstybei priteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti visiškai.

24pripažinti atsakovės UAB „Lutora“ 2015-06-19 atliktą 14 893,15 Eur skolos įskaitymą į 18 935,36 Eur netesybų ir nuostolių atlyginimą niekiniu ir negaliojančiu.

25Priteisti iš atsakovės UAB „Lutora“, kodas 145258650, ieškovei UAB „Tvorų tiekimas“, kodas 302580882, 335,00 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 1 000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų 00 ct) išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

26Grąžinti kreditorei ieškovei UAB „Tvorų tiekimas“, kodas 302580882, 112,00 Eur (vieno šimto dvylikos eurų 00 ct) žyminio mokesčio dalį.

27Žyminio mokesčio dalies grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė UAB „Tvorų tiekimas“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo... 5. Atsakovė UAB „Lutora“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad... 6. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas A. M. teismo posėdžio metu prašė... 7. Atsakovės atstovai direktorius T. E. ir O. Š. teismo posėdžio metu prašė... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Dėl reikalavimų įskaitymo sąlygų... 10. Įskaitymas yra vienas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojamų... 11. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 12. Nors įskaitymas yra labai dažnas prievolių pasibaigimo pagrindas, tačiau... 13. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Tvorų tiekimas“ 2015-04-20 dokumentinio... 15. Teismui pripažinus, kad atsakovė atliko įstatymo draudžiamą įskaitymą,... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 17. Pažymėtina, kad šaliai, teisėtai atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Ieškovė iš atsakovės taip pat prašo priteisti 1 452,00 Eur išlaidas... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 23. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. pripažinti atsakovės UAB „Lutora“ 2015-06-19 atliktą 14 893,15 Eur... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „Lutora“, kodas 145258650, ieškovei UAB... 26. Grąžinti kreditorei ieškovei UAB „Tvorų tiekimas“, kodas 302580882,... 27. Žyminio mokesčio dalies grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...